FOLIO TOKOH IMAM SYAFIE

AHLI KUMPULAN: Fatin Munirah Bte Md.Aris Sharifah Rosheeda Bte Syed Abdul Hamid KELAS/TAHUN: 404/11

-Beliau menolak istihsan yakni penyimpangan daripada suatu dalil kias yang nyata kepada dalil yang tidak nyata. 7.Malaysia 2.SUMBANGAN Imam Syafie banyak menyumbang terhadap tamadun Islam. beliau menyabitkan(istinbat) hukum berdasarkan hadis sahih. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat.jelas dan mudah difahami. 4.Thiland 3. Antara karya yang dihasilkan beliau ialah: i.Antara sumbangannya ialah: 1. melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafie menulis Ar-Risalah. Beliau mengurangkan penggunaan akal dalam mengeluarkan hukum. Hal ini menjadikan beliau sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam .Indonesia .Ikhtilaf Hadis iv. Al-Musnad 8. ii.Brunei 4. -Beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan . Al-Umm iii.Syiah dan Khawarij dengan mengasaskan Mazhab Syafie. Beliau berijtihad mengikut tempat dan suasana . Beliau juga berhujah dengan anti hadis . Antara Negara yang mengamalkan mazhab beliau 1. *Susunan dan gaya bahasanya tepat. 6. Beliau telah mengasaskan kaedah dalam mensabitkan hukum. 2. Sebagai contoh. Buktinya ialah Kaul al-Qadim (Baghdad) & Kaul al-Jadid (Mesir) 5.Buku Ar-Risalah yang menjadi rujukan umat Islam sehingga kini. Beliau juga membetulkan fahaman yang salah dalam aliran Muktazilah.Al-Umm yang mempunyai beberapa keistimewaan antaranya ialah : *menjadi rujukan utama ilmuan Islam. 3.

Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Akhir sekali. Bukan itu sahaja. . pelepah tamar dan tulang untuk menulis di atasnya. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya.IKTIBAR Imam Syafie merupakan tokoh yang wajar kita teladani.kita hendaklah berfikir menggunakan akal yang waras dalam mengutarakan sesuatu pendapat seperti Imam Syafie yang begitu teliti dalam menyuarakan pendapat dan bukan itu sahaja beliau juga menolak istihsan yang membuktikan beliau seorang yang berhatihati terhadap sesuatu perkara. Di samping itu. Selain itu. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Beliau juga menghafaz dan menulis hadis. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?´ Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. belulang. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. iktibar daripada kisah-kisah kehidupan Imam Syafie ialah kita haruslah mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah . Namun. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu.Antara iktibar yang boleh diperolehi daripada beliau ialah kita hendaklah gigih berusaha walaupun banyak rintangan yang perlu dihadapi seperti Imam Syafie walaupun beliau seorang miskin. kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik seperti Imam Syafie yang bersungguh-sengguh dalam menuntut ilmu sehinggakan beliau mengumpul batu-batu. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. Antara sebabnya. Lalu berkata lelaki itu : ³Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. kita perlu meneladani Imam Syafie yang begitu tekun mendalami Islam dan berpegang pada Al-Quran iaitu panduan kita selain hadis.

net/rozitaabdrazak/imam-syafie/download .gov. http://www.slideshare.dbp.wikipedia.org/works/OL6242609W/Metode_alSyafi%27i_dalam_menyelesaikan_hadis_Mukhtalif_dalam_kitab_Ikhtilaf_Al-Hadits 7.aspx?k=istihsan 5. http://www.wikipedia. http://prpm.RUJUKAN Internet 1.com/browse/istihsan 6. http://openlibrary.org/wiki/Mazhab_Syafie 3.my/Search. http://dictionary.docstoc.reference.org/wiki/Mazhab#Mazhab_Syafie 2.com/docs/38633672/NOTA-TOKOH-ISLAM-SPM 4. http://ms. http://ms.