KEPENTINGAN PENTERJEMAHAN MAKNA AL-QURAN KARIM Al-Quran Karim merupakan kitab Allah atau Kalamullah yang bermu’jizat yang

diturunkan Allah kepada rasul-Nya Muhammad s.a.w. ia merupakan penutup bagi kitab-kitab Samawi. Allah menutup risalah-Nya kepada manusia. Sepertimana Allah berfirman; ”Inilah Al-Quran memberi petunjuk...” (Al-Isra’,ayat 9). Al-Quran itu merupakan cahaya dan hafalan Islam telah menggalakan untuk memahami makna-makna Al-quran kerana Alquran menjelaskan kepada orang Islam hukum-hukum syariah dan orang Islam mengambil faedah dengannya kerana padanya banyak faedah-faedah dan pengajaranpengajaran. Seperti mana kita ketahui Al-quran banyak menceritakan tentang kisahkisah. Maka diwajibkan kepada kita memahami makna-makna Al-quran dan kita menjadikannya panduan-panduan untuk kehidupan, seperti mana Allah telah berfirman di dalam kitabnya, Maka apabila orang islam telah memahami makna-makna Al-quran dan menjadikannya panduan untuk kehidupan supaya mereka memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat dan mereka hidup di dalam rahmat Allah. Oleh itu, kepentingan menterjemahkan makna Al-quran supaya memahami apa yang terkandung di dalam Al-quran. Bahasa arab adalah bahasa Al-quran dan diwajibkan ke atas kita mempelajarinya untuk memahami makna Al-quran. Sesungguhnya kepentingan menterjemahkan makna Al-quran untuk mempelajari bahasa arab. Sesungguhnya Alquran telah memelihara bahasa arab maka diwajibkan kepada kita mengetahui kaedah bahasa arab di setiap aspek ilmu nahu,sorof, balaghah dan bahasa. Apabila kita mengetahui setiap kaedah bahasa arab, maka kita mampu menterjemahkan Al-quran. Dan adapun kepentingan menterjemahakan makna Al-quran juga untuk kita mendedahkan khazanah-khazanah yang tersembunyi di dalam Al-quran. Seperti mana kita ketahui kebanyakkan orang yang mahir di dalam ilmu-ilmu meraka manfaatkan di dalam agama Islam. Bagaimana ini terjadi? Pada tahun 2005, salah seorang cendekiawan dari barat telah memeluk Islam kemudian mendedahkan rahsia-rahsia yang terdapat di dalam Al-quran tentang manusia. Dan di dalam Al-quran juga, terdapat peristiwa-peristiwa yang lepas dan yag akan datang. Dan ada pun perkara-perkara yang telah lepas seperti sejarah kehidupan para Rasul dan para Nabi. Dan akan datang pula seperti Hari kiamat, syurga , neraka dan lain-lain lagi. Dan pada hakikatnya Al-quran banyak rahsia yang dia mahu kita mendedahkannya dengan ilmu dan bukan dengan makna bahsa semata-mata. Akhir sekali, diwajibkan ke atas kita menjadikan Al-quran sebagai ikutan kita sepanjang kehidupan di dunia, Rasulullah telah bersabda : Saya telah meninggalkan kepada kamu semua 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya iaitu Al-quran dan Sunnah”.