TAUIADA

SELUIAT

DANDO'1\.

.

.

.

.

.

.

gi .. segala scsuaru.-Alla II akan menu... u t kamu (ap. y • .»1 Ii·~ . Dialah .sL!....bilo sampai _jal ".i~...(:. rang terdahulu (marinra) dan orang-orang (yang okan sarapai gilirannya) sesudah iru.1! d~gan . Tub. 'i p.n. Allah mellmpahkaa Rahm.... disem b..o:i ":"J....o.!J..... I:.... ..1". Ny.".J1 <iJ s.!.h .'.k"..tik..iJl r-:Xi ... .n m.1. dan bah. . .manra deegan kekuasaan ...~ t!:....1tlli1~ ij .a!ah yang melaiakan hidup tidak maO selama . ~ (.l.I.ar-Nya kepada man" kit... j .! d~U-A WI ... )ii.i:.UI~.." dan un ru k A11.bW") ini. ~ ~ H .u!tI mnkminia dan muslimin .-.<il.lJ1 &.J1 : L.IL. wa k"""-i juga insy... berkuasa atas seg.hI. .d... illl ~ :.. tiad ..''. &tnog. Di.tt. bagi Allah sel urub k.bcnorny" A11. pukampungon (anah ku.t.!il ... ing-m .''':j j . irlg). kutu b.rK~ <.}>= .£.J1.. 5i.. . kcbaikan..t .. Dia =nghidupkan da.(hj~j. T..Nyo....h.. ~ ~ ~ ke pada k... . gala kepuj""' .DOA KETIKA MELINTAS ATAU MASUK KAWASAN KUBUR .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful