Teori Perkembangan Sigmund Freud

Teori Perkembangan Sigmund Freud

Dilahirkan pada tahun 1856 di Chechoslovakia. Beliau seorang doktor perubatan tetapi minat beliau mendalam dalam bidang psikologi dan psikiatri. Menurut Freud personality manusia terdiri daripada tiga bahagian; id, ego dan superego. Id ialah personaliti tidak sedar yang menekankan kepuasaan serta-merta tapi inginkan keseronokan ketahap maksima. Id tempat menyimpan segala keinginan manusia dan ia didorong oleh tenaga labido ( seks ) yang mengandungi desakan asas. Ego ialah bahagian personaliti yang logis serta teratur. Ego mengawal Id supaya Id tidak mengawal norma-norma hidup. Superego ialah bahagian personaliti yang bermoral. Superego berkembang secara beransur-ansur sejak kanak-kanak ketika berinteraksi dengan ibubapa atau gurunya. Superego akan menghantar maklumat kepada Ego dan Ego kepada Id. Menurut Freud, apa yang berlaku pada zaman kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan pada peringkat berikutnya. Pengalaman yang berkait rapat dengan trauma dan konflik pada peringkat awal kanak-kanak akan memberikan kesan jangka masa panjang. Freud berpendapat bahawa perkembangan emosi manusia adalah berkait rapat dengan perkembangan fizikalnya. Menurut kajiannya, perkembangan emosi setiap individu boleh dibahgikan kepada 5 peringkat.

Ciri-ciri: y y Memperoleh kepuasan daripada aktivti membuang najis Kanak-kanak akan belajar cara-cara menawal pembuangan air besar dan kecil bertujuan untuk mendapat perhatian. Kanak-kanak telah bersedia dan mengawal fungsi biologi seperti membuang air. Ciri-ciri . menggigit dan menelan selepas umur 8 bulan. Ciri-ciri: y Memperoleh kepuasan dari belajar menghisap.1) Peringkat oral ( 0-1 tahun) Peringkat oral bermula dari kanak-kanak 0 hingga 1 tahun. Personaliti terbentuk daripada pengalamannya. y y y 2) Peringkat anal atau dubur (1±3 tahun) Peringkat anal bermula dari kanak-kanak 1 hingga 3 tahun. Sifat bersih. Kanak-kanak yang tidak mendapat kepuasan menggigit dan menghisap akan membentuk personaliti yang agresif dan suka mengejek orang lain apabila besar. y y y 3) Peringkat falik atau kubul ( 3-6 tahun) Peringkat anal bermula dari kanak-kanak 3 hingga 6 tahun. Kanakkanak akan memberi perhatian lebih terhadap kawalan buang air kecil dan besar supaya diterima dan dikasih oleh ibubapa. kemas dan berjimat akan dapat dipupuk pada peringkat ini jika mereka dididik dengan cara yang sesuai. Kanak-kanak perlukan kasih sayang dan kepuasan dari ibubapa daripada aktiviti menghisap ( sebelum 18 bulan ) dan menggigit ( selepas 18 bulan ). Kepuasan bukan lagi melalui aktiviti mulut tetapi melalui pembuang najis. Kanak-kanak ini akan membantuk personality jenis pemarah jika diberi latihan tandas yang tegas.

y y y y 4) Peringkat latensi (pendaman) . suka mengasingkan diri. Pada peringkat ini kasih sayang dan keberahian telah bertukar kepada rakan sebaya. Kanak-kanak lelaki akan mengalami keadaan oedipus kompleks iaitu lebih tertarik kepada ibunya. y y . Kanak-kanak lelaki ini akan cuba meniru gaya bapanya untuk menarik perhatian ibunya. Ciri-ciri y y y Peringkat ini dikenali dengan nama peringkat pendaman. Pada peringkat ini kanak-kanak selalu memegang organ kejantinaan untuk mendapatkan kepuasaan. keadaan ini dinamakan elektra kompleks.6-11 tahun Peringkat latensi bermula dari kanak-kanak 6 hingga 11 tahun.y y y Kanak-kanak sudah mengenali jantina mereka sendiri Keadaan ini dpat dilihat mereka memegang kawasan kemaluan mereka sendiri. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang begaul akan merasa tidak puas berkawan apabila besar nanti dan mereka akan sukar bergaul. Pada kanak-kanak perempuan. Pada peringkat ini. Oleh itu ibubapa mesti memain peranan penting dalam mengawal dan memenuhi perasaan supaya konflik tidak berlaku. Kanakkanak perempuan akan tertarik kepada ibu bapanya dan cuba meniru gaya gaya ibunya untuk mendapat perhatian ayahnya.. kanak-kanak sudah mula pandai membela diri dalam mengatasi maslah penyelesaian. Kanak-kanak telah mula mempunyai perasaan terhadap ibubapa sendiri . Kanak-kanak mula memasuki alam persekolahan dan mula sibuk dengan aktiviti persekolahan y Kanak-kanak perlu diberi peluang bergaul bagi memenuhi keperluan sosial mereka. Kanak-kanak yang berjaya mengatasi dan mengawal perasaan ini boleh menjadi orang yang baik. suka menarik diri dan merasa diri terkongkong. Kanak-kanak lelaki terhadap ibu sendiri dan mudah berlaku konflik Oedipus sementara kanak-kanak perempuan berlaku konflik Elektra. Keinginan seksual kanak-kanak terpendam untuk sementara waktu.

Mereka mula memikirkan isu seperti ³dating´.html http://anakilhamku. mereka mula menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.com/2011/01/teori-perkembangan-sosio-emosi-sigmund. perkahwinan serta tentng kerjaya dan keluarga.blogspot.12 tahun ke atas Peringkat genital bermula dari kanak-kanak 12 tahun ke atas. Ciri-ciri y y y Pada peringkat ini.com/2009/09/teori-perkembangan-sigmund-freud.html . tenaga seks ( labido ) akan mendorong individu menaruh minat terhadap individu di luar keluarga mereka. Pada saat ini.blogspot. y y Peringkat ini dikatakan awal remaja. Mereka mula menunjukkan minat rakan sebaya yang berlainan jantina. Menurut Freud. kanak-kanak memasuki alam remaja. http://rujuknota.5) Peringkat genital (kejantinaan) . kelenjar-kelanjar klamin sudah mula berfungsi dan alat-alat kelamin melalui proses perkembangan serta berfungsi sebagai sumber kenikmatan dan kepuasan.