Prosesi Upacara Pernikahan Islam

Berikut ini adalah contoh prosesi atau tata cara pernikahan bagi umat Islam yg kami sadur dari situs KMII Jepang UPACARA PRA-NIKAH: PENYERAHAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH WAKIL KELUARGA LAKI-LAKI KEPADA WAKIL KELUARGA PEREMPUAN UNTUK DINIKAHKAN (KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDIRI BERHADAP-HADAPAN). PENERIMAAN OLEH WAKIL KELUARGA PENGANTIN PEREMPUAN DAN SIAP AKAN SEGERA DINIKAHKAN (LALU SEMUA HADIRIN DUDUK). PENGECEKKAN SURAT-SURAT DAN KELENGKAPAN PERNIKAHAN (OLEH PENGURUS)

URUTAN UPACARA PERNIKAHAN: PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PEMBAWA ACARA PEMBACAAN AYAT AL QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA PEMBACAAN SYAHADAT BAGI KEDUA MEMPELAI MINTA DOA RESTU OLEH PENGANTIN PUTRI DITANYA KESIAPAN KEDUA MEMPELAI IJAB QOBUL (WALI SALAMAN DENGAN PENGANTIN LAKI-LAKI) DILANJUTKAN DOA DAN SHOLAWAT CIUM TANGAN ISTRI KEPADA SUAMI PENYERAHAN MAS KAWIN (DIBUKA DAN RING DIPAKAI) PEMBACAAN KEWAJIBAN SUAMI TANDA TANGAN SURAT NIKAH (SUAMI, ISTRI, WALI, SAKSI)

KHUTBAH NIKAH PENUTUP UCAPAN SEAMAT DAN SALAM-SALAMAN SERTA FOTO BERSAMA DETAIL URUTAN UPACARA PERNIKAHAN ISLAM Pembukaan (oleh Pembawa acara) Assalaamu ‘alaikum wr. marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al Quran yang akan dibawakan oleh Sdr……………………………………. marilah kita buka bersama upacara pernikahan yang insya Allah sebentar lagi akan segera berlangsung ini dengan bacaan ‘Basmalah’.wb. Rasulullah SAW dalam suatu hadistnya menyatakan bahwa’ Annikaahu sunnatii..ayat ……………. Membaca Syahadah dan artinya (oleh penghulu diikuti kedua mempelai) Hadirin sekalian. khususnya kepada calon temanten berdua.dan terjemahannya oleh Sdr………………………dengan mengambil surat………….s/d ayat…………… Kepada mereka berdua kami persilahkan. Kepada temanten berdua. marilah ikuti saya: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALAAH. Untuk menambah keagungan dan keberkahan upacara pernikahan ini. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan susunan acara pernikahan sebagai berikut: Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya Hadirin sekalian. Untuk itu. marilah kita perbaharui janji dan kesaksian kita atas keesaan Allah agar iman kita selalu bertambah setiap saat. maka siapa yang tidak suka sunnahku bukanlah dari golonganku). WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH (3x) . faman roghiba ‘an sunnatii falaisa minnii (Nikah itu sunnahku. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Hadirin sekalian.

dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) Meminta Doa Restu Orang Tua Hadirin sekalian. Bapak telah memaafkan segala kesalahanmu dan Bapak merestui pernikahanmu dengan Ananda ………………. Insya Allah sebentar lagi pernikahanmu akan Bapak laksanakan. Mempelai wanita telah meminta Bapak Tachrir Fathoni sebagai wali hakim... Bapak Wali hakim. hukum perwalian menjadi gugur sehingga izin orang tua tidak diperlukan. mohon maaf dan memohon kepada walinya untuk menikahkannya. Mempelai Perempuan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ananda "Ikhlas". Sebagai Wali hakim yang ananda beri amanah.. Teriring doa semoga pernikahanmu penuh berkah dan kedamaian serta mendapatkan ridho Allah SWT.(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. saat ini ananda mohon maaf atas segala kesalahan ananda baik yang ananda sengaja maupun yang tidak disengaja. ananda ridho pernikahan ananda Bapak laksanakan. Amin ya Robbal alamin. Kesiapan Kedua Mempelai Penghulu: Bertanya kepada masing-masing calon suami/calon istri secara bergantian: . Bapak/ Wali: Ananda ……………. dalam suatu hadist juga disebutkan bahwa: ‘RidholLaahi fii ridlhal waalidain’ (Ridho Allah itu terletak pada keridhoan ke dua orang tuanya). Namun bagi calon mempelai wanita yang orang tuanya belum Islam.. Selanjutnya ananda mohon doa restu serta mohon Bapak nikahkan ananda dengan Mas ……………………. Oleh karena itu sebelum menikah sebaiknya memohon maaf serta meminta izin kepada kedua orang tuanya. Untuk itu saya minta ananda ……………….

. kedua calon mempelai telah bersedia menikah dengan kesadaran sendiri secara ikhlash tanpa paksaan.Ananda ………………/ ……………. dan siap untuk dinikahkan secara Islam. para saksi serta hadirin sekalian. dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ananda ………………/ ………………. Untuk itu sampailah kita pada acara terpenting dalam kehudupan kedua mempelai yaitu Ijab Qobul.. Apakah ananda ………………/………………. dengan disaksikan para tokoh masyarakat. BIN ……………………. alim ulama. saya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan mencintai ………………/……………….ANANDA …………………. dan siap untuk dinikahkan secara Islam? Pengantin: : : Ya. Kepada orangtua/Bapak Wali hakim kami persilahkan untuk menikahkan kedua mempelai.. Ijab-Qobul Nikah Wali/Orang Tua (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : (sambil berjabat tangan dengan mempelai lelaki) : BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Penghulu: Alhamdulillah.SAYA NIKAHKAN ENGKAU DENGAN ANANDA…………………… BINTI ……………………DENGAN MASKAWIN BERUPA ……………………………………………………. Temanten pria : SAYA TERIMA PERNIKAHAN SAYA DENGAN………………………… BINTI ……………………………DENGAN MASKAWIN BERUPA……………………………………………………………….

Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lil . A’UDZU BILLAHI MINASSYAITHONIR ROJIIM.MUKARROMAH Allahumma. ALLAHUMMA ALLIF BAINA …………… BIN ………………… WA …………………… BINTI …………………… KAMA ALLAFTA BAINA NABIYUKA ADAM WA HAWA. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM.Doa (Oleh Ustadz/penghulu) BaarokalLaahu Lakuma bi Barookatil Faatihah. dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akherah. anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh saleh. GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM. Allahumma. HAMDAN YUWAFII NI’AMAHU WAYUKAAFI’U MAZIIDAH.A. . WA KAMA ALLAFTA BAINA ROSUULIKAL KARIIM MUHAMMAD S. ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN. KAMA YAMBAGHI LIJALAALI WAJHIKALKAL KARIIM WA’ADHIIMI SULTHONIK. Yaa Allah. ARRAHMAANIR RAHIIM. Allahumma. Bangsa dan Negara. WALADDHOOLLIIN. ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA ALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IIN. rahmatilah kami semua yang hadir disini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akherat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Yaa Allaah.W WA KHODIJAH AL. dan taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama.AMIEN. YAA RABBANAA LAKAL HAMDU. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Yaa Allaah. IHDINASSHIRAATAL MUSTAQIIM. yang berbakti kepadamu. ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN. berkahilah kiranya kedua mempelai ini. MAALIKI YAUMIDDIIN. IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IIN. Allahumma Yaa Allaah. satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau telah menyatukan antara hati NabiMu Adam dan Hawa serta antara RasulMu yang mulia Muhammad SAW dan Siti Khodijah.

mencium tangan suaminya Mas ………………. WAGHFIRLANAA MAA MADHOO. (Teks kewajiban suami istri. Penghulu: Hadirin sekalian. Mudah-mudahan hidup kedua mempelai ini diberkahi cucuran rakhmat dari Allah SWT. menurut agama Islam telah syah sebagai suami istri. sejak selesainya ijab qobul tersebut. hubungan antara ananda …………… dengan ananda ……………. selanjutnya. Rabbana aatina fid dunyaa khasanah. BALLIGH MAQOOSHIDANAA. Setelah itu suami menyerahkan maskawinnya dan memakaikan ring kawin kepada isterinya. dengan disaksikan para saksi yang mulia serta hadirin sekalian yang terhormat. Oleh karena itu. saya minta Ananda …………. YAAA ROBBIGHFIR MUSTHOFAA. serta bahagia di dunia dan di akherat. (4x) Cium Tangan & Penyerahan Maskawin Hadirin sekalian. alhamdulillah upacara pernikahan serta ijab dan qobul telah berlangsung dengan lancar menurut agama Islam. wa fil akhirati khasanah waqinaa adzabannar. Janji dan kewajiban tersebut hendaknya selalu diingat baik-baik terutama apabila di kemudian hari nanti timbul permasalahan hubungan antara keduanya. Amiin. alhamdulillahi robbil aalamiin. YA WAASI’AL KAROMIII.. lihat Isi sighat takhliq dibawah) Tanda tangan berkas pernikahan . sebagai lambang kasih sayang serta ketaatan seorang istri kepada suami.muttaqiina imaama. Pembacaan kewajiban suami-istri (sighat takhliq) Selanjutnya kami mohon kesediaan kedua mempelai secara bergantian untuk mengucapkan janji setia serta kewajiban masing-masing kepada pasangannya.

Wassalaamu ‘alaikum wr.wb. . Kemudian dilanjutkan foto bersama. dengan telah selesainya khutbah nikah tersebut. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut. acara berikutnya penandatangan berkas pernikahan. serta para saksi maju ke depan untuk menandatangani dokumen pernikahan. saya ……………… bin ……………… Berjanji dengan sesungguh hati. wali nikah. Selanjutnya saya membaca sighat ta’lik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : 1. Alhamdu Lillahi Robbil ‘Aalamiin. maka seluruh rangkian upacara pernikahan menurut ajaran Islam telah selesai dilaksanakan. dan akan saya pergauli isteri saya bernama ……………… dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. ISI SHIGAT TAKHLIQ Bismillahirrohmanirrohim Sesudah akad nikah. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan ‘HAMDALAH’. Kita doakan bersama semoga kedua mempelai tersebut selalu mendapatkan hidayah dan cucuran rahmat dari Allah SWT serta diberikan kebahagian di dunia ini sampai di kelak kemudian hari. kami mohon kedua mempelai.Hadirin sekalian. Ucapan selamat dan foto bersama Seluruh hadirin dimohon berdiri untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan keluarganya diiringi dengan bacaan sholawat. Khutbah nikah (oleh Ustadz) Penutup (oleh Pembawa acara) Hadirtin sekalian. Untuk itu.

memelihara kewibaan sebagai suami dengan jalan yang tidak menggu-nakan kekerasan 6. Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu. asal saja berjalan di atas hokum Allah 7. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.(seribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya. Melarang isteri dari melakukan pekerjaan yang mungkin berakibat ma’siat dan kemungkaran 8. Memberi nafkah menurut kekuatan dari hasil usaha suami . dan selalu bermuka manis 3.2. Memberi kebebasan kepada isterinya untuk bergaul dan bergerak di tengah-tengah masyarakat. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI 1. Tidak memberi perintah yang memberatkan isteri dan yang tercela/terlarang 9. Berusaha mempertinggi kecerdasan dan keimanan isteri dan memberikan pengertian dalam segala hal yang sangat berguna. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Suami. 4. Berlaku adil. Memberi penuh perhatian terhadap isteri. 1000. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu. sabar dan mengemong/membimbing terhadap isteri atas kekurangan budi pekertinya 4. 3. dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. dengan cara yang mungkin dilaksanakan 5. Kepada pengadilan dan petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Berlaku sopan santun terhadap isteri 2. dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.

Berhias dan bersolek untuk menyenangkan suami 7. Berlaku sebagai ibu dari putera-puterinya. Tidak berlaku cemburu yang tidak beralasan 5.10. Berlaku hemat. selalu mendidik dan melaya-ninya dan berlaku adil dan jujur terhadap mereka 9. cermat dan tidak pemboros 8. Tidak menyiksa perasaan suami dan mempersulitnya 4. Bersikap ridho dan syukur 12. Mengatur dan menyusun rumah tangga 11. Berusaha agar segara keperluan rumah tangga dapat cukup walaupun sederhana atas dasar tolong menolong 11. Berlaku adil. Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap keluarga KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI 1. Minta izin dan bermusyawarah kepada suami apabila hendak berbuat sesuatu di luar tugasnya sebagai isteri 10. jujur dan sabar terhadap suami/keluarganya dan atas keku-rangan budi pekerti mereka 6. Taat dan patuh kepada suami dalam segala hal yang tidak menyimpang dari ajaran Islam 2. Membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga terutama bagi anak-anaknya Semoga bermanfaat . Berlaku sopan santun terhadap suami 3.

2008 @ 4:39 am 3. itu ada kata2 ‘ring’. LEAVE A COMMENT Line and paragraph breaks automatic. Terima kasih Comment by moh. waalaikum salam pak Naryadi. referensii. terima kasih Comment by Administrator — October 8. Comment by Ibnu Abbas — February 23.. makanya pake ‘ring’ Comment by nty — April 18. HTML allowed:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> þÿ Name E-mail þÿ þÿ URI . Minta ijin untuk download…. ada di tulisan paling atas pada artikel.5 COMMENTS » The URI to TrackBack this entry is:http://cetakundangan.. Assalamualaikum Wr Wb Pak Andri/Pak Angga koq bahan ini dicopy dari situs KMII Jepang tidak dicantumkan sumbernya sih. bro.com/2008/09/24/prosesi- upacara-pernikahan-islam/trackback/ 1. harusnya kan cincin. sewajarnyalah mencantumkan sumbernya.blogsome. baru liat2 nih situsnya.. 2008 @ 6:21 am 2. karna kalo dijepang ‘cincin’ itu ada arti lain. ngambil dari kmii jepun toh… edit lagi. 2009 @ 5:17 am 5.sangat bermanfaat… saya rencana mau menikah…. kami sudah mencantumkan sumbernya. Comment by YNaryadi — October 6. e-mail address never displayed.. 2009 @ 3:12 pm RSS feed for comments on this post. 2008 @ 9:05 am 4.asep suryadi — December 9....

anda telah berkunjung ke tempat yang tepat. Ir. Selamat menjelajah Cetak Undangan Max 4 hari jadi/Selesai untuk Soft Cover.Tangerang Depan Mega Mall Ciputat LIHAT PETA Contact Person : Angga/Andri/Desy Halaman 9 Halaman 10 Halaman 11 þÿ Jika anda mencari desain undangan yang unik. setelah design di approved dan mentransfer pembayaran 50% uang muka . kwalitas bagus. Say It! Percetakan Tifani Jl. Mawar 03/07 No. Juanda.10 Hari jadi/Selesai untuk Hard Cover.51C Ciputat .Your Comment þÿ Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided. dan harga cetak yang murah. gg. H.

Desy Telp 980 74345 Email: cetakundangan@yahoo.co.id MAAF.id Sdri.id Sdr.co. Kami hanya melayani pemesanan via Telepon (Katalog bisa didownload pada tombol DOWNLOAD KATALOG dibagian atas dan tidak melayani pengiriman katalog ke e-mail) Our Partner: Categories: • • • • • Artikel Background Templates Katalog Undangan Pernikahan Ornamen Uncategorized • Upacara Pernikahan Adat Search: þÿ search Archives: • • • • • • • • October 2009 June 2009 April 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 .Untuk Informasi lengkap Hubungi: Sdr.co. Andri Telp 988 70493 Email: cetakundangan@yahoo. Angga Telp 947 06866 Email: cetakundangan@yahoo.

.. Contoh Undangan.... • Contoh Undangan. Contoh undangan..... Contoh Undangan.. Contoh Video.. Most Popular Posts .. Contoh Undangan... Contoh Undangan..... Contoh Undangan. Contoh Undangan. Contoh Undangan..... Contoh Undangan.......• • • • • September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 September 2008 M T W T F S S « Aug Oct » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Most Recent Posts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contoh Undangan B&W1 Contoh Undangan..... Contoh Undangan. Contoh Undangan... Contoh undangan... Contoh Undangan. Contoh Undangan... Contoh Undangan. Contoh Video.

: 140 Contoh Undangan Novi..: 668 Prosesi Upacara Pernikahan.: 129 Upacara pernikahan adat...: 88 Contoh Ucapan Terima Kasih:.92 RDF 1.: 49 Contoh Undangan Marwan: 39 Contoh Undangan B&W1: 38 • Contoh undangan Adhadi....0 RSS 2.• • • • • • • • • • • • • • • • daftar gedung pernikahan: 2663 Kata-kata undangan pernikahan: 2233 Prosesi Upacara Pernikahan.0 Atom Comments RSS 2.: 54 Contoh Undangan Pernikahan..: 50 Contoh Undangan Pernikahan...: 533 Contoh Undangan Pernikahan.: 82 Upacara pernikahan adat Sunda: 55 Upacara pernikahan adat....: 719 Puisi Pernikahan untuk.0 Valid XHTML .: 52 Upacara Pernikahan Adat...........: 31 Other: • login • register Meta: • • • • • • RSS ...

• Get free blog up and running in minutes with Blogsome .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful