IJAB – QOBUL AKAD NIKAH BAHASA ARAB Oleh walinya sendiri : Ijab

:

‫,أزوجك على ما أمر به من امساك بمعروف أو تسريح‬

‫يا فلن بن فلن‬ ‫باحسان‬

............... ‫يا فلن بن فلن , أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المصونة بنتى‬ ‫بمهر ...............حال‬
Qobul:

‫قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور‬

********************

Oleh Wakil wali : Ijab :

‫, أزوجك على ما أمر به من امساك بمعروف أو تسريح‬

‫يا فلن بن فلن‬ ‫باحسان‬

‫يا فلن بن فلن , أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المصونة‬ ‫...............بنت ............... بتوكيل وليها الي بمهر ...............حال‬
Qobul:

‫قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور‬

BAHASA INDONESIA Oleh walinya sendiri : Ijab : Wahai Fulan bin Fulan Saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan calon istrimu yang terjaga, anak saya yang bernama …………. Dengan maskawin ………… dibayar tunai. Qobul : Saya terima nikah dan kawinnya ……….binti………dengan maskawin………… dibayar tunai.

.... Qobul : I accept the marry of …………..yang walinya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan maskawin ………… dibayar ……….binti ………. binti ………. ebejer kontan. se wali epun ampon awakkel wali dhe beden kauleh . Qobul : Saya terima nikah dan kawinnya ……….binti………dengan maskawin ………… dibayar tunai. binti ………. ******************** BAHASA INGGRIS Oleh Wakil Wali : Ijab : I give you sign to marry your pure wife name’s ………. ebejer kontan. Qobul : Naremah kauleh dhe’ nikah epun ……….binti ………….. kalaban maskabin …….******************** BAHASA INDONESIA Oleh Wakil wali : Ijab : Wahai Fulan bin Fulan Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan calon istrimu yang terjaga tunai.. kalaban maskabin………ebejer kontan. ebejer kontan. Oleh Wakil Wali : Ijab : Kauleh anikah’aginah sampeyan kalaban oreng kalaban maskabin ……. the doughter from …………… as a gift bini’ se anyamah yang bernama ………….. Whom has given to me the right to do this.. as a gift ……………. ******************** BAHASA MADURA Oleh Walinya sendiri: Ijab : Kauleh anikah’aginah sampeyan kalaban anak bini’ kauleh se anyamah ……….. the doughter from …………. kalaban maskabin………. cash paid... Qobul : Naremah kauleh dhe’ nikah epun ………..

……………… cash paid .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful