Penyulingan

Simple Distillation

Susunan radas suling makmal menggunakan kondenser Liebig, tanpa menggunakan turus pemeringkatan. Pada masa kini, pemanasan elektrik biasanya digunakan. Penyulingan ialah kaedah pengasingan bahan berdasarkan kemeruapannya. Pemekatan alkohol melalui pemanasan larutan bahan tertapai telah diketahui semenjak dahulu kala, dan kemungkinan merupakan kaedah penyulingan yang tertua, iaitu dalam usaha untuk

kaedah ini telah digunakan secara meluas dalam industri kimia dan penghasilan bahan petroleum. Kaedah penulenan serupa yang menggunakan pembekuan berbanding dengan pengewapan pula adalah dinamakan penyulingan beku.menghasilkan minuman tersuling. Proses ini digunakan dalam penghasilan bir ais dan wain ais. beliau juga diberi penghargaan atas rekaan bermacam-macam jenis radas kimia dan proses yang masih lagi digunakan pada hari ini. di mana pemanasan bahan dijalankan. Abu Musa Jabir bin Hayyan . Ia bukanlah penyulingan. Reka bentuk alembik telah menjadi ilham kepada beberapa rekaan moden radas penyulingan berskala mikro seperti radas penyulingan Hickman[1]. Walau bagaimanapun. serta penerima di mana cecair pekat atau yang telah ditulenkan kemuadiannya dikutip. dan tidak membentuk hasil yang sama dengan penyulingan. Sejarah Alembik Penyulingan telah dikembangkan menjadi bentuk modennya melalui rekaan alembik oleh ahli alkimia Islam Jabir ibn Hayyan pada sekitar 800 TM. Peralatan yang digunakan dalam penyulingan adalah dipanggil radas penyulingan. dan sebuah kondenser di mana wap panas disejukkan kembali kepada keadaan cecair. dan ia terdiri daripada sekurang-kurangnya sebuah dandang semula atau bekas. dan dalam pelbagai jenis bidang yang lain. masingmasingnya untuk meningkatkan kandungan etanol dan gula.

Potret "Geber" Eropah abad ke 15. Biblioteca Medicea Laurenziana Riwayat Hidup Tokoh Jabir Ibn Haiyan atau nama penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan Al-Azdi (‫أبو موسى‬ ‫ )جابر بن حيان الزدي‬atau dikenali sebagai Geber di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Islam.Abu Musa Jabir Ibn Hayyan ini kadang kala dipanggil dengan nama al-Harrani dan al-Sufi. Beliau juga telah menemukan mineral dan asid lain yang disediakan bagi alembicnya yang pertama.Alembic merupakan salah satu ciptaannya yang teragung yang menjadikan proses penyulingan lebih mudah serta bersistematik. Codici Ashburnhamiani 1166. pengoksidaan serta pelbagai teknik lain dalam bidang kimia. Makmalnya menjadi terkenal selama beberapa abad tetapi kemasyhurannya diabadikan pada 100 buah buku ilmiah dan 22 daripadanya berkaitan dengan kimia dan alkimia. Sumbangan Sumbangan terbesar beliau adalah dalam bidang kimia. . Sumbangan beliau yang lain ialah seperti pengkristalan penyulingan .Beliau juga dikenali sebagai Bapa Kimia.E.Beliau memperkenalkan penyiasatan penyelidikan dalam bidang alkimia yang mengubah dalam bentuk yang lebih moden lagi. Jabir Ibn Haiyan meninggal dalam tahanan rumah di Kufah pada 803 C. Jabir dikatakan belajar di bawah seliaan Imam Ja'afar Sadiq dan putera Ummayed iaitu Khalid Ibn Yazid.Sebelum itu beliau menuntut ilmu dalam bidang perubatan di bawah naungan Barmaki Vizir semasa zaman Khalifah Abbasyiah Harun al-Rasyid.Beliau merupakan anak kepada penjual ubat.

Tekanan wap meningkat dengan penambahan haba. B. kerana penyulingan hanyalah cenderung untuk menghampiri ketulenan. Ptotal = Σ Pi.Kitab • • Kitab al-Kimya. dan wap-wap setiap juzuk kemudiannya dikutip secara berasingan dan pada keadaan tulen. Daripada sifat proses itu sendiri. hukum ini akan gagal. C. campuran-campuran itu akan mempunyai satu takat didih.. setiap juzuk akan mendidih pada takat didih normal masing-masing. yang berkadar dengan pecahan campuran dan tekanan wapnya apabila dalam keadaan tulen. Untuk juzuk A PA = XAPA° iaitu XA melambangkan pecahan mol A dan PA° melambangkan tekanan wap A tulen. Dalam kes-kes lain. Walaupun terdapat pelbagai kaedah pengiraan yang boleh digunakan untuk menganggar perilaku suaut campuran daripada sembarangan jenis juzuk. Jika suatu juzuk mengubah tekanan wap juzuk yang lain. tekanan wap setiap juzuk akan meningkat. Perhatikan bahawa dalam apabila juzuk-juzuk adalah saling larut. Apabila tekanan wap keseluruhan mencapai tekanan ambien. iaitu ia tidak akan mencapai ketulenan. Ini adalah setanding dengan pencairan. menyebabkan tekanan wap keseluruhan juga ternaik. Apabila sistem pelbagai juzuk dipanaskan. secara teorinya adalah mustahil untuk menulenkan secara sepenuhnya juzuk-juzuk dengan menggunakan penyulingan. Ini langsung tidak berlaku malah pada sistem yang dianggap unggul. Hukum Raolt membuat anggapan bahawa suatu juzuk menyumbang kepada tekanan wap keseluruhan campuran.. pendidihan berlaku dan cecair akan bertukar menjadi gas pada keseluruhan larutan. contohnya benzena dan toluena. naum satu-satunya kaedah untuk memperoleh data jitu bagi keseimbangan wap-cecair adalah melalui pengukuran. Kitab al-sab'een Teori Seringkali terdapat salah anggapan bahawa dalam sesuatu larutan. bagi juzuk-juzuk i = A. semua wap panas yang dihasilkan. . atau kemeruapan suatu juzuk bergantung kepada pecahannya. Oleh . Model terunggul adalah tepat hanya pada kes cecair yang secara kimia serupa. dengan serta-mertanya disalurkan ke sebuah kondenser yang menyejukkan dan memeluwapkan wap-wap tersebut. [sunting] Penyulingan ringkas Dalam penyulingan ringkas. dan tidak akan mencapainya. Hukum Dalton menyatakan bahawa tekanan wap keseluruhan adalah bersamaan dengan jumlah tekanan wap setiap juzuk di dalam campuran tersebut. dan yang paling terkenal adalah campuran etanol dan air. Model-model penyulingan yang dianggap unggul pada asasnya ditentukan oleh hukum Raolt dan hukum Dalton. Sekiranya hasil ultra tulen ingin diperolehi. maka pengasingan kimia yang lanjut haruslah digunakan. dapat diperhatikan terdapat sisihan besar daripada hukum Raolt dan hukum Dalton.

Bagi kes-kes sedemikian. penyulingan ringkas biasanya digunakan untuk mengasingkan cecair-cecair yang di antaranya mempunyai takat didih yang sangat berbeza (petuanya beza kira-kira 25 °C)[2]. dan ini dapat dihitung menggunakan hukum Raolt. ia juga menyejuk. lalu memeluwap pada dinding kondenser dan permukaan bahan pemampat. lantas meningkatkan bilangan plat teori[4]. atau digunakan untuk mengasingkan cecair-cecair daripada pepejal-pepejal tak meruap. Pada hakikatnya. wapnya naik ke turus pemeringkatan. Oleh itu. Suatu sistem penyulingan jalur berpintal menggunakan jalur berpintal Teflon atau logam untuk memaksa wapwap yang ternaik untuk berada berhampiran dengan hasil penyulingan yang bergerak ke bawah. biasanya hanya beberapa sentimeter. maka pengewapan tidak akan mengubah ketulenannya.2°C. larutan akan mengandungi juzuk-juzuk pada nisbah yang sama seperti dalam keadaan wapnya. hasil pemeluwapan terus dipanaskan oleh wap-wap panas yang naik. [sunting] Penyulingan laluan singkat Penyulingan laluan singkat ialah sebuah kaedah penyulingan yang membabitkan pergerakan hasil penyulingan pada jarak yang dekat. . [sunting] Penyulingan berperingkat Bagi kebanyakan kes. sulingan tidak akan menjadi tulen. etil alkohol dan air membentuk sejenis azeotrop bernisbah 95% pada suhu 78. Di sini. Akan tetapi. sebaliknya komposisinya akan menjadi serupa seperti komposisi wap-wap pada suhu dan tekanan yang diberikan. [sunting] Kes-kes istimewa: azeotrop Saling tindak balas antara juzuk-juzuk dalam larutan menghasilkan sifat yang unik bagi suatusuatu larutan. takat didih juzuk-juzuk dalam campuran adalah cukup berhampiran. Lebih banyak plat teori akan menjurus kepada pengasingan yang lebih sempurna. di dalam sebuah turus pemeringkatan yang mampat. tekanan-tekanan wap juzuk biasanya cukup berbeza sehinggakan hukum Raolt boleh diabaikan kerana sumbangan yang sangat kecil daripada juzuk-juzuk mudah ruap. Oleh itu. sehinggakan hukum Raolt mesti dipertimbangkan.itu. dan diwapkan sekali lagi. Tindak balas sedemikian boleh menyebabkan berlakunya azeotrop yang mempunyai takat didih malar. dan berkelakuan seperti ia sejenis sebatian tulen (iaitu mendidih pada suatu suhu tertentu dan bukan dalam suatu julat suhu). Dalam keadaan azeotrop. Kugelrohr ialah sebuah radas penyulingan laluan singkat yang boleh didapati secara komersial. sulingan boleh menjadi cukup tulen untuk tujuan yang dikehendaki. komposisi wap-wap baru ini ditentukan sekali lagi oleh Hukum Raolt. Dalam kes-kes ini. maka plat teori hanyalah merupakan konsep daripada penerangan tepat. Contohnya. kerana kebanyakan proses melibatkan campuran tak unggul. iaitu apabila hukum Raolt tidak dipatuhi. Apabila wap naik. dan penyulingan tidak akan menjurus kepada pengasingan juzuk. Setiap kitar pengewapan pemeluwapan (dipanggil plat teori) akan menghasilkan larutan yang lebih tulen bagi juzuk yang lebih mudah ruap[3]. Apabila larutan yang ingin ditulenkan dipanaskan. setiap kitaran dalam suhu yang diberikan bukanlah suhu yang tepat pada kedudukan sama dalam turus pemeringkatan. penyulingan berperingkat mesti digunakan untuk mengasingkan juzuk-juzuk dengan sempurna melalui kitar pengewapan dan pemeluwapan yang berulangkali. Contoh klasik adalah penyulingan yang melibatkan pergerakan hasil penyulingan antara satu bebuli kaca ke yang lain. tanpa memerlukan kondenser untuk mengasingkan kedua-dua ruang.

kepada air penghabluran tak larut. Lazimnya adalah lebih baik untuk menurunkan tekanan ke suhu apabila sebatian mendidih. berbanding dengan meningkatkan suhu untuk tujuan yang sama. Apabila tekanan direndahkan ke tekanan wap sebatian (pada suhu yang diberikan). tapis molekul digunakan untuk tujuan ini. cecair ini disuling ke penerima pada suhu 70 °C.Terdapat pelbagai jenis kaedah untuk mengasingkan azeotrop bagi menghasilkan sulingan tulen. Kaedah ini sangat berguna bagi sebatian-sebatian yang mempunyai takat didih mengatasi suhu penguraiannya pada tekanan atmosfera. Biasanya. Penyulingan vakum Dimetilsulfoksida biasanya mendidih pada suhu 189 °C. pendidihan dan proses penyulingan yang lanjut boleh diteruskan. Beberapa teknik dicapai dengan "melangkaui" komposisi azeotrop (iaitu dengan mencampurkan juzuk tambahan untuk menghasilkan azeotrop baru. Sebagai contoh. agen pengering atau bahan pengontang seperti kalium karbonat dicampur untuk mengubah air terlarut. iaitu ia akan mengurai sebelum mendidih pada tekanan atmosfera. . Kaedah ini dinamakan penyulingan vakum dan biasanya didapati di dalam makmal dalam bentuk penyejat putar. atau dengan mengubah tekanan). bagi menulenkan etanol lebih daripada 95%. terutamanya jika azeotrop dianggap tidak cukup tulen untuk penggunaan. Kaedah-kaedah ini dinamakan penyulingan azeotrop. dalam vakum atau hampagas. Sesetengah sebatian mempunyai takat didih yang sangat tinggi. manakala yang lainnya bertindak mengasingkan atau mensekuester bendasing secara kimia atau secara fizikal.

[1] Teknologi pemisahan penyulingan pecahan adalah berguna dalam tetapan keduadua penyelidikan dan industri. ia boleh dibahagikan kepada komponen-komponennya untuk menghasilkan oksigen cecair. jika sampel udara cecair. cecair nitrogen dan argon.Fractional Distillation Penyulingan pecahan jenis khas penyulingan untuk memisahkan campuran dua atau lebih cecair yang mempunyai takat didih yang berbeza. loji kimia. Juga. kaedah ini digunakan apabila mendidih komponen bahagian kurang daripada 25 ° C antara satu sama lain di bawah tekanan satu atmosfera (atm). Secara umumnya. yang ditubuhkan supaya komponen dengan mata lebih rendah mendidih lulus melalui ruangan dan dikumpulkan lebih awal daripada komponen dengan mata lebih tinggi mendidih. chlorosilanes boleh . ia biasanya digunakan di kilangkilang penapis petroleum. Begitu juga. dan loji memproses gas asli. Dalam industri. Proses ini melibatkan pemanasan pemeluwapan campuran dan sebahagian daripada wap di sepanjang lajur (ruangan fractionating).

large-scale industrial distillation tower .disuling untuk menghasilkan silikon ketulenan tinggi untuk digunakan sebagai semikonduktor. Industrial distillation Gambarajah penyulingan menara industri yang biasa Diagram of a typical.

Chemical engineering schematic of typical bubble-cap trays in a distillation tower. .

Eucalyptus minyak dan minyak oren diperolehi oleh kaedah ini pada skala industri. wap melalui bahan tumbuhan yang mengandungi minyak yang dikehendaki. biasanya menghasilkan dua sistem fasa air dan sebatian organik.Steam Distillation Penyulingan stim adalah jenis khas penyulingan ( proses pemisahan ) untuk suhu bahan-bahan sensitif seperti semula jadi aromatik sebatian. misalnya. penyulingan stim juga boleh digabungkan dengan penyulingan vakum. Selepas penyulingan wap pekat seperti biasa. Penyulingan stim juga digunakan secara meluas di kilang penapisan petroleum dan petrokimia tumbuh-tumbuhan di mana ia biasanya dirujuk sebagai "stim menanggalkan" . Pengasingan melalui penyulingan biasa maka tidak akan menjadi pilihan. sebaikbaiknya di bawah suhu di mana kemerosotan bahan menjadi ketara. membenarkan pemisahan mudah. Penyulingan stim juga kadang-kadang digunakan untuk memisahkan produk-produk pertengahan atau akhir semasa sintesis sebatian organik kompleks. minyak wangi . Jika bahan-bahan yang akan suling adalah amat sensitif kepada haba. Aplikasi Penyulingan stim bekerja dalam pengeluaran minyak pati . Dengan menambah air atau stim. jadi air atau stim diperkenalkan ke dalam radas penyulingan . takat didih sebatian tertekan. Banyak sebatian organik cenderung untuk mengurai pada suhu tinggi yang berterusan. sekali gus membolehkan mereka untuk menguap pada suhu yang lebih rendah. Dalam kaedah ini.