Tajuk 4.

4

Kemahiran Asas Matematik

Pengenalan Menguasai kemahiran asas matematik merupakan satu aspek yang sangat penting bagi seseorang murid. Hal ini kerana matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya. Contohnya, menentukan masa/waktu untuk melakukan sesuatu, menentukan bilangan barang yang ingin diguna, urusan jual beli di kedai dan kantin, tambang bas dan sebagainya. Oleh itu adalah sangat penting seseorang individu itu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas ini agar mereka boleh menjalani kehiduan dengan lebih terancang dan selesa.

4.1 Kemahiran Pranombor Kemahiran pra-nombor merupakan kemahiran yang paling awal perlu diperkenalkan sebelum memperkenalkan murid dengan konsep nombor. Kemahiran pranombor ini melibatkan pengkelasan, turutan/seriasi, perbandingan kuantiti dan konservasi. • Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil, panjang/pendek, tinggi/rendah), warna, bentuk dan jenis. i) Warna - mengenal warna - menamakan warna - mencantumkan kad warna - mengasingkan warna - mengasingkan warna dengan benda-benda - mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz - membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan - mengenal saiz kecil/besar, tinggi/rendah, panjang/pendek - menamakan saiz - mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz - memadankan saiz yang sama - mewarnakan saiz yang sama

ii)

15

besar. tebal.yang tidak sama banyak menamakan kumpulan . lebar. • Turutan/ seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik. pendek.memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit .menamakan bentuk . lebih atau kurang.mengasingkan benda mengikut bentuk .yang tidak sama banyak ii) iii) 16 .mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) .yang sama banyak .yang sama banyak .menamakan benda mengikut jenis .iii) Bentuk . Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: i) mengasingkan kumpulan . Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain.yang banyak atau lebih . • Perbandingan kuantiti Kemahiran ini akan membolehkan murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan iaitu banyak atau sedikit.mewarnakan bentuk-bentuk yang sama Jenis . panjang.yang sama banyak . nipis dan mengikut bilangan. sama banyak atau tidak sama banyak. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil.yang sedikit atau kurang .yang banyak atau lebih .yang sedikit atau kurang .mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) .yang banyak atau lebih .yang tidak sama banyak mewarnakan kumpulan . Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna.yang sedikit atau kurang .mewarna/melukis benda mengikut jenis iv) Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya.

Nombor kardinal digunakan untuk membilang berapa banyak objek dalam satu set atau kumpulan. 17 .2 Mengenal nombor Nombor merupakan asas yang penting dalam mata pelajaran matematik kerana nombor digunakan dalam operasi asas matematik dan juga dalam topik-topik matematik yang lain. Seseorang murid tidak akan dapat mempelajari matematik selanjutnya jika dia tidak menguasai kemahiran menulis nombor. murid didapati boleh membilang tetapi sering menghadapi masalah menulis nombor dengan betul danpada peringkat seterusnya mereka sering menghadapi masalah menentukan nilai tempat dan membundarkan nombor. Aktiviti yang paling berkesan bagi kemahiran menghafal nombor ini adalah latih tubi. 4. Ini dapat mengubah struktur pemikiran kanak-kanak yang sering menghafal nombor tanpa mengenal makna nombor itu yang menjadi penghalang kepada mereka untuk membuat pertalian antara nombor ordinal dan nombor kardinal. • Konsep nombor Konsep nombor ordinal dan kardinal perlu diajar dan diberi penekanan kepada murid sejak awal lagi. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. Walaupun nombor kardinal perlu diberi lebih penekanan. Pada peringkat awal pembelajaran. murid juga perlu diperkenalkan dengan cara kedua nombor digunakan iaitu penggunaan nombor ordinal. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. murid akan dapat menggunakan nombor bulat untuk empat operasi matematik. edisi ketiga (2002). • Menghafal nombor Aktiviti menghafal nombor boleh dijalankan secara berperingkat iaitu nombor dalam lingkungan 10. membilang serta menulis nilai sesuatu nombor. Nombor ordinal ialah nombor yang digunakan untuk mengetahui kedudukan relatif sesuatu objek atau peristiwa.• Konservasi Menurut Kamus Dewan. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. nombor dalam lingkungan 50 dan nombor dalam lingkungan 100. nombor dalam lingkungan 18. Kebolehan murid menghafal nombor akan membantu mereka menyelesaikan masalah matematik yang lain dengan lebih cekap dan pantas. Memahami nombor kardinal amat penting kerana dengan adanya kebolehan menjumlah serta mengenal kuantiti sesuatu objek.

penulisan angka boleh bermula dengan menggunakan pergerakan otot kasar seperti menulis di udara. sama ada dalam bentuk konkrit atau gambar dengan tujuan untuk memperkukuhkan makna nombor itu. Mereka juga boleh mula berlatih menulis angka ketika masih dalam proses pemantapan kefahaman tentang nombor. guru boleh menggunakan kad-kad nombor dan meminta murid mengumpul(mengasingkan) angka yang sama atau menunjuk kad nombor yang guru sebut. 18 .“counting-on”. guru boleh juga menggunakan kaedah permainan bingo dan kad lipat. Guru boleh menggunakan carta nombor dan meminta murid menunjuk nombor yang disebut oleh guru. menekap mengikut urutan nombor dengan pensel warna pada acuan angka dan membentuk angka mengikut garisan titiktitik.• Menunjuk nombor Aktiviti menunjuk nombor juga akan dapat mendekatkan murid dengan nombor dan secara tidak langsung mereka dibiasakan dengan nombor tersebut dan hal ini membantu mereka untuk lebih mengenali nombor-nombor yang diperkenalkan. meletakkan kad angka di bawah pembilang dan menyusun angka secara menaik dari kad angka yang diselerakkan. Sebelum menggunakan otot halus. Murid diperkenalkan kepada konsep nilai tempat apabila mereka sudah boleh membaca dan menulis angka bagi nombor 0 hingga 9 serta boleh membilang dengan mengumpul secara sepuluh-sepuluh. Antara pendekatan yang boleh digunakan untuk memperkenalkan konsep nilai tempat melalui pengumpulan bahan berkadaran seperti menggunakan lidi. (urutan menaik) Antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah membilang dan menyusun pembilang dari nilai kecil ke besar. • Menulis nombor Sebaik-baiknya murid mula diperkenalkan dengan kemahiran menulis nombor setelah mereka dapat mengaitkan makna nombor dengan angka. Latih tubi begini akan meningkatkan kecekapan murid dalam mengenali nombor. • Menyebut dan menulis nombor . • Nilai nombor Konsep nilai tempat merupakan suatu aspek penting dalam sistem penomboran kerana kedudukan digit dalam sesuatu nombor mempunyai nilai tertentu. Di samping itu juga. Untuk mengukuhkan konsep ini dalam kalangan murid. kotak pasir dan sebagainya. dan rod biji kacang. Aktiviti lain yang boleh dijalankan adalah menyurih nombor-nombor timbul dengan jari mengikut urutan. Penulisan angka bagi sesuatu nombor harus dilakukan bersama-sama perwakilan model nombor.

3 Operasi Asas Operasi asas merangkumi operasi tambah. murid dilatih untuk mengisi nombor yang tepat diantara dua nombor. Operasi Tambah Operasi tambah ini merupakan asas untuk menumbuh dan mencambahkan minat murid terhadap mata pelajaran matematik. membaca dan menulis angka 1-10. meletakkan kad angka di bawah pembilang. Sebelum operasi tambah ini diperkenalkan. menyusun angka secara menurun dari kad angka yang diselerakkan dan melengkapkan turutan nombor secara menurun. operasi darab. Contoh: 3 + 2 Juzuk tambah = 5 Hasil tambah Dua kaedah biasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep penambahan ialah: i) Penyatuan set Penambahan nombor bulat dikaitkan dengan suatu set kumpulan objek dengan satu set objek yang lain yang tidak mengandungi unsur-unsur yang sama untuk menjadikan suatu set objek yang disatukan. dan operasi bahagi.“counting-back” (urutan menurun) Bagi kemahiran ini. Aktiviti yang boleh dilakukan adalah meletakkan kad angka di antara kad-kad angka. ii) Pengukuran pada garis nombor 19 .. menamakan nombor diantara dan mengisi tempat kosong dengan angka yang sesuai. Pengalaman kejayaan dan kegagalan yang mereka alami semasa peringkat awal menguasai kemahiran ini memberi pengaruh yang besar terhadap penguasaan kemahiran lain yang lebih mencabar pada peringkat seterusnya.“skip counting (nombor di antara) Pada peringkat ini. aktiviti yang boleh dijalankan adalah membilang dan menyusun pembilang dari nilai besar ke kecil. • Konsep Tambah Penambahan ialah operasi yang mencantumkan dua nombor untuk menghasilkan nombor ketiga yang dinamakan jumlah atau hasil tambah. 4. mengenal simbol ’0’ dan perkataan nombor ’sifar’ dan memahami maknanya serta mengabadikan nombor. menyusun kumpulan benda sehingga 10. operasi tolak. memadankan angka daripada 1-10 dengan perkataan nombor. . a. murid-murid hendaklah menguasai kemahirankemahiran seperti membilang hingga 10.

Pengasingan atau mengambil jalan keluar . Contohnya: Terdapat 8 buah buku di atas meja. pelengkap dan penyekatan. operasi tambah dalam lingkungan 50 tanpa/dengan mengumpul semula dan operasi tambah dalam lingkungan 100 tanpa/dengan mengumpul semula.daripada satu set objek. satu subset dikeluarkan. Operasi tambah ini akan didedahkan secara berperingkat iaitu operasi tambah dalam lingkungan 10. sedangkan operasi tolak pula berhubung dengan pengasingan atau pengurangan sesuatu set objek kepada set-set kecil. melengkapkan ayat matematik.Seseorang guru mestilah memastikan muridnya telah mempunyai konsep penambahan yang mantap(termasuk simbol yang terlibat) sebelum meminta mereka mengingati fakta asas tambah. Murid juga akan dibiasakan dengan kemahiran menulis ayat matematik dan penyelesaian masalah matematik dalam bentuk lazim. Dengan kata lain operasi tolak merupakan proses menterbalikkan operasi tambah. menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim dan penyelesaian masalah berkaitan penolakan.Garis nombor merupakan model geometri dengan setiap jarak di antara titik pada garis bernilai 1. perbandingan. Kemudian. Menguasai fakta asas tambah sangat penting kerana fakta asas ini merupakan asas kepada pengendalian algoritma penambahan dengan cekap dan tepat. • Operasi Seseorang murid boleh didedahkan dengan operasi penambahan. Kepelbagaian aktiviti akan membantu murid dalam menguasai pembentukan konsep fakta asas tambah dengan lebih berkesan di samping latihan untuk peneguhan. Operasi tambah secara konkrit perlu didedahkan terlebih dahulu untuk mengembangkan kefahaman murid tentang penambahan. Operasi Tolak Operasi tolak biasanya diajar selepas operasi tambah. Operasi tambah melibatkan penggabungan atau penyatuan dua set objek. Murid akan didedahkan dengan kemahiran menambah nombor 2 digit dengan nombor 1 digit. sebaik sahaja mereka telah menguasai nombor bulat. • Fakta Asas Fakta asas tambah merupakan kombinasi penambahan (termasuk songsangannya) yang setiap sebutan (juzuknya) ialah nombor 1 digit. Berapa buah buku lagikah yang tinggal di atas meja tersebut? 20 . Kemahiran yang diajar pada peringkat ini adalah menulis ayat matematik. strategi yang berkesan (strategi berfikir) diperkenalkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. nilai tempat serta fakta asas tambah. Murid akan mampu menyatakan semua fakta asas tambah dengan cepat dan tepat sekiranya diajar dengan cara yang berkesan. dan menambah nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. b. Akhirnya murid dikehendaki mengingat dan menghafal semua fakta asas tambah. • Konsep Tolak Konsep penolakan dapat difahami melalui beberapa pendekatan iaitu pengasingan atau mengabil jalan keluar. menolak secara spontan fakta asas tolak. operasi tambah dalam lingkungan 18 tanpa/dengan mengumpul semula. Sebanyak 4 buku dimasukkan ke dalam beg.

Set objek yang tidak ada pasangan dikenali sebagai baki atau beza. 21 . Berapa ekor kudakah yang boleh saya masukkan lagi ke dalam kandang itu? Penyekatan – dalam konsep ini. Contohnya: Saya ada 6 ekor kuda di dalam sebuah kandang yang boleh memuatkan 10 ekor kuda. kemudian fikirkan berapa lagi perlu ditambah untuk melengkapkan set keseluruhan.Perbandingan . murid perlu mahir kemahiran yang berikut: fakta asas bagi tolak menolak nombor yang sama nilai tempatnya nilai tempat bagi angka menulis nombor dalam bentuk tambah menggikut nilai tempat dan seterusnya menulis nombor berkenaan dalam bentuk yang lain.dua set objek berasingan diberi. ahli sesuatu set objek perlu diubahsuai kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat. Sebelum mempelajari operasi tolak dengan mengumpul semula. Terdapat dua kaedah untuk memperkenalkan fakta asas tolak iaitu mengekalkan bilangan unsur yang dikeluarkan dan mengekalkan bilangan unsur dalam set asal. Berapa buah keretakah yang berwarna merah? • Fakta Asas Fakta asas tolak ialah ayat matematik bagi penolakan nombor 1 digit daripada nombor 1 digit atau 2 digit dan hasilnya nombor satu digit. Berapakah bilangan gula-gula melebihi bilangan kek? Pelengkap – bermula dengan satu set objek. Contohnya: Terdapat 7 buah kereta di sebuah tempat letak kereta. Contohnya: Terdapat 8 biji gula-gula dan 5 potong kek. Set objek pertama disusun semula dan dipadankandengan set objek kedua. • Operasi Biasanya operasi tolak diajar mengikut turutan daripada tolak tanpa mengumpul semula kepada tolak dengan mengumpul semula. 2 buah kereta berwarna biru dan dan yang lain berwarna merah.

_____. Cara menulis operasi darab adalah dengan cara menegak dan cara mendatar._____.0000 =8 0000 2 + 2 + 2 + 2 Empat set 2 4x2=8 Model Terus 0 0 0 0 0 0 -----. Jika ayat seperti 3x6=18 boleh disebut ” tiga kali ganda enam menghasilkan lapan belas”.satu set 8 0 0 0 0 0 0 3 + 3 +3 + 3 = 12 Empat turus 3 kelompok 12 4 x 3 = 12 Model Turutan Garisan Bernombor 0 3 6 9 12 15 . iaitu tambah berulangulang.Misalnya._____. tanda ”x” merujuk kepada operasi ganda. tanda”=” merujuk kepada hasil dan nombor 18 mewakili hasil darab atau nombor terbitan operasi darab.6 objek 3 x2 =6 22 .c. Model Gandaan Set 00 00 00 00 --------------.hasil 3 pasangan ----------. model turus._____.___ Lima turutan 3 -----._____. tiga 2 diertikan sebagai 3x2 dan lima set 4 diertikan sebagai 5x4 . Nombor 3 dan 6 dipanggil faktor darab. Antara model bagi menjelaskan konsep darab ialah model gandaan set. model turutan garisan bernombor dan model hasil Cartesian. Darab bermakna ” kali ganda”. • Operasi Darab Konsep Darab Darab mempunyai pertalian rapat dengan tambah.

Bagi menjamin komputasi efisien ( jawapan yang tepat dan menjimatkan masa).Ada 10 fakta seperti 0 x0. 18 = 9.murid digalakkan membuat pertalian antara satu fakta dengan fakta-fakta lain secara abstrak berdasarkan pengalaman konkrit mereka seterusnya memikirkan pertalian antara berbagai-bagai fakta. • Konsep Bahagi Operasi bahagi mempunyai pertalian menyongsang dengan operasi darab. murid digalakkan menghafal fakta asas darab. iaitu untuk mendapatkan faktor pendarab p maka 10 mesti dibahagi dengan 5. Misalnya. murid perlu faham tentang konsep dan sifat milik . Peringkat awal pendekatan nilai tempat untuk memantapkan kefahaman proses darab melalui latihan angka puluh atau gandaan sepuluh. 3x3. 5 p = 10.Untuk pembelajaran yang efektif. 1x1. atau hukum operasi bahagi disamping penyediaan kaedah dan pendekatan yang terancang oleh guru untuk memudahkan proses memahami operasi ini. Kebolehan menyelesaikan kira-kira darab amat bergantung pada kemahiran mengingat kembali fakta asas dengan cepat dan tepat. • Operasi Operasi ialah kaedah penyelesaian matematik secara teratur dan bertujuan untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan. 2 18 2 23 . menggunakan hukum operasi darab dan menggunakan algoritma standard. hingga 9 x9.Pendekatan nilai tempat memerlukan pencerakinan nombor kepada puluh dan sa dan Hukum Taburan digunakan sebagai pendekatan. iaitu pergandaan nombor itu sendiri.Cara menulis ayat matematik bahagi. Operasi bahagi juga mempunyai pertalian dengan penghitungan.model dan jadual fakta. Operasi bahagi memerlukan tahap kematangan berfikir yang lebih tinggi untuk memahami konsep dan algoritma bahagi.• Fakta Asas Fakta asas darab ialah fakta yang mempunyai faktor pendarab satu angka atau satu digit.iaitu turutan selangan nombor dihitung kebelakang ( reverse) contoh:4 x 2 -----0-2-4-6-8 8 – 2 -----8-6-4-2-0 Operasi bahagi boleh dianologikan sebagai tolak berulang-ulang. Fakta bersimetri ialah seperti 4 x7 = 7 x 4.Fakta darab perlu dibantudengan manipulasi objek fizikal. misalnya daripada 0 x 0 hingga 9 x 9. contohnya. Matlamat akhir pembelajaran operasi ialah kebolehan dan kebolehan menyelesaikan masalah menggunakan algoritma yang efisien. 2x2. 9 18 ÷ 2 = 9. dan 45 fakta lain bersimetri ( 45 + 45).

pergaulan dan aktiviti masa lapang.Algoritma bahagi standard diperkenalkan setelah murid mahir mengolah cara berfikir dan fakta darab.8 = 9. berkaitan dengan persahabatan. Atau ukuran dan Model Partitif atau sama rata ( memberi gambaran berapa banyak unsur dalam satu kumpulan atau kelompok.tanpa sebarang baki nombor bernilai. perihal masyarakat. Operasi bahagi mempunyai pertalian songsang dengan operasi darab sekiranya sesuatu nombor boleh dibahagi dengan nombor lain.membolehkan sesebuah masyarakat menjalankan proses jual beli secara lebih terancang. • Operasi Bahagi ialah songsangan darab. Contoh. Bagi setiap fakta darab yang disongsangkan akan menghasilkan satu fakta bahagi. Matematik bermaksud ilmu hisab. • Fakta Asas Fakta bahagi mempunyai faktor pembahagi dan dan hasil bahagi bernombor satu angka.Kemahiran menghafal dan mengingat kembali fakta-fakta asas darab berkait rapat dengan kbolehan menyelesaikan kira-kira bahagi secara sikap dan ekonomik. Antaranya ialah: . nombor 2 dipanggil faktor pembahagi dan nombor 9 ialah hasil bahagi.4 Matematik sosial • Definisi dan fungsi Menurut Kamus Dewan edisi ketiga tahun 2002. Matematik sosial mempunyai fungsi yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat.Membolehkan manusia mengurus kehidupan dengan lebih baik dengan adanya pengetahuan berkaitan dengan masa dan waktu. Dengan kata lain matematik bermaksud ilmu yang berkaitan dengan pengiraan. manipulasi objek-objek.Nombor 18 dipanggil dividen. Keupayaan murid menyelesaikan kira-kira bahagi bergantung pada kebolehan mereka menyongsangkan fakta darab . Sebelum menyelesaikan 3l84 murid perlu berkira-kira ________ . . Berdasarkan kedua-dua definisi ini. Persamaan dengan variasi kedudukan pengisi( ) dapat membina pemikiran berbalik dan songsangan. Aktiviti untuk membantu pembelajaran fakta bahagi ialah Pengelasan objekobjek. 24 . Penggunaan pengalaman harian. melukis dan menganalisis gambar dan mencari jawapan melalui pertalian. 14 – 2 = 7 . kecuali bagi hal-hal yang melibatkan baki. 4. matematik sosial dapatlah ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengiraan yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian dalam sesebuah masyarakat. Perkataan sosial pula ditafsirkan sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat. suka bergaul dan bermesra dan berkenaan hal-hal kemasyarakatan. Dua model iaitu Model Kuotatif ( memberi gambaran berapa kumpulan dapat dibuat daripada sesuatu dividen atau sebilangan besar unsur. kemasyarakatan.

Bahan-bahan seperti benang. pengenalan 25 . pensel. tinggi jarak secara mudah.tuas dan lain-lain untuk memahami konsep panjang. kayu. Skim pengajaran awal tentang panjang dan jarak melibatkan jadual peringkat pengajaran seperti pengenalan. lebih besar. kaki. Murid juga didedahkan dengan kemahiran menyatakan perbandingan nilai wang. Murid juga diperkenalkan dengan muka jam serta fungsi jarum panjang dan jarum pendek dan menyatakan waktu dalam pecahan jam seperti membahagikan muka jam pada 4 sukuan. tengah hari. kuantiti dan nilai benda tanpa melibatkan pengenalan mengenai unit ukuran serta operasi unit ukuran. Murid juga didedahkan dengan kemahiran membaca maklumat dari kalendar hari. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah menamakan waktu dalam jam dan pecahannya.Ukuran/ sukatan/Timbangan Ukuran Melibatkan penentuan saiz dan kuantiti benda seperti lebih panjang. membuat jadual harian dan mendapatkan maklumat daripada jadual sedia ada.Masa dan waktu Murid diperkenalkan dengan konsep masa dan menyatakan masa. tangan. . petang.Wang Murid diperkenalkan dengan duit syiling 1 sen. . bulan dan tahun. Ini bertujuan supaya murid dapat menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang seperti belanja harian membeli-belah dan tambang menambang yang menggunakan kiraan sen dengan melibatkan jumlah dan baki. Mereka perlu didedahkan dengan kemahiran menamakan bahagian-bahagian dalam sehari semalam iaitu pagi. 10 sen dan 50 sen serta wang kertas RM1. . Membolehkan manusia menentukan jangka masa untuk melakukan sesuatu. RM5 dan RM10. RM2. Pemahaman murid boleh dikukuhkan dengan meminta murid merekodkan aktiviti-aktiviti mengikut bahagian siang dan malam. Peringkat awal pengajaran memberi tumpuan kepada perbandingan saiz fizikal. hari bulan. malam dan tengah malam. lebih tebal dan sebagainya. bulan dan tahun serta penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masa dan waktu. hari. minggu. lebih berat. Murid juga diajar perkaitan antara duit syiling dengan wang kertas dan cara menulis wang dalam bentuk simbol sen dan Ringgit Malaysia. lebih pendek. 5 sen.• Komponen Untuk membolehkan manusia mengira umur. menjelaskan ukuran panjang. lebih kecil. pendek dan seterusnya.

5 Masalah Matematik Masalah matematik perlu diselesaikan mengikut pendekatan yang terancang. latihan menggunakan pembaris meter dan pita ukur dan kemahiran menggunakan alat-alat ukuran panjang dan menukar. keperluan menggunakan unit-unit yang lebih ganjil. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menurut Polya adalah seperti berikut: 1. Berat yang sama tetapi isipadu yang berlainan. merancangkan penyelesaian. Tujuan nya supaya murid dapat membuat pengasingan pada pemikiran mereka bahawa berat dan kuantiti bilangan atau isipadu ialah konsep yang berlainan. murid harus mampu berfikir untuk memahami masalah. menyelesaikan dan mengaitkan masalah yang sedang didapati dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dilalui sebelumnya. Untuk mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam diri murid. Apakah yang boleh dibuat? Pandang masalah itu dari beberapa segi dan cari kaitan antaranya dengan pengalaman lalu. Skim pengajaran awal tentang berat meliputi peringkat pengajaran pengenalan kepada ringan dan berat benda-benda. 2. memperkenalkan unit timbangan berat. Kuantiti Bilangan atau isipadu yang sama. Polya(1973) dalam bukunya How to Solve It: Aspect of Mathematical Methode menyarankan bahawa dalam proses penyelesaian masalah matematik. Penyelesaian masalah dalam matematik adalah suatu situasi pembelajaran iaitu matlamat itu tercapai melalui suatu pemilihan proses dan pelaksanaan operasi tersebut. ii. Kejayaan murid menyelesaikan sesuatu masalah akan meningkatkan minat mereka untuk menyelesaikan masalah yang lain. menimbang secara perbandingan. Mulakan di mana? Mula dengan apa yang diketahui. 3. Timbangan Pengajaran awal memberi tumpuan kepada perbandingan timbangan antara berbagai-bagai bahan. Perbandingan itu adalah secara: i. 26 . • Penyelesaian masalah menggunakan Model Polya. Bagaimanakah satu idea menjadi berguna? Ia memberitahu bagaimana masalah itu dapat dimulakan serta diselesaikan. guru perlu bijak memilih soalan menyelesaikan masalah yang bersesuaian dengan tahap murid. menggunakan neraca spring. 4.kepada unit ukuran standard.

menyatakan masalah utama murid dalam menjawab soalan berbentuk perkataan terletak kepada peringkat kefahaman dan transformasi. Cramer & Karnowski.For example. tetapi memikirkan pelbagai idea merupakan aktiviti yang baik dan mesti digalakkan. Apakah faedah yang diperoleh jika perbuatan itu berulang? Kalau idea pertama tidak sesuai. pertimbangkan seterusnya. “Children’s informal language can indicate a readiness to translate to formal abstract symbol. Pertimbangkan idea itu. Mungkin idea lain berupaya memberi penyelesaian kepada masalah. kalau tidak ketepikan sahaja. Melalui kemahiran berbahasa dalam matematik murid atau pelajar akan berkomunikasi dengan matematik terutamanya dengan kurikulum matematik yang menjadi pilihan kepada abad ini dan abad yang mendatang. 5.iaitu menukarkan perkataan dalam soalan kepada ayat atau simbol matematik. Kalau ada kebaikan.4. Walaupun kadang-kadang idea yang tidak sesuai memakan masa. 1995) mengungkapkan . ii) iii) iv) • Pengesanan Masalah Menggunakan Kaedah Newman Newman (1983). menggunakan gambarajah.they are ready to record their ideas with written symbols”. cara analogi. perkaitan di antara item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab Peringkat merancang strategi – memilih operasi-opersi yang sesuai. fikirkan idea lain. Apakah yang dibuat dengan idea yang kurang lengkap. Untuk lebih jelas. Peringkat melaksanakan strategi – menghuraikan langkah penyelesaian secara sistematik untuk memndapat jawapan yang betul Peringkat menyemak jawapan dan penyelesaiannya –bmencari cara lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama atau menggunakan cara songsang seperti jawapan yang didapati daripada operasi bahagi boleh disemak dengan operasi darab. menggunakan kaedah uniter dan sebagainya. 27 .when student can talks about their action with manipulatives or describe how problems can be solved with manipulatives or describes how story problems can be solved with manipulatives or pictures. Model Polya dilaksanakan dalam peringkat: i) Memahami soalan bermasalah – murid dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat dalam masalah.

Jelaskan definisi matematik sosial. Terdapat empat operasi asas dalam matematik. Berehatlah sambil minum-minum. sebelum anda memulakan latihan kedua Latihan 2 Soalan Struktur: 1 2. Berikan 3 fungsi matematik sosial. Jelaskan teknik tersebut. 4. Apakah operasi-operasi tersebut dan jelaskan konsep-konsepnya. 3. 2. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan 28 . Nyatakan peringkat-peringkat yang terdapat dalam skim pengajaran awal bagi topik ukuran (panjang dan jarak). Apakah teknik yang paling sesuai untuk mengajar murid pemulihan bagi soalan penyelesaian masalah matematik. Berikan 4 komponen matematik sosial.Latihan 1 Soalan esei: 1.

Cadangkan 1 kaedah pengajaran yang berkesan bagi topik ini.Latihan 3 Jekaskan peringkat-peringkat pengajaran bagi kemahiran mengenal nombor. Itu saja yang perlu anda lakukan.....SELAMAT BERJAYA. 29 ...

30 .