Tajuk 4.

4

Kemahiran Asas Matematik

Pengenalan Menguasai kemahiran asas matematik merupakan satu aspek yang sangat penting bagi seseorang murid. Hal ini kerana matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya. Contohnya, menentukan masa/waktu untuk melakukan sesuatu, menentukan bilangan barang yang ingin diguna, urusan jual beli di kedai dan kantin, tambang bas dan sebagainya. Oleh itu adalah sangat penting seseorang individu itu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas ini agar mereka boleh menjalani kehiduan dengan lebih terancang dan selesa.

4.1 Kemahiran Pranombor Kemahiran pra-nombor merupakan kemahiran yang paling awal perlu diperkenalkan sebelum memperkenalkan murid dengan konsep nombor. Kemahiran pranombor ini melibatkan pengkelasan, turutan/seriasi, perbandingan kuantiti dan konservasi. • Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil, panjang/pendek, tinggi/rendah), warna, bentuk dan jenis. i) Warna - mengenal warna - menamakan warna - mencantumkan kad warna - mengasingkan warna - mengasingkan warna dengan benda-benda - mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz - membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan - mengenal saiz kecil/besar, tinggi/rendah, panjang/pendek - menamakan saiz - mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz - memadankan saiz yang sama - mewarnakan saiz yang sama

ii)

15

yang sama banyak .yang tidak sama banyak ii) iii) 16 .mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) . lebar.yang banyak atau lebih .menamakan bentuk .mengasingkan benda mengikut bentuk .memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit .mewarnakan bentuk-bentuk yang sama Jenis . lebih atau kurang. • Turutan/ seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik. Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna.menamakan benda mengikut jenis . besar.yang sedikit atau kurang .mewarna/melukis benda mengikut jenis iv) Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya.yang sedikit atau kurang . • Perbandingan kuantiti Kemahiran ini akan membolehkan murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan iaitu banyak atau sedikit. panjang. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil.iii) Bentuk .mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) . sama banyak atau tidak sama banyak.yang sama banyak .yang banyak atau lebih . tebal. pendek.yang tidak sama banyak mewarnakan kumpulan . Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: i) mengasingkan kumpulan .yang sedikit atau kurang . nipis dan mengikut bilangan.yang tidak sama banyak menamakan kumpulan .yang sama banyak .yang banyak atau lebih .

murid juga perlu diperkenalkan dengan cara kedua nombor digunakan iaitu penggunaan nombor ordinal. Aktiviti yang paling berkesan bagi kemahiran menghafal nombor ini adalah latih tubi. Pada peringkat awal pembelajaran. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. edisi ketiga (2002). Ini dapat mengubah struktur pemikiran kanak-kanak yang sering menghafal nombor tanpa mengenal makna nombor itu yang menjadi penghalang kepada mereka untuk membuat pertalian antara nombor ordinal dan nombor kardinal. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. 17 . murid didapati boleh membilang tetapi sering menghadapi masalah menulis nombor dengan betul danpada peringkat seterusnya mereka sering menghadapi masalah menentukan nilai tempat dan membundarkan nombor. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. murid akan dapat menggunakan nombor bulat untuk empat operasi matematik. Walaupun nombor kardinal perlu diberi lebih penekanan. • Konsep nombor Konsep nombor ordinal dan kardinal perlu diajar dan diberi penekanan kepada murid sejak awal lagi.2 Mengenal nombor Nombor merupakan asas yang penting dalam mata pelajaran matematik kerana nombor digunakan dalam operasi asas matematik dan juga dalam topik-topik matematik yang lain. Memahami nombor kardinal amat penting kerana dengan adanya kebolehan menjumlah serta mengenal kuantiti sesuatu objek. membilang serta menulis nilai sesuatu nombor. 4. Nombor ordinal ialah nombor yang digunakan untuk mengetahui kedudukan relatif sesuatu objek atau peristiwa. Seseorang murid tidak akan dapat mempelajari matematik selanjutnya jika dia tidak menguasai kemahiran menulis nombor. Nombor kardinal digunakan untuk membilang berapa banyak objek dalam satu set atau kumpulan. nombor dalam lingkungan 50 dan nombor dalam lingkungan 100. • Menghafal nombor Aktiviti menghafal nombor boleh dijalankan secara berperingkat iaitu nombor dalam lingkungan 10. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Kebolehan murid menghafal nombor akan membantu mereka menyelesaikan masalah matematik yang lain dengan lebih cekap dan pantas. nombor dalam lingkungan 18.• Konservasi Menurut Kamus Dewan.

Guru boleh menggunakan carta nombor dan meminta murid menunjuk nombor yang disebut oleh guru. penulisan angka boleh bermula dengan menggunakan pergerakan otot kasar seperti menulis di udara. • Menyebut dan menulis nombor . menekap mengikut urutan nombor dengan pensel warna pada acuan angka dan membentuk angka mengikut garisan titiktitik. guru boleh juga menggunakan kaedah permainan bingo dan kad lipat. • Menulis nombor Sebaik-baiknya murid mula diperkenalkan dengan kemahiran menulis nombor setelah mereka dapat mengaitkan makna nombor dengan angka. sama ada dalam bentuk konkrit atau gambar dengan tujuan untuk memperkukuhkan makna nombor itu. meletakkan kad angka di bawah pembilang dan menyusun angka secara menaik dari kad angka yang diselerakkan. Murid diperkenalkan kepada konsep nilai tempat apabila mereka sudah boleh membaca dan menulis angka bagi nombor 0 hingga 9 serta boleh membilang dengan mengumpul secara sepuluh-sepuluh. Untuk mengukuhkan konsep ini dalam kalangan murid. (urutan menaik) Antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah membilang dan menyusun pembilang dari nilai kecil ke besar. Antara pendekatan yang boleh digunakan untuk memperkenalkan konsep nilai tempat melalui pengumpulan bahan berkadaran seperti menggunakan lidi. Aktiviti lain yang boleh dijalankan adalah menyurih nombor-nombor timbul dengan jari mengikut urutan. Penulisan angka bagi sesuatu nombor harus dilakukan bersama-sama perwakilan model nombor. Latih tubi begini akan meningkatkan kecekapan murid dalam mengenali nombor. guru boleh menggunakan kad-kad nombor dan meminta murid mengumpul(mengasingkan) angka yang sama atau menunjuk kad nombor yang guru sebut. Di samping itu juga. • Nilai nombor Konsep nilai tempat merupakan suatu aspek penting dalam sistem penomboran kerana kedudukan digit dalam sesuatu nombor mempunyai nilai tertentu. 18 . Mereka juga boleh mula berlatih menulis angka ketika masih dalam proses pemantapan kefahaman tentang nombor.“counting-on”.• Menunjuk nombor Aktiviti menunjuk nombor juga akan dapat mendekatkan murid dengan nombor dan secara tidak langsung mereka dibiasakan dengan nombor tersebut dan hal ini membantu mereka untuk lebih mengenali nombor-nombor yang diperkenalkan. kotak pasir dan sebagainya. dan rod biji kacang. Sebelum menggunakan otot halus.

murid-murid hendaklah menguasai kemahirankemahiran seperti membilang hingga 10. Aktiviti yang boleh dilakukan adalah meletakkan kad angka di antara kad-kad angka.“counting-back” (urutan menurun) Bagi kemahiran ini. Pengalaman kejayaan dan kegagalan yang mereka alami semasa peringkat awal menguasai kemahiran ini memberi pengaruh yang besar terhadap penguasaan kemahiran lain yang lebih mencabar pada peringkat seterusnya. menyusun kumpulan benda sehingga 10. aktiviti yang boleh dijalankan adalah membilang dan menyusun pembilang dari nilai besar ke kecil. • Konsep Tambah Penambahan ialah operasi yang mencantumkan dua nombor untuk menghasilkan nombor ketiga yang dinamakan jumlah atau hasil tambah. menamakan nombor diantara dan mengisi tempat kosong dengan angka yang sesuai. menyusun angka secara menurun dari kad angka yang diselerakkan dan melengkapkan turutan nombor secara menurun. membaca dan menulis angka 1-10. Contoh: 3 + 2 Juzuk tambah = 5 Hasil tambah Dua kaedah biasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep penambahan ialah: i) Penyatuan set Penambahan nombor bulat dikaitkan dengan suatu set kumpulan objek dengan satu set objek yang lain yang tidak mengandungi unsur-unsur yang sama untuk menjadikan suatu set objek yang disatukan. a. Operasi Tambah Operasi tambah ini merupakan asas untuk menumbuh dan mencambahkan minat murid terhadap mata pelajaran matematik. Sebelum operasi tambah ini diperkenalkan.. . memadankan angka daripada 1-10 dengan perkataan nombor. operasi darab.3 Operasi Asas Operasi asas merangkumi operasi tambah. operasi tolak. meletakkan kad angka di bawah pembilang.“skip counting (nombor di antara) Pada peringkat ini. murid dilatih untuk mengisi nombor yang tepat diantara dua nombor. mengenal simbol ’0’ dan perkataan nombor ’sifar’ dan memahami maknanya serta mengabadikan nombor. ii) Pengukuran pada garis nombor 19 . dan operasi bahagi. 4.

Operasi tambah secara konkrit perlu didedahkan terlebih dahulu untuk mengembangkan kefahaman murid tentang penambahan. Murid akan didedahkan dengan kemahiran menambah nombor 2 digit dengan nombor 1 digit.Seseorang guru mestilah memastikan muridnya telah mempunyai konsep penambahan yang mantap(termasuk simbol yang terlibat) sebelum meminta mereka mengingati fakta asas tambah. pelengkap dan penyekatan. • Operasi Seseorang murid boleh didedahkan dengan operasi penambahan. menolak secara spontan fakta asas tolak. sebaik sahaja mereka telah menguasai nombor bulat. Operasi tambah melibatkan penggabungan atau penyatuan dua set objek. operasi tambah dalam lingkungan 50 tanpa/dengan mengumpul semula dan operasi tambah dalam lingkungan 100 tanpa/dengan mengumpul semula. Pengasingan atau mengambil jalan keluar . menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim dan penyelesaian masalah berkaitan penolakan. Kepelbagaian aktiviti akan membantu murid dalam menguasai pembentukan konsep fakta asas tambah dengan lebih berkesan di samping latihan untuk peneguhan. perbandingan. operasi tambah dalam lingkungan 18 tanpa/dengan mengumpul semula. sedangkan operasi tolak pula berhubung dengan pengasingan atau pengurangan sesuatu set objek kepada set-set kecil. Operasi tambah ini akan didedahkan secara berperingkat iaitu operasi tambah dalam lingkungan 10. Sebanyak 4 buku dimasukkan ke dalam beg.daripada satu set objek. b. melengkapkan ayat matematik. Kemudian. Contohnya: Terdapat 8 buah buku di atas meja. Kemahiran yang diajar pada peringkat ini adalah menulis ayat matematik. Akhirnya murid dikehendaki mengingat dan menghafal semua fakta asas tambah. Berapa buah buku lagikah yang tinggal di atas meja tersebut? 20 . Operasi Tolak Operasi tolak biasanya diajar selepas operasi tambah. nilai tempat serta fakta asas tambah. dan menambah nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Murid akan mampu menyatakan semua fakta asas tambah dengan cepat dan tepat sekiranya diajar dengan cara yang berkesan. • Konsep Tolak Konsep penolakan dapat difahami melalui beberapa pendekatan iaitu pengasingan atau mengabil jalan keluar. • Fakta Asas Fakta asas tambah merupakan kombinasi penambahan (termasuk songsangannya) yang setiap sebutan (juzuknya) ialah nombor 1 digit. Murid juga akan dibiasakan dengan kemahiran menulis ayat matematik dan penyelesaian masalah matematik dalam bentuk lazim. satu subset dikeluarkan. Dengan kata lain operasi tolak merupakan proses menterbalikkan operasi tambah. strategi yang berkesan (strategi berfikir) diperkenalkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.Garis nombor merupakan model geometri dengan setiap jarak di antara titik pada garis bernilai 1. Menguasai fakta asas tambah sangat penting kerana fakta asas ini merupakan asas kepada pengendalian algoritma penambahan dengan cekap dan tepat.

Set objek pertama disusun semula dan dipadankandengan set objek kedua. Contohnya: Terdapat 7 buah kereta di sebuah tempat letak kereta. Contohnya: Saya ada 6 ekor kuda di dalam sebuah kandang yang boleh memuatkan 10 ekor kuda. Sebelum mempelajari operasi tolak dengan mengumpul semula. 2 buah kereta berwarna biru dan dan yang lain berwarna merah. Set objek yang tidak ada pasangan dikenali sebagai baki atau beza. • Operasi Biasanya operasi tolak diajar mengikut turutan daripada tolak tanpa mengumpul semula kepada tolak dengan mengumpul semula. Berapa buah keretakah yang berwarna merah? • Fakta Asas Fakta asas tolak ialah ayat matematik bagi penolakan nombor 1 digit daripada nombor 1 digit atau 2 digit dan hasilnya nombor satu digit. Berapa ekor kudakah yang boleh saya masukkan lagi ke dalam kandang itu? Penyekatan – dalam konsep ini. Berapakah bilangan gula-gula melebihi bilangan kek? Pelengkap – bermula dengan satu set objek.dua set objek berasingan diberi. ahli sesuatu set objek perlu diubahsuai kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat. Contohnya: Terdapat 8 biji gula-gula dan 5 potong kek. murid perlu mahir kemahiran yang berikut: fakta asas bagi tolak menolak nombor yang sama nilai tempatnya nilai tempat bagi angka menulis nombor dalam bentuk tambah menggikut nilai tempat dan seterusnya menulis nombor berkenaan dalam bentuk yang lain. 21 .Perbandingan . Terdapat dua kaedah untuk memperkenalkan fakta asas tolak iaitu mengekalkan bilangan unsur yang dikeluarkan dan mengekalkan bilangan unsur dalam set asal. kemudian fikirkan berapa lagi perlu ditambah untuk melengkapkan set keseluruhan.

iaitu tambah berulangulang. Model Gandaan Set 00 00 00 00 --------------. Antara model bagi menjelaskan konsep darab ialah model gandaan set. model turutan garisan bernombor dan model hasil Cartesian._____._____. model turus._____.___ Lima turutan 3 -----. Nombor 3 dan 6 dipanggil faktor darab._____.c. • Operasi Darab Konsep Darab Darab mempunyai pertalian rapat dengan tambah. tanda”=” merujuk kepada hasil dan nombor 18 mewakili hasil darab atau nombor terbitan operasi darab.Misalnya. tiga 2 diertikan sebagai 3x2 dan lima set 4 diertikan sebagai 5x4 .6 objek 3 x2 =6 22 . Cara menulis operasi darab adalah dengan cara menegak dan cara mendatar.0000 =8 0000 2 + 2 + 2 + 2 Empat set 2 4x2=8 Model Terus 0 0 0 0 0 0 -----. Jika ayat seperti 3x6=18 boleh disebut ” tiga kali ganda enam menghasilkan lapan belas”.hasil 3 pasangan ----------. Darab bermakna ” kali ganda”._____.satu set 8 0 0 0 0 0 0 3 + 3 +3 + 3 = 12 Empat turus 3 kelompok 12 4 x 3 = 12 Model Turutan Garisan Bernombor 0 3 6 9 12 15 . tanda ”x” merujuk kepada operasi ganda.

menggunakan hukum operasi darab dan menggunakan algoritma standard. • Konsep Bahagi Operasi bahagi mempunyai pertalian menyongsang dengan operasi darab.Pendekatan nilai tempat memerlukan pencerakinan nombor kepada puluh dan sa dan Hukum Taburan digunakan sebagai pendekatan. • Operasi Operasi ialah kaedah penyelesaian matematik secara teratur dan bertujuan untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan. murid digalakkan menghafal fakta asas darab. iaitu pergandaan nombor itu sendiri.iaitu turutan selangan nombor dihitung kebelakang ( reverse) contoh:4 x 2 -----0-2-4-6-8 8 – 2 -----8-6-4-2-0 Operasi bahagi boleh dianologikan sebagai tolak berulang-ulang. dan 45 fakta lain bersimetri ( 45 + 45). 2x2. 2 18 2 23 .Untuk pembelajaran yang efektif. 5 p = 10.Ada 10 fakta seperti 0 x0. Bagi menjamin komputasi efisien ( jawapan yang tepat dan menjimatkan masa). Matlamat akhir pembelajaran operasi ialah kebolehan dan kebolehan menyelesaikan masalah menggunakan algoritma yang efisien. atau hukum operasi bahagi disamping penyediaan kaedah dan pendekatan yang terancang oleh guru untuk memudahkan proses memahami operasi ini. iaitu untuk mendapatkan faktor pendarab p maka 10 mesti dibahagi dengan 5. Peringkat awal pendekatan nilai tempat untuk memantapkan kefahaman proses darab melalui latihan angka puluh atau gandaan sepuluh. contohnya. misalnya daripada 0 x 0 hingga 9 x 9. 9 18 ÷ 2 = 9.model dan jadual fakta. Operasi bahagi memerlukan tahap kematangan berfikir yang lebih tinggi untuk memahami konsep dan algoritma bahagi. hingga 9 x9. 18 = 9.Cara menulis ayat matematik bahagi. murid perlu faham tentang konsep dan sifat milik .• Fakta Asas Fakta asas darab ialah fakta yang mempunyai faktor pendarab satu angka atau satu digit.murid digalakkan membuat pertalian antara satu fakta dengan fakta-fakta lain secara abstrak berdasarkan pengalaman konkrit mereka seterusnya memikirkan pertalian antara berbagai-bagai fakta.Fakta darab perlu dibantudengan manipulasi objek fizikal. Fakta bersimetri ialah seperti 4 x7 = 7 x 4. Kebolehan menyelesaikan kira-kira darab amat bergantung pada kemahiran mengingat kembali fakta asas dengan cepat dan tepat. Misalnya. Operasi bahagi juga mempunyai pertalian dengan penghitungan. 3x3. 1x1.

• Fakta Asas Fakta bahagi mempunyai faktor pembahagi dan dan hasil bahagi bernombor satu angka. Dua model iaitu Model Kuotatif ( memberi gambaran berapa kumpulan dapat dibuat daripada sesuatu dividen atau sebilangan besar unsur.membolehkan sesebuah masyarakat menjalankan proses jual beli secara lebih terancang. Bagi setiap fakta darab yang disongsangkan akan menghasilkan satu fakta bahagi. Contoh. matematik sosial dapatlah ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengiraan yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian dalam sesebuah masyarakat. Aktiviti untuk membantu pembelajaran fakta bahagi ialah Pengelasan objekobjek. Perkataan sosial pula ditafsirkan sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat. 4. Sebelum menyelesaikan 3l84 murid perlu berkira-kira ________ .8 = 9. kemasyarakatan. melukis dan menganalisis gambar dan mencari jawapan melalui pertalian. nombor 2 dipanggil faktor pembahagi dan nombor 9 ialah hasil bahagi. 14 – 2 = 7 . • Operasi Bahagi ialah songsangan darab. Antaranya ialah: . berkaitan dengan persahabatan. . Berdasarkan kedua-dua definisi ini.tanpa sebarang baki nombor bernilai. Penggunaan pengalaman harian. Atau ukuran dan Model Partitif atau sama rata ( memberi gambaran berapa banyak unsur dalam satu kumpulan atau kelompok. perihal masyarakat.Membolehkan manusia mengurus kehidupan dengan lebih baik dengan adanya pengetahuan berkaitan dengan masa dan waktu. 24 . suka bergaul dan bermesra dan berkenaan hal-hal kemasyarakatan. Dengan kata lain matematik bermaksud ilmu yang berkaitan dengan pengiraan. pergaulan dan aktiviti masa lapang. Operasi bahagi mempunyai pertalian songsang dengan operasi darab sekiranya sesuatu nombor boleh dibahagi dengan nombor lain.4 Matematik sosial • Definisi dan fungsi Menurut Kamus Dewan edisi ketiga tahun 2002.Kemahiran menghafal dan mengingat kembali fakta-fakta asas darab berkait rapat dengan kbolehan menyelesaikan kira-kira bahagi secara sikap dan ekonomik.Nombor 18 dipanggil dividen. kecuali bagi hal-hal yang melibatkan baki. Matematik sosial mempunyai fungsi yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. manipulasi objek-objek. Keupayaan murid menyelesaikan kira-kira bahagi bergantung pada kebolehan mereka menyongsangkan fakta darab .Algoritma bahagi standard diperkenalkan setelah murid mahir mengolah cara berfikir dan fakta darab. Persamaan dengan variasi kedudukan pengisi( ) dapat membina pemikiran berbalik dan songsangan. Matematik bermaksud ilmu hisab.

kaki. bulan dan tahun. 10 sen dan 50 sen serta wang kertas RM1. hari bulan. pensel.Wang Murid diperkenalkan dengan duit syiling 1 sen. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah menamakan waktu dalam jam dan pecahannya. kuantiti dan nilai benda tanpa melibatkan pengenalan mengenai unit ukuran serta operasi unit ukuran. lebih tebal dan sebagainya. Ini bertujuan supaya murid dapat menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang seperti belanja harian membeli-belah dan tambang menambang yang menggunakan kiraan sen dengan melibatkan jumlah dan baki. lebih kecil.tuas dan lain-lain untuk memahami konsep panjang. bulan dan tahun serta penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masa dan waktu. lebih besar. lebih pendek. menjelaskan ukuran panjang.Masa dan waktu Murid diperkenalkan dengan konsep masa dan menyatakan masa. kayu. lebih berat. malam dan tengah malam. Mereka perlu didedahkan dengan kemahiran menamakan bahagian-bahagian dalam sehari semalam iaitu pagi. minggu. Murid juga didedahkan dengan kemahiran membaca maklumat dari kalendar hari. 5 sen. pendek dan seterusnya. Murid juga diajar perkaitan antara duit syiling dengan wang kertas dan cara menulis wang dalam bentuk simbol sen dan Ringgit Malaysia. Murid juga diperkenalkan dengan muka jam serta fungsi jarum panjang dan jarum pendek dan menyatakan waktu dalam pecahan jam seperti membahagikan muka jam pada 4 sukuan. . Skim pengajaran awal tentang panjang dan jarak melibatkan jadual peringkat pengajaran seperti pengenalan. Murid juga didedahkan dengan kemahiran menyatakan perbandingan nilai wang. tangan. hari. Bahan-bahan seperti benang. RM2.Ukuran/ sukatan/Timbangan Ukuran Melibatkan penentuan saiz dan kuantiti benda seperti lebih panjang. tengah hari. . Pemahaman murid boleh dikukuhkan dengan meminta murid merekodkan aktiviti-aktiviti mengikut bahagian siang dan malam. tinggi jarak secara mudah. Membolehkan manusia menentukan jangka masa untuk melakukan sesuatu.• Komponen Untuk membolehkan manusia mengira umur. petang. membuat jadual harian dan mendapatkan maklumat daripada jadual sedia ada. RM5 dan RM10. Peringkat awal pengajaran memberi tumpuan kepada perbandingan saiz fizikal. . pengenalan 25 .

keperluan menggunakan unit-unit yang lebih ganjil. murid harus mampu berfikir untuk memahami masalah. 2. menyelesaikan dan mengaitkan masalah yang sedang didapati dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dilalui sebelumnya. • Penyelesaian masalah menggunakan Model Polya. Skim pengajaran awal tentang berat meliputi peringkat pengajaran pengenalan kepada ringan dan berat benda-benda. Polya(1973) dalam bukunya How to Solve It: Aspect of Mathematical Methode menyarankan bahawa dalam proses penyelesaian masalah matematik. Perbandingan itu adalah secara: i. Bagaimanakah satu idea menjadi berguna? Ia memberitahu bagaimana masalah itu dapat dimulakan serta diselesaikan. Timbangan Pengajaran awal memberi tumpuan kepada perbandingan timbangan antara berbagai-bagai bahan.kepada unit ukuran standard. Mulakan di mana? Mula dengan apa yang diketahui. Untuk mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam diri murid. memperkenalkan unit timbangan berat. menimbang secara perbandingan. Kejayaan murid menyelesaikan sesuatu masalah akan meningkatkan minat mereka untuk menyelesaikan masalah yang lain. Penyelesaian masalah dalam matematik adalah suatu situasi pembelajaran iaitu matlamat itu tercapai melalui suatu pemilihan proses dan pelaksanaan operasi tersebut. 3. 26 . Apakah yang boleh dibuat? Pandang masalah itu dari beberapa segi dan cari kaitan antaranya dengan pengalaman lalu. latihan menggunakan pembaris meter dan pita ukur dan kemahiran menggunakan alat-alat ukuran panjang dan menukar. merancangkan penyelesaian. Kuantiti Bilangan atau isipadu yang sama.5 Masalah Matematik Masalah matematik perlu diselesaikan mengikut pendekatan yang terancang. guru perlu bijak memilih soalan menyelesaikan masalah yang bersesuaian dengan tahap murid. ii. menggunakan neraca spring. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menurut Polya adalah seperti berikut: 1. Tujuan nya supaya murid dapat membuat pengasingan pada pemikiran mereka bahawa berat dan kuantiti bilangan atau isipadu ialah konsep yang berlainan. 4. Berat yang sama tetapi isipadu yang berlainan.

Untuk lebih jelas. menyatakan masalah utama murid dalam menjawab soalan berbentuk perkataan terletak kepada peringkat kefahaman dan transformasi.iaitu menukarkan perkataan dalam soalan kepada ayat atau simbol matematik. ii) iii) iv) • Pengesanan Masalah Menggunakan Kaedah Newman Newman (1983).when student can talks about their action with manipulatives or describe how problems can be solved with manipulatives or describes how story problems can be solved with manipulatives or pictures. 5. Peringkat melaksanakan strategi – menghuraikan langkah penyelesaian secara sistematik untuk memndapat jawapan yang betul Peringkat menyemak jawapan dan penyelesaiannya –bmencari cara lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama atau menggunakan cara songsang seperti jawapan yang didapati daripada operasi bahagi boleh disemak dengan operasi darab. Walaupun kadang-kadang idea yang tidak sesuai memakan masa. menggunakan kaedah uniter dan sebagainya. Mungkin idea lain berupaya memberi penyelesaian kepada masalah. tetapi memikirkan pelbagai idea merupakan aktiviti yang baik dan mesti digalakkan. pertimbangkan seterusnya. Model Polya dilaksanakan dalam peringkat: i) Memahami soalan bermasalah – murid dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat dalam masalah. fikirkan idea lain. 27 . Apakah yang dibuat dengan idea yang kurang lengkap. Apakah faedah yang diperoleh jika perbuatan itu berulang? Kalau idea pertama tidak sesuai. Cramer & Karnowski.they are ready to record their ideas with written symbols”. menggunakan gambarajah. perkaitan di antara item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab Peringkat merancang strategi – memilih operasi-opersi yang sesuai.4. Kalau ada kebaikan. Melalui kemahiran berbahasa dalam matematik murid atau pelajar akan berkomunikasi dengan matematik terutamanya dengan kurikulum matematik yang menjadi pilihan kepada abad ini dan abad yang mendatang. cara analogi. “Children’s informal language can indicate a readiness to translate to formal abstract symbol.For example. Pertimbangkan idea itu. 1995) mengungkapkan . kalau tidak ketepikan sahaja.

Apakah operasi-operasi tersebut dan jelaskan konsep-konsepnya. sebelum anda memulakan latihan kedua Latihan 2 Soalan Struktur: 1 2.Latihan 1 Soalan esei: 1. Apakah teknik yang paling sesuai untuk mengajar murid pemulihan bagi soalan penyelesaian masalah matematik. Berikan 4 komponen matematik sosial. 2. 3. Jelaskan teknik tersebut. 4. Nyatakan peringkat-peringkat yang terdapat dalam skim pengajaran awal bagi topik ukuran (panjang dan jarak). Berehatlah sambil minum-minum. Jelaskan definisi matematik sosial. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan 28 . Terdapat empat operasi asas dalam matematik. Berikan 3 fungsi matematik sosial.

.. 29 . Itu saja yang perlu anda lakukan..SELAMAT BERJAYA....Latihan 3 Jekaskan peringkat-peringkat pengajaran bagi kemahiran mengenal nombor. Cadangkan 1 kaedah pengajaran yang berkesan bagi topik ini.

30 .