Teori Perkembangan Sigmund Freud

Teori Perkembangan Sigmund Freud

Dilahirkan pada tahun 1856 di Chechoslovakia. Beliau seorang doktor perubatan tetapi minat beliau mendalam dalam bidang psikologi dan psikiatri. Menurut Freud personality manusia terdiri daripada tiga bahagian; id, ego dan superego. Id ialah personaliti tidak sedar yang menekankan kepuasaan serta-merta tapi inginkan keseronokan ketahap maksima. Id tempat menyimpan segala keinginan manusia dan ia didorong oleh tenaga labido ( seks ) yang mengandungi desakan asas. Ego ialah bahagian personaliti yang logis serta teratur. Ego mengawal Id supaya Id tidak mengawal norma-norma hidup. Superego ialah bahagian personaliti yang bermoral. Superego berkembang secara beransur-ansur sejak kanak-kanak ketika berinteraksi dengan ibubapa atau gurunya. Superego akan menghantar maklumat kepada Ego dan Ego kepada Id. Menurut Freud, apa yang berlaku pada zaman kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan pada peringkat berikutnya. Pengalaman yang berkait rapat dengan trauma dan konflik pada peringkat awal kanak-kanak akan memberikan kesan jangka masa panjang. Freud berpendapat bahawa perkembangan emosi manusia adalah berkait rapat dengan perkembangan fizikalnya. Menurut kajiannya, perkembangan emosi setiap individu boleh dibahgikan kepada 5 peringkat.

1) Peringkat oral ( 0-1 tahun) Peringkat oral bermula dari kanak-kanak 0 hingga 1 tahun. Kanak-kanak ini akan membantuk personality jenis pemarah jika diberi latihan tandas yang tegas. Kanak-kanak yang tidak mendapat kepuasan menggigit dan menghisap akan membentuk personaliti yang agresif dan suka mengejek orang lain apabila besar. Sifat bersih. Personaliti terbentuk daripada pengalamannya. Ciri-ciri: y Memperoleh kepuasan dari belajar menghisap. Kanak-kanak perlukan kasih sayang dan kepuasan dari ibubapa daripada aktiviti menghisap ( sebelum 18 bulan ) dan menggigit ( selepas 18 bulan ). Ciri-ciri: y y Memperoleh kepuasan daripada aktivti membuang najis Kanak-kanak akan belajar cara-cara menawal pembuangan air besar dan kecil bertujuan untuk mendapat perhatian. menggigit dan menelan selepas umur 8 bulan. y y y 2) Peringkat anal atau dubur (1±3 tahun) Peringkat anal bermula dari kanak-kanak 1 hingga 3 tahun. Kanakkanak akan memberi perhatian lebih terhadap kawalan buang air kecil dan besar supaya diterima dan dikasih oleh ibubapa. y y y 3) Peringkat falik atau kubul ( 3-6 tahun) Peringkat anal bermula dari kanak-kanak 3 hingga 6 tahun. Kepuasan bukan lagi melalui aktiviti mulut tetapi melalui pembuang najis. Kanak-kanak telah bersedia dan mengawal fungsi biologi seperti membuang air. kemas dan berjimat akan dapat dipupuk pada peringkat ini jika mereka dididik dengan cara yang sesuai. Ciri-ciri .

Ciri-ciri y y y Peringkat ini dikenali dengan nama peringkat pendaman. Pada peringkat ini kanak-kanak selalu memegang organ kejantinaan untuk mendapatkan kepuasaan. Kanakkanak perempuan akan tertarik kepada ibu bapanya dan cuba meniru gaya gaya ibunya untuk mendapat perhatian ayahnya. Pada kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang begaul akan merasa tidak puas berkawan apabila besar nanti dan mereka akan sukar bergaul. y y y y 4) Peringkat latensi (pendaman) . y y . Oleh itu ibubapa mesti memain peranan penting dalam mengawal dan memenuhi perasaan supaya konflik tidak berlaku. Kanak-kanak yang berjaya mengatasi dan mengawal perasaan ini boleh menjadi orang yang baik. kanak-kanak sudah mula pandai membela diri dalam mengatasi maslah penyelesaian. Kanak-kanak lelaki terhadap ibu sendiri dan mudah berlaku konflik Oedipus sementara kanak-kanak perempuan berlaku konflik Elektra. Pada peringkat ini..y y y Kanak-kanak sudah mengenali jantina mereka sendiri Keadaan ini dpat dilihat mereka memegang kawasan kemaluan mereka sendiri. suka mengasingkan diri. keadaan ini dinamakan elektra kompleks.6-11 tahun Peringkat latensi bermula dari kanak-kanak 6 hingga 11 tahun. Kanak-kanak lelaki ini akan cuba meniru gaya bapanya untuk menarik perhatian ibunya. Keinginan seksual kanak-kanak terpendam untuk sementara waktu. Kanak-kanak telah mula mempunyai perasaan terhadap ibubapa sendiri . Pada peringkat ini kasih sayang dan keberahian telah bertukar kepada rakan sebaya. suka menarik diri dan merasa diri terkongkong. Kanak-kanak lelaki akan mengalami keadaan oedipus kompleks iaitu lebih tertarik kepada ibunya. Kanak-kanak mula memasuki alam persekolahan dan mula sibuk dengan aktiviti persekolahan y Kanak-kanak perlu diberi peluang bergaul bagi memenuhi keperluan sosial mereka.

kelenjar-kelanjar klamin sudah mula berfungsi dan alat-alat kelamin melalui proses perkembangan serta berfungsi sebagai sumber kenikmatan dan kepuasan.com/2009/09/teori-perkembangan-sigmund-freud. Pada saat ini.blogspot. Menurut Freud.12 tahun ke atas Peringkat genital bermula dari kanak-kanak 12 tahun ke atas. y y Peringkat ini dikatakan awal remaja. perkahwinan serta tentng kerjaya dan keluarga.html http://anakilhamku. Mereka mula menunjukkan minat rakan sebaya yang berlainan jantina. http://rujuknota. kanak-kanak memasuki alam remaja. tenaga seks ( labido ) akan mendorong individu menaruh minat terhadap individu di luar keluarga mereka.html . Ciri-ciri y y y Pada peringkat ini.blogspot.5) Peringkat genital (kejantinaan) .com/2011/01/teori-perkembangan-sosio-emosi-sigmund. Mereka mula memikirkan isu seperti ³dating´. mereka mula menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful