PERAYAAN EKARISTI JUMAT PERTAMA PERSIAPAN

Menjelang Perayaan Ekaristi, seyogyanya diadakan PERSIAPAN BATIN termasuk menciptakan suasana ibadat yang sesuai, baik di ruang ibadat (oleh umat) maupun di sakristi (oleh Imam dan para pelayan).

RITUS PEMBUKA L : ...
Perayaan Ekaristi pada Jumat Pertama pagi /sore/malam hari ini dipersembahkan secara khusus kepada Hati Yesus Yang Mahakudus bagi kesucian dan kekudusan hidup para imam. Marilah satukan hati kita dengan menyanyikan lagu: .... LAGU PEMBUKA: PERARAKAN MASUK
(berdiri)

TANDA SALIB dan SALAM I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus U : Amin I : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, besertamu U : Dan sertamu juga PENGANTAR TOBAT
(berlutut)

I

: Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini I+U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan keapda saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah,Tuhan kita I : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal U : Amin TUHAN KASIHANILAH (MADAH KEMULIAAN)
(berdiri)

DOA PEMBUKA 1

: Terpujilah Allah selama-lamanya. sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.. : Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan 2 .I U : Marilah berdoa.. Bapa yang mahakuasa. Allah semesta alam. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. ya Tuhan... sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. ya Tuhan.. : Amin LITURGI SABDA BACAAN PERTAMA (duduk) MAZMUR TANGGAPAN BAIT PENGANTAR INJIL (berdiri) BACAAN INJIL AKLAMASI SESUDAH INJIL HOMILI (SYAHADAT SINGKAT) (DOA UMAT) LITURGI EKARISTI PERSIAPAN PERSEMBAHAN LAGU PERSEMBAHAN : . : Terpujilah Engkau. Allah semesta alam. PERSIAPAN PERSEMBAHAN (duduk) I U I : Terpujilah Engkau. : Terpujilah Allah selama-lamanya U DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN (berdiri) I U : Berdoalah. Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.

. seluruh diriku Ya Hati yang terluka membela jiwaku Terimalah syukurku selama hidupku Kepada-Mu... : Amin. Ya Hati yang pemurah .. seluruh diriku Dan trimalah . seluruh hatiku.. Allah kita Sudah layak dan sepantasnya PREFASI KUDUS Doa (berlutut) Syukur Agung KOMUNI BAPA KAMI DOA DAMAI ADORASI PENTAHTAAN (berlutut) Sakramen Mahakudus ditahtakan (dalam monstrans) SEMBAH SUJUD LAGU KEPADA HATI YESUS (PS983) KEPADA HATI YESUS Kepada Hati Yesus menyanyi jiwaku Ke langit yang tertinggi dengar ku berseru Seluruh bangsa-bangsa muliakan Allahmu Dan trimalah . ya Yesus. .keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.... ampuni dosaku. I U : Allah Bapa kami yang maharahim. 3 . DOA SYUKUR AGUNG DIALOG (berdiri) PEMBUKA I U I U I U : : : : : : Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan. ya Yesus. ya Yesus.

Semoga setiap hari pikiran dan perbuatannya aman terjaga dan menjadi teladan indah bagi seluruh umat-Mu. Maka. Lindungilah dan hiburlah mereka dalam saat-saat sepi. sudilah memberkati mereka senantiasa. Engkau menganugerahkan kami. lindungilah para imam Gereja-Mu. Masukkanlah mereka dalam lubuk hati-Mu. meskipun mereka bukan dari dunia ini. Ingatlah ya Tuhan tak seorangpun kecuali Engkau yang menjadi pemiliknya yang sah. dengan segala kerapuhannya. Bapa Pengasih. Terpujilah Engkau yang telah memanggil dan mengutus mereka. sebab mereka itu milik-Mu. Biarlah hidup mereka terbakar luluh di atas altar-Mu yang suci. sebab mereka telah disucikan dan menyucikan diri bagi-Mu saja. ampuni dosaku I U I : Mari menimba air kehidupan : Dari sumber-sumber keselamatan : Marilah berdoa (hening sejenak) Allah yang penuh belas kasih. bila nikmat duniawi menggoda dan memikat mereka. Dan walaupun mereka Kau beri panggilan Ilahi tetapi tetaplah mereka memiliki hati insani. dalam Hati Putera-Mu yang terlukai dosa-dosa kami. Lindungilah mereka sebab mereka berada di tengah dunia.Ya Hati yang pemurah. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku kami yang pantas. Tuhan terkasih. Bapa terkasih. : Amin U DOA DI HADAPAN SAKRAMEN MAHAKUDUS (hening sejenak) DOA BAGI KESUCIAN HIDUP PARA IMAM Tuhan terkasih. Terpujilah Engkau yang tetap mendampingi dan memampukan 4 . cinta kasih-Mu yang tak terhingga. aku berdoa kepada-Mu. susah derita dan bila pengorbanan hidupnya nampak sia-sia. Demi Kristus Tuhan kami. lindungilah mereka bagaikan biji mata-Mu. dan peliharalah mereka bagaikan hosti tanpa noda.

mari kita muliakan.mereka. Amin. Ya Hati Kudus Yesus. dan setara disembah. Surut sudah hukum lampau. ’ke bawah’ umat menjawab : terpujilah Allah Putra yang menebus kami ’di kiri’ umat menjawab : terpujilah Allah Roh Kudus yang menyucikan kami ’ke kanan’ umat menjawab : sekarang dan selama-lamanya. muncul dari keduanya. (Disebarluaskan oleh Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia dan Komisi Seminari KWI) PENGHORMATAN Pendupaan Sakramen Mahakudus. doakanlah mereka. Yang Berputra dan Sang Putra dimuliakan dan disembah Dihormati dan dipuja beserta sang Roh. tata baru tampillah. iman jadi tumpuan. diiringi lagu Tantum Ergo Tantum Ergo Sakramen yang sungguh agung. Penghormatan terhadap Sakramen Maha Kudus (imam membuat tanda salib dengan menggunakan monstran. Ya Hati Tersuci Maria Ratu para imam. doakanlah mereka. Imam Agung Yesus. Gerakan pertama dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan) Pa saat ’di atas’ umat menjawab : terpujilah Allah Bapa yang menciptakan kami. Ya Santo Yohanes Maria Vianney. Kami indra tak mampu. kasihanilah mereka. (Setiap kali seruan ditandai dengan bunyi gong dan atau lonceng) DOA TERPUJILAH ALLAH I : Terpujilah Allah U : Terpujilah nama-Nya yang kudus I : Terpujilah Yesus Krsitus sungguh Allah sungguh manusia U : Terpujilah nama Yesus I : Terpujilah hati-Nya yang Mahakudus U : Terpujilah Yesus dalam Sakramen Mahakudus I : Terpujilah Darah-Nya yang Maha indah U : Terpujilah Roh Kudus penghibur kami I : Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya Perawan Maria yang amat suci U : Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda I : Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda U : Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia I : Terpujilah Santo Josef mempelainya yang amat suci 5 .

RITUS PENUTUP PENGUMUMAN AMANAT PENGUTUSAN BERKAT I U I U : Tuhan sertamu : Dan sertamu juga : Semoga dalam mengamalkan amanat Ekaristi ini..U : Terpujilah Allah dalam para malaikat-Nya dan semua orang kudus-Nya Sakramen Mahakudus dikeluarkan dari monstrans PENGEMBALIAN SAKRAMEN PEMECAHAN HOSTI (berlutut) U : Anak Domba Allah.. 6 (berlutut/berdiri) (duduk) . Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang mahakudus.. saya tidak pantas Engkau datang pada saya. .. tetapi bersabdalah saja... PERSIAPAN KOMUNI I : Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.. : Amin. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya I+U : Ya Tuhan. I : Semoga Tubuh dan Darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal PENERIMAAN TUBUH (DAN DARAH) KRISTUS I/D : Tubuh Kristus U : Amin PEMBERSIHAN (bejana) SAAT HENING MADAH PUJIAN (LAGU KOMUNI) DOA SESUDAH KOMUNI (berdiri) semua I U : Marilah berdoa. : Amin.. maka saya akan sembuh... (†) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

PERARAKAN KELUAR LAGU PENUTUP 7 .PENGUTUSAN I : Demikianlah Perayaan Ekaristi ini sudah selesai U : Syukur kepada Allah I : Marilah kita mundur. kita diutus U : Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful