SULIT PENDIDIKAN ISLAM SEPT 2011 1 Jam

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEK. KEB. MANONG 33800 MANONG

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH UJIAN BULANAN 2011

Nama : ……………………………………

Tahun : ……………..

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 3 SEKOLAH KEBANGSAAN Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

ARBR11

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak

MAIZAN BT Guru Penolong Kanan 1 .DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH ________________________ __________________ ________________________ (ABDUL RAZAK B. SITI SURAYA ) HASHIM) Guru PAI Tahun 6 Ketua Panitia PAI (PN.ROMLI) ( PN.

Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.. 3.ROMLI) (PN. KEB.SULIT PENDIDIKAN ISLAM OKT 2011 1 Jam UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEK. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian. ARBR11 Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH ________________________ ____________________________________ (ABDUL RAZAK B. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN Masa : 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. MANONG 33800 MANONG PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 2/ 2011 Nama : …………………………………… Tahun : ……………. Jawab semua soalan. NOR HAYATI BT. YEOP NORDIN ) . 2.

Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas. Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful