Penyulingan

Simple Distillation

Susunan radas suling makmal menggunakan kondenser Liebig, tanpa menggunakan turus pemeringkatan. Pada masa kini, pemanasan elektrik biasanya digunakan. Penyulingan ialah kaedah pengasingan bahan berdasarkan kemeruapannya. Pemekatan alkohol melalui pemanasan larutan bahan tertapai telah diketahui semenjak dahulu kala, dan kemungkinan merupakan kaedah penyulingan yang tertua, iaitu dalam usaha untuk

serta penerima di mana cecair pekat atau yang telah ditulenkan kemuadiannya dikutip. Walau bagaimanapun.menghasilkan minuman tersuling. dan dalam pelbagai jenis bidang yang lain. masingmasingnya untuk meningkatkan kandungan etanol dan gula. Reka bentuk alembik telah menjadi ilham kepada beberapa rekaan moden radas penyulingan berskala mikro seperti radas penyulingan Hickman[1]. dan ia terdiri daripada sekurang-kurangnya sebuah dandang semula atau bekas. Peralatan yang digunakan dalam penyulingan adalah dipanggil radas penyulingan. Abu Musa Jabir bin Hayyan . kaedah ini telah digunakan secara meluas dalam industri kimia dan penghasilan bahan petroleum. Sejarah Alembik Penyulingan telah dikembangkan menjadi bentuk modennya melalui rekaan alembik oleh ahli alkimia Islam Jabir ibn Hayyan pada sekitar 800 TM. Ia bukanlah penyulingan. Kaedah penulenan serupa yang menggunakan pembekuan berbanding dengan pengewapan pula adalah dinamakan penyulingan beku. di mana pemanasan bahan dijalankan. beliau juga diberi penghargaan atas rekaan bermacam-macam jenis radas kimia dan proses yang masih lagi digunakan pada hari ini. Proses ini digunakan dalam penghasilan bir ais dan wain ais. dan sebuah kondenser di mana wap panas disejukkan kembali kepada keadaan cecair. dan tidak membentuk hasil yang sama dengan penyulingan.

Alembic merupakan salah satu ciptaannya yang teragung yang menjadikan proses penyulingan lebih mudah serta bersistematik. Jabir Ibn Haiyan meninggal dalam tahanan rumah di Kufah pada 803 C. . Codici Ashburnhamiani 1166.Sebelum itu beliau menuntut ilmu dalam bidang perubatan di bawah naungan Barmaki Vizir semasa zaman Khalifah Abbasyiah Harun al-Rasyid. Jabir dikatakan belajar di bawah seliaan Imam Ja'afar Sadiq dan putera Ummayed iaitu Khalid Ibn Yazid. pengoksidaan serta pelbagai teknik lain dalam bidang kimia. Makmalnya menjadi terkenal selama beberapa abad tetapi kemasyhurannya diabadikan pada 100 buah buku ilmiah dan 22 daripadanya berkaitan dengan kimia dan alkimia.E.Potret "Geber" Eropah abad ke 15.Beliau juga dikenali sebagai Bapa Kimia.Abu Musa Jabir Ibn Hayyan ini kadang kala dipanggil dengan nama al-Harrani dan al-Sufi. Biblioteca Medicea Laurenziana Riwayat Hidup Tokoh Jabir Ibn Haiyan atau nama penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan Al-Azdi (‫أبو موسى‬ ‫ )جابر بن حيان الزدي‬atau dikenali sebagai Geber di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Islam. Sumbangan Sumbangan terbesar beliau adalah dalam bidang kimia.Beliau merupakan anak kepada penjual ubat. Sumbangan beliau yang lain ialah seperti pengkristalan penyulingan . Beliau juga telah menemukan mineral dan asid lain yang disediakan bagi alembicnya yang pertama.Beliau memperkenalkan penyiasatan penyelidikan dalam bidang alkimia yang mengubah dalam bentuk yang lebih moden lagi.

Untuk juzuk A PA = XAPA° iaitu XA melambangkan pecahan mol A dan PA° melambangkan tekanan wap A tulen. yang berkadar dengan pecahan campuran dan tekanan wapnya apabila dalam keadaan tulen. campuran-campuran itu akan mempunyai satu takat didih. Hukum Dalton menyatakan bahawa tekanan wap keseluruhan adalah bersamaan dengan jumlah tekanan wap setiap juzuk di dalam campuran tersebut. dan yang paling terkenal adalah campuran etanol dan air. Apabila tekanan wap keseluruhan mencapai tekanan ambien.. Ini langsung tidak berlaku malah pada sistem yang dianggap unggul. Perhatikan bahawa dalam apabila juzuk-juzuk adalah saling larut. Tekanan wap meningkat dengan penambahan haba. Dalam kes-kes lain. contohnya benzena dan toluena. Ini adalah setanding dengan pencairan. bagi juzuk-juzuk i = A. Daripada sifat proses itu sendiri. B. Kitab al-sab'een Teori Seringkali terdapat salah anggapan bahawa dalam sesuatu larutan. Sekiranya hasil ultra tulen ingin diperolehi. secara teorinya adalah mustahil untuk menulenkan secara sepenuhnya juzuk-juzuk dengan menggunakan penyulingan. atau kemeruapan suatu juzuk bergantung kepada pecahannya.. iaitu ia tidak akan mencapai ketulenan. dan wap-wap setiap juzuk kemudiannya dikutip secara berasingan dan pada keadaan tulen. dan tidak akan mencapainya. setiap juzuk akan mendidih pada takat didih normal masing-masing.Kitab • • Kitab al-Kimya. naum satu-satunya kaedah untuk memperoleh data jitu bagi keseimbangan wap-cecair adalah melalui pengukuran. C. Jika suatu juzuk mengubah tekanan wap juzuk yang lain. maka pengasingan kimia yang lanjut haruslah digunakan. hukum ini akan gagal. Ptotal = Σ Pi. [sunting] Penyulingan ringkas Dalam penyulingan ringkas. menyebabkan tekanan wap keseluruhan juga ternaik. dapat diperhatikan terdapat sisihan besar daripada hukum Raolt dan hukum Dalton. pendidihan berlaku dan cecair akan bertukar menjadi gas pada keseluruhan larutan. Walaupun terdapat pelbagai kaedah pengiraan yang boleh digunakan untuk menganggar perilaku suaut campuran daripada sembarangan jenis juzuk. dengan serta-mertanya disalurkan ke sebuah kondenser yang menyejukkan dan memeluwapkan wap-wap tersebut. Model-model penyulingan yang dianggap unggul pada asasnya ditentukan oleh hukum Raolt dan hukum Dalton. tekanan wap setiap juzuk akan meningkat. . semua wap panas yang dihasilkan. Hukum Raolt membuat anggapan bahawa suatu juzuk menyumbang kepada tekanan wap keseluruhan campuran. kerana penyulingan hanyalah cenderung untuk menghampiri ketulenan. Apabila sistem pelbagai juzuk dipanaskan. Oleh . Model terunggul adalah tepat hanya pada kes cecair yang secara kimia serupa.

sebaliknya komposisinya akan menjadi serupa seperti komposisi wap-wap pada suhu dan tekanan yang diberikan. takat didih juzuk-juzuk dalam campuran adalah cukup berhampiran. penyulingan ringkas biasanya digunakan untuk mengasingkan cecair-cecair yang di antaranya mempunyai takat didih yang sangat berbeza (petuanya beza kira-kira 25 °C)[2]. dan diwapkan sekali lagi. lantas meningkatkan bilangan plat teori[4]. Dalam kes-kes ini. sehinggakan hukum Raolt mesti dipertimbangkan.2°C. Akan tetapi. penyulingan berperingkat mesti digunakan untuk mengasingkan juzuk-juzuk dengan sempurna melalui kitar pengewapan dan pemeluwapan yang berulangkali. Contohnya.itu. ia juga menyejuk. maka pengewapan tidak akan mengubah ketulenannya. wapnya naik ke turus pemeringkatan. Oleh itu. Setiap kitar pengewapan pemeluwapan (dipanggil plat teori) akan menghasilkan larutan yang lebih tulen bagi juzuk yang lebih mudah ruap[3]. [sunting] Penyulingan laluan singkat Penyulingan laluan singkat ialah sebuah kaedah penyulingan yang membabitkan pergerakan hasil penyulingan pada jarak yang dekat. Lebih banyak plat teori akan menjurus kepada pengasingan yang lebih sempurna. di dalam sebuah turus pemeringkatan yang mampat. Bagi kes-kes sedemikian. komposisi wap-wap baru ini ditentukan sekali lagi oleh Hukum Raolt. Kugelrohr ialah sebuah radas penyulingan laluan singkat yang boleh didapati secara komersial. kerana kebanyakan proses melibatkan campuran tak unggul. Apabila larutan yang ingin ditulenkan dipanaskan. maka plat teori hanyalah merupakan konsep daripada penerangan tepat. dan berkelakuan seperti ia sejenis sebatian tulen (iaitu mendidih pada suatu suhu tertentu dan bukan dalam suatu julat suhu). Apabila wap naik. lalu memeluwap pada dinding kondenser dan permukaan bahan pemampat. etil alkohol dan air membentuk sejenis azeotrop bernisbah 95% pada suhu 78. dan ini dapat dihitung menggunakan hukum Raolt. Contoh klasik adalah penyulingan yang melibatkan pergerakan hasil penyulingan antara satu bebuli kaca ke yang lain. Dalam keadaan azeotrop. Oleh itu. atau digunakan untuk mengasingkan cecair-cecair daripada pepejal-pepejal tak meruap. [sunting] Kes-kes istimewa: azeotrop Saling tindak balas antara juzuk-juzuk dalam larutan menghasilkan sifat yang unik bagi suatusuatu larutan. sulingan tidak akan menjadi tulen. . tekanan-tekanan wap juzuk biasanya cukup berbeza sehinggakan hukum Raolt boleh diabaikan kerana sumbangan yang sangat kecil daripada juzuk-juzuk mudah ruap. hasil pemeluwapan terus dipanaskan oleh wap-wap panas yang naik. tanpa memerlukan kondenser untuk mengasingkan kedua-dua ruang. Di sini. sulingan boleh menjadi cukup tulen untuk tujuan yang dikehendaki. biasanya hanya beberapa sentimeter. Suatu sistem penyulingan jalur berpintal menggunakan jalur berpintal Teflon atau logam untuk memaksa wapwap yang ternaik untuk berada berhampiran dengan hasil penyulingan yang bergerak ke bawah. dan penyulingan tidak akan menjurus kepada pengasingan juzuk. larutan akan mengandungi juzuk-juzuk pada nisbah yang sama seperti dalam keadaan wapnya. iaitu apabila hukum Raolt tidak dipatuhi. [sunting] Penyulingan berperingkat Bagi kebanyakan kes. Pada hakikatnya. Tindak balas sedemikian boleh menyebabkan berlakunya azeotrop yang mempunyai takat didih malar. setiap kitaran dalam suhu yang diberikan bukanlah suhu yang tepat pada kedudukan sama dalam turus pemeringkatan.

berbanding dengan meningkatkan suhu untuk tujuan yang sama. Beberapa teknik dicapai dengan "melangkaui" komposisi azeotrop (iaitu dengan mencampurkan juzuk tambahan untuk menghasilkan azeotrop baru. tapis molekul digunakan untuk tujuan ini. Kaedah ini dinamakan penyulingan vakum dan biasanya didapati di dalam makmal dalam bentuk penyejat putar.Terdapat pelbagai jenis kaedah untuk mengasingkan azeotrop bagi menghasilkan sulingan tulen. Kaedah ini sangat berguna bagi sebatian-sebatian yang mempunyai takat didih mengatasi suhu penguraiannya pada tekanan atmosfera. Kaedah-kaedah ini dinamakan penyulingan azeotrop. Sebagai contoh. . dalam vakum atau hampagas. manakala yang lainnya bertindak mengasingkan atau mensekuester bendasing secara kimia atau secara fizikal. pendidihan dan proses penyulingan yang lanjut boleh diteruskan. Apabila tekanan direndahkan ke tekanan wap sebatian (pada suhu yang diberikan). terutamanya jika azeotrop dianggap tidak cukup tulen untuk penggunaan. agen pengering atau bahan pengontang seperti kalium karbonat dicampur untuk mengubah air terlarut. Biasanya. Lazimnya adalah lebih baik untuk menurunkan tekanan ke suhu apabila sebatian mendidih. Sesetengah sebatian mempunyai takat didih yang sangat tinggi. iaitu ia akan mengurai sebelum mendidih pada tekanan atmosfera. Penyulingan vakum Dimetilsulfoksida biasanya mendidih pada suhu 189 °C. atau dengan mengubah tekanan). bagi menulenkan etanol lebih daripada 95%. kepada air penghabluran tak larut. cecair ini disuling ke penerima pada suhu 70 °C.

Juga. cecair nitrogen dan argon. [1] Teknologi pemisahan penyulingan pecahan adalah berguna dalam tetapan keduadua penyelidikan dan industri. dan loji memproses gas asli. Proses ini melibatkan pemanasan pemeluwapan campuran dan sebahagian daripada wap di sepanjang lajur (ruangan fractionating). ia boleh dibahagikan kepada komponen-komponennya untuk menghasilkan oksigen cecair. Dalam industri. yang ditubuhkan supaya komponen dengan mata lebih rendah mendidih lulus melalui ruangan dan dikumpulkan lebih awal daripada komponen dengan mata lebih tinggi mendidih. ia biasanya digunakan di kilangkilang penapis petroleum. chlorosilanes boleh . jika sampel udara cecair. Secara umumnya. loji kimia. Begitu juga.Fractional Distillation Penyulingan pecahan jenis khas penyulingan untuk memisahkan campuran dua atau lebih cecair yang mempunyai takat didih yang berbeza. kaedah ini digunakan apabila mendidih komponen bahagian kurang daripada 25 ° C antara satu sama lain di bawah tekanan satu atmosfera (atm).

disuling untuk menghasilkan silikon ketulenan tinggi untuk digunakan sebagai semikonduktor. Industrial distillation Gambarajah penyulingan menara industri yang biasa Diagram of a typical. large-scale industrial distillation tower .

.Chemical engineering schematic of typical bubble-cap trays in a distillation tower.

Penyulingan stim juga digunakan secara meluas di kilang penapisan petroleum dan petrokimia tumbuh-tumbuhan di mana ia biasanya dirujuk sebagai "stim menanggalkan" . minyak wangi . Banyak sebatian organik cenderung untuk mengurai pada suhu tinggi yang berterusan. Dengan menambah air atau stim. biasanya menghasilkan dua sistem fasa air dan sebatian organik.Steam Distillation Penyulingan stim adalah jenis khas penyulingan ( proses pemisahan ) untuk suhu bahan-bahan sensitif seperti semula jadi aromatik sebatian. sekali gus membolehkan mereka untuk menguap pada suhu yang lebih rendah. Jika bahan-bahan yang akan suling adalah amat sensitif kepada haba. takat didih sebatian tertekan. Eucalyptus minyak dan minyak oren diperolehi oleh kaedah ini pada skala industri. membenarkan pemisahan mudah. jadi air atau stim diperkenalkan ke dalam radas penyulingan . sebaikbaiknya di bawah suhu di mana kemerosotan bahan menjadi ketara. Dalam kaedah ini. Selepas penyulingan wap pekat seperti biasa. penyulingan stim juga boleh digabungkan dengan penyulingan vakum. Aplikasi Penyulingan stim bekerja dalam pengeluaran minyak pati . misalnya. Pengasingan melalui penyulingan biasa maka tidak akan menjadi pilihan. wap melalui bahan tumbuhan yang mengandungi minyak yang dikehendaki. Penyulingan stim juga kadang-kadang digunakan untuk memisahkan produk-produk pertengahan atau akhir semasa sintesis sebatian organik kompleks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful