PERJANJIAN BERSAMA ANTARA (1) (No. Mykad:) (2) (No. Mykad:) (3) (No. Mykad:) DAN (4) (No.

Mykad:) PADA

26 hb. Januari, 2012.

Di Kota Kinabalu, Sabah.

1

(di sini dan selepas ini dirujuk sebagai PIHAK KEEMPAT) 1. SEMUA PIHAK telah bersetuju untuk memulakan perniagaan tersebut mengikut termaterma dan syarat-syarat dalam Perjanjian Bersama. MYKAD:) Yang beralamat di . menjual dan membekal kambing dan susu kambing kepada Pihak Kedua. 3. (di sini dan selepas ini dirujuk sebagai PIHAK KETIGA) (4) Nama (NO. di Kota Kinabalu. ANTARA (1) Nama (NO.) di atas. PIHAK PERTAMA berhasrat menawarkan peluang perniagaan membeli. 2. Januari. 2 . PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT adalah individu-Individu yang berhasrat mengadakan modal permulaan untuk perniagaan yang disebut dengan jelas dalam perkara (1. 26 hb. MYKAD:) Yang beralamat di . Khamis. (di sini dan selepas ini dirujuk sebagai PIHAK KEDUA) (3) Nama (NO. pihak Ketiga dan pihak Keempat. PIHAK KEDUA. memproses.PERJANJIAN BERSAMA Perjanjian ini telah ditandatangani pada hari ini. (di sini dan selepas ini dirujuk sebagai PIHAK PERTAMA) (2) Nama (NO. MYKAD :) Yang beralamat di. Sabah. 2011. MYKAD:) Yang beralamat di.

Terus mencari peluang-peluang baru untuk memperkembangkan perniagaan sehingga mampu meningkat ke tahap industri sederhana atau lebih besar. Julai. B. KETIGA DAN KEEMPAT bersetuju untuk : Mengadakan modal permulaan sebanyak Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu Ringgit (RM20. B. Menyediakan Penyata Untung Rugi pada setiap tiga bulan iaitu pada minggu pertama Bulan April.6. Membuka pasaran baru secara berterusan dan memastikan pengeluaran dan permintaan bertambah dari masa ke semasa. peraturan dan Tidak menyalahgunakan kuasa keatas segala pengurusan perniagaan yang bertujuan untuk kepentingan sendiri. Kementerian atau mana-mana badan yang mempunyai undang-undang ataupun penguatkuasaan yang berkaitan dalam Persekutuan Malaysia. 3 . A. A. penyata untung rugi dan pembahagian keuntungan.3. undang-undang. Sentiasa menjaga kualiti hasil pemprosesan dan memastikan ianya mengikut syarat dan piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan. Oktober dan Januari setiap tahun.8. A. Memberi kerjasama dan tidak masuk campur dalam pengurusan perniagaan yang telah diamanahkan kepada pihak pertama.0. Julai.5. A. Meningkatkan keuntungan secara berterusan dan menjaga hak semua pihak dalam perjanjian ini agar tidak akan mengalami kerugian. A.3.9. Menyadiakan agihan keuntungan kepada semua pihak sekali setiap tiga bulan. Oktober dan Januari setiap tahun. PIHAK PERTAMA bersetuju untuk : Menguruskan perniagaan tersebut mengikut penguatkuasaan di dalam Persekutuan Malaysia. Oktober dan Januari pada setiap tahun. PIHAK KEDUA.1. B.PERJANJIAN BERSAMA PERJANJIAN BERSAMA ini telah dipersetujui mengikut terma-terma dan syarat-syarat seperti berikut : A.2.0.2.7. A. A.000. iaitu pada minggu pertama Bulan April. Julai.00) sahaja yang akan diserahkan kepada Pihak Pertama pada tarikh dan masa menandatangani Perjanjian Bersama ini. Untuk menyediakan Laporan Prestasi Perniagaan dan mengadakan mesyuarat dengan semua pihak sekali setiap tiga bulan iaitu pada minggu pertama Bulan April. A.4. A. Menghadirkan diri untuk sessi perbincangan atau mesyuarat yang telah ditetapkan sekali dalam setiap tiga bulan untuk tujuan membincangkan prestasi perniagaan. B.1.

Bersetuju berbahagi sama rata semua KEUNTUNGAN BERSIH yang dihasilkan dari perniagaan ini iaitu Dua Puluh Lima Peratus (25%) seorang dan bertanggungjawab membayar cukai pendapatan masing-masing secara peribadi. Ditandatangani Oleh (1) Nama ³PIHAK PERTAMA´ ) ) ) ) Ditandatangani Oleh (2) Nama ³PIHAK KEDUA´ Ditandatangani olah (3) Nama ³PIHAK KETIGA´ Ditandatangani oleh (4) Nama ³PIHAK KEEMPAT´ Ditandatangani oleh SAKSI ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 4 .4. Menyelesaikan apa saja bentuk masaalah atau perselisihan fahaman melalui meja rundingan dan perbincangan terlebih dahulu sebelum bertindak menggunakan aturcara undang-undang. C. C. Menyimpan segala perkara yang berkaitan dengan Perjanjian Bersama ini sebagai SULIT dan saling menjaga nama baik syarikat.1. C.0.4.3. KESEMUA BELAH PIHAK bersetuju untuk : Bekerjasama dalam semua perkara yang berkaitan dengan perjanjian ini. perniagaan dan nama semua pihak.2.B. kesemua belah pihak dengan ini menurunkan tandatangan masing-masing pada tarikh ini seperti yang disebut pada awalnya. C. C. Pada menyaksikan semua terma-terma dan syarat-syarat di atas. Membantu dan menyokong secara tak langsung usaha untuk memajukan perniagaan usahasama tersebut dan sebarang cadangan atau pandangan akan dibuat secara bertulis kepada Pihak Pertama.

MYKAD: ) ) ) 5 .Nama: NO.