P. 1
shp sains

shp sains

|Views: 6,639|Likes:
Published by siti_hassan_20

More info:

Published by: siti_hassan_20 on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Sains Minggu Objektif Pembelajaran 2 1.

1 Memahami (9-13 jan) sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian Cadangan aktiviti pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid akan: a) Menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah); Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains; Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian; Menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) Guru sains b) Doktor c) Jurutera d) Saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran, kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Perbendaharaan kata Benefit – faedah Career – kerjaya Discuss – bincangkan Educator – pendidik Importance –
kepentingan

Professional – profesional Related – berkaitan Role play – main peranan Talks – ceramah Natural phenomena – fenomena alam

2
(913jan)

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

Murid boleh: •

Penyiasatan saintifik perlu melibatkan Menyatakan langkah-langkah penggunaan kemahiran dalam proses sains. penyiasatan saintifik/eksperi men; Menjalankan satu penyiasatan Langkah (a) saintifik hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid

Affect – mempengaruhi Determine – menentukan Hypothesis – hipotesis Identify – mengenal pasti Investigation – penyiasatan Involve – melibatkan Measure – mengukur Observe – memerhati

b) Membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis); c) Merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen); • Mengenal pasti pemboleh ubah, • Menetukan radas dan bahan yang diperlukan, • Menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) Menjalankan eksperimen; e) Menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data); f) Mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data); g) Membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan); h) Menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).

menjalankan eksperimen.

Oscillations – ayunan lengkap Swings back and forth – berayun ulang alik Pendulum – bandul Variable – pemboleh ubah

Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik

kotak peralatan elektrik. Menganggar Maklumat produk boleh dilihat pada label. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. dan mili-.senti-. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. senti-. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. suhu dan arus elektrik. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Murid boleh: • Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. garis pengukuran lengkung dan • diameter objek menggunakan pembaris. jisim. jisim. suhu dan arus elektrik).I. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. • Menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili-. Calipers – angkup Curve – garis lengkung Displacement – sesaran Estimate – menganggarkan . masa. dan kilo-. • Mengenalpasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.4 Memahami Mengukur panjang penggunaan alat garis lurus. S. paket makanan dan sebagainya. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. benang dan angkup. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. • Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Abbreviation – singkatan Appropriate – sesuai Corresponding symbol – simbol berpadanan Electric current – arus elektrik Length – panjang Mass – jisim Measurement – ukuran Physical quantity – kuantiti fizik Prefix – imbuhan Symbol – simbol Value . masa.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.I. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Murid boleh: Memilih alat yang betul dan mengukur panjang. • Menyatakan unit S. apa yang diubah.3 (1620jan) 1.nilai 3 (1620jan) 1.

Memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Menerangkan konsep berat. Menerangkan konsep jisim. Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Mengukur suhu badan dan suhu air. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menentukan jisim suatu objek. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Menentukan jisim • • • luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. pipet dan buret. Menerangkan perbezaan antara jisim dan Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur Beam balance – neraca alur Determine – menentukan Difference – perbezaan Force – daya Lever balance – neraca tuas Mass – jisim Matter – jirim Pull – tarikan Spring balance – neraca spring Weight . Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Irregular – tidak sekata Regular – sekata Volume – isi padu 4 (2527jan) 1. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.berat . Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: • • • • • Menentukan berat suatu objek. Memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.

jisim dan berat. tahil. kati. timbul batu. meter. 4 (2527jan) 1. rantai. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. sekiranya unit kilometer).6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. kilogram). auns. digunakan.pelbagai objek dengan menggunakan • neraca alur/tuas. Mengaplikasika n penggunaan neraca sping dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Act out – lakonkan Advantage – kebaikan Arise – timbul Disadvantage – keburukan Realizing – menyedari Standard – piawai Scene – babak Various . Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. Membincangkan Murid boleh: pelbagai unit pengukuran seperti • Memberi contoh unit untuk panjang masalah yang (kaki. ela. gram.pelbagai Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA 21 JAN – 24 JAN . berat. unit untuk piawai tidak berat (paun.

• • . Perbendaharaan kata Animal cell – sel haiwan Cell wall – dinding sel Cheek cells – sel pipi Chloroplast – kloroplas Cytoplasm – sitoplasma Handling – mengendali General – umum Microscope – mikroskop Nucleus – nukleus Onion – bawang Plant cell – sel tumbuhan Precaution – langkah keselamatan Prepare – sediakan Protoplasm – protoplasma Remind – ingatkan Sample – sampel Slide – slaid Structure – struktur Vacuole .1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organism hidup dan mengenalpasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Bidang Pembelajaran: 2. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.vakuol • • • Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan • membincangkan fungsinya. Mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel sebagai unit kehidupan Minggu 5 (30jan3feb) Objektif Pembelajar an 2. Melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Menggunaka n mikroskop dengan betul. Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Menyediaka n slaid menggunaka n prosedur yang betul. membran sel. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. Menyatakan Nota Struktur umu sel terdiri daripada dinding sel.

Memberi contoh organisma unisel dan multisel. Murid boleh: • Menamakan pelbagai jenis sel manusia. organ dan sistem dalam badan manusia. Menyediakan murid dengan kad gambar. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.5 (30jan3feb) 2. kad nama.tisu . kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.3 Memahami sel membentuk tisu. Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’ Multicellular organism – organisma multisel Unicellular organism – organisma satu sel Microorganism – mikroorganisma • 6 (6feb10feb) 2.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Murid boleh: • Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kadkad bagi setiap organisma. Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hirarki) untuk menunjukkan hirarki organisasi sel: fungsi setiap struktur sel. • Menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. • • Arrange sequentially – susun mengikut urutan Cell – sel Function – fungsi Human being – manusia Ladder – tangga Organ – organ Organization of cells – organisasi sel System – sistem Simple – mudah Tissue . Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) Jenis sel manusia b) Fungsi pelbagai jenis sel manusia. Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunaka n istilah sel.

organ. Seltisuorgansiste morganisma organisma sistem organ tisu sel 6 (6feb10feb) 2. . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks Murid boleh: • Menerangka n mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. sistem dan organisma.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.tisu.

Menyatakan tiga keadaan jirim. maklumat dan membincangkan: a) Apa yang membina jirim. • Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Nota Perbendaharaan Kata Air – udara Living things – benda hidup Mass – jisim Matter – jirim Occupies – memenuhi Water – air Soil – tanih 7 (13feb17feb) 3. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. tanah. Menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. b) Tiga keadaan jirim Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) Susunan zarahzarah. • Menerangkan maksud jirim. Murid boleh: • • • Menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. b) Pergerakan zarah-zarah.TEMA: JIRIM DALAM ALAM Bidang Pembelajaran: 3. Jirim Minggu 7 (13feb17feb) Objektif Pembelajaran 3. Membuat simulasi Particle – zarah Simulate – membuat simulasi Arrangement – susunan Movement – gerakan State of matter – keadaan jirim • . air. Menyenaraikan contoh jirim. Menyatakan perbezaan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang.2 Memahami tiga keadaan Mengumpul jirim. • Menghubungkaitka n benda dan jirim. air. dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Membincangkan maksud jirim. udara. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku.

Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpayan. Menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep Murid boleh: • • • Mendefinisikan ketumpatan. Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. pelampung dsb. ketumpatan Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) Objek berbentuk sekata dan tak sekata. Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) Manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. 8 (20feb24feb) 3. Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. b) Pelbagai cecair. • • . Menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. b) Manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit.3 Memahami Mengingati kembali konsep definisi ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Murid boleh: • Memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. • Definition – takrifan Explain – menerangkan Float – timbul Liquid – cecair Object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata Object with regular shape – objek berbentuk sekata Recall – ingat semula Solve – selesaikan Application – aplikasi Appreciating – menghargai Applies – mengaplikasi Build – bina Float – pelampung Gas – gas Property – sifat Raft – rakit Store – menyimpan Transport – mengangkut 8 (20feb24feb) 3. Menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.susunan dan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan.

• Memberi contoh b) Maksud logam unsur. sebatian aktiviti.timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Bidang Pembelajaran: 4. unsur. sumber di Bumi mineral.1 Mengetahui (19 mac. bahanapi yang diperlukan fosil dan benda untuk menyokong hidup. Kepelbagaian Sumber di Bumi 9-10 11 Minggu Objektif Pembelajaran 12 4. sebatian dan bukan dan campuran. sebatian dan campuran. udara. dan bukan • Membandingkan logam. perbezaan antara sebatian. dan campuran. logam dan campuran. Mengumpul Murid boleh: maklumat dan membincangkan • Menyatakan maksud unsur. tanah. a) Maksud unsur. dan membezakan ciri-ciri logam Membanding dan dengan bukan membezakan cirilogam melalui ciri unsur. kesinambungan hidup. sebatian dan sebatian dan campuran. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran Mengumpul Murid boleh: maklumat mengenai sumber Bumi iaitu • Menyenaraikan air. • Menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. campuran. • Menyatakan c) Contoh unsur. sebatian campuran. logam.kepelbagaian 23mac) sumber di Bumi 12 (19 mac23mac) 4.2 Memahami unsur. • Mengelaskan unsur kepada Perbendaharaan Kata Life – kehidupan Knowing – mengetahui Resource – sumber To sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan Appearance – rupa Characteristic – ciri Classify – mengelaskan Compound – sebatian Component – komponen Conductivity – kekonduksian Electricity – elektrik Element – unsur Hardness – kekerasan Heat – haba Mixture – campuran Separate – mengasingkan Understanding memahami .

Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. 13 (26mac30mac) Murid boleh: • Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. guna semula dan kitar semula bahan. mineral kepada manusia bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Memberi contoh logam dan bukan logam Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. b) Campuran pasir dan garam 4.3 Menghargai Membincangkan kepentingan kepentingan sumber kepelbagaian Bumi (air. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti: a) Campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi • • logam dan bukan logam berdasarkan ciricirinya. kekerasan. sumber Bumi tanah. Menyatakan maksud pemeiharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kekonduksian haba dan elektrik. Mengamalkan penggunaan. • • Appreciating – menghargai Concept map – peta konsep Conservation – pemuliharaan Needs of life – keperluan hidup Preservation – pemeliharaan Resource – sumber Relationship – hubung kait Sustainable development – pembangunan bestari • . Menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. udara.Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: • • Menyatakan komponen dalam udara. Menjalankan projek.komponen 30mac) dalam udara Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) Komposisi udara. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. b) Peratusan nitrogen. Menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Menunjukkan melalui aktiviti: Nota • Perbendaharaan Kata Udara ialah carbon dioxide – campuran karbon nitrogen. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. dioksida oksigen. dust – habuk wap air.1 Memahami (26mac. oksigen da karbon dioksida dalam udara Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) Peratusan oksigen dalam udara. Bidang Pembelajaran: 5. microorganism – mikroorganisma mikroorganisma dan habuk. Udara di sekeliling kita Minggu Objektif Pembelajaran 13 5. nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air • .(seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air). Menyatakan peratusan nitrogen. karbon composition – dioksida. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. gas komposisi nadir.

menghubungkaitkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.mikroorganisma dan habuk. 14 (2april5april) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciriciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) Kelarutan dalam air.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganism a dan habuk. 14 (2april5april) 5. 5. membanding dan membezakan • energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis • . a) Peratusan oksigen dalam udara.b) Udara mengandungi wap air. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciricirinya. b) Udara mengandungi wap air. b) Tindak balas dengan natrium hidroksida. air kapur dan penunjuk bikarbonat. Murid boleh: • • menyenaraikan ciriciri oksigen dan karbon dioksida. kertas litmus. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. c) Kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi.3 Memahami Mengumpul bahawa oksigen maklumat dan diperlukan membincangkan untuk respirasi respirasi. benda hidup: a) menggunakan oksigen b) membebaskan karbon dioksida • lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji Murid boleh: • menyatakan tenaga. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi.

Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara b) contoh bahan candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 15 (9april13april) 5.15 (9april13april) kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: • • menerangkan maksud pencemaran udara. diperlukan membincangkan • menyatakan untuk pembakaran. untuk • menjalankan pembakaran. eksperimen untuk b) mengkaji kesan mengkaji saiz suatu bekas pembakaran. ke atas jangka masa nyalaan lilin. 5.4 Memahami Mengumpul Murid boleh: Arang ialah bahawa oksigen maklumat dan contoh karbon. pembakaran. • menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. • menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Menjalankan • menyatakan eksperimen untuk: oksigen diperlukan a) menunjukkan untuk pembakaran. oksigen • menyenaraikan diperlukan hasil pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis . maksud pembakaran.

b) kesan pencemaran udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. memerihalkan kesan pencemaran udara. c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Murid boleh: • memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan • • . menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.cemar udara c) sumber bahan cemar udara d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar e) langkahlangkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. 16 (16april20april) • • • udara. environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 5.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. • dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan) Mengumpul maklumat dan membincangkan Hasil Pembelajaran Murid boleh: • • • • menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya • 17 (23april27april) 6. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga • dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh:sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). TEMA: TENAGA Bidang Pembelajaran: 6. mengenalpasti perubahan tenaga. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetic dan sebaliknya melalui aktiviti. Sumber Tenaga Minggu Objektif Pembelajaran 16 6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui Murid boleh: • mendefinisikan Projek boleh melibatkan penghasilan efficient – cekap conserve – memulihara .1 Memahami (16april. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenalpasti matahari sebagai sumber tenaga utama.pelbagai 20april) bentuk dan sumber tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

• mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.dan yang tidak boleh diperbaharui. buku skrap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. management – pengurusan • Bidang Pembelajaran: 7. b) penggunaan tenaga solar. non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Haba Minggu Objektif Pembelajaran 18 7. model dan poster. sumbangsaran dan sebagainya. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. • menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. • mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.haba sebagai 4mei) suatu bentuk tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menyatakan matahari membebaskan Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan .3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.1 Memahami (30april. Murid boleh: • memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. 17 (23april27april) 6.

2 Memahami pengaliran haba dan kesannya. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu 7. merkuri • menyatakan haba dalam termometer mengalir dengan dan udara dalam tiga cara kelalang dasar (konduksi. 19 20-21 22-23 24 (11jun15jun) • • • • • haba. dan pengecutan dan mengecut pepejal. pengembangan gas mengembang cecair dan gas.membebaskan haba. MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2012 Menjalankan Murid boleh: Terangkan aktiviti untuk kesan menunjukkan haba • menyatakan haba pemanasan dan boleh menyebabkan penyejukkan ke menyebabkan pepejal. cecair dan atas pepejal. Menjalankan • menyatakan haba aktiviti untuk mengalir dari conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – . Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubaha apabila air panas dan air sejuk dicampurkan ). b) pelbagai kegunaan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. gelang. perolakan dan sinaran). menyatakan sumber lain bagi haba. c) maksud suhu. b) cara menghasilkan haba. bulat). cecair (contoh: bola dan dan gas. menyatakan maksud suhu. d) perbezaan antara suhu dengan haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.

menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. penyejatan. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran. menyatakan maksud penebat haba. Murid boleh: • menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses Proses fizikal melibatkan peleburan. pendidihan. c) maksud konduktor haba. fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal 7. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. 24 (11jun15jun) • • • • • kawasan panas ke kawasan sejuk. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. kondensasi dan boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – .3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. pembekuan. menyatakan maksud konduktor haba. d) maksud penebat haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam thermometer.5 Memahami Menjalankan Murid boleh: bahawa eksperimen untuk permukaan menunjukkan yang • menyatakan objek objek yang gelap berikut: yang gelap dan dan kusam kusam menyerap menyerap dan a) objek yang haba lebih baik membebaskan gelap dan kusam daripada objek haba dengan menyerap haba putih dan berkilat. d) penggolek pada jambatan keluli. c) ruang pada landasan keretapi. b) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. pemejalwapan. absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat . • menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. 25 (18jun22jun) 7. Murid boleh: • menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.4 Mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim.Membincangkan: a) kesan haba ke atas jirim. penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan • bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 25 (18jun22jun) Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. 7. • memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. fizikal.

b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik • daripada objek putih dan berkilat. Murid bleh: • mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.lebih baik. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 27-31 32-33 34 35-41 42-43 44-46 PEKA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI HARI RAYA/CUTI PETENGAHAN PENGGAL 2 REVISION FINAL EXAMINATION COMPLETED PEKA SCHOOL HOLIDAY ( 10 Nov – 1 Jan 2013 ) .6 Menghargai faedah pengaliran haba. lebih baik • daripada objek putih dan berkilat. 26 (25jun29jun) 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->