P. 1
contoh refleksi

contoh refleksi

|Views: 1,177|Likes:

More info:

Published by: Mohd Syahid Abdullah on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

TAJUK

PORTFOLIO
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH

NAMA MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI

NO ID D20102046348

NO TELEFON 0172553224

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

ISI KANDUNGAN Halaman 1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan 1.3 Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan 1.4 Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia 1.5 Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia 1.6 Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan 1.7 Reka bentuk kurikulum di Malaysia 1.8 Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan 1.9 Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia 1.10 Akta Pendidikan 1996 2.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. 2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. 3.0 FORUM E-LEARNING 3.1 Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 3.2 Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. 3.3 Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. 3.4 Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 3.5 Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

1.0 ) REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.1 TAJUK
Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara

1.Ringkasan Isi Kandungan Unit
PERKEMBANGAN PENDIDIDKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNANINSAN DAN NEGARA Sistem pendidikan di Malaysia umumnya boleh dibahagikan kepada i.Sistem pendidikan sebelum kedatangan British (1400-1786). ii.Sistem pendidikan semasa penjajahan British (bermula dari Francis Light membukaPulau Pinang 1786 mula Perang Dua Kedua). iii.Sistem pendidikan bermula dari pembentukan Malayan Union 1946 . Tanah Melayu mencapai kemerdekaan 1957. iv.Sistem pendidikan awal kemerdekaan dari tempoh selepas merdeka ± pembentukanMalaysia 1963.

DASAR PENDIDIKAN NEGARA Pendahuluan Pada umumnya dasar pendidikan negara digubal pada peringkat pusat oleh Kabinet, Kerajaan dan Kementerian Pendidikan melalui sistem Jawatankuasa. Tujuannya ialah membentuk satu sistem pendidikan yang seragam menyeluruh dan diterima pakai seluruh negara. Pengubalan ini satu usaha yang rumit. Ia harus dilakukan dengan teliti, dibuat kajian dan dilihat pelbagai sudut. Sesuatu dasar yang digubal itu dijadikan satu kod etika atau amalan dalam pendidikan supaya ia tidak berlaku penyelewengan. Dasar pendidikan merupakan satu sistem rangkaian maklumat atau media yang menjelmakan idealisme, falsafah, matlamat dan objektif pendidikan negara. Ini bermaksud meliputi ruang lingkup pelbagai aspek dan elemen dalam masyarakat iaitu sosial,politik, adat resam, agama, hak, ketatasusilaan, kewarganegaraan, bahasa dan sebagainya. Ia juga mengambil kira kepelbagaian atau variasi budaya, etnik dan kedudukan geografi. Usaha ini menjurus kepada matlamat mencapai integrasi nasional. Selain daripada itu dasar pendidikan yang digubal memberi tumpuan berbagai aspek dan

iaitu pengenalpastian isu ( issue definition ) . Ia memperlihatkan kepentingan sesuatu etnik sahaja. kurikulum. Model ini merupakan satu model yang wujud dalam kitaran kehidupan kita perlu perhatian ahli politik untuk menyelesaikan masalah atau isu yang timbul.undang . Rumusan Pendidikan dalam zaman sebelum pemerintahan Inggeris ia bercorak non-formal. penyertaan dan agihan insfrastuktur. Sekiranya sesuatu isu dikenalpasti dan diberi perhatian utama oleh kerajaan. Adakalanya kerajaan atau pemimpin politik begitu peka isu yang dicetuskan melalui media-media tempatan . penerimaan dasar ( policy adaption ) pelaksanaan ( implementation ) dan penilaian ( evalution ). Dasar itu diberi perhatian untuk memastikan pengukuhan prinsip demokrasi. Kedatangan penjajah pula telah banyak menimbulkan masalah dan mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan. penyusunan agenda ( agenda setting pengubalan dasar ( policy formulation ) . sudah tentu ia dimasukkan ke dalam agenda dasar untuk proses pengubalan yang terkandung dasar tersebut dikemukakan dalam parlimen untuk diterima dan diperakukan seterusnya dilaksanakan diperingkat kementerian sehingalah ke peringkat akar-umbi . Selepas merdeka kerajaan yang memerintah telah menyusun semula sistem pendidikan . Tahun tujuh puluhan hingga sembilan puluhan bolehlah dianggap sebagai era pembangunan dan pengukuhan sistem pendidikan serta memperolehi pendidikan berkualiti. Dasar yang digubal diperakukan oleh undang-undang supaya ia lebih telus dan mengelakkan salah faham serta hak dan keistimewaan golongan masyarakat yang lain. Perkara pokok yang dapat dilihat disini ialah pengubalan dasar yang lama dan tidak diterima pakai digantikan yang baru bersesuaian tuntutan masa dan zaman. Proses pengubalan dasar terbahagi kepada enam langkah Fowler ( 1990 ) mengikut urutan . jenis pendidikan. Pendidikan agama telah berubah corak dengan penubuhan Sekolah Agama Islam yang moden dikenali dengan nama µMadrasah¶.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 komponen dalam sistem pendidikan termasuk perkara pendidikan formal.Barnes ( 1951 ) merupakan komponen yang penuh kontroversi. Laporan L. Sehingga tahun-tahun selepas kemerdekaan hingga 1970 dianggap penyusunan semula sistem pendidikan bukan sahaja di Semenanjung juga di Sabah di Sarawak. kesamarataan dan kesejagatan dalam pendidikan.J. Laporan Razak ( 1956 ) dan Laporan Rahman Talib ( 1960 ) telah menjadi asas penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar dasar yang penting dikemukakan oleh Laporan tersebut dimaktub ke dalam Akta Pelajaran 1961. pentadbiran. Oleh itu pengubalan dasar ini merupakan satu proses yang begitu kompleks. dasar-dasar pendidikan yang ada diperkukuhkan dalam perlembagaan dan undang.

4. 2. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 5.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. konsep 1. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. . penjelasan 3. 3.

2 TAJUK LAMPIRAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan 1. Ianya gabungan matlamat. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. jelas terbukti bahawa sekiranya setiap pendidik berpegang kepadaFalsafah Pendidikan Kebangsaan danFalsafah Pendidikan Guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesional mereka. Namun terdapat pelbagai masalah moral.dasar dan amalan-amalan pendidikan yang kekal. dan bukan hanya satu impian sahaja.jelas dan logik. Sekiranya dilihat dari segi sistem yang telah disediakan dan dilaksanakan selama ini. disiplin dan kelemahan akademik dalam kalangan sebilangan besar pelajar Melayu. bertanggungjawab. seharusnya ia mampu mengeluarkan pelajar yang berilmu.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Sekiranya ditinjau secara halus dari segi hasil dasar dan sistem pendidikan kebangsaan. terutamanya dari luar bandar.Dasar Ekonomi Baru ( 1971 ) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1996). Idea-idea tersebut seperti yang terkandung dalam Rukun Negara. terdapat usaha yang gigih untuk memperbaikinya dari semasa ke semasa. Kesimpulannya. masyarakat dan negara. sudah pasti matlamat dasar pendidikan negara akan menjadi satu kenyataan. beradab dan bersopan. berakhlak mulia. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. seorang individu yang boleh menjadi warganegara yang cukup baik.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) merujuk 3 ideologi. Prinsip perdana proses pelajaran dan pembelajaran (P&P) KBSR dan KBSM adalah keperluan menjadikanFalsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai rujukan asas bagi merealisasikan pencapaianFalsafah Pendidikan Kebangsaan di sekolah. rohani. bermoral (akhlak).

Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 5. penjelasan 3. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. 2.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. 3. konsep 1. . 4.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit .3 TAJUK Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan LAMPIRAN 1 1.

Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 3. 5. penjelasan 3.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep 1. 2. . 4.

4 TAJUK Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia LAMPIRAN 1 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit .MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. 2. 3. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. 4. konsep 1. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. penjelasan 3. 5. .

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit .5 TAJUK Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia LAMPIRAN 1 1.

pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. 4. 3. . konsep 1. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. penjelasan 3. 2.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. 5.

Ringkasan Isi Kandungan Unit .6 TAJUK Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan LAMPIRAN 1 1.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.

pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. 5. 2. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 4.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. 3. . konsep 1. penjelasan 3.

7 TAJUK Reka bentuk kurikulum di Malaysia LAMPIRAN 1 1.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit .

5. 2. konsep 1.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. 4. . penjelasan 3. 3. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.8 TAJUK Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan LAMPIRAN 1 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit .

4. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. .MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. 3. penjelasan 3. 5. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 2. konsep 1.

9 TAJUK Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia LAMPIRAN 1 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit .MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.

. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. penjelasan 3. konsep 1. 3.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. 4. 2. 5.

10 TAJUK Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 1 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit .MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.

4. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. 2. penjelasan 3. . 5. 3. konsep 1.

perubatan. kejuruteraan. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Perguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. berketerampilan. Guru juga adalah seorang yang profesional. Antara bidang profesional yang terlibat adalah keguruan. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia. banyak perkembangan dan pembangunan dari pelbagai aspek yang berlaku di sekeliling kita. Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat latihan yang khusus. perundangan dan lain-lain.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 2. perubatan. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. Sama ada kita sedar atau tidak. akauntan. konsep profesional merujuk kepada ciri ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. Media juga turut melaporkan kes-kes lain seperti guru memukul murid. 2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin. kejuruteraan. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. kaunseling. Dewasa ini. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. ibu bapa pelajar. Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar. Merujuk kepada ciri-ciri yang dinyatakan. perniagaan dan sebagainya. perkembangan dan pembangunan yang kita lihat hari ini adalah hasil kerjasama ahli masyarakat terutamanya golongan profesional. terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein dan Levine (1993). Antara ciri-ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli. berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. profesion keguruan pada hari ini dilihat semakin .

guru tidak menepati masa keluar daripada kelas. Apabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah. Walau bagaimanapun. Antara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah. berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari dan banyak lagi. sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah. Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid-murid. bergosip. terdapat dua punca utama kenapa masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. kurang komitmen dalam kerja. . indivdu dalam konteks ini iaitu guru mempunyai sikap yang tidak seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. Apabila sikap ini wujud. maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan sehinggakan tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh -sungguh dalam mendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. guru melakukan kerja sambilan di malam hari (misalnya mengajar tuisyen. Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. iaitu lebih kurang enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulum pada sebelah petang. Ini terbukti apabila semakin banyak isu mengenai salah laku guru tersiar di internet dan dada-dada akhbar. waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7. kurang nilai dalam kehidupan. Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 goyah kerana ada segelintir guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang telah sedia termaktub. Pertama. Memang benar isu penyalahgunaan ini jarang tersiar di media massa kerana ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah. esei ini akan membincangkan mengenai dua isu salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan iaitu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang. ber¶chatting¶. Oleh itu. guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian. maka guru-guru menjadi lebih berani untuk masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesiaon keguruan dan tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak-anak mereka. Merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan. Ini sudah tentu akan menganggu gugat martabat profesion keguruan sebagai suatu profesion yang mulia. Sepanjang tempoh ini. dan etika kerja yang lemah.30 pagi hingga 1. melepak di kantin. tetapi adalah penting bagi kita untuk membendung isu ini daripada terus menular. Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru tidak menepati masa memasuki kelas.15. guru tidak menyampaikan isi pengajaran dengan bersungguh-sungguh. Di Malaysia. murid murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook. Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini.

Dengan cara ini. maka semua pihak termasuk pihak pentadbir. maka peluang guru untuk menyalahgunakan masa di sekolah adlah terbatas. 2008). Antara contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar. Dengan adanya pemantauan secara berterusan. maka bolehlah merujuk guru tersebut kepada kaunselor. Akhirnya. Sejak akhir-akhir ini. Seterusnya.sifat yang ideal sebagai seorang guru. Guru yang menyalahgunakan wang tidak menghayati . rakan sejawat. Apabila tamak dan kehendak yang tidak kesampaian menguasai diri. Pertama adalah berpunca dari individu yang menguruskan wang itu sendiri. Antara cara yang boleh dialkukan adalah dengan cara sentiasa muhasabah diri tentang apa yang telah dilakukan. maka guru menjadi gelap mata dan bertindak menggelapkan wang yang telah diamanahkan kepadanya.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahn ini tidak dibendung. Ini berkait rapat dengan penghayatan nilai murni dan keimanan dalam diri. semakin banyak isu mengenai penyalahgunaan wang di kalangan guru disiarkan dalam media massa. Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. guru guru akan sedar akan kesilapan diri dan tidak akan mengulanginya lagi. Jika pihak pentadbir tidak mampu. guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid dan banyak lagi Ada beberapa sebab kenapa masalah ini berlaku. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang mampu menjadi teladan agar diri akan lebih terarah untuk mencontohi sifat . Sebagai contoh. mengemukakan tuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. Akhir sekali. Pertama. Ia juga akan menimbulkan kesedaran untuk berusaha menjadi lebih baik. dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan bagi memastikan permasalahan ini tidak terus menular dan menjadi semakin teruk. Selain itu. segala kekuatan dan kelemahan dapat dikenalpasti dan diperbaiki. Seterusnya. seorang guru telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian. guru juga boleh menyediakan log aktiviti supaya tugas dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tiada pembaziran masa. Dengan cara ini. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang biasanya mempunyai sikap tamak dan ingin hidup mewah. guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri. individu yang terlibat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk berubah menjadi lebih baik. pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mngenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang. pihak pentadbir juga perlu berusaha mngenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. Rakan sejawat juga perlu memainkan peranan dalam maenangani masalah ini yang bermasalah memberikan nasihat dan dorongan supaya guru yang terlibat dalam penyalahgunaan masa itu dapat mengubah dirinya. pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja guru-guru di sekolah.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 nilai kejujuran dalam hidup dan lemah imannya untuk menepis godaan syaitan. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang boleh menjadi teladan dan mampu memberi nasihat agar dapat terus memperbaiki kelemahan diri. maka langkah yang sesuai dan berkesan perlu diambil. Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah. pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem pemantauan (monitoring) dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dengan cara sentiasa memeriksa Buku Tunai dan Buku Resit bagi mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah. Rakan sejawat juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini dengan cara memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang supaya sedar akan kesalahan yang telah dilakukan dan melaporkan kepada pihak pentadbiran tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh rakan serta tidak bersubahat dalam menyalahgunakan wang. Seterusnya adalah guru tersebut kurang faham akan prosedur dalam menguruskan wang menyebabkan guru tersebut secara sambil lewa menguruskan wang yang dikutip dan diperuntukkan. peraturan kewangan. Apabila kurangnya pemantauan dan penguatkuasaan juga adalah lemah. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang perlu sentiasa bermuhasabah diri dan hidup mengikut kemampuan. Seterusnya guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan. menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekap bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan pendapatan sekolah. Pertama. Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menjurus kepada permasalahan yang lebih besar dan kesannya amatlah buruk. guru tersebut biasanya lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas-batas tatacara pengurusan kejayanya. Antaranya ialah penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah. Menyedari hakikat ini. Seterusnya.undang. maka guru-guru menjadi lebih berani untuk menggelapkan wang kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan yang diambil. pekeliling-pekeliling dan arahan . Tidak kurang juga pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah yang menyebabkan guru-guru mengambil kesempatan menipu atau memalsukan butir-butir perbelanjaan untuk kepentingan diri. bekerja dengan ikhlas dan tekad menolak rasuah dengan tegas. Akhir sekali. Isu-isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan . guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan. Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihak pentadbir. Secara kesimpulannya.arahan yang diedarkan dari masa ke semasa supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan akhir sekali guru besar hendaklah peka terhadap teguran dan nasihat Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kewangan di sekolah. membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru di bawah jagaan bagi memastikan mereka memahami undang .

Perbuatan terkutuk ini haruslah dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat supaya profesion perguruan akan lebih terjamin dan mempunyai nama baik. Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. guru-guru yang bermasalah seperti ini kurangnya pendedahan agama yang kuat serta tidak mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap anak didik mereka. Masalah ini adalah salah satu isu yang melanggar etika dalam profesion perguruan. Kebiasaannya. Kita juga sering mendengar di akhbar-akhbar mengenai isu ini. murid-murid takut untuk melaporkan jenayah yang dilakukan oleh guru ini kerana mereka telah diugut oleh guru supaya tidak memberitahu sesiapa akan jenayah yang telah mereka lakukan. Gejala ini haruslah dibendung demi menjaga nama baik profesion perguruan di mata masyarakat. Guru merupakan satu profesion mendidik dan membentuk modal insan yang cemerlang serta melahirkan satu golongan yang berjaya di masa hadapan. guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tanggungjawab dalam membentuk modal insan adalah merangkumi semua aspek kehidupan. Bakal-bakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia. Selain itu terdapat kes di mana guru menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. Permasalahan yang timbul ini adalah disebabkan daripada guru itu sendiri dimana guru-guru tidak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sendiri apabila memegang jawatan sebagai seorang guru. Isu pada kini yang sering dikaitkan dengan profesion guru ialah masalah pencabulan dan rogol terhadap murid di kalangan guru lelaki.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 wang di sekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan. Oleh yang demikian. masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan µTatasusila Profesion Perguruan¶. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini bertentangan dengan tanggungjawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik. Jelasnya. Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia. Guru seharusnya . Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada. Mereka juga menganggap jawatan guru yang dipegangnya itu adalah sekadar unutk mengajar di dalam kelas. 18 September 2008). Selain itu juga. pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa. Profesion guru bukan untuk disalah guna dengan menganggap ia merupakan satu profesion yang mudah dan menyenangkan.

bukan memberikan jalan yang gelap serta kehancuran kepada anak didik mereka.rohani dan intelek. guru mengalami tekanan emosi dan sebagainya. KUALA LUMPUR: Perlakuan guru yang mencabul pelajar sesuatu yang cukup memalukan dan mencemarkan martabat profesion perguruan. berkata perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana guru melindungi pelajar. Lok Yim Peng. Harian Metro melaporkan mengenai tindakan seorang guru tuisyen yang mencabul pelajarnya dengan menyatakan gadis berkenaan akan menjadi pintar sekiranya dia dibenarkan menyentuh serta membelai tubuhnya. Mengapakah perkara-perkara .´ katanya. jenayah rogol atau pencabulan yang dilakukan oeleh guru terhadap anak murid haruslah dibendung dan dipandang serius. sebenarnya mereka telah membuat kesilapan yang besar dengan mengambil keputusan ini. Profession perguruan merupakan profession yang sangat memcabar dan memerlukan persedian yang cukup daripada segala segi seperti jasmani. Justeru itu. Semua golongan termasuk ibu bapa. 2. Mari kita memikirkan sejenak apa yang dipaparkan di dada akhbar mengenai guru bermasalah. Jenayah berat seperti ini akan membentuk satu pandangan negatif terhadap profesion perguruan. oleh itu jika terbukti guru terbabit bersalah dia perlu di bawa ke muka pengadilan serta menerima hukuman setimpal atas apa yang dilakukannya terhadap mangsa. kementerian pelajaran serta pihak berkuasa juga bertanggungjawab dalam membendung dan membenteras jenayah ini daripada terus berleluasa di masa akan datang dan dikalangan guru-guru di Malaysia. Isu ini merupakan salah satu daripada isu yang melanggar etika profesion perguruan di mana isu ini merupakan satu jenayah berat dan boleh dikenakan hukuman yang berat kepada pesalah yang melakukan jenayah ini. ramai rakyat Malaysia kini meletakkan pekerjaan ini sebagai pilihan µbackup¶ jika mereka tidak mendapat pekerjaan yang diingini. Tanpa keperluan-keperluan ini tidak mungkin seorang guru mampu mengajar dengan baik dan berkemungkinan besar gejala seperti guru stress dan sebagainya akan berlaku. Semalam.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. CABARAN-CABARAN YANG DIHADAPI DALAM PROFESSION PERGURUAN:DARI PERSPEKTIF SEORANG GURU MATEMATIK Profession perguruan sering dikatakan sebagai profession yang mudah . tidak memeningkan kepala dan menjanjikan gaji yang tinggi.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 memberikan masa depan yang cerah kepada anak didiknya. Bagi sesiapa yang beranggap begini . Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP). Disebabkan itu.³Kejadian ini amat memalukan dan sudah melanggar etika profesion perguruan. bukan sebaliknya. masyarakat.emosi.

Datuk Dr. Ahamad sipon berkata.Setiap profession mempunyai cabarannya yang tersendiri tidak kira profession kedoktoran . Setiap pendidik di mana-mana institusi pendidikan pasti dan akan menhadapi cabaran sebagai seorang pendidik. cabaran utama pada masa kini adalah kecanggihan teknologi yang semakin pantas saban hari. Dalam penulisan ini . Begitu juga apabila di dalam kelas.kejuruteraan dan sebagainya dan cabaran-cabaran ini mungkin terdapat perbezaannya pada jenis dan keadaanya. bidang pendidikan menghadapi pelbagai cabaran akibat kesan globalisasi dan liberasasi. Dunia kini . sebagai guru matematik seharusnya melengkapkan diri dan meningkatkan pengetahuan tentang teknologi agar seiring dengan dunia kini dan mampu memudahcarakan proses pengajaran dan pembelajaran. dalam abad ke-21 ini. Sebagai seorang guru matematik. Haji Ahamad Sipon berkata.a pernah berkata. Oleh itu. pengkhususan akan di berikan kepada cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh para guru matematik di sekolah dan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya. perguruan. kebanyakkan ibu bapa meletakkan segala kepercayaan dan tanggungjawab kepada para guru untuk mengajar anak-anak mereka supaya cemerlang dalam bidang akademik. Sehubungan ini peranan .Profession perguruan menjurus kepada cabaran-cabaran yang di hadapi di dalam kawasan sekolah secara amnya dan cabaran di dalam pengajarannya secara khususnya.kita boleh menyaksikan bahawa teknologi sentiasa di kemaskinikan atau µupdate¶dan boleh dikatakan penghasilan perisian atau teknologi baru berlaku setiap 24 jam. Dunia semakin canggih walhal boleh kita boleh mengatakan pelajar-pelajar juga semakin pintar dalam penggunaan teknologi. Dalam masyarakt alaf baru ini yang berorientasi kepada teknologi komunikasi dan maklumat.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 begini berlaku ? Perkara-perkara ini berlaku berkemungkinan disebabkan pengawalan emosi yang tidak baik dan tidak mampu dan belum bersedia menghadapi cabaran-cabaran yang diterima. teknologi memainkan satu peranan yang besar dalam pendidikan matematik dan ini telah membawa satu perubahan yang ketara dalam corak pengajaran pembelajaran matematik tradisional. Jangan kamu didik mereka mengikut zaman kamu. Saidina Omar Al-Khattab r. kesan globalisasi dan liberasasi menuntut kepada cabaran untuk membangunkan pekerja berilmu atau k-worker yang celik dan mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Tetapi alangkah malang dan sedihnya nasib seorang guru apabila seorang anak muridnya gagal di dalam peperiksaan dan turut dimarahi oleh ibu bapa pelajar yang tidak memahami.´ Kata-kata ini memang berhubungkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan matematik. Datuk Dr. ³Didiklah anak kamu mengikut zamannya. Pendidik atau guru diibarat ibu bapa kedua di sekolah dan secara tidak langsung bebanan tanggungjawab menjaga pelajar ini sudah menjadi kewajiban mereka.Kenyataan di atas boleh dikatakan hanya cabaran-cabaran yang dilihat dari kanca mata kita kini atau µgeneral¶ tetapi sebenarnya masih terdapat cabaran cabaran yang lebih khusus yang dihadapi oleh seorang yang bernama guru sebagai contoh cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang guru dalam subjek matematik.Ketua Pengarah Pelajaran. Maka guru juga seharusnya lebih cekap dan mengajar menggunakan strategi yang sesuai dengan zamannya.

Seterusnya.Penggunaan bahasa ibunda kita sendiri ramai pelajar kita tidak berminat dan gagal dalam subjek ini walhal apabila digunakan dalam bahasa asing ini.Secara jelasnya.Merisaukan lagi keadaan ini. Subjek matematik dia ajar dan di masukkan di dalam kurikulum sejak kita dari bangku sekolah tadika lagi. budaya sekolah yang positif dan ketrampilan guru itu sendiri mampu menarik dan memupuk minat pelajar terhadap subjek kritikal ini. Pelbagai jawapan akan diberi oleh pelajar yang rata. penggunaan alat bantu mengajar yang bersesuaian. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) pada tahun 2003 telah banyak memberi impak negatif mahu pun positif dalam kurikulum sekolah . Cabaran kedua sebagai seorang guru matematik adalah persepsi pelajar-pelajar tentang subjek matematik itu sendiri. dan sebagai guru pada zaman globalisasi ini seharusnya kita berusaha menghapuskan persepsi negatif pelajar kita ini dengan sentiasa berfikir secara kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila kita membuat kaji selidik terhadap mata pelajaran matematik sudah pasti kita akan mendapati lebih separuh daripada pelajar akan mengatakan pelajaran matematik itu satu subjek yang membosankan.pengaplikasian teknologi dalm pengajaran matematik mampu menghasil generasi berteknologi yang mampu mengharungi era globalisasi dan mampu merealisasikan impian negara agar Malaysia menjadi Negara maju 2020. sukar untuk mencari jawapan.ratanya bersifat negatif . melihat angka-angka sahaja sudah memualkan pelajar.Perkataan µYes¶ dan µNo¶ sahaja yang sering kali didengari apabila guru menyoal dan menanyakan soalan kepada pelajar terutamanya bagi pelajar pelajar pedalaman. Cabaran yang seterusnya adalah kesinambungan cabarab sebelum ini iaitu cabaran komunikasi.Guru yang aktif dan bersikap terbuka akan sentiasa mengambil cabaran ini sebagai satu perkara yang positif dan berusaha mencari alternatif yang terbaik bagi mengatasinya. kita fokus pula pada cabaran yang dihadapi oleh para guru atas pelaksanaan PPSMI. pelaksanaan PPSMI ini memberi kesan kepada kedua-dua belah . Cabaran seperti ini sudah berlaku sejak dari zaman era pra-kemerdekaan lagi. Bila difikirkan impak secara negatifnya. Kepentingannya sudah terang begitu meluas digunakan dalam kehidupan seharian kita tetapi yang menghairankan kini mengapa subjek ini tidak digemari ramai pelajar dan ada mengatakan subjek ini adalah sebagai subjek µkiller¶ yang hanya mencacatkan keputusan mereka sahaja.MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 seorang guru matematik adalah amat penting dan dia perlu saling melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran sezaman supaya pengajaran dan pembelajarannya dengan menggunakan teknologi sentiasa berkesan. Kenapakah mereka berkelakuan sedemikian? Kenapa pelajar fobia kepada matamatik?. suasana kelas konduksif.Di manakah salah silapnya pelajar kita. pelaksanaan PPSMI ini telah semakin menambahkan jurang antara pelajar bandar dan pedalaman . Proses pengajaran dan pembelajaran yang baik .Bila difikikan secara positif . dikhuatiri keadaan seperti pada zaman 60-an akan berulang kembali apabila hanya segelintir sahaja anak melayu terutamanya yang mengambil jurusan kritikal seperti kedoktoran dan kejuruteraan di univeriti-universiti disebabkan keciciran dalam subjek ini sejak dibangku sekolah lagi.

Kesimpulannya. kemahiran dan nilai yang berlaku secara evolusi sepanjang hayat. Inilah cabaran kepada mereka berhadapan dengan perubahan kurikulum yang baru. mahu tidak mereka tetap perlu memikulnya segagah yang mungkin.Ilmu pengetahuan dan kejayaan tidak selalu mudah dicapai dalam tempoh yang singkat dan pelbagai cabaran harus dilalui untuk menagapainya dengan memerlukan cita-cita. Lazimnya sesuatu perubahan itu akan mengambil masa untuk diasimilasikan dan diakomodasikan menjadi amalan biasa maka guru sebagai pelaksana utama perlu diberi latihan yang kukuh mengenai strategi pengajaran yang berkesan. strategi jangka panjang dan displin yang tinggi. menarik dan memotivasikan minat pembelajaran murid agar hasrat kerajaan dan falsafah pendidikan negara akan terlaksana. ..MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441 PPG UPSI SEM 2 D20102046348 pihak samada pelajar ataupun guru itu sendiri. Dan begitu juga dalam menangani transformasi dan cabaran-cabaran pendidikan pada masa kini kepada amalan yang dihasratkan oleh kerajaan. pendidikan adalah proses tranmisi ilmu pengetahuan. Cabaran ini harus diambil secara profesional oleh guru-guru dan menganggapkan bahawa cabaran ini akan memberi keuntungan kepada mereka kelak. kita perlu mengambil kira bahawa perubahan yang dibuat memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi . Diakui terdapat guru-guru matematik dan sains kini yang lemah penggunaan bahasa Inggerisnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->