Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Berikut ini adalah contoh prosesi atau tata cara pernikahan bagi umat Islam yg kami sadur dari situs KMII Jepang UPACARA PRA-NIKAH: PENYERAHAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH WAKIL KELUARGA LAKI-LAKI KEPADA WAKIL KELUARGA PEREMPUAN UNTUK DINIKAHKAN (KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDIRI BERHADAP-HADAPAN). PENERIMAAN OLEH WAKIL KELUARGA PENGANTIN PEREMPUAN DAN SIAP AKAN SEGERA DINIKAHKAN (LALU SEMUA HADIRIN DUDUK). PENGECEKKAN SURAT-SURAT DAN KELENGKAPAN PERNIKAHAN (OLEH PENGURUS)

URUTAN UPACARA PERNIKAHAN: PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBACAAN AYAT AL QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA PEMBACAAN SYAHADAT BAGI KEDUA MEMPELAI MINTA DOA RESTU OLEH PENGANTIN PUTRI DITANYA KESIAPAN KEDUA MEMPELAI IJAB QOBUL (WALI SALAMAN DENGAN PENGANTIN LAKI-LAKI) DILANJUTKAN DOA DAN SHOLAWAT CIUM TANGAN ISTRI KEPADA SUAMI PENYERAHAN MAS KAWIN (DIBUKA DAN RING DIPAKAI) PEMBACAAN KEWAJIBAN SUAMI TANDA TANGAN SURAT NIKAH (SUAMI, ISTRI, WALI, SAKSI)

maka siapa yang tidak suka sunnahku bukanlah dari golonganku). marilah kita buka bersama upacara pernikahan yang insya Allah sebentar lagi akan segera berlangsung ini dengan bacaan ‘Basmalah’. Membaca Syahadah dan artinya (oleh penghulu diikuti kedua mempelai) Hadirin sekalian. faman roghiba ‘an sunnatii falaisa minnii (Nikah itu sunnahku. Untuk itu.KHUTBAH NIKAH PENUTUP UCAPAN SEAMAT DAN SALAM-SALAMAN SERTA FOTO BERSAMA DETAIL URUTAN UPACARA PERNIKAHAN ISLAM Pembukaan (oleh Pembawa acara) Assalaamu ‘alaikum wr. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan susunan acara pernikahan sebagai berikut: Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya Hadirin sekalian.wb. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM.s/d ayat…………… Kepada mereka berdua kami persilahkan. marilah kita perbaharui janji dan kesaksian kita atas keesaan Allah agar iman kita selalu bertambah setiap saat.ayat …………….. Hadirin sekalian. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH (3x) . khususnya kepada calon temanten berdua. marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al Quran yang akan dibawakan oleh Sdr……………………………………. marilah ikuti saya: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALAAH. Rasulullah SAW dalam suatu hadistnya menyatakan bahwa’ Annikaahu sunnatii.dan terjemahannya oleh Sdr………………………dengan mengambil surat…………. Untuk menambah keagungan dan keberkahan upacara pernikahan ini. Kepada temanten berdua.

Teriring doa semoga pernikahanmu penuh berkah dan kedamaian serta mendapatkan ridho Allah SWT. Bapak/ Wali: Ananda ……………. Mempelai Perempuan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.. Untuk itu saya minta ananda ……………….. Amin ya Robbal alamin. Namun bagi calon mempelai wanita yang orang tuanya belum Islam. hukum perwalian menjadi gugur sehingga izin orang tua tidak diperlukan. Bapak Wali hakim. Oleh karena itu sebelum menikah sebaiknya memohon maaf serta meminta izin kepada kedua orang tuanya. mohon maaf dan memohon kepada walinya untuk menikahkannya. Ananda "Ikhlas". dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) Meminta Doa Restu Orang Tua Hadirin sekalian. saat ini ananda mohon maaf atas segala kesalahan ananda baik yang ananda sengaja maupun yang tidak disengaja.(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. dalam suatu hadist juga disebutkan bahwa: ‘RidholLaahi fii ridlhal waalidain’ (Ridho Allah itu terletak pada keridhoan ke dua orang tuanya). Insya Allah sebentar lagi pernikahanmu akan Bapak laksanakan. Kesiapan Kedua Mempelai Penghulu: Bertanya kepada masing-masing calon suami/calon istri secara bergantian: .. Bapak telah memaafkan segala kesalahanmu dan Bapak merestui pernikahanmu dengan Ananda ………………. Selanjutnya ananda mohon doa restu serta mohon Bapak nikahkan ananda dengan Mas …………………….. Mempelai wanita telah meminta Bapak Tachrir Fathoni sebagai wali hakim. Sebagai Wali hakim yang ananda beri amanah. ananda ridho pernikahan ananda Bapak laksanakan.

Penghulu: Alhamdulillah.SAYA NIKAHKAN ENGKAU DENGAN ANANDA…………………… BINTI ……………………DENGAN MASKAWIN BERUPA ……………………………………………………. dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ananda ………………/ ………………. saya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ………………/………………. Apakah ananda ………………/……………….. BIN ……………………. alim ulama. Kepada orangtua/Bapak Wali hakim kami persilahkan untuk menikahkan kedua mempelai.ANANDA …………………. para saksi serta hadirin sekalian. dan siap untuk dinikahkan secara Islam? Pengantin: : : Ya. . Temanten pria : SAYA TERIMA PERNIKAHAN SAYA DENGAN………………………… BINTI ……………………………DENGAN MASKAWIN BERUPA………………………………………………………………. Untuk itu sampailah kita pada acara terpenting dalam kehudupan kedua mempelai yaitu Ijab Qobul. kedua calon mempelai telah bersedia menikah dengan kesadaran sendiri secara ikhlash tanpa paksaan. dan siap untuk dinikahkan secara Islam.. Ijab-Qobul Nikah Wali/Orang Tua (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. dengan disaksikan para tokoh masyarakat.Ananda ………………/ …………….

Yaa Allaah.W WA KHODIJAH AL.A. MAALIKI YAUMIDDIIN. dan taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama. YAA RABBANAA LAKAL HAMDU. Allahumma. WALADDHOOLLIIN. HAMDAN YUWAFII NI’AMAHU WAYUKAAFI’U MAZIIDAH. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. berkahilah kiranya kedua mempelai ini. Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lil . ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA ALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IIN.MUKARROMAH Allahumma. ALLAHUMMA ALLIF BAINA …………… BIN ………………… WA …………………… BINTI …………………… KAMA ALLAFTA BAINA NABIYUKA ADAM WA HAWA.AMIEN. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM. Allahumma. GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM.Doa (Oleh Ustadz/penghulu) BaarokalLaahu Lakuma bi Barookatil Faatihah. ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Yaa Allah. satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau telah menyatukan antara hati NabiMu Adam dan Hawa serta antara RasulMu yang mulia Muhammad SAW dan Siti Khodijah. anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh saleh. Allahumma Yaa Allaah. rahmatilah kami semua yang hadir disini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akherat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. KAMA YAMBAGHI LIJALAALI WAJHIKALKAL KARIIM WA’ADHIIMI SULTHONIK. . yang berbakti kepadamu. IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IIN. WA KAMA ALLAFTA BAINA ROSUULIKAL KARIIM MUHAMMAD S. Yaa Allaah. A’UDZU BILLAHI MINASSYAITHONIR ROJIIM. ARRAHMAANIR RAHIIM. dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akherah. IHDINASSHIRAATAL MUSTAQIIM. Bangsa dan Negara. ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN.

alhamdulillah upacara pernikahan serta ijab dan qobul telah berlangsung dengan lancar menurut agama Islam. sebagai lambang kasih sayang serta ketaatan seorang istri kepada suami. mencium tangan suaminya Mas ………………. serta bahagia di dunia dan di akherat. sejak selesainya ijab qobul tersebut. (4x) Cium Tangan & Penyerahan Maskawin Hadirin sekalian. Amiin. saya minta Ananda …………. (Teks kewajiban suami istri. Janji dan kewajiban tersebut hendaknya selalu diingat baik-baik terutama apabila di kemudian hari nanti timbul permasalahan hubungan antara keduanya. BALLIGH MAQOOSHIDANAA. Pembacaan kewajiban suami-istri (sighat takhliq) Selanjutnya kami mohon kesediaan kedua mempelai secara bergantian untuk mengucapkan janji setia serta kewajiban masing-masing kepada pasangannya. Setelah itu suami menyerahkan maskawinnya dan memakaikan ring kawin kepada isterinya. YA WAASI’AL KAROMIII. YAAA ROBBIGHFIR MUSTHOFAA. wa fil akhirati khasanah waqinaa adzabannar. Rabbana aatina fid dunyaa khasanah. dengan disaksikan para saksi yang mulia serta hadirin sekalian yang terhormat. selanjutnya. hubungan antara ananda …………… dengan ananda ……………. Mudah-mudahan hidup kedua mempelai ini diberkahi cucuran rakhmat dari Allah SWT. menurut agama Islam telah syah sebagai suami istri.muttaqiina imaama. Oleh karena itu.. WAGHFIRLANAA MAA MADHOO. Penghulu: Hadirin sekalian. lihat Isi sighat takhliq dibawah) Tanda tangan berkas pernikahan . alhamdulillahi robbil aalamiin.

acara berikutnya penandatangan berkas pernikahan. maka seluruh rangkian upacara pernikahan menurut ajaran Islam telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya saya membaca sighat ta’lik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : 1. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut. dengan telah selesainya khutbah nikah tersebut. ISI SHIGAT TAKHLIQ Bismillahirrohmanirrohim Sesudah akad nikah. wali nikah. kami mohon kedua mempelai. serta para saksi maju ke depan untuk menandatangani dokumen pernikahan. dan akan saya pergauli isteri saya bernama ……………… dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Ucapan selamat dan foto bersama Seluruh hadirin dimohon berdiri untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan keluarganya diiringi dengan bacaan sholawat. Wassalaamu ‘alaikum wr. saya ……………… bin ……………… Berjanji dengan sesungguh hati. Alhamdu Lillahi Robbil ‘Aalamiin. Kita doakan bersama semoga kedua mempelai tersebut selalu mendapatkan hidayah dan cucuran rahmat dari Allah SWT serta diberikan kebahagian di dunia ini sampai di kelak kemudian hari. . Untuk itu.wb.Hadirin sekalian. Kemudian dilanjutkan foto bersama. Khutbah nikah (oleh Ustadz) Penutup (oleh Pembawa acara) Hadirtin sekalian. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan ‘HAMDALAH’.

2. Kepada pengadilan dan petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. memelihara kewibaan sebagai suami dengan jalan yang tidak menggu-nakan kekerasan 6. dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. Memberi kebebasan kepada isterinya untuk bergaul dan bergerak di tengah-tengah masyarakat. asal saja berjalan di atas hokum Allah 7. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI 1. Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu. 1000. dengan cara yang mungkin dilaksanakan 5. Suami. dan selalu bermuka manis 3. Tidak memberi perintah yang memberatkan isteri dan yang tercela/terlarang 9.(seribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya. Berlaku sopan santun terhadap isteri 2. Berusaha mempertinggi kecerdasan dan keimanan isteri dan memberikan pengertian dalam segala hal yang sangat berguna. 3. Melarang isteri dari melakukan pekerjaan yang mungkin berakibat ma’siat dan kemungkaran 8. sabar dan mengemong/membimbing terhadap isteri atas kekurangan budi pekertinya 4. 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Memberi nafkah menurut kekuatan dari hasil usaha suami . Berlaku adil. maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. Memberi penuh perhatian terhadap isteri.

Taat dan patuh kepada suami dalam segala hal yang tidak menyimpang dari ajaran Islam 2. Berlaku hemat. Bersikap ridho dan syukur 12. Tidak berlaku cemburu yang tidak beralasan 5. Berhias dan bersolek untuk menyenangkan suami 7.10. Berusaha agar segara keperluan rumah tangga dapat cukup walaupun sederhana atas dasar tolong menolong 11. Berlaku sebagai ibu dari putera-puterinya. Minta izin dan bermusyawarah kepada suami apabila hendak berbuat sesuatu di luar tugasnya sebagai isteri 10. jujur dan sabar terhadap suami/keluarganya dan atas keku-rangan budi pekerti mereka 6. selalu mendidik dan melaya-ninya dan berlaku adil dan jujur terhadap mereka 9. Tidak menyiksa perasaan suami dan mempersulitnya 4. Berlaku sopan santun terhadap suami 3. cermat dan tidak pemboros 8. Mengatur dan menyusun rumah tangga 11. Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap keluarga KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI 1. Berlaku adil. Membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga terutama bagi anak-anaknya Semoga bermanfaat .

bro. 2009 @ 3:12 pm RSS feed for comments on this post. waalaikum salam pak Naryadi. kami sudah mencantumkan sumbernya. baru liat2 nih situsnya.sangat bermanfaat… saya rencana mau menikah…. referensii.com/2008/09/24/prosesi- upacara-pernikahan-islam/trackback/ 1.5 COMMENTS » The URI to TrackBack this entry is:http://cetakundangan. itu ada kata2 ‘ring’. ada di tulisan paling atas pada artikel. HTML allowed:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> þÿ Name E-mail þÿ þÿ URI . 2008 @ 9:05 am 4. harusnya kan cincin...blogsome.asep suryadi — December 9. sewajarnyalah mencantumkan sumbernya. Minta ijin untuk download…. LEAVE A COMMENT Line and paragraph breaks automatic.. e-mail address never displayed... terima kasih Comment by Administrator — October 8. Comment by YNaryadi — October 6. 2008 @ 4:39 am 3. Terima kasih Comment by moh. makanya pake ‘ring’ Comment by nty — April 18. Comment by Ibnu Abbas — February 23.. karna kalo dijepang ‘cincin’ itu ada arti lain. 2008 @ 6:21 am 2. ngambil dari kmii jepun toh… edit lagi.. 2009 @ 5:17 am 5. Assalamualaikum Wr Wb Pak Andri/Pak Angga koq bahan ini dicopy dari situs KMII Jepang tidak dicantumkan sumbernya sih.

H. Selamat menjelajah Cetak Undangan Max 4 hari jadi/Selesai untuk Soft Cover. Ir. Say It! Percetakan Tifani Jl. dan harga cetak yang murah. Juanda.Your Comment þÿ Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided. kwalitas bagus. Mawar 03/07 No. anda telah berkunjung ke tempat yang tepat. setelah design di approved dan mentransfer pembayaran 50% uang muka .51C Ciputat .10 Hari jadi/Selesai untuk Hard Cover.Tangerang Depan Mega Mall Ciputat LIHAT PETA Contact Person : Angga/Andri/Desy Halaman 9 Halaman 10 Halaman 11 þÿ Jika anda mencari desain undangan yang unik. gg.

Andri Telp 988 70493 Email: cetakundangan@yahoo. Desy Telp 980 74345 Email: cetakundangan@yahoo. Kami hanya melayani pemesanan via Telepon (Katalog bisa didownload pada tombol DOWNLOAD KATALOG dibagian atas dan tidak melayani pengiriman katalog ke e-mail) Our Partner: Categories: • • • • • Artikel Background Templates Katalog Undangan Pernikahan Ornamen Uncategorized • Upacara Pernikahan Adat Search: þÿ search Archives: • • • • • • • • October 2009 June 2009 April 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 .co.id MAAF.co. Angga Telp 947 06866 Email: cetakundangan@yahoo.co.Untuk Informasi lengkap Hubungi: Sdr.id Sdr.id Sdri.

... Contoh Video...... Contoh Video.. Contoh undangan........ Contoh Undangan....... Contoh Undangan...• • • • • September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 September 2008 M T W T F S S « Aug Oct » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Most Recent Posts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contoh Undangan B&W1 Contoh Undangan... Contoh Undangan. Contoh Undangan.. Contoh Undangan... Contoh Undangan. Contoh Undangan.. Contoh Undangan. Contoh Undangan..... Contoh Undangan. Contoh Undangan. • Contoh Undangan. Contoh Undangan. Contoh Undangan... Most Popular Posts ... Contoh undangan.

: 54 Contoh Undangan Pernikahan..: 668 Prosesi Upacara Pernikahan..0 RSS 2...0 Atom Comments RSS 2....: 533 Contoh Undangan Pernikahan....• • • • • • • • • • • • • • • • daftar gedung pernikahan: 2663 Kata-kata undangan pernikahan: 2233 Prosesi Upacara Pernikahan.: 140 Contoh Undangan Novi.........: 52 Upacara Pernikahan Adat..: 82 Upacara pernikahan adat Sunda: 55 Upacara pernikahan adat..: 50 Contoh Undangan Pernikahan.: 129 Upacara pernikahan adat..: 31 Other: • login • register Meta: • • • • • • RSS ...: 88 Contoh Ucapan Terima Kasih:.: 719 Puisi Pernikahan untuk..0 Valid XHTML .92 RDF 1.: 49 Contoh Undangan Marwan: 39 Contoh Undangan B&W1: 38 • Contoh undangan Adhadi.

• Get free blog up and running in minutes with Blogsome .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful