P. 1
Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

|Views: 531|Likes:
Published by Yuna Alyahya

More info:

Published by: Yuna Alyahya on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan hands-on dan

minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan hands-on dan minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanakkanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada

membina hipotesis. menjalankan eksperimen. Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. lukisan. Dalam konteks pendidikan awal. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan sains seperti yang diamalkan. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. mereka bentuk eksperimen. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: Menanya soalan Meneroka dan menyiasat Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat Membuat penjelasan yang munasabah Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. menulis catatan dan melakar gambar rajah. membuat pemerhatian. 2000). maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. dan meneliti aspekaspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. perkataan itu adalah INKUIRI. Justeru. lakonan dan bercerita. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. 1990). menyoal. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Justeru. penyelesaian masalah. menyusun dan mengelas. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. Projekprojek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai dan memantapkan kemahirankemahiran memerhati. Inkuiri didefinisikan . menemu bual. binaan. pendengaran.peringkat awal kanak-kanak. sentuhan. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. Melalui inkuiri. inkuiri. membuat inkuiri. melakukan eksperimen. kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses.

anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. menterjemah dan membina teori. mengesan habitat. Melalui inkuiri. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. 2000). Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. Mengikut National Science Education Standards (1996). merancang dan menjalankan eksperimen. Dalam contoh ini. pemakanan. Contohnya. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. meneliti buku-buku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. mengemukakan soalan. membuat hipotesis. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. seperti berfikir. imaginasi. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. prihatin dan sebagainya. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. (Hendricks. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. mengurus. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. mencadangkan jawapan. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. 1993). Inkuiri saintifik berlaku apabila: Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi . Inkuiri adalah proses yang kompleks. penjelasan serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambar-gambar yang dilukis.sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. kanak-kanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif.

1987). 1991). Daripada perspektif sains. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. p. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. 1985). Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. 1989). Penyiasatan ataupun pembelajaran . mengguna. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. keterbukaan dan keraguan. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. 27) Justeru. Namun begitu. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. Dalam kelas. perdebatan dan perbincangan. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Mengikut model konstruktivis. 1991. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. Seperti Novak (1964) cadangkan. Daripada perspektif pedagogi. inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji.konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. (National Science Board.

membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah.bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. kanak-kanak membina . 1984). Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. Melalui pemerhatian. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (McIntyre. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. membanding dan mengukur. penyelesaian. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. berkomunikasi. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanak-kanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang dilalui. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. bau. menyusun ikut urutan. mengelas maklumat. Mengumpul. penerokaan dan membuat keputusan. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. sentuhan. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. kehidupan yang lain. mengaitkan pengetahuan. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka.

pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. 1968). Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. pengelasan. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. 1986). Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. pemikiran kritikal. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. merenung. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan lain tidak diperlukan lagi.. Rakow.kefahaman dalam pengetahuan. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. meramal. menyoal. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. 1990). Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: Meningkatkan prestasi kanak-kanak. 1987). Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. pengukuran. Menghormati persekitaran yang dipelajari. 1985. 1988). menerangkan dan membuat inferens. 1985. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. Sifat ingin tahu . Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logicomathematical. Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. serta berkongsi idea dan pendapat.

mengandungi empat proses. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. bila memberi maklumat. Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. ramalan. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. dan berbincang sesama sendiri. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. 1938). Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanak-kanak. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. menerangkan. mencabar. pengelasan. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri.seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. mengesan pola dalam data pemerhatian. membuat rujukan termasuk pakar. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. hipotesis dan konsep awal. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. membuat inferens dan sebagainya. meramal. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. pertanyaan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Empat proses itu adalah. membuat pengitlakan. pengalaman. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi . Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. memberi fokus. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. melakukan aktiviti. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). pengukuran. fakta. konsep atau prinsip adalah inkuiri.

kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. walaupun tidak diminta. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. Pembelajaran inkuiripenemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhantumbuhan. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. Apabila dirancang dengan teliti. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan.kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Guru boleh. membolehkan kanak-kanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Dalam pendekatan ini. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanakkanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. Kanak-kanak. contohnya. Namun. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada .

Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan? Soalan-soalan perbincangan. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku? Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Apabila tidak pasti. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanakkanak? Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanakkanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. Aplikasi dalam kehidupan seharian. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari? Fakta. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Penutup Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanak-kanak buat. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat . memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Apakah cara yang paling baik melakukannya? Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanakkanak.kanak-kanak. Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. Apakah bahan-bahan yang saya perlukan? Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. Pada peringkat awal kanak-kanak. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. sains diintegrasikan dalam kurikulum. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. Dengan merancang pengajaran. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimeneksperimen yang mudah.

aktif. Pada peringkat awal kanak-kanak. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. . kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. pendengaran dan manipulasi bahan-bahan. sentuhan. air dan sebagainya. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanak-kanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. bau. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. rasa.dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui bukubuku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. haiwan.

Menurut beliau. Akan tetapi. guru bertindak sebagai pereka bentuk. (3) menyatakan pelbagai hipotesis yang mungkin. (6) memandu pelajar menganalisis kesimpulan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. (2) membangkitkan minat pelajar terhadap ketidakpastian masalah. asalkan ia diperoleh melalui daya usaha pelajar sendiri boleh dikategorikan sebagai satu ³penemuan´. Pendekatan pembelajaran penemuan tidak mempunyai model pengajaran yang tertentu tetapi dilaksanakan mengikut kesesuaian subjek dan pelajar yang terlibat. (5) memandu pelajar menilai dan membuat kesimpulan. Dalam pengajaran penemuan. Guru tidak membekalkan jawapan sebaliknya memberi peluang kepada pelajar memikir dan µmenemui¶ ilmu sendiri. penemuan taakulan induktif merupakan kaedah terbaik untuk memperoleh pengetahuan berbentuk hukum dan konsep . pemudacara dan pembekal bahan serta menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif untuk menemui teori atau kesimpulan tertentu. langkahlangkah umum yang digariskan oleh Bruner termasuk: (1) pembentukan masalah yang dapat menarik minat pelajar. pembelajaran penemuan tidak terhad pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia.Kaedah Pembelajaran Penemuan Apakah yang dimaksudkan oleh kaedah pembelajaran penemuan? Menurut Bruner. (4) membantu pelajar mencari dan mengorganisasikan maklumat. Sungguhpun ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan merupakan suatu yang baru dan belum diketahui. tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu.

Menurut bukunya The Act of Discovery (1961). Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain. Perbezaan kecerdasan daripada pelbagai aspek menjadikan pelajar berfikir dan belajar dengan cara yang berbeza. kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek. Jadi. . Selain itu.(terutamamya dalam mata pelajaran sains) untuk meningkatkan prestasi dalam ingatan jangka panjang dan penguasaan dalam menyelesaikan masalah. pemikiran kritis dan kreatif individu sekiranya dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Justeru. prosesnya juga akan mengambil masa yang lama serta tidak dapat menjamin hasil dan prestasi pembelajaran yang diinginkan. kaedah pembelajaran penemuan tidak semestinya bersesuaian untuk semua pelajar. Akan tetapi. terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam kaedah pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Bruner. kaedah tersebut tidak sesuai dijadikan sebagai kaedah pengajaran yang utama. tetapi harus digabung dengan kaedah lain mengikut perancangan pengajaran yang bersistematik.

Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti.-Menggunakan set induksi yang menarik .Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan mencabar -Mewujudkan semangat bersaing 2. Dalam inkuiri terbuka. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. membentuk hipotesis. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. Oleh itu. atau daripada masalah yang dikemukakan. merancang aktiviti kajian.Menggunakan pengalaman pelajar untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru . Kesimpulannya. Mewujudkan motivasi . pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu µinkuiri terbimbing¶ dan µinkuiri terbuka¶.

.Menyediakan alat bantu mengajar .Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif 1. Mewujudkan kesediaan belajar Proses Aktiviti P & P Pembelajaran Contoh Proses Pembelajaran dan Aktiviti P & P .Merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->