P. 1
TAKHRIJ HADIS

TAKHRIJ HADIS

|Views: 71|Likes:
Published by Muhammad Faizun

More info:

Published by: Muhammad Faizun on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2012

pdf

text

original

TAKHRIJ HADIS

Oleh Nizar Ali

pengarahan ( ) .Pengertian Etimology Berkumpulnya dua persoalan yg bertentangan dalam satu hal ( ) Mengeluarkan dari sumbernya ( ) Latihan ( ) Menjelaskan duduk persoalan.

kemudian dijelaskan martabat/kedudukannya manakala diperlukan .Terminologi   Mengungkapkan atau mengeluarkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para perawi yang berada dalam rangkaian sanadnya sebagai yang mengeluarkan hadis tersebut ( ) Mengeluarkan sejumlah hadis dari kandungan kitab-nya dan meriwayatkannya kembali ( ) Petunjuk yang menjelaskan kepada sumber asal hadis ( ) Petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya.

Tujuan  Mengetahui sumber asli asal hadis yang ditakhrij Mengetahui keadaan/kualitas hadis yang berkaitan dengan maqbul dan mardudnya .

4. 2. 5. Konvensional Nama sahabat Nabi Awal lafadz pada matan Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan Topik dalam matan Ciri tertentu pada matan dan sanad .Proses 1. 3.

dll. . Musnad al-Humaidi. al-Mu jam al-shahabah karya |Abu Ya la al-Maushuli Al-Athraf (bagian matan yang menunjukkan sisanya) Athraf al-shahihaian (Abu Mas ud al-Dimasyqi). al-Mu jam al-Shaghir. Al-Ma ajim (kitab hadis yg disusun berdasarkan musnad sahabat. al-Mu jam alAusath. alAsyrag ala ma rifati al-athraf (ibn asakir). guru atau negeri-negeri ttt) Al-Mu jam al-Kabir karya al-Tabrani. dll.Nama Sahabat   Al-Masanid Musnad Ahmad bin Hanbal.

al-durar al-muntasyarah fi ahadits al-musytaharah (al-suyuthi). Kitab hadis yg disusun secara alfabetis al-jami¶ al-shaghir dan al-jami¶ al-kabir (Al-suyuthi) Kitab Kunci dan Daftar isi hadis tertentu Miftah al-shahihain (M. al-maqasid al-hasanah fi bayan katsir min ahadits al-masyhurah µala al-alsinah (alsakhawi). al-syarif al-Tauqidi) .Awal Matan  Kitab yg memuat hadis masyhur al-tadzkirah fi ahadits al-musytaharah (al-zarkasyi). dll.

Musnad al-Darimi . Abu Dawud. Ibnu Majah. al-Muwatta¶ Malik. Wensink) . Musnad Ahmad.J.Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan Al-Mu¶jam al-Mufahras li alfadz al-Hadits alNabawi (A.VIII bagian awal memuat penjelasan/informasi penggunaaan al-Bukhari. Turmudzi. = Muslim.memuat hadis al-kutub al-tis¶ah . al-Nasai.

Topik dalam matan   Al-Mustakhrajat Al-Mustadrakat Al-Jawami¶ Al-Zawaid Miftahu Kunuz al-Sunnah .

Ciri-Ciri Tertentu  Al-Maudlu¶at al-kubra (ciri maudlu) Misykah al-Anwar fi ma ruwiya µan Illahi subhanahu wa ta¶ala min al-akhbar (hadis qudsi) Riwayah al-aba µan abna (sanad .

Asqalani (w. Usud al-Ghâbah fi Ma rifah al-Shahâbah. Al-Ishâbah fi Tamyîz al-Shahâbah.Kitab yang Memuat Biografi Sahabat 1. Al-Isti âb fi Ma rifah al-Ashhab. 630 H/1232 M) 3. oleh Ibn Hajar al. oleh Iz al-Din Abi al Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jazari (w. 852H/1449 M) .463 H/1071 M) 2. oleh Ibn Abd al-Barr al-Andalusi (w.

Tadzkirah al-Huffadz . 748 H. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi (w. 230 H) 2./1348 M) .Kitab yang Memuat Perawi Berdasarkan Tingkatan 1. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Sa ad Katib Waqidi (w. Al-Thabaqat al-Kubra .

762 H. oleh Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali (w.) Tahdzib al-Tahdzib. 742 H) Ikmal Tahdzib al-Kamal. 852H/1449 M) . oleh Ala al-Din Mughlathaya (w.Kitab yang Memuat Biografi Perawi alKutub al-Sittah Al-Kamal fi Asma al-Rijal. oleh Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi (w. oleh Ibn Hajar al-Asqalani (w. 600 H) Tahdzib al-Kamal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->