KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR (BAHAGIAN PERUMAHAN )

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

1

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PINDAHMILIK RUMAH DAN KEDAI KOS RENDAH / KOS SEDERHANA RENDAH/ KOS SEDERHANA

PENGENALAN

Pemilik-pemilik Rumah Kos Rendah, Rumah Kos Sederhana Rendah yang berkelayakan boleh membuat permohonan untuk pindahmilik.

KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha / Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan

BORANG PERMOHONAN Borang permohonan boleh diperolehi secara percuma daripada : 1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan 2. Pejabat Daerah Kluang, Pejabat Daerah Batu Pahat, Majlis Perbandaran Muar, Majlis Daerah Segamat dan Majlis Daerah Mersing.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

2

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENUKARAN MILIK RUMAH & KEDAI KOS RENDAH / RUMAH & KEDAI SEDERHANA RENDAH SWASTA SERTA KERAJAAN 1. Borang permohonan pindahmilik (penjual) serta Borang PSU(P) : 1/2004 ( pembeli). 2. Dokumen-dokumen sokongan. Penama Pertama / Penjual a) b) c) d) Kad pengenalan penjual Salinan Hakmilik Tanah / Strata (tercatat nama pemilik). Surat kelayakan Menduduki Bangunan (C.F.O) & cukai pintu terkini. Perjanjian Jual Beli antara pemilik asal dengan pemaju / surat tawaran dari Pejabat Perumahan / surat kelulusan pindahmilik (bagi pindahmilik kali kedua atau seterusnya). Bukti pemilikan harta lain suami dan isteri (Salinan Hakmilik / Perjanjian). Bayaran pendaftaran RM5.00. (wang pos atau tunai).

e)

Penama Kedua / Pembeli a) b) c) d) Kad Pengenalan Suami dan Isteri. Surat beranak (sekiranya ada hubungan keluarga). Sijil Perkahwinan / Cerai / Kematian Slip Gaji, Surat Pengesahan Majikan, Penyata KWSP/ Borang EA/ Borang J bagi pemohon dan pasangan. Lesen perniagaan & akaun semasa perniagaan berniaga). 3 bulan (sekiranya

e)

f)

Pemohon berumur melebihi 50 Tahun & Tiada Pekerjaan (Sertakan bukti kemampuan bayaran sebagai contoh salinan buku akaun) . Akuan Sumpah mengesahkan pernyataan `Tempat Kelahiran & Tiada Memiliki Harta Di Negeri Johor / Malaysia`. Dokumen-dokumen sokongan disertakan dalam bentuk fotostat.

g)

*

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

3

Rumah Kos Rendah Pendapatan maksima sebulan suami-isteri a) Kategori RM25. 79000 Nusajaya. Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri. Johor Bahru Tel : 07-2666260 PEJABAT S. 3. 4.500 Kedai Kos Sederhana Rendah Pendapatan maksima sebulan suami-isteri RM150. WARGANEGARA MALAYSIA.000 b) Kategori RM30.000 b) Kategori RM80.000 - RM3. Berkahwin/ Duda/ Janda/ Bujang dan bekerja.000 Rumah Kos Sederhana Rendah Pendapatan maksima sebulan suami-isteri a) Kategori RM50.U.000 Kedai Kos Rendah Pendapatan maksima sebulan suami – isteri RM5. Berumur 18 tahun ke atas.500 RM3. Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Bahagian Perumahan).KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PINDAHMILIK 1.000 - RM2.500 RM4. Parcel C3S. Pemilikan rumah telah melebihi 5 tahun. 2. PERUMAHAN) 4 .000 sebulan Tiada had Alamat Surat Menyurat : Ketua Penolong Setiausaha. Aras Bawah (G) & 1.K (BHG.

Pemohon majukan permohonan lengkap. Borang permohonan didaftarkan. 4.Exco Perumahan 4. Pemohon majukan surat rayuan. 2. Rujuk KPSU / PSU untuk pertimbangan 5. PERUMAHAN) 5 .K (BHG. Sediakan surat kelulusan atau penolakan. 3.U. Semakan pendaftaran / pemilikan rumah.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PINDAH MILIK RUMAH KOS RENDAH/ RUMAH KOS SEDERHANA RENDAH/ RUMAH AWAM KOS RENDAH 1. Sedia surat kelulusan atau penolakan : * Sekiranya permohonan ditolak pemohon boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 6 bulan. borang permohonan dan dokumen sokongan. RAYUAN PINDAH MILIK RUMAH KOS RENDAH/ RUMAH KOS SEDERHANA RENDAH/ RUMAH AWAM KOS RENDAH 1. Rekod dalam buku dan dapatkan dokumen asal. PEJABAT S. 2. 3. Sediakan memo kepada PSU / KPSU / YB.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN LELONGAN AWAM 1.K (BHG. 2. Cukai pintu terkini. Kad pengenalan suami isteri. Memorandum kontrak lelongan awam yang diakui sah. WARGANEGARA MALAYSIA. pengesahan majikan dan penyata KWSP. surat nikah atau perakuan pendaftaran perkahwinan. (Bagi unit bertingkat yang belum dikeluarkan hakmilik strata sertakan Deed Assignment) 5. PERUMAHAN) 6 . 2. 3.U. Berumur 18 tahun ke atas. 3. * Dokumen-dokumen sokongan disertakan dalam bentuk fotostat. 4. Berkahwin/ Duda/ Janda/ Bujang. Hakmilik / hakmilik strata. PEJABAT S. Slip gaji. DOKUMEN SOKONGAN BAGI PROSES LELONGAN AWAM 1.

PROSES PERMOHONAN 1 2 3 Terima permohonan pembatalan melalui surat Rekod. 2. semak dokumen serta alasan pembatalan Sediakan surat kelulusan pembatalan PEJABAT S.K (BHG. Borang permohonan didaftarkan 2 3 4 Semak dokumen Sediakan surat kelulusan ditandatangani oleh Penolong Setiausaha * Bagi permohonan lelongan awam daripada kaum Melayu kepada kaum lain. PERUMAHAN) 7 . DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PROSES PEMBATALAN PINDAHMILIK 1. Surat kelulusan asal penjual dan pembeli. memo perlu ditandatangani oleh Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan.U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 Terima permohonan lelongan awam daripada syarikat guaman melalui surat. Surat permohonan secara bertulis serta alasan.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN DAN PENAWARAN BAGI RUMAH AWAM KOS RENDAH KERAJAAN (END FINANCING) PENGENALAN Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) adalah rumah-rumah yang dibina oleh Jabatan Perumahan Negara yang kemudiannya di serah kepada Kerajaan Negeri Johor untuk dijual kepada orang awam yang berpendapatan rendah dan berkelayakan. Kluang. Kerajaan Tempatan.B. PERUMAHAN) 8 . KUASA YANG MELULUSKAN Y. Pembiayaan bagi pembeli-pembeli diperolehi melalui pinjaman daripada institusi-institusi kewangan. Segamat dan Mersing. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan.U. MCA dan MIC di peringkat Bahagian. Permohonan perlu disertakan surat sokongan daripada UMNO. 2. PEJABAT S.K (BHG. Batu Pahat. Kerja Raya dan Kemudahan Awam Negeri Johor / Ketua Penolong Setiausaha / Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan BORANG PERMOHONAN 1. Borang permohonan PSU (P) 1/2004 boleh diperolehi secara percuma daripada Pejabat Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan dan Cawangan Pejabat Perumahan di Daerah Muar.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i) ii) iii) iv) v) Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan. BAYARAN Bayaran proses pendaftaran RM5. Pendapatan maksima tidak lebih RM3. Satu permohonan bagi setiap pasangan suami / isteri (kecuali mereka yang beristeri lebih dari seorang). Salinan Sijil nikah / perkahwinan (jika berkahwin).K (BHG.U.000. Surat Akuan Sumpah pemohon.00 sebulan. Pendapatan :Pendapatan maksima tidak lebih RM2. PERUMAHAN) 9 . SYARAT -SYARAT i) ii) iii) Warganegara Malaysia Berumur 18 tahun dan ke atas.00. Pendaftaran sah untuk tempoh 5 tahun. PEJABAT S. Tidak memiliki rumah / tanah di Malaysia.000 Kategori RM30.00 sebulan.000 iv) v) vi) Bujang layak memohon. Salinan surat beranak pemohon dan tanggungan. Kategori RM25.000. Bukti pendapatan pemohon dan pasangan.

PERUMAHAN) 10 . 2 Permohonan di semak untuk menentukan kelayakan dan selaras dengan dokumen yang dilampirkan. PEJABAT S. 4 Senarai nama pemohon dirujuk kepada Penolong Setiausaha untuk persetujuan dipanggil temuduga. waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Perumahan.U. 5 Pemohon dipanggil untuk temuduga mengikut tarikh. 6 Pemohon yang dipanggil temuduga hendaklah membawa bersama dokumen asal dan salinannya sekali.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 Pemohon mengemukakan borang permohonan lengkap berserta dokumen sokongan. 7 Sistem pemarkahan diberi selepas temuduga 8 Laporan temuduga dirujuk kepada Penolong Setiausaha untuk dipersetujui /ditolak dan seterusnya dirujuk Ketua Penolong Setiausaha bagi keputusan. hari. 3 Permohonan didaftarkan di dalam Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT) mengikut kategori dan zon pilihan sendiri dan seterusnya dikenakan bayaran proses.

RAYUAN 1. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan.K (BHG. Kerajaan Tempatan. 10 Sijil Layak Memiliki Rumah dikeluarkan kepada yang berjaya / surat penolakan kepada pemohon yang gagal. 12 Membuat surat perjanjian jual beli dan menguruskan pinjaman dengan manamana institusi kewangan melalui peguam yang dilantik. Sediakan Sijil Layak Memiliki Rumah kepada pemohon berjaya.U. 11 Pemohon yang berjaya dikehendaki membayar di Kaunter Hasil Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. Bahagian Perumahan wang pendahuluan sebanyak 10% daripada harga rumah.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 9 Senarai nama pemohon yang berjaya diperaku kepada Y. 3. Terima permohonan rayuan daripada pemohon yang tidak berjaya. 13 Kunci rumah diserahkan setelah pinjaman diluluskan dan bayaran baki pembelian rumah diterima oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Perumahan. Buat memo kepada PSU / KPSU / YB. 2. Surat tolak bagi yang tidak berjaya. Kerja Raya dan Kemudahan Awam Negeri Johor untuk kelulusan.B. PERUMAHAN) 11 . PEJABAT S. 4.

KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan Johor.K (BHG. KEDAI DAN BANGUNAN PERDAGANGAN KOS SEDERHANA/MEWAH. PERUMAHAN) 12 . Kuota yang diperuntukkan kepada Bumiputera kemudiannya dijual dengan harga diskaun 15%. Bagi menentukan kuota-kuota ini pemaju perlu mengemukakan permohonan taburan yang akan proses oleh Bahagian Perumahan.U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN TABURAN KETENTUAN LOT BUMIPUTERA BAGI RUMAH. PENGENALAN Dasar Kerajaan Negeri menetapkan supaya kuota tertentu diperuntukkan kepada Bumiputera bagi jualan setiap kategori Rumah/Kedai dan Bangunan Perdagangan. PEJABAT S. BORANG PERMOHONAN Borang Permohonan boleh diperolehi secara percuma daripada : Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan Johor.

2 Permohonan didaftarkan dan diberi nombor rujukan.Kelulusan PTG/Tandatangan Tuan Tanah/Juruukur. PROSES PERMOHONAN 1 Pemohon majukan dokumen lengkap.Pengarah Tanah Dan Galian. 4 salinan Pelan Pra Hitung (Pre-Comp) yang telah siap diberi Nombor Lot/PTD/PTB dan sebagainya.Jenis bangunan dan jumlah unit dibina . dirujuk kepada Ketua Penolong Setiausaha untuk diluluskan.Pengarah Tanah Dan GaliaN iii.K (BHG. Johor .Peratus taburan bagi Bumiputera .Majlis Daerah/Pejabat Tanah Daerah . PERUMAHAN) 13 . Resit Premium/Notis 5A – 1 Salinan iv.Pemaju . 3 Ketentuan lot-lot bumiputera dibuat mengikut peratusan kuota. (1) salinan Pelan Leaut yang telah diluluskan oleh :. (1) salinan Surat Kelulusan Serah balik dan Kurnia Semula daripada Pengarah Tanah dan Galian Johor mengandungi maklumat :.Pentadbir Tanah Daerah yang berkaitan PEJABAT S.Anggaran harga jualan bagi jenis rumah terlibat.Pengarah Perancang Bandar Dan Desa . Setelah diperakukan. 4 5 Surat kelulusan berserta Pelan Taburan yang telah di tanda diedarkan kepada :. .KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i.Syarat Nyata ii. .U.

U.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA CONTOH BORANG PEJABAT S. PERUMAHAN) 14 .

.......... Maklumat Bangunan / Lot :- Jenis Bangunan / Lot Bilangan Unit 1) RUMAH TERES (20’ X 70’) 2) KEDAI PEJABAT (22’ X 70’) 60 UNIT 52 UNIT .......... Tandatangan Pemohon / Pemaju ___________________________________________________ KEGUNAAN PEJABAT : ... : ......................................................................................... 79000 NUSAJAYA...K (BHG..................... ...... PARCEL C3S....................................... 3.............................................. Tarikh Kelulusan SBKS : ...... 2............................................................................................... PEJABAT S...... 7....... ..................................................................... 5...................................... : .......U...... : .......................................................................... PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR.......... : ..............................................KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR (BAHAGIAN PERUMAHAN) ARAS BAWAH (G) & 1........................................................................................................................................................... 6................ JOHOR BAHRU TEL : 07-266 6260 FAKS : 07-266 1512 Borang Permohonan Taburan Lot – Lot Bumiputera Kategori Rumah Kos Sederhana / Kedai / Industri 1. PERUMAHAN) 15 ......... 4............................................................. Nama Pemaju Alamat Projek / Taman Mukim Daerah : .

KUASA YANG MELULUSKAN PERMOHONAN Ketua Penolong Setiausaha.U. PERUMAHAN) 16 . Bahagian Perumahan Johor BORANG PERMOHONAN Borang permohonan boleh didapati secara percuma di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. Bahagian Perumahan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN MEMBELI HARTANAH KOS SEDERHANA / MEWAH LOT BUMIPUTERA SKOP Kerajaan Negeri Johor dalam usaha menjaga kepentingan pemilikan hartanah kos sederhana / mewah golongan Bumiputera telah mewujudkan Unit Bumiputera di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. Bahagian Perumahan. PEJABAT S. DOKUMEN YANG DIPERLU DISERTAKAN Salinan Kad Pengenalan pemohon / pasangan.K (BHG. Johor Bahru. Unit ini berperanan memasarkan jualan hartanah kos sederhana dan mewah bagi kuota bumiputera dengan mengeluarkan surat tawaran kepada pemohon.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PERMOHONAN MEMBELI KEDAI / RUMAH KOS SEDERHANA LOT BUMIPUTERA PROSES PERMOHONAN

1

Terima pertanyaan pembelian dan semak di keratan iklan akhbar bagi memastikan projek tersebut telah disenaraikan Semak dan pastikan unit yang dipohon masih kosong.

2

3

Serahkan borang permohonan untuk diisi pemohon. Pemohon majukan permohonan lengkap dengan sokongan dokumen salinan kad pengenalan.

4

5

Daftar nama pemohon untuk lot yang dipilih melalui sistem kemasukan data berkomputer dan catat tarikh tawaran di dalam buku rekod tawaran.

6

Cetak surat tawaran dan dapatkan tandatangan pegawai yang diberi kuasa untuk menandatangani surat. Serahkan salinan asal surat tawaran kepada pembeli, salinan kedua kepada pemaju dan salinan ketiga untuk salinan pejabat. Pemohon hendaklah berurusan dengan pemaju bagi urusan bayaran 10% serta lain-lain urusan yang berkaitan.

7

8

**Surat tawaran hanya sah selama 1 bulan. Pemohon boleh memohon lanjutan sebanyak 2 kali iaitu 14 hari pertama dan 14 hari kali kedua jika permohonan pinjaman di dalam proses.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

17

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TAFSIRAN SYARAT KELAYAKAN BUMIPUTERA:1. Tafsiran kaum bumiputera adalah sebagaimana berikut:1.1 Orang Asli merupakan penduduk tertua tetapi hanya sebahagian masih wujud di Semenanjung Malaysia. Mereka terdiri daripada Negrito, Senoi dan Melayu Proto. 1.2 Orang Melayu membentuk etnik terbesar di Semenanjung manakala di Sabah dan Sarawak merupakan kaum minoriti. Mereka berasal dan telah menetap di sini sejak 1850 dan terdiri dari keturunan Jawa, Banjar, Bugis dan Minangkabau. Percampuran yang pantas ke dalam masyarakat Melayu adalah kesan daripada ciri-ciri budaya yang sama serta mempunyai perikatan persaudaraan dalam Islam. 1.3 Orang Peribumi pula merupakan bumiputera yang bukan Islam yang mengandungi kumpulan etnik yang bermastautin di Sabah dan Sarawak. 1.4 Mengenai Sarawak, seseorang warganegara dan ianya adalah seorang dari mana-mana satu kaum yang dinyatakan dalam Fasa 1 (17) sebagai kaum asli negeri itu atau ianya adalah seorang berketurunan campuran yang berasal hanya daripada kaum-kaum itu iaitu Bukitan, Bisayah, Dusun, Dayak Laut(Iban), Dayak Darat (Bidayuh), Kadayan, Kalbit, Kayan (termasuk Sabup dan Sipeng), Kajang (termasuk Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjong dan Kanowit), Lugat, Lisum, Melayu, Melano, Murut, Punan, Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit. 1.5 Mengenai Sabah, seseorang warganegara dan ianya adalah anak atau cucu kepada seseorang dari suatu kaum asli Sabah dan telah lahir (sama ada atau tidak pada atau selepas hari Malaysia) di Sabah atau bapanya pada masa ia lahir itu adalah berdomisil di Sabah. Manakala mengikut takrifan Buku Malaysia Kita, ianya terdiri daripada kaum Kadazan, Bajau Laut, Bajau Darat, Dusun, Murut, Lun Dayeh, Bisayah, Kadayan. Orang Sungai, Suang Latut, Brunei yang menetap di kawasan Bangawan – Papar, Idahan, Ilanun, Kwijau, Lotud, Mangkalan, Maragang, Minokok, Murut, Paitan, Ramahau, Rungus, Sino – Native, Sulu, Tambanuo dan Tidong.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

18

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

2. Bagi mana-mana warganegara Malaysia yang bukan bumiputera tetapi berkahwin dengan bumiputera layak diberi kelonggaran untuk mendapat lot rumah bumiputera. 3. Anak angkat yang sah (yang memiliki Sijil Anak Angkat) kepada Bumiputera adalah layak diperakukan. 4. Bagi kaum bukan bumiputera yang mengamalkan budaya Melayu atau yang beragama Islam atau yang memperolehi kemudahan pelaburan di bawah Skim ASB/ASN seperti kaum Portugis, Siam Malaysia dan India Muslim (tanpa percampuran melalui perkahwinan dengan bumiputera) tidak layak mendapat kemudahan lot rumah bumiputera.

PEJABAT S.U.K (BHG. PERUMAHAN)

19

PEJABAT S.K (BHG. Johor.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PELEPASAN LOT BUMIPUTERA KEPADA AWAM WARGANEGARA MALAYSIA PENGENALAN Sebagai usaha meringankan beban pemaju yang tidak dapat menjual lot-lot peruntukkan Bumiputera. Kerja Raya dan Kemudahan Awam / Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan. KUASA YANG MELULUSKAN Y. Langkah ini bertujuan mengelakkan pemaju daripada menghadapi kerugian akibat kekurangan aliran tunai.U. Kerajaan Tempatan. PERUMAHAN) 20 . Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan. pihaknya diberi kelonggaran memohon pelepasan bagi unit yang tidak terjual dengan syarat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.B Pengerusi Jawatankuasa Perumahan. BORANG PERMOHONAN Borang Permohonan boleh diperolehi secara percuma daripada : Unit Bumiputera.

Menjelaskan dahulu Bayaran Perkhidmatan tertunggak sebanyak RM 1000. Status Pembinaan telah melebihi 50% mengikut pengesahan Arkitek. PEJABAT S. 3. Pemaju telah mengiklankan jualan rumah /kedai/ bangunan perdagangan di projeknya sekurang-kurangnya 2 kali dalam surat khabar utama selang (1) bulan di antara kedua iklan.00 (sekiranya ada) bagi setiap unit jualan selepas (5) unit pertama.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PELEPASAN LOT BUMIPUTERA KEPADA AWAM WARGANEGARA MALAYSIA SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 1. Pemaju telah mendaftar melebihi 6 bulan dari tarikh Perjanjian Tambahan.U. PERUMAHAN) 21 . 2. 4.

(1) salinan pelan taburan Lot Bumiputera yang telah diluluskan (saiz A3). 5. Sekiranya telah siap. Sekiranya telah siap. 1. Laporan Jualan Lot Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang terkini. 6. 4. 2.K (BHG. Bayaran perkhidmatan. Salinan hendaklah disahkan oleh arkitek pemaju. pengesahan dibuktikan melalui Sijil Layak Menduduki Bangunan (CFO) yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. PERMOHONAN PELEPASAN KALI KEDUA DAN BERIKUTNYA. 5. Borang Permohonan Pelepasan. 3. pengesahan dibuktikan melalui Sijil Layak Menduduki Bangunan (CFO) yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Keratan iklan promosi jualan di akhbar utama. 4. Bayaran Perkhidmatan. 2. Laporan Jualan Lot Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang terkini Pengesahan Arkitek mengenai progres pembinaan. 3. Surat / Borang Permohonan Pelepasan . 1.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHONAN PELEPASAN KALI PERTAMA. (1) salinan pelan taburan Lot Bumiputera yang telah diluluskan (saiz A3).U. Pengesahan Arkitek mengenai laporan kemajuan pembinaan. Salinan hendaklah disahkan oleh arkitek pemaju. PERUMAHAN) 22 . PEJABAT S.

Kerajaan Tempatan. Terima Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan. 3. Permohonan didaftarkan Permohonan dirujukkan kepada KPSU untuk pertimbangan. Terima Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan. 4. Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Pemohon majukan permohonan lengkap. 4. PEJABAT S. Memo diserahkan kepada Y. PERMOHONAN PELEPASAN KALI KEDUA DAN BERIKUTNYA 1. Kerja Raya dan Kemudahan Awam bagi pertimbangan. Tempatan. Kerajaan Tempatan. Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Kerajaan Tempatan.B Pengerusi Jawatankuasa Perumahan. Surat pelepasan disediakan dan diserahkan kepada pemohon melalui pos.U. 3. Draf Ringkasan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan. Kerajaan Tempatan. 2. Memo disediakan bagi semakan dan tandatangan KPSU. Kerja Raya dan Kemudahan Awam. 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN PELEPASAN LOT BUMIPUTERA KEPADA AWAM WARGANEGARA MALAYSIA. Surat pelepasan disediakan dan diserahkan kepada pemohon melalui pos. Permohonan didaftarkan. PERMOHONAN PELEPASAN KALI PERTAMA 1.K (BHG. Pemohon majukan permohonan lengkap. Kerajaan 5. 5. 6. 6. Kertas Ringkasan Mesyuarat dimajukan ke Pejabat Setiausaha Kepada Jawatankuasa-jawatankuasa bagi pertimbangan Jawatankuasa Perumahan. 7. PERUMAHAN) 23 . Kerja Raya dan Kemudahan Awam disediakan.

Kerajaan Tempatan. Segamat dan di Plaza Angsana Johor Bahru. Salinan surat beranak pemohon dan tanggungan. Surat Akuan Sumpah pemohon. Kerja Raya Dan Kemudahan Awam Negeri Johor. Salinan Sijil nikah / perkahwinan (jika berkahwin). KUASA MELULUSKAN Jawatankuasa Perumahan. PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SISTEM PENDAFTARAN TERBUKA DAN PROSEDUR KERJA PENAWARAN RUMAH / KEDAI KOS RENDAH / KOS SEDERHANA RENDAH SKOP Di dalam penawaran Rumah/Kedai Kos Rendah/Sederhana Rendah kepada orang awam. BORANG PERMOHONAN Borang PSU (P) : 1/2004 Borang ini boleh didapati secara percuma di Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan termasuk cawangan di daerah Batu Pahat.K (BHG. Muar. Kluang. Mersing. PERUMAHAN) 24 . Kerajaan Negeri mengamalkan cara Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT) dan pemarkahan terkumpul untuk menentukan kelayakan dan kedudukan (ranking) pemohon. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i) ii) iii) iv) v) Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan.U. Bukti pendapatan pemohon dan pasangan.

Taraf Perkahwinan i) Selain bujang ii) Bujang Pekerjaan i) Bekerja ii) Tidak bekerja 50 45 b.000. a.000 / RM30. Satu permohonan bagi pasangan suami / isteri kecuali mereka yang beristeri lebih daripada seorang. v. Pendaftaran sah untuk tempoh 5 tahun.00 sebulan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT LAYAK PEMOHON i. vi.00.000 / RM28.U.000.00 sebulan. Pendapatan :- Rumah Kategori 1 & 2 Kategori 3 & 4 Kategori 5 Kategori 6 Kedai - Pendapatan maksima tidak lebih RM2. Pendapatan maksima tidak lebih RM3. Pendapatan maksima tidak lebih RM5.000 dan RM35.000. 50 30 PEJABAT S.00 sebulan. PERUMAHAN) 25 . Pendapatan maksima tidak lebih RM3. Warganegara Malaysia Berumur 18 tahun dan ke atas. Keutamaan pengeluaran Sijil Layak Memiliki Rumah (SLMR) akan diberikan kepada pemohon mengikut ranking berasaskan markah tertinggi yang dikumpulkan.500.500.00 sebulan iv.K (BHG. SISTEM MARKAH Semua pemohon yang didaftarkan dan layak akan diberi markah mengikut kriteria di bawah. Pendapatan maksima tidak lebih RM4. BAYARAN Bayaran proses pendaftaran RM5. ii.000 ) 3 bilik dengan pemilikan 5 tahun dan ke atas. Bujang layak memohon.00 sebulan. Tidak memiliki rumah / tanah di Malaysia kecuali Rumah Kos Rendah kategori 1 hingga 4 (RM25. iii.

500 iii) RM3.001 hingga RM3.501 hingga RM3.000 ii) RM3.500 d. -50 -75 -100 PEJABAT S. Pendapatan – Kategori 1 & 2 i) Kurang daripada RM600 ii) RM601 hingga RM1. 50 45 40 f.001 hingga RM3.000 ii) RM2.001 hingga RM3.U.K (BHG.000 iii) RM1001 hingga RM2.000 iii) RM3.501 hingga RM4. 50 45 40 35 h.000 Pendapatan – Kategori 3 & 4 i) Kurang daripada RM2.000 ii) RM2. 50 45 40 35 g.500 iii) RM2.500 Pendapatan – Kategori 6 i) Kurang daripada RM3.KOLEKSI PROSEDUR KERJA c.000 Pendapatan – Kategori 5 i) Kurang daripada RM2.001 hingga RM2. PERUMAHAN) 26 . Saiz Keluarga / Tanggungan i) 5 orang ii) 3 orang hingga 4 orang iii) 1 orang hingga 2 orang iv) Umur i) 31 hingga 50 tahun ii) 21 hingga 30 tahun iii) 51 dan ke atas Lama Memohon i) 5 tahun dan ke atas ii) 3 hingga 4 tahun iii) 1 hingga 2 tahun iv) Kurang 1 tahun v) Jenis Kediaman i) Setinggan ii) Menyewa iii) Menumpang iv) Rumah Majikan Tolak Tawaran i) Pertama ii) Kedua iii) Ketiga 40 45 50 40 45 50 40 45 50 40 45 50 50 45 40 e.

6 Seterusnya pemohon akan berurusan dengan pihak pemaju untuk tujuan pembayaran deposit 10 %.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 Pemohon mengemukakan borang permohonan lengkap dengan dokumen sokongan. institusi kewangan untuk urusan pinjaman danpeguam untuk tujuan perjanjian jualbeli dan pindahmilik tanah. pemohon yang layak berasaskan kedudukan (ranking) markah tertinggi. Sijil Layak Memiliki Rumah (Sijil Sah bagi tempoh 1 bulan dan boleh dibaharui jika perlu ) di mana tercatit nombor lot dan nama projek tersebut akan dikeluarkan kepada pemohon.U. yang memilih zon yang berkenaan akan dipanggil ke Pejabat Perumahan untuk memilih unit yang hendak dibeli. PERUMAHAN) 27 . 2 Permohonan disemak untuk menentukan kelayakan dan maklumat di beri adalah benar atau selaras dengan dokumen yang dilampirkan. 3 Permohonan didaftarkan di dalam Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT) mengikut kategori dan zon pilihan sendiri dan seterusnya dikenakan bayaran proses. 4 Permohonan yang layak menjalani proses pemarkahan mengikut kriteria yang ditetapkan. PEJABAT S. 5 Apabila terdapat unit / lot rumah yang belum terjual di dalam sesuatu zon.K (BHG.

Mersing.Kluang. PERUMAHAN) 28 .K (BHG. Segamat dan Batu Pahat. KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha / Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan.U. Batu Pahat dan Pejabat Majlis Daerah Segamat. ii) Bagi borang rumah sewa terdapat di Pejabat Daerah Kluang. Rumah Sewa beli terdapat di semua daerah di Negeri Johor. Kluang. PEJABAT S. antara lain telah membina banyak rumah pangsa dan rumah awam kerajaan di seluruh negeri Johor untuk disewakan / dibeli kepada mereka yang berkelayakan. Segamat.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN DAN PENAWARAN RUMAH SEWA / SEWA BELI KERAJAAN NEGERI JOHOR PENGENALAN Kerajaan Negeri dalam usaha menyediakan kemudahan asas untuk golongan berpendapatan rendah. BORANG PERMOHONAN Borang permohonan boleh didapati secara percuma daripada : i) Pejabat Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan Johor termasuk Pejabat Cawangan Perumahan di daerah Batu Pahat. Manakala Rumah Pangsa untuk disewa kini terdapat di daerah Johor Bahru.Muar.

Borang J (Cukai Pendapatan) tiga (3) tahun terakhir. Salinan Sijil Beranak atau Salinan Kad Pengenalan anak-anak. ii. iv.K (BHG. v.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i. ii. PERUMAHAN) 29 . Salinan Kad Pengenalan suami dan isteri. vi. Surat Pengesahan Majikan ( suami dan isteri ) menyatakan jawatan. Salinan Fotostat Sijil Pendaftaran Perniagaan. iii.U. Surat Sumpah tidak memiliki rumah. iv. Bagi pemohon yang bekerja sendiri i. tarikh mula berkhidmat dan gaji bulanan diterima. Slip Gaji terakhir ( suami dan isteri ) iii. Salinan Fotostat Lesen Perniagaan. Dokumen Tambahan Bagi Permohonan Rumah Sewa Beli Kerajaan i) Surat Permohonan yang menyatakan alamat rumah yang hendak dipohon. iii. Bagi pemohon bergaji tetap i. Borang EA / Borang J – Cukai Pendapatan jika ada. Butir-butir pendapatan. Salinan Surat Nikah / Sijil Perkahwinan. Surat Akuan Sumpah jenis perniagaan dan pendapatan bulanan. PEJABAT S. Salinan Surat Cerai ( jika janda / duda). ii.

PEJABAT S. Tidak memiliki rumah atau tapak rumah di Malaysia. Berumur 18 tahun ke atas. Tidak memiliki rumah di Negeri Johor. Satu permohonan bagi pasangan suami / isteri kecuali lain-lain isteri. iii. iii. SYARAT. viii. ii.U. Berumur 18 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 50 tahun.SYARAT PEMOHON RUMAH SEWA BELI KERAJAAN i. iv. Pendapatan bersama suami isteri antara RM1500 hingga RM2500 sebulan. vi.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT PEMOHON RUMAH SEWA KERAJAAN i.K (BHG. vi. Dilahirkan di Negeri Johor. Berkahwin (termasuk janda / duda). (Sertakan dokumen berkaitan). Bujang dibenarkan memohon selain yang telah berkahwin. Warganegara Malaysia. Warganegara Malaysia. Bagi kelahiran luar negeri Johor mestilah telah menetap di Negeri Johor tidak kurang 10 tahun . SYARAT KHAS BAGI TAMAN CENDANA II i. Pendapatan bersama suami dan isteri tidak melebihi RM 1500 sebulan. iv. v. PERUMAHAN) 30 . ii. Pendapatan bersama suami dan isteri tidak melebihi RM 2000 sebulan. vii. Satu permohonan bagi pasangan suami / isteri kecuali lain-lain isteri. v.

PERUMAHAN) 31 .U.00 X 6 keping) 9 Kunci rumah diserahkan kepada pemohon. Membayar Wang Amanah sebanyak dua (2) bulan mengikut kadar sewa. iii. Permohonan di daftarkan dan diberikan nombor rujukan.K (BHG. iv. 3 keping gambar ukuran pasport. Setem Hasil (RM1. 4 5 Pemohon yang dipanggil temu duga hendaklah melengkapkan borang yang dilampirkan dan membawa dokumen sebagaimana yang dikehendaki. waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Perumahan. PEJABAT S. Satu (1) bulan sewa bagi bulanan berkenaan. Pemohon dipanggil untuk ditemu duga mengikut tarikh. 6 7 Keputusan temu duga dimaklumkan dan Surat Tawaran dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya / Surat Penolakan kepada pemohon yang gagal. Laporan temu duga dirujuk kepada KPSU / PSU untuk pertimbangan kelulusan. hari. Pemohon yang berjaya dikehendaki menyempurnakan perkara-perkara berikut dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh surat dikeluarkan :8 i. 3 Permohonan dirujuk bagi pertimbangan PSU / KPSU untuk dipanggil temu duga.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN 1 2 Pemohon majukan permohonan lengkap. ii.

PERUMAHAN) 32 .U.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.

K (BHG.U. PERUMAHAN) 33 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.

500. Johor Bahru Tel : 07-266 6260 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN RUMAH PANGSA AWAM SYARAT ASAS BIL. pendapatan bersama suami isteri dari RM1. Sijil Nikah / Pendaftaran Perkahwinan / Penceraian / kematian. Satu permohonan bagi pasangan suami/ isteri kecuali lain-lain isteri. 1. (Sertakan dokumen berkaitan). 79000 Nusajaya. 5. Satu Keping Gambar Pemohon Saiz pasport 3. PERUMAHAN) 34 . 6. Sijil Beranak atau Kad Pengenalan anak-anak. Bukti pendapatan suami dan isteri yang terbaru (slip gaji / perakuan majikan / borang J dan cukai pendapatan).U. Akuan sumpah pekerjaan dan pendapatan bagi pemohon yang bekerja sendiri. Berkahwin (termasuk Duda / Janda).500. Borang yang lengkap hendaklah dikembalikan kepada : Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. (Bahagian Perumahan) Aras Bawah (G) & 1. 1. 4.00 hingga RM2. Permohonan bagi Rumah Pangsa Taman Cendana II. Kad Pengenalan Suami dan Isteri 2. PEJABAT S.500.K (BHG. Parcel C3S.00 sebulan. KEYATAAN 2. 6. Sebarang permohonan yang tidak lengkap akan ditolak. Kelahiran di Negeri Johor. Kelahiran di luar Negeri Johor [rujuk syarat tambahan 1 (b)] Berumur 18 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 50 tahun. 3. 7. Tidak memiliki rumah atau tanah untuk tapak rumah di Negeri Johor. Warganegara Malaysia. 5. 2. KENYATAAN a) Pendapatan bersama suami dan isteri / isi rumah tidak melebihi RM1. 4.00 sebulan. SYARAT TAMBAHAN BIL. KENYATAAN 1.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT PERMOHONAN DAN SALINAN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BAGI PROJEK PERUMAHAN RAKYAT SALINAN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BIL. Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri. b) Tempoh menetap di Negeri Johor tidak kurang 10 tahun.

8. Kad Pengenalan: Tarikh Lahir Taraf Perkahwinan : : BERKAHWIN / JANDA / DUDA : : Warganegara : Warna Umur : : BIRU / MERAH tahun Letakan gambar ukuran pasport Berapa lama tuan / puan akan tinggal di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Majlis Perbandaran/ Majlis Daerah berkenaan : ____________ tahun Apakah pekerjaan tuan / puan sekarang : Nyatakan nama dan alamat Majikan tuan / puan : 7.KOLEKSI PROSEDUR KERJA ( BORANG INI DIBERI PERCUMA) BORANG PERMOHONAN MENYEWA RUMAH PANGSA KERAJAAN BORANG ini hendaklah dibawa ke Pejabat Penolong Setiausaha Cawangan Perumahan / Pejabat Daerah Kluang /Pejabat Daerah Segamat /Pejabat Daerah Batu Pahat oleh pemohon sendiri bagi ditandatangani di hadapan pihak berkenaan. Rumah dan Nama Jalan ):- 13. 5. Nyatakan alamat tempat tuan / puan bekerja (No. Nama Pemohon Jantina No. 6. 12.(1) keping gambar ukuran pasport hendaklah dikembarkan. suami / isteri memiliki sebarang bangunan di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Majlis Perbandaran / Majlis Daerah berkenaan : ADA / TIDAK Di manakah tuan / puan tinggal sekarang ? ( Nyatakan No.K (BHG. 4.U. 2. Berapakah jumlah pendapatan tuan/ puan tiap-tiap bulan ? Nyatakan butir-butirnya secara berasingan :PEMOHON a) b) c) Gaji pokok Pencen Lain-lain pendapatan JUMLAH RM RM RM RM SUAMI / ISTERI RM RM RM RM RM Pendapatan suami dan isteri sebulan 11. Adakah yang tuan / puan tinggal sekarang di punyai oleh :SENDIRI / MENUMPANG / MENYEWA / MAJIKAN Jika menyewa berapakah sewanya sebulan : PEJABAT S. Telefon jika ada) : 10. PERUMAHAN) 35 . Adakah tuan / puan. 3. 1. 9.

Saya berpindah ke tempat lain di luar kawasan Majlis Bandaraya / Majlis Perbandaran / Majlis Daerah berkenaan. Kad Pengenalan : Pekerjaan : Pendapatan : Alamat Rumah : Alamat Majikan : No. Bahawasanya dengan ini saya faham permohonan ini akan dibatalkan dan sebarang permohonan yang saya buat masa hadapan akan ditolak. Telefon : Sila catatkan alamat surat menyurat tuan / puan : 17. Penjamin :-(Sila kemukakan salinan Kad Pengenalan dan Slip Gaji Penjamin) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) 16. 18. Saya mendapat rumah sewa Kerajaan ( Quarters). TARIKH : PEJABAT S. i) ii) iii) Saya memiliki / membeli mana-mana rumah swasta atas nama isteri / suami. TANDATANGAN PEMOHON (Mesti dibuat di hadapan Pegawai) Tarikh : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT TANDATANGAN SAKSI (PELAWAT PERUMAHAN) CAWANGAN PERUMAHAN JOHOR BAHRU.sekiranya mana-mana maklumat yang saya berikan didapati palsu.U. Adalah saya mengaku iaitu butir-butir yang saya beri di atas ini kesemuanya adalah benar dan saya mengaku akan menunaikan sewa-sewa yang dikenakan dan saya patuh segala syarat-syarat yang berkenaan. Nama Penjamin : No.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 14. PERUMAHAN) 36 . Berikan sebab-sebab memohon :i) ii) iii) iv) 15.K (BHG.

K (BHG. No I/C S/Beranak Hubungan Dgn Pemohon Nama & alamat Majikan Bil Nama Jantina T/Lahir Pekerjaan Gaji PEJABAT S.U. Sila butirkan di bawah ini tanggungan tuan / puan (suami/isteri/anak/ibu/bapa) yang akan tinggal bersama-sama tuan / puan jika diperuntukkan rumah.19. PERUMAHAN) 37 1 2 KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3 4 5 6 7 8 9 10 .

..... sebulan Saya dan suami / isteri tidak memiliki rumah atau tanah untuk tapak rumah kediaman di Malaysia...... V............. Saya adalah Warganegara Malaysia...................... Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui Oleh yang tersebut namanya di atas iaitu :...... Di ............III..... Dan saya membuat surat akuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut Akta Berkanun Tahun 1960......... Sekiranya keterangan I....... VI...... ) ) ) ) ) ) Tandatangan Pemohon 200.........K (BHG.......... Di hadapan saya..........KOLEKSI PROSEDUR KERJA MALAYSIA NEGERI JOHOR SURAT AKUAN Bahawasanya saya Kami No.... Saya telah menetap di Negeri Johor selama ..........U...... II.. Dalam Negeri ................... hari bulan. PEJABAT S....... III................... PERUMAHAN) 38 ............ tahun Status perkahwinan saya adalah Bujang / Berkahwin / Duda / Janda............. Pendapatan bulanan saya dan suami / isteri adalah sebanyak RM ..II.......... Pada ........... IV.IV & V di atas didapati palsu maka tawaran rumah kos rendah / sederhana rendah adalah terbatal dengan sendirinya.. Kad Pengenalan yang beralamat di dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa :- I....................................................................

b) Slip gaji terakhir (suami / isteri). PEJABAT S. 11. Salinan Lesen Perniagaan. 2. Bukti menetap di Negeri Johor selama 10 tahun. Butir-butir pendapatan. 1 Keping gambar pemohon saiz pasport. Borang J ( Cukai Pendapatan) Surat akuan sumpah jenis perniagaan dan pendapatan bulanan. 3. Surat hak milik rumah. 5. Kad Pengenalan suami dan isteri asal dan fotostat.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Dokumen-dokumen yang dikehendaki dibawa semasa temuduga 1.K (BHG. butir-butir mengenai FELDA / tanah pertanian jika ada. Surat Akuan Sumpah tidak memiliki rumah (dilampirkan) 8.anak tuan / puan asal dan fotostat. 9. Sijil Beranak atau Kad Pengenalan anak. Penyata Simpanan KWSP (suami / isteri ) asal dan fotostat. i) Bagi pemohon yang bergaji tetap a) Surat pengesahan bekerja daripada majikan (suami / isteri). tarikh mula berkhidmat dan nama jawatan. tanah sendiri / pusaka. 7. Menunjukkan gaji sebulan. Surat Nikah / Sijil Perkahwinan / surat cerai asal dan fotostat. PERUMAHAN) 39 .U. 10. 4. Salinan Kad Pengenalan dan slip gaji penjamin. Resit sewa dan bil-bil api dan air yang terakhir rumah yang di diami sekarang. 6. c) Borang EA/ Borang J (Cukai Pendapatan) ii) Bagi pemohon yang bekerja sendiri a) b) c) d) Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan.

PERUMAHAN) 40 .K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.U.

U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.K (BHG. PERUMAHAN) 41 .

PERUMAHAN) 42 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.K (BHG.U.

U. PERUMAHAN) 43 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT S.K (BHG.

membawanya semasa temu duga di tempat yang telah ditetapkan.tulis ‘TIADA’ di dalam ruang yang berkenaan. 17. PEJABAT S. misalnya Sijil Kerakyatan dan sebagainya. Semua butir-butir yang dimasukkan di dalam borang ini mestilah ditulis dalam bahasa Malaysia. Tuan / puan mestilah juga membawa surat-surat keterangan yang membuktikan adanya semua orang yang disenaraikan dalam jawapan kepada soalan No. Sebarang surat lain yang menyokong kenyataan-kenyataan tuan / puan mestilah juga diadakan.U.. Apabila tuan / puan telah selesai mengisikan borang ini maka tuan / puan mestilah sama ada : i) Membawanya atau poskan ke Pejabat Setiausaha Kerajaan. jika soalan itu tidak ada kena mengena dengan halhal tuan / puan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SULIT BORANG INI DIBERI DENGAN PERCUMA KERAJAAN NEGERI JOHOR PERMOHONAN BAGI DIUNTUKKAN SEBUAH RUMAH DALAM RANCANGAN Lekatkan Gambar Ukuran pasport AMARAN Borang ini hendaklah diisikan dengan lengkap dan betul. Jika tidak permohonan ini akan ditolak Permohonan ini akan ditolak jika sekiranya tuan/puan memberi kenyataan yang palsu atau jika tuan/puan tidak memberitahu dengan serta merta kepada Ketua Penolong Setiausaha. Johor. PERUMAHAN) 44 . 3.Cawangan Perumahan Johor Bahru. Atau ii) 2. Seterusnya sebarang permohonan yang dibuat selanjutnya oleh tuan/puan berkenaan dengan mana-mana jua rancangan ini pada masa akan datang akan terus ditolak terus. Ini mestilah berupa (i) Kad pengenalan (ii) Surat Beranak dan (iii) Surat Sumpah menggantikan Surat Beranak tiap-tiap seorang itu. CATITAN 1.K (BHG. Cawangan Perumahan Johor Berkenaan dengan sebarang pertukaran alamat tuan/puan ataupun berkenaan dengan hal-hal yang berlaku selepas tarikh tuan/puan menyelesaikan borang ini. Semua soalan mestilah dijawab.

13. nyatakan dengan sewajarnya. PERUMAHAN) 45 . 9. Jika tuan / puan menjadi rakyat mengikut kelahiran. 11. 4. Keturunan Warna Tarikh Lahir : : : Nyatakan di negeri manakah dan nama tempat ibu/bapa tuan/puan dilahirkan. 5. 3. 6. Kad Pengenalan : Umur : Tahun Bulan.U. Sila Nyatakan bilangan surat beranak/ Kad Pengenalan/ Surat Mati mereka juga. Nyatakan nama dan alamat Majikan tuan / puan 15. Pendaftaran. Berapa lama tuan / puan telah tinggal di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Perbandaran / Daerah ini : tahun Adakah tuan / puan bermaksud hendak tinggal di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru / Perbandaran / Daerah ini : Apakah tuan / puan sekarang : ( Jika berniaga sebutkan jenis perniagaannya ) 12. tahun 20 8. Nyatakan alamat tempat tuan / puan bekerja ( dan No. 2. 1. Berapa tahun sudah tuan / puan menetap di dalam negeri Johor : iaitu sejak hb 19 hingga hb. Nyatakan nama tuan / puan yang penuh Lelaki / perempuan : No. Nyatakan tempat tuan/puan dilahirkan ( kampung / Pekan / Daerah dan Negeri) 7. Adakah tuan / puan seorang yang sudah berkahwin / bujang / janda / duda : Adakah tuan / puan warganegara atau rakyat negeri Catatkan butir-butir mengenai Sijil Kerakyatan tuan / puan termasuk juga No. Telefon jika ada ) PEJABAT S. 14. 10.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SILA ISIKAN BORANG INI DENGAN HURUF BESAR.K (BHG.

Berapakah jumlah pendapatan tuan / puan pada tiap-tiap bulan (Nyatakan butir-butirnya secara berasingan ) ‘JIKA ADA’ Tangga gaji : Kumpulan : a) Gaji b) Dalal atau komisen (hitung panjang) c) Bonus setahun d) Faedah atau bunga berkenaan e) Sewa daripada harta benda f) Pencen g) Ganjaran atau Gratuity h) Sebarang punca pendapatan yang lain termasuk pemberian yang berupa benda atau barang-barang. RM RM RM RM RM RM RM RM RM Sila berikan maklumat yang berikut berkenaan dengan semua orang-orang yang akan tinggal bersama-sama dengan tuan/puan di dalam rumah itu jika diuntukkan kepada tuan/puan. telefon jika ada ).KOLEKSI PROSEDUR KERJA 16. 20. Jikalau ianya disewakan. (LAMPIRAN 1) Adakah tuan/puan. kedudukannya dan lain-lain). i) Rumah tuan/puan sendiri atau ii) Rumah keupayaan saudara tuan/puan (Nyatakan tali persaudaraannya. Nyatakan sama ada tempat tinggal tuan/puan di alamat yang tersebut di atas. nama jalan dan No. PERUMAHAN) 46 . iaitu keterangan berkenaan tanah dan/atau bangunan itu. misalnya pihak majikan memberi makan 3 kali sehari JUMLAH PENDAPATAN SEBULAN 17. 19. nyatakan butir-butir pendapatan yang di terima : 18. Di manakah tuan/puan tinggal sekarang? (Nyatakan nombor rumah. suami/isteri tuan/puan memiliki sebarang tanah atau bangunan di dalam Malaysia? (Nyatakan butir-butir yang penuh.K (BHG.U. dan apakah persaudaraan itu mengikut pertalian darah atau perkahwinan) PEJABAT S.

Nyatakan nama tuan rumah itu : iv) v) vi) Disewa daripada tuan rumah (Chief Tenant).K (BHG. 22. rumah kepunyaan Pentadbiran Kereta Api Tanah Melayu atau rumah kepunyaan sebarang Syarikat Perniagaan atau Disewa daripada tuan tanah (Landlord). Berapa kalikah tuan/puan telah dipanggil mengundi dalam Projek Rumah Murah Kerajaan : Kali. 25. Jika rumah yang di pohon itu di dalam kawasan rizab melayu. Nyatakan tuan rumah itu : 21. 17 itu duduk di tempat tinggal tuan/puan sekarang. Jika menyewa rumah. berapakah sewa yang tuan/puan bayar pada tiap-tiap bulan berkenaan tempat tinggal tuan/puan di alamat tersebut yang di atas.U. PERUMAHAN) 47 . Adakah semua orang yang dinyatakan di dalam jawapan kepada soalan No. Nyatakan nama Projek-Projek tersebut : Nama Projek Daerah Keputusan PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA iii) Rumah Kerajaan (Kepunyaan jabatan Kerajaan Negeri atau Jabatan Kerajaan Persekutuan ) atau Diuntukkan oleh Majikan – Misalnya rumah kepunyaan Tenaga Nasional Berhad. 23. tolong penuhkan maklumat berikut : i) Adakah tuan/puan keturunan Bangsa Melayu atau berasal dari keturunan yang datang dari Gugusan Pulau-Pulau Melayu : Adakah tuan/puan bertutur Bahasa Melayu atau lain-lain bahasa berasal dari Gugusan Pulau-Pulau Melayu : Adakah tuan/puan beragama Islam : Sila catatkan alamat surat menyurat tuan/puan : ii) iii) 24.

K (BHG. Pemohon Nama & Alamat Majikan Bil 1 2 Nama Jantina T/Lahir Pekerjaan Gaji PEJABAT S.-5- (LAMPIRAN) No I/C S/Beranak Hubungan Dgn. PERUMAHAN) 48 KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3 4 5 6 7 8 9 10 .U.

Selanjutnya saya faham sekiranya diuntukkan sebuah rumah kepada saya hasil daripada kenyataan palsu yang saya tulis dalam borang ini maka :a) b) Saya akan disuruh keluar rumah itu serta merta. iaitu daripada hb. 20 . 19 hingga hb. Saya faham bahawa permohonan ini akan dibatalkan dan sebarang permohonan yang saya buat di masa hadapan akan ditolak. 8. Pegawai Daerah. Saya mengaku bahawa pendapatan saya sendiri / suami dan isteri bila di campur adalah sebanyak RM sebulan. c) TANDATANGAN SAKSI NAMA SAKSI : TANDATANGAN PEMOHON Ahli Dewan Negeri / Dewan Parlimen / Majlis Daerah / Pen.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bahawasanya. Saya mengaku lahir di tetapi saya menetap di Negeri Johor selama lebih daripada tahun pada tarikh saya membuat permohonan ini. 7.K (BHG. Saya mengaku bahawa saya adalah Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) kerana saya dilahirkan di . Saya mengaku berumur tahun. mahupun dari mana-mana pihak yang Berkuasa Awam.U. dengan ini saya mengaku bahawa mengikut pengetahuan dan kepercayaan saya yang sesungguhnya semua maklumat yang di sebutkan di dalam borang ini dan juga kelayakankelayakan asas berikut ini adalah benar belaka : 1. 6. Saya mengaku bahawa saya adalah seorang Warganegara / rakyat negeri Johor ( Anak Negeri Johor ). 5. Saya mengaku bahawa saya adalah Ketua Pencari Nafkah untuk sekeluarga yang terdiri daripada orang.PERUMAHAN) 49 . 2. 4. sekiranya mana-mana juga maklumat yang telah saya beri itu palsu. Saya mengaku bahawa saya / suami saya / isteri saya tidak memiliki sebarang tanah atau bangunan di dalam Malaysia. Saya mengaku bahawa saya adalah Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) sebab keduadua ibu bapa saya lahir di Negeri Johor. Jumlah wang yang akan dibayar sebagai ansuran bulanan dan lain-lain di antara tarikh saya menduduki rumah ini hingga saya disuruh keluar itu akan lenyap. ALAMAT SAKSI TARIKH : PEJABAT S. Saya mengaku bahawa saya adalah telah tinggal terus menerus di dalam kawasan Majlis Bandaraya / Perbandaran /Daerah sepanjang lima tahun sebelum tarikh pengakuan di buat. dan Saya tidak berhak menuntut apa-apa jenis ganti rugi jua baik daripada Kerajaan Negeri Johor. 3.

K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA BORANG B BAHAWASANYA dengan ini saya mengaku bahawa saya memang kenal ENCIK/TUAN/PUAN No. TANDATANGAN NAMA : Ahli Dewan Negeri / Ahli Dewan Parlimen / Ahli Majlis Daerah / Pen. 19 hingga hb. 20 hb.U. 19 . beliau telah pun tinggal terus menerus di dalam kawasan Majlis Bandaraya / Perbandaran / Daerah sepanjang 5 tahun yang sudah iaitu sebelum Saya juga mengaku bahawa ENCIK/ TUAN/ PUAN ADALAH Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) iaitu mengikut tarikh yang dinyatakan di dalam syarat-syarat kelayakan memohon yang ditentukan bagi Rancangan Perumahan ini / Bukanlah Rakyat Negeri Johor ( Anak Negeri Johor ) tetapi telah menetap di Negeri Johor selama tahun iaitu sejak hb. KAD PEGENALAN TARIKH : : Catitan : BORANG B DAN SAKSI bagi bahagian PENGAKUAN hendaklah ditandatangani oleh seorang Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Dewan Parlimen (Dewan Rakyat dan Negara) / Ahli Majlis Daerah / Penolong Pegawai Daerah di mana Rancangan Perumahan ini dibina. Kad Pengenalan Mengikut pengetahuan dan kepercayaan saya yang sesungguhnya. Pegawai Daerah NO. PEJABAT S.PERUMAHAN) 50 .

KEDAI DAN BANGUNAN PERDAGANGAN KOS SEDERHANA MEWAH PENGENALAN Sebelum jualan dilaksanakan oleh pemaju. Kedai dan Bangunan Perdagangan dibuat secara surat tawaran yang akan dikeluarkan oleh unit Bumiputera. Penjualan lot-lot Bumiputera bagi Rumah.K (BHG.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PENDAFTARAN JUALAN LOT BUMIPUTERA BAGI RUMAH.Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan Johor. KUASA YANG MELULUSKAN Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan Johor. BORANG PERMOHONAN Borang permohonan pendaftaran dan garis panduan bagi menyertai skim baru jualan lot Bumiputera boleh diperoleh secara percuma daripada : .U. PEJABAT S.PERUMAHAN) 51 . Bahagian Perumahan.pihaknya perlu mendaftarkan terlebih dahulu unit peruntukkan Bumiputera di Bahagian Perumahan.

8 salinan pelan taburan yang menunjukkan kedudukan fasa yang dibuka untuk jualan dan ditandakan kedudukan lot –lot Bumiputera serta diberikan No. ii. Lot/ PTD dan sebagainya (bersaiz A3 / A4) Perjanjian Utama. Salinan Kelulusan Serahbalik dan Kurnia Semula daripada Pengarah Tanah dan Galian . iii. BAYARAN Bayaran proses pendaftaran dikenakan sebanyak RM5..Johor. v.PERUMAHAN) 52 .U.Bayaran dibuat melalui Cek Berpalang atau Bank Draf atas nama Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan. PEJABAT S. vii.-1 Salinan Lesen Pemaju yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Tempatan.000. – 1 Salinan Brosur-brosur projek perumahan berkenaan. vi. iv.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i.00(Ringgit Malaysia : Lima Ribu Sahaja).K (BHG.-1 Salinan Pelan Taburan yang telah diluluskan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan. – 1 Salinan.-1 Salinan Surat Kelulusan Pelan Bangunan daripada Penguasa Tempatan. ix.1 Salinan Permit Iklan / Jualan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. viii.-1 Salinan Pelan Leaut.

PERUMAHAN) 53 . PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSES PERMOHONAN Pemohon majukan permohonan lengkap.K (BHG.U. Perjanjian Tambahan di antara Kerajaan Negeri Johor dengan Pemohon disediakan dan diserahkan kepada pemohon untuk di tandatangan dan dimatikan setem. Permohonan disemak dan didaftarkan berpandukan nombor rujukan yang sedia ada (buka fail dan diberi nombor rujukan baru sekiranya fail sedia ada pernah didaftarkan. Resit bayaran dikeluarkan dan projek didaftarkan dalam sistem Putra untuk diaktifkan jualan bagi lot-lot Bumiputera.

Johor telah diterima dan diucapkan terima kasih. Satu salinan Permit Iklan / Jualan. Untuk menyempurnakan tindakan tersebut. Untuk melengkapkan dan mengemas kini pendaftaran.04 (laporan jualan jika ada) dan Borang 06 (butiran Lot Bumiputera) yang berkembar. 8 salinan Pelan Taburan yang telah diluluskan oleh KPSU Caw. Bayaran dibuat melalui Cek Berpalang atau Bank Draf atas nama Ketua Penolong Setiausaha. Sebagai pendaftaran.K (BHG.000.. 8. Bahagian Perumahan. 5. 2.U. Surat Kelulusan Pelan Bangunan daripada Penguasa Tempatan. KETUA PENOLONG SETIAUSAHA. 2.PERUMAHAN) 54 . ARAS BAWAH (G) & 1. 9. Sekian dan kerjasama tuan diucapkan terima kasih. ( Perumahan ). 79000 NUSAJAYA. Salinan Kelulusan Serahbalik dan Kurnia Semula daripada Pengarah Tanah dan Galian Johor. 3. – 1 Salinan Satu salinan Lesen Pemaju yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI. 3. 4. PEJABAT S. JOHOR. tuan perlu mengemukakan dokumen-dokumen seperti di bawah ini :1. 7. – 1 Salinan. tuan perlu membayar RM5. PARCEL C3S. (BAHAGIAN PERUMAHAN).00 ( Ringgit : Lima Ribu Sahaja ). Satu salinan Perjanjian Utama. – 1 Salinan Pelan Leaut. 4. Kemudian kembalikan kepada Pejabat ini.KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR. Perumahan (A3 / A4 saiz). Johor. JOHOR BAHRU Tel : 07-2666260 Telefax : 07-266 1512 Tarikh : ___________________________ ___________________________ ___________________________ GARIS PANDUAN BAGI MENYERTAI SKIM BARU JUALAN LOT BUMIPUTERA PROJEK : ___________________________________________________________________ Permohonan tuan untuk menyertai Skim Baru Jualan Lot Bumiputera dengan KPSU. Pentadbiran ini memerlukan kerjasama tuan melengkapkan ( butiran 03. Brosur-brosur projek perumahan berkenaan.1 Salinan Pelan Taburan yang telah diluluskan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan. 6. BAHAGIAN PERUMAHAN.

Permit Iklan / Jualan. Bayaran Pendaftaran RM 5. dikehendaki mengemukakan kepada Ketua Penolong Setiausaha.PERUMAHAN) 55 . Lot-lot ini dijual kepada pembeli Bumiputera dengan potongan 15 % daripada harga lot-lot Bumiputera. Butiran seperti No.000. Lot Keluasan dan harga lot Bumiputera . Lesen Pemaju Perumahan. Setelah kelulusan Serah Balik dan Kurnia Semula diperoleh daripada Pengarah Tanah dan Galian Johor. Pengarah Tanah Dan Galian dan Pentadbir Tanah Daerah berkenaan untuk mendapatkan hak milik. Bahagian Perumahan untuk menentukan peratus taburan lot-lot Bumiputera. Setelah disahkan oleh KPSU ( Perumahan ) akan taburan lot-lot Bumiputera. Sebelum Pemaju melaksanakan Projek. Pihak  Pelan Leaut untuk sesuatu fasa atau zon yang dibuka untuk jualan.K (BHG. Bahagian Perumahan : Salinan surat kelulusan Pelan Bangunan daripada Berkuasa Tempatan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA LAMPIRAN A Tatacara Pelaksanaan Dan Pengurusan Skim Perumahan Unit Bumiputera Di Bawah Pentadbiran Dan Pengurusan Pejabat Setiausaha Bahagian Perumahan Johor Tindakan Awal Sebelum Penjualan Dilaksanakan 1. 2. 3. Brosur dan Lain-lain.U.00     PEJABAT S. pemaju mengemukakan dalam 4 salinan Pelan Leaut kepada Ketua Penolong Setiausaha. Pelan Leaut dikemukakan kepada pemaju.

PEJABAT S. Apabila Pemaju membatalkan perjanjian jual beli dengan pembeli Bumiputera dan membatalkan deposit 10 % daripada harga jualan.U.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bayaran Pendaftaran dan Perkhidmatan 1. Bahagian Perumahan. 5.000. Pemaju perlu membayar RM 1.K (BHG. Sekiranya ada jualan Lot Bumiputera maka pihak Ketua Penolong Setiausaha. Bahagian Perumahan.PERUMAHAN) 56 . atau selepas lulus pinjaman (sama ada daripada Bank atau Kerajaan). 2. bayaran perkhidmatan di atas. 3. b. Pemaju tidak dikenakan apa-apa atas lot –lot pelepasan. Apa jua peruntukan di atas.00 (Ringgit : Satu Ribu Sahaja) atas penjualan setiap unit Bumiputera atau 2 % daripada harga jualan yang harganya kurang daripada RM 50. bayaran perkhidmatan adalah tertakluk kepada perubahan yang akan ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. Kerajaan berhak menjual semula lot itu dengan tuntutan perkhidmatan yang sama. Bayaran dibuat dengan Cek Berpalang atas nama Ketua Penolong Setiausaha. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM 5. Kadar bayaran perkhidmatan tetap serupa sama ada jualan dibuat melalui KPSU (P) atau pemaju sendiri. Bayaran kepada KPSU (P) selewat-lewatnya satu bulan dari tarikh pembeli tandatangan perjanjian jual beli. Pemaju tidak perlu membayar perkhidmatan atas penjualan 5 unit pertambahan. Sekiranya tempahan dibuat terus kepada Pemaju. mengikut yang mana lebih rendah.00 (Ringgit : Lima Ribu Sahaja). Surat tawaran akan dikeluarkan kepada pembeli berkenaan dengan salinan kepada pemaju.00.Bahagian Perumahan akan mengemukakan tuntutan perkhidmatan dari semasa ke semasa.000. 4.000. maka pihak Pemaju hendaklah mengemukakan nama-nama kepada Ketua Penolong Setiausaha. Peraturan Jualan Dan Kawalan Unit Bumiputera Bagi memastikan pembahagian lot-lot Bumiputera dibuat dengan betul dan terkawal :a. maka lot berkenaan diserah balik kepada Kerajaan. Pemaju hanya boleh menerima bayaran pendahuluan 10 % daripada pembeli yang memiliki Surat Tawaran daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Perumahan.

Bagaimanapun. 2. Tarikh Bayaran Pendaftaran dan Permit Iklan / Jualan dikemukakan dan diendors di Pejabat Ketua Setiausaha. sekiranya Pemaju ingin segera memungut 10 % daripada pembeli sebelum menerima surat tawaran daripada KPSU (P). maka tempohnya dikira daripada tarikh dikemukakan surat kelulusan Pelan Bangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan. No. 3. 3. Pemaju perlu mengemukakan Laporan Semasa Jualan setiap 3 bulan sekali.PERUMAHAN) 57 . Penetapan ‘Time Frame Period’ Tempoh ‘Time Frame Period’ selama 12 bulan diambil kira mulai : 1. Mengemukakan Laporan Progres Jualan Unit Bumiputera yang mengandungi : Nama Pembeli. kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan.U. Pihak Arkitek perlu memastikan dan mengesahkan kemajuan pembinaan sesuatu Projek perumahan yang mencapai ke peringkat sekurang-kurangnya 50 % atau dalam keadaan lain KPSU (P) berpuas hati atas pencapaian pembinaan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA c. Bagi maksud penjualan kilang (jika tidak disyaratkan dibina bangunan tempohnya ditetapkan mulai penyerahan kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan resit bayaran premium). Industri dan Pam Minyak yang mana tidak terikat dengan Akta Pemaju Perumahan. 2. Bahagian Perumahan. Bagi lot-lot untuk Kompleks. Permohonan pelepasan boleh dikemukakan oleh pemaju pada bulan 9 mulai daripada tarikh Permit Iklan / Jualan di Pejabat Setiausaha Bahagian Perumahan atau yang lainnya mulai tarikh seperti Para 4. PTD/PTB dan tarikh tandatangan Perjanjian Jual Beli. hendaklah terlebih dahulu merujuk perkara ini kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan. tidak memerlukan Permit Iklan. iaitu jika Kerajaan memerlukan ianya dijual dengan bangunan. PEJABAT S. Syarat-Syarat Dan Proses Pelepasan Lot Bumiputera Kepada Awam 1.K (BHG. d.

Sekira Kerajaan meluluskan sebahagian sahaja Lot Bumiputera kepada awam. PTD/PTB. Berikutan dengan kebenaran Kerajaan akan pelepasan itu. ( BAHAGIAN PERUMAHAN ) JOHOR BAHRU PEJABAT S.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 4.4 dan 5. No. 5. Walau Bagaimanapun di antara tarikh permohonan ini terdapat pembeli Bumiputera. jika di perlukan. 5. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN. Permit Jualan / Iklan yang dibaharui selepas 12 bulan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Penolong Setiausaha. 5. maka permohonan pelepasan daripada pemaju dikemukakan oleh KPSU (P) kepada Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan seterusnya kepada Kerajaan untuk pertimbangan dan kelulusan. 7.U.PERUMAHAN) 58 .K (BHG.2. pemaju perlu mengemukakan nama-nama pembeli lot-lot yang dilepaskan itu. Bahagian Perumahan.1. maka untuk memudah dan membolehkan KPSU (P) memproses permohonan pelepasan ke atas bakinya. Menyertakan Salinan fotostat iklan-iklan yang telah dipamerkan sekurang-kurangnya 2 kali dalam akhbar-akhbar tempatan.3. dan harga jualan baru. 8. 2. Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan mengemukakan keputusan kepada pemaju dengan salinan kepada Pejabat Tanah dan Galian. 5. Setiap pemaju perumahan dimestikan menyertai Skim Perumahan Unit Bumiputera untuk menyeragamkan kaedah kawalan dan pembahagian lot-lot kepada pembeli Bumiputera. maka potongan 15 % masih perlu diberikan. Lain-Lain Syarat Dan Garis Panduan 1. Menyempurnakan apa jua tunggakan atas baki bayaran perkhidmatan atas jualan Lot Bumiputera Apabila semua peraturan sebagaimana peraturan di 5. Pengesahan Arkitek atas progres terbaru. Pihak pemaju dilarang menaikkan harga jualan asal yang ditetapkan semasa dalam tempoh ‘Time Frame Period’.5 dipatuhi sepenuhnya. 6.

...... NAMA TAMAN TELEFON 3..U..... NAMA LENGKAP PEMAJU 2. JUMLAH UNIT KEDAI JENIS RUMAH BIL ASAL B/PUTERA 5... ALAMAT LENGKAP SYARIKAT 4.. 6. NAMA / ALAMAT PEGUAM SYARIKAT 9. PEJABAT S.. TARIKH MULA DIBINA NYTAKAN LOKASI PROJEK : DIJANGKA SIAP 7..PERUMAHAN) 59 ..........K (BHG... SUMBER KEWANGAN UNTUK MEMBIAYAI PROJEK INI DIPEROLEHI DARIPADA ( BRIDGING FINANCING ) 8.... NAMA / ALAMAT PANEL PEGUAM INSTITUSI KEWANGAN BERKENAAN : 10... KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN DIPROJEK BERKENAAN : SEKOLAH SURAU TAMAN KANAK-KANAK PASAR BALAIRAYA LAIN-LAIN ....KOLEKSI PROSEDUR KERJA BIRO PERUMAHAN PSUP BORANG 03 MAKLUMAT MENGENAI PEMAJU DAN PROJEK PERUMAHAN 1..

KELULUSAN NAMA PEMAJU : ALAMAT : ` JENIS PROJEK : 1-KERAJAAN 2-SWASTA ) / PAJAKAN ( ) NO.U. 3. BIL 1. 9. 11.PERUMAHAN) 60 . LOT) STATUS TANAH : DAERAH MUKIM NO. 10. 6. 4. 3. 14. 6. 5. 2. 2.K (BHG. 2. 5. 4. TARIKH TANDATANGAN PERJANJIAN TARIKH TAMAT PEMOHON BAYARAN PENDAFTARAN MAKLUMAT PELEPASAN UNIT JUALAN BAKI DILEPASKAN : : : : TARIKH KELULUSAN RUJ. 15. 12.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR ( CAWANGAN PERUMAHAN ) PENDAFTARAN PROJEK PERUMAHAN SWASTA – UNIT BUMIPUTERA 1. 16. 13. 7. BIL 1. 6. 5. DAFTAR FAIL: NAMA PROJEK / TAMAN : KEDUDUKAN TANAH (NO. FAIL PTG KOS PROJEK : : : : : : : KOD PEGANGAN BEBAS ( ZON PROJEK : TARIKH : TARIKH MULA DIBINA TARIKH DIJANGKA SIAP MAKLUMAT RUMAH JENIS BANGUNAN BILANGAN UNIT BILANGAN BUMIPUTERA HARGA SEUNIT PEJABAT S. 8. 3. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful