P. 1
TAKHRIJ HADIS

TAKHRIJ HADIS

|Views: 72|Likes:
Published by Muhammad Faizun

More info:

Published by: Muhammad Faizun on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2012

pdf

text

original

TAKHRIJ HADIS

Oleh Nizar Ali

Pengertian Etimology Berkumpulnya dua persoalan yg bertentangan dalam satu hal ( ) Mengeluarkan dari sumbernya ( ) Latihan ( ) Menjelaskan duduk persoalan. pengarahan ( ) .

kemudian dijelaskan martabat/kedudukannya manakala diperlukan .Terminologi   Mengungkapkan atau mengeluarkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para perawi yang berada dalam rangkaian sanadnya sebagai yang mengeluarkan hadis tersebut ( ) Mengeluarkan sejumlah hadis dari kandungan kitab-nya dan meriwayatkannya kembali ( ) Petunjuk yang menjelaskan kepada sumber asal hadis ( ) Petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya.

Tujuan  Mengetahui sumber asli asal hadis yang ditakhrij Mengetahui keadaan/kualitas hadis yang berkaitan dengan maqbul dan mardudnya .

4. Konvensional Nama sahabat Nabi Awal lafadz pada matan Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan Topik dalam matan Ciri tertentu pada matan dan sanad .Proses 1. 5. 2. 3.

alAsyrag ala ma rifati al-athraf (ibn asakir). Al-Ma ajim (kitab hadis yg disusun berdasarkan musnad sahabat. Musnad al-Humaidi. guru atau negeri-negeri ttt) Al-Mu jam al-Kabir karya al-Tabrani. al-Mu jam al-shahabah karya |Abu Ya la al-Maushuli Al-Athraf (bagian matan yang menunjukkan sisanya) Athraf al-shahihaian (Abu Mas ud al-Dimasyqi). dll. al-Mu jam alAusath. .Nama Sahabat   Al-Masanid Musnad Ahmad bin Hanbal. al-Mu jam al-Shaghir. dll.

dll.Awal Matan  Kitab yg memuat hadis masyhur al-tadzkirah fi ahadits al-musytaharah (al-zarkasyi). al-syarif al-Tauqidi) . al-durar al-muntasyarah fi ahadits al-musytaharah (al-suyuthi). al-maqasid al-hasanah fi bayan katsir min ahadits al-masyhurah µala al-alsinah (alsakhawi). Kitab hadis yg disusun secara alfabetis al-jami¶ al-shaghir dan al-jami¶ al-kabir (Al-suyuthi) Kitab Kunci dan Daftar isi hadis tertentu Miftah al-shahihain (M.

Turmudzi.VIII bagian awal memuat penjelasan/informasi penggunaaan al-Bukhari.J. = Muslim. al-Muwatta¶ Malik.Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan Al-Mu¶jam al-Mufahras li alfadz al-Hadits alNabawi (A. Musnad Ahmad. al-Nasai. Wensink) . Abu Dawud.memuat hadis al-kutub al-tis¶ah . Musnad al-Darimi . Ibnu Majah.

Topik dalam matan   Al-Mustakhrajat Al-Mustadrakat Al-Jawami¶ Al-Zawaid Miftahu Kunuz al-Sunnah .

Ciri-Ciri Tertentu  Al-Maudlu¶at al-kubra (ciri maudlu) Misykah al-Anwar fi ma ruwiya µan Illahi subhanahu wa ta¶ala min al-akhbar (hadis qudsi) Riwayah al-aba µan abna (sanad .

463 H/1071 M) 2.Kitab yang Memuat Biografi Sahabat 1. oleh Ibn Abd al-Barr al-Andalusi (w. 630 H/1232 M) 3. oleh Iz al-Din Abi al Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jazari (w. 852H/1449 M) . Al-Isti âb fi Ma rifah al-Ashhab. Usud al-Ghâbah fi Ma rifah al-Shahâbah. oleh Ibn Hajar al.Asqalani (w. Al-Ishâbah fi Tamyîz al-Shahâbah.

Al-Thabaqat al-Kubra .Kitab yang Memuat Perawi Berdasarkan Tingkatan 1. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Sa ad Katib Waqidi (w. 748 H. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi (w. 230 H) 2./1348 M) . Tadzkirah al-Huffadz .

742 H) Ikmal Tahdzib al-Kamal. oleh Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali (w. 852H/1449 M) . oleh Ibn Hajar al-Asqalani (w. oleh Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi (w.) Tahdzib al-Tahdzib. oleh Ala al-Din Mughlathaya (w. 762 H. 600 H) Tahdzib al-Kamal.Kitab yang Memuat Biografi Perawi alKutub al-Sittah Al-Kamal fi Asma al-Rijal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->