Pengaruh Internet dalam Kehidupan Sehari-hari.

Internet pada awalnya merupakan projek Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat, dengan nama ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) pada tahun 1969 yang bertujuan untuk menyambung komputer-komputer di kawasan penting sebagai pemantau dan antisipasi serangan nuklear dari Kesatuan Soviet. Projek itu berkembang, hingga dipecah menjadi 2, iaitu MILNET untuk keperluan tentera dan ARPANET untuk keperluan non-tentera seperti untuk bidang pendidikan dan penyelidikan di universiti-universiti. Gabungan kedua-dua rangkaian akhirnya dikenali dengan nama DARPA Internet atau lebih sederhananya Internet yang merupakan akronim dari Interconnected Network. Internet yang pada awalnya dibuat dan dimanfaatkan oleh tentera, sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara meluas. Pemanfaatannya bermula dari sekadar mencari maklumat untuk tugas sekolah atau kuliah, Chatting, sarana jual-beli barang dan perkhidmatan, tempahan hotel dan tiket, transaksi Bank, hantar laporan syarikat dan banyak lagi yang lain. Internet semakin memudahkan orang untuk melakukan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan pertukaran data atau maklumat. Maklumat yang dulunya susah dicari melalui buku teks sekarang boleh di cari di internet dengan menggunakan laman-laman carian atau Search Engine.

Disamping mempunyai banyak perkara positif dalam kehidupan manusia, internet juga membawa kesan negatif. Seperti kandungan-kandungan yang berbau pornografi, sara, kekerasan, rasis dan lain-lain bertebaran di internet. Sering kali kandungan-kandungan yang dimasukkan seseorang ke dunia maya (Uploading), tidak ditapis oleh pembekal internet dalam hal ini adalah ISP (Internet Service Provider) sehingga kandungan-kandungan yang merosakkan moral boleh bertebaran dan bertambah setiap masa. Selain itu timbul kejahatan-kejahatan dunia maya seperti pembobolan kad kredit (Carding), Pembobolan keselamatan rangkaian computer syarikat atau institusi baik agensi kerajaan atau swasta (Cracking) untuk mencuri data, menukar paparan laman laman (Defacing), dan menyebarkan karya cipta orang lain atau pelanggaran hak cipta.

Internet seperti pisau bermata dua, di satu sisi mempunyai manfaat, dilain sisi boleh merugikan pengguna. Saat ini untuk menangkis sisi negatif dari dunia maya dilakukan dengan cara-cara seperti filtering kandungan dan memblok kandungan-kandungan yang tidak baik dengan firewall atau melalui proksi oleh pembekal layangan internet, menampal celah-celah dalam sistem rangkaian komputer yang boleh dimasuki oleh cracker, dan dari sisi undang-undang DPR pun sudah mengeluarkan dan mengesahkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengandungi peraturan tentang maklumat dan transaksi elektronik dan hukuman bagi pelanggarnya. Secara umum internet telah menjadi gaya hidup bahkan bahagian dalam keperluan manusia, walau pengguna internet di Indonesia belum mencapai 10% daripada jumlah penduduknya. Namun pertambahannya naik secara pesat. Aktiviti masyarakat di kawasan yang mudah berhubung dengan rangkaian internet baik dengan media penghantaran data seperti Kabel, Fiber Optik dan Gelombang radio, sebahagian besar bahkan tidak boleh lepas dari peranti-peranti pintar seperti Laptop, PDA, dan telefon bimbit, agar boleh selalu up to date dengan maklumat di dunia maya. Setiap saat harus disambung internet walau sekadar memeriksa e-mel yang masuk dan membalasnya, Chatting dengan

. Bulletin Board System (BBS). telefon. Internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Pendahuluan Internet merupakan hubungan antara pelbagai jenis komputer dan rangkaian di dunia yang berbeza sistem operasi mahupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telefon dan satelit) yang menggunakan protokol standard dalam berkomunikasi Adapun kemudahan dalam internet iaitu: E-mel (surat elektronik). industri dan para civitas academica telah bekerjasama berupaya mengubah dan mencipta teknologi baru yang menarik ini. Information Browsing (gopher). Mereka mencari rakan melalui rangkaian persahabatan dan boleh juga hantar-hantar gambar atau lain-lain. dan sebagai media untuk bekerjasama dan berinteraksi antara individu dengan komputer tanpa dibatasi oleh keadaan geografi. twitter dan lain-lain.com (Fesbukan). 22 Disember 2009 1. mempunyai mekanisme penyebaran maklumat. cekap dan tidak melakukan aktiviti di luar tugasnya. 2. Beberapa Penemuan telegram. Disana mereka boleh dengan cepat mendapatkan maklumat. veronica). dan yang sekarang sedang naik daun iaitu membuka laman jejaring Facebook. dan komunikasi audio dan visual. Remote Login (Telnet). Bermula dengan penyelidikan packet switching (pakej pensaklaran). Pengaruh internet di kehidupan sehari-hari a. kerajaan. boleh mencarinya dengan menggunakan google atau dengan cara yang lain. Tetapi kebanyakan remaja menggunakan internet untuk mencari teman. dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya internet yang lebih bersepadu dan lebih berkemampuan daripada alat-alat tersebut. Dikalangan remaja masa kini yang lagi marak-maraknya adalah Facebook. Automated Title search ( archie. radio. Internet mempunyai kemampuan penyiaran ke seluruh dunia. berbual. File transfer Protocol (FTP). hingga ada beberapa pejabat yang melaksanakan peraturan memblok laman-laman rangkaian sosial dan laman komuniti pada kerja agar pekerja boleh bertugas dengan berkesan.kawan-kawan. Advanced Browsing (www). hantar e-mel dan mencari tugas-tugas kuliah atau tugas sekolah. Pengaruh internet bagi remaja Kewujudan internet memberi kesan positif bagi seluruh masyarakat pengguna internet termasuk remaja. Hal ini kadang dilakukan pada jam bekerja (Office Hour). Pengaruh Internet di kehidupan sehari-hari Selasa. Automated content search. Internet merupakan satu contoh yang paling berjaya dari usaha pelaburan yang tak pernah henti dan komitmen untuk melakukan penyelidikan ini pembangunan infrastruktur teknologi maklumat.

Jangan biarkan si kecil menggunakan internet di dalam bilik mereka atau di bilik berasingan dari keluarga. atau berikan "chat room" tertentu yang anda pilihkan untuknya.bahkan saat ini. Tetapkan tak ada kemudahan e-mel. adegan-adegan yang boleh menggoyahkan iman manusia. apakah itu tokoh. Yang paling penting bagi orang tua adalah mengetahui bagaimana melindungi anak-anak mereka daripada lamanlaman web yang belum pantas mereka makan. Apabila memang tidak dapat dielakkan. Selain kesan positif. "Tapi juga bukan bererti mereka dilarang sama sekali untuk mengetahui dan menggunakannya. b. forum ini selain tempat berbincang pelbagai topik juga mempunyai kemudahan sebagai tempat jual beli barang. Lakukan perjanjian dengan kanak-kanak tentang laman apa sahaja yang boleh dan yang tidak boleh dibuka. selebrits. Ini bukan sahaja membuat si kecil merasa diperhatikan. Disana mereka boleh melihat gambar-gambar lucah.us. tetamu yang menyertai diminta untuk dafatar terlebih dahulu sebelum menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pengelola website. Misalnya para remaja membuka laman-laman porno di internet. salah satunya adalah kaskus. internet juga boleh memberi kesan negatif bagi kalangan masyarakat khususnya remaja. Biarkan mereka memperlihatkan laman-laman kegemaran mereka. Itu merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Pengaruh internet bagi anak-anak sangat penting bagi orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari pengaruh buruk internet. Guna peraturan-peraturan yang tegas dan konsisten tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan si kecil. artis. Unduhlah beberapa program penapisan (filtering) yang mampu menyekat kemungkinan penyadapan identiti si kecil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. "chat room". dan itu semua boleh merosakkan moral para remaja yang merupaka generasi penerus bangsa. lakukan perlindungan agar mereka hanya boleh membuka lamanlaman tertentu sahaja Berpartisipasilah saat ia tengah melayari internet. tetapi juga tahu apa yang digemari si kecil ketika bermain internet. " Hal paling utama yang boleh anda lakukan adalah dengan memastikan "keselamatan" si kecil dari lamanlaman tertentu. Tetaplah waspada apabila mereka menggunakan teknologi-teknologi ini. Tekankan pada mereka tentang . dan sebagainya. siapa pun boleh mempunyai laman peribadi dengan adanya weblog yang boleh mengandungi tentang maklumat peribadi seseorang. Semakin banyak komuniti yang menggunakan forum dalam talian yang mewadahi pengguna untuk bertukar maklumat atau bahkan berbincang. pastikan terus mengawasi dan mengamati apa yang tengah mereka lakukan. Bila perlu. atau membacakan e-mel daripada teman-temannya dan menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan.

Hal ini sama sahaja dengan mencuri hasil kerja seseorang c. si kecil harus mula belajar menghadapi kenyataan. dan atau maklumat melalui medium elektronik dengan ganjaran wang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan credit card (kad kredit). tekankan pada mereka untuk tidak bertemu dengan sesiapa pun yang dia kenal melalui internet. Penjualan melalui internet ini disebut E-Commerce (electronic commerce). E-com ini boleh diertikan sebagai pertukaran barang. langganan majalah. Mereka juga harus tahu bahawa mengambil gambar. Muncunya istilah ini seiring dengan semakin berkembangnya disiplin ilmu komputer dan internet. pruduk. mesk website tersebut hanya sebagai maklumat tambaha. kecuali didampingi orang tua. Jadi. boleh memberikan laman khusus anak-anak bagi mereka. Misalnya. Manfaat dari E-commerce itu sendiri . Kerana maklumat yang disebarkan melalui internet. kadang-kadang dibiarkan tanpa ada upadting yang berkala Langkah pertama yang harus dilakukan oleh para usahawan adalah untuk membuat "homepage" yang akan berfungsi sebagai kedai di internet. Untuk balita.pentingnya menjaga kerahsiaan identiti mereka. Anak-anak usia sekolah umumnya lebih kritis dan terdedah berbanding anak balita. Pastikan laman pilihan itu memunyai gambar dan permainan edukatif yang disukai anak-anak. Tetapi bagaimanapun. putri kita bertemu dengan orang yang hanya ia kenal melalui "chat room" yang belum tentu berniat baik. betapa pun marahnya ia kepada orang yang ingin ia kirimi itu. Mungkin hal ini tidak sukar mereka terima pada awalnya. Berilah pengertian padanya bahawa apa yang ada di dunia maya itu tidak seratus peratus nyata. tulisan. Tanyakan dan dibincangkan pengetahuan baru yang ia dapatkan. semua orang boleh membacanya dan tidak boleh ditarik balik. Melalui homepage ini ia dapat menyebarkan maklumat mengenai syarikat. sampai bayaran ribuan ringgit untuk pembelian cip processor yang akan digunakan untuk komputer.com yang membolehkan anda memuat turun percuma beberapa program yang selamat baginya. Kadar perniagaan melalui internet ini bermula dari tempahan bunga untuk orang tercinta. Ajarkan mereka untuk tidak "bermain api" dengan menghantar perkara-perkara yang tidak baik bagi orang lain. atau pun muzik dari laman tertentu tanpa izin akan membuat kesulitan bagi dirinya kelak.surfmonkey. tanpa pengetahuan kita. jual buku. rasanya kurang trend jika sebuah syarikat atau institusi-institusi tidak mempunyai website. seperti di www. akan tetapi boleh digunakan sebagai tempat jualan barangan dan perkhidmatan. Pengaruh intenet bagi dunia usaha Internet bukan hanya untuk mencari maklumat sahaja. dan perkhidmatan yang di tawarkan. Saat ini. berikan penjelasan tentang apa yang nyata dengan apa yang hanya sekadar pendapat. Laman unu biasanya mengandungi maklumat am tentang syarikat atau institusi. perkhidmatan.

with the name of the ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) in 1969 which aims to connect computers in many important areas as monitoring and anticipation of nuclear attack from the Soviet Union. pelbagai maklumat terkini dapat kita lihat di website kategori ini. Dan itu semua tidak dapat diketahui orang lain.htm http://xpresi-riaupos. Utilization starting from just looking for information for school or college.com/ http://internet-for-us. untuk pelanggan E-commerce menawarkan keselesaan lebih besar dan pilihan lebih banyak untuk barangan dan perkhidmatan yang akan dibeli dengaan harga lebih baik. kesan buruk dari internet itu adalah timbul pelbagai macam kejahatan.webs. to be split into two. kerana syarikat boleh menjimatkan jumlah pegawai. sara. The project was developed. melainkan trillyun ringgit. dengan demikian juga pengeluaran untuk gaji dan infrastruktur fizikal. means the sale of goods and services. Dan masih banyak lagi tindak jenayah yang dilakukan melalui internet. sesuai dengan namanya. is now utilized by the public at large. akhbar dan majalah pun sekarang beralih ke dunia maya. Often the content that a person entered into the virtual world (Uploading). Perbuatan jenayah tersebut sukar untuk di pengesanan kerana mereka menggunakan taktik sendiri dan kod-kod tertentu dalam pelaksanaan misi mereka. Combined both networks eventually known as DARPA Internet or more simply the Internet which is an acronym of the Interconnected Network. Contoh kejahatan lain adalah penipuan undian berhadiah. Content such as pornography. racist and others scattered on the internet. Pembobolan Bank ini dapt merugikan negara kerana jumlah yang diraut bukan hanya berjuta-juta ringgit. dan biasanya orang yang ahli di bidang itu disebut Hacker.html Diposkan oleh demi masa | di 20:12 | The influence of the Internet in Everyday Life. Rujukan: http://www. e-news bersis berita-berita yang boleh di akses di seluruh dunia. Chats. not filtered by the Internet provider in this case is an . kerana sifatnya yang online. send company reports and many others.blogspot. namely MILNET and ARPANET for military purposes to nonmilitary purposes such as for education and research in universities.sejarah-internet. Information that was once hard to find through the text books now can search on the internet by utilizing search sites or search engines. Besides having many positive things in human life. bank transactions. Internet was originally created and used by the military. Diantaranya adalah kecurian wang di Bank melalui internet. maklumat pun tentu saja lebih cepat dari berita yang disiarkan di dalam akhbar atau majalah konvesional. Selain itu. violence.adalah boleh menurunkan pengeluaran tetap. Dan sebaliknya. Internet increasingly allows people to perform their duties in particular relating to exchange of data or information. Internet was originally a project of the United States Department of Defense. the Internet also have negative impacts.com/2008/09/pengaruh-internet-terhadap-anak-anak.com/pengaruhkeduanya. hotel reservations and tickets.

and from the legal side of the House was already issued and enacted the Information and Electronic Transaction Act (Act ITE) which inside contained rules on information and electronic transactions and the penalties for offenders. Every moment must be connected to the internet even if just to check incoming email and reply. change the web page view (defacing). Also arising cyber crimes such as burglary credit card (carding). Bulletin Board System (BBS). This time to counteract the negative side of the virtual world is done by means such as content filtering and blocking content that is not good with the firewall or through a proxy by your Internet kites. The Internet is a most successful example of business investment that can never stop and a commitment . Some findings telegraph. December 22. Preliminary Internet is the relationship between different types of computers and networks in the world a different operating system or application in which these relationships take advantage of the progress of communication media (telephone and satellite) using standard protocols to communicate The facilities in the Internet are: E-mail (electronic mail). on the one side has merit. Remote Login (Telnet). Automated Title search ( archie. and mobile phones. Internet has the capability of broadcasting to the world. and as a medium for collaboration and interaction between individuals with the computer without being limited by geography. to be always up to date with information in cyberspace. 2009 1. Advanced Browsing (www). This is sometimes done at work (Office Hour). The Internet has made a new revolution in the world of computer and communications world that has never previously suspected. Chatting with friends. PDAs. and audio and visual communication. and are now on the rise of open networking site Facebook. Community activities in the area that easily connect to the Internet network with a data transmission medium such as Cable. However pertambahannya rose rapidly. File Transfer Protocol (FTP). efficiently and do not perform activities outside of work.ISP (Internet Service Provider) so that content can be scattered damage morale and increase every time. In general. Effect of the Internet in everyday life Tuesday. Internet as a double-edged knife. patching the cracks in the computer network system that can be entered by a cracker. Automated content search. even though Internet users in Indonesia have not reached 10% of the population.com (Fesbukan). most do not even get out of smart devices such as notebooks. and computers is a series of scientific work that led to the creation of the Internet a more integrated and more capable than those tools. Fiber Optics and Radio Waves. on the other hand can be detrimental to users. has a mechanism of information dissemination. veronica). the Internet has become a lifestyle and even the inside of human needs. and distribute copyrighted works of others or infringement of copyright. until there are some offices that apply rules to block social networking sites and community sites during working hours so that workers can be tasked with effectively. Information Browsing (gopher). telephone. hacking computer network security company or institution either government or private institutions (Cracking) to steal the data. radio.

There. scenes that could shake the faith of man. selebrits. If it is unavoidable. Set no e-mail facilities. Influence of the Internet for children very important for parents to protect their children from bad influences internet. twitter and others. perform the protection that they can only open certain sites only . But most teens use the Internet to find friends. chat. industry and the civitas academica have collaborated effort to change and create this exciting new technology. even today. b. Among adolescents of today are more prevalent-proliferation is Facebook. " Most important thing you can do is to ensure "security" little of certain sites. one of which is kaskus. For example the young open porn sites on the Internet. be sure to keep watching and observing what they are doing. In addition to positive effects. "chat rooms". They make friends through networks of friends and can also send images or other sendforth. visitors are asked to join dafatar first before using the facilities provided by the manager of the website. There they could see pornographic images. send e-mail and search tasks college or school assignment. Increasing number of communities who use online forums that facilitate users to exchange information or even discuss. Influence of the Internet in everyday life a. and it can damage the morale of the teens who merupaka next generation. 2. they can quickly get the information. Influence of the Internet for teens The existence of the internet gives a positive impact for the entire community of Internet users. anyone can have a personal website with a weblog that could contain personal information about someone. whether it's leaders. It is one of the deviant behavior of teens conducted. Apply a firm and consistent rules about what can and can not do the little guy. Do not let your child use the internet in their rooms or in rooms separate from the family. The most important thing for parents is knowing how to protect their children from sites that do not deserve their consumption. artists. Starting with a study packet switching (packet switching). or give a "chat room" certain that you chose for him. can look it up by using google or any other way. the Internet can also be a negative impact on society. Do a deal with the children about what sites are allowed and which should not be opened. "But it also does not mean they are banned at all to learn and use. government. This forum other than a place to discuss various topics will also have the facility as a place of buying and selling goods.to research following the development of information technology infrastructure. especially among teenagers.us. and so on. Stay alert when they use this technology. If necessary. including teenagers.

Currently. services. This is tantamount to stealing the work of someone c. UNU site usually contains general information about the company or institution. Let them memerlihatkan their favorite websites. E-com can be interpreted as the exchange of goods. Effect of intenet to the business world Internet not only to seek information. no matter how angry he told people he wanted to send it. selling books. writing. but also know what the favorite child while playing the internet. They also should know that taking pictures. Ask and discuss new knowledge he had. So. or music from a particular site without permission will make trouble for him later. lay stress on them to not meet with anyone he met through the Internet. except when accompanied by parents. Teach them not to "play with fire" by sending the things that are not good for others. can provide specific sites for their children. Emphasize to them about the importance of maintaining the confidentiality of their identity. and or information through electronic media in return for money payment is made by using a credit card (credit card). unbeknownst to us. Because the information is disseminated through the Internet. Muncunya this term along with the development of the discipline of computer science and internet. This not only makes a child feel cared for. to pay thousands of dollars for the purchase of chips to be used for computers.surfmonkey. sometimes left without any regular upadting . Download latest screening programs (filtering) that is able to block the possibility of tapping the identity of the child by rogue elements who are not responsible. it does not a trend. Children of school age are generally more critical and vulnerable than toddlers. or reading emails from her friends and explain what they are doing. magazine subscriptions. But anyway. Make sure that the selected site memunyai pictures and educational games that kids love. your child should begin to learn to face reality. For example. our daughter met someone who she knew only through "chat rooms" are not necessarily well-intentioned. give an explanation of what is real with what is merely opinion. The range of this business over the internet from ordering flowers for a loved one. Give her the sense that what is there in cyberspace that not one hundred percent real. for example in www.Participate as he was browse the internet. Sales via the internet is called E-Commerce (electronic commerce). Maybe this is not hard they received at first.com that allows for free download some program that is safe for him. if a company or public institution does not have a website. everyone can read it and can not be withdrawn. For toddlers. but also can be used as a place of sale of goods and services. the website mesk tambaha informational only.

blogspot.com/ http://internet-for-us. Crime is difficult to be detected because they use their own tactics and specific codes in the execution of their mission. Examples of other crimes is a fraud lottery.htm http://xpresi-riaupos. References: http://www. Benefits of E-commerce itself is able to reduce fixed expenses. In addition. Through this homepage he can disseminate information about the company. because companies can save on the number of employees. Among them is the theft of money in the bank through the internet. This bank DAPT piercing hurt the country because the number of diraut not only millions of dollars. and usually people who are experts in that field is called Hacker.The first step should be done by the entrepreneur is to make "home page" which will serve as a shop on the internet.com/pengaruhkeduanya. because it is online. And it all can not be known to other parties. e-news bersis news which will be accessible throughout the world. And many more crimes committed via the internet. but trillyun rupiah.html Posted by for the future | at 20:12 | . and services on offer. as the name suggests. the adverse effects arising from the internet it is a variety of crimes.webs. variety of the latest information we see on the website this category. the information was of course much faster than the news published in newspapers or magazines conventional. thereby also spending on salaries and physical infrastructure. And conversely. pruduk. to consumer E-commerce offers greater convenience and more choices of goods and services to be purchased dengaan better prices.sejarah-internet. newspapers and magazines are now turning to cyberspace.com/2008/09/pengaruh-internet-terhadap-anak-anak.