PERAYAAN EKARISTI JUMAT PERTAMA PERSIAPAN

Menjelang Perayaan Ekaristi, seyogyanya diadakan PERSIAPAN BATIN termasuk menciptakan suasana ibadat yang sesuai, baik di ruang ibadat (oleh umat) maupun di sakristi (oleh Imam dan para pelayan).

RITUS PEMBUKA L : ...
Perayaan Ekaristi pada Jumat Pertama pagi /sore/malam hari ini dipersembahkan secara khusus kepada Hati Yesus Yang Mahakudus bagi kesucian dan kekudusan hidup para imam. Marilah satukan hati kita dengan menyanyikan lagu: .... LAGU PEMBUKA: PERARAKAN MASUK
(berdiri)

TANDA SALIB dan SALAM I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus U : Amin I : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, besertamu U : Dan sertamu juga PENGANTAR TOBAT
(berlutut)

I

: Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini I+U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan keapda saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah,Tuhan kita I : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal U : Amin TUHAN KASIHANILAH (MADAH KEMULIAAN)
(berdiri)

DOA PEMBUKA 1

Bapa yang mahakuasa. sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. ya Tuhan.I U : Marilah berdoa. : Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan 2 . Allah semesta alam.. PERSIAPAN PERSEMBAHAN (duduk) I U I : Terpujilah Engkau. : Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah. sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. ya Tuhan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. : Terpujilah Engkau. Allah semesta alam.... : Amin LITURGI SABDA BACAAN PERTAMA (duduk) MAZMUR TANGGAPAN BAIT PENGANTAR INJIL (berdiri) BACAAN INJIL AKLAMASI SESUDAH INJIL HOMILI (SYAHADAT SINGKAT) (DOA UMAT) LITURGI EKARISTI PERSIAPAN PERSEMBAHAN LAGU PERSEMBAHAN : . : Terpujilah Allah selama-lamanya U DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN (berdiri) I U : Berdoalah. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan..

Ya Hati yang pemurah .. I U : Allah Bapa kami yang maharahim. DOA SYUKUR AGUNG DIALOG (berdiri) PEMBUKA I U I U I U : : : : : : Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan. seluruh diriku Dan trimalah . ampuni dosaku. seluruh hatiku.. : Amin. ya Yesus.. seluruh diriku Ya Hati yang terluka membela jiwaku Terimalah syukurku selama hidupku Kepada-Mu. . ya Yesus.keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. 3 .. Allah kita Sudah layak dan sepantasnya PREFASI KUDUS Doa (berlutut) Syukur Agung KOMUNI BAPA KAMI DOA DAMAI ADORASI PENTAHTAAN (berlutut) Sakramen Mahakudus ditahtakan (dalam monstrans) SEMBAH SUJUD LAGU KEPADA HATI YESUS (PS983) KEPADA HATI YESUS Kepada Hati Yesus menyanyi jiwaku Ke langit yang tertinggi dengar ku berseru Seluruh bangsa-bangsa muliakan Allahmu Dan trimalah ... ya Yesus...

aku berdoa kepada-Mu. Terpujilah Engkau yang tetap mendampingi dan memampukan 4 . Masukkanlah mereka dalam lubuk hati-Mu. dengan segala kerapuhannya. sudilah memberkati mereka senantiasa. ampuni dosaku I U I : Mari menimba air kehidupan : Dari sumber-sumber keselamatan : Marilah berdoa (hening sejenak) Allah yang penuh belas kasih. Engkau menganugerahkan kami. : Amin U DOA DI HADAPAN SAKRAMEN MAHAKUDUS (hening sejenak) DOA BAGI KESUCIAN HIDUP PARA IMAM Tuhan terkasih. dalam Hati Putera-Mu yang terlukai dosa-dosa kami. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku kami yang pantas. Bapa terkasih. dan peliharalah mereka bagaikan hosti tanpa noda. Biarlah hidup mereka terbakar luluh di atas altar-Mu yang suci. Semoga setiap hari pikiran dan perbuatannya aman terjaga dan menjadi teladan indah bagi seluruh umat-Mu. susah derita dan bila pengorbanan hidupnya nampak sia-sia. Lindungilah dan hiburlah mereka dalam saat-saat sepi. Maka. lindungilah para imam Gereja-Mu. cinta kasih-Mu yang tak terhingga. meskipun mereka bukan dari dunia ini. sebab mereka telah disucikan dan menyucikan diri bagi-Mu saja. Tuhan terkasih.Ya Hati yang pemurah. Lindungilah mereka sebab mereka berada di tengah dunia. lindungilah mereka bagaikan biji mata-Mu. sebab mereka itu milik-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Dan walaupun mereka Kau beri panggilan Ilahi tetapi tetaplah mereka memiliki hati insani. Terpujilah Engkau yang telah memanggil dan mengutus mereka. Ingatlah ya Tuhan tak seorangpun kecuali Engkau yang menjadi pemiliknya yang sah. bila nikmat duniawi menggoda dan memikat mereka. Bapa Pengasih.

Penghormatan terhadap Sakramen Maha Kudus (imam membuat tanda salib dengan menggunakan monstran. (Setiap kali seruan ditandai dengan bunyi gong dan atau lonceng) DOA TERPUJILAH ALLAH I : Terpujilah Allah U : Terpujilah nama-Nya yang kudus I : Terpujilah Yesus Krsitus sungguh Allah sungguh manusia U : Terpujilah nama Yesus I : Terpujilah hati-Nya yang Mahakudus U : Terpujilah Yesus dalam Sakramen Mahakudus I : Terpujilah Darah-Nya yang Maha indah U : Terpujilah Roh Kudus penghibur kami I : Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya Perawan Maria yang amat suci U : Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda I : Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda U : Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia I : Terpujilah Santo Josef mempelainya yang amat suci 5 . Imam Agung Yesus. Gerakan pertama dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan) Pa saat ’di atas’ umat menjawab : terpujilah Allah Bapa yang menciptakan kami. (Disebarluaskan oleh Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia dan Komisi Seminari KWI) PENGHORMATAN Pendupaan Sakramen Mahakudus. muncul dari keduanya. doakanlah mereka. doakanlah mereka. mari kita muliakan. diiringi lagu Tantum Ergo Tantum Ergo Sakramen yang sungguh agung. Amin. Ya Santo Yohanes Maria Vianney. Ya Hati Tersuci Maria Ratu para imam. ’ke bawah’ umat menjawab : terpujilah Allah Putra yang menebus kami ’di kiri’ umat menjawab : terpujilah Allah Roh Kudus yang menyucikan kami ’ke kanan’ umat menjawab : sekarang dan selama-lamanya. dan setara disembah. Ya Hati Kudus Yesus. Kami indra tak mampu. kasihanilah mereka. iman jadi tumpuan. tata baru tampillah.mereka. Surut sudah hukum lampau. Yang Berputra dan Sang Putra dimuliakan dan disembah Dihormati dan dipuja beserta sang Roh.

.U : Terpujilah Allah dalam para malaikat-Nya dan semua orang kudus-Nya Sakramen Mahakudus dikeluarkan dari monstrans PENGEMBALIAN SAKRAMEN PEMECAHAN HOSTI (berlutut) U : Anak Domba Allah. : Amin. 6 (berlutut/berdiri) (duduk) ... : Amin.. maka saya akan sembuh. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang mahakudus.... I : Semoga Tubuh dan Darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal PENERIMAAN TUBUH (DAN DARAH) KRISTUS I/D : Tubuh Kristus U : Amin PEMBERSIHAN (bejana) SAAT HENING MADAH PUJIAN (LAGU KOMUNI) DOA SESUDAH KOMUNI (berdiri) semua I U : Marilah berdoa.. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya I+U : Ya Tuhan. PERSIAPAN KOMUNI I : Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. tetapi bersabdalah saja. saya tidak pantas Engkau datang pada saya. RITUS PENUTUP PENGUMUMAN AMANAT PENGUTUSAN BERKAT I U I U : Tuhan sertamu : Dan sertamu juga : Semoga dalam mengamalkan amanat Ekaristi ini.. (†) Bapa dan Putra dan Roh Kudus...

PERARAKAN KELUAR LAGU PENUTUP 7 .PENGUTUSAN I : Demikianlah Perayaan Ekaristi ini sudah selesai U : Syukur kepada Allah I : Marilah kita mundur. kita diutus U : Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful