P. 1
shp sains

shp sains

|Views: 6,639|Likes:
Published by siti_hassan_20

More info:

Published by: siti_hassan_20 on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Sains Minggu Objektif Pembelajaran 2 1.

1 Memahami (9-13 jan) sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian Cadangan aktiviti pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid akan: a) Menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah); Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains; Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian; Menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) Guru sains b) Doktor c) Jurutera d) Saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran, kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Perbendaharaan kata Benefit – faedah Career – kerjaya Discuss – bincangkan Educator – pendidik Importance –
kepentingan

Professional – profesional Related – berkaitan Role play – main peranan Talks – ceramah Natural phenomena – fenomena alam

2
(913jan)

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

Murid boleh: •

Penyiasatan saintifik perlu melibatkan Menyatakan langkah-langkah penggunaan kemahiran dalam proses sains. penyiasatan saintifik/eksperi men; Menjalankan satu penyiasatan Langkah (a) saintifik hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid

Affect – mempengaruhi Determine – menentukan Hypothesis – hipotesis Identify – mengenal pasti Investigation – penyiasatan Involve – melibatkan Measure – mengukur Observe – memerhati

b) Membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis); c) Merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen); • Mengenal pasti pemboleh ubah, • Menetukan radas dan bahan yang diperlukan, • Menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) Menjalankan eksperimen; e) Menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data); f) Mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data); g) Membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan); h) Menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).

menjalankan eksperimen.

Oscillations – ayunan lengkap Swings back and forth – berayun ulang alik Pendulum – bandul Variable – pemboleh ubah

Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik

• Menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili-. jisim. • Menyatakan unit S. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. suhu dan arus elektrik).4 Memahami Mengukur panjang penggunaan alat garis lurus. Abbreviation – singkatan Appropriate – sesuai Corresponding symbol – simbol berpadanan Electric current – arus elektrik Length – panjang Mass – jisim Measurement – ukuran Physical quantity – kuantiti fizik Prefix – imbuhan Symbol – simbol Value .nilai 3 (1620jan) 1. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. senti-. suhu dan arus elektrik. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Murid boleh: Memilih alat yang betul dan mengukur panjang. apa yang diubah. dan mili-. masa.senti-. jisim. benang dan angkup. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. S. • Mengenalpasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. kotak peralatan elektrik.3 (1620jan) 1. Menganggar Maklumat produk boleh dilihat pada label.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. garis pengukuran lengkung dan • diameter objek menggunakan pembaris. • Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Murid boleh: • Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.I. masa. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.I. Calipers – angkup Curve – garis lengkung Displacement – sesaran Estimate – menganggarkan . dan kilo-. paket makanan dan sebagainya.

Memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. pipet dan buret. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Mengukur suhu badan dan suhu air.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: • • • • • Menentukan berat suatu objek. Memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Menerangkan perbezaan antara jisim dan Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur Beam balance – neraca alur Determine – menentukan Difference – perbezaan Force – daya Lever balance – neraca tuas Mass – jisim Matter – jirim Pull – tarikan Spring balance – neraca spring Weight . Menentukan jisim • • • luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menerangkan konsep berat. Irregular – tidak sekata Regular – sekata Volume – isi padu 4 (2527jan) 1.berat . Menentukan jisim suatu objek. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Menerangkan konsep jisim. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.

auns. gram. CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA 21 JAN – 24 JAN . 4 (2527jan) 1. unit untuk piawai tidak berat (paun.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Act out – lakonkan Advantage – kebaikan Arise – timbul Disadvantage – keburukan Realizing – menyedari Standard – piawai Scene – babak Various . Membincangkan Murid boleh: pelbagai unit pengukuran seperti • Memberi contoh unit untuk panjang masalah yang (kaki. jisim dan berat. meter. sekiranya unit kilometer). Mengaplikasika n penggunaan neraca sping dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. digunakan. berat. timbul batu. Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.pelbagai Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. rantai. ela.pelbagai objek dengan menggunakan • neraca alur/tuas. tahil. kilogram). kati.

Sel sebagai unit kehidupan Minggu 5 (30jan3feb) Objektif Pembelajar an 2. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.vakuol • • • Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan • membincangkan fungsinya. • • . Menyediaka n slaid menggunaka n prosedur yang betul. Menyatakan Nota Struktur umu sel terdiri daripada dinding sel. Mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organism hidup dan mengenalpasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Menggunaka n mikroskop dengan betul.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Bidang Pembelajaran: 2. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. membran sel. Perbendaharaan kata Animal cell – sel haiwan Cell wall – dinding sel Cheek cells – sel pipi Chloroplast – kloroplas Cytoplasm – sitoplasma Handling – mengendali General – umum Microscope – mikroskop Nucleus – nukleus Onion – bawang Plant cell – sel tumbuhan Precaution – langkah keselamatan Prepare – sediakan Protoplasm – protoplasma Remind – ingatkan Sample – sampel Slide – slaid Structure – struktur Vacuole . Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus).

Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’ Multicellular organism – organisma multisel Unicellular organism – organisma satu sel Microorganism – mikroorganisma • 6 (6feb10feb) 2. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. Murid boleh: • Menamakan pelbagai jenis sel manusia. kad nama. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Menyediakan murid dengan kad gambar. organ dan sistem dalam badan manusia.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kadkad bagi setiap organisma.3 Memahami sel membentuk tisu. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) Jenis sel manusia b) Fungsi pelbagai jenis sel manusia. Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunaka n istilah sel. Memberi contoh organisma unisel dan multisel.5 (30jan3feb) 2. Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hirarki) untuk menunjukkan hirarki organisasi sel: fungsi setiap struktur sel. Murid boleh: • Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. • • Arrange sequentially – susun mengikut urutan Cell – sel Function – fungsi Human being – manusia Ladder – tangga Organ – organ Organization of cells – organisasi sel System – sistem Simple – mudah Tissue . Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.tisu . • Menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.

organ. sistem dan organisma.tisu. Seltisuorgansiste morganisma organisma sistem organ tisu sel 6 (6feb10feb) 2. . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks Murid boleh: • Menerangka n mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.

Menyatakan tiga keadaan jirim. • Menghubungkaitka n benda dan jirim. b) Tiga keadaan jirim Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) Susunan zarahzarah.TEMA: JIRIM DALAM ALAM Bidang Pembelajaran: 3. udara. • Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Membincangkan maksud jirim. Jirim Minggu 7 (13feb17feb) Objektif Pembelajaran 3. Menyenaraikan contoh jirim. Murid boleh: • • • Menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. b) Pergerakan zarah-zarah. • Menerangkan maksud jirim. dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. maklumat dan membincangkan: a) Apa yang membina jirim. air. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air. Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Menyatakan perbezaan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. tanah.2 Memahami tiga keadaan Mengumpul jirim. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Membuat simulasi Particle – zarah Simulate – membuat simulasi Arrangement – susunan Movement – gerakan State of matter – keadaan jirim • . Nota Perbendaharaan Kata Air – udara Living things – benda hidup Mass – jisim Matter – jirim Occupies – memenuhi Water – air Soil – tanih 7 (13feb17feb) 3.

b) Manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) Manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. pelampung dsb. Menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.3 Memahami Mengingati kembali konsep definisi ketumpatan. 8 (20feb24feb) 3. Menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep Murid boleh: • • • Mendefinisikan ketumpatan.susunan dan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. ketumpatan Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) Objek berbentuk sekata dan tak sekata. b) Pelbagai cecair. Menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. • • . Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpayan. • Definition – takrifan Explain – menerangkan Float – timbul Liquid – cecair Object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata Object with regular shape – objek berbentuk sekata Recall – ingat semula Solve – selesaikan Application – aplikasi Appreciating – menghargai Applies – mengaplikasi Build – bina Float – pelampung Gas – gas Property – sifat Raft – rakit Store – menyimpan Transport – mengangkut 8 (20feb24feb) 3.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Murid boleh: • Memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.

logam dan campuran. • Mengelaskan unsur kepada Perbendaharaan Kata Life – kehidupan Knowing – mengetahui Resource – sumber To sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan Appearance – rupa Characteristic – ciri Classify – mengelaskan Compound – sebatian Component – komponen Conductivity – kekonduksian Electricity – elektrik Element – unsur Hardness – kekerasan Heat – haba Mixture – campuran Separate – mengasingkan Understanding memahami . unsur. perbezaan antara sebatian. tanah. dan campuran. kesinambungan hidup. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran Mengumpul Murid boleh: maklumat mengenai sumber Bumi iaitu • Menyenaraikan air. a) Maksud unsur. sebatian aktiviti.kepelbagaian 23mac) sumber di Bumi 12 (19 mac23mac) 4. • Menyatakan c) Contoh unsur. bahanapi yang diperlukan fosil dan benda untuk menyokong hidup. udara. logam. Mengumpul Murid boleh: maklumat dan membincangkan • Menyatakan maksud unsur.timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Kepelbagaian Sumber di Bumi 9-10 11 Minggu Objektif Pembelajaran 12 4.1 Mengetahui (19 mac. campuran. sumber di Bumi mineral. dan membezakan ciri-ciri logam Membanding dan dengan bukan membezakan cirilogam melalui ciri unsur. sebatian campuran. dan bukan • Membandingkan logam. sebatian dan bukan dan campuran. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. • Menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Bidang Pembelajaran: 4. • Memberi contoh b) Maksud logam unsur. sebatian dan sebatian dan campuran.

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi • • logam dan bukan logam berdasarkan ciricirinya. Mengamalkan penggunaan. 13 (26mac30mac) Murid boleh: • Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. udara. Memberi contoh logam dan bukan logam Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sumber Bumi tanah. mineral kepada manusia bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. kekonduksian haba dan elektrik. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. guna semula dan kitar semula bahan. kekerasan. b) Campuran pasir dan garam 4. Menyatakan maksud pemeiharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.3 Menghargai Membincangkan kepentingan kepentingan sumber kepelbagaian Bumi (air. • • Appreciating – menghargai Concept map – peta konsep Conservation – pemuliharaan Needs of life – keperluan hidup Preservation – pemeliharaan Resource – sumber Relationship – hubung kait Sustainable development – pembangunan bestari • . Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti: a) Campuran serbuk besi dan serbuk sulfur.

karbon composition – dioksida. Udara di sekeliling kita Minggu Objektif Pembelajaran 13 5. b) Peratusan nitrogen. Menyatakan peratusan nitrogen. Menunjukkan melalui aktiviti: Nota • Perbendaharaan Kata Udara ialah carbon dioxide – campuran karbon nitrogen. microorganism – mikroorganisma mikroorganisma dan habuk.(seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. dioksida oksigen. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air). Bidang Pembelajaran: 5. Menjalankan projek. gas komposisi nadir. Hasil Pembelajaran Murid boleh: • • Menyatakan komponen dalam udara. dust – habuk wap air. oksigen da karbon dioksida dalam udara Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) Peratusan oksigen dalam udara.komponen 30mac) dalam udara Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) Komposisi udara. Menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air • .1 Memahami (26mac.

2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. 14 (2april5april) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciriciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) Kelarutan dalam air. benda hidup: a) menggunakan oksigen b) membebaskan karbon dioksida • lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji Murid boleh: • menyatakan tenaga. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. kertas litmus. membanding dan membezakan • energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis • . air kapur dan penunjuk bikarbonat. Murid boleh: • • menyenaraikan ciriciri oksigen dan karbon dioksida.mikroorganisma dan habuk. b) Tindak balas dengan natrium hidroksida. 14 (2april5april) 5. a) Peratusan oksigen dalam udara.3 Memahami Mengumpul bahawa oksigen maklumat dan diperlukan membincangkan untuk respirasi respirasi. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciricirinya. mikroorganism a dan habuk.b) Udara mengandungi wap air. menghubungkaitkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. b) Udara mengandungi wap air. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. 5. c) Kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala.

eksperimen untuk b) mengkaji kesan mengkaji saiz suatu bekas pembakaran. • menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. oksigen • menyenaraikan diperlukan hasil pembakaran.15 (9april13april) kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. • menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. 5. Menjalankan • menyatakan eksperimen untuk: oksigen diperlukan a) menunjukkan untuk pembakaran. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara b) contoh bahan candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 15 (9april13april) 5. untuk • menjalankan pembakaran. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. maksud pembakaran. ke atas jangka masa nyalaan lilin.4 Memahami Mengumpul Murid boleh: Arang ialah bahawa oksigen maklumat dan contoh karbon. pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: • • menerangkan maksud pencemaran udara. menyenaraikan contoh bahan cemar air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis . diperlukan membincangkan • menyatakan untuk pembakaran.

b) kesan pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih. 16 (16april20april) • • • udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan • • . environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 5.cemar udara c) sumber bahan cemar udara d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar e) langkahlangkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih. c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Murid boleh: • memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara yang bersih. Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. memerihalkan kesan pencemaran udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.

Sumber Tenaga Minggu Objektif Pembelajaran 16 6. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetic dan sebaliknya melalui aktiviti.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui Murid boleh: • mendefinisikan Projek boleh melibatkan penghasilan efficient – cekap conserve – memulihara . • dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan) Mengumpul maklumat dan membincangkan Hasil Pembelajaran Murid boleh: • • • • menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya • 17 (23april27april) 6.1 Memahami (16april. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenalpasti matahari sebagai sumber tenaga utama. TEMA: TENAGA Bidang Pembelajaran: 6.pelbagai 20april) bentuk dan sumber tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga • dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh:sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengenalpasti perubahan tenaga.Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

buku skrap. Haba Minggu Objektif Pembelajaran 18 7. • mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.haba sebagai 4mei) suatu bentuk tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menyatakan matahari membebaskan Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan . 17 (23april27april) 6. menerangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. • mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.1 Memahami (30april. Murid boleh: • memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. sumbangsaran dan sebagainya. model dan poster. maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.dan yang tidak boleh diperbaharui. b) penggunaan tenaga solar. Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. • menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. management – pengurusan • Bidang Pembelajaran: 7. non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.

example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu 7. cecair dan atas pepejal. 19 20-21 22-23 24 (11jun15jun) • • • • • haba. dan pengecutan dan mengecut pepejal. menyatakan maksud suhu. bulat). Menjalankan • menyatakan haba aktiviti untuk mengalir dari conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – . d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubaha apabila air panas dan air sejuk dicampurkan ). pengembangan gas mengembang cecair dan gas. cecair (contoh: bola dan dan gas. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. gelang. perolakan dan sinaran). c) maksud suhu.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya. b) cara menghasilkan haba. menyatakan sumber lain bagi haba. b) pelbagai kegunaan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.membebaskan haba. MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2012 Menjalankan Murid boleh: Terangkan aktiviti untuk kesan menunjukkan haba • menyatakan haba pemanasan dan boleh menyebabkan penyejukkan ke menyebabkan pepejal. merkuri • menyatakan haba dalam termometer mengalir dengan dan udara dalam tiga cara kelalang dasar (konduksi.

d) maksud penebat haba. kondensasi dan boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – . perolakan dan sinaran. c) maksud konduktor haba. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. penyejatan. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal 7. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. menyatakan maksud penebat haba. menyatakan maksud konduktor haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. Murid boleh: • menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses Proses fizikal melibatkan peleburan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. 24 (11jun15jun) • • • • • kawasan panas ke kawasan sejuk. pembekuan. pendidihan. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam.

5 Memahami Menjalankan Murid boleh: bahawa eksperimen untuk permukaan menunjukkan yang • menyatakan objek objek yang gelap berikut: yang gelap dan dan kusam kusam menyerap menyerap dan a) objek yang haba lebih baik membebaskan gelap dan kusam daripada objek haba dengan menyerap haba putih dan berkilat. d) penggolek pada jambatan keluli.Membincangkan: a) kesan haba ke atas jirim. fizikal. • menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. • memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. b) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: • menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. 7. pemejalwapan. 25 (18jun22jun) 7. absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat . b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran.4 Mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam thermometer. penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan • bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 25 (18jun22jun) Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

Murid bleh: • mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. 26 (25jun29jun) 7. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik • daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. lebih baik • daripada objek putih dan berkilat.lebih baik. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 27-31 32-33 34 35-41 42-43 44-46 PEKA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI HARI RAYA/CUTI PETENGAHAN PENGGAL 2 REVISION FINAL EXAMINATION COMPLETED PEKA SCHOOL HOLIDAY ( 10 Nov – 1 Jan 2013 ) .6 Menghargai faedah pengaliran haba. Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->