P. 1
Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Prosesi Upacara Pernikahan Islam

|Views: 711|Likes:
Published by vfinny

More info:

Published by: vfinny on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Berikut ini adalah contoh prosesi atau tata cara pernikahan bagi umat Islam yg kami sadur dari situs KMII Jepang UPACARA PRA-NIKAH: PENYERAHAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH WAKIL KELUARGA LAKI-LAKI KEPADA WAKIL KELUARGA PEREMPUAN UNTUK DINIKAHKAN (KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDIRI BERHADAP-HADAPAN). PENERIMAAN OLEH WAKIL KELUARGA PENGANTIN PEREMPUAN DAN SIAP AKAN SEGERA DINIKAHKAN (LALU SEMUA HADIRIN DUDUK). PENGECEKKAN SURAT-SURAT DAN KELENGKAPAN PERNIKAHAN (OLEH PENGURUS)

URUTAN UPACARA PERNIKAHAN: PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBACAAN AYAT AL QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA PEMBACAAN SYAHADAT BAGI KEDUA MEMPELAI MINTA DOA RESTU OLEH PENGANTIN PUTRI DITANYA KESIAPAN KEDUA MEMPELAI IJAB QOBUL (WALI SALAMAN DENGAN PENGANTIN LAKI-LAKI) DILANJUTKAN DOA DAN SHOLAWAT CIUM TANGAN ISTRI KEPADA SUAMI PENYERAHAN MAS KAWIN (DIBUKA DAN RING DIPAKAI) PEMBACAAN KEWAJIBAN SUAMI TANDA TANGAN SURAT NIKAH (SUAMI, ISTRI, WALI, SAKSI)

Untuk itu. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan susunan acara pernikahan sebagai berikut: Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya Hadirin sekalian. maka siapa yang tidak suka sunnahku bukanlah dari golonganku).KHUTBAH NIKAH PENUTUP UCAPAN SEAMAT DAN SALAM-SALAMAN SERTA FOTO BERSAMA DETAIL URUTAN UPACARA PERNIKAHAN ISLAM Pembukaan (oleh Pembawa acara) Assalaamu ‘alaikum wr. Hadirin sekalian. khususnya kepada calon temanten berdua. marilah kita perbaharui janji dan kesaksian kita atas keesaan Allah agar iman kita selalu bertambah setiap saat. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH (3x) . marilah kita buka bersama upacara pernikahan yang insya Allah sebentar lagi akan segera berlangsung ini dengan bacaan ‘Basmalah’.s/d ayat…………… Kepada mereka berdua kami persilahkan. Rasulullah SAW dalam suatu hadistnya menyatakan bahwa’ Annikaahu sunnatii..dan terjemahannya oleh Sdr………………………dengan mengambil surat…………. Membaca Syahadah dan artinya (oleh penghulu diikuti kedua mempelai) Hadirin sekalian.ayat ……………. marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al Quran yang akan dibawakan oleh Sdr……………………………………. Kepada temanten berdua.wb. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. faman roghiba ‘an sunnatii falaisa minnii (Nikah itu sunnahku. Untuk menambah keagungan dan keberkahan upacara pernikahan ini. marilah ikuti saya: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALAAH.

Bapak/ Wali: Ananda ……………. Oleh karena itu sebelum menikah sebaiknya memohon maaf serta meminta izin kepada kedua orang tuanya. Bapak Wali hakim. Namun bagi calon mempelai wanita yang orang tuanya belum Islam.. Untuk itu saya minta ananda ………………. dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) Meminta Doa Restu Orang Tua Hadirin sekalian. Kesiapan Kedua Mempelai Penghulu: Bertanya kepada masing-masing calon suami/calon istri secara bergantian: .. Insya Allah sebentar lagi pernikahanmu akan Bapak laksanakan. Teriring doa semoga pernikahanmu penuh berkah dan kedamaian serta mendapatkan ridho Allah SWT. Sebagai Wali hakim yang ananda beri amanah. mohon maaf dan memohon kepada walinya untuk menikahkannya. Amin ya Robbal alamin. saat ini ananda mohon maaf atas segala kesalahan ananda baik yang ananda sengaja maupun yang tidak disengaja. ananda ridho pernikahan ananda Bapak laksanakan.. dalam suatu hadist juga disebutkan bahwa: ‘RidholLaahi fii ridlhal waalidain’ (Ridho Allah itu terletak pada keridhoan ke dua orang tuanya). Selanjutnya ananda mohon doa restu serta mohon Bapak nikahkan ananda dengan Mas ……………………. Bapak telah memaafkan segala kesalahanmu dan Bapak merestui pernikahanmu dengan Ananda ……………….. Mempelai wanita telah meminta Bapak Tachrir Fathoni sebagai wali hakim.(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. hukum perwalian menjadi gugur sehingga izin orang tua tidak diperlukan. Ananda "Ikhlas". Mempelai Perempuan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

BIN ……………………. Ijab-Qobul Nikah Wali/Orang Tua (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Apakah ananda ………………/………………. Untuk itu sampailah kita pada acara terpenting dalam kehudupan kedua mempelai yaitu Ijab Qobul.ANANDA ………………….Ananda ………………/ ……………. alim ulama. Temanten pria : SAYA TERIMA PERNIKAHAN SAYA DENGAN………………………… BINTI ……………………………DENGAN MASKAWIN BERUPA……………………………………………………………….. dengan disaksikan para tokoh masyarakat. Penghulu: Alhamdulillah.SAYA NIKAHKAN ENGKAU DENGAN ANANDA…………………… BINTI ……………………DENGAN MASKAWIN BERUPA ……………………………………………………. para saksi serta hadirin sekalian. Kepada orangtua/Bapak Wali hakim kami persilahkan untuk menikahkan kedua mempelai.. dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ananda ………………/ ………………. saya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ………………/………………. dan siap untuk dinikahkan secara Islam? Pengantin: : : Ya. kedua calon mempelai telah bersedia menikah dengan kesadaran sendiri secara ikhlash tanpa paksaan. . dan siap untuk dinikahkan secara Islam.

GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM. WA KAMA ALLAFTA BAINA ROSUULIKAL KARIIM MUHAMMAD S. satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau telah menyatukan antara hati NabiMu Adam dan Hawa serta antara RasulMu yang mulia Muhammad SAW dan Siti Khodijah. ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA ALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IIN.MUKARROMAH Allahumma. KAMA YAMBAGHI LIJALAALI WAJHIKALKAL KARIIM WA’ADHIIMI SULTHONIK. Yaa Allaah. rahmatilah kami semua yang hadir disini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akherat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN. YAA RABBANAA LAKAL HAMDU. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM. ALLAHUMMA ALLIF BAINA …………… BIN ………………… WA …………………… BINTI …………………… KAMA ALLAFTA BAINA NABIYUKA ADAM WA HAWA.Doa (Oleh Ustadz/penghulu) BaarokalLaahu Lakuma bi Barookatil Faatihah. Allahumma Yaa Allaah. . IHDINASSHIRAATAL MUSTAQIIM. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. yang berbakti kepadamu. Yaa Allaah. HAMDAN YUWAFII NI’AMAHU WAYUKAAFI’U MAZIIDAH. Bangsa dan Negara. IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IIN. dan taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama. A’UDZU BILLAHI MINASSYAITHONIR ROJIIM. ARRAHMAANIR RAHIIM. Allahumma. WALADDHOOLLIIN. ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN. MAALIKI YAUMIDDIIN. Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lil . dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akherah. berkahilah kiranya kedua mempelai ini. anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh saleh. Yaa Allah. Allahumma.A.W WA KHODIJAH AL.AMIEN.

sebagai lambang kasih sayang serta ketaatan seorang istri kepada suami. WAGHFIRLANAA MAA MADHOO. (Teks kewajiban suami istri. Janji dan kewajiban tersebut hendaknya selalu diingat baik-baik terutama apabila di kemudian hari nanti timbul permasalahan hubungan antara keduanya. alhamdulillah upacara pernikahan serta ijab dan qobul telah berlangsung dengan lancar menurut agama Islam. sejak selesainya ijab qobul tersebut. Penghulu: Hadirin sekalian. hubungan antara ananda …………… dengan ananda ……………. BALLIGH MAQOOSHIDANAA. YA WAASI’AL KAROMIII. Mudah-mudahan hidup kedua mempelai ini diberkahi cucuran rakhmat dari Allah SWT. Pembacaan kewajiban suami-istri (sighat takhliq) Selanjutnya kami mohon kesediaan kedua mempelai secara bergantian untuk mengucapkan janji setia serta kewajiban masing-masing kepada pasangannya. YAAA ROBBIGHFIR MUSTHOFAA.muttaqiina imaama. saya minta Ananda …………. lihat Isi sighat takhliq dibawah) Tanda tangan berkas pernikahan .. Oleh karena itu. menurut agama Islam telah syah sebagai suami istri. alhamdulillahi robbil aalamiin. Rabbana aatina fid dunyaa khasanah. mencium tangan suaminya Mas ………………. wa fil akhirati khasanah waqinaa adzabannar. (4x) Cium Tangan & Penyerahan Maskawin Hadirin sekalian. Setelah itu suami menyerahkan maskawinnya dan memakaikan ring kawin kepada isterinya. Amiin. selanjutnya. serta bahagia di dunia dan di akherat. dengan disaksikan para saksi yang mulia serta hadirin sekalian yang terhormat.

Selanjutnya saya membaca sighat ta’lik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : 1. dengan telah selesainya khutbah nikah tersebut. kami mohon kedua mempelai. dan akan saya pergauli isteri saya bernama ……………… dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Khutbah nikah (oleh Ustadz) Penutup (oleh Pembawa acara) Hadirtin sekalian.Hadirin sekalian. . ISI SHIGAT TAKHLIQ Bismillahirrohmanirrohim Sesudah akad nikah. Alhamdu Lillahi Robbil ‘Aalamiin. saya ……………… bin ……………… Berjanji dengan sesungguh hati. acara berikutnya penandatangan berkas pernikahan. Kemudian dilanjutkan foto bersama. Untuk itu. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut. Wassalaamu ‘alaikum wr. Kita doakan bersama semoga kedua mempelai tersebut selalu mendapatkan hidayah dan cucuran rahmat dari Allah SWT serta diberikan kebahagian di dunia ini sampai di kelak kemudian hari.wb. Ucapan selamat dan foto bersama Seluruh hadirin dimohon berdiri untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan keluarganya diiringi dengan bacaan sholawat. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan ‘HAMDALAH’. maka seluruh rangkian upacara pernikahan menurut ajaran Islam telah selesai dilaksanakan. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami. serta para saksi maju ke depan untuk menandatangani dokumen pernikahan. wali nikah.

dengan cara yang mungkin dilaksanakan 5. Suami. Berlaku sopan santun terhadap isteri 2. memelihara kewibaan sebagai suami dengan jalan yang tidak menggu-nakan kekerasan 6. Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu. 1000. 4.2. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu. Memberi kebebasan kepada isterinya untuk bergaul dan bergerak di tengah-tengah masyarakat. maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Memberi penuh perhatian terhadap isteri. dan selalu bermuka manis 3. sabar dan mengemong/membimbing terhadap isteri atas kekurangan budi pekertinya 4. Tidak memberi perintah yang memberatkan isteri dan yang tercela/terlarang 9. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI 1. Melarang isteri dari melakukan pekerjaan yang mungkin berakibat ma’siat dan kemungkaran 8. Berusaha mempertinggi kecerdasan dan keimanan isteri dan memberikan pengertian dalam segala hal yang sangat berguna. Berlaku adil. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. 3. dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kepada pengadilan dan petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.(seribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya. asal saja berjalan di atas hokum Allah 7. Memberi nafkah menurut kekuatan dari hasil usaha suami . dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.

10. Tidak menyiksa perasaan suami dan mempersulitnya 4. cermat dan tidak pemboros 8. selalu mendidik dan melaya-ninya dan berlaku adil dan jujur terhadap mereka 9. Berhias dan bersolek untuk menyenangkan suami 7. Berlaku hemat. Berusaha agar segara keperluan rumah tangga dapat cukup walaupun sederhana atas dasar tolong menolong 11. Membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga terutama bagi anak-anaknya Semoga bermanfaat . Tidak berlaku cemburu yang tidak beralasan 5. Minta izin dan bermusyawarah kepada suami apabila hendak berbuat sesuatu di luar tugasnya sebagai isteri 10. Bersikap ridho dan syukur 12. Berlaku sopan santun terhadap suami 3. Berlaku adil. jujur dan sabar terhadap suami/keluarganya dan atas keku-rangan budi pekerti mereka 6. Mengatur dan menyusun rumah tangga 11. Taat dan patuh kepada suami dalam segala hal yang tidak menyimpang dari ajaran Islam 2. Berlaku sebagai ibu dari putera-puterinya. Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap keluarga KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI 1.

sewajarnyalah mencantumkan sumbernya. Comment by YNaryadi — October 6... 2008 @ 4:39 am 3.asep suryadi — December 9.sangat bermanfaat… saya rencana mau menikah…. harusnya kan cincin. Assalamualaikum Wr Wb Pak Andri/Pak Angga koq bahan ini dicopy dari situs KMII Jepang tidak dicantumkan sumbernya sih. HTML allowed:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> þÿ Name E-mail þÿ þÿ URI . 2009 @ 3:12 pm RSS feed for comments on this post. referensii.. ada di tulisan paling atas pada artikel. kami sudah mencantumkan sumbernya. bro. baru liat2 nih situsnya.com/2008/09/24/prosesi- upacara-pernikahan-islam/trackback/ 1. makanya pake ‘ring’ Comment by nty — April 18.. terima kasih Comment by Administrator — October 8. 2008 @ 9:05 am 4.blogsome. Terima kasih Comment by moh. e-mail address never displayed. karna kalo dijepang ‘cincin’ itu ada arti lain.. Comment by Ibnu Abbas — February 23..5 COMMENTS » The URI to TrackBack this entry is:http://cetakundangan. LEAVE A COMMENT Line and paragraph breaks automatic. Minta ijin untuk download…. itu ada kata2 ‘ring’. 2009 @ 5:17 am 5. ngambil dari kmii jepun toh… edit lagi. 2008 @ 6:21 am 2.. waalaikum salam pak Naryadi.

anda telah berkunjung ke tempat yang tepat.10 Hari jadi/Selesai untuk Hard Cover. Say It! Percetakan Tifani Jl.Your Comment þÿ Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided. Ir. Juanda. kwalitas bagus.Tangerang Depan Mega Mall Ciputat LIHAT PETA Contact Person : Angga/Andri/Desy Halaman 9 Halaman 10 Halaman 11 þÿ Jika anda mencari desain undangan yang unik.51C Ciputat . Mawar 03/07 No. H. setelah design di approved dan mentransfer pembayaran 50% uang muka . Selamat menjelajah Cetak Undangan Max 4 hari jadi/Selesai untuk Soft Cover. gg. dan harga cetak yang murah.

Desy Telp 980 74345 Email: cetakundangan@yahoo.co.id Sdri.co. Andri Telp 988 70493 Email: cetakundangan@yahoo. Angga Telp 947 06866 Email: cetakundangan@yahoo.Untuk Informasi lengkap Hubungi: Sdr.id Sdr. Kami hanya melayani pemesanan via Telepon (Katalog bisa didownload pada tombol DOWNLOAD KATALOG dibagian atas dan tidak melayani pengiriman katalog ke e-mail) Our Partner: Categories: • • • • • Artikel Background Templates Katalog Undangan Pernikahan Ornamen Uncategorized • Upacara Pernikahan Adat Search: þÿ search Archives: • • • • • • • • October 2009 June 2009 April 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 .id MAAF.co.

.. Contoh Undangan. Contoh Undangan.... Contoh Undangan... Contoh Undangan...... Contoh undangan. Contoh Undangan.. Contoh undangan.... Contoh Undangan. • Contoh Undangan. Contoh Video.... Contoh Undangan. Contoh Undangan.... Most Popular Posts .. Contoh Video.. Contoh Undangan... Contoh Undangan. Contoh Undangan......• • • • • September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 September 2008 M T W T F S S « Aug Oct » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Most Recent Posts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contoh Undangan B&W1 Contoh Undangan.. Contoh Undangan... Contoh Undangan.....

: 54 Contoh Undangan Pernikahan..• • • • • • • • • • • • • • • • daftar gedung pernikahan: 2663 Kata-kata undangan pernikahan: 2233 Prosesi Upacara Pernikahan..0 RSS 2.: 719 Puisi Pernikahan untuk.0 Valid XHTML ..: 140 Contoh Undangan Novi......: 52 Upacara Pernikahan Adat.: 49 Contoh Undangan Marwan: 39 Contoh Undangan B&W1: 38 • Contoh undangan Adhadi.: 50 Contoh Undangan Pernikahan.: 533 Contoh Undangan Pernikahan.: 668 Prosesi Upacara Pernikahan.....: 129 Upacara pernikahan adat..92 RDF 1....: 31 Other: • login • register Meta: • • • • • • RSS ..: 88 Contoh Ucapan Terima Kasih:....: 82 Upacara pernikahan adat Sunda: 55 Upacara pernikahan adat.0 Atom Comments RSS 2.....

• Get free blog up and running in minutes with Blogsome .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->