Syarat Kemasukan ke Fakulti Perubatan UPM

1. A. Syarat Am Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan baik Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat

2. SPM/ setaraf

3. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. ATAU Lulus peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya NGMP 2.00 (Gred C) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan NGMP 2.00 (Gred C) dalam dua (2) mata pelajaran lain 4. Mengambil Malaysian University English Test (MUET

B. Keperluan Khas Program 1. Matrikulasi Sains Hayat a) b) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50; dan Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ mata pelajaran Biologi di peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dan Kepujian mata pelajaran Kimia di peringkat SPM, dan Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ mata pelajaran Kimia di peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dan Kepujian mata pelajaran Biologi di peringkat SPM.

c)

2.

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

a) Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ dalam mata pelajaran Biologi pada peringkat STPM/A Level dan Kepujian mata pelajaran Kimia pada peringkat SPM/O level, dan b) Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ dalam mata pelajaran Kimia pada peringkat STPM/A Level dan Kepujian mata pelajaran Biologi pada peringkat SPM/O level, dan c) Lulus peperiksaan amali seperti disyaratkan pada peperiksaan mata pelajaran 2(a) atau 2(b). C. Kelayakan lain sebagai ganti STPM Diploma dalam bidang yang sesuai dari UPM atau institusi yang diiktiraf D. Lain-Lain Syarat Kemasukan 1. Fasih dalam Bahasa Malaysia

2. Kursus Universiti Kursus universiti merangkumi kursus yang memberikan pendidikan menyeluruh kepada pelajar sebagai persediaan sebelum mengikuti kursus teras dalam program. Kursus Universiti bagi Program Doktor Perubatan Bi Kod l 1 2 3 4 5 6 7 8 SKP 2203 SKP 2204 BBI 2420* SKP 2101 BBI 2421* PRT 2008 Nama Kursus Tamadun Islam & Asia (TITAS) Hubungan Etnik Oral Interaction Skills Kenegaraan Malaysia General Writing Skills Pertanian dan Manusia Jam Kredit 2 2 3 3 3 2 2 (mulai sesi 07/08 semester 1) 2 (mulai sesi 07/08 semester 1) 19 MGM 3180 Asas Keusahawanan Kokurikulum Jumlah Kursus Bahasa Inggeris (*) yang perlu diikuti oleh pelajar adalah berdasarkan kepada pencapaian dalam peperiksaan Malaysian University English Test (MUET). 3. Sebanyak enam kursus berjumlah 15 kredit diperuntukkan bagi komponen program ini seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Mencapai umur 17 tahun pada tahun kemasukan Taraf kesihatan yang memuaskan Memenuhi lain-lain syarat yang ditetapkan oleh Universiti E. 2 dan 3 di mana Fasa 1 meliputi tahun-tahun Praklinikal manakala Fasa 2 dan Fasa 3 adalah merupakan tahun-tahun klinikal. STRUKTUR KURIKULUM Pengagihan Kursus Mengikut Komponen Program Program Doktor Perubatan ini dijalankan dalam tempoh 5 tahun. Jadual 1. . Kursus ini dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu kursus universiti. Calon Bukan Warganegara Malaysia Sertakan surat akuan sekurang-kurangnya dua orang pengadil. Kursus teras dibahagikan kepada Fasa 1. Kursus Teras Kursus teras merupakan kursus yang perlu diambil oleh setiap pelajar untuk mencapai tahap kemahiran yang mencukupi dalam program Doktor Perubatan. 4. kursus teras dan kursus pengkhususan atau elektif.

sesi pembelajaran disisi pesakit. Ireland atau Australia untuk menjadi seorang pakar perubatan. Tahun pertama merupakan latihan siswazah atau housemanship. Selepas lulus. pegawai perubatan juga boleh menduduki peperiksaan luaran seperti Royal College di United Kingdom. Kursus sarjana ini adalah selama empat tahun. Pakar perubatan juga boleh menyertai universiti tempatan untuk menjadi pensyarah perubatan di fakulti perubatan universiti tempatan. doktor baru akan belajar menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan yang sebenar di hospital besar kerajaan. seminar. sesi makmal. mereka akan dilantik sebagai pegawai perubatan dan akan ditempatkan di hospital besar. lawatan lapangan dan pendedahan awal klinikal melalui sesi lawatan ke wad-wad tertentu. mereka dikehendaki menjalani perkhidmatan wajib dengan kerajaan selama empat tahun. mereka akan dilantik sebagai pakar perubatan dan kemudiannya pakar perunding selepas kira-kira lima tahun. latihan klinikal dan cerapan prosedur klinikal. FASA 2 Tahun 3 FASA 3 Tahun 4 dan 5 Peluang Kerjaya Selepas berjaya menjadi doktor perubatan. hospital daerah atau pusat kesihatan di seluruh negara. latihan klinikal dan cerapan prosedur klinikal. sesi pembelajaran di sisi pesakit. projek penyelidikan. Lebih menjurus kepada aspek klinikal dan aplikasi pengetahuan asas yang diperolehi di Fasa 1 melibatkan kaedah pengajian seperti pembelajaran semasa ronda wad.< SENARAI KURSUS TERAS MENGIKUT PAKEJ DAN POSTING > KAEDAH PENGAJIAN Program Doktor Perubatan dibahagikan kepada tiga (3) fasa iaitu : FASA 1 Tahun 1 dan 2 Pendekatan kaedah pengajian lebih menjurus kepada sesi kuliah. sesi pembelajaran berpusatkan pelajar (SCL–Student’s Centred Learning). PANDUAN PENSYARAH : 1) EXAMINATION FOR DOCTOR OF MEDICINE PROGRAMME (PHASE 1) : A LECTURER'S GUIDE . Pada masa ini. Melibatkan pengukuhan aspek klinikal turut menggunakan kaedah pengajian seperti pembelajaran semasa ronda wad. Selepas itu. Selain daripada itu. Pegawai perubatan yang telah berkhidmat selama tiga tahun berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke dalam bidang sarjana kepakaran perubatan yang ditawarkan oleh universiti tempatan tertentu.

ATAU Diploma Sains Pemohon dengan Diploma dalam Sains dari institusi yang diiktirafmesti mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.5 dan telah menunjukkan tahap kecekapan yang diperlukan dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris. Pemohon mesti menyediakan transkrip akademik yang telahdisahkan oleh Lembaga Kejururawatan Malaysia. pemohon mestilah mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam Bahasa Malaysia dan lulus dalam Bahasa Inggeris.Syarat kemasukan ke Fakulti Perubatan UNIMAS Kemasukan KEPERLUAN ASAS Semua pemohon yang ingin menjalani Ijazah Kejururawatandengan Program Kepujian hendaklah lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Senat Universiti. pemohon mestilah memenuhi sebarang syarat kemasukan khas seperti yang ditetapkan oleh UNIMAS dari semasa ke semasa. meluluskan yang baik dalam peperiksaan yang berkaitan.dan kepujian dalam Matematik pada peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) peringkat.00) dalam mata pelajaran Kimiadan Fizik ATAU Matrikulasi Pemohon dalam kategori ini mestilah mempunyai sekurang-kurangnya lulus minimum dalam mata pelajaran Biologidan Kimia atau Biologi dan Fizik. Di samping itu.00) dalam mata pelajaran Biologi dan Matematik dan sekurang-kurangnya C (PNG 2. KEPERLUAN KHAS AKADEMIK PENDAFTARAN PRA SAMA ADA Penuh Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Sijil Tinggi (HSC) atau setaraf dengan mendapat keputusan berikut (atau setara): Pemohon mestilah mempunyai pas utama sekurang-kurangnya B(PNG 3. . Di samping itu. Ia adalah wajib untuk menduduki MUET. Pemohon mesti menyediakan transkrip akademik PENDAFTARAN POST Hanya permohonan yang memiliki Sijil atau Diploma Kejururawatan boleh dipertimbangkan untuk kemasukan.

.

Syarat Kemasukan Fakulti Perubatan UTM .

50 dan Gred B+ (NGMP 3. Kimia dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • DAN Matematik Tambahan/ Fizik MUET Band 3 Lepasan STPM/ Setaraf STPM Sains/ Setaraf dengan Gred A.(3.(NGMP 3.50 DAN MUET Band 3 Lepasan Asasi UiTM/ PASUM/ Matrikulasi Minimum CGPA/PNGK Syarat Khas Program Lepasan / Syarat Khas Lepasan Diploma UiTM Diploma Sains/ Diploma Mikrobiologi/ Diploma Teknologi Makmal Perubatan/ Diploma Farmasi • • • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Matematik. Biologi. Gred A.33) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • DAN Matematik/ Fizik Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris. • • Biologi Kimia • • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kimia dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • DAN Matematik Tambahan/ Fizik MUET Band 3 . Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. Biologi. Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Matematik.67) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.FAKULTI PERUBATAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program BIL Nama Program / Kod UiTM / Kod UPU / Tempoh Pengajian / Syarat Am Universiti Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS220 / EM00 10 Semester (Pengambilan sesi Julai sahaja) Syarat Am Universiti 3.50 DAN Matematik/ Fizik Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00.67) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • • Biologi Kimia dan Gred B+ (NGMP 3.33) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • 3.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful