Syarat Kemasukan ke Fakulti Perubatan UPM

1. A. Syarat Am Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan baik Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat

2. SPM/ setaraf

3. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. ATAU Lulus peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya NGMP 2.00 (Gred C) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan NGMP 2.00 (Gred C) dalam dua (2) mata pelajaran lain 4. Mengambil Malaysian University English Test (MUET

B. Keperluan Khas Program 1. Matrikulasi Sains Hayat a) b) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50; dan Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ mata pelajaran Biologi di peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dan Kepujian mata pelajaran Kimia di peringkat SPM, dan Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ mata pelajaran Kimia di peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dan Kepujian mata pelajaran Biologi di peringkat SPM.

c)

2.

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

a) Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ dalam mata pelajaran Biologi pada peringkat STPM/A Level dan Kepujian mata pelajaran Kimia pada peringkat SPM/O level, dan b) Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ dalam mata pelajaran Kimia pada peringkat STPM/A Level dan Kepujian mata pelajaran Biologi pada peringkat SPM/O level, dan c) Lulus peperiksaan amali seperti disyaratkan pada peperiksaan mata pelajaran 2(a) atau 2(b). C. Kelayakan lain sebagai ganti STPM Diploma dalam bidang yang sesuai dari UPM atau institusi yang diiktiraf D. Lain-Lain Syarat Kemasukan 1. Fasih dalam Bahasa Malaysia

Kursus Teras Kursus teras merupakan kursus yang perlu diambil oleh setiap pelajar untuk mencapai tahap kemahiran yang mencukupi dalam program Doktor Perubatan. Kursus Universiti bagi Program Doktor Perubatan Bi Kod l 1 2 3 4 5 6 7 8 SKP 2203 SKP 2204 BBI 2420* SKP 2101 BBI 2421* PRT 2008 Nama Kursus Tamadun Islam & Asia (TITAS) Hubungan Etnik Oral Interaction Skills Kenegaraan Malaysia General Writing Skills Pertanian dan Manusia Jam Kredit 2 2 3 3 3 2 2 (mulai sesi 07/08 semester 1) 2 (mulai sesi 07/08 semester 1) 19 MGM 3180 Asas Keusahawanan Kokurikulum Jumlah Kursus Bahasa Inggeris (*) yang perlu diikuti oleh pelajar adalah berdasarkan kepada pencapaian dalam peperiksaan Malaysian University English Test (MUET). . Kursus ini dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu kursus universiti. 2 dan 3 di mana Fasa 1 meliputi tahun-tahun Praklinikal manakala Fasa 2 dan Fasa 3 adalah merupakan tahun-tahun klinikal. 4. Calon Bukan Warganegara Malaysia Sertakan surat akuan sekurang-kurangnya dua orang pengadil. Sebanyak enam kursus berjumlah 15 kredit diperuntukkan bagi komponen program ini seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. STRUKTUR KURIKULUM Pengagihan Kursus Mengikut Komponen Program Program Doktor Perubatan ini dijalankan dalam tempoh 5 tahun. Kursus Universiti Kursus universiti merangkumi kursus yang memberikan pendidikan menyeluruh kepada pelajar sebagai persediaan sebelum mengikuti kursus teras dalam program. 3.2. kursus teras dan kursus pengkhususan atau elektif. Kursus teras dibahagikan kepada Fasa 1. Mencapai umur 17 tahun pada tahun kemasukan Taraf kesihatan yang memuaskan Memenuhi lain-lain syarat yang ditetapkan oleh Universiti E. Jadual 1.

Pakar perubatan juga boleh menyertai universiti tempatan untuk menjadi pensyarah perubatan di fakulti perubatan universiti tempatan.< SENARAI KURSUS TERAS MENGIKUT PAKEJ DAN POSTING > KAEDAH PENGAJIAN Program Doktor Perubatan dibahagikan kepada tiga (3) fasa iaitu : FASA 1 Tahun 1 dan 2 Pendekatan kaedah pengajian lebih menjurus kepada sesi kuliah. latihan klinikal dan cerapan prosedur klinikal. hospital daerah atau pusat kesihatan di seluruh negara. Selain daripada itu. Kursus sarjana ini adalah selama empat tahun. mereka akan dilantik sebagai pakar perubatan dan kemudiannya pakar perunding selepas kira-kira lima tahun. PANDUAN PENSYARAH : 1) EXAMINATION FOR DOCTOR OF MEDICINE PROGRAMME (PHASE 1) : A LECTURER'S GUIDE . Pada masa ini. sesi pembelajaran di sisi pesakit. doktor baru akan belajar menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan yang sebenar di hospital besar kerajaan. mereka akan dilantik sebagai pegawai perubatan dan akan ditempatkan di hospital besar. Tahun pertama merupakan latihan siswazah atau housemanship. mereka dikehendaki menjalani perkhidmatan wajib dengan kerajaan selama empat tahun. sesi makmal. Ireland atau Australia untuk menjadi seorang pakar perubatan. Lebih menjurus kepada aspek klinikal dan aplikasi pengetahuan asas yang diperolehi di Fasa 1 melibatkan kaedah pengajian seperti pembelajaran semasa ronda wad. sesi pembelajaran disisi pesakit. pegawai perubatan juga boleh menduduki peperiksaan luaran seperti Royal College di United Kingdom. Melibatkan pengukuhan aspek klinikal turut menggunakan kaedah pengajian seperti pembelajaran semasa ronda wad. FASA 2 Tahun 3 FASA 3 Tahun 4 dan 5 Peluang Kerjaya Selepas berjaya menjadi doktor perubatan. lawatan lapangan dan pendedahan awal klinikal melalui sesi lawatan ke wad-wad tertentu. seminar. Selepas lulus. projek penyelidikan. sesi pembelajaran berpusatkan pelajar (SCL–Student’s Centred Learning). Selepas itu. latihan klinikal dan cerapan prosedur klinikal. Pegawai perubatan yang telah berkhidmat selama tiga tahun berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke dalam bidang sarjana kepakaran perubatan yang ditawarkan oleh universiti tempatan tertentu.

KEPERLUAN KHAS AKADEMIK PENDAFTARAN PRA SAMA ADA Penuh Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Sijil Tinggi (HSC) atau setaraf dengan mendapat keputusan berikut (atau setara): Pemohon mestilah mempunyai pas utama sekurang-kurangnya B(PNG 3.5 dan telah menunjukkan tahap kecekapan yang diperlukan dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris.dan kepujian dalam Matematik pada peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) peringkat.00) dalam mata pelajaran Biologi dan Matematik dan sekurang-kurangnya C (PNG 2. Pemohon mesti menyediakan transkrip akademik yang telahdisahkan oleh Lembaga Kejururawatan Malaysia. ATAU Diploma Sains Pemohon dengan Diploma dalam Sains dari institusi yang diiktirafmesti mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00) dalam mata pelajaran Kimiadan Fizik ATAU Matrikulasi Pemohon dalam kategori ini mestilah mempunyai sekurang-kurangnya lulus minimum dalam mata pelajaran Biologidan Kimia atau Biologi dan Fizik. pemohon mestilah mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam Bahasa Malaysia dan lulus dalam Bahasa Inggeris. . Ia adalah wajib untuk menduduki MUET. pemohon mestilah memenuhi sebarang syarat kemasukan khas seperti yang ditetapkan oleh UNIMAS dari semasa ke semasa.Syarat kemasukan ke Fakulti Perubatan UNIMAS Kemasukan KEPERLUAN ASAS Semua pemohon yang ingin menjalani Ijazah Kejururawatandengan Program Kepujian hendaklah lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Senat Universiti. Di samping itu. Di samping itu. meluluskan yang baik dalam peperiksaan yang berkaitan. Pemohon mesti menyediakan transkrip akademik PENDAFTARAN POST Hanya permohonan yang memiliki Sijil atau Diploma Kejururawatan boleh dipertimbangkan untuk kemasukan.

.

Syarat Kemasukan Fakulti Perubatan UTM .

50 dan Gred B+ (NGMP 3. Gred A. Biologi. Kimia dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • DAN Matematik Tambahan/ Fizik MUET Band 3 .(3.00. Biologi.50 DAN MUET Band 3 Lepasan Asasi UiTM/ PASUM/ Matrikulasi Minimum CGPA/PNGK Syarat Khas Program Lepasan / Syarat Khas Lepasan Diploma UiTM Diploma Sains/ Diploma Mikrobiologi/ Diploma Teknologi Makmal Perubatan/ Diploma Farmasi • • • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.50 DAN Matematik/ Fizik Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris. Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.FAKULTI PERUBATAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program BIL Nama Program / Kod UiTM / Kod UPU / Tempoh Pengajian / Syarat Am Universiti Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS220 / EM00 10 Semester (Pengambilan sesi Julai sahaja) Syarat Am Universiti 3.33) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • 3. • • Biologi Kimia • • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.67) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • • Biologi Kimia dan Gred B+ (NGMP 3. Matematik. Kimia dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • DAN Matematik Tambahan/ Fizik MUET Band 3 Lepasan STPM/ Setaraf STPM Sains/ Setaraf dengan Gred A. Matematik. Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.33) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • DAN Matematik/ Fizik Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris.67) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.(NGMP 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful