P. 1
Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

|Views: 592|Likes:
Published by Yuna Alyahya

More info:

Published by: Yuna Alyahya on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan hands-on dan

minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan hands-on dan minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanakkanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada

apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. pendengaran. mereka bentuk eksperimen. menyusun dan mengelas. sentuhan. melakukan eksperimen. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. menyoal. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Inkuiri didefinisikan .peringkat awal kanak-kanak. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. Projekprojek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai dan memantapkan kemahirankemahiran memerhati. menulis catatan dan melakar gambar rajah. membuat pemerhatian. lukisan. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. membina hipotesis. membuat inkuiri. Melalui inkuiri. inkuiri. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. menjalankan eksperimen. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. Dalam konteks pendidikan awal. Justeru. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. Justeru. penyelesaian masalah. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan sains seperti yang diamalkan. kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. binaan. menemu bual. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. lakonan dan bercerita. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. perkataan itu adalah INKUIRI. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). 1990). kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: Menanya soalan Meneroka dan menyiasat Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat Membuat penjelasan yang munasabah Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. dan meneliti aspekaspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. 2000). Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran.

refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. seperti berfikir. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. menterjemah dan membina teori. Contohnya. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. mengemukakan soalan. Inkuiri saintifik berlaku apabila: Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi . Inkuiri adalah proses yang kompleks. (Hendricks. imaginasi. kanak-kanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. membuat hipotesis. 1993). Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. merancang dan menjalankan eksperimen.sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. pemakanan. Dalam contoh ini. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. prihatin dan sebagainya. Mengikut National Science Education Standards (1996). mengesan habitat. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. mengurus. Melalui inkuiri. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. 2000). penjelasan serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambar-gambar yang dilukis. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. mencadangkan jawapan. meneliti buku-buku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian.

1985). inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. perdebatan dan perbincangan. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. 1989). mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. mengguna. 1987). 1991. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. Seperti Novak (1964) cadangkan. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. Penyiasatan ataupun pembelajaran . Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. Namun begitu.konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. p. keterbukaan dan keraguan. Mengikut model konstruktivis. 1991). dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. Daripada perspektif pedagogi. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Dalam kelas. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Daripada perspektif sains. (National Science Board. 27) Justeru.

penerokaan dan membuat keputusan. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. mengelas maklumat. bau. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanak-kanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang dilalui. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. kanak-kanak membina . mengaitkan pengetahuan. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. 1984). membanding dan mengukur. kehidupan yang lain. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. menyusun ikut urutan. berkomunikasi. penyelesaian. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains.bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. Melalui pemerhatian. sentuhan. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. Mengumpul. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (McIntyre. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu.

kefahaman dalam pengetahuan. merenung. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. Menghormati persekitaran yang dipelajari. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. 1985.. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. 1968). dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. 1988). Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: Meningkatkan prestasi kanak-kanak. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. menyoal. serta berkongsi idea dan pendapat. 1987). Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. meramal. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. pengelasan. Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. Rakow. Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. 1990). menerangkan dan membuat inferens. Sifat ingin tahu . pengukuran. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. 1986). kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logicomathematical. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. 1985. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. pemikiran kritikal. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan lain tidak diperlukan lagi. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. sikap positif ke atas sains (Kyle et al.

pengukuran. membuat pengitlakan. bila memberi maklumat. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. pengalaman. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. pertanyaan. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. dan berbincang sesama sendiri. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. mencabar. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanak-kanak. ramalan. memberi fokus. pengelasan. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. mengesan pola dalam data pemerhatian. membuat inferens dan sebagainya. menerangkan. konsep atau prinsip adalah inkuiri. meramal. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi . fakta. Empat proses itu adalah. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain.seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. mengandungi empat proses. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. melakukan aktiviti. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. membuat rujukan termasuk pakar. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). 1938). dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. hipotesis dan konsep awal. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. membuat refleksi dan mengemukakan soalan.

Apabila dirancang dengan teliti. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Guru boleh. Kanak-kanak. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanakkanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. membolehkan kanak-kanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada . Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna.kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. walaupun tidak diminta. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. Dalam pendekatan ini. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhantumbuhan. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. Namun. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. Pembelajaran inkuiripenemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. membuat perbandingan dan mencari persamaan. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. contohnya. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri.

Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. Apakah cara yang paling baik melakukannya? Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. Pada peringkat awal kanak-kanak. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. Dengan merancang pengajaran. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimeneksperimen yang mudah. Aplikasi dalam kehidupan seharian. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan? Soalan-soalan perbincangan. Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku? Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanakkanak. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari? Fakta. Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanakkanak? Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. sains diintegrasikan dalam kurikulum. Penutup Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanak-kanak buat. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran.kanak-kanak. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Apakah bahan-bahan yang saya perlukan? Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanakkanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. Apabila tidak pasti. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat .

sentuhan.dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. aktif. bau. Pada peringkat awal kanak-kanak. haiwan. rasa. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. . Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanak-kanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui bukubuku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. pendengaran dan manipulasi bahan-bahan. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. air dan sebagainya.

Pendekatan pembelajaran penemuan tidak mempunyai model pengajaran yang tertentu tetapi dilaksanakan mengikut kesesuaian subjek dan pelajar yang terlibat. (4) membantu pelajar mencari dan mengorganisasikan maklumat. (2) membangkitkan minat pelajar terhadap ketidakpastian masalah. Sungguhpun ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan merupakan suatu yang baru dan belum diketahui. (6) memandu pelajar menganalisis kesimpulan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. Menurut beliau. pembelajaran penemuan tidak terhad pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia. asalkan ia diperoleh melalui daya usaha pelajar sendiri boleh dikategorikan sebagai satu ³penemuan´. Akan tetapi. Dalam pengajaran penemuan.Kaedah Pembelajaran Penemuan Apakah yang dimaksudkan oleh kaedah pembelajaran penemuan? Menurut Bruner. pemudacara dan pembekal bahan serta menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif untuk menemui teori atau kesimpulan tertentu. (3) menyatakan pelbagai hipotesis yang mungkin. penemuan taakulan induktif merupakan kaedah terbaik untuk memperoleh pengetahuan berbentuk hukum dan konsep . langkahlangkah umum yang digariskan oleh Bruner termasuk: (1) pembentukan masalah yang dapat menarik minat pelajar. guru bertindak sebagai pereka bentuk. tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu. Guru tidak membekalkan jawapan sebaliknya memberi peluang kepada pelajar memikir dan µmenemui¶ ilmu sendiri. (5) memandu pelajar menilai dan membuat kesimpulan.

prosesnya juga akan mengambil masa yang lama serta tidak dapat menjamin hasil dan prestasi pembelajaran yang diinginkan. Selain itu. Justeru. kaedah tersebut tidak sesuai dijadikan sebagai kaedah pengajaran yang utama. Menurut bukunya The Act of Discovery (1961). Perbezaan kecerdasan daripada pelbagai aspek menjadikan pelajar berfikir dan belajar dengan cara yang berbeza. Akan tetapi. Jadi.(terutamamya dalam mata pelajaran sains) untuk meningkatkan prestasi dalam ingatan jangka panjang dan penguasaan dalam menyelesaikan masalah. pemikiran kritis dan kreatif individu sekiranya dirancang dan dilaksanakan dengan baik. kaedah pembelajaran penemuan tidak semestinya bersesuaian untuk semua pelajar. . kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek. Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain. terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam kaedah pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Bruner. tetapi harus digabung dengan kaedah lain mengikut perancangan pengajaran yang bersistematik.

pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu µinkuiri terbimbing¶ dan µinkuiri terbuka¶.Menggunakan pengalaman pelajar untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru . Kesimpulannya.-Menggunakan set induksi yang menarik . ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. membentuk hipotesis. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. merancang aktiviti kajian. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan mencabar -Mewujudkan semangat bersaing 2.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan. Dalam inkuiri terbuka. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. Mewujudkan motivasi . Oleh itu. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. atau daripada masalah yang dikemukakan. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan.

.Merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai .Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif 1.Menyediakan alat bantu mengajar . Mewujudkan kesediaan belajar Proses Aktiviti P & P Pembelajaran Contoh Proses Pembelajaran dan Aktiviti P & P .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->