PERAYAAN EKARISTI JUMAT PERTAMA PERSIAPAN

Menjelang Perayaan Ekaristi, seyogyanya diadakan PERSIAPAN BATIN termasuk menciptakan suasana ibadat yang sesuai, baik di ruang ibadat (oleh umat) maupun di sakristi (oleh Imam dan para pelayan).

RITUS PEMBUKA L : ...
Perayaan Ekaristi pada Jumat Pertama pagi /sore/malam hari ini dipersembahkan secara khusus kepada Hati Yesus Yang Mahakudus bagi kesucian dan kekudusan hidup para imam. Marilah satukan hati kita dengan menyanyikan lagu: .... LAGU PEMBUKA: PERARAKAN MASUK
(berdiri)

TANDA SALIB dan SALAM I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus U : Amin I : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, besertamu U : Dan sertamu juga PENGANTAR TOBAT
(berlutut)

I

: Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini I+U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan keapda saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah,Tuhan kita I : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal U : Amin TUHAN KASIHANILAH (MADAH KEMULIAAN)
(berdiri)

DOA PEMBUKA 1

: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan 2 .. : Amin LITURGI SABDA BACAAN PERTAMA (duduk) MAZMUR TANGGAPAN BAIT PENGANTAR INJIL (berdiri) BACAAN INJIL AKLAMASI SESUDAH INJIL HOMILI (SYAHADAT SINGKAT) (DOA UMAT) LITURGI EKARISTI PERSIAPAN PERSEMBAHAN LAGU PERSEMBAHAN : . : Terpujilah Allah selama-lamanya.I U : Marilah berdoa. ya Tuhan. sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini.. Allah semesta alam. sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.. Allah semesta alam. PERSIAPAN PERSEMBAHAN (duduk) I U I : Terpujilah Engkau.. : Terpujilah Engkau. ya Tuhan. : Terpujilah Allah selama-lamanya U DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN (berdiri) I U : Berdoalah. Bapa yang mahakuasa. Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan..

3 . .. ya Yesus.. : Amin. seluruh hatiku.. DOA SYUKUR AGUNG DIALOG (berdiri) PEMBUKA I U I U I U : : : : : : Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan.. I U : Allah Bapa kami yang maharahim... Allah kita Sudah layak dan sepantasnya PREFASI KUDUS Doa (berlutut) Syukur Agung KOMUNI BAPA KAMI DOA DAMAI ADORASI PENTAHTAAN (berlutut) Sakramen Mahakudus ditahtakan (dalam monstrans) SEMBAH SUJUD LAGU KEPADA HATI YESUS (PS983) KEPADA HATI YESUS Kepada Hati Yesus menyanyi jiwaku Ke langit yang tertinggi dengar ku berseru Seluruh bangsa-bangsa muliakan Allahmu Dan trimalah . ya Yesus. seluruh diriku Ya Hati yang terluka membela jiwaku Terimalah syukurku selama hidupku Kepada-Mu.. ya Yesus. seluruh diriku Dan trimalah .. ampuni dosaku. Ya Hati yang pemurah .keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

Engkau menganugerahkan kami. Bapa Pengasih. Tuhan terkasih. cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Demi Kristus Tuhan kami. Bapa terkasih. Ingatlah ya Tuhan tak seorangpun kecuali Engkau yang menjadi pemiliknya yang sah. susah derita dan bila pengorbanan hidupnya nampak sia-sia. Biarlah hidup mereka terbakar luluh di atas altar-Mu yang suci. Masukkanlah mereka dalam lubuk hati-Mu. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku kami yang pantas. sudilah memberkati mereka senantiasa. meskipun mereka bukan dari dunia ini. ampuni dosaku I U I : Mari menimba air kehidupan : Dari sumber-sumber keselamatan : Marilah berdoa (hening sejenak) Allah yang penuh belas kasih. Terpujilah Engkau yang tetap mendampingi dan memampukan 4 . Terpujilah Engkau yang telah memanggil dan mengutus mereka. lindungilah mereka bagaikan biji mata-Mu. Maka. bila nikmat duniawi menggoda dan memikat mereka. dengan segala kerapuhannya. dan peliharalah mereka bagaikan hosti tanpa noda. dalam Hati Putera-Mu yang terlukai dosa-dosa kami. Dan walaupun mereka Kau beri panggilan Ilahi tetapi tetaplah mereka memiliki hati insani. Lindungilah mereka sebab mereka berada di tengah dunia. : Amin U DOA DI HADAPAN SAKRAMEN MAHAKUDUS (hening sejenak) DOA BAGI KESUCIAN HIDUP PARA IMAM Tuhan terkasih. sebab mereka itu milik-Mu.Ya Hati yang pemurah. Semoga setiap hari pikiran dan perbuatannya aman terjaga dan menjadi teladan indah bagi seluruh umat-Mu. lindungilah para imam Gereja-Mu. aku berdoa kepada-Mu. sebab mereka telah disucikan dan menyucikan diri bagi-Mu saja. Lindungilah dan hiburlah mereka dalam saat-saat sepi.

muncul dari keduanya. diiringi lagu Tantum Ergo Tantum Ergo Sakramen yang sungguh agung. Ya Santo Yohanes Maria Vianney. tata baru tampillah. dan setara disembah. Ya Hati Kudus Yesus.mereka. iman jadi tumpuan. ’ke bawah’ umat menjawab : terpujilah Allah Putra yang menebus kami ’di kiri’ umat menjawab : terpujilah Allah Roh Kudus yang menyucikan kami ’ke kanan’ umat menjawab : sekarang dan selama-lamanya. (Disebarluaskan oleh Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia dan Komisi Seminari KWI) PENGHORMATAN Pendupaan Sakramen Mahakudus. Ya Hati Tersuci Maria Ratu para imam. mari kita muliakan. Imam Agung Yesus. kasihanilah mereka. Penghormatan terhadap Sakramen Maha Kudus (imam membuat tanda salib dengan menggunakan monstran. (Setiap kali seruan ditandai dengan bunyi gong dan atau lonceng) DOA TERPUJILAH ALLAH I : Terpujilah Allah U : Terpujilah nama-Nya yang kudus I : Terpujilah Yesus Krsitus sungguh Allah sungguh manusia U : Terpujilah nama Yesus I : Terpujilah hati-Nya yang Mahakudus U : Terpujilah Yesus dalam Sakramen Mahakudus I : Terpujilah Darah-Nya yang Maha indah U : Terpujilah Roh Kudus penghibur kami I : Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya Perawan Maria yang amat suci U : Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda I : Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda U : Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia I : Terpujilah Santo Josef mempelainya yang amat suci 5 . doakanlah mereka. Gerakan pertama dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan) Pa saat ’di atas’ umat menjawab : terpujilah Allah Bapa yang menciptakan kami. Surut sudah hukum lampau. doakanlah mereka. Yang Berputra dan Sang Putra dimuliakan dan disembah Dihormati dan dipuja beserta sang Roh. Amin. Kami indra tak mampu.

.. PERSIAPAN KOMUNI I : Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. RITUS PENUTUP PENGUMUMAN AMANAT PENGUTUSAN BERKAT I U I U : Tuhan sertamu : Dan sertamu juga : Semoga dalam mengamalkan amanat Ekaristi ini. I : Semoga Tubuh dan Darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal PENERIMAAN TUBUH (DAN DARAH) KRISTUS I/D : Tubuh Kristus U : Amin PEMBERSIHAN (bejana) SAAT HENING MADAH PUJIAN (LAGU KOMUNI) DOA SESUDAH KOMUNI (berdiri) semua I U : Marilah berdoa. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang mahakudus. maka saya akan sembuh.. .... : Amin.. (†) Bapa dan Putra dan Roh Kudus. : Amin..U : Terpujilah Allah dalam para malaikat-Nya dan semua orang kudus-Nya Sakramen Mahakudus dikeluarkan dari monstrans PENGEMBALIAN SAKRAMEN PEMECAHAN HOSTI (berlutut) U : Anak Domba Allah.. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya I+U : Ya Tuhan. tetapi bersabdalah saja.. saya tidak pantas Engkau datang pada saya. 6 (berlutut/berdiri) (duduk) .

PENGUTUSAN I : Demikianlah Perayaan Ekaristi ini sudah selesai U : Syukur kepada Allah I : Marilah kita mundur. kita diutus U : Amin. PERARAKAN KELUAR LAGU PENUTUP 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful