Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Berikut ini adalah contoh prosesi atau tata cara pernikahan bagi umat Islam yg kami sadur dari situs KMII Jepang UPACARA PRA-NIKAH: PENYERAHAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH WAKIL KELUARGA LAKI-LAKI KEPADA WAKIL KELUARGA PEREMPUAN UNTUK DINIKAHKAN (KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDIRI BERHADAP-HADAPAN). PENERIMAAN OLEH WAKIL KELUARGA PENGANTIN PEREMPUAN DAN SIAP AKAN SEGERA DINIKAHKAN (LALU SEMUA HADIRIN DUDUK). PENGECEKKAN SURAT-SURAT DAN KELENGKAPAN PERNIKAHAN (OLEH PENGURUS)

URUTAN UPACARA PERNIKAHAN: PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBACAAN AYAT AL QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA PEMBACAAN SYAHADAT BAGI KEDUA MEMPELAI MINTA DOA RESTU OLEH PENGANTIN PUTRI DITANYA KESIAPAN KEDUA MEMPELAI IJAB QOBUL (WALI SALAMAN DENGAN PENGANTIN LAKI-LAKI) DILANJUTKAN DOA DAN SHOLAWAT CIUM TANGAN ISTRI KEPADA SUAMI PENYERAHAN MAS KAWIN (DIBUKA DAN RING DIPAKAI) PEMBACAAN KEWAJIBAN SUAMI TANDA TANGAN SURAT NIKAH (SUAMI, ISTRI, WALI, SAKSI)

Untuk menambah keagungan dan keberkahan upacara pernikahan ini. maka siapa yang tidak suka sunnahku bukanlah dari golonganku). Untuk itu.dan terjemahannya oleh Sdr………………………dengan mengambil surat………….wb.s/d ayat…………… Kepada mereka berdua kami persilahkan. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Membaca Syahadah dan artinya (oleh penghulu diikuti kedua mempelai) Hadirin sekalian. faman roghiba ‘an sunnatii falaisa minnii (Nikah itu sunnahku.. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH (3x) . Rasulullah SAW dalam suatu hadistnya menyatakan bahwa’ Annikaahu sunnatii. Hadirin sekalian. khususnya kepada calon temanten berdua. marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al Quran yang akan dibawakan oleh Sdr…………………………………….KHUTBAH NIKAH PENUTUP UCAPAN SEAMAT DAN SALAM-SALAMAN SERTA FOTO BERSAMA DETAIL URUTAN UPACARA PERNIKAHAN ISLAM Pembukaan (oleh Pembawa acara) Assalaamu ‘alaikum wr. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan susunan acara pernikahan sebagai berikut: Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya Hadirin sekalian. marilah kita buka bersama upacara pernikahan yang insya Allah sebentar lagi akan segera berlangsung ini dengan bacaan ‘Basmalah’. marilah ikuti saya: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALAAH.ayat ……………. Kepada temanten berdua. marilah kita perbaharui janji dan kesaksian kita atas keesaan Allah agar iman kita selalu bertambah setiap saat.

Teriring doa semoga pernikahanmu penuh berkah dan kedamaian serta mendapatkan ridho Allah SWT. hukum perwalian menjadi gugur sehingga izin orang tua tidak diperlukan. dalam suatu hadist juga disebutkan bahwa: ‘RidholLaahi fii ridlhal waalidain’ (Ridho Allah itu terletak pada keridhoan ke dua orang tuanya). Selanjutnya ananda mohon doa restu serta mohon Bapak nikahkan ananda dengan Mas ……………………. Amin ya Robbal alamin. Mempelai Perempuan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Untuk itu saya minta ananda ………………. Mempelai wanita telah meminta Bapak Tachrir Fathoni sebagai wali hakim. Ananda "Ikhlas". dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) Meminta Doa Restu Orang Tua Hadirin sekalian.. Namun bagi calon mempelai wanita yang orang tuanya belum Islam.. Kesiapan Kedua Mempelai Penghulu: Bertanya kepada masing-masing calon suami/calon istri secara bergantian: . ananda ridho pernikahan ananda Bapak laksanakan. mohon maaf dan memohon kepada walinya untuk menikahkannya. Oleh karena itu sebelum menikah sebaiknya memohon maaf serta meminta izin kepada kedua orang tuanya..(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah.. Insya Allah sebentar lagi pernikahanmu akan Bapak laksanakan. saat ini ananda mohon maaf atas segala kesalahan ananda baik yang ananda sengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Wali hakim. Sebagai Wali hakim yang ananda beri amanah. Bapak telah memaafkan segala kesalahanmu dan Bapak merestui pernikahanmu dengan Ananda ………………. Bapak/ Wali: Ananda …………….

dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ananda ………………/ ……………….Ananda ………………/ ……………. BIN ……………………. Kepada orangtua/Bapak Wali hakim kami persilahkan untuk menikahkan kedua mempelai. saya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ………………/……………….ANANDA …………………. Apakah ananda ………………/………………. dengan disaksikan para tokoh masyarakat. Untuk itu sampailah kita pada acara terpenting dalam kehudupan kedua mempelai yaitu Ijab Qobul.. dan siap untuk dinikahkan secara Islam? Pengantin: : : Ya. dan siap untuk dinikahkan secara Islam.SAYA NIKAHKAN ENGKAU DENGAN ANANDA…………………… BINTI ……………………DENGAN MASKAWIN BERUPA ……………………………………………………. Penghulu: Alhamdulillah. alim ulama. Temanten pria : SAYA TERIMA PERNIKAHAN SAYA DENGAN………………………… BINTI ……………………………DENGAN MASKAWIN BERUPA………………………………………………………………. para saksi serta hadirin sekalian.. . kedua calon mempelai telah bersedia menikah dengan kesadaran sendiri secara ikhlash tanpa paksaan. Ijab-Qobul Nikah Wali/Orang Tua (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM.

Doa (Oleh Ustadz/penghulu) BaarokalLaahu Lakuma bi Barookatil Faatihah.AMIEN. WALADDHOOLLIIN.A. berkahilah kiranya kedua mempelai ini. KAMA YAMBAGHI LIJALAALI WAJHIKALKAL KARIIM WA’ADHIIMI SULTHONIK. HAMDAN YUWAFII NI’AMAHU WAYUKAAFI’U MAZIIDAH. Yaa Allaah. MAALIKI YAUMIDDIIN. Allahumma. rahmatilah kami semua yang hadir disini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akherat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau telah menyatukan antara hati NabiMu Adam dan Hawa serta antara RasulMu yang mulia Muhammad SAW dan Siti Khodijah. Allahumma.W WA KHODIJAH AL. Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lil . dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akherah. . ALLAHUMMA ALLIF BAINA …………… BIN ………………… WA …………………… BINTI …………………… KAMA ALLAFTA BAINA NABIYUKA ADAM WA HAWA. IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IIN. yang berbakti kepadamu. GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM. ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN. dan taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama. YAA RABBANAA LAKAL HAMDU. anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh saleh. ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA ALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IIN.MUKARROMAH Allahumma. Yaa Allaah. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM. WA KAMA ALLAFTA BAINA ROSUULIKAL KARIIM MUHAMMAD S. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. A’UDZU BILLAHI MINASSYAITHONIR ROJIIM. Allahumma Yaa Allaah. ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN. ARRAHMAANIR RAHIIM. IHDINASSHIRAATAL MUSTAQIIM. Yaa Allah. Bangsa dan Negara.

YA WAASI’AL KAROMIII. lihat Isi sighat takhliq dibawah) Tanda tangan berkas pernikahan . sejak selesainya ijab qobul tersebut. hubungan antara ananda …………… dengan ananda ……………. menurut agama Islam telah syah sebagai suami istri. serta bahagia di dunia dan di akherat. Janji dan kewajiban tersebut hendaknya selalu diingat baik-baik terutama apabila di kemudian hari nanti timbul permasalahan hubungan antara keduanya. Pembacaan kewajiban suami-istri (sighat takhliq) Selanjutnya kami mohon kesediaan kedua mempelai secara bergantian untuk mengucapkan janji setia serta kewajiban masing-masing kepada pasangannya. alhamdulillahi robbil aalamiin. sebagai lambang kasih sayang serta ketaatan seorang istri kepada suami. YAAA ROBBIGHFIR MUSTHOFAA. Penghulu: Hadirin sekalian. WAGHFIRLANAA MAA MADHOO. (4x) Cium Tangan & Penyerahan Maskawin Hadirin sekalian..muttaqiina imaama. dengan disaksikan para saksi yang mulia serta hadirin sekalian yang terhormat. alhamdulillah upacara pernikahan serta ijab dan qobul telah berlangsung dengan lancar menurut agama Islam. selanjutnya. Oleh karena itu. Rabbana aatina fid dunyaa khasanah. BALLIGH MAQOOSHIDANAA. saya minta Ananda …………. Mudah-mudahan hidup kedua mempelai ini diberkahi cucuran rakhmat dari Allah SWT. (Teks kewajiban suami istri. Amiin. mencium tangan suaminya Mas ………………. Setelah itu suami menyerahkan maskawinnya dan memakaikan ring kawin kepada isterinya. wa fil akhirati khasanah waqinaa adzabannar.

Alhamdu Lillahi Robbil ‘Aalamiin. kami mohon kedua mempelai. Wassalaamu ‘alaikum wr.Hadirin sekalian. Ucapan selamat dan foto bersama Seluruh hadirin dimohon berdiri untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan keluarganya diiringi dengan bacaan sholawat. dengan telah selesainya khutbah nikah tersebut. Selanjutnya saya membaca sighat ta’lik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : 1. wali nikah. serta para saksi maju ke depan untuk menandatangani dokumen pernikahan. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan ‘HAMDALAH’. dan akan saya pergauli isteri saya bernama ……………… dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Khutbah nikah (oleh Ustadz) Penutup (oleh Pembawa acara) Hadirtin sekalian. Untuk itu. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami. ISI SHIGAT TAKHLIQ Bismillahirrohmanirrohim Sesudah akad nikah. Kita doakan bersama semoga kedua mempelai tersebut selalu mendapatkan hidayah dan cucuran rahmat dari Allah SWT serta diberikan kebahagian di dunia ini sampai di kelak kemudian hari. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut. acara berikutnya penandatangan berkas pernikahan. Kemudian dilanjutkan foto bersama.wb. saya ……………… bin ……………… Berjanji dengan sesungguh hati. maka seluruh rangkian upacara pernikahan menurut ajaran Islam telah selesai dilaksanakan. .

sabar dan mengemong/membimbing terhadap isteri atas kekurangan budi pekertinya 4. asal saja berjalan di atas hokum Allah 7. Berlaku adil. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. Memberi nafkah menurut kekuatan dari hasil usaha suami .2. 3. dan selalu bermuka manis 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu. Tidak memberi perintah yang memberatkan isteri dan yang tercela/terlarang 9. Berusaha mempertinggi kecerdasan dan keimanan isteri dan memberikan pengertian dalam segala hal yang sangat berguna. memelihara kewibaan sebagai suami dengan jalan yang tidak menggu-nakan kekerasan 6.(seribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya. Kepada pengadilan dan petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. 4. dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu. Memberi kebebasan kepada isterinya untuk bergaul dan bergerak di tengah-tengah masyarakat. maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. dengan cara yang mungkin dilaksanakan 5. Melarang isteri dari melakukan pekerjaan yang mungkin berakibat ma’siat dan kemungkaran 8. 1000. Memberi penuh perhatian terhadap isteri. Berlaku sopan santun terhadap isteri 2. Suami. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI 1.

Berusaha agar segara keperluan rumah tangga dapat cukup walaupun sederhana atas dasar tolong menolong 11. Tidak menyiksa perasaan suami dan mempersulitnya 4. Taat dan patuh kepada suami dalam segala hal yang tidak menyimpang dari ajaran Islam 2. Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap keluarga KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI 1. selalu mendidik dan melaya-ninya dan berlaku adil dan jujur terhadap mereka 9. Berlaku sopan santun terhadap suami 3. Bersikap ridho dan syukur 12. Berlaku sebagai ibu dari putera-puterinya. cermat dan tidak pemboros 8. Berhias dan bersolek untuk menyenangkan suami 7. Mengatur dan menyusun rumah tangga 11. Tidak berlaku cemburu yang tidak beralasan 5. jujur dan sabar terhadap suami/keluarganya dan atas keku-rangan budi pekerti mereka 6. Berlaku adil. Membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga terutama bagi anak-anaknya Semoga bermanfaat . Berlaku hemat.10. Minta izin dan bermusyawarah kepada suami apabila hendak berbuat sesuatu di luar tugasnya sebagai isteri 10.

2009 @ 3:12 pm RSS feed for comments on this post. karna kalo dijepang ‘cincin’ itu ada arti lain. Comment by Ibnu Abbas — February 23. itu ada kata2 ‘ring’.blogsome. ngambil dari kmii jepun toh… edit lagi. sewajarnyalah mencantumkan sumbernya.. e-mail address never displayed. HTML allowed:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> þÿ Name E-mail þÿ þÿ URI . 2009 @ 5:17 am 5. 2008 @ 9:05 am 4. 2008 @ 4:39 am 3. LEAVE A COMMENT Line and paragraph breaks automatic. baru liat2 nih situsnya.. waalaikum salam pak Naryadi..sangat bermanfaat… saya rencana mau menikah….. Terima kasih Comment by moh. makanya pake ‘ring’ Comment by nty — April 18. 2008 @ 6:21 am 2.asep suryadi — December 9.com/2008/09/24/prosesi- upacara-pernikahan-islam/trackback/ 1. referensii. bro.. ada di tulisan paling atas pada artikel. Comment by YNaryadi — October 6.5 COMMENTS » The URI to TrackBack this entry is:http://cetakundangan. terima kasih Comment by Administrator — October 8.. Assalamualaikum Wr Wb Pak Andri/Pak Angga koq bahan ini dicopy dari situs KMII Jepang tidak dicantumkan sumbernya sih. harusnya kan cincin. kami sudah mencantumkan sumbernya.. Minta ijin untuk download….

Mawar 03/07 No. setelah design di approved dan mentransfer pembayaran 50% uang muka .Tangerang Depan Mega Mall Ciputat LIHAT PETA Contact Person : Angga/Andri/Desy Halaman 9 Halaman 10 Halaman 11 þÿ Jika anda mencari desain undangan yang unik. gg. Selamat menjelajah Cetak Undangan Max 4 hari jadi/Selesai untuk Soft Cover. H. anda telah berkunjung ke tempat yang tepat.51C Ciputat . Juanda. dan harga cetak yang murah.Your Comment þÿ Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided. Ir. kwalitas bagus. Say It! Percetakan Tifani Jl.10 Hari jadi/Selesai untuk Hard Cover.

id MAAF.Untuk Informasi lengkap Hubungi: Sdr.id Sdr. Angga Telp 947 06866 Email: cetakundangan@yahoo.co.co.co. Desy Telp 980 74345 Email: cetakundangan@yahoo. Kami hanya melayani pemesanan via Telepon (Katalog bisa didownload pada tombol DOWNLOAD KATALOG dibagian atas dan tidak melayani pengiriman katalog ke e-mail) Our Partner: Categories: • • • • • Artikel Background Templates Katalog Undangan Pernikahan Ornamen Uncategorized • Upacara Pernikahan Adat Search: þÿ search Archives: • • • • • • • • October 2009 June 2009 April 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 .id Sdri. Andri Telp 988 70493 Email: cetakundangan@yahoo.

Contoh Video. Contoh Undangan.. Contoh Undangan.• • • • • September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 September 2008 M T W T F S S « Aug Oct » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Most Recent Posts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contoh Undangan B&W1 Contoh Undangan..... Contoh Undangan. Contoh Undangan..... Contoh Undangan. Contoh Undangan..... Most Popular Posts ... Contoh Undangan.. Contoh Undangan... Contoh Undangan... Contoh undangan..... Contoh Undangan.. • Contoh Undangan. Contoh Undangan.. Contoh undangan... Contoh Video....... Contoh Undangan.. Contoh Undangan....

: 140 Contoh Undangan Novi...92 RDF 1..: 82 Upacara pernikahan adat Sunda: 55 Upacara pernikahan adat......: 52 Upacara Pernikahan Adat.: 88 Contoh Ucapan Terima Kasih:...: 668 Prosesi Upacara Pernikahan....: 54 Contoh Undangan Pernikahan.: 533 Contoh Undangan Pernikahan......0 Atom Comments RSS 2.: 50 Contoh Undangan Pernikahan....: 31 Other: • login • register Meta: • • • • • • RSS .: 49 Contoh Undangan Marwan: 39 Contoh Undangan B&W1: 38 • Contoh undangan Adhadi...: 129 Upacara pernikahan adat.0 Valid XHTML ..0 RSS 2.: 719 Puisi Pernikahan untuk.• • • • • • • • • • • • • • • • daftar gedung pernikahan: 2663 Kata-kata undangan pernikahan: 2233 Prosesi Upacara Pernikahan.

• Get free blog up and running in minutes with Blogsome .