P. 1
Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Prosesi Upacara Pernikahan Islam

|Views: 701|Likes:
Published by vfinny

More info:

Published by: vfinny on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Berikut ini adalah contoh prosesi atau tata cara pernikahan bagi umat Islam yg kami sadur dari situs KMII Jepang UPACARA PRA-NIKAH: PENYERAHAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH WAKIL KELUARGA LAKI-LAKI KEPADA WAKIL KELUARGA PEREMPUAN UNTUK DINIKAHKAN (KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDIRI BERHADAP-HADAPAN). PENERIMAAN OLEH WAKIL KELUARGA PENGANTIN PEREMPUAN DAN SIAP AKAN SEGERA DINIKAHKAN (LALU SEMUA HADIRIN DUDUK). PENGECEKKAN SURAT-SURAT DAN KELENGKAPAN PERNIKAHAN (OLEH PENGURUS)

URUTAN UPACARA PERNIKAHAN: PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBACAAN AYAT AL QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA PEMBACAAN SYAHADAT BAGI KEDUA MEMPELAI MINTA DOA RESTU OLEH PENGANTIN PUTRI DITANYA KESIAPAN KEDUA MEMPELAI IJAB QOBUL (WALI SALAMAN DENGAN PENGANTIN LAKI-LAKI) DILANJUTKAN DOA DAN SHOLAWAT CIUM TANGAN ISTRI KEPADA SUAMI PENYERAHAN MAS KAWIN (DIBUKA DAN RING DIPAKAI) PEMBACAAN KEWAJIBAN SUAMI TANDA TANGAN SURAT NIKAH (SUAMI, ISTRI, WALI, SAKSI)

ayat ……………. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH (3x) . marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al Quran yang akan dibawakan oleh Sdr……………………………………. khususnya kepada calon temanten berdua. marilah kita buka bersama upacara pernikahan yang insya Allah sebentar lagi akan segera berlangsung ini dengan bacaan ‘Basmalah’. Untuk menambah keagungan dan keberkahan upacara pernikahan ini. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM.dan terjemahannya oleh Sdr………………………dengan mengambil surat………….KHUTBAH NIKAH PENUTUP UCAPAN SEAMAT DAN SALAM-SALAMAN SERTA FOTO BERSAMA DETAIL URUTAN UPACARA PERNIKAHAN ISLAM Pembukaan (oleh Pembawa acara) Assalaamu ‘alaikum wr.wb. Membaca Syahadah dan artinya (oleh penghulu diikuti kedua mempelai) Hadirin sekalian. Kepada temanten berdua. marilah kita perbaharui janji dan kesaksian kita atas keesaan Allah agar iman kita selalu bertambah setiap saat. Rasulullah SAW dalam suatu hadistnya menyatakan bahwa’ Annikaahu sunnatii. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan susunan acara pernikahan sebagai berikut: Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya Hadirin sekalian. maka siapa yang tidak suka sunnahku bukanlah dari golonganku).s/d ayat…………… Kepada mereka berdua kami persilahkan.. faman roghiba ‘an sunnatii falaisa minnii (Nikah itu sunnahku. Untuk itu. Hadirin sekalian. marilah ikuti saya: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALAAH.

Amin ya Robbal alamin. Oleh karena itu sebelum menikah sebaiknya memohon maaf serta meminta izin kepada kedua orang tuanya. Sebagai Wali hakim yang ananda beri amanah. Selanjutnya ananda mohon doa restu serta mohon Bapak nikahkan ananda dengan Mas …………………….. Insya Allah sebentar lagi pernikahanmu akan Bapak laksanakan. Kesiapan Kedua Mempelai Penghulu: Bertanya kepada masing-masing calon suami/calon istri secara bergantian: . Bapak telah memaafkan segala kesalahanmu dan Bapak merestui pernikahanmu dengan Ananda ……………….. dalam suatu hadist juga disebutkan bahwa: ‘RidholLaahi fii ridlhal waalidain’ (Ridho Allah itu terletak pada keridhoan ke dua orang tuanya). mohon maaf dan memohon kepada walinya untuk menikahkannya. ananda ridho pernikahan ananda Bapak laksanakan. Untuk itu saya minta ananda ………………..(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. saat ini ananda mohon maaf atas segala kesalahan ananda baik yang ananda sengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak/ Wali: Ananda ……………. Mempelai wanita telah meminta Bapak Tachrir Fathoni sebagai wali hakim. hukum perwalian menjadi gugur sehingga izin orang tua tidak diperlukan.. Teriring doa semoga pernikahanmu penuh berkah dan kedamaian serta mendapatkan ridho Allah SWT. Mempelai Perempuan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ananda "Ikhlas". Bapak Wali hakim. Namun bagi calon mempelai wanita yang orang tuanya belum Islam. dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) Meminta Doa Restu Orang Tua Hadirin sekalian.

para saksi serta hadirin sekalian. Penghulu: Alhamdulillah. Untuk itu sampailah kita pada acara terpenting dalam kehudupan kedua mempelai yaitu Ijab Qobul. .ANANDA …………………. dan siap untuk dinikahkan secara Islam. kedua calon mempelai telah bersedia menikah dengan kesadaran sendiri secara ikhlash tanpa paksaan.. alim ulama. Temanten pria : SAYA TERIMA PERNIKAHAN SAYA DENGAN………………………… BINTI ……………………………DENGAN MASKAWIN BERUPA………………………………………………………………. saya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ………………/……………….. dan siap untuk dinikahkan secara Islam? Pengantin: : : Ya. dengan disaksikan para tokoh masyarakat. dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ananda ………………/ ……………….Ananda ………………/ ……………. Ijab-Qobul Nikah Wali/Orang Tua (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM.SAYA NIKAHKAN ENGKAU DENGAN ANANDA…………………… BINTI ……………………DENGAN MASKAWIN BERUPA ……………………………………………………. Kepada orangtua/Bapak Wali hakim kami persilahkan untuk menikahkan kedua mempelai. BIN ……………………. Apakah ananda ………………/……………….

Yaa Allaah. A’UDZU BILLAHI MINASSYAITHONIR ROJIIM.Doa (Oleh Ustadz/penghulu) BaarokalLaahu Lakuma bi Barookatil Faatihah. Bangsa dan Negara. yang berbakti kepadamu. HAMDAN YUWAFII NI’AMAHU WAYUKAAFI’U MAZIIDAH. MAALIKI YAUMIDDIIN. Allahumma. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. ALLAHUMMA ALLIF BAINA …………… BIN ………………… WA …………………… BINTI …………………… KAMA ALLAFTA BAINA NABIYUKA ADAM WA HAWA. ARRAHMAANIR RAHIIM. Allahumma Yaa Allaah. ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN.MUKARROMAH Allahumma. satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau telah menyatukan antara hati NabiMu Adam dan Hawa serta antara RasulMu yang mulia Muhammad SAW dan Siti Khodijah. Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lil . .AMIEN. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM. Yaa Allah. IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IIN. anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh saleh. KAMA YAMBAGHI LIJALAALI WAJHIKALKAL KARIIM WA’ADHIIMI SULTHONIK. berkahilah kiranya kedua mempelai ini. Yaa Allaah. IHDINASSHIRAATAL MUSTAQIIM. ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA ALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IIN.A.W WA KHODIJAH AL. Allahumma. YAA RABBANAA LAKAL HAMDU. WALADDHOOLLIIN. ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN. rahmatilah kami semua yang hadir disini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akherat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM. dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akherah. WA KAMA ALLAFTA BAINA ROSUULIKAL KARIIM MUHAMMAD S. dan taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama.

Amiin. mencium tangan suaminya Mas ………………. selanjutnya. Mudah-mudahan hidup kedua mempelai ini diberkahi cucuran rakhmat dari Allah SWT. YAAA ROBBIGHFIR MUSTHOFAA. Rabbana aatina fid dunyaa khasanah. YA WAASI’AL KAROMIII. Oleh karena itu. Janji dan kewajiban tersebut hendaknya selalu diingat baik-baik terutama apabila di kemudian hari nanti timbul permasalahan hubungan antara keduanya. Pembacaan kewajiban suami-istri (sighat takhliq) Selanjutnya kami mohon kesediaan kedua mempelai secara bergantian untuk mengucapkan janji setia serta kewajiban masing-masing kepada pasangannya. menurut agama Islam telah syah sebagai suami istri. Setelah itu suami menyerahkan maskawinnya dan memakaikan ring kawin kepada isterinya. saya minta Ananda …………. serta bahagia di dunia dan di akherat. sejak selesainya ijab qobul tersebut. alhamdulillahi robbil aalamiin.muttaqiina imaama. WAGHFIRLANAA MAA MADHOO. sebagai lambang kasih sayang serta ketaatan seorang istri kepada suami. dengan disaksikan para saksi yang mulia serta hadirin sekalian yang terhormat. lihat Isi sighat takhliq dibawah) Tanda tangan berkas pernikahan . Penghulu: Hadirin sekalian. (Teks kewajiban suami istri. alhamdulillah upacara pernikahan serta ijab dan qobul telah berlangsung dengan lancar menurut agama Islam.. (4x) Cium Tangan & Penyerahan Maskawin Hadirin sekalian. BALLIGH MAQOOSHIDANAA. hubungan antara ananda …………… dengan ananda ……………. wa fil akhirati khasanah waqinaa adzabannar.

Untuk itu. Kita doakan bersama semoga kedua mempelai tersebut selalu mendapatkan hidayah dan cucuran rahmat dari Allah SWT serta diberikan kebahagian di dunia ini sampai di kelak kemudian hari.Hadirin sekalian.wb. dengan telah selesainya khutbah nikah tersebut. kami mohon kedua mempelai. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami. wali nikah. ISI SHIGAT TAKHLIQ Bismillahirrohmanirrohim Sesudah akad nikah. dan akan saya pergauli isteri saya bernama ……………… dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Kemudian dilanjutkan foto bersama. Alhamdu Lillahi Robbil ‘Aalamiin. Khutbah nikah (oleh Ustadz) Penutup (oleh Pembawa acara) Hadirtin sekalian. . maka seluruh rangkian upacara pernikahan menurut ajaran Islam telah selesai dilaksanakan. saya ……………… bin ……………… Berjanji dengan sesungguh hati. Ucapan selamat dan foto bersama Seluruh hadirin dimohon berdiri untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan keluarganya diiringi dengan bacaan sholawat. Wassalaamu ‘alaikum wr. acara berikutnya penandatangan berkas pernikahan. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan ‘HAMDALAH’. Selanjutnya saya membaca sighat ta’lik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : 1. serta para saksi maju ke depan untuk menandatangani dokumen pernikahan.

maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. 3. Melarang isteri dari melakukan pekerjaan yang mungkin berakibat ma’siat dan kemungkaran 8. Memberi kebebasan kepada isterinya untuk bergaul dan bergerak di tengah-tengah masyarakat. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI 1. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. Berusaha mempertinggi kecerdasan dan keimanan isteri dan memberikan pengertian dalam segala hal yang sangat berguna. dan selalu bermuka manis 3. Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu. dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. Berlaku sopan santun terhadap isteri 2. memelihara kewibaan sebagai suami dengan jalan yang tidak menggu-nakan kekerasan 6. dengan cara yang mungkin dilaksanakan 5.(seribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya. Berlaku adil.2. Tidak memberi perintah yang memberatkan isteri dan yang tercela/terlarang 9. sabar dan mengemong/membimbing terhadap isteri atas kekurangan budi pekertinya 4. Suami. Memberi nafkah menurut kekuatan dari hasil usaha suami . asal saja berjalan di atas hokum Allah 7. 4. Memberi penuh perhatian terhadap isteri. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kepada pengadilan dan petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. 1000.

Membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga terutama bagi anak-anaknya Semoga bermanfaat . jujur dan sabar terhadap suami/keluarganya dan atas keku-rangan budi pekerti mereka 6. Berlaku sopan santun terhadap suami 3. selalu mendidik dan melaya-ninya dan berlaku adil dan jujur terhadap mereka 9. cermat dan tidak pemboros 8. Minta izin dan bermusyawarah kepada suami apabila hendak berbuat sesuatu di luar tugasnya sebagai isteri 10. Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap keluarga KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI 1. Berlaku hemat. Berlaku adil. Tidak menyiksa perasaan suami dan mempersulitnya 4. Berhias dan bersolek untuk menyenangkan suami 7. Taat dan patuh kepada suami dalam segala hal yang tidak menyimpang dari ajaran Islam 2. Berusaha agar segara keperluan rumah tangga dapat cukup walaupun sederhana atas dasar tolong menolong 11. Bersikap ridho dan syukur 12.10. Mengatur dan menyusun rumah tangga 11. Berlaku sebagai ibu dari putera-puterinya. Tidak berlaku cemburu yang tidak beralasan 5.

LEAVE A COMMENT Line and paragraph breaks automatic. referensii. makanya pake ‘ring’ Comment by nty — April 18. Terima kasih Comment by moh. terima kasih Comment by Administrator — October 8. Comment by YNaryadi — October 6. Assalamualaikum Wr Wb Pak Andri/Pak Angga koq bahan ini dicopy dari situs KMII Jepang tidak dicantumkan sumbernya sih. karna kalo dijepang ‘cincin’ itu ada arti lain... ada di tulisan paling atas pada artikel. itu ada kata2 ‘ring’. baru liat2 nih situsnya.asep suryadi — December 9.. ngambil dari kmii jepun toh… edit lagi. kami sudah mencantumkan sumbernya.com/2008/09/24/prosesi- upacara-pernikahan-islam/trackback/ 1.. sewajarnyalah mencantumkan sumbernya... Minta ijin untuk download…. e-mail address never displayed. bro.sangat bermanfaat… saya rencana mau menikah…. 2009 @ 5:17 am 5..5 COMMENTS » The URI to TrackBack this entry is:http://cetakundangan. Comment by Ibnu Abbas — February 23.blogsome. HTML allowed:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> þÿ Name E-mail þÿ þÿ URI . 2008 @ 9:05 am 4. harusnya kan cincin. 2008 @ 4:39 am 3. 2009 @ 3:12 pm RSS feed for comments on this post. waalaikum salam pak Naryadi. 2008 @ 6:21 am 2.

Juanda. Selamat menjelajah Cetak Undangan Max 4 hari jadi/Selesai untuk Soft Cover. anda telah berkunjung ke tempat yang tepat. gg. setelah design di approved dan mentransfer pembayaran 50% uang muka .10 Hari jadi/Selesai untuk Hard Cover.51C Ciputat . Say It! Percetakan Tifani Jl.Your Comment þÿ Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided.Tangerang Depan Mega Mall Ciputat LIHAT PETA Contact Person : Angga/Andri/Desy Halaman 9 Halaman 10 Halaman 11 þÿ Jika anda mencari desain undangan yang unik. Mawar 03/07 No. kwalitas bagus. Ir. dan harga cetak yang murah. H.

Kami hanya melayani pemesanan via Telepon (Katalog bisa didownload pada tombol DOWNLOAD KATALOG dibagian atas dan tidak melayani pengiriman katalog ke e-mail) Our Partner: Categories: • • • • • Artikel Background Templates Katalog Undangan Pernikahan Ornamen Uncategorized • Upacara Pernikahan Adat Search: þÿ search Archives: • • • • • • • • October 2009 June 2009 April 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 .co.co.co. Angga Telp 947 06866 Email: cetakundangan@yahoo.Untuk Informasi lengkap Hubungi: Sdr. Andri Telp 988 70493 Email: cetakundangan@yahoo.id Sdr.id MAAF.id Sdri. Desy Telp 980 74345 Email: cetakundangan@yahoo.

. Contoh Undangan... Contoh undangan. Most Popular Posts .. Contoh Undangan.... Contoh Undangan... Contoh Undangan. Contoh Undangan...... Contoh Undangan.. Contoh Undangan..• • • • • September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 September 2008 M T W T F S S « Aug Oct » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Most Recent Posts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contoh Undangan B&W1 Contoh Undangan.. Contoh Undangan.. Contoh Undangan... • Contoh Undangan.... Contoh Undangan... Contoh Undangan.... Contoh Undangan. Contoh Video.. Contoh Video. Contoh undangan........ Contoh Undangan...

.0 Atom Comments RSS 2.......: 533 Contoh Undangan Pernikahan....: 88 Contoh Ucapan Terima Kasih:.0 Valid XHTML .: 129 Upacara pernikahan adat.: 31 Other: • login • register Meta: • • • • • • RSS ...: 54 Contoh Undangan Pernikahan.• • • • • • • • • • • • • • • • daftar gedung pernikahan: 2663 Kata-kata undangan pernikahan: 2233 Prosesi Upacara Pernikahan.92 RDF 1.: 52 Upacara Pernikahan Adat.....: 140 Contoh Undangan Novi.....: 719 Puisi Pernikahan untuk.0 RSS 2..: 668 Prosesi Upacara Pernikahan.: 49 Contoh Undangan Marwan: 39 Contoh Undangan B&W1: 38 • Contoh undangan Adhadi.: 50 Contoh Undangan Pernikahan....: 82 Upacara pernikahan adat Sunda: 55 Upacara pernikahan adat.

• Get free blog up and running in minutes with Blogsome .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->