FOLIO TOKOH IMAM SYAFIE

AHLI KUMPULAN: Fatin Munirah Bte Md.Aris Sharifah Rosheeda Bte Syed Abdul Hamid KELAS/TAHUN: 404/11

Antara karya yang dihasilkan beliau ialah: i.SUMBANGAN Imam Syafie banyak menyumbang terhadap tamadun Islam. Beliau juga berhujah dengan anti hadis . Al-Umm iii.Malaysia 2. Buktinya ialah Kaul al-Qadim (Baghdad) & Kaul al-Jadid (Mesir) 5. Hal ini menjadikan beliau sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam . 2. Sebagai contoh. Antara Negara yang mengamalkan mazhab beliau 1.Brunei 4.Ikhtilaf Hadis iv.jelas dan mudah difahami. Beliau telah mengasaskan kaedah dalam mensabitkan hukum. 6. Beliau mengurangkan penggunaan akal dalam mengeluarkan hukum. ii. 4. *Susunan dan gaya bahasanya tepat. 3.Syiah dan Khawarij dengan mengasaskan Mazhab Syafie.Antara sumbangannya ialah: 1.Thiland 3.Al-Umm yang mempunyai beberapa keistimewaan antaranya ialah : *menjadi rujukan utama ilmuan Islam. -Beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan . melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafie menulis Ar-Risalah. Beliau berijtihad mengikut tempat dan suasana . beliau menyabitkan(istinbat) hukum berdasarkan hadis sahih. -Beliau menolak istihsan yakni penyimpangan daripada suatu dalil kias yang nyata kepada dalil yang tidak nyata.Buku Ar-Risalah yang menjadi rujukan umat Islam sehingga kini. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Al-Musnad 8. Beliau juga membetulkan fahaman yang salah dalam aliran Muktazilah.Indonesia . 7.

Selain itu. kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik seperti Imam Syafie yang bersungguh-sengguh dalam menuntut ilmu sehinggakan beliau mengumpul batu-batu. .IKTIBAR Imam Syafie merupakan tokoh yang wajar kita teladani. tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?´ Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. Namun. belulang. Akhir sekali. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Bukan itu sahaja.kita hendaklah berfikir menggunakan akal yang waras dalam mengutarakan sesuatu pendapat seperti Imam Syafie yang begitu teliti dalam menyuarakan pendapat dan bukan itu sahaja beliau juga menolak istihsan yang membuktikan beliau seorang yang berhatihati terhadap sesuatu perkara.Antara iktibar yang boleh diperolehi daripada beliau ialah kita hendaklah gigih berusaha walaupun banyak rintangan yang perlu dihadapi seperti Imam Syafie walaupun beliau seorang miskin. Di samping itu. Lalu berkata lelaki itu : ³Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. kita perlu meneladani Imam Syafie yang begitu tekun mendalami Islam dan berpegang pada Al-Quran iaitu panduan kita selain hadis. iktibar daripada kisah-kisah kehidupan Imam Syafie ialah kita haruslah mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah . Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. pelepah tamar dan tulang untuk menulis di atasnya. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Antara sebabnya. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Beliau juga menghafaz dan menulis hadis. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki.

gov. http://ms.org/wiki/Mazhab#Mazhab_Syafie 2.my/Search.reference. http://dictionary.org/wiki/Mazhab_Syafie 3.net/rozitaabdrazak/imam-syafie/download .com/browse/istihsan 6.wikipedia.org/works/OL6242609W/Metode_alSyafi%27i_dalam_menyelesaikan_hadis_Mukhtalif_dalam_kitab_Ikhtilaf_Al-Hadits 7.wikipedia. http://ms.RUJUKAN Internet 1. http://prpm.docstoc. http://www. http://www.dbp. http://openlibrary.com/docs/38633672/NOTA-TOKOH-ISLAM-SPM 4.slideshare.aspx?k=istihsan 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful