TEORI KAUNSELING

Teori Kaunseling
Terdapat pelbagai Teori Kaunseling yang telah lama wujud dan digunakan oleh pelbagai pihak. Antaranya ialah Psychoanalysis, Rogerian, Gestalt, Jungian dan lain-lain. Antara Teori Kaunseling Kerjaya yang sedia ada adalah Parsons (1909), Ginzberg (1951), Anne Roe (1956), Donald Super (1957), Tiedeman and O'Hara (1961), Krumboltz (1969) dan John Holland (1985). Kebanyakan kaunselor di Malaysia didedahkan kepada Teori Holland atau lebih dikenali sebagai Self ± Directed Search (SDS). Menurut Holland, seseorang individu boleh diklasifikasikan dalam 6 kategori iaitu Realistik (Pelaksana), Investigatif (Pemikir), Artistik (Pencipta), Sosial (Pembantu), Enterprising (Pemujuk) dan Convensional (Perancang).

Teori Kaunseling Kerjaya
Parsons (1909) Teori sifat faktor diperkenalkan oleh Parson. Dia dipadankan ciri-ciri peribadi kepada ciri-ciri pekerjaan. Beliau menegaskan ujian-ujian psikologi untuk mengukur ciri-ciri dan mula mengklasifikasikan pekerjaan. Ini membawa kepada penyusunan Kamus "Hakmilik Pekerjaan (1972) satu ringkasan lebih daripada 40,000 pekerjaan. Andaian-Nya adalah orang yang mempunyai ciriciri (sifat) yang stabil dan secara relatifnya tidak berubah termasuk kepentingan, bakat istimewa dan kecerdasan. Ramai kaunselor merasakan bahawa ujian mekanikal sahaja tidak memainkan peranan dalam memilih kerjaya. Dalam dunia hari ini, penekanan pada fleksibiliti dan keupayaan menyesuaikan diri dan bukannya pada "lubang satu, satu tambatan" pendekatan. Ginzberg (1951) Dia memperkenalkan teori pembangunan, yang telah dibahagikan kepada tiga fasa. (A) tempoh Fantasy - sehingga usia 11 tahun di mana kepentingan kerjaya mereka tidak realistik (b) tempoh tentatif - dari umur 11 - 17 apabila mereka menyedari keperluan untuk membuat keputusan vokasional, dan (c) tempoh realistik - lewat remaja kepada dewasa awal apabila mereka sempit pilihan kerjaya mereka dan memilih pekerjaan tertentu. Ginzberg tidak cuba untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kerjaya berlaku dalam setiap peringkat atau dari peringkat ke peringkat. Anne Roe (1956) Berdasarkan penyelidikan beliau pada personaliti artis dan ahli-ahli sains

pilihan pekerjaan adalah hasil personaliti dan berdasarkan kepada ibu bapa awal hubungan kanak-kanak. Krumboltz (1969) Teorinya berdasarkan teori pembelajaran sosial dan behaviorisme klasik. seni dan hiburan. teknologi. perubahan sosial dan proses perubahan. Tiedeman dan O'Hara (1961) Berdasarkan kerja Super dan Ginzberg. yang bermaksud bahawa perubahan sentiasa berlaku atau sekurang-kurangnya dapat berlaku. budaya umum. luar. Sebagai contoh. hubungan perniagaan. Mereka membahagikan proses tersebut kepada dua tempoh. mereka telah mengenal pasti satu siri keputusan seseorang membuat dalam kursus pembangunan kerjaya. Sebagai orang membesar mereka membangunkan pandangan peranan mereka sendiri. Teori beliau tidak menerima sokongan kerana kepercayaan bahawa amalan pemeliharaan kanak-kanak yang berbeza menghasilkan pilihan vokasional yang berbeza sukar untuk mengesahkan. masing-masing dengan beberapa peringkat. Mereka membandingkan pandangan diri mereka dengan pelbagai konsep pekerjaan. Teori Super juga teori yang hampir sama. Dalam erti kata lain. Oleh itu. Dia melihat kehidupan melibatkan interaksi yang dinamik antara orang dan alam sekitar. John Holland (1985) Teori personaliti vokasional dan persekitaran kerja yang telah disemak semula lima kali sejak 1959. Menurut beliau personaliti terbentuk sebagai hasil interaksi dengan persekitaran. Paradigma membuat keputusan Tiedeman telah digunakan sebagai asas untuk kaunseling kerjaya in1969 program bantuan komputer. Menurut beliau. Beliau membahagikan pekerjaan kepada 8 kumpulan: perkhidmatan. seorang anak muda yang menunjukkan tahap kematangan kerjaya yang tinggi adalah dianggap bersedia untuk membuat pilihan kerjaya. jadi keluarga bergerak dari bandar ke negara ini. jika kita tahu . Super turut mengambil kira status sosioekonomi. dan juga konsep kendiri mampu perubahan pada mana-mana titik dalam hidup. Teori beliau menjadi lebih kompleks dan tidak praktikal untuk digunakan. minat. Beliau juga menekankan secara meluas kematangan kerjaya. bapa tiri gadis muda 'baru adalah seorang petani. personaliti dan kebolehan.yang terkenal. penyayang generalizes daripada haiwan kepada orang ramai dan membentuk asas kerjaya kemudian dalam kebajikan kanakkanak. jantina. Beliau mencadangkan bahawa individu-individu yang seronok bekerja dengan orang lain yang dibangkitkan oleh ibu bapa yang mesra dan menerima. Holland bermula dengan prinsip bahawa orangorang yang mempunyai ciri-ciri personaliti tertentu yang menarik dan sesuai untuk pekerjaan dengan ciri-ciri tertentu boleh ditakrif. Beliau tidak mempunyai kepentingan dalam haiwan tetapi menikmati syarikat bapa tirinya dan datang untuk mengaitkan menjaga haiwan dengan perasaan yang tersayang. organisasi. Ia tidak diterima secara meluas kerana ia tidak berkesan kos dari segi masa komputer. Donald Super (1957) Model Super konsep kendiri. personaliti. Dalam masa. sains. Sebagai contoh.

"Search Self Directed" Holland digunakan secara meluas sebagai satu cara mudah dan berkesan untuk memperkenalkan orang kepada subjek pilihan kerjaya.seseorang. Jika kita mengenal pasti kerja tertentu dengan jelas. pilihan kerjaya tidak perlu sebagai kompleks seperti yang sering dikekalkan dan bantu diri yang berkesan adalah untuk menjadi pilihan kepada kaunseling kerjaya invasif dan tidak perlu. . kita boleh meramalkan apa jenis pekerjaan adalah yang paling mungkin untuk menghasilkan kepuasan dan pencapaian bagi orang itu. Menurut Holland. kita boleh menilai jenis orang yang kita harus mencari untuk mengisi slot itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful