FOLIO TOKOH IMAM SYAFIE

AHLI KUMPULAN: Fatin Munirah Bte Md.Aris Sharifah Rosheeda Bte Syed Abdul Hamid KELAS/TAHUN: 404/11

Buku Ar-Risalah yang menjadi rujukan umat Islam sehingga kini. Beliau juga membetulkan fahaman yang salah dalam aliran Muktazilah. Al-Umm iii.Ikhtilaf Hadis iv.Syiah dan Khawarij dengan mengasaskan Mazhab Syafie. 3. Beliau telah mengasaskan kaedah dalam mensabitkan hukum. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat.Al-Umm yang mempunyai beberapa keistimewaan antaranya ialah : *menjadi rujukan utama ilmuan Islam.Indonesia . Beliau mengurangkan penggunaan akal dalam mengeluarkan hukum. 7. 4. Beliau berijtihad mengikut tempat dan suasana . Antara karya yang dihasilkan beliau ialah: i.Thiland 3. ii. Beliau juga berhujah dengan anti hadis . 2.Malaysia 2. melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafie menulis Ar-Risalah. Buktinya ialah Kaul al-Qadim (Baghdad) & Kaul al-Jadid (Mesir) 5.jelas dan mudah difahami. Antara Negara yang mengamalkan mazhab beliau 1. Hal ini menjadikan beliau sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam . Sebagai contoh. Al-Musnad 8.SUMBANGAN Imam Syafie banyak menyumbang terhadap tamadun Islam. *Susunan dan gaya bahasanya tepat. -Beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan . beliau menyabitkan(istinbat) hukum berdasarkan hadis sahih.Brunei 4. -Beliau menolak istihsan yakni penyimpangan daripada suatu dalil kias yang nyata kepada dalil yang tidak nyata. 6.Antara sumbangannya ialah: 1.

kita hendaklah berfikir menggunakan akal yang waras dalam mengutarakan sesuatu pendapat seperti Imam Syafie yang begitu teliti dalam menyuarakan pendapat dan bukan itu sahaja beliau juga menolak istihsan yang membuktikan beliau seorang yang berhatihati terhadap sesuatu perkara. kita perlu meneladani Imam Syafie yang begitu tekun mendalami Islam dan berpegang pada Al-Quran iaitu panduan kita selain hadis. pelepah tamar dan tulang untuk menulis di atasnya. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. iktibar daripada kisah-kisah kehidupan Imam Syafie ialah kita haruslah mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah . Bukan itu sahaja. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?´ Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik seperti Imam Syafie yang bersungguh-sengguh dalam menuntut ilmu sehinggakan beliau mengumpul batu-batu. Lalu berkata lelaki itu : ³Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. Antara sebabnya. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Beliau juga menghafaz dan menulis hadis.IKTIBAR Imam Syafie merupakan tokoh yang wajar kita teladani. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki.Antara iktibar yang boleh diperolehi daripada beliau ialah kita hendaklah gigih berusaha walaupun banyak rintangan yang perlu dihadapi seperti Imam Syafie walaupun beliau seorang miskin. Selain itu. Di samping itu. Akhir sekali. belulang. Namun. tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. .

slideshare.org/wiki/Mazhab#Mazhab_Syafie 2. http://dictionary.gov. http://www. http://www.reference.org/wiki/Mazhab_Syafie 3.org/works/OL6242609W/Metode_alSyafi%27i_dalam_menyelesaikan_hadis_Mukhtalif_dalam_kitab_Ikhtilaf_Al-Hadits 7.net/rozitaabdrazak/imam-syafie/download . http://prpm. http://ms.my/Search. http://openlibrary.dbp.RUJUKAN Internet 1.wikipedia.aspx?k=istihsan 5.wikipedia. http://ms.com/docs/38633672/NOTA-TOKOH-ISLAM-SPM 4.docstoc.com/browse/istihsan 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful