SULIT PENDIDIKAN ISLAM SEPT 2011 1 Jam

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEK. KEB. MANONG 33800 MANONG

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH UJIAN BULANAN 2011

Nama : ……………………………………

Tahun : ……………..

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 3 SEKOLAH KEBANGSAAN Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

ARBR11

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH ________________________ __________________ ________________________ (ABDUL RAZAK B. MAIZAN BT Guru Penolong Kanan 1 .ROMLI) ( PN. SITI SURAYA ) HASHIM) Guru PAI Tahun 6 Ketua Panitia PAI (PN.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN Masa : 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. ARBR11 Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH ________________________ ____________________________________ (ABDUL RAZAK B. 2.ROMLI) (PN. MANONG 33800 MANONG PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 2/ 2011 Nama : …………………………………… Tahun : …………….SULIT PENDIDIKAN ISLAM OKT 2011 1 Jam UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEK.. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. YEOP NORDIN ) . NOR HAYATI BT. 3. Jawab semua soalan. KEB.

. Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas.Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful