MEMANAH

DALAM ISLAM
Galakan Memanah Dalam Islam Kepentingan Memanah Dalam Islam Tokoh Pemanah Islam Pemanah Dalam Peperangn Sejarah Islam

Muhammad Amir Faaiz Bin Shamsolnizam Maktab Rendah Sains MARA Taiping

MEMANAH

[DALAM ISLAM]

PENGENALAN Memanah merupakan sebuah seni, kemahiran atau latihan yang membabitkan menyasarkan dan meluncurkan anak panah dengan menggunakan busur panah. Memanah, dalam sejarah selalu digunakan untuk pemburuan dan peperangan. Sekarang, akiviti memanah telah dijadikan sebagai salah satu acara sukan dan aktiviti rekreasi. Orang yang memanah akan dipanggil pemanah, atau Ramat ( penting dalam Islam itu sendiri. ISI KANDUNGAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tajuk Pengenalan Penghargaan Bab 1 : Galakan Memanah Dalam Islam Bab 2 : Kepentingan Memanah Dalam Islam Bab 3 : Tokoh Pemanah Islam Bab 4 : Pemanah Dalam Peperangan Sejarah Islam Lampiran Rujukan Muka Surat 2 2 3 7 8 15 17 21 ) dalam medan perang Islam. Memanah juga merupakan salah satu sukan yang

PENGHARGAAN Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat ilahi kerana telah mengizinkan saya untuk menyiapkan folio ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada kedua ibu bapa saya, iaitu Pn. Hadibah bt. Md Isa dan En. Shamsolnizam b. Karman kerana telah berkorban masa, tenaga dan kewangan bagi membantu saya dalam menjayakan folio ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Pn. Raja Zarina Bt Raja Ahmad Kamar kerana telah menjadi penasihat yang terbaik dalam menajayakan aktiviti Kelab Memanah. MRSM Taiping. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung yang telah membantu saya menjayakan folio ini.

2

Maktab Rendah Sains MARA Taiping

kemudian ia meminta Abdullah bin Zaid agar mengikutinya namun sepertinya ia bosan. Amir: You frequent between these two targets and you are an old man. Maka Uqbah berkata. Hadis 2 It has been reported by 'Abd al-Rahman b." Uqbah berkata. orang yang menyiapkannya di jalan Allah serta orang yang memanahkannya di jalan Allah.MEMANAH [DALAM ISLAM] MEMANAH DALAM ISLAM BAB 1 : GALAKAN MEMANAH DALAM ISLAM Hadis 1 Setiap hari Uqbah bin Amir Al Juhani keluar dan berlatih memanah. dan yang memanahkan anak panah akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan jika kalian memilih memanah maka hal itu lebih baik daripada berkuda. so you will be finding it very hard. Memanah juga lebih baik daripada berkuda. "Mau.(Sahih Muslim ± Bahasa Inggeris ± Rujukan : http://www.tuba-archery. or he has been guilty of disobedience (to Allah's Apostle). yang menghantarnya kepada pemanah." (Hadis Riwayat Ahmad ± Bahasa Indonesia) Huraian (Secara Terus) : Hadis ini menyatakan bahawa orang yang membuat anak panah yang berniat baik. Shamasa that Fuqaim al. "Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Ia menjawab.Lakhmi said to Uqba b. orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan. "Saya telah mendengar beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan memasukkan tiga orang ke dalam surga lantaran satu anak panah.html) 3 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . 'Uqba said: But for a thing I heard from the Holy Prophet (may peace be upon him). Harith (one of the narrators in the chain of transmitters) said: I asked Ibn Shamasa: What was that? He said that he (the Holy Prophet) said: Who learnt archery and then gave it up is not from us.com/article/archeryhadith. I would not strain myself." Beliau bersabda: "Berlatihlah memanah dan berkuda.

.A. Beware.tubaarchery. Hadis 5 I heard the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) say: Allah. and I am with all of you. "O Bani Ismail ! Practice archery as your father Isma'il was a great archer. so shoot and ride. Beware. on their side)?" On that the Prophet said. and the one who hands it.com/article/archery-hadith.e. "How should we throw while you are with them (i." So one of the parties ceased throwing. Beware. strength consists in archery.tuba-archery.html) Huraian (Secara Terus) : Rasulullah bersama dengan orang-orang yang memanah. The Prophet said. and his shooting with his bow and arrow. Everything with which a man amuses himself is vain except three (things): a man's training of his horse. "Throw.(Sahih Muslim ± Bahasa Inggeris ± Rujukan : http://www. but your shooting is dearer to me than your riding.MEMANAH [DALAM ISLAM] Huraian (Secara Terus) lagi : Sesiapa itu yang belajar memanah asa dan tidak mengamalkannya selepas atau berputus dianggap sebagai penderhakaan kepada Allah dan tidak diakui sebagai umat Rasulullah S. strength consists in archery.html) Huraian (Secara Terus) : Dalam sebuah khutbah. If anyone abandons 4 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . Rasulullah bersabda : Tenaga termasuk/terdapat dalam memanah.com/article/archery-hadith. his playing with his wife. will cause three persons to enter Paradise for one arrow: the maker when he has a good motive in making it. strength consists in archery. Allah's Apostle said. Hadis 3 The Prophet passed by some people of the tribe of Bani Aslam who were practicing archery. Most High. Keep on throwing arrows and I am with Bani so-and-so. the one who shoots it.W. Hadis 4 It has been narrated on the authority of Ibn Amir who said: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say-and he was delivering a sermon from the pulpit: Prepare to meet them with as much strength as you can afford."(Sahih Bukhari ± Bahasa Inggeris ± Rujukan : http://www. "Why do you not throw?" They replied.

iaitu melatih kuda.MEMANAH [DALAM ISLAM] archery after becoming an adept through distaste for it.hadis di atas menggambarkan betapa Rasulullah S. Hadis 6 Dari Uqbah bin Amir radhiallahu anhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: ³Persiapkanlah semua kekuatan yang kalian miliki. ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Muslim no. it is a blessing he has abandoned. Sesiapa yang meninggalkan memanah. Walau bagaimanapun. ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah.´ (HR.com/article/archery-hadith. memanah tetap dikatakan lebih baik daripada berkuda.tuba-archery. Hadis . iaitu termasuk berenang). (Sahih Muslim ± Bahasa Inggeris ± Rujukan : http://www.A. Memanah.html) Huraian (Secara Terus) : Seseorang itu tidak boleh berasa megah kecuali pada tiga benda. or he said: for which he has been ungrateful.´ (HR.1917) Huraian (Secara Terus) : Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Hadis 7 Dari Uqbah bin Amir radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ³Barangsiapa yang tahu cara memanah lalu dia meninggalkannya maka dia bukan golongan kami atau sungguh dia telah bermaksiat. bermain dengan isteri dan memanah. maka ia dianggap tidak bersyukur. sangat menganjurkan aktiviti memanah agar seorang muslim mengambil kira persiapan untuk berjihad di jalan Allah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Muslim no. (Sesetengah hadis menyatakan bahawa terdapat empat.W. 1919) Huraian (Secara Terus) : Sesiapa yang tahu memanah tetapi tidak mengamalkannya maka ia seperti bermaksiat. berkuda dan berenang merupakan tiga kegiatan yang berkait dalam hal ini. 5 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

A. memanah dianggap sangat penting dalam Islam.W..MEMANAH [DALAM ISLAM] Oleh itu. sehinggakan seseorang yang belajar memanah lalu berputus asa atau tidak mengamalkannya dianggap tidak bersyukur kepada Allah dan tidak diakui sebagai umat Rasulullah S. 6 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

Perbuatan melenturkan anak panah di busurnya. Maka jika pemanah emosinya tertekan. dan Thabarani dengan sanad yang baik). Memanah sangat menitik beratkan keseimbangan badan. kemudian melepaskannya perlu satu kekuatan fizikal. Individu yang tidak tenang. Sabda Rasulullah SAW.´ (Riwayat Bazzar. sukan ini juga satu latihan holistik kepada diri seseorang dari segi fizikal dan mental. kurang sabar atau kurang sihat mentalnya tidak akan menjadi pemanah yang baik. pemarah. maka panahan amat mudah tersasar. sukan ini melatih manusia bertenang dan menstabilkan emosi. ´ Kamu harus belajar memanah kerana memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu. gopoh. Secara tidak langsung.MEMANAH [DALAM ISLAM] BAB 2 : KEPENTINGAN MEMANAH DALAM ISLAM Aktiviti memanah melatih emosi dan fizikal untuk meletakkan target pada sasaran. 7 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

karena Beliau melihat pada diri Sa¶ad keberanian dan kedewasaan yang akan membantu Kaum Muslimin dalam mengahadapi cobaan-cobaan yang menanti didepan sana. ia berhasil membujuk beberapa pemuda yang berstatus sosial tinggi untuk mengikutinya ke dalam Hidayah Allah swt. Ia bekerja sebagai pembuat peralatan memanah yang ahli dan diakui dikalangan penduduk Makkah. Ia sangat mencintai dan mentaati Ibunya. ia sudah memiliki pekerjaan yang layak. Aminah binti Wahab. yang merupakan keluarga dari garis keturunan Ibunda Rasulullah saw.MEMANAH [DALAM ISLAM] BAB 3 : TOKOH PEMANAH ISLAM SA¶AD BIN ABI WAQQASH Sa¶ad adalah seorang pemuda dari kalangan keluarga terhormat di Makkah. Disaat usianya sudah mencapai 17 tahun. Dengan kharisma dan wibawanya. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Ankabuut ayat 2-3 : 8 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . Sebelum keislamannya. Sa¶ad yang saat itu sudah mencapai kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Ia pun termasuk dalam 10 Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk Surga. segera menerima Hidayah yang disampaikan Rasulullah saw. Seolah menanti perubahan pada diri dan lingkungannya. Maka tercatatlah ia dalam sejarah sebagai orang ketiga yang masuk Islam. Keislaman Sa¶ad membuat Rasul sangat bergembira. Allah swt selalu memberikan cobaan-cobaan kepada orang-orang yang telah mengaku beriman. Sa¶ad merupakan pemuda yang luar biasa mandiri. Ayah dan ibunya berasal dari keluarga Manaf. Dengan demikian ia termasuk salah seorang paman Baginda Rasulullah. Ia termasuk pemuda yang saat itu tidak peduli dengan Agama dan kepercayaan penduduk Makkah yang Musyrik.

Sa¶ad sebagai anak yang berbakti terus menerus menawarinya makan dan Ibunya terus menerus menolaknya. Namun hal ini tidak menggoyahkan Iman Sa¶ad. Saat Ibunya mendengar bahwa sang anak telah masuk Islam. Sa¶ad menolak dengan halus sambil berkata ³Sungguh aku telah menemukan kebenaran wahai Ibunda. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran pertama Ibunda Sa¶ad.´ Maka sang Ibupun benar-benar meaksanakan apa yang diucapkannya. dan 9 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . namun saya lebih mencintai Allah dan RasulNya. para pembesar-pembesar Quraisy tidak akan segan-segan menyiksa bahkan membunuh mereka.MEMANAH [DALAM ISLAM] ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan : "Kami telah beriman". Sungguh aku akan berpuasa dan takkan berbuka hingga kau keluar dari Agama Muhammad dan meninggalkannya. ia sangat khawatir. Demi Allah! Seandainya Ibunda memiliki seribu nyawa. Ibunya mengetahui bahwa Sa¶ad adalah anak yang berbakti semenjak kecil. dan aku takkan meninggalkan Agama Islam walau apapun yang terjadi. sesungguhnya saya sangat mencintai ibunda. Maka ia berkata kepada Sa¶ad ³ Wahai Sa¶ad.´ (3) Tak terkecuali Sa¶ad. Ujian ini datang melalui Ibunya. Allah swt memberikan Sa¶ad ujian yang luar biasa berat. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. ia sangat mencintai Ibunya dan pasti akan sangat khawatir apabila terjadi sesuatu pada Ibunya. Ia menahan haus dan lapar berhari-hari. dikarenakan orang-orang yang telah masuk Islam berasal dari kalangan miskin dan para budak. Ia kemudian meminta Sa¶ad untuk kembali ke Agama dan kepercayaan nenek moyang. sedang mereka tidak diuji lagi? (2)Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka.´ Ibunya yang memiliki watak keras kepala dan keras pendirian kemudian melakukan cara lain agar Sa¶ad keluar dari Agama Islam. ³Wahai Ibunda. Sa¶ad berkata.

akhirnya Ibunyapun mengalah dan kemudian menerima Hidayah Allah swt. sungguh aku tidak akan meninggalkan Islam sebagai Agama.´ Melihat kesungguhan Sa¶ad. Berkenaan dengan hal ini Allah menurunkan ayat yang menjelaskannya. iaitu surath Luqman ayat 14-15 : 10 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .MEMANAH [DALAM ISLAM] Allah mencabutnya satu per satu dari tubuh Ibunda untuk memaksaku keluar dari Agama Islam.

sehingga beberapa sahabat beranggapan bahwa ia tidak layak mengikuti peperangan. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam perang Badar. Tatkala perang Uhud meletus. Sa¶ad pulang ke Madinah seorang diri bersama seluruh sisa pasukan Umat Islam yang memenangkan peperangan. Umair saat itu masih remaja dan belum beberapa lama mencapai Aqil Baligh.(15) Sebagai seorang pemuda yang sangat mahir dalam memanah. hingga hanya tesisa beberapa orang saja di atas bukit yang mematuhi perintah 11 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . Akhirnya Rasulpun mengizinkan. sekaligus terakhir baginya dalam Islam. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambahtambah. Mereka berbondong-bondong turun untuk memperebutkannya. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Umair meminta izin kepada Nabi Muhammad agar dapat mengikuti peperangan pertama dalam Islam ini. Itu adalah peperangan pertama Umair. tak ketinggalan pula Sa¶ad beserta Busur dan panahnya. hingga pasukan pemanah yang ditempatkan Rasul di bukit yang tinggi dapat melihat Ghanimah(Harta Rampasan) yang bergeletakan di medan perang. Perang berkecamuk hingga titik dimana Umat Islam hampir memenangkan peperangan. Ia menangis agar dapat ikut berjihad. Sa¶ad tidak pernah ketinggalan dalam setiap peperangan. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu. Selesai peperangan. Sedangkan Umair tercatat sebagai salah seorang Syuhada yang gugur di Badar. maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Kulah kembalimu (14) Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. dan menyapihnya dalam dua tahun . Sa¶ad berangkat menuju medan laga bersama adiknya Umair.MEMANAH [DALAM ISLAM] Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya. Namun dengan bantuan dari Sa¶ad.

tanpa ragu mengambil kesempatan untuk mengitari bukit yang tidak dijaga dan menyerang Kaum Muslimin yang lengah dengan Ghanimah.a sebelum mengirimkan Sa¶ad ke medan perang sempat menasihatinya. Salah satu dari yang bertahan tersebut ialah Sa¶ad. Segenap manusia sama di sisi Allah. Saat itu bahkan Rasulullah sempat menjamin anakanak panah Sa¶ad dengan Ibu-Bapaknya. baik ia bangsawan atau rakyat jelata. dan mereka semuanya adalah hamba-hamba-Nya. ia kemudian diangkat sebagai Panglima tertinggi Umat Islam dalam peperangan Qadisiyah pada masa kepemimpinan Khalifah Umar r. sekitar 319 Sahabat yang ikut dalam Bai¶atur Ridhwan. Rasul berkata. dan sahabat beliau. 300 pahlawan yang ikut membebaskan kota Makkah. Allah adalah Rabb mereka. komandan pasukan berkuda musuh. Melihat hal ini. Khalid Bin Walid.000 pejuang Muslim.a. maka tetaplah ikuti cara beliau itu". Sa'ad! Sesungguhnya tidak ada hubungan kekeluargaan antara Allah dengan seorangpun melainkan dengan mentaati-Nya. Perhatikan cara Rasulullah yang engkau telah ketahui. ³ Panahlah hai Sa¶ad! Ayah-Ibuku menjadi jaminan bagimu. maka berangkatlah ia dan pasukannya ke Medan Jihad. Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan. Ia memimpin sekitar 30. Dengan suaranya yang berwibawa ia mengobarkan 12 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . Ia saat itu sedang menderita sakit. ³Hai Sa'ad! Janganlah engkau terpesona. dan memperoleh karunia dari Allah karena taat. Hai. yang membuatnya sulit untuk berdiri dan menderita jika berbaring. Di dalamnya terdapat 99 pejuang yang pernah mengikuti Perang Badar. Serangan ini bahkan menyebabkan Rasulullah kehilangan penjagaan dan terkena panah di rahangnya.´ Dengan prestasi dan keahliannya dalam berbagai pertempuran yang pernah diikutinya. Ia hanya dapat mengkomandoi pasukannya dari anjungan tempat peristirahatannya. Mereka berlebih-berkurang karena taqwa. Saat itu hanya sejumlah kecil kaum Muslimin yang melindungi Rasulullah saw termasuk Sa¶ad di dalamnya. Sa¶ad memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiaga dan bersiap-siap akan peperangan yang begitu dahsyat. Sesampainya di dekat medan Jihad. sekalipun engkau paman Rasulullah. Khalifah Umar r. serta 700 lebih Putra-putra para sahabat.MEMANAH [DALAM ISLAM] Rasul agar tidak meninggalkan pos mereka. Tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. dengan kemahiran memanahnya ia mengusir musuh satu-persatu hingga menjauh dari Rasulullah saw. Dengan berbekal nasihat dari sang Khalifah.

ia berpesan kepada keluargnya." Hearing that. selamat jalan wahai Paman Rasulullah.e. for I am with you all.e. Allah's Apostle asked them. arrow-thrower). Umat Islam kehilangan seorang panglima pemberani yang telah dijamin Allah dengan surgaNya. ³Kafanilah aku dengan kain ini.´ Pada tahun 54 H wafatlah sang pemanah pertama dalam Islam. The Prophet said. on their side)?" On that the Prophet said. and I am with all of you. Number 592: Narrated Salama bin Al-Akwa: The Prophet passed by some persons of the tribe of Aslam practicing archery (i. Keep on throwing arrows and I am with Bani so-and-so. ISMAIL Ismail. Menjelang wafatnya. dan aku ingin bertemu Allah denga kain ini. Allah's Apostle said. Volume 4. ia meminta keluarganya untuk mengkafaninya hanya dengan jubah yang lusuh.W. "How should we throw while you are with them (i.A. "Throw. Sebelum wafatnya. Book 55. arrow throwing) as your father was a great archer (i." So one of the parties ceased throwing. hingga akhirnya runtuhlah pasukan Persia dibawah kepemimpinannya. Number 148: Narrated Salama bin Al-Akwa: The Prophet passed by some people of the tribe of Bani Aslam who were practicing archery. "Throw. ' Why are you not throwing?" They replied. I am with (on the side of) the son of so-and-so-. Book 56.. one of the two teams stopped throwing." Volume 4. Selamat jalan wahai pahlawan perang Uhud. "O Allah's Apostle! How shall we throw when you are with the opposite team?" He said. Book 52. sungguh aku mendapatkannya pada perang badar.e. "O Bani Ismail ! Practice archery as your father Isma'il was a great archer. the throwing of arrows) Allah's Apostle said. "Why do you not throw?" They replied.MEMANAH [DALAM ISLAM] semangat Jihad pada psukannya. yang selalu disebutkan di dalam hadis di mana dikatakan bahawa beliau merupakan seorang pemanah yang hebat oleh Rasulullah S.e. "O offspring of Ishmael! Practice archery (i. Sa¶ad masih sempat memimpin beberapa pertempuran yang dimenangkannya." Volume 4. Number 710: Narrated Salama: 13 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

. whereupon the Prophet said. SULTAN SELIM III Sultan Selim III. iaitu salah seorang Sultan Empayar Turki Uthmaniyah. AlBukhari no. dalam versi bahasa melayu dan bahsa inggeris. 2899). 14 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . karena sungguh ayah kalian adalah seorang pemanah. Peristiwa ini disaksikan oleh Sir Robert Ainslie daripada Great Britain pada tahun 1798. Persamaan-persamaan antara hadis-hadis ini ialah golongan pemanah yang pertama ditegur oleh Rasulullah. iaitu 972 ela. yang dikatakan ayahnya atau asal keturunan iaitu Ismail ialah seorang pemanah yang hebat. telah mencipta dan masih memegang rekod untuk pemanahan yang paling jauh." (Sahih Bukhari ± Bahasa Inggeris ± Rujukan http://www. for your father was an archer.A. Lalu beliau bersabda. "Throw for I am with all of you.html) Dari Salamah bin Al-Akwa¶ radhiallahu anhu dia berkata: : ³Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekelompok Bani Aslam yang berlomba memanah." meaning one of the two teams. He said. I am on the side of Bani so-and-so.MEMANAH [DALAM ISLAM] Allah's Apostle passed by some people from the tribe of Aslam practicing archery.com/article/archery-hadith. "What has happened to them?" They replied. iaitu Bani Aslam/Ismail (keturunan Ismail). ³Memanahlah kalian wahai anak keturunan Ismail. "How shall we throw while you are with Bani so-and-so?" He said.´ (HR. The other team stopped throwing. "O children of Ishmael! Throw (arrows). Hadis ± hadis di atas menunjukkan beberapa versi hadis yang disampaikan oleh Salamah bin Al-Akwa¶ R.tubaarchery.

Ini kerana pihak ini dapat menyerang musuh dari jarak jauh. Sebaik mereka meninggalkan bukit tersebut. Serangan tersebut memecah-belahkan tentera Muslim dan melemahkan pertahanan mereka. Abdulah bin Ubai (ketua suku Khazraj) bersama tiga ratus orang yang lain telah menarik diri di tengah perjalanan mereka. Perang Uhud adalah platform untuk orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika Perang Badar.MEMANAH [DALAM ISLAM] BAB 4 : PEMANAH DALAM PEPERANGAN SEJARAH ISLAM Dalam peperangan.w seramai seribu orang sahaja. Tentera musyrik mula berundur dan tentera Muslim mula nampak kejayaan mereka dan ketika itu. Walau bagaimanapun. tentera yang bertahan di atas bukit mula meninggalkan tempat itu untuk memungut harta yang tertinggal dan menguasai medan kemenangan. Pasukan pemanah selalunya akan diletakkan di bahagian belakang dalam sesuatu pasukan penyerang. Ketika itulah muncul pelbagai dakwaan dan propaganda yang turut 15 mengatakan bahawa Muhammad telah terkorban.a. Khalid al-Walid bersama tentera berkudanya serta beberapa pimpinan perang untuk mula menyerang dari belakang iaitu menerusi bukit tersebut. Antra peperangan dalam sejarah Islam di mana kepentingan pemanah itu nyata ditunjukkan ialah semasa peperangan Uhud. Di Bukit Uhud. Pertempuran bermula dan mula menyaksikan kegoyahan tentera Quraisy. Pihak Muslim pula keluar dari Madinah di bawah seliaan Nabi Muhammad s. golongan Ramat (pemanah) adalah antara barisan tentera yang terpenting. Pihak Quraisy keluar dari Makkah dengan gerombolan tentera seramai 3000 orang termasuk para penyokongnya. Mereka selalunya akan menjadi ³supportive infantry´ yang akan membantu serangan barisan tentera perejam dan berpedang di hadapan. PERANG UHUD Perang Uhud ini berlaku pada tahun ketiga Hijrah antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Itu menyebabkan Maktab Rendah Sains MARA Taiping . Dinamakan Perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud. 50 orang yang terdiri daripada pasukan memanah telah diperintahkan untuk mengadakan kubu pertahanan di atas bukit dan diperintahkan agar tidak meninggalkan bukit itu sama ada kalah atau menang sehingga diberitahu kelak.

16 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . Peristiwa ini memberi pengajaran kepada para sahabat dan umat Islam seluruhnya bahawa kita perlu taat kepada ketua selain Allah dan rasul-Nya. Ubai bin Khalaf ketika itu muncul untuk membunuh baginda dan baginda mengambil lembing terus menikam Ubai sehingga mati. bersama Abu Bakr as-Siddiq. Hamzah bin Abdul Mutalib iaitu salah seorang panglima Islam turut dibunuh oleh lelaki Habsyi bernama Wahsyi. Baginda turut jatuh ke dalam lubang yang digali oleh Abu Amar Ar-Rahab dan dikurung baginda di dalamnya. Cerita ini menunjukkan betapa pentingnya barisan pertahanan pemanah sebagai ³supportive infantry´ dalam peperangan itu. Jika tidak terkorban. cedera pipi. gigi patah dan baginda turut pitam di dalamnya. kebanyakannya tercedera dengan hebat. muncul Fatimah bersama Ali membasuh luka baginda. tentera Muslim mendapat penangan yang hebat apabila diejek oleh Yahudi dan Munafik Madinah dengan mengatakan yang mereka pasti terselamat jika tidak bersama berperang. Lebih 70 orang tentera Muslim terkorban manakala hanya 23 orang tentera Quraisy yang terkorban. Baginda memerintahkan agar mereka yang syahid itu dikebumikan bersama pakaian mereka. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh tentera Quraisy dengan penuh dendam. Walau bagaimanapun. nescaya peperangnan Uhud semestinya tidak dapat dikalahkan oleh pihak musyrikin Mekah. Ia menyebabkan kedua-dua belah lutut baginda tercedera. Muhammad s.w. Jika tentera pemanah itu masih berkawal di atas bukit tersebut. Kemudian. Ini merupakan pembunuhan yang pertama dilakukan baginda.a.MEMANAH [DALAM ISLAM] kebanyakan tentera Muslim menjadi lemah dan tidak bersemangat sehingga berpecah kepada kumpulan yang ingin meneruskan perang dan yang ingin lari. Umar ibni al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib masih selamat. Setelah pulang ke Madinah. Dadanya pula kelihatan telah ditebuk dan hatinya telah dikunyah oleh Hind iaitu isteri Abu Sufyan. Tidak kurang juga tentera Muslim yang lain.

MEMANAH [DALAM ISLAM] LAMPIRAN Rajah 1 : Busur Panah Zaman Turki Uthmaniyah Rajah 2 : Anak Panah Zaman Turki Uthmaniyah 17 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

MEMANAH [DALAM ISLAM] Rajah 3 : Suasana Pemanah semasa Zaman Turki Uthmaniyah Rajah 4 : Suasana Pemanah sedang menunggang kuda sambil memanah 18 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

MEMANAH [DALAM ISLAM] Rajah 5 : Jabal Uhud : Lokasi Perang Uhud Rajah 6 : Suasana rombongan pasukan tentera Islam 19 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

MEMANAH [DALAM ISLAM] Rajah 7 : Peta Perang Uhud Rajah 8 : Sultan Selim III 20 Maktab Rendah Sains MARA Taiping .

shtml 6.com/index. Hadis berkaitan Memanah http://www.org/wiki/Selim_III 21 Maktab Rendah Sains MARA Taiping . Rajah Busur dan Anak Panah Zaman Turki Uthmaniyah http://anthromuseum.html 3. Biodata Sa¶ad Bin Waqqash http://www.php?option=com_content&view=ar ticle&id=122:syahid43&catid=36:kolom-kontributor&Itemid=63 2.com/article/archery-hadith.php?showtopic=33635 5.html 4.edu/grayson/islamicarchery/islamicarchery.wikipedia.pbm. Pembuatan Busur Panah al-Islam http://www.MEMANAH [DALAM ISLAM] RUJUKAN Laman Sesawang : 1.com/index.bolehjadikiamatsudahdekat.tuba-archery.com/~lindahl/cariadoc/archery.7cgen. Biodata Sultan Selim III http://en.missouri. Hadis berkaitan Memanah http://www.