Tajuk 4.

4

Kemahiran Asas Matematik

Pengenalan Menguasai kemahiran asas matematik merupakan satu aspek yang sangat penting bagi seseorang murid. Hal ini kerana matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya. Contohnya, menentukan masa/waktu untuk melakukan sesuatu, menentukan bilangan barang yang ingin diguna, urusan jual beli di kedai dan kantin, tambang bas dan sebagainya. Oleh itu adalah sangat penting seseorang individu itu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas ini agar mereka boleh menjalani kehiduan dengan lebih terancang dan selesa.

4.1 Kemahiran Pranombor Kemahiran pra-nombor merupakan kemahiran yang paling awal perlu diperkenalkan sebelum memperkenalkan murid dengan konsep nombor. Kemahiran pranombor ini melibatkan pengkelasan, turutan/seriasi, perbandingan kuantiti dan konservasi. • Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil, panjang/pendek, tinggi/rendah), warna, bentuk dan jenis. i) Warna - mengenal warna - menamakan warna - mencantumkan kad warna - mengasingkan warna - mengasingkan warna dengan benda-benda - mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz - membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan - mengenal saiz kecil/besar, tinggi/rendah, panjang/pendek - menamakan saiz - mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz - memadankan saiz yang sama - mewarnakan saiz yang sama

ii)

15

lebar. nipis dan mengikut bilangan.yang sama banyak . besar. • Perbandingan kuantiti Kemahiran ini akan membolehkan murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan iaitu banyak atau sedikit.iii) Bentuk . lebih atau kurang. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: i) mengasingkan kumpulan . Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil.mengasingkan benda mengikut bentuk . panjang.yang sedikit atau kurang .mewarnakan bentuk-bentuk yang sama Jenis .yang sama banyak . Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna. Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. tebal.yang banyak atau lebih .mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) .menamakan benda mengikut jenis .yang banyak atau lebih . pendek.yang tidak sama banyak menamakan kumpulan .yang tidak sama banyak mewarnakan kumpulan .memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit .yang sedikit atau kurang . sama banyak atau tidak sama banyak. • Turutan/ seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik.mewarna/melukis benda mengikut jenis iv) Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya.yang sedikit atau kurang .yang tidak sama banyak ii) iii) 16 .mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) .menamakan bentuk .yang sama banyak .yang banyak atau lebih .

2 Mengenal nombor Nombor merupakan asas yang penting dalam mata pelajaran matematik kerana nombor digunakan dalam operasi asas matematik dan juga dalam topik-topik matematik yang lain. Nombor kardinal digunakan untuk membilang berapa banyak objek dalam satu set atau kumpulan. murid akan dapat menggunakan nombor bulat untuk empat operasi matematik. Seseorang murid tidak akan dapat mempelajari matematik selanjutnya jika dia tidak menguasai kemahiran menulis nombor. Memahami nombor kardinal amat penting kerana dengan adanya kebolehan menjumlah serta mengenal kuantiti sesuatu objek. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. murid juga perlu diperkenalkan dengan cara kedua nombor digunakan iaitu penggunaan nombor ordinal. murid didapati boleh membilang tetapi sering menghadapi masalah menulis nombor dengan betul danpada peringkat seterusnya mereka sering menghadapi masalah menentukan nilai tempat dan membundarkan nombor.• Konservasi Menurut Kamus Dewan. 4. Ini dapat mengubah struktur pemikiran kanak-kanak yang sering menghafal nombor tanpa mengenal makna nombor itu yang menjadi penghalang kepada mereka untuk membuat pertalian antara nombor ordinal dan nombor kardinal. Kebolehan murid menghafal nombor akan membantu mereka menyelesaikan masalah matematik yang lain dengan lebih cekap dan pantas. • Menghafal nombor Aktiviti menghafal nombor boleh dijalankan secara berperingkat iaitu nombor dalam lingkungan 10. nombor dalam lingkungan 18. nombor dalam lingkungan 50 dan nombor dalam lingkungan 100. • Konsep nombor Konsep nombor ordinal dan kardinal perlu diajar dan diberi penekanan kepada murid sejak awal lagi. 17 . Walaupun nombor kardinal perlu diberi lebih penekanan. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. membilang serta menulis nilai sesuatu nombor. edisi ketiga (2002). Nombor ordinal ialah nombor yang digunakan untuk mengetahui kedudukan relatif sesuatu objek atau peristiwa. Pada peringkat awal pembelajaran. Aktiviti yang paling berkesan bagi kemahiran menghafal nombor ini adalah latih tubi. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa.

guru boleh menggunakan kad-kad nombor dan meminta murid mengumpul(mengasingkan) angka yang sama atau menunjuk kad nombor yang guru sebut. penulisan angka boleh bermula dengan menggunakan pergerakan otot kasar seperti menulis di udara. 18 . menekap mengikut urutan nombor dengan pensel warna pada acuan angka dan membentuk angka mengikut garisan titiktitik. guru boleh juga menggunakan kaedah permainan bingo dan kad lipat. meletakkan kad angka di bawah pembilang dan menyusun angka secara menaik dari kad angka yang diselerakkan. Penulisan angka bagi sesuatu nombor harus dilakukan bersama-sama perwakilan model nombor. • Nilai nombor Konsep nilai tempat merupakan suatu aspek penting dalam sistem penomboran kerana kedudukan digit dalam sesuatu nombor mempunyai nilai tertentu. Aktiviti lain yang boleh dijalankan adalah menyurih nombor-nombor timbul dengan jari mengikut urutan. • Menulis nombor Sebaik-baiknya murid mula diperkenalkan dengan kemahiran menulis nombor setelah mereka dapat mengaitkan makna nombor dengan angka. • Menyebut dan menulis nombor . Murid diperkenalkan kepada konsep nilai tempat apabila mereka sudah boleh membaca dan menulis angka bagi nombor 0 hingga 9 serta boleh membilang dengan mengumpul secara sepuluh-sepuluh. kotak pasir dan sebagainya.“counting-on”. Di samping itu juga. Sebelum menggunakan otot halus. (urutan menaik) Antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah membilang dan menyusun pembilang dari nilai kecil ke besar. Latih tubi begini akan meningkatkan kecekapan murid dalam mengenali nombor. sama ada dalam bentuk konkrit atau gambar dengan tujuan untuk memperkukuhkan makna nombor itu.• Menunjuk nombor Aktiviti menunjuk nombor juga akan dapat mendekatkan murid dengan nombor dan secara tidak langsung mereka dibiasakan dengan nombor tersebut dan hal ini membantu mereka untuk lebih mengenali nombor-nombor yang diperkenalkan. Guru boleh menggunakan carta nombor dan meminta murid menunjuk nombor yang disebut oleh guru. Untuk mengukuhkan konsep ini dalam kalangan murid. dan rod biji kacang. Mereka juga boleh mula berlatih menulis angka ketika masih dalam proses pemantapan kefahaman tentang nombor. Antara pendekatan yang boleh digunakan untuk memperkenalkan konsep nilai tempat melalui pengumpulan bahan berkadaran seperti menggunakan lidi.

operasi darab. menyusun kumpulan benda sehingga 10. membaca dan menulis angka 1-10. memadankan angka daripada 1-10 dengan perkataan nombor. 4. Sebelum operasi tambah ini diperkenalkan. Pengalaman kejayaan dan kegagalan yang mereka alami semasa peringkat awal menguasai kemahiran ini memberi pengaruh yang besar terhadap penguasaan kemahiran lain yang lebih mencabar pada peringkat seterusnya. dan operasi bahagi. aktiviti yang boleh dijalankan adalah membilang dan menyusun pembilang dari nilai besar ke kecil. mengenal simbol ’0’ dan perkataan nombor ’sifar’ dan memahami maknanya serta mengabadikan nombor.3 Operasi Asas Operasi asas merangkumi operasi tambah.“skip counting (nombor di antara) Pada peringkat ini. menyusun angka secara menurun dari kad angka yang diselerakkan dan melengkapkan turutan nombor secara menurun. Operasi Tambah Operasi tambah ini merupakan asas untuk menumbuh dan mencambahkan minat murid terhadap mata pelajaran matematik. • Konsep Tambah Penambahan ialah operasi yang mencantumkan dua nombor untuk menghasilkan nombor ketiga yang dinamakan jumlah atau hasil tambah. meletakkan kad angka di bawah pembilang. a. ii) Pengukuran pada garis nombor 19 . Contoh: 3 + 2 Juzuk tambah = 5 Hasil tambah Dua kaedah biasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep penambahan ialah: i) Penyatuan set Penambahan nombor bulat dikaitkan dengan suatu set kumpulan objek dengan satu set objek yang lain yang tidak mengandungi unsur-unsur yang sama untuk menjadikan suatu set objek yang disatukan.. murid-murid hendaklah menguasai kemahirankemahiran seperti membilang hingga 10.“counting-back” (urutan menurun) Bagi kemahiran ini. menamakan nombor diantara dan mengisi tempat kosong dengan angka yang sesuai. operasi tolak. . murid dilatih untuk mengisi nombor yang tepat diantara dua nombor. Aktiviti yang boleh dilakukan adalah meletakkan kad angka di antara kad-kad angka.

Kepelbagaian aktiviti akan membantu murid dalam menguasai pembentukan konsep fakta asas tambah dengan lebih berkesan di samping latihan untuk peneguhan. menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim dan penyelesaian masalah berkaitan penolakan. • Operasi Seseorang murid boleh didedahkan dengan operasi penambahan. Kemahiran yang diajar pada peringkat ini adalah menulis ayat matematik. Operasi tambah melibatkan penggabungan atau penyatuan dua set objek. Sebanyak 4 buku dimasukkan ke dalam beg. Contohnya: Terdapat 8 buah buku di atas meja. Kemudian. sebaik sahaja mereka telah menguasai nombor bulat. operasi tambah dalam lingkungan 18 tanpa/dengan mengumpul semula.Seseorang guru mestilah memastikan muridnya telah mempunyai konsep penambahan yang mantap(termasuk simbol yang terlibat) sebelum meminta mereka mengingati fakta asas tambah. melengkapkan ayat matematik. b. nilai tempat serta fakta asas tambah. operasi tambah dalam lingkungan 50 tanpa/dengan mengumpul semula dan operasi tambah dalam lingkungan 100 tanpa/dengan mengumpul semula. pelengkap dan penyekatan. sedangkan operasi tolak pula berhubung dengan pengasingan atau pengurangan sesuatu set objek kepada set-set kecil.daripada satu set objek.Garis nombor merupakan model geometri dengan setiap jarak di antara titik pada garis bernilai 1. Akhirnya murid dikehendaki mengingat dan menghafal semua fakta asas tambah. Operasi Tolak Operasi tolak biasanya diajar selepas operasi tambah. • Konsep Tolak Konsep penolakan dapat difahami melalui beberapa pendekatan iaitu pengasingan atau mengabil jalan keluar. • Fakta Asas Fakta asas tambah merupakan kombinasi penambahan (termasuk songsangannya) yang setiap sebutan (juzuknya) ialah nombor 1 digit. satu subset dikeluarkan. Murid juga akan dibiasakan dengan kemahiran menulis ayat matematik dan penyelesaian masalah matematik dalam bentuk lazim. Operasi tambah ini akan didedahkan secara berperingkat iaitu operasi tambah dalam lingkungan 10. Murid akan mampu menyatakan semua fakta asas tambah dengan cepat dan tepat sekiranya diajar dengan cara yang berkesan. Dengan kata lain operasi tolak merupakan proses menterbalikkan operasi tambah. dan menambah nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Pengasingan atau mengambil jalan keluar . perbandingan. Operasi tambah secara konkrit perlu didedahkan terlebih dahulu untuk mengembangkan kefahaman murid tentang penambahan. strategi yang berkesan (strategi berfikir) diperkenalkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Murid akan didedahkan dengan kemahiran menambah nombor 2 digit dengan nombor 1 digit. Berapa buah buku lagikah yang tinggal di atas meja tersebut? 20 . menolak secara spontan fakta asas tolak. Menguasai fakta asas tambah sangat penting kerana fakta asas ini merupakan asas kepada pengendalian algoritma penambahan dengan cekap dan tepat.

2 buah kereta berwarna biru dan dan yang lain berwarna merah. Contohnya: Terdapat 8 biji gula-gula dan 5 potong kek. 21 . murid perlu mahir kemahiran yang berikut: fakta asas bagi tolak menolak nombor yang sama nilai tempatnya nilai tempat bagi angka menulis nombor dalam bentuk tambah menggikut nilai tempat dan seterusnya menulis nombor berkenaan dalam bentuk yang lain. Terdapat dua kaedah untuk memperkenalkan fakta asas tolak iaitu mengekalkan bilangan unsur yang dikeluarkan dan mengekalkan bilangan unsur dalam set asal. Berapa buah keretakah yang berwarna merah? • Fakta Asas Fakta asas tolak ialah ayat matematik bagi penolakan nombor 1 digit daripada nombor 1 digit atau 2 digit dan hasilnya nombor satu digit. Sebelum mempelajari operasi tolak dengan mengumpul semula. Contohnya: Saya ada 6 ekor kuda di dalam sebuah kandang yang boleh memuatkan 10 ekor kuda. Set objek yang tidak ada pasangan dikenali sebagai baki atau beza. ahli sesuatu set objek perlu diubahsuai kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat. Set objek pertama disusun semula dan dipadankandengan set objek kedua. • Operasi Biasanya operasi tolak diajar mengikut turutan daripada tolak tanpa mengumpul semula kepada tolak dengan mengumpul semula. kemudian fikirkan berapa lagi perlu ditambah untuk melengkapkan set keseluruhan. Berapakah bilangan gula-gula melebihi bilangan kek? Pelengkap – bermula dengan satu set objek.Perbandingan .dua set objek berasingan diberi. Berapa ekor kudakah yang boleh saya masukkan lagi ke dalam kandang itu? Penyekatan – dalam konsep ini. Contohnya: Terdapat 7 buah kereta di sebuah tempat letak kereta.

tiga 2 diertikan sebagai 3x2 dan lima set 4 diertikan sebagai 5x4 . model turus._____. iaitu tambah berulangulang.hasil 3 pasangan ----------. Antara model bagi menjelaskan konsep darab ialah model gandaan set._____. Cara menulis operasi darab adalah dengan cara menegak dan cara mendatar. Model Gandaan Set 00 00 00 00 --------------.6 objek 3 x2 =6 22 . Jika ayat seperti 3x6=18 boleh disebut ” tiga kali ganda enam menghasilkan lapan belas”.___ Lima turutan 3 -----. tanda”=” merujuk kepada hasil dan nombor 18 mewakili hasil darab atau nombor terbitan operasi darab._____. tanda ”x” merujuk kepada operasi ganda. Nombor 3 dan 6 dipanggil faktor darab.Misalnya.c. • Operasi Darab Konsep Darab Darab mempunyai pertalian rapat dengan tambah.satu set 8 0 0 0 0 0 0 3 + 3 +3 + 3 = 12 Empat turus 3 kelompok 12 4 x 3 = 12 Model Turutan Garisan Bernombor 0 3 6 9 12 15 ._____. model turutan garisan bernombor dan model hasil Cartesian._____. Darab bermakna ” kali ganda”.0000 =8 0000 2 + 2 + 2 + 2 Empat set 2 4x2=8 Model Terus 0 0 0 0 0 0 -----.

Operasi bahagi juga mempunyai pertalian dengan penghitungan.murid digalakkan membuat pertalian antara satu fakta dengan fakta-fakta lain secara abstrak berdasarkan pengalaman konkrit mereka seterusnya memikirkan pertalian antara berbagai-bagai fakta. atau hukum operasi bahagi disamping penyediaan kaedah dan pendekatan yang terancang oleh guru untuk memudahkan proses memahami operasi ini. 2 18 2 23 . 3x3. Matlamat akhir pembelajaran operasi ialah kebolehan dan kebolehan menyelesaikan masalah menggunakan algoritma yang efisien.Pendekatan nilai tempat memerlukan pencerakinan nombor kepada puluh dan sa dan Hukum Taburan digunakan sebagai pendekatan. contohnya.model dan jadual fakta. murid digalakkan menghafal fakta asas darab. Fakta bersimetri ialah seperti 4 x7 = 7 x 4. 2x2.Cara menulis ayat matematik bahagi. • Konsep Bahagi Operasi bahagi mempunyai pertalian menyongsang dengan operasi darab. iaitu untuk mendapatkan faktor pendarab p maka 10 mesti dibahagi dengan 5.Fakta darab perlu dibantudengan manipulasi objek fizikal. murid perlu faham tentang konsep dan sifat milik . 5 p = 10. hingga 9 x9. 1x1. Peringkat awal pendekatan nilai tempat untuk memantapkan kefahaman proses darab melalui latihan angka puluh atau gandaan sepuluh. misalnya daripada 0 x 0 hingga 9 x 9.Untuk pembelajaran yang efektif.iaitu turutan selangan nombor dihitung kebelakang ( reverse) contoh:4 x 2 -----0-2-4-6-8 8 – 2 -----8-6-4-2-0 Operasi bahagi boleh dianologikan sebagai tolak berulang-ulang. Operasi bahagi memerlukan tahap kematangan berfikir yang lebih tinggi untuk memahami konsep dan algoritma bahagi. Bagi menjamin komputasi efisien ( jawapan yang tepat dan menjimatkan masa). Kebolehan menyelesaikan kira-kira darab amat bergantung pada kemahiran mengingat kembali fakta asas dengan cepat dan tepat. 9 18 ÷ 2 = 9. menggunakan hukum operasi darab dan menggunakan algoritma standard.Ada 10 fakta seperti 0 x0. dan 45 fakta lain bersimetri ( 45 + 45). iaitu pergandaan nombor itu sendiri. Misalnya.• Fakta Asas Fakta asas darab ialah fakta yang mempunyai faktor pendarab satu angka atau satu digit. • Operasi Operasi ialah kaedah penyelesaian matematik secara teratur dan bertujuan untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan. 18 = 9.

berkaitan dengan persahabatan. perihal masyarakat.tanpa sebarang baki nombor bernilai. Sebelum menyelesaikan 3l84 murid perlu berkira-kira ________ . Aktiviti untuk membantu pembelajaran fakta bahagi ialah Pengelasan objekobjek. Operasi bahagi mempunyai pertalian songsang dengan operasi darab sekiranya sesuatu nombor boleh dibahagi dengan nombor lain. Dengan kata lain matematik bermaksud ilmu yang berkaitan dengan pengiraan.Membolehkan manusia mengurus kehidupan dengan lebih baik dengan adanya pengetahuan berkaitan dengan masa dan waktu. Dua model iaitu Model Kuotatif ( memberi gambaran berapa kumpulan dapat dibuat daripada sesuatu dividen atau sebilangan besar unsur. Contoh. Berdasarkan kedua-dua definisi ini.Algoritma bahagi standard diperkenalkan setelah murid mahir mengolah cara berfikir dan fakta darab.Kemahiran menghafal dan mengingat kembali fakta-fakta asas darab berkait rapat dengan kbolehan menyelesaikan kira-kira bahagi secara sikap dan ekonomik. pergaulan dan aktiviti masa lapang. Bagi setiap fakta darab yang disongsangkan akan menghasilkan satu fakta bahagi. Matematik sosial mempunyai fungsi yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. • Operasi Bahagi ialah songsangan darab. . Persamaan dengan variasi kedudukan pengisi( ) dapat membina pemikiran berbalik dan songsangan. melukis dan menganalisis gambar dan mencari jawapan melalui pertalian. Antaranya ialah: . 14 – 2 = 7 .4 Matematik sosial • Definisi dan fungsi Menurut Kamus Dewan edisi ketiga tahun 2002. • Fakta Asas Fakta bahagi mempunyai faktor pembahagi dan dan hasil bahagi bernombor satu angka. kecuali bagi hal-hal yang melibatkan baki. Atau ukuran dan Model Partitif atau sama rata ( memberi gambaran berapa banyak unsur dalam satu kumpulan atau kelompok.8 = 9. Penggunaan pengalaman harian. manipulasi objek-objek.Nombor 18 dipanggil dividen. kemasyarakatan. Perkataan sosial pula ditafsirkan sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat. 4. Keupayaan murid menyelesaikan kira-kira bahagi bergantung pada kebolehan mereka menyongsangkan fakta darab .membolehkan sesebuah masyarakat menjalankan proses jual beli secara lebih terancang. 24 . suka bergaul dan bermesra dan berkenaan hal-hal kemasyarakatan. nombor 2 dipanggil faktor pembahagi dan nombor 9 ialah hasil bahagi. Matematik bermaksud ilmu hisab. matematik sosial dapatlah ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengiraan yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian dalam sesebuah masyarakat.

Wang Murid diperkenalkan dengan duit syiling 1 sen. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah menamakan waktu dalam jam dan pecahannya. Bahan-bahan seperti benang. pengenalan 25 . kuantiti dan nilai benda tanpa melibatkan pengenalan mengenai unit ukuran serta operasi unit ukuran. RM2. hari.tuas dan lain-lain untuk memahami konsep panjang. tinggi jarak secara mudah. 5 sen. Ini bertujuan supaya murid dapat menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang seperti belanja harian membeli-belah dan tambang menambang yang menggunakan kiraan sen dengan melibatkan jumlah dan baki. tangan. lebih besar. lebih pendek. Skim pengajaran awal tentang panjang dan jarak melibatkan jadual peringkat pengajaran seperti pengenalan. RM5 dan RM10. Murid juga didedahkan dengan kemahiran menyatakan perbandingan nilai wang. . Pemahaman murid boleh dikukuhkan dengan meminta murid merekodkan aktiviti-aktiviti mengikut bahagian siang dan malam.Ukuran/ sukatan/Timbangan Ukuran Melibatkan penentuan saiz dan kuantiti benda seperti lebih panjang. bulan dan tahun serta penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masa dan waktu. Peringkat awal pengajaran memberi tumpuan kepada perbandingan saiz fizikal. kaki. kayu. malam dan tengah malam. Murid juga diperkenalkan dengan muka jam serta fungsi jarum panjang dan jarum pendek dan menyatakan waktu dalam pecahan jam seperti membahagikan muka jam pada 4 sukuan. Murid juga didedahkan dengan kemahiran membaca maklumat dari kalendar hari. Murid juga diajar perkaitan antara duit syiling dengan wang kertas dan cara menulis wang dalam bentuk simbol sen dan Ringgit Malaysia.Masa dan waktu Murid diperkenalkan dengan konsep masa dan menyatakan masa. membuat jadual harian dan mendapatkan maklumat daripada jadual sedia ada. tengah hari. lebih kecil. Mereka perlu didedahkan dengan kemahiran menamakan bahagian-bahagian dalam sehari semalam iaitu pagi. . bulan dan tahun. 10 sen dan 50 sen serta wang kertas RM1.• Komponen Untuk membolehkan manusia mengira umur. hari bulan. menjelaskan ukuran panjang. pensel. lebih berat. Membolehkan manusia menentukan jangka masa untuk melakukan sesuatu. pendek dan seterusnya. minggu. . petang. lebih tebal dan sebagainya.

Untuk mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam diri murid. Mulakan di mana? Mula dengan apa yang diketahui. latihan menggunakan pembaris meter dan pita ukur dan kemahiran menggunakan alat-alat ukuran panjang dan menukar. Tujuan nya supaya murid dapat membuat pengasingan pada pemikiran mereka bahawa berat dan kuantiti bilangan atau isipadu ialah konsep yang berlainan. 2. merancangkan penyelesaian. memperkenalkan unit timbangan berat. Kejayaan murid menyelesaikan sesuatu masalah akan meningkatkan minat mereka untuk menyelesaikan masalah yang lain. Penyelesaian masalah dalam matematik adalah suatu situasi pembelajaran iaitu matlamat itu tercapai melalui suatu pemilihan proses dan pelaksanaan operasi tersebut. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menurut Polya adalah seperti berikut: 1. Timbangan Pengajaran awal memberi tumpuan kepada perbandingan timbangan antara berbagai-bagai bahan. Kuantiti Bilangan atau isipadu yang sama. menimbang secara perbandingan.kepada unit ukuran standard. Polya(1973) dalam bukunya How to Solve It: Aspect of Mathematical Methode menyarankan bahawa dalam proses penyelesaian masalah matematik. Skim pengajaran awal tentang berat meliputi peringkat pengajaran pengenalan kepada ringan dan berat benda-benda. 4. 26 . keperluan menggunakan unit-unit yang lebih ganjil. Perbandingan itu adalah secara: i. ii. Bagaimanakah satu idea menjadi berguna? Ia memberitahu bagaimana masalah itu dapat dimulakan serta diselesaikan. • Penyelesaian masalah menggunakan Model Polya. guru perlu bijak memilih soalan menyelesaikan masalah yang bersesuaian dengan tahap murid. 3. Apakah yang boleh dibuat? Pandang masalah itu dari beberapa segi dan cari kaitan antaranya dengan pengalaman lalu. Berat yang sama tetapi isipadu yang berlainan. murid harus mampu berfikir untuk memahami masalah.5 Masalah Matematik Masalah matematik perlu diselesaikan mengikut pendekatan yang terancang. menyelesaikan dan mengaitkan masalah yang sedang didapati dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dilalui sebelumnya. menggunakan neraca spring.

Walaupun kadang-kadang idea yang tidak sesuai memakan masa. cara analogi. Mungkin idea lain berupaya memberi penyelesaian kepada masalah.For example. tetapi memikirkan pelbagai idea merupakan aktiviti yang baik dan mesti digalakkan. 5.when student can talks about their action with manipulatives or describe how problems can be solved with manipulatives or describes how story problems can be solved with manipulatives or pictures. Model Polya dilaksanakan dalam peringkat: i) Memahami soalan bermasalah – murid dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat dalam masalah. Apakah yang dibuat dengan idea yang kurang lengkap. ii) iii) iv) • Pengesanan Masalah Menggunakan Kaedah Newman Newman (1983). Melalui kemahiran berbahasa dalam matematik murid atau pelajar akan berkomunikasi dengan matematik terutamanya dengan kurikulum matematik yang menjadi pilihan kepada abad ini dan abad yang mendatang. menyatakan masalah utama murid dalam menjawab soalan berbentuk perkataan terletak kepada peringkat kefahaman dan transformasi.4. Untuk lebih jelas. menggunakan gambarajah. “Children’s informal language can indicate a readiness to translate to formal abstract symbol. Apakah faedah yang diperoleh jika perbuatan itu berulang? Kalau idea pertama tidak sesuai. 1995) mengungkapkan . 27 . Peringkat melaksanakan strategi – menghuraikan langkah penyelesaian secara sistematik untuk memndapat jawapan yang betul Peringkat menyemak jawapan dan penyelesaiannya –bmencari cara lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama atau menggunakan cara songsang seperti jawapan yang didapati daripada operasi bahagi boleh disemak dengan operasi darab. perkaitan di antara item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab Peringkat merancang strategi – memilih operasi-opersi yang sesuai.iaitu menukarkan perkataan dalam soalan kepada ayat atau simbol matematik. pertimbangkan seterusnya. menggunakan kaedah uniter dan sebagainya. Cramer & Karnowski.they are ready to record their ideas with written symbols”. fikirkan idea lain. Pertimbangkan idea itu. kalau tidak ketepikan sahaja. Kalau ada kebaikan.

4. Berikan 3 fungsi matematik sosial. Jelaskan definisi matematik sosial. sebelum anda memulakan latihan kedua Latihan 2 Soalan Struktur: 1 2.Latihan 1 Soalan esei: 1. Apakah operasi-operasi tersebut dan jelaskan konsep-konsepnya. Nyatakan peringkat-peringkat yang terdapat dalam skim pengajaran awal bagi topik ukuran (panjang dan jarak). Berehatlah sambil minum-minum. Apakah teknik yang paling sesuai untuk mengajar murid pemulihan bagi soalan penyelesaian masalah matematik. Terdapat empat operasi asas dalam matematik. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan 28 . 2. Jelaskan teknik tersebut. 3. Berikan 4 komponen matematik sosial.

. 29 . Itu saja yang perlu anda lakukan...Latihan 3 Jekaskan peringkat-peringkat pengajaran bagi kemahiran mengenal nombor... Cadangkan 1 kaedah pengajaran yang berkesan bagi topik ini.SELAMAT BERJAYA..

30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful