Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Berikut ini adalah contoh prosesi atau tata cara pernikahan bagi umat Islam yg kami sadur dari situs KMII Jepang UPACARA PRA-NIKAH: PENYERAHAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH WAKIL KELUARGA LAKI-LAKI KEPADA WAKIL KELUARGA PEREMPUAN UNTUK DINIKAHKAN (KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDIRI BERHADAP-HADAPAN). PENERIMAAN OLEH WAKIL KELUARGA PENGANTIN PEREMPUAN DAN SIAP AKAN SEGERA DINIKAHKAN (LALU SEMUA HADIRIN DUDUK). PENGECEKKAN SURAT-SURAT DAN KELENGKAPAN PERNIKAHAN (OLEH PENGURUS)

URUTAN UPACARA PERNIKAHAN: PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBACAAN AYAT AL QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA PEMBACAAN SYAHADAT BAGI KEDUA MEMPELAI MINTA DOA RESTU OLEH PENGANTIN PUTRI DITANYA KESIAPAN KEDUA MEMPELAI IJAB QOBUL (WALI SALAMAN DENGAN PENGANTIN LAKI-LAKI) DILANJUTKAN DOA DAN SHOLAWAT CIUM TANGAN ISTRI KEPADA SUAMI PENYERAHAN MAS KAWIN (DIBUKA DAN RING DIPAKAI) PEMBACAAN KEWAJIBAN SUAMI TANDA TANGAN SURAT NIKAH (SUAMI, ISTRI, WALI, SAKSI)

faman roghiba ‘an sunnatii falaisa minnii (Nikah itu sunnahku. maka siapa yang tidak suka sunnahku bukanlah dari golonganku). marilah ikuti saya: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALAAH.dan terjemahannya oleh Sdr………………………dengan mengambil surat…………. marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al Quran yang akan dibawakan oleh Sdr……………………………………. marilah kita buka bersama upacara pernikahan yang insya Allah sebentar lagi akan segera berlangsung ini dengan bacaan ‘Basmalah’.wb. Kepada temanten berdua.KHUTBAH NIKAH PENUTUP UCAPAN SEAMAT DAN SALAM-SALAMAN SERTA FOTO BERSAMA DETAIL URUTAN UPACARA PERNIKAHAN ISLAM Pembukaan (oleh Pembawa acara) Assalaamu ‘alaikum wr. khususnya kepada calon temanten berdua. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH (3x) . marilah kita perbaharui janji dan kesaksian kita atas keesaan Allah agar iman kita selalu bertambah setiap saat. Hadirin sekalian. Untuk menambah keagungan dan keberkahan upacara pernikahan ini. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM.. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan susunan acara pernikahan sebagai berikut: Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya Hadirin sekalian. Membaca Syahadah dan artinya (oleh penghulu diikuti kedua mempelai) Hadirin sekalian. Rasulullah SAW dalam suatu hadistnya menyatakan bahwa’ Annikaahu sunnatii.ayat ……………. Untuk itu.s/d ayat…………… Kepada mereka berdua kami persilahkan.

Ananda "Ikhlas"... Untuk itu saya minta ananda ………………. saat ini ananda mohon maaf atas segala kesalahan ananda baik yang ananda sengaja maupun yang tidak disengaja. hukum perwalian menjadi gugur sehingga izin orang tua tidak diperlukan.. Bapak telah memaafkan segala kesalahanmu dan Bapak merestui pernikahanmu dengan Ananda ……………….(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. dalam suatu hadist juga disebutkan bahwa: ‘RidholLaahi fii ridlhal waalidain’ (Ridho Allah itu terletak pada keridhoan ke dua orang tuanya). Insya Allah sebentar lagi pernikahanmu akan Bapak laksanakan. Teriring doa semoga pernikahanmu penuh berkah dan kedamaian serta mendapatkan ridho Allah SWT. Mempelai wanita telah meminta Bapak Tachrir Fathoni sebagai wali hakim. Bapak/ Wali: Ananda ……………. dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) Meminta Doa Restu Orang Tua Hadirin sekalian.. Selanjutnya ananda mohon doa restu serta mohon Bapak nikahkan ananda dengan Mas ……………………. mohon maaf dan memohon kepada walinya untuk menikahkannya. Namun bagi calon mempelai wanita yang orang tuanya belum Islam. Kesiapan Kedua Mempelai Penghulu: Bertanya kepada masing-masing calon suami/calon istri secara bergantian: . Sebagai Wali hakim yang ananda beri amanah. Amin ya Robbal alamin. Mempelai Perempuan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Bapak Wali hakim. Oleh karena itu sebelum menikah sebaiknya memohon maaf serta meminta izin kepada kedua orang tuanya. ananda ridho pernikahan ananda Bapak laksanakan.

kedua calon mempelai telah bersedia menikah dengan kesadaran sendiri secara ikhlash tanpa paksaan. dan siap untuk dinikahkan secara Islam? Pengantin: : : Ya. Penghulu: Alhamdulillah. dengan disaksikan para tokoh masyarakat. Ijab-Qobul Nikah Wali/Orang Tua (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Temanten pria : SAYA TERIMA PERNIKAHAN SAYA DENGAN………………………… BINTI ……………………………DENGAN MASKAWIN BERUPA………………………………………………………………. Untuk itu sampailah kita pada acara terpenting dalam kehudupan kedua mempelai yaitu Ijab Qobul. saya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ………………/………………. alim ulama. Kepada orangtua/Bapak Wali hakim kami persilahkan untuk menikahkan kedua mempelai. BIN …………………….ANANDA ………………….. Apakah ananda ………………/………………..Ananda ………………/ ……………. para saksi serta hadirin sekalian.SAYA NIKAHKAN ENGKAU DENGAN ANANDA…………………… BINTI ……………………DENGAN MASKAWIN BERUPA ……………………………………………………. dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ananda ………………/ ………………. dan siap untuk dinikahkan secara Islam. .

AMIEN. KAMA YAMBAGHI LIJALAALI WAJHIKALKAL KARIIM WA’ADHIIMI SULTHONIK. Bangsa dan Negara. ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN.W WA KHODIJAH AL. IHDINASSHIRAATAL MUSTAQIIM. ALLAHUMMA ALLIF BAINA …………… BIN ………………… WA …………………… BINTI …………………… KAMA ALLAFTA BAINA NABIYUKA ADAM WA HAWA. rahmatilah kami semua yang hadir disini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akherat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. A’UDZU BILLAHI MINASSYAITHONIR ROJIIM. IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IIN. anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh saleh. dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akherah. Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lil .A. . YAA RABBANAA LAKAL HAMDU. HAMDAN YUWAFII NI’AMAHU WAYUKAAFI’U MAZIIDAH. Allahumma. GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM. ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN. satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau telah menyatukan antara hati NabiMu Adam dan Hawa serta antara RasulMu yang mulia Muhammad SAW dan Siti Khodijah. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM. Yaa Allah. WA KAMA ALLAFTA BAINA ROSUULIKAL KARIIM MUHAMMAD S. ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA ALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IIN. yang berbakti kepadamu. dan taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama. Allahumma. Yaa Allaah. WALADDHOOLLIIN. MAALIKI YAUMIDDIIN. berkahilah kiranya kedua mempelai ini. Allahumma Yaa Allaah.MUKARROMAH Allahumma. Yaa Allaah. ARRAHMAANIR RAHIIM.Doa (Oleh Ustadz/penghulu) BaarokalLaahu Lakuma bi Barookatil Faatihah.

wa fil akhirati khasanah waqinaa adzabannar. Penghulu: Hadirin sekalian. Rabbana aatina fid dunyaa khasanah. YA WAASI’AL KAROMIII. sebagai lambang kasih sayang serta ketaatan seorang istri kepada suami. Amiin. lihat Isi sighat takhliq dibawah) Tanda tangan berkas pernikahan . serta bahagia di dunia dan di akherat.. saya minta Ananda …………. Setelah itu suami menyerahkan maskawinnya dan memakaikan ring kawin kepada isterinya. (Teks kewajiban suami istri. (4x) Cium Tangan & Penyerahan Maskawin Hadirin sekalian. Mudah-mudahan hidup kedua mempelai ini diberkahi cucuran rakhmat dari Allah SWT. sejak selesainya ijab qobul tersebut. mencium tangan suaminya Mas ………………. Janji dan kewajiban tersebut hendaknya selalu diingat baik-baik terutama apabila di kemudian hari nanti timbul permasalahan hubungan antara keduanya. Oleh karena itu. alhamdulillahi robbil aalamiin. menurut agama Islam telah syah sebagai suami istri. BALLIGH MAQOOSHIDANAA. YAAA ROBBIGHFIR MUSTHOFAA. hubungan antara ananda …………… dengan ananda ……………. selanjutnya. dengan disaksikan para saksi yang mulia serta hadirin sekalian yang terhormat.muttaqiina imaama. Pembacaan kewajiban suami-istri (sighat takhliq) Selanjutnya kami mohon kesediaan kedua mempelai secara bergantian untuk mengucapkan janji setia serta kewajiban masing-masing kepada pasangannya. alhamdulillah upacara pernikahan serta ijab dan qobul telah berlangsung dengan lancar menurut agama Islam. WAGHFIRLANAA MAA MADHOO.

Kita doakan bersama semoga kedua mempelai tersebut selalu mendapatkan hidayah dan cucuran rahmat dari Allah SWT serta diberikan kebahagian di dunia ini sampai di kelak kemudian hari. Untuk itu. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan ‘HAMDALAH’. dengan telah selesainya khutbah nikah tersebut. dan akan saya pergauli isteri saya bernama ……………… dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. acara berikutnya penandatangan berkas pernikahan. ISI SHIGAT TAKHLIQ Bismillahirrohmanirrohim Sesudah akad nikah. . Ucapan selamat dan foto bersama Seluruh hadirin dimohon berdiri untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan keluarganya diiringi dengan bacaan sholawat. serta para saksi maju ke depan untuk menandatangani dokumen pernikahan. Khutbah nikah (oleh Ustadz) Penutup (oleh Pembawa acara) Hadirtin sekalian. wali nikah. saya ……………… bin ……………… Berjanji dengan sesungguh hati. Kemudian dilanjutkan foto bersama. Selanjutnya saya membaca sighat ta’lik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : 1. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami.Hadirin sekalian. maka seluruh rangkian upacara pernikahan menurut ajaran Islam telah selesai dilaksanakan. kami mohon kedua mempelai. Wassalaamu ‘alaikum wr.wb. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut. Alhamdu Lillahi Robbil ‘Aalamiin.

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu. asal saja berjalan di atas hokum Allah 7. Memberi penuh perhatian terhadap isteri. Memberi kebebasan kepada isterinya untuk bergaul dan bergerak di tengah-tengah masyarakat.2. dan selalu bermuka manis 3. Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu. 1000. 4. sabar dan mengemong/membimbing terhadap isteri atas kekurangan budi pekertinya 4. Kepada pengadilan dan petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Berusaha mempertinggi kecerdasan dan keimanan isteri dan memberikan pengertian dalam segala hal yang sangat berguna. Tidak memberi perintah yang memberatkan isteri dan yang tercela/terlarang 9. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. 3. Suami. Berlaku adil. dengan cara yang mungkin dilaksanakan 5. dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. Berlaku sopan santun terhadap isteri 2. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI 1. Melarang isteri dari melakukan pekerjaan yang mungkin berakibat ma’siat dan kemungkaran 8. Memberi nafkah menurut kekuatan dari hasil usaha suami . memelihara kewibaan sebagai suami dengan jalan yang tidak menggu-nakan kekerasan 6. maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.(seribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya.

Minta izin dan bermusyawarah kepada suami apabila hendak berbuat sesuatu di luar tugasnya sebagai isteri 10. Mengatur dan menyusun rumah tangga 11. Berlaku sebagai ibu dari putera-puterinya. Bersikap ridho dan syukur 12. Membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga terutama bagi anak-anaknya Semoga bermanfaat . Taat dan patuh kepada suami dalam segala hal yang tidak menyimpang dari ajaran Islam 2. jujur dan sabar terhadap suami/keluarganya dan atas keku-rangan budi pekerti mereka 6. cermat dan tidak pemboros 8. Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap keluarga KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI 1.10. Berlaku sopan santun terhadap suami 3. Berlaku adil. Berhias dan bersolek untuk menyenangkan suami 7. selalu mendidik dan melaya-ninya dan berlaku adil dan jujur terhadap mereka 9. Tidak menyiksa perasaan suami dan mempersulitnya 4. Berusaha agar segara keperluan rumah tangga dapat cukup walaupun sederhana atas dasar tolong menolong 11. Berlaku hemat. Tidak berlaku cemburu yang tidak beralasan 5.

Terima kasih Comment by moh. baru liat2 nih situsnya. kami sudah mencantumkan sumbernya. makanya pake ‘ring’ Comment by nty — April 18. Minta ijin untuk download…. sewajarnyalah mencantumkan sumbernya..com/2008/09/24/prosesi- upacara-pernikahan-islam/trackback/ 1. Comment by Ibnu Abbas — February 23. waalaikum salam pak Naryadi. itu ada kata2 ‘ring’. terima kasih Comment by Administrator — October 8. e-mail address never displayed....blogsome. 2009 @ 5:17 am 5. 2008 @ 4:39 am 3.. Comment by YNaryadi — October 6. bro. LEAVE A COMMENT Line and paragraph breaks automatic.. referensii. 2008 @ 6:21 am 2. HTML allowed:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> þÿ Name E-mail þÿ þÿ URI . ngambil dari kmii jepun toh… edit lagi.. ada di tulisan paling atas pada artikel. 2009 @ 3:12 pm RSS feed for comments on this post. harusnya kan cincin.5 COMMENTS » The URI to TrackBack this entry is:http://cetakundangan. Assalamualaikum Wr Wb Pak Andri/Pak Angga koq bahan ini dicopy dari situs KMII Jepang tidak dicantumkan sumbernya sih.sangat bermanfaat… saya rencana mau menikah….asep suryadi — December 9. 2008 @ 9:05 am 4. karna kalo dijepang ‘cincin’ itu ada arti lain.

H. Juanda. Say It! Percetakan Tifani Jl. kwalitas bagus. Selamat menjelajah Cetak Undangan Max 4 hari jadi/Selesai untuk Soft Cover.Tangerang Depan Mega Mall Ciputat LIHAT PETA Contact Person : Angga/Andri/Desy Halaman 9 Halaman 10 Halaman 11 þÿ Jika anda mencari desain undangan yang unik. anda telah berkunjung ke tempat yang tepat.Your Comment þÿ Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided.10 Hari jadi/Selesai untuk Hard Cover. Mawar 03/07 No. Ir. dan harga cetak yang murah.51C Ciputat . gg. setelah design di approved dan mentransfer pembayaran 50% uang muka .

co. Desy Telp 980 74345 Email: cetakundangan@yahoo.co.Untuk Informasi lengkap Hubungi: Sdr. Andri Telp 988 70493 Email: cetakundangan@yahoo.id Sdr. Kami hanya melayani pemesanan via Telepon (Katalog bisa didownload pada tombol DOWNLOAD KATALOG dibagian atas dan tidak melayani pengiriman katalog ke e-mail) Our Partner: Categories: • • • • • Artikel Background Templates Katalog Undangan Pernikahan Ornamen Uncategorized • Upacara Pernikahan Adat Search: þÿ search Archives: • • • • • • • • October 2009 June 2009 April 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 . Angga Telp 947 06866 Email: cetakundangan@yahoo.co.id MAAF.id Sdri.

. Contoh Undangan.. Contoh Undangan. Contoh Undangan.... Contoh Undangan. Most Popular Posts ... Contoh Undangan.. Contoh undangan.. Contoh Undangan.... Contoh Video.....• • • • • September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 September 2008 M T W T F S S « Aug Oct » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Most Recent Posts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contoh Undangan B&W1 Contoh Undangan.... Contoh Undangan. Contoh Undangan... Contoh Undangan. Contoh Undangan. Contoh Undangan. Contoh Undangan........ Contoh Video... Contoh Undangan.. • Contoh Undangan. Contoh undangan........

• • • • • • • • • • • • • • • • daftar gedung pernikahan: 2663 Kata-kata undangan pernikahan: 2233 Prosesi Upacara Pernikahan.: 82 Upacara pernikahan adat Sunda: 55 Upacara pernikahan adat...: 52 Upacara Pernikahan Adat.0 Atom Comments RSS 2.: 50 Contoh Undangan Pernikahan.: 668 Prosesi Upacara Pernikahan..: 719 Puisi Pernikahan untuk.: 88 Contoh Ucapan Terima Kasih:..: 533 Contoh Undangan Pernikahan.......: 140 Contoh Undangan Novi.....0 RSS 2..0 Valid XHTML .: 31 Other: • login • register Meta: • • • • • • RSS ........: 129 Upacara pernikahan adat.: 54 Contoh Undangan Pernikahan..92 RDF 1..: 49 Contoh Undangan Marwan: 39 Contoh Undangan B&W1: 38 • Contoh undangan Adhadi.

• Get free blog up and running in minutes with Blogsome .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful