KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR (BAHAGIAN PERUMAHAN )

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

1

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PINDAHMILIK RUMAH DAN KEDAI KOS RENDAH / KOS SEDERHANA RENDAH/ KOS SEDERHANA

PENGENALAN

Pemilik-pemilik Rumah Kos Rendah, Rumah Kos Sederhana Rendah yang berkelayakan boleh membuat permohonan untuk pindahmilik.

KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha / Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan

BORANG PERMOHONAN Borang permohonan boleh diperolehi secara percuma daripada : 1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan 2. Pejabat Daerah Kluang, Pejabat Daerah Batu Pahat, Majlis Perbandaran Muar, Majlis Daerah Segamat dan Majlis Daerah Mersing.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

2

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENUKARAN MILIK RUMAH & KEDAI KOS RENDAH / RUMAH & KEDAI SEDERHANA RENDAH SWASTA SERTA KERAJAAN 1. Borang permohonan pindahmilik (penjual) serta Borang PSU(P) : 1/2004 ( pembeli). 2. Dokumen-dokumen sokongan. Penama Pertama / Penjual a) b) c) d) Kad pengenalan penjual Salinan Hakmilik Tanah / Strata (tercatat nama pemilik). Surat kelayakan Menduduki Bangunan (C.F.O) & cukai pintu terkini. Perjanjian Jual Beli antara pemilik asal dengan pemaju / surat tawaran dari Pejabat Perumahan / surat kelulusan pindahmilik (bagi pindahmilik kali kedua atau seterusnya). Bukti pemilikan harta lain suami dan isteri (Salinan Hakmilik / Perjanjian). Bayaran pendaftaran RM5.00. (wang pos atau tunai).

e)

Penama Kedua / Pembeli a) b) c) d) Kad Pengenalan Suami dan Isteri. Surat beranak (sekiranya ada hubungan keluarga). Sijil Perkahwinan / Cerai / Kematian Slip Gaji, Surat Pengesahan Majikan, Penyata KWSP/ Borang EA/ Borang J bagi pemohon dan pasangan. Lesen perniagaan & akaun semasa perniagaan berniaga). 3 bulan (sekiranya

e)

f)

Pemohon berumur melebihi 50 Tahun & Tiada Pekerjaan (Sertakan bukti kemampuan bayaran sebagai contoh salinan buku akaun) . Akuan Sumpah mengesahkan pernyataan `Tempat Kelahiran & Tiada Memiliki Harta Di Negeri Johor / Malaysia`. Dokumen-dokumen sokongan disertakan dalam bentuk fotostat.

g)

*

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

3

Rumah Kos Rendah Pendapatan maksima sebulan suami-isteri a) Kategori RM25.000 Rumah Kos Sederhana Rendah Pendapatan maksima sebulan suami-isteri a) Kategori RM50.000 - RM2.000 sebulan Tiada had Alamat Surat Menyurat : Ketua Penolong Setiausaha. 79000 Nusajaya. Aras Bawah (G) & 1.000 Kedai Kos Rendah Pendapatan maksima sebulan suami – isteri RM5. Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Bahagian Perumahan). Parcel C3S. 4. PERUMAHAN) 4 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PINDAHMILIK 1.K (BHG. Berumur 18 tahun ke atas. Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri. Pemilikan rumah telah melebihi 5 tahun.000 b) Kategori RM80.500 RM3.500 Kedai Kos Sederhana Rendah Pendapatan maksima sebulan suami-isteri RM150.000 b) Kategori RM30. WARGANEGARA MALAYSIA.U. 3. Johor Bahru Tel : 07-2666260 PEJABAT S. 2. Berkahwin/ Duda/ Janda/ Bujang dan bekerja.000 - RM3.500 RM4.

2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PINDAH MILIK RUMAH KOS RENDAH/ RUMAH KOS SEDERHANA RENDAH/ RUMAH AWAM KOS RENDAH 1. Pemohon majukan surat rayuan. RAYUAN PINDAH MILIK RUMAH KOS RENDAH/ RUMAH KOS SEDERHANA RENDAH/ RUMAH AWAM KOS RENDAH 1. Pemohon majukan permohonan lengkap. 4. 2. 3. Sediakan surat kelulusan atau penolakan. Borang permohonan didaftarkan. PERUMAHAN) 5 .K (BHG. borang permohonan dan dokumen sokongan.Exco Perumahan 4.U. 3. Sedia surat kelulusan atau penolakan : * Sekiranya permohonan ditolak pemohon boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 6 bulan. PEJABAT S. Semakan pendaftaran / pemilikan rumah. Rekod dalam buku dan dapatkan dokumen asal. Sediakan memo kepada PSU / KPSU / YB. Rujuk KPSU / PSU untuk pertimbangan 5.

2.K (BHG. DOKUMEN SOKONGAN BAGI PROSES LELONGAN AWAM 1. Cukai pintu terkini. 2. (Bagi unit bertingkat yang belum dikeluarkan hakmilik strata sertakan Deed Assignment) 5. Memorandum kontrak lelongan awam yang diakui sah. * Dokumen-dokumen sokongan disertakan dalam bentuk fotostat. Hakmilik / hakmilik strata. 4. pengesahan majikan dan penyata KWSP. Berkahwin/ Duda/ Janda/ Bujang. PEJABAT S. 3. Slip gaji.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN LELONGAN AWAM 1. Kad pengenalan suami isteri. 3. PERUMAHAN) 6 . WARGANEGARA MALAYSIA. surat nikah atau perakuan pendaftaran perkahwinan.U. Berumur 18 tahun ke atas.

Surat permohonan secara bertulis serta alasan. Borang permohonan didaftarkan 2 3 4 Semak dokumen Sediakan surat kelulusan ditandatangani oleh Penolong Setiausaha * Bagi permohonan lelongan awam daripada kaum Melayu kepada kaum lain.U. PERUMAHAN) 7 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 Terima permohonan lelongan awam daripada syarikat guaman melalui surat.K (BHG. semak dokumen serta alasan pembatalan Sediakan surat kelulusan pembatalan PEJABAT S. PROSES PERMOHONAN 1 2 3 Terima permohonan pembatalan melalui surat Rekod. DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PROSES PEMBATALAN PINDAHMILIK 1. memo perlu ditandatangani oleh Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan. Surat kelulusan asal penjual dan pembeli. 2.

PERUMAHAN) 8 .U.K (BHG. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan. MCA dan MIC di peringkat Bahagian.B. KUASA YANG MELULUSKAN Y. Borang permohonan PSU (P) 1/2004 boleh diperolehi secara percuma daripada Pejabat Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan dan Cawangan Pejabat Perumahan di Daerah Muar. Kluang.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN DAN PENAWARAN BAGI RUMAH AWAM KOS RENDAH KERAJAAN (END FINANCING) PENGENALAN Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) adalah rumah-rumah yang dibina oleh Jabatan Perumahan Negara yang kemudiannya di serah kepada Kerajaan Negeri Johor untuk dijual kepada orang awam yang berpendapatan rendah dan berkelayakan. Permohonan perlu disertakan surat sokongan daripada UMNO. 2. Batu Pahat. Segamat dan Mersing. Kerja Raya dan Kemudahan Awam Negeri Johor / Ketua Penolong Setiausaha / Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan BORANG PERMOHONAN 1. PEJABAT S. Kerajaan Tempatan. Pembiayaan bagi pembeli-pembeli diperolehi melalui pinjaman daripada institusi-institusi kewangan.

Salinan Sijil nikah / perkahwinan (jika berkahwin).000 iv) v) vi) Bujang layak memohon.00 sebulan.00.K (BHG. Pendapatan maksima tidak lebih RM3.00 sebulan. PERUMAHAN) 9 . SYARAT -SYARAT i) ii) iii) Warganegara Malaysia Berumur 18 tahun dan ke atas. Satu permohonan bagi setiap pasangan suami / isteri (kecuali mereka yang beristeri lebih dari seorang).000. Pendapatan :Pendapatan maksima tidak lebih RM2.000 Kategori RM30. Bukti pendapatan pemohon dan pasangan.000. Tidak memiliki rumah / tanah di Malaysia. Pendaftaran sah untuk tempoh 5 tahun.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i) ii) iii) iv) v) Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan. BAYARAN Bayaran proses pendaftaran RM5. Salinan surat beranak pemohon dan tanggungan.U. PEJABAT S. Surat Akuan Sumpah pemohon. Kategori RM25.

K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 Pemohon mengemukakan borang permohonan lengkap berserta dokumen sokongan. 2 Permohonan di semak untuk menentukan kelayakan dan selaras dengan dokumen yang dilampirkan. 7 Sistem pemarkahan diberi selepas temuduga 8 Laporan temuduga dirujuk kepada Penolong Setiausaha untuk dipersetujui /ditolak dan seterusnya dirujuk Ketua Penolong Setiausaha bagi keputusan. PERUMAHAN) 10 .U. 3 Permohonan didaftarkan di dalam Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT) mengikut kategori dan zon pilihan sendiri dan seterusnya dikenakan bayaran proses. PEJABAT S. waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Perumahan. hari. 4 Senarai nama pemohon dirujuk kepada Penolong Setiausaha untuk persetujuan dipanggil temuduga. 5 Pemohon dipanggil untuk temuduga mengikut tarikh. 6 Pemohon yang dipanggil temuduga hendaklah membawa bersama dokumen asal dan salinannya sekali.

3. Kerajaan Tempatan. 12 Membuat surat perjanjian jual beli dan menguruskan pinjaman dengan manamana institusi kewangan melalui peguam yang dilantik.B. RAYUAN 1. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan. Surat tolak bagi yang tidak berjaya. 10 Sijil Layak Memiliki Rumah dikeluarkan kepada yang berjaya / surat penolakan kepada pemohon yang gagal.U. Bahagian Perumahan wang pendahuluan sebanyak 10% daripada harga rumah.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 9 Senarai nama pemohon yang berjaya diperaku kepada Y. Kerja Raya dan Kemudahan Awam Negeri Johor untuk kelulusan. PERUMAHAN) 11 . 4. Sediakan Sijil Layak Memiliki Rumah kepada pemohon berjaya. 13 Kunci rumah diserahkan setelah pinjaman diluluskan dan bayaran baki pembelian rumah diterima oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Perumahan. 2. Buat memo kepada PSU / KPSU / YB. Terima permohonan rayuan daripada pemohon yang tidak berjaya. PEJABAT S. 11 Pemohon yang berjaya dikehendaki membayar di Kaunter Hasil Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.

Kuota yang diperuntukkan kepada Bumiputera kemudiannya dijual dengan harga diskaun 15%.K (BHG. BORANG PERMOHONAN Borang Permohonan boleh diperolehi secara percuma daripada : Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan Johor. PENGENALAN Dasar Kerajaan Negeri menetapkan supaya kuota tertentu diperuntukkan kepada Bumiputera bagi jualan setiap kategori Rumah/Kedai dan Bangunan Perdagangan. PERUMAHAN) 12 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN TABURAN KETENTUAN LOT BUMIPUTERA BAGI RUMAH. KEDAI DAN BANGUNAN PERDAGANGAN KOS SEDERHANA/MEWAH. KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan Johor. PEJABAT S. Bagi menentukan kuota-kuota ini pemaju perlu mengemukakan permohonan taburan yang akan proses oleh Bahagian Perumahan.U.

(1) salinan Pelan Leaut yang telah diluluskan oleh :. dirujuk kepada Ketua Penolong Setiausaha untuk diluluskan. 3 Ketentuan lot-lot bumiputera dibuat mengikut peratusan kuota.Pengarah Perancang Bandar Dan Desa . (1) salinan Surat Kelulusan Serah balik dan Kurnia Semula daripada Pengarah Tanah dan Galian Johor mengandungi maklumat :. Setelah diperakukan.U. .Peratus taburan bagi Bumiputera .K (BHG.Syarat Nyata ii.Pengarah Tanah Dan Galian.Pemaju . PERUMAHAN) 13 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i.Pentadbir Tanah Daerah yang berkaitan PEJABAT S.Majlis Daerah/Pejabat Tanah Daerah .Anggaran harga jualan bagi jenis rumah terlibat.Kelulusan PTG/Tandatangan Tuan Tanah/Juruukur. Resit Premium/Notis 5A – 1 Salinan iv. 2 Permohonan didaftarkan dan diberi nombor rujukan. PROSES PERMOHONAN 1 Pemohon majukan dokumen lengkap.Jenis bangunan dan jumlah unit dibina . . 4 5 Surat kelulusan berserta Pelan Taburan yang telah di tanda diedarkan kepada :. 4 salinan Pelan Pra Hitung (Pre-Comp) yang telah siap diberi Nombor Lot/PTD/PTB dan sebagainya.Pengarah Tanah Dan GaliaN iii. Johor .

PERUMAHAN) 14 .U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA CONTOH BORANG PEJABAT S.K (BHG.

......................................................................... PERUMAHAN) 15 ........................................................... 4..................................................... : .................................. .......................................................... PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR.......................................................................... : ......... 6............................. : ..........U.............................................. Tandatangan Pemohon / Pemaju ___________________________________________________ KEGUNAAN PEJABAT : .................................... 7............................... 3............. Maklumat Bangunan / Lot :- Jenis Bangunan / Lot Bilangan Unit 1) RUMAH TERES (20’ X 70’) 2) KEDAI PEJABAT (22’ X 70’) 60 UNIT 52 UNIT ..... Nama Pemaju Alamat Projek / Taman Mukim Daerah : ....... PEJABAT S...... 79000 NUSAJAYA........ JOHOR BAHRU TEL : 07-266 6260 FAKS : 07-266 1512 Borang Permohonan Taburan Lot – Lot Bumiputera Kategori Rumah Kos Sederhana / Kedai / Industri 1......................................................... PARCEL C3S.... : ..................................................................................................... 5.......... 2....................................................... .............KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR (BAHAGIAN PERUMAHAN) ARAS BAWAH (G) & 1..... Tarikh Kelulusan SBKS : .........................K (BHG.............

PERUMAHAN) 16 .K (BHG. DOKUMEN YANG DIPERLU DISERTAKAN Salinan Kad Pengenalan pemohon / pasangan. PEJABAT S. Bahagian Perumahan. Bahagian Perumahan. KUASA YANG MELULUSKAN PERMOHONAN Ketua Penolong Setiausaha. Bahagian Perumahan Johor BORANG PERMOHONAN Borang permohonan boleh didapati secara percuma di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.U. Unit ini berperanan memasarkan jualan hartanah kos sederhana dan mewah bagi kuota bumiputera dengan mengeluarkan surat tawaran kepada pemohon.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN MEMBELI HARTANAH KOS SEDERHANA / MEWAH LOT BUMIPUTERA SKOP Kerajaan Negeri Johor dalam usaha menjaga kepentingan pemilikan hartanah kos sederhana / mewah golongan Bumiputera telah mewujudkan Unit Bumiputera di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. Johor Bahru.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PERMOHONAN MEMBELI KEDAI / RUMAH KOS SEDERHANA LOT BUMIPUTERA PROSES PERMOHONAN

1

Terima pertanyaan pembelian dan semak di keratan iklan akhbar bagi memastikan projek tersebut telah disenaraikan Semak dan pastikan unit yang dipohon masih kosong.

2

3

Serahkan borang permohonan untuk diisi pemohon. Pemohon majukan permohonan lengkap dengan sokongan dokumen salinan kad pengenalan.

4

5

Daftar nama pemohon untuk lot yang dipilih melalui sistem kemasukan data berkomputer dan catat tarikh tawaran di dalam buku rekod tawaran.

6

Cetak surat tawaran dan dapatkan tandatangan pegawai yang diberi kuasa untuk menandatangani surat. Serahkan salinan asal surat tawaran kepada pembeli, salinan kedua kepada pemaju dan salinan ketiga untuk salinan pejabat. Pemohon hendaklah berurusan dengan pemaju bagi urusan bayaran 10% serta lain-lain urusan yang berkaitan.

7

8

**Surat tawaran hanya sah selama 1 bulan. Pemohon boleh memohon lanjutan sebanyak 2 kali iaitu 14 hari pertama dan 14 hari kali kedua jika permohonan pinjaman di dalam proses.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

17

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TAFSIRAN SYARAT KELAYAKAN BUMIPUTERA:1. Tafsiran kaum bumiputera adalah sebagaimana berikut:1.1 Orang Asli merupakan penduduk tertua tetapi hanya sebahagian masih wujud di Semenanjung Malaysia. Mereka terdiri daripada Negrito, Senoi dan Melayu Proto. 1.2 Orang Melayu membentuk etnik terbesar di Semenanjung manakala di Sabah dan Sarawak merupakan kaum minoriti. Mereka berasal dan telah menetap di sini sejak 1850 dan terdiri dari keturunan Jawa, Banjar, Bugis dan Minangkabau. Percampuran yang pantas ke dalam masyarakat Melayu adalah kesan daripada ciri-ciri budaya yang sama serta mempunyai perikatan persaudaraan dalam Islam. 1.3 Orang Peribumi pula merupakan bumiputera yang bukan Islam yang mengandungi kumpulan etnik yang bermastautin di Sabah dan Sarawak. 1.4 Mengenai Sarawak, seseorang warganegara dan ianya adalah seorang dari mana-mana satu kaum yang dinyatakan dalam Fasa 1 (17) sebagai kaum asli negeri itu atau ianya adalah seorang berketurunan campuran yang berasal hanya daripada kaum-kaum itu iaitu Bukitan, Bisayah, Dusun, Dayak Laut(Iban), Dayak Darat (Bidayuh), Kadayan, Kalbit, Kayan (termasuk Sabup dan Sipeng), Kajang (termasuk Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjong dan Kanowit), Lugat, Lisum, Melayu, Melano, Murut, Punan, Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit. 1.5 Mengenai Sabah, seseorang warganegara dan ianya adalah anak atau cucu kepada seseorang dari suatu kaum asli Sabah dan telah lahir (sama ada atau tidak pada atau selepas hari Malaysia) di Sabah atau bapanya pada masa ia lahir itu adalah berdomisil di Sabah. Manakala mengikut takrifan Buku Malaysia Kita, ianya terdiri daripada kaum Kadazan, Bajau Laut, Bajau Darat, Dusun, Murut, Lun Dayeh, Bisayah, Kadayan. Orang Sungai, Suang Latut, Brunei yang menetap di kawasan Bangawan – Papar, Idahan, Ilanun, Kwijau, Lotud, Mangkalan, Maragang, Minokok, Murut, Paitan, Ramahau, Rungus, Sino – Native, Sulu, Tambanuo dan Tidong.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

18

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

2. Bagi mana-mana warganegara Malaysia yang bukan bumiputera tetapi berkahwin dengan bumiputera layak diberi kelonggaran untuk mendapat lot rumah bumiputera. 3. Anak angkat yang sah (yang memiliki Sijil Anak Angkat) kepada Bumiputera adalah layak diperakukan. 4. Bagi kaum bukan bumiputera yang mengamalkan budaya Melayu atau yang beragama Islam atau yang memperolehi kemudahan pelaburan di bawah Skim ASB/ASN seperti kaum Portugis, Siam Malaysia dan India Muslim (tanpa percampuran melalui perkahwinan dengan bumiputera) tidak layak mendapat kemudahan lot rumah bumiputera.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

19

Langkah ini bertujuan mengelakkan pemaju daripada menghadapi kerugian akibat kekurangan aliran tunai. KUASA YANG MELULUSKAN Y. PEJABAT S. Kerajaan Tempatan.B Pengerusi Jawatankuasa Perumahan. Johor. Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan. pihaknya diberi kelonggaran memohon pelepasan bagi unit yang tidak terjual dengan syarat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. PERUMAHAN) 20 .U. BORANG PERMOHONAN Borang Permohonan boleh diperolehi secara percuma daripada : Unit Bumiputera.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PELEPASAN LOT BUMIPUTERA KEPADA AWAM WARGANEGARA MALAYSIA PENGENALAN Sebagai usaha meringankan beban pemaju yang tidak dapat menjual lot-lot peruntukkan Bumiputera.K (BHG. Kerja Raya dan Kemudahan Awam / Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan.

PEJABAT S. Status Pembinaan telah melebihi 50% mengikut pengesahan Arkitek.K (BHG. PERUMAHAN) 21 . Menjelaskan dahulu Bayaran Perkhidmatan tertunggak sebanyak RM 1000. 4. 3.00 (sekiranya ada) bagi setiap unit jualan selepas (5) unit pertama.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PELEPASAN LOT BUMIPUTERA KEPADA AWAM WARGANEGARA MALAYSIA SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 1. Pemaju telah mengiklankan jualan rumah /kedai/ bangunan perdagangan di projeknya sekurang-kurangnya 2 kali dalam surat khabar utama selang (1) bulan di antara kedua iklan. Pemaju telah mendaftar melebihi 6 bulan dari tarikh Perjanjian Tambahan. 2.U.

PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHONAN PELEPASAN KALI PERTAMA. 4. 2. 1. Sekiranya telah siap. 4. Pengesahan Arkitek mengenai laporan kemajuan pembinaan. pengesahan dibuktikan melalui Sijil Layak Menduduki Bangunan (CFO) yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Salinan hendaklah disahkan oleh arkitek pemaju. 3. 3. pengesahan dibuktikan melalui Sijil Layak Menduduki Bangunan (CFO) yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. 6. (1) salinan pelan taburan Lot Bumiputera yang telah diluluskan (saiz A3). Borang Permohonan Pelepasan. Sekiranya telah siap. PERUMAHAN) 22 . Laporan Jualan Lot Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang terkini Pengesahan Arkitek mengenai progres pembinaan.K (BHG. 5.U. 5. 1. Bayaran perkhidmatan. Bayaran Perkhidmatan. Laporan Jualan Lot Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang terkini. Surat / Borang Permohonan Pelepasan . (1) salinan pelan taburan Lot Bumiputera yang telah diluluskan (saiz A3). 2. Salinan hendaklah disahkan oleh arkitek pemaju. PERMOHONAN PELEPASAN KALI KEDUA DAN BERIKUTNYA. Keratan iklan promosi jualan di akhbar utama.

Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Kerajaan Tempatan. 2. Permohonan didaftarkan Permohonan dirujukkan kepada KPSU untuk pertimbangan. PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN PELEPASAN LOT BUMIPUTERA KEPADA AWAM WARGANEGARA MALAYSIA. Kerajaan Tempatan. 4. Kerajaan 5. Pemohon majukan permohonan lengkap. 6. Draf Ringkasan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan. Tempatan. Surat pelepasan disediakan dan diserahkan kepada pemohon melalui pos. Pemohon majukan permohonan lengkap. Terima Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan.B Pengerusi Jawatankuasa Perumahan. Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Permohonan didaftarkan. PERMOHONAN PELEPASAN KALI PERTAMA 1. Kerja Raya dan Kemudahan Awam disediakan. Memo disediakan bagi semakan dan tandatangan KPSU.K (BHG. PERMOHONAN PELEPASAN KALI KEDUA DAN BERIKUTNYA 1. Kerajaan Tempatan. Memo diserahkan kepada Y. 6. Kerja Raya dan Kemudahan Awam bagi pertimbangan. Terima Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan. Surat pelepasan disediakan dan diserahkan kepada pemohon melalui pos. 5. Kerja Raya dan Kemudahan Awam. 2. Kerajaan Tempatan. Kertas Ringkasan Mesyuarat dimajukan ke Pejabat Setiausaha Kepada Jawatankuasa-jawatankuasa bagi pertimbangan Jawatankuasa Perumahan. PERUMAHAN) 23 . 4. 3. 7.U. 3.

Segamat dan di Plaza Angsana Johor Bahru. Muar. Kerajaan Negeri mengamalkan cara Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT) dan pemarkahan terkumpul untuk menentukan kelayakan dan kedudukan (ranking) pemohon. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i) ii) iii) iv) v) Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan. Kluang.K (BHG. KUASA MELULUSKAN Jawatankuasa Perumahan. Salinan surat beranak pemohon dan tanggungan. Bukti pendapatan pemohon dan pasangan. Kerajaan Tempatan. Salinan Sijil nikah / perkahwinan (jika berkahwin).U. PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SISTEM PENDAFTARAN TERBUKA DAN PROSEDUR KERJA PENAWARAN RUMAH / KEDAI KOS RENDAH / KOS SEDERHANA RENDAH SKOP Di dalam penawaran Rumah/Kedai Kos Rendah/Sederhana Rendah kepada orang awam. BORANG PERMOHONAN Borang PSU (P) : 1/2004 Borang ini boleh didapati secara percuma di Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan termasuk cawangan di daerah Batu Pahat. PERUMAHAN) 24 . Surat Akuan Sumpah pemohon. Mersing. Kerja Raya Dan Kemudahan Awam Negeri Johor.

500.00 sebulan iv.000.500.K (BHG.000 / RM28.000. Pendapatan maksima tidak lebih RM5.00 sebulan. Keutamaan pengeluaran Sijil Layak Memiliki Rumah (SLMR) akan diberikan kepada pemohon mengikut ranking berasaskan markah tertinggi yang dikumpulkan. BAYARAN Bayaran proses pendaftaran RM5.U. Bujang layak memohon. Satu permohonan bagi pasangan suami / isteri kecuali mereka yang beristeri lebih daripada seorang. vi.00. Warganegara Malaysia Berumur 18 tahun dan ke atas. 50 30 PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT LAYAK PEMOHON i. SISTEM MARKAH Semua pemohon yang didaftarkan dan layak akan diberi markah mengikut kriteria di bawah. ii.000 dan RM35. Pendapatan maksima tidak lebih RM4.00 sebulan. v.000 ) 3 bilik dengan pemilikan 5 tahun dan ke atas. iii. Tidak memiliki rumah / tanah di Malaysia kecuali Rumah Kos Rendah kategori 1 hingga 4 (RM25.00 sebulan.00 sebulan. Taraf Perkahwinan i) Selain bujang ii) Bujang Pekerjaan i) Bekerja ii) Tidak bekerja 50 45 b.000 / RM30. PERUMAHAN) 25 . Pendapatan :- Rumah Kategori 1 & 2 Kategori 3 & 4 Kategori 5 Kategori 6 Kedai - Pendapatan maksima tidak lebih RM2.000. Pendaftaran sah untuk tempoh 5 tahun. Pendapatan maksima tidak lebih RM3. a. Pendapatan maksima tidak lebih RM3.

001 hingga RM3.000 ii) RM2.U. Saiz Keluarga / Tanggungan i) 5 orang ii) 3 orang hingga 4 orang iii) 1 orang hingga 2 orang iv) Umur i) 31 hingga 50 tahun ii) 21 hingga 30 tahun iii) 51 dan ke atas Lama Memohon i) 5 tahun dan ke atas ii) 3 hingga 4 tahun iii) 1 hingga 2 tahun iv) Kurang 1 tahun v) Jenis Kediaman i) Setinggan ii) Menyewa iii) Menumpang iv) Rumah Majikan Tolak Tawaran i) Pertama ii) Kedua iii) Ketiga 40 45 50 40 45 50 40 45 50 40 45 50 50 45 40 e.500 Pendapatan – Kategori 6 i) Kurang daripada RM3.500 d.K (BHG.500 iii) RM2.000 Pendapatan – Kategori 5 i) Kurang daripada RM2.000 iii) RM3.000 iii) RM1001 hingga RM2. PERUMAHAN) 26 . 50 45 40 35 h.000 Pendapatan – Kategori 3 & 4 i) Kurang daripada RM2.501 hingga RM4.KOLEKSI PROSEDUR KERJA c.001 hingga RM3. Pendapatan – Kategori 1 & 2 i) Kurang daripada RM600 ii) RM601 hingga RM1.501 hingga RM3. 50 45 40 35 g.001 hingga RM3. 50 45 40 f.000 ii) RM2.001 hingga RM2.500 iii) RM3.000 ii) RM3. -50 -75 -100 PEJABAT S.

institusi kewangan untuk urusan pinjaman danpeguam untuk tujuan perjanjian jualbeli dan pindahmilik tanah.K (BHG. yang memilih zon yang berkenaan akan dipanggil ke Pejabat Perumahan untuk memilih unit yang hendak dibeli.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 Pemohon mengemukakan borang permohonan lengkap dengan dokumen sokongan.U. 2 Permohonan disemak untuk menentukan kelayakan dan maklumat di beri adalah benar atau selaras dengan dokumen yang dilampirkan. 5 Apabila terdapat unit / lot rumah yang belum terjual di dalam sesuatu zon. Sijil Layak Memiliki Rumah (Sijil Sah bagi tempoh 1 bulan dan boleh dibaharui jika perlu ) di mana tercatit nombor lot dan nama projek tersebut akan dikeluarkan kepada pemohon. pemohon yang layak berasaskan kedudukan (ranking) markah tertinggi. 3 Permohonan didaftarkan di dalam Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT) mengikut kategori dan zon pilihan sendiri dan seterusnya dikenakan bayaran proses. 6 Seterusnya pemohon akan berurusan dengan pihak pemaju untuk tujuan pembayaran deposit 10 %. PEJABAT S. 4 Permohonan yang layak menjalani proses pemarkahan mengikut kriteria yang ditetapkan. PERUMAHAN) 27 .

Mersing. KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha / Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan. Rumah Sewa beli terdapat di semua daerah di Negeri Johor. PEJABAT S.Kluang. ii) Bagi borang rumah sewa terdapat di Pejabat Daerah Kluang. Segamat dan Batu Pahat.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN DAN PENAWARAN RUMAH SEWA / SEWA BELI KERAJAAN NEGERI JOHOR PENGENALAN Kerajaan Negeri dalam usaha menyediakan kemudahan asas untuk golongan berpendapatan rendah. Batu Pahat dan Pejabat Majlis Daerah Segamat. antara lain telah membina banyak rumah pangsa dan rumah awam kerajaan di seluruh negeri Johor untuk disewakan / dibeli kepada mereka yang berkelayakan. PERUMAHAN) 28 . Kluang. Manakala Rumah Pangsa untuk disewa kini terdapat di daerah Johor Bahru. Segamat. BORANG PERMOHONAN Borang permohonan boleh didapati secara percuma daripada : i) Pejabat Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan Johor termasuk Pejabat Cawangan Perumahan di daerah Batu Pahat.Muar.U.K (BHG.

vi. Salinan Kad Pengenalan suami dan isteri. Surat Sumpah tidak memiliki rumah. Salinan Surat Nikah / Sijil Perkahwinan. tarikh mula berkhidmat dan gaji bulanan diterima.U. ii. Bagi pemohon yang bekerja sendiri i. Bagi pemohon bergaji tetap i. Slip Gaji terakhir ( suami dan isteri ) iii. Surat Akuan Sumpah jenis perniagaan dan pendapatan bulanan. Salinan Sijil Beranak atau Salinan Kad Pengenalan anak-anak.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i. Surat Pengesahan Majikan ( suami dan isteri ) menyatakan jawatan. iii. Dokumen Tambahan Bagi Permohonan Rumah Sewa Beli Kerajaan i) Surat Permohonan yang menyatakan alamat rumah yang hendak dipohon. ii. v. Salinan Fotostat Lesen Perniagaan. iv. Salinan Fotostat Sijil Pendaftaran Perniagaan. Salinan Surat Cerai ( jika janda / duda). PEJABAT S. ii. Borang J (Cukai Pendapatan) tiga (3) tahun terakhir. Borang EA / Borang J – Cukai Pendapatan jika ada. PERUMAHAN) 29 . iii.K (BHG. iv. Butir-butir pendapatan.

Pendapatan bersama suami dan isteri tidak melebihi RM 2000 sebulan. v. Pendapatan bersama suami dan isteri tidak melebihi RM 1500 sebulan. iv. Tidak memiliki rumah atau tapak rumah di Malaysia. SYARAT KHAS BAGI TAMAN CENDANA II i. SYARAT. vi. Bagi kelahiran luar negeri Johor mestilah telah menetap di Negeri Johor tidak kurang 10 tahun . iii. iii. viii. v. Berkahwin (termasuk janda / duda). vi. Pendapatan bersama suami isteri antara RM1500 hingga RM2500 sebulan. ii. (Sertakan dokumen berkaitan). Dilahirkan di Negeri Johor.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT PEMOHON RUMAH SEWA KERAJAAN i. Berumur 18 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 50 tahun. Tidak memiliki rumah di Negeri Johor. PEJABAT S. Berumur 18 tahun ke atas. Bujang dibenarkan memohon selain yang telah berkahwin. Warganegara Malaysia.SYARAT PEMOHON RUMAH SEWA BELI KERAJAAN i. Satu permohonan bagi pasangan suami / isteri kecuali lain-lain isteri.U. iv. Satu permohonan bagi pasangan suami / isteri kecuali lain-lain isteri. PERUMAHAN) 30 . ii. Warganegara Malaysia. vii.

Laporan temu duga dirujuk kepada KPSU / PSU untuk pertimbangan kelulusan. Setem Hasil (RM1.K (BHG. ii. PERUMAHAN) 31 . 6 7 Keputusan temu duga dimaklumkan dan Surat Tawaran dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya / Surat Penolakan kepada pemohon yang gagal. Pemohon yang berjaya dikehendaki menyempurnakan perkara-perkara berikut dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh surat dikeluarkan :8 i. Pemohon dipanggil untuk ditemu duga mengikut tarikh. waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Perumahan.00 X 6 keping) 9 Kunci rumah diserahkan kepada pemohon. Membayar Wang Amanah sebanyak dua (2) bulan mengikut kadar sewa. iii. 4 5 Pemohon yang dipanggil temu duga hendaklah melengkapkan borang yang dilampirkan dan membawa dokumen sebagaimana yang dikehendaki. Satu (1) bulan sewa bagi bulanan berkenaan. PEJABAT S. Permohonan di daftarkan dan diberikan nombor rujukan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 2 Pemohon majukan permohonan lengkap. 3 Permohonan dirujuk bagi pertimbangan PSU / KPSU untuk dipanggil temu duga. iv.U. hari. 3 keping gambar ukuran pasport.

PERUMAHAN) 32 .U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.K (BHG.

K (BHG.U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S. PERUMAHAN) 33 .

Kad Pengenalan Suami dan Isteri 2. 7. Sijil Beranak atau Kad Pengenalan anak-anak. 1.00 sebulan. 3. Borang yang lengkap hendaklah dikembalikan kepada : Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.U. KEYATAAN 2. KENYATAAN a) Pendapatan bersama suami dan isteri / isi rumah tidak melebihi RM1. 1. (Sertakan dokumen berkaitan). Warganegara Malaysia. Bukti pendapatan suami dan isteri yang terbaru (slip gaji / perakuan majikan / borang J dan cukai pendapatan).K (BHG. Tidak memiliki rumah atau tanah untuk tapak rumah di Negeri Johor. Permohonan bagi Rumah Pangsa Taman Cendana II. 5.500. Satu permohonan bagi pasangan suami/ isteri kecuali lain-lain isteri. Johor Bahru Tel : 07-266 6260 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN RUMAH PANGSA AWAM SYARAT ASAS BIL. Berkahwin (termasuk Duda / Janda). PERUMAHAN) 34 . 5.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT PERMOHONAN DAN SALINAN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BAGI PROJEK PERUMAHAN RAKYAT SALINAN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BIL.00 sebulan. 4. Kelahiran di Negeri Johor. Satu Keping Gambar Pemohon Saiz pasport 3.500. Parcel C3S. 6. Akuan sumpah pekerjaan dan pendapatan bagi pemohon yang bekerja sendiri. 4. (Bahagian Perumahan) Aras Bawah (G) & 1. pendapatan bersama suami isteri dari RM1.00 hingga RM2. Kelahiran di luar Negeri Johor [rujuk syarat tambahan 1 (b)] Berumur 18 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 50 tahun. Sijil Nikah / Pendaftaran Perkahwinan / Penceraian / kematian. 6. 2. KENYATAAN 1. 79000 Nusajaya. Sebarang permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.500. b) Tempoh menetap di Negeri Johor tidak kurang 10 tahun. Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri. PEJABAT S. SYARAT TAMBAHAN BIL.

3.K (BHG. Adakah tuan / puan. Nama Pemohon Jantina No. suami / isteri memiliki sebarang bangunan di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Majlis Perbandaran / Majlis Daerah berkenaan : ADA / TIDAK Di manakah tuan / puan tinggal sekarang ? ( Nyatakan No.KOLEKSI PROSEDUR KERJA ( BORANG INI DIBERI PERCUMA) BORANG PERMOHONAN MENYEWA RUMAH PANGSA KERAJAAN BORANG ini hendaklah dibawa ke Pejabat Penolong Setiausaha Cawangan Perumahan / Pejabat Daerah Kluang /Pejabat Daerah Segamat /Pejabat Daerah Batu Pahat oleh pemohon sendiri bagi ditandatangani di hadapan pihak berkenaan. 12. 1. 6. PERUMAHAN) 35 . 2. Nyatakan alamat tempat tuan / puan bekerja (No.U. Adakah yang tuan / puan tinggal sekarang di punyai oleh :SENDIRI / MENUMPANG / MENYEWA / MAJIKAN Jika menyewa berapakah sewanya sebulan : PEJABAT S. 8. Berapakah jumlah pendapatan tuan/ puan tiap-tiap bulan ? Nyatakan butir-butirnya secara berasingan :PEMOHON a) b) c) Gaji pokok Pencen Lain-lain pendapatan JUMLAH RM RM RM RM SUAMI / ISTERI RM RM RM RM RM Pendapatan suami dan isteri sebulan 11. 5. Rumah dan Nama Jalan ):- 13. Kad Pengenalan: Tarikh Lahir Taraf Perkahwinan : : BERKAHWIN / JANDA / DUDA : : Warganegara : Warna Umur : : BIRU / MERAH tahun Letakan gambar ukuran pasport Berapa lama tuan / puan akan tinggal di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Majlis Perbandaran/ Majlis Daerah berkenaan : ____________ tahun Apakah pekerjaan tuan / puan sekarang : Nyatakan nama dan alamat Majikan tuan / puan : 7. 4. Telefon jika ada) : 10.(1) keping gambar ukuran pasport hendaklah dikembarkan. 9.

PERUMAHAN) 36 . Saya berpindah ke tempat lain di luar kawasan Majlis Bandaraya / Majlis Perbandaran / Majlis Daerah berkenaan. Telefon : Sila catatkan alamat surat menyurat tuan / puan : 17.K (BHG. Kad Pengenalan : Pekerjaan : Pendapatan : Alamat Rumah : Alamat Majikan : No.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 14.U. Penjamin :-(Sila kemukakan salinan Kad Pengenalan dan Slip Gaji Penjamin) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) 16. TANDATANGAN PEMOHON (Mesti dibuat di hadapan Pegawai) Tarikh : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT TANDATANGAN SAKSI (PELAWAT PERUMAHAN) CAWANGAN PERUMAHAN JOHOR BAHRU. Berikan sebab-sebab memohon :i) ii) iii) iv) 15. i) ii) iii) Saya memiliki / membeli mana-mana rumah swasta atas nama isteri / suami. Nama Penjamin : No. 18.sekiranya mana-mana maklumat yang saya berikan didapati palsu. TARIKH : PEJABAT S. Saya mendapat rumah sewa Kerajaan ( Quarters). Bahawasanya dengan ini saya faham permohonan ini akan dibatalkan dan sebarang permohonan yang saya buat masa hadapan akan ditolak. Adalah saya mengaku iaitu butir-butir yang saya beri di atas ini kesemuanya adalah benar dan saya mengaku akan menunaikan sewa-sewa yang dikenakan dan saya patuh segala syarat-syarat yang berkenaan.

No I/C S/Beranak Hubungan Dgn Pemohon Nama & alamat Majikan Bil Nama Jantina T/Lahir Pekerjaan Gaji PEJABAT S. PERUMAHAN) 37 1 2 KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3 4 5 6 7 8 9 10 .U. Sila butirkan di bawah ini tanggungan tuan / puan (suami/isteri/anak/ibu/bapa) yang akan tinggal bersama-sama tuan / puan jika diperuntukkan rumah.19.K (BHG.

.... Pada ....... Dan saya membuat surat akuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut Akta Berkanun Tahun 1960................II....... Saya adalah Warganegara Malaysia..............IV & V di atas didapati palsu maka tawaran rumah kos rendah / sederhana rendah adalah terbatal dengan sendirinya..... tahun Status perkahwinan saya adalah Bujang / Berkahwin / Duda / Janda.............................................. II... Di hadapan saya....III......K (BHG.............KOLEKSI PROSEDUR KERJA MALAYSIA NEGERI JOHOR SURAT AKUAN Bahawasanya saya Kami No............U.......... Dalam Negeri ...... ) ) ) ) ) ) Tandatangan Pemohon 200..................... V........ Di ............. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui Oleh yang tersebut namanya di atas iaitu :... Pendapatan bulanan saya dan suami / isteri adalah sebanyak RM ..................... IV. VI... Kad Pengenalan yang beralamat di dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa :- I... Sekiranya keterangan I..... PEJABAT S.... hari bulan. sebulan Saya dan suami / isteri tidak memiliki rumah atau tanah untuk tapak rumah kediaman di Malaysia.... III................................ PERUMAHAN) 38 ..... Saya telah menetap di Negeri Johor selama ..............................

Menunjukkan gaji sebulan. Surat hak milik rumah. 11. butir-butir mengenai FELDA / tanah pertanian jika ada. Sijil Beranak atau Kad Pengenalan anak. 10. b) Slip gaji terakhir (suami / isteri).KOLEKSI PROSEDUR KERJA Dokumen-dokumen yang dikehendaki dibawa semasa temuduga 1. i) Bagi pemohon yang bergaji tetap a) Surat pengesahan bekerja daripada majikan (suami / isteri).K (BHG. Penyata Simpanan KWSP (suami / isteri ) asal dan fotostat. Surat Nikah / Sijil Perkahwinan / surat cerai asal dan fotostat. Surat Akuan Sumpah tidak memiliki rumah (dilampirkan) 8. 4. Salinan Lesen Perniagaan. Butir-butir pendapatan. tanah sendiri / pusaka. Kad Pengenalan suami dan isteri asal dan fotostat.U. c) Borang EA/ Borang J (Cukai Pendapatan) ii) Bagi pemohon yang bekerja sendiri a) b) c) d) Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan. Resit sewa dan bil-bil api dan air yang terakhir rumah yang di diami sekarang. 2. PERUMAHAN) 39 . 5. 6. Salinan Kad Pengenalan dan slip gaji penjamin. 3. Borang J ( Cukai Pendapatan) Surat akuan sumpah jenis perniagaan dan pendapatan bulanan. 1 Keping gambar pemohon saiz pasport. 7. tarikh mula berkhidmat dan nama jawatan. 9. PEJABAT S. Bukti menetap di Negeri Johor selama 10 tahun.anak tuan / puan asal dan fotostat.

K (BHG. PERUMAHAN) 40 .U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.U. PERUMAHAN) 41 .K (BHG.

PERUMAHAN) 42 .U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.K (BHG.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S. PERUMAHAN) 43 .K (BHG.U.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA SULIT BORANG INI DIBERI DENGAN PERCUMA KERAJAAN NEGERI JOHOR PERMOHONAN BAGI DIUNTUKKAN SEBUAH RUMAH DALAM RANCANGAN Lekatkan Gambar Ukuran pasport AMARAN Borang ini hendaklah diisikan dengan lengkap dan betul. PERUMAHAN) 44 . jika soalan itu tidak ada kena mengena dengan halhal tuan / puan.Cawangan Perumahan Johor Bahru. 17. CATITAN 1. 3. Semua butir-butir yang dimasukkan di dalam borang ini mestilah ditulis dalam bahasa Malaysia.. PEJABAT S. Semua soalan mestilah dijawab. misalnya Sijil Kerakyatan dan sebagainya. Johor. Atau ii) 2. Seterusnya sebarang permohonan yang dibuat selanjutnya oleh tuan/puan berkenaan dengan mana-mana jua rancangan ini pada masa akan datang akan terus ditolak terus. membawanya semasa temu duga di tempat yang telah ditetapkan. Cawangan Perumahan Johor Berkenaan dengan sebarang pertukaran alamat tuan/puan ataupun berkenaan dengan hal-hal yang berlaku selepas tarikh tuan/puan menyelesaikan borang ini. Ini mestilah berupa (i) Kad pengenalan (ii) Surat Beranak dan (iii) Surat Sumpah menggantikan Surat Beranak tiap-tiap seorang itu. Sebarang surat lain yang menyokong kenyataan-kenyataan tuan / puan mestilah juga diadakan. Jika tidak permohonan ini akan ditolak Permohonan ini akan ditolak jika sekiranya tuan/puan memberi kenyataan yang palsu atau jika tuan/puan tidak memberitahu dengan serta merta kepada Ketua Penolong Setiausaha. Apabila tuan / puan telah selesai mengisikan borang ini maka tuan / puan mestilah sama ada : i) Membawanya atau poskan ke Pejabat Setiausaha Kerajaan.K (BHG.tulis ‘TIADA’ di dalam ruang yang berkenaan. Tuan / puan mestilah juga membawa surat-surat keterangan yang membuktikan adanya semua orang yang disenaraikan dalam jawapan kepada soalan No.U.

Jika tuan / puan menjadi rakyat mengikut kelahiran. 9. 1. 11. Nyatakan alamat tempat tuan / puan bekerja ( dan No. Nyatakan nama tuan / puan yang penuh Lelaki / perempuan : No. Berapa tahun sudah tuan / puan menetap di dalam negeri Johor : iaitu sejak hb 19 hingga hb. 10. PERUMAHAN) 45 . Nyatakan tempat tuan/puan dilahirkan ( kampung / Pekan / Daerah dan Negeri) 7.K (BHG. Berapa lama tuan / puan telah tinggal di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Perbandaran / Daerah ini : tahun Adakah tuan / puan bermaksud hendak tinggal di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Perbandaran / Daerah ini : Apakah tuan / puan sekarang : ( Jika berniaga sebutkan jenis perniagaannya ) 12.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SILA ISIKAN BORANG INI DENGAN HURUF BESAR. Pendaftaran. Keturunan Warna Tarikh Lahir : : : Nyatakan di negeri manakah dan nama tempat ibu/bapa tuan/puan dilahirkan. Sila Nyatakan bilangan surat beranak/ Kad Pengenalan/ Surat Mati mereka juga. nyatakan dengan sewajarnya. tahun 20 8. Telefon jika ada ) PEJABAT S. Kad Pengenalan : Umur : Tahun Bulan. 5. Nyatakan nama dan alamat Majikan tuan / puan 15. 6.U. 4. Adakah tuan / puan seorang yang sudah berkahwin / bujang / janda / duda : Adakah tuan / puan warganegara atau rakyat negeri Catatkan butir-butir mengenai Sijil Kerakyatan tuan / puan termasuk juga No. 14. 3. 2. 13.

misalnya pihak majikan memberi makan 3 kali sehari JUMLAH PENDAPATAN SEBULAN 17.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 16. suami/isteri tuan/puan memiliki sebarang tanah atau bangunan di dalam Malaysia? (Nyatakan butir-butir yang penuh. dan apakah persaudaraan itu mengikut pertalian darah atau perkahwinan) PEJABAT S. iaitu keterangan berkenaan tanah dan/atau bangunan itu. nama jalan dan No.U. kedudukannya dan lain-lain). Di manakah tuan/puan tinggal sekarang? (Nyatakan nombor rumah. 20. i) Rumah tuan/puan sendiri atau ii) Rumah keupayaan saudara tuan/puan (Nyatakan tali persaudaraannya. Berapakah jumlah pendapatan tuan / puan pada tiap-tiap bulan (Nyatakan butir-butirnya secara berasingan ) ‘JIKA ADA’ Tangga gaji : Kumpulan : a) Gaji b) Dalal atau komisen (hitung panjang) c) Bonus setahun d) Faedah atau bunga berkenaan e) Sewa daripada harta benda f) Pencen g) Ganjaran atau Gratuity h) Sebarang punca pendapatan yang lain termasuk pemberian yang berupa benda atau barang-barang. 19. (LAMPIRAN 1) Adakah tuan/puan. nyatakan butir-butir pendapatan yang di terima : 18. PERUMAHAN) 46 . telefon jika ada ). RM RM RM RM RM RM RM RM RM Sila berikan maklumat yang berikut berkenaan dengan semua orang-orang yang akan tinggal bersama-sama dengan tuan/puan di dalam rumah itu jika diuntukkan kepada tuan/puan. Nyatakan sama ada tempat tinggal tuan/puan di alamat yang tersebut di atas. Jikalau ianya disewakan.

Nyatakan nama Projek-Projek tersebut : Nama Projek Daerah Keputusan PEJABAT S. tolong penuhkan maklumat berikut : i) Adakah tuan/puan keturunan Bangsa Melayu atau berasal dari keturunan yang datang dari Gugusan Pulau-Pulau Melayu : Adakah tuan/puan bertutur Bahasa Melayu atau lain-lain bahasa berasal dari Gugusan Pulau-Pulau Melayu : Adakah tuan/puan beragama Islam : Sila catatkan alamat surat menyurat tuan/puan : ii) iii) 24. 25. Jika menyewa rumah. Adakah semua orang yang dinyatakan di dalam jawapan kepada soalan No. 17 itu duduk di tempat tinggal tuan/puan sekarang. Nyatakan tuan rumah itu : 21.U. rumah kepunyaan Pentadbiran Kereta Api Tanah Melayu atau rumah kepunyaan sebarang Syarikat Perniagaan atau Disewa daripada tuan tanah (Landlord). Jika rumah yang di pohon itu di dalam kawasan rizab melayu. berapakah sewa yang tuan/puan bayar pada tiap-tiap bulan berkenaan tempat tinggal tuan/puan di alamat tersebut yang di atas.K (BHG. PERUMAHAN) 47 . Berapa kalikah tuan/puan telah dipanggil mengundi dalam Projek Rumah Murah Kerajaan : Kali. 23. 22.KOLEKSI PROSEDUR KERJA iii) Rumah Kerajaan (Kepunyaan jabatan Kerajaan Negeri atau Jabatan Kerajaan Persekutuan ) atau Diuntukkan oleh Majikan – Misalnya rumah kepunyaan Tenaga Nasional Berhad. Nyatakan nama tuan rumah itu : iv) v) vi) Disewa daripada tuan rumah (Chief Tenant).

U. PERUMAHAN) 48 KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3 4 5 6 7 8 9 10 . Pemohon Nama & Alamat Majikan Bil 1 2 Nama Jantina T/Lahir Pekerjaan Gaji PEJABAT S.-5- (LAMPIRAN) No I/C S/Beranak Hubungan Dgn.K (BHG.

6. Saya mengaku bahawa saya adalah telah tinggal terus menerus di dalam kawasan Majlis Bandaraya / Perbandaran /Daerah sepanjang lima tahun sebelum tarikh pengakuan di buat. 5. sekiranya mana-mana juga maklumat yang telah saya beri itu palsu. Selanjutnya saya faham sekiranya diuntukkan sebuah rumah kepada saya hasil daripada kenyataan palsu yang saya tulis dalam borang ini maka :a) b) Saya akan disuruh keluar rumah itu serta merta. Saya mengaku bahawa saya / suami saya / isteri saya tidak memiliki sebarang tanah atau bangunan di dalam Malaysia. 20 . 19 hingga hb. 4. 2. dan Saya tidak berhak menuntut apa-apa jenis ganti rugi jua baik daripada Kerajaan Negeri Johor. mahupun dari mana-mana pihak yang Berkuasa Awam. Saya mengaku bahawa saya adalah Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) sebab keduadua ibu bapa saya lahir di Negeri Johor. Saya mengaku bahawa saya adalah Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) kerana saya dilahirkan di . Jumlah wang yang akan dibayar sebagai ansuran bulanan dan lain-lain di antara tarikh saya menduduki rumah ini hingga saya disuruh keluar itu akan lenyap. Saya faham bahawa permohonan ini akan dibatalkan dan sebarang permohonan yang saya buat di masa hadapan akan ditolak.K (BHG. Saya mengaku berumur tahun. Saya mengaku bahawa saya adalah Ketua Pencari Nafkah untuk sekeluarga yang terdiri daripada orang. Saya mengaku bahawa saya adalah seorang Warganegara / rakyat negeri Johor ( Anak Negeri Johor ). 8. 7. 3.U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bahawasanya.PERUMAHAN) 49 . c) TANDATANGAN SAKSI NAMA SAKSI : TANDATANGAN PEMOHON Ahli Dewan Negeri / Dewan Parlimen / Majlis Daerah / Pen. Pegawai Daerah. Saya mengaku bahawa pendapatan saya sendiri / suami dan isteri bila di campur adalah sebanyak RM sebulan. ALAMAT SAKSI TARIKH : PEJABAT S. iaitu daripada hb. Saya mengaku lahir di tetapi saya menetap di Negeri Johor selama lebih daripada tahun pada tarikh saya membuat permohonan ini. dengan ini saya mengaku bahawa mengikut pengetahuan dan kepercayaan saya yang sesungguhnya semua maklumat yang di sebutkan di dalam borang ini dan juga kelayakankelayakan asas berikut ini adalah benar belaka : 1.

Pegawai Daerah NO.KOLEKSI PROSEDUR KERJA BORANG B BAHAWASANYA dengan ini saya mengaku bahawa saya memang kenal ENCIK/TUAN/PUAN No. Kad Pengenalan Mengikut pengetahuan dan kepercayaan saya yang sesungguhnya. 20 hb. 19 hingga hb.K (BHG.U. 19 . PEJABAT S. TANDATANGAN NAMA : Ahli Dewan Negeri / Ahli Dewan Parlimen / Ahli Majlis Daerah / Pen.PERUMAHAN) 50 . beliau telah pun tinggal terus menerus di dalam kawasan Majlis Bandaraya / Perbandaran / Daerah sepanjang 5 tahun yang sudah iaitu sebelum Saya juga mengaku bahawa ENCIK/ TUAN/ PUAN ADALAH Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) iaitu mengikut tarikh yang dinyatakan di dalam syarat-syarat kelayakan memohon yang ditentukan bagi Rancangan Perumahan ini / Bukanlah Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) tetapi telah menetap di Negeri Johor selama tahun iaitu sejak hb. KAD PEGENALAN TARIKH : : Catitan : BORANG B DAN SAKSI bagi bahagian PENGAKUAN hendaklah ditandatangani oleh seorang Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Dewan Parlimen (Dewan Rakyat dan Negara) / Ahli Majlis Daerah / Penolong Pegawai Daerah di mana Rancangan Perumahan ini dibina.

KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan Johor. KEDAI DAN BANGUNAN PERDAGANGAN KOS SEDERHANA MEWAH PENGENALAN Sebelum jualan dilaksanakan oleh pemaju. Bahagian Perumahan.pihaknya perlu mendaftarkan terlebih dahulu unit peruntukkan Bumiputera di Bahagian Perumahan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PENDAFTARAN JUALAN LOT BUMIPUTERA BAGI RUMAH.U. BORANG PERMOHONAN Borang permohonan pendaftaran dan garis panduan bagi menyertai skim baru jualan lot Bumiputera boleh diperoleh secara percuma daripada : . Kedai dan Bangunan Perdagangan dibuat secara surat tawaran yang akan dikeluarkan oleh unit Bumiputera. PEJABAT S. Penjualan lot-lot Bumiputera bagi Rumah.K (BHG.Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan Johor.PERUMAHAN) 51 .

Bayaran dibuat melalui Cek Berpalang atau Bank Draf atas nama Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan.PERUMAHAN) 52 . iii.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i.-1 Salinan Surat Kelulusan Pelan Bangunan daripada Penguasa Tempatan. vii. ix.Johor. – 1 Salinan. 8 salinan pelan taburan yang menunjukkan kedudukan fasa yang dibuka untuk jualan dan ditandakan kedudukan lot –lot Bumiputera serta diberikan No.000. vi.K (BHG. v..-1 Salinan Lesen Pemaju yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Tempatan. BAYARAN Bayaran proses pendaftaran dikenakan sebanyak RM5.-1 Salinan Pelan Taburan yang telah diluluskan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan.-1 Salinan Pelan Leaut. Salinan Kelulusan Serahbalik dan Kurnia Semula daripada Pengarah Tanah dan Galian . Lot/ PTD dan sebagainya (bersaiz A3 / A4) Perjanjian Utama.U.00(Ringgit Malaysia : Lima Ribu Sahaja). – 1 Salinan Brosur-brosur projek perumahan berkenaan. PEJABAT S. viii.1 Salinan Permit Iklan / Jualan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. iv. ii.

K (BHG. Permohonan disemak dan didaftarkan berpandukan nombor rujukan yang sedia ada (buka fail dan diberi nombor rujukan baru sekiranya fail sedia ada pernah didaftarkan. Resit bayaran dikeluarkan dan projek didaftarkan dalam sistem Putra untuk diaktifkan jualan bagi lot-lot Bumiputera. Perjanjian Tambahan di antara Kerajaan Negeri Johor dengan Pemohon disediakan dan diserahkan kepada pemohon untuk di tandatangan dan dimatikan setem.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN Pemohon majukan permohonan lengkap.PERUMAHAN) 53 . PEJABAT S.U.

04 (laporan jualan jika ada) dan Borang 06 (butiran Lot Bumiputera) yang berkembar. KETUA PENOLONG SETIAUSAHA. 4.PERUMAHAN) 54 . Sebagai pendaftaran.000. – 1 Salinan. 3. Salinan Kelulusan Serahbalik dan Kurnia Semula daripada Pengarah Tanah dan Galian Johor. Brosur-brosur projek perumahan berkenaan.U. tuan perlu membayar RM5. 7.K (BHG. Surat Kelulusan Pelan Bangunan daripada Penguasa Tempatan. Sekian dan kerjasama tuan diucapkan terima kasih. tuan perlu mengemukakan dokumen-dokumen seperti di bawah ini :1. Kemudian kembalikan kepada Pejabat ini. 6. – 1 Salinan Satu salinan Lesen Pemaju yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 79000 NUSAJAYA.. 9. Johor. (BAHAGIAN PERUMAHAN). 2. ( Perumahan ). – 1 Salinan Pelan Leaut.00 ( Ringgit : Lima Ribu Sahaja ). PARCEL C3S. ARAS BAWAH (G) & 1. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI. BAHAGIAN PERUMAHAN. Johor telah diterima dan diucapkan terima kasih. 2. Pentadbiran ini memerlukan kerjasama tuan melengkapkan ( butiran 03. PEJABAT S. 4. JOHOR. Bayaran dibuat melalui Cek Berpalang atau Bank Draf atas nama Ketua Penolong Setiausaha. 3. JOHOR BAHRU Tel : 07-2666260 Telefax : 07-266 1512 Tarikh : ___________________________ ___________________________ ___________________________ GARIS PANDUAN BAGI MENYERTAI SKIM BARU JUALAN LOT BUMIPUTERA PROJEK : ___________________________________________________________________ Permohonan tuan untuk menyertai Skim Baru Jualan Lot Bumiputera dengan KPSU. Untuk menyempurnakan tindakan tersebut. Satu salinan Permit Iklan / Jualan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR. Satu salinan Perjanjian Utama. Perumahan (A3 / A4 saiz). Untuk melengkapkan dan mengemas kini pendaftaran.1 Salinan Pelan Taburan yang telah diluluskan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan. Bahagian Perumahan. 5. 8 salinan Pelan Taburan yang telah diluluskan oleh KPSU Caw. 8.

Setelah disahkan oleh KPSU ( Perumahan ) akan taburan lot-lot Bumiputera. Lot Keluasan dan harga lot Bumiputera . Lesen Pemaju Perumahan. Bahagian Perumahan : Salinan surat kelulusan Pelan Bangunan daripada Berkuasa Tempatan.000. Pihak  Pelan Leaut untuk sesuatu fasa atau zon yang dibuka untuk jualan. pemaju mengemukakan dalam 4 salinan Pelan Leaut kepada Ketua Penolong Setiausaha. dikehendaki mengemukakan kepada Ketua Penolong Setiausaha.KOLEKSI PROSEDUR KERJA LAMPIRAN A Tatacara Pelaksanaan Dan Pengurusan Skim Perumahan Unit Bumiputera Di Bawah Pentadbiran Dan Pengurusan Pejabat Setiausaha Bahagian Perumahan Johor Tindakan Awal Sebelum Penjualan Dilaksanakan 1. Lot-lot ini dijual kepada pembeli Bumiputera dengan potongan 15 % daripada harga lot-lot Bumiputera.U. Setelah kelulusan Serah Balik dan Kurnia Semula diperoleh daripada Pengarah Tanah dan Galian Johor. Pelan Leaut dikemukakan kepada pemaju. Permit Iklan / Jualan. 3. Pengarah Tanah Dan Galian dan Pentadbir Tanah Daerah berkenaan untuk mendapatkan hak milik.K (BHG. Sebelum Pemaju melaksanakan Projek. Bahagian Perumahan untuk menentukan peratus taburan lot-lot Bumiputera. 2. Bayaran Pendaftaran RM 5. Butiran seperti No.PERUMAHAN) 55 . Brosur dan Lain-lain.00     PEJABAT S.

Sekiranya ada jualan Lot Bumiputera maka pihak Ketua Penolong Setiausaha. 5. Apa jua peruntukan di atas. Pemaju hanya boleh menerima bayaran pendahuluan 10 % daripada pembeli yang memiliki Surat Tawaran daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan.PERUMAHAN) 56 . Pemaju perlu membayar RM 1. Apabila Pemaju membatalkan perjanjian jual beli dengan pembeli Bumiputera dan membatalkan deposit 10 % daripada harga jualan. Sekiranya tempahan dibuat terus kepada Pemaju. bayaran perkhidmatan adalah tertakluk kepada perubahan yang akan ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.00.K (BHG. Bahagian Perumahan. maka lot berkenaan diserah balik kepada Kerajaan.000. Surat tawaran akan dikeluarkan kepada pembeli berkenaan dengan salinan kepada pemaju. b. Kadar bayaran perkhidmatan tetap serupa sama ada jualan dibuat melalui KPSU (P) atau pemaju sendiri. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM 5. 2.Bahagian Perumahan akan mengemukakan tuntutan perkhidmatan dari semasa ke semasa. atau selepas lulus pinjaman (sama ada daripada Bank atau Kerajaan).KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bayaran Pendaftaran dan Perkhidmatan 1. Bahagian Perumahan.00 (Ringgit : Lima Ribu Sahaja). 4.000. Bayaran dibuat dengan Cek Berpalang atas nama Ketua Penolong Setiausaha. 3. Bayaran kepada KPSU (P) selewat-lewatnya satu bulan dari tarikh pembeli tandatangan perjanjian jual beli. bayaran perkhidmatan di atas. PEJABAT S.00 (Ringgit : Satu Ribu Sahaja) atas penjualan setiap unit Bumiputera atau 2 % daripada harga jualan yang harganya kurang daripada RM 50. mengikut yang mana lebih rendah. Kerajaan berhak menjual semula lot itu dengan tuntutan perkhidmatan yang sama. Pemaju tidak dikenakan apa-apa atas lot –lot pelepasan. Peraturan Jualan Dan Kawalan Unit Bumiputera Bagi memastikan pembahagian lot-lot Bumiputera dibuat dengan betul dan terkawal :a.000. Pemaju tidak perlu membayar perkhidmatan atas penjualan 5 unit pertambahan.U. maka pihak Pemaju hendaklah mengemukakan nama-nama kepada Ketua Penolong Setiausaha.

Permohonan pelepasan boleh dikemukakan oleh pemaju pada bulan 9 mulai daripada tarikh Permit Iklan / Jualan di Pejabat Setiausaha Bahagian Perumahan atau yang lainnya mulai tarikh seperti Para 4. d. PTD/PTB dan tarikh tandatangan Perjanjian Jual Beli. maka tempohnya dikira daripada tarikh dikemukakan surat kelulusan Pelan Bangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan. Bahagian Perumahan. 2. tidak memerlukan Permit Iklan. Penetapan ‘Time Frame Period’ Tempoh ‘Time Frame Period’ selama 12 bulan diambil kira mulai : 1. Industri dan Pam Minyak yang mana tidak terikat dengan Akta Pemaju Perumahan. No.KOLEKSI PROSEDUR KERJA c. Pihak Arkitek perlu memastikan dan mengesahkan kemajuan pembinaan sesuatu Projek perumahan yang mencapai ke peringkat sekurang-kurangnya 50 % atau dalam keadaan lain KPSU (P) berpuas hati atas pencapaian pembinaan. hendaklah terlebih dahulu merujuk perkara ini kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan. sekiranya Pemaju ingin segera memungut 10 % daripada pembeli sebelum menerima surat tawaran daripada KPSU (P).PERUMAHAN) 57 . kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan. Pemaju perlu mengemukakan Laporan Semasa Jualan setiap 3 bulan sekali. Bagaimanapun. Tarikh Bayaran Pendaftaran dan Permit Iklan / Jualan dikemukakan dan diendors di Pejabat Ketua Setiausaha. iaitu jika Kerajaan memerlukan ianya dijual dengan bangunan. PEJABAT S. Syarat-Syarat Dan Proses Pelepasan Lot Bumiputera Kepada Awam 1. Bagi maksud penjualan kilang (jika tidak disyaratkan dibina bangunan tempohnya ditetapkan mulai penyerahan kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan resit bayaran premium). Bagi lot-lot untuk Kompleks. 3.U. 2. Mengemukakan Laporan Progres Jualan Unit Bumiputera yang mengandungi : Nama Pembeli.K (BHG. 3.

Bahagian Perumahan. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN. Menyempurnakan apa jua tunggakan atas baki bayaran perkhidmatan atas jualan Lot Bumiputera Apabila semua peraturan sebagaimana peraturan di 5. 8. Pihak pemaju dilarang menaikkan harga jualan asal yang ditetapkan semasa dalam tempoh ‘Time Frame Period’. Menyertakan Salinan fotostat iklan-iklan yang telah dipamerkan sekurang-kurangnya 2 kali dalam akhbar-akhbar tempatan. Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan mengemukakan keputusan kepada pemaju dengan salinan kepada Pejabat Tanah dan Galian. jika di perlukan. Permit Jualan / Iklan yang dibaharui selepas 12 bulan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Penolong Setiausaha. ( BAHAGIAN PERUMAHAN ) JOHOR BAHRU PEJABAT S. 7.5 dipatuhi sepenuhnya. No.2.4 dan 5. maka permohonan pelepasan daripada pemaju dikemukakan oleh KPSU (P) kepada Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan seterusnya kepada Kerajaan untuk pertimbangan dan kelulusan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 4. Sekira Kerajaan meluluskan sebahagian sahaja Lot Bumiputera kepada awam.1.K (BHG. Setiap pemaju perumahan dimestikan menyertai Skim Perumahan Unit Bumiputera untuk menyeragamkan kaedah kawalan dan pembahagian lot-lot kepada pembeli Bumiputera. maka potongan 15 % masih perlu diberikan. Pengesahan Arkitek atas progres terbaru. 6. 5.U. pemaju perlu mengemukakan nama-nama pembeli lot-lot yang dilepaskan itu. 5.PERUMAHAN) 58 . Berikutan dengan kebenaran Kerajaan akan pelepasan itu. 5. 5. Walau Bagaimanapun di antara tarikh permohonan ini terdapat pembeli Bumiputera. Lain-Lain Syarat Dan Garis Panduan 1. dan harga jualan baru. PTD/PTB.3. 2. maka untuk memudah dan membolehkan KPSU (P) memproses permohonan pelepasan ke atas bakinya.

....KOLEKSI PROSEDUR KERJA BIRO PERUMAHAN PSUP BORANG 03 MAKLUMAT MENGENAI PEMAJU DAN PROJEK PERUMAHAN 1... NAMA LENGKAP PEMAJU 2.. NAMA TAMAN TELEFON 3.. NAMA / ALAMAT PEGUAM SYARIKAT 9... TARIKH MULA DIBINA NYTAKAN LOKASI PROJEK : DIJANGKA SIAP 7... PEJABAT S....... KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN DIPROJEK BERKENAAN : SEKOLAH SURAU TAMAN KANAK-KANAK PASAR BALAIRAYA LAIN-LAIN . 6.. JUMLAH UNIT KEDAI JENIS RUMAH BIL ASAL B/PUTERA 5.. ALAMAT LENGKAP SYARIKAT 4.. SUMBER KEWANGAN UNTUK MEMBIAYAI PROJEK INI DIPEROLEHI DARIPADA ( BRIDGING FINANCING ) 8.... NAMA / ALAMAT PANEL PEGUAM INSTITUSI KEWANGAN BERKENAAN : 10..........U..PERUMAHAN) 59 .K (BHG...

BIL 1. 3.PERUMAHAN) 60 . 13. LOT) STATUS TANAH : DAERAH MUKIM NO. 2. 5.U. 2. DAFTAR FAIL: NAMA PROJEK / TAMAN : KEDUDUKAN TANAH (NO. 7. 6. 9. 4. 10. 3. TARIKH TANDATANGAN PERJANJIAN TARIKH TAMAT PEMOHON BAYARAN PENDAFTARAN MAKLUMAT PELEPASAN UNIT JUALAN BAKI DILEPASKAN : : : : TARIKH KELULUSAN RUJ.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR ( CAWANGAN PERUMAHAN ) PENDAFTARAN PROJEK PERUMAHAN SWASTA – UNIT BUMIPUTERA 1. 6. 16. 3. 4. 4. 6. 15. 11. 12. BIL 1. 8.K (BHG. FAIL PTG KOS PROJEK : : : : : : : KOD PEGANGAN BEBAS ( ZON PROJEK : TARIKH : TARIKH MULA DIBINA TARIKH DIJANGKA SIAP MAKLUMAT RUMAH JENIS BANGUNAN BILANGAN UNIT BILANGAN BUMIPUTERA HARGA SEUNIT PEJABAT S. 14. 5. KELULUSAN NAMA PEMAJU : ALAMAT : ` JENIS PROJEK : 1-KERAJAAN 2-SWASTA ) / PAJAKAN ( ) NO. 5. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful