FOLIO TOKOH IMAM SYAFIE

AHLI KUMPULAN: Fatin Munirah Bte Md.Aris Sharifah Rosheeda Bte Syed Abdul Hamid KELAS/TAHUN: 404/11

Beliau juga berhujah dengan anti hadis . -Beliau menolak istihsan yakni penyimpangan daripada suatu dalil kias yang nyata kepada dalil yang tidak nyata. Hal ini menjadikan beliau sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam . Beliau mengurangkan penggunaan akal dalam mengeluarkan hukum. 7.Ikhtilaf Hadis iv. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat.Antara sumbangannya ialah: 1. 4.Brunei 4. Al-Umm iii. melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafie menulis Ar-Risalah. beliau menyabitkan(istinbat) hukum berdasarkan hadis sahih.Indonesia . Al-Musnad 8. Antara karya yang dihasilkan beliau ialah: i.Buku Ar-Risalah yang menjadi rujukan umat Islam sehingga kini. 6. 3. *Susunan dan gaya bahasanya tepat.Syiah dan Khawarij dengan mengasaskan Mazhab Syafie.jelas dan mudah difahami. Beliau telah mengasaskan kaedah dalam mensabitkan hukum. Antara Negara yang mengamalkan mazhab beliau 1.Al-Umm yang mempunyai beberapa keistimewaan antaranya ialah : *menjadi rujukan utama ilmuan Islam.Thiland 3. Buktinya ialah Kaul al-Qadim (Baghdad) & Kaul al-Jadid (Mesir) 5.SUMBANGAN Imam Syafie banyak menyumbang terhadap tamadun Islam. -Beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan . Sebagai contoh. 2. Beliau juga membetulkan fahaman yang salah dalam aliran Muktazilah. Beliau berijtihad mengikut tempat dan suasana .Malaysia 2. ii.

Namun. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya.IKTIBAR Imam Syafie merupakan tokoh yang wajar kita teladani. . Selain itu. Lalu berkata lelaki itu : ³Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. belulang.kita hendaklah berfikir menggunakan akal yang waras dalam mengutarakan sesuatu pendapat seperti Imam Syafie yang begitu teliti dalam menyuarakan pendapat dan bukan itu sahaja beliau juga menolak istihsan yang membuktikan beliau seorang yang berhatihati terhadap sesuatu perkara. Akhir sekali. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Antara sebabnya. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik seperti Imam Syafie yang bersungguh-sengguh dalam menuntut ilmu sehinggakan beliau mengumpul batu-batu. pelepah tamar dan tulang untuk menulis di atasnya. Bukan itu sahaja. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?´ Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. iktibar daripada kisah-kisah kehidupan Imam Syafie ialah kita haruslah mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah .Antara iktibar yang boleh diperolehi daripada beliau ialah kita hendaklah gigih berusaha walaupun banyak rintangan yang perlu dihadapi seperti Imam Syafie walaupun beliau seorang miskin. kita perlu meneladani Imam Syafie yang begitu tekun mendalami Islam dan berpegang pada Al-Quran iaitu panduan kita selain hadis. Di samping itu. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Beliau juga menghafaz dan menulis hadis. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh.

gov. http://www.wikipedia. http://prpm.org/wiki/Mazhab#Mazhab_Syafie 2. http://openlibrary.org/wiki/Mazhab_Syafie 3.RUJUKAN Internet 1.docstoc.com/browse/istihsan 6.com/docs/38633672/NOTA-TOKOH-ISLAM-SPM 4.org/works/OL6242609W/Metode_alSyafi%27i_dalam_menyelesaikan_hadis_Mukhtalif_dalam_kitab_Ikhtilaf_Al-Hadits 7.wikipedia. http://www.slideshare.dbp. http://ms. http://ms.my/Search.net/rozitaabdrazak/imam-syafie/download . http://dictionary.aspx?k=istihsan 5.reference.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful