IJAB – QOBUL AKAD NIKAH BAHASA ARAB Oleh walinya sendiri : Ijab

:

‫,أزوجك على ما أمر به من امساك بمعروف أو تسريح‬

‫يا فلن بن فلن‬ ‫باحسان‬

............... ‫يا فلن بن فلن , أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المصونة بنتى‬ ‫بمهر ...............حال‬
Qobul:

‫قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور‬

********************

Oleh Wakil wali : Ijab :

‫, أزوجك على ما أمر به من امساك بمعروف أو تسريح‬

‫يا فلن بن فلن‬ ‫باحسان‬

‫يا فلن بن فلن , أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المصونة‬ ‫...............بنت ............... بتوكيل وليها الي بمهر ...............حال‬
Qobul:

‫قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور‬

BAHASA INDONESIA Oleh walinya sendiri : Ijab : Wahai Fulan bin Fulan Saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan calon istrimu yang terjaga, anak saya yang bernama …………. Dengan maskawin ………… dibayar tunai. Qobul : Saya terima nikah dan kawinnya ……….binti………dengan maskawin………… dibayar tunai.

.. cash paid. ebejer kontan. se wali epun ampon awakkel wali dhe beden kauleh . binti ……….. ******************** BAHASA MADURA Oleh Walinya sendiri: Ijab : Kauleh anikah’aginah sampeyan kalaban anak bini’ kauleh se anyamah ………. ******************** BAHASA INGGRIS Oleh Wakil Wali : Ijab : I give you sign to marry your pure wife name’s ……….binti………dengan maskawin ………… dibayar tunai. kalaban maskabin……….. Qobul : Naremah kauleh dhe’ nikah epun ………. kalaban maskabin………ebejer kontan. Oleh Wakil Wali : Ijab : Kauleh anikah’aginah sampeyan kalaban oreng kalaban maskabin ……. Qobul : Saya terima nikah dan kawinnya ……….. binti ……….******************** BAHASA INDONESIA Oleh Wakil wali : Ijab : Wahai Fulan bin Fulan Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan calon istrimu yang terjaga tunai.binti ………….yang walinya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan maskawin ………… dibayar ……….. ebejer kontan.binti ………. Qobul : I accept the marry of ………….. Qobul : Naremah kauleh dhe’ nikah epun ………. Whom has given to me the right to do this.. ebejer kontan. the doughter from …………. kalaban maskabin ……. as a gift ……………...... the doughter from …………… as a gift bini’ se anyamah yang bernama ………….

……………… cash paid .