.

.

.

Menjimatkan kos pengeluaran kerana kerja pembungkusan dan upah pekerja ditanggung oleh pemborong. MENGURANGKAN KOS PERGUDANGAN Menyediakan kemudahan pergudangan sendiri bagi menyimpan stok pukal yang banyak barang keluarannya tidak disimpan lama .MEMBELI SECARA PUKAL DAN MEMECAH PUKAL Membolehkan pengeluar melakukan pengeluaran barang secara besar-besaran dan mendapat modal pusingan yang cepat.

Menjimatkan kos pengeluaran kerana kerja pembungkusan dan upah pekerja ditanggung oleh pemborong. PENGENDALIAN PASARAN memperluaskan lagi pasaran bagi produknya pemborong mempunyai rangkaian peruncit sendiri untuk mengagihkan barangnya. .MENGURANGKAN KOS PENGANGKUTAN Membolehkan pengeluar melakukan pengeluaran barang secara besar-besaran dan mendapat modal pusingan yang cepat.

MEMBERI MAKLUMAT PASARAN orang tengah antara pengeluar dengan peruncit menyampaikan teguran serta komen peruncit dan pelanggannya kepada pengeluar .

memudahkan-tidak perlu-mendapatkan bekalan stok daripada pelbagai pengeluar dari merata-rata tempat. . merancang pusingan modal dengan sempurna. MEMBERI KEMUDAHAN KREDIT menangguhkan bayaran atau hutangnya sehingga barang itu dijual kepada pengguna.MEMBEKALKAN BERANEKA JENIS BARANG pemborong membekalkan pelbagai jenis barang yang berlainan kepada peruncit.

MENYIMPAN STOK YANG MENCUKUPI membolehkan peruncit mendapat bekalan secara berterusan ini akan mengekalkan pelanggannya .MENGHANTAR BARANG KEPADA PERUNCIT tidak perlu menyediakan kenderaan sendiri menjimatkan kos pengangkutan dan masa peruncit.

.MEMBERI MAKLUMAT DAN NASIHAT memberi maklumat dan nasihat berkenaan barang baru kepada peruncit maklumat dan nasihat ini diperoleh daripada pelbagai pengeluar dan seterusnya dismpaikan kepada peruncit.

menerima manfaat menerusi harga barang yang stabil. supaya bekalan tidak putus-elak cenderung membeli banyak.MENSTABILKAN HARGA BARANG sentiasa menyimpan stok barang yang mencukupi. mengelakkan kenaikan harga barang. MENYEDIAKAN BEKALAN YANG BERTERUSAN menyimpan stok yang mencukupi dalam gudangnya. menyebabkan perbelanjaan pengguna meningkat .

menyusun. melabel dan sebagainya. dapat mempercepatkan proses pengagihan barang kepada pengeluar MEMPELBAGAIKAN PILIHAN jual pelbagai jenis dan jenama barang yang berlainan kepada peruncit. membungkus. ini dapat mempelbagaikan pilihan pengguna akhir terhadap barang beraneka jenis yang ada pada peruncit .MELAKUKAN KERJA-KERJA AKHIR / PECAH PUKAL pemborong membantu pengeluar menjalankan kerja-kerja akhir seperti menimbang.

Menerusi peruncit. . maklumat ini dapat disalurkan kepada pengguna yang membeli barang tersebut.MENYAMPAIKAN MAKLUMAT Pemborong akan memberitahu peruncit tentang maklumat yang terkini bagi produknya.

MELAKUKAN KEGIATAN MEMECAH PUKAL Melakukan kerja-kerja akhir seperti menggred. membungkus. BERMOTIFKAN KEUNTUNGAN Menjalankan kegiatan jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. AKTIVITI PENGAGIHAN BARANG Membeli barang bagi tujuan untuk dijual semula. 2. cita rasa pengguna. 4. MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK PENGGUNA Mengagihkan barang agar bekalan dapat dismpaikan kepada pengguna akhir. 3. menimbang. melabel dan sebagainya.PERSAMAAN 1. 5. . BERTINDAK SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT PASARAN Menyalurkan maklumat pasaran kepada pengeluar reaksi pelanggan.

PEMBORONG Orang Tengah Antara Pengeluar Dengan Peruncit Secara Pukal Daripada Pengeluar Besar Menyediakan Pelbagai Kemudahan Untuk Menyimpan Stok Pukal Yang Dibeli Daripada Pengeluar Tidak Perlu Menghias Atau Melakukan Peragaan Tingkap KEDUDUKAN DALAM SALURAN AGIHAN PERUNCIT Orang Tengah Antara Pemborong Dengan Pengguna Akhir Dalam Kuantiti Yang Kecil Daripada Pemborong Kecil Tidak Ada Kerana Stok Diperoleh Daripada Pemborong Melakukan Bagi Menarik Pengguna SAIZ PEMBELIAN BARANG SAIZ MODAL KEMUDAHAN GUDANG HIASAN DAN PERAGAAN BARANG .

KOTAK NAK!! .

PERLIS SILA PILIH KEDAH P.PINANG PERAK KELANTAN TERENGGANU SARAWAK PAHANG SABAH SELANGOR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR .

III. manakah fungsi yang dijalankan oleh seorang pemborong. II.II dan III I. III dan IV JAWAPAN : C . Memecah pukal Menyediakan kemudahan sewa beli Menyampaikan maklumat pasaran Menyediakan pengangkutan A B C D I. III dan IV II. I. II dan IV I. Antara yang berikut.1. IV.

2. II dan III II. Mengapakah peruncit menganggap pemborong dapat mengurangkan masalah bekalan stok? I. II. III dan IV JAWAPAN : B . IV. III. Pemborong memberikan kemudahan kredit Pemborong menyediakan pelbagai jenis barang Pemborong menyediakan barang dalam kuantiti yang dikehendaki Pemborong membekalkan barang yang berkualiti A B C D I dan II II dan III I.

3. Antara pernyataan yang berikut. manakah yang TIDAK benar tentang fungsi pemborong? A Membiayai pengeluar dengan membeli barang secara tunai B C D Menjual barang dalam jumlah yang kecil kepada peruncit Menanggung hutang lapuk jika peruncit tidak dapat menjelaskan hutang Merupakan perantara antara pelanggan dengan peruncit JAWAPAN : D .

4. Apakah peranan pemborong dalam mengawal harga barang? A Menjual dalam kuantiti yang kecil B C D Membantu meningkatkan kuasa beli barang Menyelaraskan penawaran dengan permintaan Melayan semua tindakan pembeli JAWAPAN : C .

5. seseorang pemborong memerlukan««« A Modal yang banyak B C D Kakitangan yang ramai Publisiti yang meluas Premis yang dihiasi cantik JAWAPAN : A . Untuk menjalankan perniagaan dengan lancar.

Bagaimanakah pemborong membantu pengeluar secara langsung untuk mengatasi masalah aliran tunai? A Menyediakan kemudahan pergudangan B C D Membeli secara pukal Memberi maklumat pasaran Membayar secara tunai JAWAPAN : D .6.

Mengapakah pemilik kedai runcit kecil-kecilan bergantung pada pemborong? A Pemborong menyediakan kemudahan kredit B C D Pemborong menjalankan promosi Pemborong menjenamakan barang Pemborong menjual barang pada harga diskaun. JAWAPAN : A .7.

8. KECUALI A Mengagihkan barang B C D Memberi kemudahan kredit Menyampaikan maklumat kepada pengeluar Membekalkan beraneka jenis barang JAWAPAN : B . Pernyataan yang berikut adalah persamaan fungsi pemborong dan peruncit kecilkecilan.

Apakah peranan pemborong dalam memenuhi selera dan cita rasa pengguna? A Menstabilkan harga B C D Menyalurkan maklumat Memastikan bekalan barang yang berterusan Mengagihkan barang ke merata tempat JAWAPAN : B .9.

III dan IV JAWAPAN : D . II. III. III dan IV II.10. Apakah fungsi pemborong kepada pengeluar? I.II dan III I. Menjual pelbagai jenis barang Membeli daripada pengeluar secara pukal Menyalurkan maklumat daripada peruncit kepada pengeluar Mempromosikan barang dan mencari pasaran untuk barang tersebut A B C D I. II dan IV I. IV.

11. III. IV. Membeli secara pukal dan membayar secara tunai Menyediakan kemudahan pergudangan Menyediakan pelbagai jenis barang di pasaran Menyampaikan maklumat tentang perubahan citarasa pengguna kepada pengeluar A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV JAWAPAN : C . II. Pernyataan yang manakah merupakan fungsi pemborong kepada pengguna? I.

Apakah fungsi pemborong yang membolehkan pengguna menikmati harga barang yang stabil? A Mengadakan kempen promosi B C D Membantu menyampaikan maklumat Memecah pukal dan menyediakan barang Menyelaraskan penawaran dan permintaan JAWAPAN : D .12.

13. Antara yang berikut. pernyataan manakah yang TIDAK benar berkaitan dengan perniagaan borong? A Pemborong adalah orang tengah dalam saluran agihan B C D Pemborong mengamalkan pengkhususan dalam pengurusan Pemborong membiayai kedua-dua pengeluar dan peruncit Perniagaan borong biasanya ditubuhkan sebagai milikan tunggal JAWAPAN : D .

TERIMA KASIH SELAMAT MAJU JAYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful