P. 1
Alam_Sekitar_(BM)

Alam_Sekitar_(BM)

|Views: 390|Likes:
Published by Ann Ehan

More info:

Published by: Ann Ehan on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

Kandungan

Muka Surat

 

Pernyataan Misi, Visi dan Nilai-nilai Teras UM PernyataanVisi, Misi, Mahasiswa-Mahasiswi dan Program Akademik Fakulti Kejuruteraan Kata-kata Aluan Dekan Carta Pengurusan Fakulti Tenaga Pengurusan Fakulti Kalendar Pengajian Sesi Akademik 2008/2009 Larangan Terhadap Plagiarisme Maklumat Perpustakaan Kejuruteraan Profil Ringkas Jabatan Objektif Pendidikan Program (PEO) dan Hasi-Hasil Program (PO) Kakitangan Akademik Jabatan Kakitangan Sokongan Jabatan Struktur Kurikulum Jadual Penawaran Program Jadual Syarat Pengijazahan Pro-forma dan Maklumat Semasa Kursus

2 3

       

4 5 6 7 8 10 13 14

     

15 22 27 29 31 33

1

UNIVERSITI MALAYA

MISI
Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

VISI
Untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang ternama di peringkat antarabangsa dalam penyelidikan, inovasi, penerbitan dan pengajaran.

NILAI-NILAI TERAS
Integriti Hormat Kebebasan Akademik Berfikiran Terbuka Kebertanggungjawapan Profesionalisme Meritokrasi Semangat Kerja Berpasukan Kretiviti Tanggungjawab Sosial

2

FAKULTI KEJURUTERAAN
MISI
Untuk memperluaskan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dalam bidang kejuruteraan melalui pendidikan serta penyelidikan yang berkualiti bagi memenuhi aspirasi universiti dan negara.

VISI
Untuk menjadi sebuah Fakulti Kejuruteraan yang termasyhur di peringkat antarabangsa dalam bidang penyelidikan, innovasi, penerbitan dan pengajaran.

MAHASISWA-MAHASISWI
      Terus melahirkan individu yang berdaya saing, berkebolehan tinggi dengan sifat kepimpinan yang berkualiti dan keperibadian yang baik. Menyumbang kepada pembangunan negara dengan melahirkan rakyat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan sedunia. Mempunyai mahasiswa-mahasiswi daripada latar belakang berlainan yang saling menghormati dan hidup aman bersama. Menerapkan nilai-nilai kesosialan dan tanggungjawab di kalangan mahasiswamahasiswi. Melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berpandangan jauh. Mejadikan mahasiswa-mahasiswi jurutera yang berdaya saing tinggi dan berkebolehan dalam mengenalpasti, mencipta dan menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovasi.

PROGRAM AKADEMIK
    Memastikan program akademik adalah berpadanan, terkini, inovatif dan bertaraf antarabangsa bagi memenuhi keperluan negara dan global. Meneruskan pembangunan program akademik yang menginspirasikan mencabar mahasiswa-mahasiswi dalam mencapai potensi penuh mereka. dan

Memastikan program akademik diakui oleh badan-badan kejuruteraan yang profesional di peringkat tempatan dan antarabangsa. Terus membangunkan program yang berkaitan rapat dengan keperluan bidang industri.

3

KATA-KATA ALUAN DEKAN

Assalamualaikum w.r.t dan Salam Sejahtera Selamat datang ke Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Pendidikan kejuruteraan di Malaysia bermula dalam tahun 1956 dengan penubuhan Jabatan Kejuruteraan di kampus Bukit Timah di Singapura. Hanya kursus Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam ditawarkan ketika itu. Jabatan ini dinaikkan tarafnya menjadi sebuah fakulti apabila Universiti Malaya berpindah ke kampus Lembah Pantai pada tahun 1958, dan pada tahun yang sama kursus kedua, iaitu Kursus Kejuruteraan Mekanik diperkenalkan. Setahun kemudian, Fakulti menambah Kursus Kejuruteraan Elektrik. Pada tahun 1970 Fakulti menambah pula Kursus Kejuruteraan Kimia. Keempat-empat kursus ini dijadikan jabatan tiap satu pada tahun 1974. Pada sesi 1996/97, Fakulti telah memperkenalkan enam lagi kursus baru iaitu Kejuruteraan Telekomunikasi, Kejuruteraan Alam Sekitar, Kejuruteraan Bahan, Kejuruteraan CAD/M, Kejuruteraan Pembuatan dan Kejuruteraan Bio-Perubatan. Fakulti ini kini mempunyai 6 Jabatan iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanik, Jabatan Kejuruteraan Kimia, Jabatan Kejuruteraan Rekabentuk dan Pembuatan dan Jabatan Kejuruteraan Bio-Perubatan. Sejumlah 11 kursus di peringkat Ijazah dasar kini ditawarkan oleh fakulti iaitu tambahan satu kursus Kejuruteraan Komputer yang mula ditawarkan pada sesi 2007/08. Semua kursus yang ditawarkan mendapat pengiktirafan dari Lembaga Akreditasi Kejuruteraan (EAC), Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) bagi membolehkan semua graduannya mendaftar sebagai Jurutera Siswazah selepas bergraduat. Semua program yang ditawarkan telah disusun sedemikian rupa supaya dapat menghasilkan jurutera serba boleh yang bukan sahaja akan menjadi pakar bidang tetapi juga mempunyai ciri-ciri kepimpinan / kemahiran insaniah yang diperlukan oleh stake holder. Ini boleh dilihat dalam Program Outcomes dan Program Educational Objectives bagi setiap kursus yang ditawarkan. Selaras dengan senario global pengajian tinggi, usaha terus dijalankan untuk membawa fakulti ke arah yang lebih cemerlang bagi menjamin modal insan yang dikeluarkan sesuai dengan pemikiran dan tuntutan semasa. Untuk ini, fakulti menjadikan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara sebagai asas meningkatkan kualiti, daya saing dan kreativiti setiap kursus yang ditawarkan, selain input dari pelbagai stake holder program. Sebagai salah satu langkah awal bagi memastikan kerelevanan semua kursus fakulti kepada pasaran, fakulti sedang menyemak keseluruhan kurikulumnya demi mempertingkatkan kualiti dan pengetahuan pelajar. Pengantarabangsaan juga merupakan salah satu agenda di Fakulti ini. Ianya juga merupakan sebahagian dari teras Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Untuk itu, mulai sesi 2007/08 fakulti telah mula mengambil pelajar antarabangsa sebagai sebahagian dari warga fakulti ini. Adalah diharapkan dengan adanya pelajar antarabangsa ini, daya saing pelajar akan dapat dimantapkan, minda pelajar akan lebih terbuka, kompetitif dan global. Kami berharap saudara/i dapat mengikuti pengajian saudara/i dengan jayanya di sini dan seterusnya memperoleh kerjaya yang baik sebaik tamat pengajian.

4

GHAZALY SHAABAN DEKAN PROF. DR. CHE MAZNI SIDEK PENOLONG PENDAFTAR 5 .CARTA PENGURUSAN FAKULTI KEJURUTERAAN PROF. DR. AMBIHABATHY KETUA PENOLONG PENDAFTAR PN. MADYA DR. MOHD AZLAN HUSSAIN TIMB. MADYA DR. DEKAN (PEMBANGUNAN) PROF. IR. NOOR AZUAN ABU OSMAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN EN. DR. MOHD ZAMIN JUMAAT KETUA JABATAN KEJURUTERAAN AWAM PROF. MASJUKI HJ. DR. DEKAN (AKADEMIK) PROF. DR. DEKAN (PENYELIDIKAN & IJAZAH TINGGI) PROF. MD. KAHARUDIN DIMYATI TIMB. R. HASSAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK EN. NUKMAN YUSOFF KETUA JABATAN KEJURUTERAAN REKABENTUK & PEMBUATAN PROF. MADYA DR. DR. FAISAL HJ. EZZAT CHAN ABDULLAH KETUA JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA PROF. HEW WOOI PING KETUA JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK PROF. ALI TIMB.

Kaharudin Dimyati Tel : 79675201 E-mail : kahar@um.edu.my 6 .Ir.edu. Dr.my Timbalan Dekan (Akademik) : Timbalan Dekan (Penyelidikan & Ijazah Tinggi) : Prof. Md.edu. Ghazaly Shaaban Tel : 79675200 E-mail : ghazaly@um. Mohd Azlan Hussain Tel : 79675202 E-mail : mohd_azlan@um. Dr. R. Che Mazni Sidek Tel : 79674482 E-mail : mazni_sidek@um.edu.my Timbalan Dekan (Pembangunan) : Prof.edu. Faisal Hj.my Prof. Ali Tel : 79674477 / 79674478 E-mail : fahali@um. Ambihabathy Tel : 79675356 E-mail : ambihaba@um.my En.TENAGA PENGURUSAN FAKULTI Dekan : Prof.my Ketua Penolong Pendaftar (Ijazah Dasar) : Penolong Pendaftar (Ijazah Tinggi) : Pn. Dr.edu. Dr.

2008 – 17.07.2009 – 01.2008 06.01.08.2009 11.2009 26.2008 Cuti Hari Raya Aidilfitri ( 01 & 02 Oct 2008) Cuti Deepavali (27 Oct 2008) Hari Raya Aidil Adha (08 Dec 2008) & Krismas (25 Dec 2008) Tahun Baru Cina (26 & 27 Januari 2009) 7 .04.2009 02.09.2008 – 23.04.06.2008 27.2008 – 24.04.08.11.2009 29.07.2008 24.12.2008 27.01.2008 – 26.2009 30.2009 – 10.2008 – 25.07.04.02.2008 – 26.2008 – 06.2009 20.2008 03.2009 – 01.10.08.2009– 05.05.2009 13.2008 – 05.2008 – 28.KALENDAR PENGAJIAN SESI AKADEMIK 2008/2009 FAKULTI KEJURUTERAAN SEMESTER I Haluansiswa Kuliah Cuti Pertengahan Semester Kuliah Cuti Khas Kuliah Minggu Ulangkaji Peperiksaan Semester I Cuti Semester I 1 minggu 6 minggu 1 minggu 5 minggu 1 minggu * 3 minggu 1 minggu ** 3 minggu 5 minggu *** 26 minggu SEMESTER II Kuliah Cuti Pertengahan Semester II Kuliah Minggu Ulangkaji Peperiksaan 4 minggu + 1 minggu 10 minggu 1 minggu 3 minggu 19 minggu CUTI TAHUNAN / SEMESTER KHAS Cuti Kuliah dan Peperiksaan * ** *** + 8 minggu atau 7 minggu 11.2008 25.10.11.10.02.10.12.05.2008 18.11.11.2008 – 02.2008 07.09.2009 – 12.2009 – 19.05.08.07.

seperti dapatan makmal atau dapatan kerja lapangan. menggabungkan dirinya atau membenarkan dirinya digabungkan sebagai pengarang bersama sesuatu ringkasan. data atau ciptaan orang lain dan mendakwa bahawa idea. penulisan. apabila dia tidak langsung membuat apa-apa sumbangan bertulis kepada ringkasan. 6 (1). data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. Menggunakan data penyelidikan yang diperoleh melalui kerja usaha sama dengan beberapa orang lain. artikel. dengan dirinya sebagai pengarang. (b) (3). atau buku. data atau ciptaan itu adalah hasil ciptaan atau ciptaannya sendiri. penulisan. Memaksa orang lain untuk memasukkan namanya dalam senarai penyelidik bersama bagi sesuatu projek penyelidik tertentu atau dalam senarai penyelidik bersama bagi penerbitan apabila dia tidak membuat apa-apa sumbangan yang boleh melayakkan dirinya sebagai penyelidik bersama atau pengarang bersama. (b) (c) (d) (e) 8 .LARANGAN TERHADAP PLAGIARISME Petikan daripada Kaedah-kaedah Universiti Malaya (Tatatertib Pelajar-pelajar) 1999. data atau ciptaan orang lain. atau buku. penulisan. Tanpa menjejaskan keluasan makna subkaedah (2). suatu ringkasan. atau suatu cubaan untuk menonjolkan atau perbuatan menonjolkan dalam apaapa cara. tanpa memperoleh keizinan penyelidik bersamanya sebelum memulakan penyelidikan peribadinya atau sebelum menerbitkan data. kertas saintifik atau akademik. artikel. plagiarisme termasuklah(a) perbuatan mengambil sesuatu idea. seseorang pelajar memplagiat apabila dia :(a) menerbitkan. (2). atau bagi penerbitan atas namanya sendiri sebagai pengarang tunggal. kertas saintifik atau akademik. Memetik data akademik yang adalah hasil penyelidikan yang dijalankan oleh beberapa orang lain. penulisan. atau buku yang adalah keseluruhannya atau sebahagiannya ditulis oleh beberapa orang lain. dan menggabungkan data tersebut sebagai sebahagian daripada penyelidikan akademiknya tanpa memberi pengiktirafan sewajarnya kepada sumber asal. sama ada atau tidak orang lain itu anggota kakitangan atau pelajar Universiti sebagai sebahagian daripada penyelidikan akademik yang berbeza yang lain. Bagi maksud kaedah ini. atau data yang diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan. artikel. Seseorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. kertas saintifik atau akademik. sama ada diterbitkan atau tidak diterbitkan. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea.

sama ada bertulis.(f) menyalin idea atau ciptaan orang lain yang disimpan dalam apa-apa jua bentuk. atau dalam apa-apa jua bentuk pengajaran atau perkakas penyelidikan atau dalam apa-apa bentuk lain dan mengaku sama ada secara langsung atau tidak langsung bahawa dia ialah pencipta idea atau ciptaan itu. tercetak atau tersedia dalam bentuk elektronik. atau dalam bentuk slaid. menterjemahkan tulisan atau ciptaan orang lain daripada satu bahasa kepada bahasa lain sama ada atau tidak secara keseluruhan atau sebahagian. dan kemudian mengemukakan terjemahan itu dalam apa-apa jua bentuk atau cara sebagai penulisnnya atau ciptaannya sendiri. memetik idea daripada penulisan atau ciptaan orang lain dan membuat beberapa ubahsuaian tanpa rujukan sewajarnya kepada sumber asal dan menyusun idea itu semula dalam apa-apa cara yang seolah-olah dia ialah pencipta idea-idea itu (g) (h) 9 .

Bahan Audio Visual Bahan audio visual yang terdapat di Perpustakaan termasuklah beberapa gulung filem. penyelidik. pita audio dan video serta pita dan slaid berkenaan topik-topik Kejuruteraan. Ianya bermula sebagai sebuah Bilik Bacaan di Fakulti Kejuruteraan. filem jalur. Piawaian-piawaian tersebut disusun mengikut susunan nombor indeks yang diberi oleh badan-badan yang mengeluarkan piawaian berkenaan seperti British Standards Institution atau SIRIM. Latihan Ilmiah.PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN PENGENALAN Perpustakaan Kejuruteraan terletak di Aras 6. disket. Disertasi dan Tesis Koleksi ini merupakan hasil penyelidikan pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan. buku panduan. Kemudahan dan alat untuk tayangan video disediakan di Perpustakaan. Sayap Makmal. Perkhidmatan dan kemudahan Perpustakaan ditumpukan khas kepada pensyarah. Piawaian-piawaian ini hanya untuk rujukan sahaja. kamus. cakera padat. Sebahagian besar daripada koleksi ini merupakan latihan ilmiah. pelajar serta kakitangan Fakulti Kejuruteraan. Menara Kejuruteraan di Fakulti Kejuruteraan. Sebahagian besar koleksi ini dibuka untuk pinjaman. Perpustakaan turut dibuka kepada semua pengguna di kampus UM dan juga ahli-ahli Perpustakaan UM yang berdaftar. Buku-buku di Perpustakaan disusun mengikut bidang perkara berdasarkan Skim Pengkelasan Library of Congress iaitu mengikut abjad A hingga Z. manual dan laporan-laporan teknikal. Pada tahun 1985 Perpustakaan ini telah diserapkan di bawah Rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya (PUM) dan dikenali sebagai Perpustakaan Kejuruteraan. Piawaian Perpustakaan menyimpan koleksi piawaian British Standard Institute (BSI) (sehingga tahun 2000) dan beberapa piawaian Malaysia daripada Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) serta piawaian-piawaian lain seperti American Standards for Testing Material (ASTM). ensaiklopedia. 10 . KOLEKSI Koleksi Am Perpustakaan mempunyai koleksi am yang terdiri daripada buku-buku teks dan rujukan. Koleksi ini hanya untuk rujukan sahaja.

Ini termasuk menjawab soalan dan pencarian di pangkalan data untuk pengguna Perpustakaan UM di dalam dan di luar kampus. Perpustakaan Kejuruteraan atau dibuat sendiri oleh pengguna melalui internet. Perkhidmatan Maklumat Terkini Perpustakaan menawarkan perkhidmatan maklumat terkini mengenai langganan terbaru kepada pangkalan data dalam talian.Online Public Access Catalog) dan kemudahan-kemudahan perpustakaan kepada pelajar-pelajar baru. PENDIDIKAN PENGGUNA Program haluan siswa perpustakaan di Perpustakaan Utama dan juga Perpustakaan Kejuruteraan diadakan pada setiap permulaan sesi akademik. Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan dan Pembekalan Dokumen Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) diberi kepada para pensyarah. Tujuan utama program ini adalah untuk memperkenalkan penggunaan katalog dalam talian (Pendeta WebPac . serta mengedarkan senarai perolehan bahan baru di Perpustakaan kepada pensyarah dan penyelidik di Fakulti melalui mel elektronik dan mel biasa. kakitangan akademik serta pelajar yang berdaftar dalam Rangkaian Perpustakaan UM. 10 6 6 2 6 4 Tempoh Pinjaman 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 14 hari 7 hari Pembaharuan pinjaman boleh dilakukan melalui Kaunter Perkhidmatan. Syarat-syarat perkhidmatan adalah mengikut peraturan yang ditetapkan. Buku Kej. Walau bagaimanapun kebenaran adalah tertakluk kepada tiada pengguna yang membuat tempahan atau maksima yang dibenarkan. penyelidik serta siswazah di Fakulti Kejuruteraan. Perkhidmatan Maklumat Perpustakaan menawarkan perkhidmatan rujukan dan maklumat. Kategori Pengguna Pensyarah Pensyarah Sambilan Pengajar Pegawai UM Siswazah Mahasiswa Bil. 11 . Kemudahan untuk mendapatkan artikelartikel yang tidak terdapat dalam koleksi Perpustakaan UM turut diberikan kepada golongan ini.PERKHIDMATAN Pinjaman Hak pinjaman diberi kepada semua pensyarah.

my) WAKTU PERKHIDMATAN Isnin-Khamis Jumaat 8 :30 pagi .edu. Springer LINK.pendeta. Menan Aman Pn. ACM Digital Library. ICONDA (International Construction Database). Science Direct.Online Public Access Catalog) merupakan sebahagian dari katalog dalam talian Perpustakaan UM dan boleh diakses melalui internet di alamat (http://www.30 pagi . : 03-7967 4591 / Fax : 03-7967 5259 12 . CD-ROM dan pangkalan data dalam talian bagi mencari sumber-sumber rujukan dalam bidang kejuruteraan dan bidang-bidang berkaitan. Ahad dan Cuti Umum. Ovid.my iaitu pada bahagian “databases”. Pengguna Perpustakaan yang berdaftar boleh mengakses pangkalan data tersebut melalui laman web Perpustakaan www.umlib.pendeta.my Kakitangan Perpustakaan En. Emerald Intelligence.um.Sesi pencarian maklumat khas turut ditawarkan untuk pelajar peringkat sarjana dan pensyarah serta kakitangan akademik Fakulti Kejuruteraan dari masa ke semasa.30 tgh 2. Pangkalan data dalam talian ini termasuklah “e-books” dan “e-journals”.edu. ebrary. Books24x7. Antara pangkalan data dalam talian ini yang dilanggan oleh Perpustakaan di mana ianya relevan dengan bidang kejuruteraan ialah IEEE Xplore. Dalam sesi ini tumpuan diberikan khusus berkenaan penggunaan Pendeta WebPac.12.edu. SciFinder Scholar dan InfoTrac. Pengguna perlu memasukkan “user ID” sebelum dibenarkan mengakses pangkalan data ini. SUMBER ELEKTRONIK Akses Dalam Talian (online) a) Perpustakaan UM melanggan kepada beberapa pangkalan data dalam talian termasuk dalam bidang kejuruteraan.30 ptg Perpustakaan Kejuruteraan ditutup pada Sabtu.5 :30 petang 8. b) Katalog dalam talian Perpustakaan Kejuruteraan (Pendeta WebPac . Untuk pertanyaan sila hubungi: Pustakawan Puan Sabariah Basir Email : sabariah02@um.45 ptg – 5. Hamisah Hamidi Alamat: Perpustakaan Kejuruteraan Universiti Malaya 50603 Lembah Pantai KUALA LUMPUR Tel. SIRIMLINK.umlib.um.

Pada sesi akademik 1996/1997. jabatan ini menawarkan dua program akademik Ijazah Sarjana Muda dan juga pascasiswazah melalui penyelidikan iaitu Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. iaitu: 1) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam 2) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Alam Sekitar BEng (Awam) BEng (Alam Sekitar) Program BEng (Awam) pertama kali ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai Sistem Pengajian Empat Tahun (SPET) di bawah sistem penggal. SPET). Kerajaan dan geran-geran industri. Ramai ahli akademik jabatan juga menjalankan kerja-kerja perundingan yang memerlukan kepakaran dalam pelbagai bidang. Ijazah Sarjana Muda Alam Sekitar mula diperkenalkan sebagai Sistem Pengajian Tiga Tahun dengan menggunapakai sistem semester. Jabatan ini terbahagi kepada enam bidang utama iaitu Kejuruteraan Struktur dan Bahan. Jabatan ini menawarkan dua program ijazah dasar. satu perubahan besar telah dilakukan ke atas program ini di mana BEng (Awam) ditawarkan sebagai Sistem Pengajian Tiga Tahun (SPTT) dengan menggunapakai sistem semester. Pada masa ini. Kejuruteraan Air. Kumpulan pertama yang menamatkan pengajian program-program ini adalah pada Ogos 2004. 13 . di bawah arahan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kejuruteraan Alam Sekitar. Kedua-dua program diakreditasi oleh Lembaga Kejuruteraan Malaysia pada 21 Ogos 2000. Program ini diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM).PROFIL RINGKAS JABATAN KEJURUTERAAN AWAM Jabatan Kejuruteraan Awam ialah sebuah jabatan akademik yang terulung ditubuhkan di Fakulti Kejuruteraan. dan Kejuruteraan Pengurusan Pembinaan dan Matematik serta giat dalam menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan melalui bantuan kewangan daripada Universiti. Dalam sesi akademik yang sama. Kejuruteraan Pengangkutan dan Ukur. Kejuruteraan Geoteknik. Bermula dari sesi akademik 2000/2001. kedua-dua program ditawarkan sebagai sistem pengajian empat tahun dengan menggunapakai Sistem Semester (Sistem Pengajian Empat Tahun.

2. mengurus. 3. Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif. sains dan kejruteraan. Berkebolehan untuk berkerja dalam berkumpulan. Berkebolehan untuk menggunakan kemahiran dan alatan kejuruteraan untuk kerjakerja kejuruteraan. 4. Berkebolehan untuk menggunakan kemahiran kejuruteraan untuk semua aliran. Menyediakan graduan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.Objektif pendidikan program (OPP) untuk Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) 1. 6. Menyediakan graduan berkemampuan berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Menyediakan graduan berkebolehan untuk menjalankan kajian. tatacara dan terhadap alam sekitar. 3. 12. Menghasilkan graduan dengankebolehan untuk mengetuai. 5. 7. Berkebolehan untuk menyediakan diri untuk pembelajaran lanjutan. Kemahiran Insaniah 1. Berkebolehan untuk mengenalpasti dan menyelsaikan masalah kejuruteraan. Kehaman terhadap tanggungjawab etika. Memahami kepentingan dan impak penyelesaian kejuruteraan. 5. Kemahiran komunikasi (CS) Kemahiran Berfikir dan penyelesaian masalah (CTPS) Kemahiran kerja berkumpulan (TW) Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat (LL dan IM) Kemahiran Keusahawanan (ES) Etika profesional dan Moral (PEM) Kemahiran memimpin. Hasil Program (HP) untuk Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) 1. Berkemahiran untuk merekabentuk proses dan sistem untuk keperluan kejuruteraan. 7. Menerapkan graduan dengan nilai bertanggungjawab kepada masyarakat dari segi moral. 10. 2. 3. Meyediakan graduan dengan pengetahuan dari segi dasar. dan berkerjasama dalam kumpulan. 4. Berkemahiran dalam metematik. prinsip dan aplikasi kejuruteraan. 4. 11. Berkemahiran dalam merakabentuk dan menjalankan kajian. 8. Mengetahui isu semasa. (LS) 14 . 6. 6. 2. 9. 5.

) (London).edu.Sc. Ghazaly Shaaban Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.D.Sc. DIC (Civil Eng.Sc.(Transportation Eng.) (Soton). Faisal Haji Ali Bidang kepakaran: Kejuruteraan Geoteknik Kelulusan: B.) (Hons) (Salford).79675203 Email: ghazaly@um. (Civil Eng. Md.Sc.D. Eng. (Bridge Eng.) (Hons)(Leeds). (Civil Eng.my Nama: Prof.edu.my 15 . M.)(Surrey). MIGS Tel pejabat: 03-79675341 Email: fahali@um. Ph.) (Newcastle) Tel Pejabat: 03-79675357/ 03.). Dr.) (Oklahoma State Univ. M.) (Soton).edu.edu. Dr.D.79675357 Email: rehan@um. M.edu. (Chem.Sc. (Civil Eng. Ph.Eng Tel Pejabat : 03-79675340 Email : zamin@um.Sc. P. (Civil Eng.) (Hons) (Leeds). Hashim Abdul Razak Bidang kepakaran: Kejuruteraan Sruktur dan Bahan Kelulusan: B.Dr. (Civil Eng. Dr. Ph. Eng. Ph. (Sheffield).) (Surrey) Tel pejabat: 03-79675233 Email: hashim@um.Sc.my Nama: Prof.Ir.D. (Struct. Mohamed Rehan Karim Bidang Kepakaran: Kejuruteraan Pengangkutan Kelulusan: B. Ir. MIEM. Eng. M.my Nama: Prof. (Civil Eng.KAKITANGAN AKADEMIK JABATAN KEJURUTERAAN AWAM Profesor Nama: Prof. PEng Tel pejabat: 03-79675201/ 03.MIEM. Mohd Zamin Jumaat Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B. (Civil Eng.) (Hons) (Sheffield).) (Hons)(Soton).my Nama: Prof.Sc.

M. Dr.) (Sheffield) Tel Pejabat:03-79675359 Email : hilmi@um.Sc. Ph.my Nama : Prof.)(Texas A&M).) (Sheffield). Ph. Eng.) (PSU). (Hydraulic and Hydrology) (Illinois) Tel pejabat:03-79675231 Email: rao@um.) (Birmingham) Tel pejabat:03-79674458/ 03. (Civil Eng.Sc.Eng.edu.edu. (Chem. Hilmi Mahmud Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusaan: B.D. (Concrete Tech.D. (Civil Eng)( Mysore). Dr. AR Rao Ramachandra Bidang kepakaran : Kejuruteraan Hidraulik Kelulusan: B.) (Hons) (Loughborough).edu. Shaliza bt Ibrahim Bidang kepakaran : Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B. (Chem Eng.my 16 . (Civil Eng) (Minnesota). (Chem Eng.Eng. MsCE. Eng. (Civil & Struc.Sc. Ph. M. Dr.my Nama : Prof.79675279 Email: shaliza@um.Profesor Nama: Prof.D.

) (Temple U) Tel Pejabat:03-79675284 Email: zu_ismail@um.Eng. Zakaria Harun Bidang Kepakaran: Pengurusan Pembinaan Kelulusan: B.Sc.) (Soton). Tel pejabat: 03-79675353 Email : ismail5353@um. Madya Dr. P.) (Leeds).D.) (Leeds) Tel pejabat: 03-79675355 Email: zakariaharun@um. MIEM.Sc.Eng. Ph. P. Sumiani Yussof Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.edu.edu. Ph.my Nama: Prof. Tel pejabat: 03-79675269 Email: roslan@um.) (Hons) (UTM). Madya Dr. Ismail Othman Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B.D.Profesor Madya Nama: Prof. (Constr.) (Strathclyde) Tel pejabat : 03-79675285/ 03. (Maths.Sc.edu. Madya Dr.my Nama: Prof. M. Ph. (Civil Eng.my Nama: Prof.) (Hons) (UMIST).Sc. Mgt.79675279 Email : sumiani@um. MIEM. Madya Dr.my Nama: Prof. (Civil Eng.Sc.A.) (Hons) (Leeds).) (Soton). (Civil Eng. Madya Dr. Zubaidah Ismail Bidang kepakaran: Matematik Kelulusan: B.Sc.Roslan Hashim Bidang kepakaran: Kejuruteraan Geoteknik Kelulusan: B. M.A (Maths.) (Sheffield).) (Hons) (Manchester).Eng. (Constr.my 17 . Mgt.edu. M. M. (Civil Eng. (Civil Eng.) (Hons) (SUNNY). (Geotech.Eng. (Civil Eng.D. (Civil Eng.edu.

my Nama: Dr.)(Middlesex). (Geotechnical Eng.Sc.) (Newcastle) Tel pejabat : 03-79674584 Email : faridahothman@um. PhD.my Nama: En. M.) (Malaya). M. Faridah Othman Bidang kepakaran: Kejuruteraan Air Kelulusan: B.Sc. (Eng. Nor Hafizah Ramli @ Sulong Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B. Zainah Ibrahim Bidang kepakaran : Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B.my Nama : Dr.Sc.) (Manchester) Tel pejabat: 03-79675302 Email: aishah_ab@um.) (Missouri). (Land) (Hons) (UTM).D. (Civil Eng. M.Sc.Eng. Hons.) (Dundee).Eng.Pensyarah Kanan Nama: Dr. Ph. (Hydraulic Eng. DIC (London) Tel pejabat : 03. (Civil Eng.79674492 Email : hafizah_ramli@um..D.edu. (Civil Eng. Ph.Surv.my 18 .edu. (Civ Eng) (Sheffield) Tel pejabat: 03-79674460 Email: zainah@um. (Surv. (Civil Eng.Sc. Ph.my Nama: Dr.) (Structural Eng.edu.) (Liverpool).) (Nottingham) Tel pejabat : 03-79675232 Email : mokhtarazizi@um.Sc. Aishah Abu Bakar Bidang kepakaran: Kejuruteraan Geoteknik Kelulusan: B.) (Hons) (Dundee). Mokhtar Azizi Mohd Din Bidang Kepakaran : Kejuruteraan Ukur Kelulusan: B. (Civil Eng.D. M.edu.edu.

my Nama: Pn. Mohd Rasdan Ibrahim Bidang kepakaran : Kejuruteraan Pengangkutan Kelulusan: Dip.Civil Eng.)(Malaya) Email: n_syuhadaa@um. (Numerical Methods) (UKM) Tel pejabat: 03-79675224 Email: norjidah@um.) (UNSW) Tel pejabat : 03-79676881 Email : rasdan@um.Pensyarah Nama : Dr. Ph.) (Hons) (Loughborough). (Civil Eng.edu.my Nama : En.Sc. Norjidah Anjang Abd Hamid Bidang Kepakaran: Matematik Kelulusan: B. (Maths. MSc (Environmental Eng) (UMIST) Tel pejabat:03-79675328 Email: bprimasari@um.edu.Eng.) (Sheffield). (Transport Eng. (Environmental Eng.Hons. Hons. (Chem Eng) (ITB).my 19 . Budhi Primasari Bidang kepakaran: Kejuruteraan ALam Sekitar Kelulusan: BEng. (PPD). M.my Nama: Cik Nuruol Syuhadaa Mohd Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.edu.) UiTM.Sc (Stat. MEng.Eng.edu.D.Sc. B.

my Nama: Pn.my Nama: Cik Wan Zurina Wan Jaafar Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.Eng. M. Shatirah Mohamed Akib Bidang kepakaran: Kejuruteraan Air Kelulusan: B. (Civil Eng.Sc.)(Malaya) Email: sharidah@um. (Environmental Eng.)(Malaya).edu.Eng. (Civil Eng) (Hons) (UiTM).Pengajar SLAB Nama: Cik Sharidah Md Amin Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.edu. MSc (Geo Env Eng) (Malaya) Email: soenita@umedu.edu.)(Malaya). Hons.my Nama: Pn Soenita Hashim Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B. Hons. MSc (GIS) (UM) Email: wzurina@um.my 20 .Sc (Civil Eng) (Water) (Cardiff UK) Email: shatirah@um. Hons. (Geo Env Eng.Eng.

Eng. (Civil Eng. Mohd Hafizan Md Isa Kelulusan: B.my Status : Pengajar Sementara Nama: Cik Suhana Koting Bidang kepakaran: Kejuruteraan Jalan Raya Kelulusan: B. Hons.)(UM) Email : onnchiuchuen@um.)(UiTM) Email : zaffri@um. Hons.edu. (Civil Eng.my Status : Pengajar Sementara Nama : En.edu.Pengajar Sementara Nama : En. Muhammad Zaffri Saad Kelulusan: Dip. Hons.edu.edu.my Status : Pengajar Sementara Nama : En.Eng.)(Malaya).Civil Eng. Hons.my Status : Pengajar Sementara 21 . (Civil Eng. B. (Civil Eng. Hons.edu. Onn Chiu Chuen Kelulusan: B. Zainal Abidin Hasan Kelulusan: B. (Environmental Eng.)(UM) Email : akmal@um. Muhammad Akmal Ramlan Kelulusan: B.my Status : Pengajar Sementara Nama : En. MEng (Transpot) (UM) Email: suhana_koting@um.Eng.edu. (UiTM).Eng.Eng. Hons.)(UM) Email : hafizan_isa@um.my Status : Pengajar Sementara Nama : En. (Civil Eng.)(UM) Email : zainal84@um.Eng.

my Nama: Pn.edu.edu.edu.KAKITANGAN SOKONGAN JABATAN KEJURUTERAAN AWAM Pentadbiran Nama: Pn .my Nama: Cik Janathal A/P Karuppaya Tel Pejabat : 03-79675351 Email : jana@um.my Nama: En Mohamad Raditah Mohd Yusof Tel Pejabat : 03-79675351 Email : azat@um. Norhazura Abdullah Tel Pejabat : 03-79675203 Email : azura@um.edu.my 22 . Intan Liana Mohamed ALias Tel Pejabat : 03-79675203 Email : intanliana@um.

edu.edu.my 23 .edu.edu.Sokongan Nama: Pn. Kalaiselvi A/P Palani Email : kalai@um. Mohiddin Hamzah Email : mohiddin@um.my Jawatan : Pembantu Teknik Nama: En.my Jawatan : Pembantu Makmal Kanan Nama: En Ayob Sharif Email : ayobsharif@um.edu.my Jawatan : Penolong Pegawai Sains Nama: Sreedharan A/L V K Raman Email : sree@um.my Jawatan : Penolong Pegawai Sains Nama: En Muhmad Nizam Harun Email : muhmad_nizam@um.

edu.my Nama: Pn.edu. Shahizam Mohd Hasan Email : shahizam@um. Nurfazeeha Omar Zainal Email : nurfazee@um.my Nama: En.edu.edu.Sokongan Nama: En.my Nama: Cik.my Nama: Cik Rozita Yusop Email : roy69@um.edu.my 24 . Hasanah Abu Bakar Email : hasanah84@um. Mohd Zaki Hj Alham Email : zakialham@um.

Sarimaniza Hj Salleh Email : sarima@um.my Nama: Pn.edu. Mohd Termizi Mohamed kasim Email : mohdtermizi@um.edu. Mohd Khairul Anwar Abu Email : anwarabu@um. Halipah Abd Jalil Email : halipah@um.Sokongan Nama: Pn.my Nama: En.edu.edu.my Nama: En.my 25 .my Nama: En.edu. Mansor Hitam Email : mansorhitam@um.

edu.Sokongan Nama: En. Mohd Yusop Zain Email : anwarabu@um.my 26 .my Nama: En.my Nama: En. Mohamad Shukri Abdul Jamil Email : shukri@um.edu.edu. Mohd Norli Ropidi Mohd Adnan Email : pdykelate@um.

Kursus Teras Fakulti .STRUKTUR KURIKULUM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SESI AKADEMIK 2008/2009 Kursus Kursus Universiti (15%) Isi Kandungan Kemahiran Maklumat TITAS Hubungan Etnik Asas Pembudayaan Keusahawanan Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif (Luar Fakulti) Kursus Bahasa Inggeris1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum Jam Kredit 1 2 2 2 3 2 3 3 2 Sub-Jumlah Jam Kredit 20 Kursus Fakulti (85%) .Kursus Elektif Jabatan 15 94 4 Sub-Jumlah Jam Kredit 113 Jumlah 133 27 .Kursus Wajib Jabatan .

STRUKTUR KURIKULUM (PELAJAR ANTARABANGSA) IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SESI AKADEMIK 2008/2009 Kursus Kursus Universiti (15%) Isi Kandungan Kemahiran Maklumat Asas Pembudayaan Keusahawanan Pengenalan kepada Malaysia Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif (Luar Fakulti)/ TITAS(GXEX1410) Kursus Bahasa Inggeris1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum Jam Kredit 1 2 2 3 4 3 3 2 Sub-Jumlah Jam Kredit 20 Kursus Fakulti (85%) .Kursus Elektif Jabatan 15 94 4 Sub-Jumlah Jam Kredit 113 Jumlah 133 28 .Kursus Wajib Jabatan .Kursus Teras Fakulti .

KAEA1122 KAES1143 KXEX1145.2 SK T. J.S. KAEA1122 KAEA2223 KAES3141 KAES3141 KAEA3201 KAEA2132 KAEA2256 Min.Awal SK T. Kewangan & Jurutera KXEX2166 Undang-undang & Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub Jumlah 2 Kursus Wajib KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam 3 KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan 3 KAEA1144 Asas Ukur KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar 2 KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik 2 KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1151 Mekanik Bendalir KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2155 Sumber Air KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAEA3224 Teori Struktur II KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk. 5 Jam Kredit) KAEA1121. Akhir SK S1 S2 1 S3 S4 2 S5 S6 3 S7 S8 4 JUMLAH KREDIT PRASYARAT KURSUS UNIVERSITI 15% GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1410 TITAS GXEX1411 Hubungan Etnik GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk KXEX1161 Jurutera Awam Bahasa Inggeris 1 Kursus Elektif Luar Fakulti Ko-kurikulum Jumlah 2 2 3 3 Bahasa Inggeris 2 (3 J/K) 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 20 6 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 KURSUS FAKULTI 85% Kursus Teras KXEX1110 Asas Sains Bahan 2 KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi. 1 Jam Kredit) 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 Latihan Industri ( KAES3191. KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Sub Jumlah 10 Kursus Pilihan KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 Sub Jumlah 0 Jumlah 12 JUMLAH JAM KREDIT 18 3 2 2 2 2 2 0 2 2 5 0 2 2 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 6 4 3 2 3 3 3 94 2 2 4 113 133 KXEX1144 2 3 3 Kerja Lapangan Ekologi ( KAES1146. KAEA1122 KAEA1151 KAEA1121.PLANNER PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) . 80 J/K KAES3141. 29 . KAES3234 3 3 2 3 3 3 17 3 4 8 1 13 11 0 10 12 5 7 2 2 4 11 11 0 Kursus Berkaitan 0 10 17 0 1 1 0 15 15 0 16 16 0 0 3 0 12 16 0 14 14 0 5 5 0 17 17 0 0 0 Nota: Jadual Penawaran Kursus tertakluk kepada pindaan Fakulti dari semasa ke semasa.1 SK T. Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan.A.SESI AKADEMIK 2008/2009 KOD KURSUS T. 80 J/K Min.Per. KXEX2244 KAEA1121.Per.

80 JK Min.SESI AKADEMIK 2008/2009 ANTARABANGSA KOD KURSUS T.A.S.Awal SK T. KAEA1122 KAEA2223 KAES3141 KAES3141 KAEA3201 KAEA2132 KAEA2256 Min. KAEA1122 KAES1143 KXEX1145. *Pelajar juga boleh mengambil subjek TITAS (GXEX 1410) sebagai ganti kepada satu subjek elektif luar fakulti 30 . 5 Jam Kredit) KAEA1121.PLANNER PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) . Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan. 80 JK KAES3141. KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Sub Jumlah 8 Kursus Pilihan KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 Sub Jumlah 0 Jumlah 10 TOTAL CREDIT HOURS 16 3 2 2 2 2 2 0 2 2 5 0 2 2 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 6 4 3 2 3 3 3 94 2 2 4 113 133 KXEX1144 2 2 3 3 Kerja Lapangan Ekologi ( KAES1146. KAEA1122 KAEA1151 KAEA1121.1 SK T.Per.2 SK T. KAES3234 3 3 2 3 3 3 17 3 4 10 1 13 11 0 10 12 5 7 2 2 4 11 11 0 Kursus Berkaitan 0 12 17 0 1 1 0 15 15 0 16 16 0 0 3 0 12 14 0 14 18 0 5 5 0 17 17 0 0 0 Note: Jadual Penawaran Kursus tertakluk kepada pindaan Fakulti dari semasa ke semasa. Akhir SK S1 S2 1 S3 S4 2 S5 S6 3 S7 S8 4 JUMLAH KREDIT PRASYARAT KURSUS UNIVERSITI 15% GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan GXEX1413 Pengenalan kepada Malaysia Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk KXEX1161 Jurutera Awam Kursus Elektif Luar Fakulti 1 / TITAS(GXEX1410) Kursus Elektif Luar Fakulti 2 Bahasa Inggeris 1 Ko-kurikulum Jumlah 2 2 3 Bahasa Inggeris 2 (3 J/K) 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 20 3 6 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 KURSUS FAKULTI 85% Kursus Teras KXEX1110 Asas Sains Bahan 2 KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi.Per. KXEX2244 KAEA1121. J. 1 Jam Kredit) 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 Latihan Industri ( KAES3191. Kewangan & Jurutera KXEX2166 Undang-undang & Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub Jumlah 2 Kursus Wajib KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam 3 KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan 3 KAEA1144 Asas Ukur KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar 2 KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1151 Mekanik Bendalir KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2155 Sumber Air KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAEA3224 Teori Struktur II KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk.

39 < 35 SKIM PEMARKAHAN Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Mata Gred 4.5 1.3 2.0 0.44 35 .7 2.3 3.69 60 .100 75 .7 3. Kewangan dan Jurutera KXEX2166 Undang-undang dan Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS WAJIB KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1144 Asas Ukur KAEA1151 Mekanik Bendalir KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2155 Sumber Air KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAEA3224 Teori Struktur II KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3191 Latihan Industri KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk.59 50 .64 55 .7 1.0 3.49 40 .0 1.0 Maksud Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Gagal KURSUS UNIVERSITI GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1410 TITAS GXEX1411 Hubungan Etnik GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan Kursus Bahasa Inggeris 1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum KXEX1161 Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif Luar Fakulti Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS TERAS KXEX1110 Asas Sains Bahan KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi.S.A.79 70 . J. KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS PILIHAN KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 Sub-Jumlah Jam Kredit JUMLAH JAM KREDIT 3 2 2 2 2 2 2 15 D C C D D D C 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 6 4 94 C C C C C C C S C C C C C C C C C C C C C C C S C C C C C C C C C C C 2 2 4 133 C C Catatan: Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan *Kursus Pengenalan kepada Malaysia hanya wajib untuk pelajar asing 31 .74 65 .54 45 .JADUAL SYARAT PENGIJAZAHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SPET .SESI AKADEMIK 2008/2009 KOD KURSUS JUMLAH KREDIT GRED LULUS Markah 1 2 2 2 3 3 2 3 2 20 S C C C S S S C D 80 .0 2.

S.A.JADUAL SYARAT PENGIJAZAHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SPET .74 65 .0 1.0 0.100 75 .SESI AKADEMIK 2008/2009 ANTARABANGSA KOD KURSUS JUMLAH KREDIT GRED LULUS Markah 1 2 2 3 3 2 3 2 2 20 S C C S S S C D D 80 .59 50 .3 2. KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu 3 2 2 2 2 2 2 15 D C C D D D C Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS PILIHAN KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 6 4 94 C C C C C C C S C C C C C C C C C C C C C C C S C C C C C C C C C C C Sub-Jumlah Jam Kredit JUMLAH JAM KREDIT 2 2 4 133 C C Catatan: Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan *Kursus Pengenalan kepada Malaysia hanya wajib untuk pelajar asing 32 .7 2.39 < 35 SKIM PEMARKAHAN Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Mata Gred 4.49 40 .0 Maksud Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Gagal KURSUS UNIVERSITI GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan GXEX1413 Pengenalan kepada Malaysia Kursus Bahasa Inggeris 1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum KXEX1161 Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif Luar Fakulti 1 / TITAS Kursus Elektif Luar Fakulti 2 Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS TERAS KXEX1110 Asas Sains Bahan KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi.0 2.0 3.69 60 .7 1.79 70 .5 1.54 45 . J.3 3.64 55 .7 3. Kewangan dan Jurutera KXEX2166 Undang-undang dan Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS WAJIB KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1144 Asas Ukur KAEA1151 Mekanik Bendalir KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2155 Sumber Air KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAEA3224 Teori Struktur II KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3191 Latihan Industri KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk.44 35 .

6. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Sinopsis Kandungan Kursus : PERPUSTAKAAN BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN AKADEMIK GXEX 1401 Kursus Kemahiran Maklumat 1 - Lihat LAMPIRAN 1. 7. 3. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Projek – 25%) Peperiksaan: 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 33 . 5. Pengenalan penggunaan sumber rujukan asas (dalam bentuk bercetak dan elektronik) Mengenal jenis rujukan Langkah dan strategi pencarian maklumat Pencarian maklumat dalam Pendeta WebPAC Pencarian maklumat dalam Pangkalan Data Dalam Talian Pencarian maklumat dalam Internet Cara menyediakan senarai rujukan Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan: 40% (Ujian – 15%. 2. 4.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

Aldershot: Gowers. Pangkalan Data Dalam Talian dan Sumber dalam Internet. Panduan mencari maklumat. Gash.). & Yushiana Mansor. Pahang: PTS Profesional. Pendeta WebPAC. Buku Panduan dan Buku Latihan Kursus Kemahiran Maklumat 2. Irma Indayu Omar. S. Laman Web Kursus Kemahiran Maklumat GXEX 1401 (www. Slaid Persembahan (MS Power Point) 3. Latihan amali Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Pustakawan Bahagian Kemahiran Maklumat Perpustakaan Utama 79673384 Isnin – Jumaat/ 8.K.um. (1998).umlib.00 pg. Perpustakaan Utama Ujian : Projek : Peperiksaan : Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : UM-PT01-PK03-BR004-S01 34 . J. New York:McGraw Hill 3. Makmal Komputer D.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.00 ptg. Gates. – 5. 1.my/gxexweb) Kuliah. Guide to the use of libraries and information sources (7th ed. Tahun Akademik: Semester: 2008/2009 Rujuk jadual penawaran Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : GXEX 1401 Kursus Kemahiran Maklumat Bahasa Malaysia 1 - 1.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. (2005). (1994). 4. 2.edu. Effective literature searching for students.

Pangkalan Data Dalam Talian Aktiviti : Latihan 7 Internet : World Wide Web Internet : Penilaian Laman Web Aktiviti : Latihan 8 & Projek Bahagian E Gaya Rujukan . Gaya Rujukan . Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan.edu. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web 1 1. Laman Web 10 11 Buku Panduan dan Latihan. Taklimat Kursus 1.Taklimat Peperiksaan 2 3 Buku Panduan dan Latihan.Penghubung Boolean Aktiviti : Latihan 6 & Projek Bahagian B Strategi Pencarian .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nombor Panggilan & Nombor Kelas Aktiviti : Latihan 5 Strategi Pencarian .Opsyen Pengarang Aktiviti : Latihan 4 Pendeta WebPAC . Laman Web Buku Panduan dan Latihan.Pendeta WebPAC Aktiviti : Ujian & Projek Bahagian C Sumber Rujukan Indeks & Abstrak I .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku Panduan dan Latihan.Opsyen Tajuk Perkara.Menyediakan Senarai Aktiviti : Latihan 10 & Projek Bahagian F 1.Pangkalan Data Dalam Talian Aktiviti : Projek Bahagian D Sumber Rujukan Indeks & Abstrak II . Mengenal Jenis Rujukan Aktiviti: Latihan 1 & 2 Pendeta WebPAC . Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web 7 8 9 Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan.Opsyen Judul Aktiviti : Latihan 3 Pendeta WebPAC . Laman Web 4 5 6 Buku Panduan dan Latihan. Pengenalan Kepada Perpustakaan 2.Menyediakan Senarai 2.Peraturan Am Aktiviti : Latihan 9 Gaya Rujukan . Jenis Rujukan Asas 2. Laman Web 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 35 .

Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. 3. Peperiksaan akhir: 100% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 36 . Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia. pelajar dapat: 1. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Islam dalam Tamadun Melayu. nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia.edu. Cina dan India).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. menganalisis dan menilai perbincangan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Canseleri SKET Kursus Wajib Universiti Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : GXEX1410 TITAS 2 - Pada akhir kursus ini. 2. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Menjelaskan isu-isu ketamadunan dan peradaban dan meningkatkan kemahiran berfikir seperti menjelaskan. kelakuan dan kepercayaan orang lain. Menghayati jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara berbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi seterusnya mengenali dan menghormati sikap.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menerangkan prinsip. isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun Asia.

2005. 2005. 3. Kuala Lumpur : Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya 4. 2001. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Muqaddimah Ibn Khaldun. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran GXEX1410 TITAS Bahasa Malaysia 2 - Rujukan Utama : 1. Pustaka Nasional. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. 1983. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Peradaban Melayu. 5. 2. Kuala. Penerbit UM. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: LCD projektor. 2006. Kemahiran berkomunikasi. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Islam dan Dialog Peradaban : Satu Perspektif . Ibn Khaldun.Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Mohd Kaharuddin Mohd Balwi. Penerbit UM. 2. Azizan Baharuddin. Pensyarah SKET SKET 79675410/5488 Dewan Kuliah Akademi/Fakulti/Pusat Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Peperiksaan akhir UM-PT01-PK03-BR004-S01 37 . Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Singapura.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu. komputer/komputer riba dan nota kuliah Kuliah 1.

komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. Latar belakang dan Pandangan Semesta Masyarakat Melayu Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Kesenian. komputer dan nota kuliah LCD.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD. komputer dan nota kuliah LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. Proses Sosialisasi dan Pembudayaan Masyarakat Melayu Tamadun Melayu Sebagai Asas dan Kelangsungan Tamadun Malaysia Isu-isu Kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu Isu-isu Kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu 9 10 11 12 LCD.edu. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah Nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 1 2 Konsep Tamadun Konsep Tamadun 3 Interaksi Antara Tamadun 4 5 Interaksi Antara Tamadun Prolegomena Tamadun Islam 6 Sumber dan Prinsip Tamadun Islam 7 8 Ilmu dan Pembangunan Masyarakat Islam Islam Hadhari Di Malaysia Kepimpinan Dalam Tamadun Islam Isu-Isu Tamadun Islam Cabaran-cabaran Semasa Tamadun Islam Konsep. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 38 .

Menerangkan tentang permuafakatan sosial dan asas-asas keharmonian hubungan etnik di Malaysia daripada perspektif perlembagaan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Canseleri Seksyen Kokurikulum. Selain itu. politik dan Islam Hadhari dalam konteks hubungan etnik juga akan diperjelaskan. perkembangan ekonomi. topik-topik tentang perlembagaan. Elektif Luar Fakulti dan TITAS. Menerangkan tentang pluraliti budaya masyarakat dan kumpulan etnik di Alam Melayu dan Malaysia kontemporari dari perspektif sejarah. seterusnya mengamalkan sikap beretika di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Kerja kursus – 40% Peperiksaan akhir – 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 39 . Kursus Wajib Universiti GXEX1411 Hubungan Etnik 2 - Pada akhir kursus ini.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. perkembangan ekonomi dan politik. Pelajar juga akan didedahkan dengan sejarah pluraliti masyarakat Alam Melayu dan masyarakat Malaysia kontemporari.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 3. pelajar dapat: 1. Menunjuk cara pengalaman pembelajaran yang kreatif tentang sosial dan kehidupan budaya masyarakat Malaysia melalui hubungan baik. Menghayati konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. 5. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini akan memperkenalkan konsep asas dan teori hubungan etnik. Menjelaskan tentang konsep asas dan teori hubungan etnik.edu. 2. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 4. berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. Sehubungan itu perbincangan tentang cabaran terhadap hubungan etnik di Malaysia dan global juga perlu bagi membentuk masyarakat berintegrasi.

(Ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi:UKM 2. MacQueen & Yamamoto Y. Inter-Asia cultural studies. Syed Mohamad Naquib Al-Attas.). The Plural. Pensyarah SKET SKET 79675410/5488 Dewan Kuliah Fakulti Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Pembentangan.edu. 3. Pp. The Secular and The Modern: A Brief Critical Survey On Islam in Malaysia’. 1998. 2004. 4. D. Abdul Aziz Bari. 1971. Pembangunan ekonomi dan kelas sosial di Semenanjung Malaysia. 67-83. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: LCD Projektor.Y. H. Hong Kong:The Chinese University of Hong Kong. Komputer/Komputer riba dan nota kuliah.B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Number 3. ‘The Religious. Azmi Aziz & Shamsul A. Kemahiran kerja berpasukan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Kemahiran berkomunikasi. 3. Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah. Kuliah. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. December 5.penyerahan tugasan dan peperiksaan akhir UM-PT01-PK03-BR004-S01 40 . kajian lapangan dan pembentangan 1. S.U Wu. Volume 5. Jomo. 2000. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran GXEX1411 Hubungan Etnik Bahasa Malaysia 2 1. 2. Emerging pluralism in Asia and the Pacific.

komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD dan komputer LCD dan komputer LCD dan komputer LCD dan komputer 1 2 3 Konsep-konsep Asas Hubungan Etnik Teori Hubungan Etnik Pluraliti Masyarakat Alam Melayu Dalam Sejarah 4 Pluraliti Masyarakat Malaysia Kontemporari 5 Perlembagaan Malaysia dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Cabaran terhadap Hubungan Etnik di Malaysia dan Global 6 7 8 Pembangunan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Islam Hadhari dan Hubungan Etnik 9 10 Hubungan Etnik ke arah Masyarakat Berintegrasi 11 12 13 14 Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan UM-PT01-PK03-BR004-S01 41 . komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.edu. komputer dan nota kuliah LCD.

Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini cuba menerapkan elemen asas pembudayaan keusahawanan kepada semua pelajar institusi pengajian tinggi awam. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Canseleri Seksyen Kokurikulum. Mengaplikasi aspek kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan. merancang perniagaan dan kemahiran mengurus projek perniagaan. etika keusahawanan. pelajar dapat: 1. Elektif Luar Fakulti dan TITAS. Menyediakan rancangan perniagaan. 4. 3. kemahiran memulakan perniagaan.10%. 5. pembentangan laporan praktikum .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. analisis kompetensi keusahawanan diri.Kehadiran seminar . Membuat penilaian diri dan menilai sifat keusahawanan dalam diri.edu. Menerangkan konsep keusahawanan dan kepentingan bidang keusahawanan.20% dan tugasan kumpulan . Antara topik yang akan diajar termasuklah konsep dan perkembangan keusahawan. Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 42 . Menerangkan dan menjelaskan mengenai etika keusahawanan serta mengaplikasi nilai-nilai murni keusahawanan. pengalaman amali melalui kerja lapangan atau penglibatan langsung pelajar dalam pengendalian satu projek perniagaan secara individu/berkumpulan diharap dapat mencetus minat serta memberi latihan yang lebih bermakna dan berkesan kepada pelajar mengenai realiti dunia perniagaan sebenar. Di samping itu. peluang perniagaan. kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan. a) Penilaian berterusan (70%): . praktikum keusahawanan 30%. Inisiatif ini diambil untuk membuka minda dan merangsang semangat keusahawanan kepada kumpulan sasar yang berpotensi. 2.10%. b) Peperiksaan akhir (30%).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Kursus Wajib Universiti GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2 jam - Pada akhir kursus ini.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Canada : Thomson South-Western. New Jersey : Pearson Education. Entrepreneurship. Lambing. process. Hisrich. & Kuehl. & Shepherd. Peters. Edition. M. Rosli Mahmood & rakan-rakan. R. 4th. 2007. 7th. Prinsip Keusahawanan. C. 4. Ab.edu. Malaysia : Pearson Malaysia Sdn. P. Malaysia : Thomson. Prinsip-prinsip Asas Keusahawanan. R. Edition. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan Bahasa Malaysia 2 - 1. Bhd. kajian lapangan dan pembentangan. pembentangan. Singapore : McGraw Hill. 2. Berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah. Kuliah.. Kuratko. D. 1. 6th. 2005. Latiff bin Sukri @ Samsuri & Puan Ponmalar a/p Alagappar SKET 79675429/5430 Dewan Kuliah Akademi/Fakulti/Pusat Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kerja lapangan.A. & Hodgetts. Aziz Yusof. D. Entrepreneurship theory. 2007.D. Entrepreneurship. 4. UM-PT01-PK03-BR004-S01 43 . Inc.R. Bekerjasama dalam kumpulan. penyerahan tugasan dan peperiksaan akhir. 2003.P.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Nota kuliah.M. 5. Edition. 2. practice. Keusahawanan Encik Abd.A. 2007. 3. 3. LCD Projektor dan komputer riba.F. Kemahiran berkomunikasi.

LCD. Bahan bacaan. komputer riba. Bahan bacaan. Bahan bacaan.edu. komputer riba. komputer riba. komputer riba. Bahan bacaan. Bahan bacaan. LCD. komputer riba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konsep dan perkembangan keusahawan Analisis kompetensi keusahawanan diri Etika keusahawanan Kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan Peluang perniagaan Kemahiran memulakan perniagaan Merancang perniagaan Kemahiran mengurus projek perniagaan Seminar/Forum Keusahawanan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan UM-PT01-PK03-BR004-S01 44 . LCD. LCD. Bahan bacaan. komputer riba. Bahan bacaan. komputer riba. LCD. komputer riba. komputer riba. LCD. Bahan bacaan. komputer riba.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Bahan bacaan. komputer riba. LCD. LCD. Bahan bacaan. LCD. Bahan bacaan. komputer riba. Bahan bacaan. komputer riba. LCD. Bahan bacaan. komputer riba. LCD. LCD. Bahan bacaan. LCD. LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Sifat-sifat makanik logam. Memahami gambarajah fasa keseimbangan. 2.Struktur Kristal dan Amorfus dalam bahan. pelajar akan dapat: 1. proses dan kegunaannya. Mendalami teori-teori karatan asas dan kaedah-kaedah kawalan. Sinopsis Kandungan Kursus: Pengenalan kepada Sains Bahan dan Kejuruteraan. seramik dan komposit serta cirri-ciri. Memahamai pengkelasan polimer dan getah. Penilaian berterusan: 20% Ujian: 20% Peperiksaan 60% Kaedah Penilaian: UM-PT01-PK03-BR003-S01 45 . Gambarajah Fasa dan aloi kejuruteraan. 4.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.Menerangkan teori-teori asas seperti struktur atom dan kecacatankecacatan bahan. Fakulti: Jabatan Program Pengajian: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Objektif Kursus: KEJURUTERAAN Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX 1110 Asas Sains Bahan 3 Tiada Di akhir kursus ini. sifat-sifat dan ujian mekanik.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Struktur atom dan pengiketan. Memahami sifat-sifat elektri dan magnet bahan.edu. 3. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. sifat-sifat. Pemejalan dan kecacatan Kristal. 5. kegunaan dan pemprosesan seramik. Struktur.

. Jr.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. ujian.edu. Wiley Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Pensyarah: Bilik: Nota dan contoh/ papan putih dan ‘power point’ Kuliah. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX 1110 Asas Sains Bahan 3 Tiada 1. Sila rujuk kepada jadual jabatan Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Sila rujuk kepada jadual jabatan Ujian dan Peperiksaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 46 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2. William D. Materials Science and Engineering: An Introduction. Callister. tutorial. Smith. William F. makmal. Javad Hashemi. peperiksaan. kerja kursus. Foundation of Materials Sciencce and Engineering. McGraw Hill.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to Materials Science and Engineering Atomic Structure and Bonding Crystal and Amorphous sturcture in Materials Crystal and Amorphous sturcture in Materials Solidification and Crystalline Imperfection Diffusion Mechanical Properties of Metals Mechanical Properties of Metals (Continue) Phase Diagrams and Engineering Alloys Test Structure and Properties of Ceramics Application and Processing of Ceramics Polymer and Composites Electrical and Magnetic Properties Revision RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 7 8 9 10 11 12 13 14 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 UM-PT01-PK03-BR004-S01 47 .edu.

4. Memberi manfaat kepada keperluan praktik seseorang jurutera dalam membuat pilihan kewangan berasaskan maklumat tepat dan baik dalam projek projek kejuruteraan. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 48 .edu. pelajar sepatutnya dapat melakukan perkara perkara berikut: 1. 3. Mengenalpasti pandangan penting dalam analisis ekonomi bagi menangani masalah ekonomi semasa bagaimana mengagih sumber-sumber yang kekurangan untuk memenuhi permintaan permintaan yang tidak terhad.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Memahami konsep hukum permintaan dan penawaran beserta analisis persaingan di pasaran. seterusnya membuat pilihan terbaik diantara pilihan sedia ada. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi. Mengaplikasi konsep “Time Value of Money” dan “discounted cash flow” dalam membuat pilihan pelaburan dan pengurusan kewangan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. konsep dan berasaskan ilmu bagaimana jurutera mentadbir kos projek kejuruteraan dan menilai sesuatu pelaburan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini memperkenalkan prinsip dan kaedah menganalisis ekonomi yang memerlukan pemikiran cerdas dalam menyelesaikan masalah ekonomi. dan Jurutera 2 Tiada Pada penghujung kursus ini. 2. pelajar akan di di dedahkan kepada proses pemikiran. Kewangan. Kursus ini bermula dengan memberi tumpuan kepada mikro ekonomi di mana pelajar meniliti konsep dan prinsip pelanggan individu dan gelagat pembekal. Dalam bahagian kedua kursus ini.

Thomson Learning 2. Blank Tarquin. Prentice Hall. Park. Pindyck Rubinfield. New Jersey 2.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Prentice Hall.A Contemporary Introduction. Contemporary Engineering Economics. Sixth Edition. . Seventh Edition.2005 Bahan Pengajaran/Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: - Artikel Ekonomi Semasa (Domestik dan Antarabangsal) Relevant websites Diskusi Kumpulan Penceramah Jemputan Pemikiran secara analitikal dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Baharuddin Khalid 016-2347652/ bkzains@yahoo. Economics. Chan S. Micro Economics. McEachern.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2002 Rujukan: 1. Third Edition.edu.com Sila rujuk jadual waktu Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 49 . Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX2162 Ekonomi. McGrawHill. Engineering Economy. Sixth Edition. Kewangan dan Jurutera BI 2 Tiada Teks: 1. New Jersey.

Kepastian Ekonomi Kejuruteraan Menaksir kos dan faedah pelaburan modal Memahami Penyata Kewangan Nilai Masa Wang Pengurusan wang Pengurusan Hutang Prinsip Pelaburan Analisis Nilai Kini Meremuskan alternatif saling menyingkiri Perubahan analisis nilai kini Analisis Nilai Tahunan Kriteria kesetaraan Tahunan Menilai alternative kaedah analisis Tahunan Analisis Kadar Pulangan Penyelesaian melalui kadar pulangan Kriteria IRR Memajukan aliran wang tunai projek Benefit/Cost analysis for engineering projects Developing Cash Flow Statements Impak Inflasi keatas aliran wang tunai projek Menghitung Kesetaraan waktu Inflasi Pengaruh Inflasi atas aliran wang tunai projek Topik Khas Ekonomi Kejuruteraan LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 50 . komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 3 4 LCD. Kehendak yang tidak terhad Kos Lepas Kemungkinan Pengeluaran Sistem sistem Ekonomi Cabaran Ekonomi Setempat: Meninjau Ekonomi Malaysia Ekonomi Keusahawanan Pengenalan kepada Ekonomi Mikro Analisis asas Permintaan dan Penawaran Perubahan dalam keseimbangan Sebut Harga dan Kuantiti Sistem Pasaran Keanjalan Permintaan dan Penawaran Pilihan Pengguna dan Permintaan Pengeluaran dan Kos Pengeluaran dalam Firma Fungsi Pengeluaran dan Efisensi Pengeluaran dan Kos Pengeluaran dalam jangka pendek Kos dalam Jangka Panjang. komputer dan nota kuliah 5 6 LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 1 2 Pengenalan kepada ilmu Ekonomi Masalah asas Ekonomi : Kekurangan Sumber . komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD.edu. komputer dan nota kuliah LCD.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Fakulti Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX 2165 Moral & Etika Dalam Profesion Kejuruteraan 2 Tiada Diakhir kursus ini pelajar akan mampu untuk: 1)mempelajari implikasi moral dan etika bagi tindakan-tindakan kejuruteraan 2)memahami asas kepada teori moral dan etika disebalik penggubalan kod etika yang diamalkan oleh organisasi professional kejuruteraan 3)mengakui keperluan amali terhadap kod etika untuk mengawal amalan kejuruteraan 4)memahami kod etika bagi berbagai organisasi saperti Institusi Jurutera Malaysia(IEM) dan National Society of Professional Engineers(NSPE. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Teori-teori etika .moral dan agama serta kod etika kejuruteraan masa kini. Tnggungjawab dan hak jurutera serta implikasi kesejahteraan awam dan kesetiaan kepada majikan.USA) dan pentingnya Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Malaysia) dan peraturan-peraturannya terutamanya kod tingkahlaku jurutera 5)menyedari implikasi moral dan etika bagi tingkahlaku jurutera melalui pembentangan kajian-kajian kes 6)menilai pilihan tindakan baik atau salah apabila mereka berhadapan dengan keputusan korporat yang perlu dibuat didalam organisasi mereka Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan kepada profesyen kejuruteraan dan implikasi kerjaya jurutera.Peranan jurutera untuk pembangunan mampan dan berterusan serta globalisasi. Penilaian berterusan: Kerja kursus individu dan kumpulan Peperiksaan: Tiada Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 51 . risiko dan undang-undang. Etika berkaitan alam sekitar.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.edu.

2.E. Written Communication. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Syarahan. Michael. NJ: Prentice Hall. OHP Pembelajaran Berasaskan Masalah(PBL) Memahami Etika & Moral. Fleddermann.edu. 7.C. Team Work. Prentice Hall AKTA PENDAFTARAN JURUTERA 1967 & PERATURANPERATURAN. Engineering Ethics. Duval . Upper Saddle River. Thinking Like an Engineer. Mitcham.J. M. 4. International Law Book Services ENGINEERING PROFESSIONALISM AND ETHICS.my Saperti Dalam Jadual Auditorium Tiada Ujian: Peperiksaan: Tiada UM-PT01-PK03-BR004-S01 52 . 6.S.M. buku rujukan Komputer. Madya Ir. Charles B. R. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : Sesi 2008/09 Rujuk Jadual Penawaran KXEX 2165 Moral & Etika Dalam Profesyen Kejuruteraan Bahasa Melayu 2 Tiada 1.edu. Mustafar Bin Ab.Pritchard. Engineering Ethics.S. Thompson Wardsworth Readings: a) Ingenieur –BEM publication b) JURUTERA. Engineering Ethics.Rabins.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. New York: Oxford. 5.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. 1999.IEM publication Davis. 3. 1998.C.Kadir 012-315 75 42 irmustafa@utem. The Institution of Engineers Malaysia(IEM) Harris. Concepts and Cases. Pembelajaran Sepanjang Hayat Prof.

komputer dan nota kuliah LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. Keselamatan & kebajikan Awam Amanah. komputer dan nota kuliah LCD. ketaatan dan kerahsiaan Hak Dan Tanggungjawab Jurutera. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. Rasuah & Hadiah Etika Dalam Pengujian Dan Penyelidikan Risiko dan Keselamatan.Sosial. komputer dan nota kuliah LCD. Profesionalisme Teori Etika dan Kefahaman Moral & Agama Kod Etika Kejurueteraan (LJM. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. Pembangunan mampan Globalisasi Dan Jurutera Jurutera Yang Ideal RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD. komputer dan nota kuliah LCD.edu. komputer dan nota kuliah LCD. Penilaian dan pengurangan risiko Ujian Kejuruteraan sebagai ujikaji.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Profesyen Kejuruteraan. Etika Alam Sekitar. komputer dan nota kuliah 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 53 . NSPE) Korporat dan Tanggungjawab. Tiup Wisel . Kesetiaan. komputer dan nota kuliah LCD.

terutamanya undang-undang ’tort’. 6. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Mengaplikasikan prinsip-prinsip perundangan ke atas sesuatu situasi untuk mengenalpasti liabiliti di sisi undang-undang. Mengenalpasti kesalahan di sisi undang-undang dan akibatnya. Merangka dan menganalisis obligasi kontrak.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. proinsip asas undang-undang yang berkait dengan bidang kejuruteraan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Menjelaskan dimensi undang-undang untuk setiap kelakuan manusia. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Di akhir kursus ini pelajar akan dapat: 1. 3. kontrak dan yang berkaitan dengan hak intelektual.edu. Penilaian Berterusan : 40% Peperiksaan Akhir : 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 54 . Menganalisis prinsip perundangan untuk mengelakkan konflik dalam masyarakat. Kejuruteraan Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX 2166 Undang-undang dan Jurutera 2 Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan kepada undang-undang dan fungsinya. 2. 4. 5. akta parlimen yang memastikan keselamatan di tempat kerja. Mengenalpasti kesan undang-undang ke atas masyarakat umum dan khasnya jurutera.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. pada pukul 11pagi sehingga 1 tgh tiada Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 55 . daphnesebastian@gmail. Daphne Sebastian 0193281955. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX 2166 Undang-Undang dan Jurutera Inggeris 2 Tiada The Law of Tort in Malaysia oleh Norchaya Talib Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Whiteboard Syarahan dan diselangselikan dengan soal jawab.edu.com Setiap Selasa dan Khamis.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

hak dari segi undang-undang RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 56 .benda Tort kacauganggu Tort kecuaian Tort liabiliti tegas.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada Sistem perundangan di Malaysia Pengenalan kepada undang-undang tort di Malaysia dan konsep -konsep tort di bawah tajuk tort -tort berniat terhadap diri Tort pencerobohan terhadap tanah Tort pencerobohan terhadap harta. kontrak boleh batal dan kontrak sah Cara melepaskan diri daripada kontrak/ remedi untuk pemecahan kontrak sah Remedi remedi untuk kontrak batal .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. boleh batal Harta intelek dan hak. tort tanggunggan beralih Pembelaan kepada tort Pengenalan kepada undang –undang kontrak dan cara membuat kontrak Isi kandungan Kontrak Maksud kontrak batal.

Kamiran terhadap dua pembolehubah. Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan: Ujian Pertengahan Semester 40% Peperiksaan: 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 57 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. logaritma. kamiran bahagian demi bahagian. kamiran dengan pecahan separa. Petua rantai. Pembezaan tersirat. Pembezaan fungsi tersirat.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Kaedah-kaedah pengamiran: kamiran dengan gantian. Penerapan pembezaan: Maksimum dan minimum untuk fungsi. Kamiran lelaran dengan sistem koordinat Cartes dan kutub. eksponen. Pembezaan peringkat tinggi. Pembezaan fungsi. Konsep domain. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Ijazah Serjana Muda Kejuruteraan KXEX 1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan 2 Jam Kredit STPM Matematik T/S atau setara Untuk mencapai kemahiran dalam asas Kalkulus untuk pelajaran lanjut dalam bidang Kejuruteraan Fungsi-fungsi polinomial. Fungsi multi-pembolehubah: pembezaan separa. Teorem nilai min dan penggunaannya. trigonometri. Konsep kamiran.edu. julat dan keselanjaran. Teorem Taylor bagi dua pembolehubah. songsangan trigonometri. Siri Maclaurin dan siri Taylor. Ujian pembezaan pertama & kedua. Konsep had bagi fungsi.

Advanced Modern Engineering Mathematics. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008 / 2009 Rujuk Jadual Penawaran KXEX 1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan Inggeris 2 Jam Kredit STPM Matematik T/S atau setara Rujukan Utama :     Advanced Mathematics (511> Ed). AddisonWesley (1996). G yn James. Modern Engineering Mathematics (2nd Ed). John Wiley (1998).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. K. Erwin Kreyszig. Stroud & D. Palgrave (2001). Booth. Advanced Engineering Mathematics (81h Ed). Glyn James. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota-nota kuliah & tutorial 28 jam kuliah + 10 jam tutorial Kemahiran menyelesaikan masalah Rujuk Jadual Waktu Rujuk Jadual Waktu Ujian: Ujian kursus Minggu ke-7 Peperiksaan: Rujuk Jadual Waktu UM-PT01-PK03-BR004-S01 58 . Addison-Wesley (1995).edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

pembolehubah bersandar dan tak bersandar. Siri McClaurin dan siri Taylor (Julat penumpuan dinyatakan tanpa bukti). kamiran bahagiaian demi bahagian Kamiran bahagian demi bahagian. Pembezaan bagi fungsi tersirat (sambungan) Terbitan separa gunakan Jacobian. julat bagi fungsi. Pembezaan fungsi Petua Rantai. Pengoperasi pembezaan. Fungsi gubahan. Pembezaan bagi fungsi gubahan dan fungsi tersirat. luas di antara dua lengkung. Kamiran tentu Beberapa penggunaan kamiran: Mencari luas di bawah graf. Graf fungsi. Fungsi Hiperbolik dan hiperbolik songsang. Konsep Kamiran. Konsep had bagi Fungsi Had satu belah. Ujian Pertengahan Semester 2. Terbitan separa: takrif. Ulangkaji RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih 9 10 Nota Kulaih Nota Kulaih 11 12 13 14 Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih UM-PT01-PK03-BR004-S01 59 . Keselajaraan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Konsep domain. Pembeza. Kamiran dengan gantian. Pembezaan tersirat. Fungsi satu-satu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pembezaan peringkat tinggi Penerapan pembezaan: Maksimum & Minimum Fungsi Trigonometri dan trigonometri songsang.edu. Terbitan separa tertib lebih tinggi.

Persamaan satah menggunakan konsep vektor. Kaedah Penilaian : Penilaian Berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Kejuruteraan Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan 2 Sinopsis Kandungan Kursus : UM-PT01-PK03-BR003-S01 60 . Sistem-sistem persamaan linear homogen & tidak homogen. simetri. Hermitian. Garis pencong. Nombor kompleks: Penambahan. Minor. Nilai eigen & vektor eigen. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Jarak antara dua satah. Matriks: Matriks pepenjuru. Teorem DeMoivre. Jarak antara titik & satah. Persamaan berparameter garis & persamaan vektor garis. ortogon. Hasil darab bintik & silang.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Formula Euler. Kewujudan penyelesaian serta sifatsifat umum penyelesaian. Sudut antara garis & sudut antara dua satah yang bersilang. pendaraban & pembahagian. Pendaraban tri-rangkap scalar dan vector. Teorem CayleyHamilton. Kuasa & punca nombor kompleks. Pepenjuruan. Matriks singular & tak singular. Vektor-vektor bersandar & tidak bersandar secara linear. Matriks transposisi. simetri pencong. Algebra vector: Vektor Cartes dalam dua & tiga dimensi. kofaktor & matriks adjoin. Nombor kompleks dalam kordinat kutub. Kaedah penghapusan Gauss & petua Cramer. Penentu. Bentuk eksponen bagi nombor kompleks. Songsangan matriks. Hermitian pencong & matriks unit.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Pangkat matriks.edu. tolakan. Vektor salam system koordinat kutub. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Untuk mencapai kemahiran dalam asas Algebra untuk pelajaran lanjut dalam bidang kejuruteraan.

Stroud (MacMillan)) Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota kuliah dan 8 jam tutorial 24 jam kuliah dan 8 jam tutorial Rujuk jadual waktu Rujuk jadual waktu Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 61 . Engineering Mathematics (Edisi kelima) by K. Further Engineering Mathematics (Edisi ketiga) by K.edu. A. spiegel (Schaum's series) 4. Stroud (Palgrave) 5. (Edisi kedua) by Erwin Kreyszig (John Wiley) 3. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan 2 Rujukan Utama : 1.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Theory and Problems of Vector Analysis by Murray R.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Advanced Engineering Mathematics.Modern Engineering Mathematics (Edisi kedua) by Glyn James (Edison-Wesley) 2. A.

Fungsi matriks. Penggunaan dalam geometri: garis lurus dan satah. Gabungan linear. Nombor kompleks. Gambarajah Argand. Ketakbersandaran linear set vektor baris. Vektor dalam dua. Hasil darab silang. Konjugat. Ulangkaji. Matriks singular dan tidak singular.Penggunaan dalam geometri. Vektor dan komponen dalam tiga dimensi. Songsangan matriks. Teorem de Moivre. ciri-ciri matriks pepenjuru. Ujian Pertengahan Semester. bentuk penentu. Penentu. simetri. ortogon. Bentuk eselon. Penyelesaian sistem linear. Punca ke-n bagi nombor kompleks. Penyelesaian persamaan polinomial. Hasil darab trirangkap skalar. takrif dan operasinya. Matriks. kofaktor dan ciri-ciri penentu. Bentuk komponen.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Konsep asas. Matriks transposisi. Hasil darab skalar. Bentuk eksponen nombor kompleks. Bentuk kutub nombor kompleks. Penggunaan dalam geometri: garis lurus dan satah. Vektor unit. Persilangan antara dua satah. Petua Cramer. Pempepenjuruan. Teorem Cayley-Hamilton. komponen Cartesan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nilai eigen dan vektor eigen . Pendaraban matriks. sudut berganda. Penambahan dan hukum penambahan. Rumus Euler. Bersandar/Tak bersandar linear. Minor.Vektor kedudukan.edu. Bentuk komponen. Persamaan vektor garis lurus. Unjuran luas kpd satah. Pangkat matriks. simetri pencong. Unjuran vektor. pendaraban dan pembahagian dalam bentuk kutub. Matriks adjoin. Kaedah penghapusan Gauss. Sifat konjugat. penggunaan dalam trigonometri. Matriks pepenjuru. Hasil darab trirangkap vektor. Nota kuliah RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota kuliah 2 Nota kuliah 3 Nota kuliah 4 Nota kuliah 5 Nota kuliah 6 Nota kuliah 7 Nota kuliah 8 9 10 Nota kuliah 11 Nota kuliah 12 Nota kuliah 13 Nota kuliah 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 62 .

kamiran khusus dan penyelesaian am.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Persamaan homogen dan persamaan pembezaan dengan pekali linear. pemisahan pembolehubah. Penyelesaian siri kuasa di sekitar titik biasa dan pada jiranan titik singular (kaedah Frobenius) Penilaian Berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Kejuruteraan Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa 2 Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 63 . Persamaan pembezaan tepat dan faktor pengamir. Kaedah pekali belum tentu. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Mencapai kemahiran asas tentang persamaan pembezaan biasa. Berkebolehan menyelesaikan persamaan pembezaan peringkat pertama dan kedua. Memahami dan diguna untuk pelajaran lanjut dalam bidang kejuruteraan. penurunan peringkat dan kaedah ubahan parameter. Fungsi pelengkap. Persamaan pembezaan linear dan Bernoulli.edu. kuantiti Wronskian. Penyelesaian homogen. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Persamaan pembezaan Euler. Persamaan pembezaan linear peringkat n. n>2 dengan pekali pemalar. kamiran langsung.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. persamaan pembezaan linear dengan pekali pemalar. Persamaan pembezaan peringkat pertama: Konsep asas. Persamaan pembezaan peringkat kedua: Konsep asas.

AddisonWesley (1996) 4. Erwin Kreyszig. John Wiley (1998) 3. 1972 Nota kuliah dan tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah dan tutorial Rujuk jadual waktu Rujuk jadual waktu Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 64 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Glyn James. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa 2 Rujukan Utama : 1. Schaum’s Outline Series: Differential Equations. McGraw Hill. Frank Ayres Jr. Advanced Engineering Mathematics (8th Ed). K Stroud & D Booth. Engineering Mathematics (5th Ed). Palgrave (2001) 2.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Modern Engineering Mathematics (2nd Ed).

edu. kamiran langsung. persamaan boleh pisah Persamaan homogen peringkat n. penyelesaian. persamaan linear Penurunan persamaan ke bentuk linear: misalnya persamaan Bernoulli. ujian dan penumpuan Penyelesaian siri ODE (titik biasa) Kaedah Frobenius (titik singular) Ulangkaji RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kuliah 2 Nota Kuliah 3 Nota Kuliah 4 Nota Kuliah 5 6 Nota Kuliah Nota Kuliah 7 Nota Kuliah 8 9 10 11 12 13 14 Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 65 . Wronskian. darjah. Konsep penyelesaian dan takrif dalam ODE: peringkat.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kursus.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. penyelesaian khusus Kaedah pekali belum tentu dan kaedah ubahan parameter Persamaan Euler-Cauchy Kuasa siri. penurunan peringkat Langrange Persamaan linear tak homogen. faktor pengamiran Konsep-konsep asal dalam dalam persamaan pembezaan linear peringkat tinggi: penyelesaian tak bersandar linear. Superposisi Persamaan linear homogen dengan pekali malar. masalah nilai awal Persamaan pembezaan peringkat pertama. linear. penurunan ke bentuk boleh pisah atau homogen Persamaan pembezaan tepat.

4). Mempraktikkan teknik-teknik lukisan yang betul dalam lukisan teknik 3). melihat dan mengedit lukisan. sifat-sifat objek. lantai dan tangga. pelajar akan dapat: 1). Pengenalan kepada CAD. asas. lukisan dua dimensi. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam 3 Tiada Pada akhir kursus ini.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. terusan. system koordinat. cara arahan dan lukisan objek dalam CAD. 2). sambungan dan jenis-jenis lukisan yang ada. Melihat dan mengubah lukisan-lukisan teknikal yang disimpan dalam format digital. lukisan perincian.edu. Mengenalpasti elemen utama dalam lukisan kejuruteraan awam seperti tetulang. Penilaian berterusan: 100 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 66 . 5).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pintu dan tingkap. Pengenalan kepada jenis-jenis lukisan kejuruteraan awam seperti bangunan. Lukisan bangunan seperti dinding. kerangka. pembinaan unjuran ortografik pertama dan ketiga. lengkung infrastruktur dan pelan agihan air. system pendimensian. Menggunakan AutoCAD untuk menghasilkan lukisan-lukisan teknikal. bumbung. Amalan pejabat lukisan. mencetak dan plotan. jalan raya. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menggunakan AutoCAD untuk mengira kuantiti-kuantiti (quantity take-off) dari lukisan-lukisan binaan.

4).. 1998. San Francisco. OHP/LCD. 1994. 6). Technical Drawing.. Mastering AutoCAD 2000. Dewan Bahasa dan Pustaka. MacMillan. Lakaran Binaan Bangunan.. 1994. Omura. 14.. Lukisan Binaan Bangunan. Longman. Yarwood. Al. Sybex. 1999. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1102 Lukisan untuk Kejuruteraan Awam Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1). 1993. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan 67 . Structural Drafting. 5). Tan Boon Tong. G.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Delmar Publishing Inc.edu. Ching. 2). et. Dewan Bahasa dan Pustaka. An Introduction to AutoCAD Rel.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. A. 3). Goetsch D. PPS Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. Francis D. Giesecke.K.

UM-PT01-PK03-BR004-S01 68 .

Orthographic Assignments. drawing area. colours and linetypes / Arches. Coordinates and grid systems / Doors and windows. Detailed construction drawing. projection drawing / Tutorial and 3D isometric drawing. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Introduction to AutoCAD / Introduction to the types of drawings in Civil Engineering works Setting-up units.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Dimension and object properties / Floors and staircases. Infrastructure and water distribution plans. Blocks and standard symbols / Reinforced Concrete. Viewing and drawing editing / Roofs. / Walls and partitions Drawing and editing / Foundations and footings. Layers. etc. trusses and ceilings. UM-PT01-PK03-BR004-S01 69 . Printing and plotting layout. Lettering and annotations / Roads.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to the engineering drawing.edu.

Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur rasuk dan menentukan nilai-nilai funsgsi-fungsi ini. Sistem daya dan keseimbangan. rumus persamaan keseimbangan dan menentu tindak balas sokong struktur terbeban. 4).edu. Menentukan tindak balas sokong-sokong untuk kabel dan gerbang. Mengguna kaedah leraian sendi dan kaedah keratan untuk menentukan daya-daya dalaman struktur penyambungan cemat. 5). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Bejana tekanan berdinding nipis. Kinetik satah jasad tegar. gerbang dan jambatan gantung. Pengenalan kepada kabel boleh lentur. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. pelajar akan dapat: 1). Struktur-struktur kerangka.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Mengguna prinsip luas momen untuk menentukan sifat-sifat keratan rasuk tertakluk kepada lenturan. Mengenal penentu statik. Penilaian berterusan: 30% Peperiksaan: 70% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 70 . 3). 2).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 7). Menentukan tegasan-tegasan dalaman dinding nipis kelompang dan silinder disebabkan tekanan dalaman. Menentukan sifat-sifat dinamik jasad tegar yang menyebabkan atau tertakluk kepada gerakan. Analisis rasuk. 6). Sifat keratan.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. “Engineering Mechanics: Dynamics”. 1993 2). “Structural Mechanics”. “Statics and Strength of Materials”.Morrow. J. Prentice Hall.Cain and R.W. 2006 OHP / LCD projector .Hulse. Meriam and Kraige. 1998 4). Beer. Wiley.Power point presentation Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah.edu. McGraw Hill. Johnston and DeWolf. H.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Tutorial. Macmillan. Makmal CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 71 . 1994 3). “Mechanics of Materials”. Tahun Akademik: Semester: 2008/2009 2 Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1).

edu. UM-PT01-PK03-BR004-S01 72 . Beam analysis. Plane kinetic of rigid bodies Plane kinetic of rigid bodies. Force system and equilibrium Pin jointed structures Pin jointed structures Pin jointed structures Properties of section Beam analysis.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Force system and equilibrium Force system and equilibrium. Introduction to flexible cables. Thin walled pressure vessels. Beam analysis.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. arches and suspension bridge.

4). Kilasan. Tegasan lenturan dan ricih dalam rasuk. 3). Menggunakan kaedah Macaulay atau kaedah momen luas untuk menentukan pesongan dan cerun rasuk. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menentukan tegasan. Cerun and pesongan rasuk. Tiang dan topang. Tegasan. Gabungan tegasan lenturan dan terus. 5). Menentukan beban lengkokan untuk tiang dan topang yang mempunyai keadaan-keadaan hujung yang berbeza. 6).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menghitung tegasan kilasan satu aci disebabkan momen putaran. 2). terikan dan ubah bentuk anggotaanggota dalam system elastik satu dimensi.edu. pelajar akan dapat: 1). Penilaian berterusan: 30% Peperiksaan: 70% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 73 . Menentukan nilai dan agihan tegasan-tegasan lenturan dan ricih pada satu keratan rasuk. Menentukan tegasan-tegasan pada satu keratan disebabkan gabungan beban paksi dan momen lentur luaran yang bertindak serentak. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1122 Kekuatan Bahan 3 Tiada Pada akhir kursus ini. terikan dan keanjalan.

Maxwell Macmillan. 1998 OHP Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah.. McGraw Hill. “Mechanics of materials”. 1983 2). Thomson.Popov. 2004 3). 2006 5). Gere. Prentice Hall.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. “Mechanics of materials. “Mechanics of Materials”. Hibbeler. Makmal CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 74 . Beer. E. 1991 4). “Mechanics of Materials”. “Statics and Strength of Materials”.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Tutorial. Prentice Hall. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1122 Kekuatan Bahan Bahasa Inggeris 3 KAEA 1121 Rujukan Utama : 1).edu. Brookes/Cole. Morrow. Johnston & DeWolf.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Stress. strain and elasticity Bending and shearing stresses in beams Bending and shearing stresses in beams Bending and shearing stresses in beams Torsion Torsion Combined bending and direct stresses Combined bending and direct stresses Columns and struts Columns and struts.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Slope and deflection of beams Slope and deflection of beams Slope and deflection of beams UM-PT01-PK03-BR004-S01 75 .edu. strain and elasticity Stress.

Hitungan luas dan isipadu serta ukuran laluan bagi tujuan pembinaan jalan. Kerja-kerja terlibat dalam penyediaan pelan terperinci sesebuah kawasan. Pengertian datum dalam ukur aras dan bagaimana melaraskan cerapan dalam menentukan ketinggian sesuatu titik.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1144 Asas Ukur 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Menilai peralatan samada dalam keadaan baik untuk diguna. Menghitung keluasan dengan kaedah-kaedah kodinit dan dan mengaplikasikan formula-formula untuk perhiungan isipadu. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Mengaplikasikan teknik-teknik ukur dalam mengumpul maklumat untuk penyediaan pelan terperinci untuk kerjakerja kejuruteraan. 5). Pengenalan kepada sistem penentuan kedudukan dan ketinggian. 2). Jika perlu menjalankan pelarasan yang diperlukan. 4). Menghitung kedudukan dengan mengaplikasikan konsep trabas dan perhitungan kodinit menggunakan latit dan dipat. Prinsip-prinsip asas ukur.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 76 . Pengenalan kepada teodolit dan alat aras. 3). Mengaplikasikan formula-formula dalam perhitungan lengkung-lengkung satah horizontal dan lengkunglengkung satah vertikal dan menyediakan jadual-jadual untuk menetuletakkan garis tengah jalan yang dicadangkan.edu. pelajar akan dapat: 1). Konsep trabas dan pelarasan dalam menentukan kodinit sesuatu titik.

Longman Scientific & Technical. F A Shepherd. Harper & Row (Australia) Pty Limited. A Bannister. Paul R Wolf. ‘Advanced Engineering Surveyingproblems and solution’. nota kursus. ‘Solving Problems in: SURVEYIMG. Michael H. 1981 3).John G Fryer.Brinker. 7th Edition. 1994 4). Longman 1996 2).edu. ‘Surveying – 6th Edition’.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. England. tutorial Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah dan tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 77 . A Bannister & R Baker. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1144 Asas Ukur Bahasa Inggeris 2 Tiada 1). Russell C. Edward Arnold Ltd.Elfick. 1987 Buku rujukan.2nd Edition’. London. Essex. ‘Elementary Surveying S. S Raymond & R Baker.I Adaptation.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / O/H slides 1 2 3 4 5 6 7 Reference book. Notes Reference book. Computation of earthwork by cross and longitudinal section. Contour and taking details by tacheometry. Trapezoidal and Simpson’s rules for computation of area.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS The importance and objective of survey works to civil engineers.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Notes Reference book. Methods for setting out curve. Substense Bar method. Optical Wedge and automatic reduction system. Measurement by stadia method for not horizontal sight distance. Volume by “mean areas” and “end areas”. Work procedure on levelling. Methods for setting out curve. Design of circular curve.edu. bearing method and distances. Principles of planimeter and its use. use and correction of errors of a theodolite. Procedure of traversing by theodolite.. booking and reduction of data. reduction and adjustment of data. Survey concept from whole to parts. Notes Reference book. Notes Reference book. tape method. two theodolites method and method using control remote station. Notes 11 Reference book. Summary of mapping system in Malaysia. two theodolite method and method using control remote station. Test and adjustment of a level instrument. Problems with sighting distance at field. Basic elements of a theodolite. Principles of levelling. Sources of errors in theodolite traversing works and steps required to remove them Computation of coordinates and area by coordinate method. Notes 10 Reference book. Volume based on “prismoidal” formulae. observation. Notes Reference book. transition curve and vertical curve. Notes 13 14 Reference book. Computation for setting out curve at field. coordinate method. Errors in tacheometry works. tape method. Sources of error in levelling and methods to eliminate them. Notes Reference book. reading. Notes UM-PT01-PK03-BR004-S01 78 . Test. booking. Basic principles in measurement. Notes Reference book. Notes 8 9 Reference book.Contouring using leveller. Equation of transition curve. Notes 12 Reference book. The theory and principle of Stadia Method. Measurement by stadia method for horizontal sight distance. Area enclosed by straight lines. Computation of area of irregular figures. Problems with sighting distance at field. Equipment of levelling. Effect of curvature in computation of earthwork volume based on Pappus’s Theorem.

3). pelajar akan dapat: 1). 4). Hukum Pascal. 2).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 6). Mengenalpasti jenis aliran dalam paip.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Bernoulli dan momentum. Melakukan analisa terhadap paip mudah dan paip kompaun. dan boleh mengapplikasikan psmn tersebut bagi keadaan yang berbeza. Menghuraikan persamaan asas bagi dinamik bendalir seperti keselanjaran. Kursus ini berakhir dengan analisa aliran dalam paip. Mengira tekanan hidrostatik dan daya keatas objek tenggelam/terapung. dan pengukuran tekanan. Kursus ini bertujuan memperkenalkan mekanik bendalir dan kepentingannya dalam kejuruteraan awam. Konsep asas bagi bnedalir static dan bergerak.edu. Hukum Pascal. Boleh memmbezakan jenis dan ciri aliran. persamaan yang berkaitan dan applikasinya seterusnya dibincangkan. dan kehilangan tenaga. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1151 Mekanik Bendalir 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Mendefinasikan ciri bendalir. mengira garis tenaga. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 79 . and boleh menghuraikan perhubungan dianatar ketinggian dan tekanan. Ia bermula dengan definasi bendalir. 5).

Mott. tugasan dan latihan amali. UTM Buku nota. Chadwick. J.A. nota kursus.M. and J. J.T. 3). E & FN Spon (imprint of Chapman and Hall). Prentice-Hall 2). tutorial. tutorial dan latihan amali Kuliah. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1151 Mekanik Bendalir Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1). Morfett (1998). and J. Houghton Mifflin..A.F. Prentice-Hall. Boston. A. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 80 . Fatimah Mohd. R. (2000) Applied Fluid Mechanics – 5th edition.edu. Hydraulics in Civil and Environmental Engineering – 3rd edition. Swaffield (2001). 4). Fluid Mechanics – 4th edition. Douglas.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. aktiviti kelas. 5). and C.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Crowe (1985) Engineering Fluid Mechanics. Roberson. Nor (1994) Hidraulik Kejuruteraan Awam (Translation).L. J. Gasiorek.

variation of pressure with elevation. simple and compound pipelines Pipe network analysis Pumps – Centrifugal and reciprocating types. Course Notes Reference Books. characteristic curves and efficiencies Exercise and revision UM-PT01-PK03-BR004-S01 81 . Course Notes Reference Books. pressure measurement Hydrostatic pressure. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. Energy losses. stability of submerged and floating bodies Types of flow. energy added and extracted Pipeflow analysis. Course Notes Reference Books. pressure diagram Buoyancy. Course Notes Reference Books. flow characteristic. Course Notes Application of continuity. forces on submerged surface/object. fluid kinematics Fundamental equations of fluid dynamic Continuity. Course Notes Reference Books. and momentum equations Pipeflow system. and momentum RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference Books. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. types of flow.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Bernoulli and momentum equations Application equations of continuity. Bernoulli. Course Notes Reference Books. velocity profile. minor losses.edu. fluid properties Pascal Law.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction Fluid definition Engineering units. Bernoulli. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books.

Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar 2 Tiada Pada akhir kursus ini. kawalan mikrob – disinfrksi. metabolisme dan genteik asas. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan akhir: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 82 . biopenderia dan pengawalan pencemaran. mikrob petunjuk. mengenalpasti kepentingan mikroorganisma yang terlibat dalam pengolahan sisa 2). Pengenalan kepada konsep asas mikrob. mengaplikasi prinsip mikrob dalam penggunaan dan kawalan mikrob. topic spesifik – peranan mikrob dalam ekologi.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. stuktur dan fungsi mikrob.edu. membezakan kelas-kelas mikroorganisma dan metabolisme terutamanya dalam perolehan stren dan pemilihanuntuk pengolahan sisa 3). pertumbuhan mikrob. persekitaran dan manusia.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. pelajar akan dapat: 1).

Bitton (1994). Academic Press. Parker (1997). Martinko and J. Maier. Madigan. Pepper and C. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES1143 Mikrobiologi untuk Jurutera Alam Sekitar Bahasa Inggeris 2 Tiada Rujukan Utama : 1. Gerba (2000). Environmental Microbiology. Wastewater Microbiology. J.M. John.P. Prentice-Hall International. M. G.edu. I.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. 2.L. Brock Biology of Microorganisms. tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting: Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 83 .Wiley and Sons OHP Syarahan.T. R. 3.M.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

11 Mikrobiologi akuatik. alam sekitar dan manusia Nutrisi dan pertumbuhan mikrobial Penilaian Berterusan 1: Minggu kuliah 1. nota kuliah Buku rujukan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan: Struktur sel mikrobial.10.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. nota kuliah Buku rujukan. Patogen Mikroorganisma didalam rawatan kumbahan. nota kuliah Buku rujukan.2. kulat dan bakteria kepada ekologi. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. Bio-penunjuk dan bio -pengesanan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan.3 Faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan Pengukuran pertumbuhan Tutorial Metabolisma mikrobial Pengasingan dan pengesanan mikrobial Genetik mikrobial Pengawalan pertumbuhan mikrobial Penilaian Berterusan 2: Minggu kuliah 9. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan.edu. Prokaryote dan eukaryote Struktur dan fungsi : bacteria dan fungi Struktur dan fungsi : virus dan alga Kesan alga. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah 7 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 84 . nota kuliah Buku rujukan.

Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan akhir: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 85 . populasi dan ekologi komuniti. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Kejuruteraan Awam Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Masalah alam sekitar. Aktiviti manusia yang menyumbang kepada pengurangan kualiti alam sekitar dan akibatnya kepada pengurusan alam sekitar. pelajar akan dapat: 1) Membezakan di antara ekosistem bagi komponen biotik dan abiotik dan menerangkan peranan masing-masing pada alam 2) Memeriksa aliran tenaga melalui ekosistem dan kitaran nutrien sebagai pengawal atur aktiviti ekosistem untuk menilai perubahan yang belaku di dalam ekosistem 3) Menaksir populasi dan dinami komuniti untuk menjangka gangguan yang boleh mendatangkan kesan kepada ekosistem dan kepelbagaian sepsis 4) Membezakan di antara kepelbagaian ekosistem daratan dan akuatik untuk menganjurkan bagaimana aktiviti manusia boleh menjejaskan kepelbagaian ekosistem ini. Ciri-ciri ekosistem daratan dan akuatik dan impak aktiviti manusia ke atas ekosistem.edu. 5) Menganalisa kepentingan masalah alam sekitar dan menyediakan rancangan untuk mempertahankan alam sekitar Konsep ekosistem dan komponennya: interaksi di antara faktor biotik dan abiotik. Kitaran Biogeokimia.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Aliran tenaga melalui ekosistem.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Kepelbagaianbio dan pemuliharaan . Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.

‘Essentials of Ecology 2nd Edition’. Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP Syarahan. 2.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Thomson Brooks/Cole. Biologi: Life on Earth 6th Edition’. Audesirk T and – Audesirk G. Miller G T. 2001. 2004. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik Bahasa Inggeris 2 Tiada 1.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Prentice Hall International Edition. tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 86 .

Ekosistem air semulajadi: tasik. stratifikasi. Tanah: sumber. Kitaran hidrologi Kitaran karbon. Nota kuliah Buku rujukan . Kesan cuaca kepada organisma: global.edu. air larian. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan . strategi penanaman survival.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada sains alam sekitar dan ekologi. Nota kuliah Buku rujukan . pertumbuhan populasi manusia. pemuliharaan. Nota kuliah Buku rujukan . Nota kuliah Buku rujukan . Nota kuliah 2 3 Buku rujukan . kepentingan. Nota kuliah Buku rujukan . Ecological impact of changing land use. demografi. plant survival strategies. Sistem-sistem sokongan hidupan di bumi: atmosfera. kestabilan dan kebolehan untuk mengekalkan ekologikal. sungai Ekosistem marin. produktiviti. Nota kuliah Buku rujukan . hidrosfera. Nota kuliah 8 9 10 Buku rujukan . Nota kuliah 4 5 6 7 Buku rujukan . sifatsifat. sifat-sifat. formation. Soil: resource. organisma-organisma. interaksi. lithosfera. Nota kuliah Buku rujukan . Konsepkonsep Ekosistem: peringkat-peringkat organisasi di alam semesta. wilayah. Komuniti ekologi: struktur. formasi. kitaran fosforus. human impact and environmental quality. usaha-usaha pemuliharaan. faktor-faktor had hidup pada kedalaman berbeza. Kesan ekologikal terhadap perubahan penggunaan tanah. Nota kuliah Buku rujukan . characteristics. komponen-komponen biotik dan abiotik didalam ekosistem.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. erosion. Biomes: distribution. biosfera dan ekosfera. sifat-sifat. mikroiklim Aliran tenaga melalui ekosistem: hukum termodinamik. strategi sejarah kehidupan. aktiviti-aktiviti manusia Ekosistem akuatik: jenis-jenis. Faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi ekosistem. Nota kuliah Buku rujukan . ekosistem terumbu karang Ekosistem kawasan air pasang surut . Biomes: pembahagian. lautan. aktiviti-aktiviti manusia Dataran biomes: jenis-jenis. Dataran biomes: jenis-jenis. sifat-sifat. Nota kuliah Buku rujukan . peringkat-peringkat tropik. Nota kuliah 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 87 . kitaran nitrogen. pertumbuhan dan had. warisan ekologikal. kitaran sulfur Biodiversiti: kepentingan. Populasi ekologi: sifat-sifat. kehilangan. ekosistem kawasan paya bakau Environmental concerns. penunjuk-penunjuk kualiti berkenaan alam sekitar. Kitaran biogeokimia: kepentingan. manage an environmentally sustainable society.

mengenalpasti flora dan fauna di dalam ekosistem sungai dan mengenalpasti habitathabitat. asas pemetaan sistem sungai. Keluasan dan keratan rentas.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. membentuk kemahiran menulis dan kemahiran untuk bekerjasama di dalam kumpulan projek Memperkenalkan konsep asas ekologi lanjutan daripada kursus Ekologi. pelajar akan dapat: 1) Untuk menghargai proses-proses ekologi kompleks dan anggar kepelbagaian spesis di dalam habitat akuatik dan daratan. komponen ekosistem. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi 1 Tiada Pada akhir kursus ini. kepelbagaian dan kesukaran faktor-faktor fizikal dan biotik dalam sistem sungai. analisis kualiti air. 2) Untuk menilai parameter-parameter kimia fizikal habitat yang berbeza dan mengaitkan kepada kepelbagaian organisma 3) Untuk mengesan bagaimana aktiviti manusia mengganggu habitat dan memberi kesan kepada kualiti alam sekitar.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 4) Menjalankan pemantauan sungai dan mengira ciri-ciri hidraulik sungai. contoh aliran. 5) Untuk menggalakkan kemahiran berfikir secara kritikal. alam sekitar fizikal dan biotik. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Penilaian berterusan: 100 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 88 .edu.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. 2001. kerja di makmal TS. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi Bahasa Inggeris 2 Tiada 1) Miller G T. Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: OHP. Video.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. ‘Essentials of Ecology 2nd Edition’. Biologi: Life on Earth 6th Edition’. Prentice Hall International Edition. Thomson Brooks/Cole. LS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 89 .edu. kerja lapangan. Peralatan Makmal Syarahan. 2004. 2) Audesirk T and – Audesirk G.

edu. demo 1. Kerja Lapangan (dataran untuk hidupan yang aktif pada waktu malam) Demo ( Sistem pemantauan pencegahan banjir) 4 5 6 7 Nota rujukan Nota rujukan Nota rujukan Nota rujukan UM-PT01-PK03-BR004-S01 90 . perbincangan Penulisan. sampel flora dan fauna. perbincangan Demo 2. Kerja lapangan (hidupan akuatik yang aktif pada waktu malam) Demo 3. Kerja lapangan ( profil sungai. sampel flora dan fauna).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota rujukan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Video Nota rujukan Nota rujukan Pengenalan. analisis makmal Analisis dan sintesis. analisis/perbincangan) Kerja lapangan ( profil sungai. Kerja lapangan ( kimia air). Ujian pendek. tayangan video.

my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. dan struktur array yang mengawal cara susunan pernyataan dilaksanakan 3). Pengenalan organisasi komputer dan proses pengaturcaraan komputer dengan mengunakan FORTRAN 90 kepada pelajar. Ini termasuk penerangan terperinci aksara yang digunakan dalam bahasa FORTRAN. pelajar akan dapat: 1). ulangan. mengenalpasti dan mengunakan konsep pilihan. menulis dan menjalankan aturcara FORTRAN yang lengkap mengunakan komputer Penilaian berterusan: 100% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 91 . merancang. berfungsi. menilai dan mengesahkan jawapan yang dihasilkan oleh aturcara tersebut. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. merekabentuk aturcara yang mengawal format terperinci bagi data keluaran dan masukan dalam bentuk yang ditetapkan 5). cara mengformat dan merancang aturcara FORTRAN.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. mengunakan konsep menyelesaikan masalah dan pengaturcaraan. mengenalpasti komponen komputer. menghasilkan aturcara yang mengandungi sub-aturcara dan array 6).edu. dan interaktif yang mudah 2). menganalisis. dan menulis program berjujukan. sub-aturcara. menghasilkan aturcara cabang yang memilih seksyen kod tertentu untuk dilaksana dan aturcara gelung yang menyebabkan seksyen kod tertentu diulang 4). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer 2 Tiada Pada akhir kursus ini. dan membangunankan aturcara yang menyelesaikan masaalah kejuruteraan awam/alam sekitar.

L." Springer-Verlag. "Fortran 90 And Engineering Computation. and Silverman..Power point presentation. Brainerd.. Tutorial." Prentice Hall. Schick. New York. W.S. New York. Singapore. Brisbane. S.C. 3). and Adams J." John Wiley & Sons. Chichester. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer Bahasa Inggeris 2 Tiada 1). "Introduction to Fortran 90 For Engineers And Scientists. 1995. Toronto. 1995. Nyhoff. Upper Saddle River. "Programmer's Guide to Fortran 90. Inc. Heidelberg. 2). OHP / LCD projector .H. Handouts.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. G. 1997.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Berlin.edu. Goldberg C. Computing Laboratory CTPS Sila rujuk jadual jabatan Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 92 . Whiteboard. New Jersey.C.R. USA. Computers Lecture. and Leestma. W.

Sorting and Searching. Run-Time Arrays. Introduction to Modules. The LOGICAL Data Type. File Processing. General DO Loops. Array Processing.edu. Programming With Functions . IF Constructs.IF-ELSE IF Constructs. Input/Output . Programming and Problem Solving. The Assignment Statement. Programming With Subroutines .Subroutines Subprograms.Compile-Time Arrays. Input/Output .Data Types.The WRITE Statement. Constants. Programming With Functions . The CASE Construct.Functions.Computer Organization.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to Computing . The General READ. Selective Execution . Basic Fortran .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.Formatted Output. Subprograms as Arguments. Arrays . Repetitive Execution . Selective Execution . and Variables.External Functions.Input/Output. Arrays .Counter-Controlled DO Loops. Formatted Input. Program Composition and Format. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 93 . Operations and Functions. Basic Fortran . Introduction to Recursion. Introduction to Multidimensional Arrays and Multiple Subscripted Variables.Logical Expressions.

Hitung indeks musim. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian 2 Tiada Pada akhir kursus ini. 5).edu. Ketaksamaan Chebyshev dan Teorem Had Pusat.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menggunakan prinsip kuasa dua terkecil untuk mencari garis regresi terbaik yang sesuai bagi data yang diberikan. Mengenalpasti dan menggunakan konsep pensampelan dan taburan pensampelan. 4). Menggunakan indeks musim untuk menyahmusimkan data dan menentukan persamaan tren untuk meramal jangka masa akan datang dan membentukkan satu ramalan yang telah diselaras musim. Menggunakan kaedah purata bergerak dalam melicinkan siri masa bagi menentukan persamaan tren linear. 6). Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 94 . 2). 3). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Memperkenalkan kepada pelajar kaedah statistik dan kebarangkalian yang boleh digunakan untuk menyelesaikaan masalah dalam Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar. Ianya termasuk kedua-dua kaedah perihalan dan analitik yang berkaitan dengan variasi dalam data cerapan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengenalpasti dan menggunakan konsep anggaran dan ujian hipotesis. pelajar akan dapat: 1). Meramal pembolehubah respon untuk sebarang nilai pembolehubah bebas menggunakan garis regresi. Mengenalpasti dan menggunakan konsep tabuaran kebarangkalian tercantum.

Smith.edu. A.. 3). New York. "Probability and Statistics For The Engineering. Buku rujukan.. London. 4).R." Prentice-Hall International. San Francisco.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. and Mason R. and Physical Sciences. Computing. New Jersey. R. "Introduction to Statistical Reasoning. 1996. Lind. "Understanding Statistics. Marchal W. Inc.. Inc." WCB McGraw-Hill. Tutorial dan cooperative learning CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 95 . Inc. 2003. Singapore. 2).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Rosenfeld. Englewood Cliffs.. G. 1990. OHP Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah . Dougherty. Boston. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian Bahasa Inggeris 2 Tiada Rujukan Utama : 1). and Zirkel.D. New York. transparencies.. “Statistical Techniques in Business and Economics” The McGraw-Hill Companies.." The McGraw-Hill Companies. nota kursus. Naiman. 1998. D.E. G.G. Tokyo.

pengujian mengenai varian dan kadaran. Nota kursus Buku rujukan 1.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Ulangkaji . pekali penentu dan ujian signifikan pekali korelasi. Pertalian diantara pekali korelasi. termasuk Ralat Jenis I dan II. Nota kursus Buku rujukan 4. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 4.edu.2&3. Ujian hipotesis . Analisis regresi linear dan anggaran ralat piawai.2&3.Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. dua hujung dan satu hujung alternatif. Nota kursus Buku rujukan 4. pekali korelasi. Ralat piawaia bagi min. taburan kebarangkalian tercantum termasuk taburan kebarangkalian tercantum dan sut. Pengujian mengenai perbezaan min dan perbezaan kadaran.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penganggaran selang untuk min. nilai-p Pengujian mengenai min. pekali penentu dan anggaran ralat piawai. Nota kursus 2 3 Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1.2&3. Penganggaran titik untuk min dan sisihan piawai. Nota kursus Buku rujukan 1. Komponen Siri Masa Trend linear dan trend tak linear. nisbah dua varians. Data nyahmusim dan ramalan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan 1.2&3.. ujian statistik. Nota kursus 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 96 . kaedah kuasa dua terkecil dan kaedah purata bergerak Ubahan bermusim dan penentuan indeks musim. Jadual kontingensi dan kebagusan penyuaian Analisis korilasi. dan Teorem Had Pusat. taburan kebarangkalian diskret dan selanjar. Ketaksamaan Chebyshev Pensampelan dan taburan pensampelan.2&3.2&3.2&3. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1.2&3. perbezaan di anatara min dan kadaran. sisihan piawai dan kadaran dan selang keyakinan.2&3. Andaian mengenai linear regresi. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1. ujian bererti.konsep asas dalam kebarangkalian dan statistik.2&3. Selang keyakinan dan selang ramalan . paras bererti. Nota kursus Buku rujukan 4.

Pengeluaran simen. hasil hidrasi. 5).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penggredan agregat. 3). kehalusan. Merekabentuk campuran konkrit bagi gred serta keperluan kebolehkerjaan yang berbeza dengan bahan yang sedia ada dan mendapatkan penyelesaian yang menjimatkan. pelajar akan dapat: 1). Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 97 . Ciri ubah bentuk. Sifat konkrit segar dan terkeras. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2126 Bahan Konkrit 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Mengenalpasti sifat utama dan penting simen dan agregat bagi keperluan pembinaan. komposisi serta sebatian simen. Pengkelasan agregat. Jenisjenis simen. 2). Pengenalan – konkrit sebagai bahan binaan. 4). Menjalankan ujian-ujian makmal untuk menaksir mutu bahan yang sesuai untuk kerja-kerja pengkonkritan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pengecutan dan rayap. serta memilih jenis yang sesuai untuk menghasilkan konkrit bagi memenuhi kriteria perlakuan yang berbeza. Rekabentuk campuran konkrit. sifat mekanikal dan fisikal agregat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menghuraikan sifat kejuruteraan konkrit segar dan terkeras dan mengaitkan dengan sifat bahan-bahan konkrit. Mengenalpasti ciri-ciri ubah bentuk jangka masa pendek dan panjang dan mengaitkan dengan perlakuan struktur konkrit. Menentukan penggunaan jenis-jenis simen dan agregat. 6). Ujian-ujian kebolehkerjaan dan kekuatan.edu.

N. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota syarahan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Bahasa Pengantar: Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2126 Bahan Konkrit 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). “Civil Engineering Materials”. McMillan. Nota kuliah 2). 3). tutorial.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu. kerja kumpulan makmal Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 98 .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Brookes. Jackson & R K Dhir. M. “Concrete Technology”. persembahan powerpoint Peralatan makmal bagi ujian konkrit dan teknologi konkrit (BS) Syarahan. “Properties of Concrete”. M. Longman Scientific & Technical. Neville & J.J. Neville. Longman Scientific & Technical.

dan klasifikasi. Konkrit terkeras – plastik. contoh rekabentuk campuran. Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 99 . 8 9 10 11 12 13 14 Nota kuliah + BRE Doc. Kaedah DOE – konsep asas. ujian-ujian dan faktor-faktor mempengaruhi kebolehkerjaan. penggredan. Simen campuran dan alumina. jenis. Agregat – Pengenalan. kekuatan. Jenis-jenis campuran konkrit. Konkrit terkeras – ciri-ciri dan sifat ubah bentuk. Ujian-ujian terhadap simen.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN PENGAJARAN / PERALATAN Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada konkrit Simen – pengeluaran dan komposisi Mekanisma dan hasil hidrasi. Konkrit terkeras – kekuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. ikatan. karbonasi dan pengecutan kekeringan Konkrit terkeras – rayap dan kesannya terhadap sifat struktur. Rekabentuk campuran konkrit. Agregat – sifat-sifat mekanikal cth. Latihan rekabentuk campuran konkrit (PBL) Peperiksaan pertengahan semester Konkrit segar – ciri-ciri kebolehkerjaan.edu. kelasakan dan kekerasan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. ‘autogenous’. Agregat – Sifat-sifat fizikal. Jenis-jenis simen OPC. 7 Nota kuliah + BRE Doc.

Kursus ini juga merangkumi penggunaan konsep mekanik kepada tanah seperti kehubungan fasa. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menunjukkan penggunaan konsep mekanik tanah dalam kerjakerja kejuruteraan. pengelasan dan perihalan tanah juga dimasukkan didalam kandungan kursus. Menakrifkan tanah dalam konteks kejuruteraan dan menghubungkaitkan permasalahan yang berkaitan dengan takrifan dengan keadaan tanah tempatan. Kursus ini memperkenalkan tanah sebagai bahan kejuruteraan. sifat-sifat pemadatan dan hidraulik.edu. tegasan dan tegasan berkesan. pemadatan dan tegasan berkesan. pelajar akan dapat: 1). Ianya mengandungi pengenalan ringkas tentang kejadian tanah dan sifat-sifat fizikalnya. 2). 3). pemadatan. 4). Mengenalpasti dan membezakan berjenis-jenis tanah dan sifat-sifatnya seterusnya mengelaskan tanah mengikut sistem pengelasan tanah British dan sistem bersepadu. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2132 Mekanik Tanah I Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. 5). kebolehtelapan dan resipan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menjalankan ujian-ujian makmal untuk mendapatkan indeksindeks tanah. Menyelesaikan masalah pengiraan menggunakan mekanik berhubung dengan sifat-sifat fizikal. Pengenalan. Penilaian berterusan: 55% Peperiksaan: 45% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 100 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2007 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CD interaktif. 4). Holtz & W. R. M. D. Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 101 . ‘Principles of Geotechnical Engineering’. peralatan makmal standad BS Syarahan. 3). 1981. John Wiley and Sons. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Bahasa Pengantar: Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2132 Mekanik Tanah I 3 Bahasa Inggeris Tiada 1). Craig. persembahan powerpoint. kerja kumpulan makmal dan kajian kes mini. Coduto. Kovacs. ‘ Soil Mechanics and Foundations’. Prentice Hall. Inc. B.edu. PWS. ‘Introduction to Geotechnical Engineering’.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. F. Budhu. 1999 5). nota syarahan. Das. M. 1997 2). Prentice Hall. ‘Geotechnical Engineering Principles and Practices’. D. tutorial. `Soil Mechanics’ E & FN Spon. P. R. D.1998.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN PENGAJARAN / PERALATAN Craig

MINGGU 1

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan – asal dan kejadian tanah, proses luluhawa dan mineral tanah liat

2

Pengelasan Tanah – ujian pengelasan tanah dan lengkung penggredan Pengelasan tanah – sistem pengelasan tanah sistem British dan sistem pengelasan tanah Bersekutu Perihalan tanah – prosedur penilaian cepat Gambarajah fasa– terma dan terbitan kehubungan fasa

Craig

3

Craig

4 5 6

Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig

Penyelesaian kehubungan fasa 7 8 9 10 11 12 13 Pemadatan tanah – pengenalan, ujian pemadatan Pemadatan tanah – pemadatan di tapak, jentera-jentera, kaedah, spesifikasi dan kawalan di tapak Kebolehtelapan – konsep kebolehtelapan, ujian-ujian makmal dan tapak bagi mengukur kebolehtelapan Resipan – konsep dan teori resipan Jaringan aliran – teori dan binaan jaringan aliran Penyelesaian masalah berkaitan jaringan aliran Tegasan berkesan-pengenalan dan prinsipal tegasan berkesan, penyelesaian masalah tegasan berkesan

14

Kesan resipan terhadap tegasan berkesan- keadaan jerlus, keadaan bersebelahan cerucuk keping, kecerunan hidraulik kritikal

Craig

UM-PT01-PK03-BR004-S01 102

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan 2 Tiada Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menerangkan pembentukan batuan berdasarkan litologinya. 2). Memperihalkan komposisi mineral dan sifat-sifat bahan batuan. 3). Mengenal dan memperihal geometri dan sifat-sifat jisim batuan. 4). Menerangkan proses-proses luluhawa, hakisan, pengangkutan dan pengendapan bahan geologi. 5). Menyenarai dan memilih kaedah-kaedah penyiasatan geologi yang sesuai denga kerja-kerja kejuruteraan. 6). Menghubungkan geologi dengan permasalahan kejuruteraan tempatan. Kursus ini memperkenalkan konsep asas geologi dan kaitannya dalam kejuruteraan awam. Topik-topik kursus meliputi – Batuan, komponen-komponennya, mengenal dan sifat-sifat. Geometri, perihalan dan sifat-sifat jisim batuan. Luluhawa, hakisan, pengangkutan dan pengendapan. Penyiasatan geologi. Permasalahan geologi di Malaysia. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60%

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 103

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan Bahasa Inggeris 2 Tiada 1). J. Pitts, A manual of Geology for Civil Engineers, Wiley 2). F. C. Beavis, Engineering Geology, Blackwell Scientific Publications 3). T. R. West, Geology – Applied to Engineering, Prentice Hall 4). E. J. Tarbuck & F. K. Lutgens, Earth Science, Pearson International OHP,PPS,Komputer

Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting :

Syarahan, Tutorial, Makmal

CTPS

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 104

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes

MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Basic concepts in geology and their relevance in Civil Engineering Rock formation Rock composition and minerals Rock identification and naming processes Rock material properties Rock mass – description and geometry Rock mass properties Weathering, erosion and transportation and deposition Geological Investigation – overview Terrain evaluation and geological maps Subsurface investigations and other methods Laboratory investigation Reporting geological investigation Presentation of case let of geological local engineering problem

UM-PT01-PK03-BR004-S01 105

4). rekabentuk asas bagi sistem air permukaan dan air bawah tanah. Mengenalpasti praktis hidroligi perbandran di Malaysia dan boleh mengapplikasi prosedur dan ’guideline’ yang digunapakai di Malaysia. system air permukaan dan bawah tanah. pelajar akan dapat: 1). Menghasilkan hydrograf banjir dan UH. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menggunakan konsep statistik dan ’probability’ dalam menghasilkan data hujan dan aliran sungai. Mengenalpasti dan menganalisa rekabentuk sistem bagi sumber air dengan menggunakan prinsip asas kitaran hidrologi. 5). Penggunaan statistik dan ’probability’ dalam bidang hidrolgi dan sumber air.edu. Mengkaji proses kejuruteraan sunagi dan ’reservoir routing. Menentukan kehilangan air.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2155 Sumber Air 3 Tiada Pada akhir kursus ini. 3). keseimbangan air. 2).’ 6). Pengenalan kepada Hidrologi perbandaran dan applikasi kepada sistem di Malaysia. Pengenalan kepada kitaran hidrologi. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 106 .

Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 2155 Sumber Air Bahasa Inggeris 3 Tiada 1). McGraw Hill. Jabatan Pengairan dan Saliran.edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Subramanya. 2007 Jabatan Pengairan dan Saliran.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. tutorial. K. 2000. Urban Stormwater Management Manual for Malaysia. buku rujukan Kuliah.. slaid. Engineering Hydrology. kuiz. ujian Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 107 . 2). 3). Hydrological Procedure Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota kuliah.

pembentukan UH. teknik pemisahan aliran asas.edu. kerpasan purata bagi kawasan tadahan Penyejatan – Definisi. kitar hidrologi. aplikasi. slaid. teknik UH. sumber. hubungan kedalaman-aliran Analisis air sungai – Regim sungai. slaid. hydraulic telaga RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Subramanya Nota kuliah. SUD (US). ERH Unit hidrograf (UH) – Definisi. DRH. slaid. slaid. pengalihan takungan (teknik ‘Level Pool’). tutorial MASMA Nota kuliah. persamaan Penman Penyusupan – Definisi. slaid. tutorial Subramanya Nota kuliah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. slaid. tutorial Subramanya Nota kuliah. hidrograf hujan terjumlah. slaid. LID (Japan) 14 Aplikasi Malaysia (Hidrologi bandar) – rekabentuk hidrologi. pengiraan (teknik luas-halagu & teknik pencairan). teknik empirical. slaid. indeks penyusupan Air bawah tanah – Definisi. pengukuran. lengkung aliran-tempoh 8 9 Ujian pertengahan semester Hidrograf – Definisi. tutorial Subramanya Nota kuliah.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan – Anggaran air dunia. tutorial Subramanya Nota kuliah. persamaan Horton. UH bagi tempoh berlainan (teknik superposisi & lengkung S) Banjir – Definisi. jenis akuifert. pengukuran. anggaran banjir (kawasan tadahan pedalaman & kawasan bandar) Penghantaran & persembahan projek UM-PT01-PK03-BR004-S01 108 13 . slaid. tutorial Subramanya Nota kuliah. penafsiran dan pengiraan data. tutorial Subramanya Nota kuliah. persamaan anggaran air Kerpasan – Definisi. slaid. slaid. tutorial 2 3 4 5 6 7 Pengukuran aliran sungai – Definisi. slaid. tutorial Subramanya Nota kuliah. kajian kekerapan banjir (teknik Gumbel & teknik log Pearson type III) Pengalihan banjir – Definisi. aplikasi. hukum Dalton. tutorial Subramanya Nota kuliah. pengalihan saliran (teknik Muskingum) 10 11 12 Aplikasi Malaysia (Manual Saliran Mesra Alam MASMA) – Definisi. tutorial Ujian Subramanya Nota kuliah. hidraulik air bawah tanah Air bawah tanah – telaga pengepaman. pengukuran kedalaman dan halaju. kajian kes: MASMA (Malaysia). tutorial Subramanya Nota kuliah. tutorial JPS Hydrological Procedure Nota kuliah. slaid. pengukuran. komponen hidrograf. teknik rasional.

pusat ricih dan teori kilasan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. tegasan-tegasan dan terikan-terikan kompleks.edu. Menggaplikasikan kaedah agihan momen untuk menganalisis rasuk dan kerangka yang tidak boleh tentu secara statik. 2). dan seterusnya membina gambarajah daya ricih dan momen lentur. tegasan-tegasan prinsipal. Mengunakan persamaan-persamaan cerun-pesongan umum untuk menganalisis rasuk dan kerangka yang tidak boleh tentu secara statik. 8). 7). Membincangkan kebolehtentuan suatu kekuda ruang dan mengira darjah ketidak-bolehtentuan kekuda ruang yang tidak boleh tentu secara statik. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. sistem tegasan dua dimensi. Bulatan Mohr dan hubungan tegasan-terikan. pengenalan kepada kekuda ruang yang tidak boleh tentu secara statik. Menentukan pusat ricih dan aliran ricih untuk rasuk dan anggota berdinding nipis. Mengaplikasikan asas-asas dan prinsip-prinsip teori kilasan untuk menganalisis anggota-anggota yang mengalami beban kilasan. pelajar akan dapat: 1). Melakukan analisis transformasi tegasan dan menentukan komponen-komponen tegasan yang bersekutu dengan menggunakan kaedah pengiraan dan kaedah grafik (Bulatan Mohr). Menganalisis dan mengira daya tegangan atau daya mampatan pada setiap anggota untuk kekuda ruang yang boleh tentu secara statik. 3). Analisis kekuda ruang yang boleh tentu secara statik. 4). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2223 Teori Struktur I Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 dan KAEA1122 Pada akhir kursus ini. terikan-terikan prinsipal. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 109 . Melakukan analisis transformasi terikan dan menentukan komponen-komponen terikan yang bersekutu dengan menggunakan kaedah pengiraan dan kaedah grafik (Bulatan Mohr). 5).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. kaedah agihan momen untuk menganalisis rasuk selanjar dan kerangka satah. aliran ricih. 6). kaedah cerun pesongan untuk menganalisis rasuk selanjar dan kerangka satah.

E. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota. McGraw-Hill International Edition. Singapore. 2005. ‘Structural Analysis – SI Edition’. Over-Head projector Kuliah. Leet and Chia-Ming Uang. Russell C. McGrawHill. 2001. Hibbeler. 2). 4). Kenneth M. 2003. Transparency. ‘Mechanics of Materials – SI Edition’.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. ‘Fundamentals of Structural Analysis – 2nd Edition’. Hibbeler. ‘Mechanics of Materials – 3rd Edition’. 2005. Coorperative Learning (Group Project) CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 110 .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Russell C. Prentice-Hall. Tutorial. Russell Johnston and John T. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 2223 Teori Struktur I Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 & KAEA1122 1). Prentice-Hall. Beer. Makmal. Singapore. Ferdinand P. 3).edu. DeWolf.

10) Lecture notes.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Ref. determinacy and stability. slope deflection equations and analysis of continuous beams. Analysis of Space Trusses: Force components. Complex Stresses and Strains: Strain transformation and principal strains. Slope-Deflection Method: Slope deflection method for frames with and without sidesway. 11) Lecture notes. Ref. 7) Lecture notes. moment distribution for beams Moment Distribution Method: Stiffness factor modifications. Ref. Torsion Theory: Torsional resistance of non-circular and hollow sections. 9) Lecture notes. 11) Lecture notes. stresses on oblique planes. 3) Lecture notes. 1 (Chap. 11) Lecture notes. the torsion formula. simple shear stresses. Ref. Ref. G and v. Ref. 1 (Chap. Ref. 5) Lecture notes. Ref. relationship between elastic constant E. volumetric strain. Ref. 2 (Chap.edu. Complex Stresses and Strains: Stress transformation and principal stresses. method of joints and method of sections. moment distribution for beams. Moment Distribution Method: Moment distribution for frames with and without sidesway. 3) Lecture notes. Complex Stresses and Strains: Mohr’s circle for strain transformation. Ref. Ref. bulk modulus. 10) Lecture notes. 9) Lecture notes. Moment Distribution Method: Principles and definitions of moment distribution method. 2 (Chap. 2 (Chap. lateral strain and poisson ratio. Ref. 2 (Chap. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Lecture notes. Shear: Shear centre and shear flow of beams and thinwalled members. 2 (Chap. Ref. Complex Stresses and Strains: Stresses due to direct loadings. General two dimensional stress system. Mohr’s circle for stress transformation. 1 (Chap. 1 (Chap. 1 (Chap. Ref. Introduction to statically indeterminate space trusses Slope-Deflection Method: Principles of displacement methods of analysis. 1 (Chap. 10) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 111 . Torsion Theory: Torsional resistance of circular shaft. 2 (Chap. procedure for analysis. 5) Lecture notes. 10) Lecture notes. 2 (Chap. 1 (Chap.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Analysis of Space Trusses: Introduction to space truss theory.

pelajar akan dapat: 1). Menjalankan analisa dan rekabentuk yang ekonomi bagi saluran yang efisen. aliran seragam dan berubah. rekabentuk dan menganggar gelombang banjir melalui saluran. Menggunakan analisa dimensi dalam pengukuran bendalir dan menghasilkan model bagi struktur hidraulik. Kursus ini memperkenalkan prinsip asas bagi aliran mantap dan tidak mantap. Mengenalpasti kebaikan dan limitasi untuk sistem pengagkutan bendalir dan rekabentuknya. Analisa. Termasuk juga menentukan jenis-jenis profil aliran dan rekabentuk dalam hidraulik.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Membezakan jenis-jenis aliran dan menentukan profil aliran. Kursus ini diakhiri dengan penyaluran banjir melalui saluran dan kaedahkaedah yang digunakan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.edu. 4). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka Bahasa Inggeris 2 KAEA1151 Pada akhir kursus ini. GVF dan RVF.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2). Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 112 . 3). 5). analisa dimensi dan pembelajaran model.

dan makmal.A and J. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan. tutorial. K. Hydraulics in Civil and Environmental Engineering.Bedford. Open Channel Hydraulics.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 3) Chardwick. McGraw Hill International Edition. McGraw Hill International Edition. 1998. Fluid Mechanics. tugasan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 1) Ven Te Chow. 2) Subramanya.Benjamin Wylie and K.edu. 4) V. LCD. E.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. papan putih 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 2256 Hidraulik Saluran Terbuka Bahasa Inggeris 2 KAEA 1151 (Mekanik Bendalir) Kuliah. Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 113 .Morfett.L. nota kursus. 2000. McGraw Hill International Edition.Streeter.1998.W. 1973. Flow in Open Channels.

persamaan perbezaan.2.3.2.edu. Ujian II Penyaluran banjir – penyaluran banjir melalui saluran – prinsip penyaluran hidrologi-kaedah yg digunakangelombang banjir Kaedah asas dan praktis penyaluran banjir 14 RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan 1. Jenis model. Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1. rekabentuk saluran bagi GVF. Weber. Nota kursus Buku rujukan 4. rekbentuk saluran stabil – saluran regim Analisa dimensi dan model: Kaedah Rayleigh’s. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1.2.2. Hidraulik Saluran bersempadan longgar – mendapan. similitude. dan rumput Aliran berubah beransur(GVF) –deskripsi.tidak terhakis. Nota kursus Buku rujukan 1. psmn momentum Aliran berubah cepat (RVF) – pengukuran aliran 8 9 10 11 Aliran tidak mantap – kaedah dan psmn ST.2. Froude. Nota kursus Buku rujukan 4. ketebalan relative. Nota kursus Buku rujukan 1. Teori Buckingham’s pi. Nota kursus. etc. Nota kursus Buku rujukan 1.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kpd kelakuan air. jenis dan analisa profil aliran Aliran berubah beransur(GVF) – peralihan kedalaman.3. terhakis. Nota kursus Buku rujukan 1. nombor dimensi Pembelajaran model – no. Nota kursus Buku rujukan 1. Ujian 1 Aliran berubah cepat (RVF) – lompatan hidraulik. jenis saluran dan aliran.2. saluran prismatic Rekabentuk saluran : saluran efisen hidraulik.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Darcy-Weisbach. rumus Manning Pengiraan UF – kedalaman normal.2. Reynolds. Venant. Nota kursus Buku rujukan 1.2.2.2. Kaedah Implicit dan explicit. Prsmn tenaga dan garis jumlah tenaga. cerun kritikal. Analisa aliran Aliran mantap: Aliran seragam (UF)– psmn Chezy. terusan pengairan . Nota kursus 1 2 3 4 5 6 7 12 13 UM-PT01-PK03-BR004-S01 114 . Nota kursus Buku rujukan 1.

Menerangkan konsep-konsep asas dan kelakuan konkrit bertetulang (k. 4). Konsep rekabentuk konkrit bertetulang. Pengurangan tetulang. Pengenalan kepada analisis anjal untuk rasuk segi empat tepat. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 dan KAEA1122 Pada akhir kursus ini. tiang dan tapak konkrit bertetulang yang mudah menggunakan kaedah had menurut BS8110.edu. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menyedikan pengiraan. Perbezaan analisis anjal dan analisis had muktamad. Rekabentuk penahanan ricih.b. Rekabentuk papak sehala. Merekabentuk papak sehala. Rekabentuk tiang dan tapak mudah. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 115 . Menggunakan kaedah anjal untuk merekabentuk rasuk konkrit bertetulang 3). pelajar akan dapat: 1). Merekabentuk rasuk konkrit bertetulang berkeratan segi empat tepat dan berbibir menggunakan kaedah had menurut BS8110. 5). Analisis keratan pada had muktamad rasuk segi empat tepat dan rasuk berbibir. lukisan dan perincian mudah untuk struktur konkrit bertetulang.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pengawalan pesongan dan retakan.) sebagai bahan stuktur 2).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

E & F Spon. Second Edition 1997.edu.Design Theory and Examples’. Mosley and Bungey. 2. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 2 KAES 2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 and KAEA1122 1. (Latest Edition). Nota pengajaran Syarahan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.’ MacMillan Press.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. ‘Reinforced concrete design. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan. ‘Reinforced Concrete . MacGinley and Choo. projek rekabentuk CTPS Sila rujuk jadual waktu jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 116 .

). lebih bagi rasuk Pengenalan kepada rekabentuk rasuk segiempat tepat berdasarkan kaedah anjal. Nota kuliah Buku rujukan. Aliran beban. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Konsep rekabentuk berdasarkan kaedah anjal dan keadaan had.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rekabentuk tiang Rekabentuk tapak UM-PT01-PK03-BR004-S01 117 . Concept of balanced. Load paths.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada bahan dalam penghasilan konkrit bertetulang (k. k.b. Nota kuliah Buku rujukan. kurang dan k. Nota kuliah Buku rujukan.b. Nota kuliah Buku rujukan. Konsep keseimbangan.Prinsip pertama Rekabentuk rasuk segiempat tepat berdasarkan kaedah keadaan had – menggunakan persamaan dan carta dari BS 8110 Rekabentuk rasuk berbebibir Rintangan ricih Semakan pesongan dan retakan Keperluan luas keratan rentas tetulang minimum dan maksimum. Nota kuliah Buku rujukan. Rekabentuk rasuk segiempat tepat berdasarkan kaedah keadaan had. Pemotongan dan perincian Pengenalan kepada rekabentuk papak Rekabentuk papak sehala Pengenalan kepada rekabentuk tiang RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan.b. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan.edu.

Keselamatan dan kesihatan pekerja serta orang awam. Pengurusan Alam Sekitar. Bahan pencemar dan bahaya-bahaya yang lain di dalam alam sekitar dan kawasan dalam bangunan.edu. bekalan air dan sanitasi. pelajar akan dapat: 1) Membincangkan kesihatan alam sekitar di kawasan tropika dan menghubung kaitkannya dengan bekalan air. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Kejuruteraan Awam Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES 2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan 2 KAES1143 Pada akhir kursus ini.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan akhir: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 118 . sanitasi dan etika 2) Menentukan aktiviti manusia yang menyumbang kepada pencemaran air dan membincangkan langkah-langkah untuk mengurangkan perawatan dan pelupusan air sisa 3) Mengesan pelbagai bahan pencemar dan bahaya yang lain pada alam semulajadi serta kawasan dalam bangunan dan mengenalpasti ukuran untuk mengurangkan pencemaran dan wabak penyakit 4) Mengaplikasikan maklumat OSHA yang piawai untuk kerja yang berkaitan dengan kemalangan dan memperbaiki keselamatan di tempat kerja dan keselamatan awam 5) Mengaplikasikan ukuran pengurusan keselamatan alam sekitar untuk mewujudkan kebertanggungjawaban yang berhubung kait dengan penjagaan dan keselamatan alam sekitar Kesihatan di kawasan tropika. Pengurusan kesihatan dan keselamatan. Pengurusan Kualiti. Keselamatan Pekerjaan dan Tindakan Kesihatan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. vektor dan agen-agen yang lain. Penyakit bawaan mikrob.

Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP. 1977.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Goetsch D L. ‘Brock . Madigan M T and Martinko J M.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2005. 2006. Pearson Prentice Hall International Edition.edu. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan Bahasa Inggeris 2 Tiada 1. McGary M and Mara D. ELBS and Wiley. Syarahan. ‘Water.Biology of Microorganisms 11th Edition’. 3. tutorial. buku rujukan. Wastes and Health in Hot Climates’. nota kursus dan tutorial. Pearson Prentice Hall International Edition. Occupational Safety and Health 5 Edition’. Chichester. Feachem R. kerja di makmal CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 119 . th 2.

OSHA. Water supply. 2 – Course Note – LCD projector Ref. MID TEST International standardization of systems for quality management. insects and helminths.1 – Course Note – LCD projector Ref.1 and 3 – Course Note – LCD projector Ref. MID TEST Occupational safety and health act. sanitation and diseases. Diseases transmitted by water. Noise and vibration hazards.edu.1 – Course Note – LCD projector Ref. 2 – Course Note – LCD projector Ref. Indoor air pollution. 2 – Course Note – LCD projector Ref. Diseases transmitted by water.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.1 and 3 – Course Note – LCD projector Ref. sanitation and diseases.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ref.1 – Course Note – LCD projector Ref.1 and 3 – Course Note – LCD projector Ref. 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 120 . Control of water-borne diseases. environmental management system. Medical waste management. 2 – Course Note – LCD projector Ref. occupational health and safety management.1 and 3– Course Note – LCD projector Ref. 2 – Course Note – LCD projector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Introduction to tropical health. 1994. Water supply. Heat and temperature extreme hazards. Health at work place. 2 – Course Note – LCD projector Ref. 2 – Course Note – LCD projector Ref. Assignment Introduction to epidemiology. insects and helminths.

2). Sepanjang tempoh latihan. Mengenalpasti kepentingan dan keperluan taraf professional dan etika yang tinggi. Mengenalpasti dan memahami kepentingan masa dan komunikasi yang efektif semasa proses rekabentuk dan pembinaan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 4). Mengenalpasti dan mengembangkan penyelesaian alternative dan menjalankan rekabentuk yang wajar untuk menyelesaikan pelbagai masaalah kejuruteraan. LAtihan ini membolehkan pelajar memperdalamkan pengetahuan mereka dan melatih mereka menjalankan tugas-tugas professional dan menamatkan pengajian mereka. Bekerja dalam kumpulan yang mengandungi ahli dari pelbagai bidang.edu. 3). Kursus ini memberikan peluang kepada pelajar untuk menerapkan pengetahuan teori yang mereka pelajari kepada praktikal unutk mengembangkan kemahiran berkerja secara bebas.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Penilaian berterusan : 100% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 121 . pelajar akan dapat: 1). pelajar akan membiasakan diri kepada bidangbidang yang spesifik dalam program ijazah kejuruteraan mereka.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA/S3191 Latihan Industri Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris 5 Tiada Pada akhir kursus ini.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS 2008/2009 3 KAEA/S3191 Latihan Industri Bahasa Inggeris/Bahasa Melayu 5 Tiada

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 122

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam I Bahasa Inggeris 2 KXEX1145 dan KXEX2244 Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menilai dan menggunakan kamiran berganda dalam koordinat Cartesan, silinder dan sfera untuk mencari jisim, sentroid dan pusat graviti lamina dan pepejal. 2). Menilai dan menggunakan kamiran garisan untuk mencari kerja terlaku dalam mengggerakkan zarah sepanjang satu lengkung tertakluk kepada suatu daya. 3). Menggunakan teorem Divergens dan Stoke untuk mencari net isipadu bendalir yang merintasi permukaan dalam arah orientasi dalam satu unit masa. 4). Menentukan pekali siri Fourier. Menyelesaikan persamaan terbitan separa menggunakan analisis siri Fourier . 5). Menentukan penyelesaian persamaan terbitan separa parabolik, hiperbolik dan eliptik menggunakan kaedah pembolehubah terpisahkan. Kamiran ganda dua dalam koordinat Cartesan dan koordinat kutub. Kamiran ganda tiga dalam koordinat Cartesan, koordinat silinder dan koordinat sfera. Kamiran garisan dan kerja terlaku. Therems Divergens dan Stokes. Fungsi berkala dan siri Fourier. Persamaan terbitan separa parabolik, hiperbolik dan eliptik. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 %

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 123

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 1). Thomas and Finney, "Calculus", Addison Wiley. 2). Howard Anton, " Calculus and Analytic Geometry", John Wiley and Sons 3). Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics", John Wiley and Sons,. 4). Bajpai, Mustoe and Walker, " Engineering Mathematics", John Wiley and Sons 5). Bajpai, Mustoe and Walker, " Advanced Engineering Mathematics", John Wiley and Sons Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan, nota kursus, transparencies, OHP 2008/2009 2 KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam 1 Bahasa Inggeris 2 KXEX1145 & KXEX2244

Kuliah , Tutorial dan cooperative learning

CTPS Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 124

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Kamiran berganda, Kamiran ganda dua dalam koordinat cartesan. Kamiran ganda dua dalam koordinat kutub. Luas permukaan dan isispadu Kamiran ganda tiga dalam koordinat cartesan. Jisim, sentroid dan pusat graviti. Kamiran ganda tiga dalam koordinat silinder dan sfera Kamiran garisan dan kerja terlaku. Teorem Green dalam satah. Pengenalan kepada kamiran permukaan untuk fungsi nilai vector Theorem Divergens dan Teorem Stoke. Siri Fourier, Formula Euler untuk pekali Fourier. Fungsi berkala dengan kalaan p = 2 Fungsi berkala dengan kalaan p = 2L. Fungsi-fungsi genap dan ganjil. Pengembangan separuh julat. Persamaan Pembezaan Separa, Persamaan elliptik, parabolik dan hiperbolik. Syarat-syarat awal dan sempadan. Penyelesaian secara pembolehubah terpisahkan dan penggunaan siri Fourier. Persamaan-persamaan gelombang, pengaliran haba dan persamaan Laplace. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus

2

3

4 5 6 7

8 9

10 11 12

13

14

UM-PT01-PK03-BR004-S01 125

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II Bahasa Inggeris 2 KAEA3201 Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menghubungkan diantara kaedah analitik dan kaedah berangka. 2). Menggunakan kaedah kurungan dan kaedah terbuka dalam mencari punca persamaan tidak linear. 3). Menggunakan rumus yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah pembezaan dan menggunakan Petua Trapezium dan Simpson untuk menilai kamiran. Membuat perbandingan diantara keputusan analitik dan keputusan berangka. 4). Menggunakan formula Euler dan Runge Kutta dalam mencari penyelesaian anggaran kepada persamaan pembezaan biasa. Mengenalpasti perbezaan diantara dua kaedah. 5). Menggunakan kaedah Gauss Seidel untuk mencari penyelesaian hampiran persamaan terbitan separa eliptik dan menggunakan kaedah tersirat dan tidak tersirat dalam menentukan nilai anggaran kepada persamaan parabolik. Pengenalan kepada kaedah berangka. Peranan hampiran dan ralat. Punca persamaan tidak linear. Kaedah kurungan dan terbuka untuk menyelesaikan persamaan tidak linear. Pembezaan dan Kamiran berangka. Penyelesaian kamiran menggunakan Petua Trapezium dan Simpson. Kaedah Euler dan Runge Kutta untuk menyelesaikan persamaan pembezaan biasa. Persamaan eliptik dan parabolik. Kaedah Liebmann (Gauss Seidel), tidak tersirat dan tersirat dalam menyelesaikan persamaan terbitan separa. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 %

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 126

"Numerical Methods For Engineers. J. 2001. NJ. Ayyub.C & Canale." Marcel Dekker.P. 1990. 1996. 2008/2009 2 KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam Il Bahasa Inggeris 2 KAEA3201 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 127 . R. "Numerical Methods For Mathematics. transparencies. NY. OHP Kuliah . Prentice Hall International Editions. 3)." McGRAW-Hill International Editions.M. Makmal Komputer dan cooperative learning. Hoffman. Science and Engineering”. 2). nota kursus. Singapore." Prentice Hall. Tutorial.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. B. Chapra.D. S. Upper Saddle River. Matthews. 4).edu. "Numerical Methods For Engineers. "Numerical Methods For Engineers and Scientists. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 1).

Kaedah Sekan dan Sistem persamaan tak linear. Persamaan Pembezaan Biasa Peringkat Kedua. Kaedah Runge-Kutta Peringkat Keempat. Kejituan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Kaedah Penyesuaian. Persamaan Laplace dan teknik penyelesaian menggunakan kaedah Liebmann (Gauss Seidel) Persamaan pengaliran haba. kaedah lelaran satu titik mudah. Kuadratur. Kejituan tinggi Rumus Pembezaan. Persamaan eliptik dan parabolik. Petua Simpson. Sistem Persamaan Pembezaan Biasa. Ekstrapolasi Richardson Kaedah Euler. Petua Trapezium. Kestabilan dan analisis ralat. Kaedah Runge-Kutta Peringkat Kedua. graf dan kaedah pembahagian dua sama. Kaedah kedudukan palsu. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 128 . Kaedah multilangkah. Persamaan tak linear.dan kaedah Newton Raphson.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada kaedah berangka. kaedah tak tersirat kaedah tersirat dan kaedah Crank-Nicolson . Petua Simpson. Pengenalan.Romberg Persamaan Terbitan Separa. Masalah nilai awal dan syarat sempadan.edu.

Teorem Castigliano. Kaedah analisis plastik. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3224 Teori Struktur II Bahasa Inggeris 3 KAEA2223 Pada akhir kursus ini.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengaplikasikan prinsip analisis struktur untuk menentukan dan membina garis imbas untuk struktur yang boleh tentu secara statik. 3). kaedah matriks kebolehlenturan. 2).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. kerangka dan kekuda yang tidak boleh tentu secara statik. Kaedah analisis daya atau kebolehlenturan. Teorem Maxwell dan Hukum Betti. kerangka dan kekuda. kaedah analisis mekanisme. teorem tenaga dan salingan. pelajar akan dapat: 1). 4). Mengaplikasikan prinsip-prinsip kaedah analisis plastik dalam analisis rasuk dan kerangka. Menggunakan kaedah analisis daya atau kebolehlenturan untuk menganalisis rasuk. pengenalan kepada garis imbas untuk struktur yang tidak boleh tentu secara statik. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 129 . Prinsip MullerBreslau. Prinsip-prinsip tenaga terikan dan kerja maya. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. kaedah analisis statik. Beban bergerak dan garis imbas untuk struktur yang boleh tentu secara statik. Mengaplikasikan prinsip kerja maya dan Teorem Castigliano untuk menentukan dan mengilustrasikan pesongan pada rasuk. 5).edu. Membentuk kaedah yang sesuai untuk membina garis imbas untuk struktur yang tidak boleh tentu secara statik. kaedah kerja maya. kaedah analisis untuk rasuk dan kerangka portal dan gabel.

Prentice-Hall. ‘Structural Analysis: A Unified Classical and Matrix Approach – 4th Edition’. 2005.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Kenneth M. Pembelajaran Berkumpulan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 130 . Latihan Amali. Hibbeler. ‘Structural Analysis – SI Edition’. McGraw-Hill International Edition. OHP Syarahan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 2 KAEA3224 Teori Struktur Bahasa Inggeris 3 KAEA2223 1). E & FN Spon. Singapore. London. Ghali and A. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota. M. Neville. 1998. Leet and Chia-Ming Uang. 2).edu. ‘Fundamentals of Structural Analysis – 2nd Edition’. Russell C.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. 2005.

method of analysis for beams. Lecture Notes Reference Book. ultimate moment. Castigliano’s Theorem for trusses. Lecture Notes MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Strain Energy and Virtual Works: External work and strain energy. Lecture Notes 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 131 . Lecture Notes Reference Book.edu. Lecture Notes Reference Book. Moving Loads and Influence Lines – Muller-Breslau’s Principle. fundamentals in applications to statically indeterminate structures. Lecture Notes Reference Book. principles of flexibility matrix method Flexibility Method: Principles of flexibility matrix method Moving Loads and Influence Lines: Introduction to influence lines.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Lecture Notes Reference Book. introduction to Muller-Breslau’s Principle. influence lines for beams. Energy and Reciprocal Theorem: Castigliano’s Theorem for beams and frames. Plastic Analysis Method: Static equilibrium method. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Reference Book. Moving Loads and Influence Lines: Live loads for bridges and moving loads. mechanism method. force method of analysis for beams and frames. Lecture Notes Reference Book. Flexibility Method: Force method of analysis for trusses. Plastic Analysis Method: Plastic modulus. Lecture Notes Reference Book. Lecture Notes Reference Book. elementary and combined mechanisms of collapse. theorem of plastic analysis. Moving Loads and Influence Lines: Influence lines for floor girders and trusses. Strain Energy and Virtual Works: Method of virtual work for beams and frames. Plastic Analysis Method: Static equilibrium method. Principle of virtual work. Force or Flexibility Method: Principles of force method of analysis. mechanism method. Energy and Reciprocal Theorem: Maxwell’s Theorems and Betti’s Law. live shear and moment.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference Book. Lecture Notes Reference Book. Lecture Notes Reference Book. Lecture Notes Reference Book. plastic hinges. collapse load factors. influence lines for statically indeterminate structures. Lecture Notes Reference Book. method of virtual work for trusses. method of analysis for portal and gable frames. shape factors.

Mengenalpasti pembentukan lapisan sempadan. pelajar akan dapat: 1). Kursus ini lebih spesifik dan bersifat applikasi. membezakan cirri-ciri aliran lamina dan gelora 2).edu. Membezakan jenis-jenis ombak pantai. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 132 . dan boleh menganalisa kesannya terhadap struktur pantai. klasifikasi dan applikasi. boleh membentuk model dan menyelesaikan masalah menggunakan simulasi hidraulik. Menjalankan analisis terhadap aliran dalam paip dalam keadaan aliran tidak mantap.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Simulasi hidraulik diperkenalkan dengan membincangkan bagaimana masalah-masalah hidraulik yang lebih rumit boleh diselesaikan dengan applikasi komputer. Kursus ini bermula dengan pengenalan kepada keadaan bendalir sebenar. pembentukan lapisan sempadan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3257 Hidraulik Gunaan Bahasa Inggeris 3 KAEA2256 Pada akhir kursus ini. Ianya kemudian beralih kepada teori gelombang. 5). Ianya kemudian memperkenalkan konsep aliran tidak mantap dalam paip dan bagaimana analisa dijalankan. Mengenalpasti ciri-ciri kejadian mendapan dalam saluran dan boleh melakukan pengiraan pengangkutan mendapan. dan mengetahui kepentingan mengawal pusuan tekanan. Mengiktiraf kepentingan penggunaan computer. dan perbezaan aliran lamina dan gelora. 3). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 4).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Seterusnya fenomena mendapan dalam saluran terbuka dibincangkan.

Morfett (1993) Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Buku Rujukan. Featherstone and C.J.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Chadwick. E&FN Spon 3).edu. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAEA3257 Hidraulik Gunaan Bahasa Inggeris 3 KAEA2256 1). Nalluri (1995) Civil Engineering Hydraulics Nota kuliah. UTM 2). Fatimah Mohd. Peralatan Makmal Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Syarahan.C. Latihan Amali CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 133 . Tutorial. Nor (1994) Hidraulik Kejuruteraan Awam (Translation). A. and J.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

shoaling. Lecture notes Reference book.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Standing waves Forces on coastal structures Introduction to computational hydraulics. Lecture notes Reference book. modes of movement Bed load. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. wave energy and power Refraction. Lecture notes Reference book. Procedures.edu. Lecture notes Reference book. diffraction. Lecture notes MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction Development of boundary layer Characteristics of boundary layer Prandtl Mixing length theory Laminar and turbulent flows in closed systems Unsteady flow in pipelines Rigid Pipe theory Surge tank Elastic pipe theory Sediment transport – threshold of motion.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference book. methods and applications Development of model and solution techniques. Lecture notes Reference book. sediment characteristics. types of waves. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. suspended load Equations Design of stable channels Revision and Test Wave theory – progressive waves. Lecture notes Reference book. UM-PT01-PK03-BR004-S01 134 . Lecture notes Reference book.

sebatian organik. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 135 . pentitratan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3141 Kimia Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Termodinamik. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.edu. penimbal. 3). 2). alkali dan air yang diperlukan untuk membuat larutan piawai. larutan piawai. Menerangkan konsep dan teknik analisis air dan air sisa untuk pengiraan pelbagai parameter. keseimbangan. pelajar akan dapat: 1). 4). kinetik. Mengenalpasti istilah asas dan prinsip serta menyelesaikan masalah berdasarkan konsep asas kimia.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengaplikasi prinsip kimia untuk mengira variabel dalam larutan cecair dan campuran gas. Menentukan amaun asid.

tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 136 . Mc Carty.. Nota Syarahan. Parkin.F. 4th Edition. Prentice Hall. P.. 1999 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP. G. 1994 2. “Environmental Chemistry”.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 1 KAES3141 Kimia Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1. Sawyer.L.edu. “Chemistry for Environmental Engineering”.N. McGraw Hill.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Teh Fu Yen. C.

Nota kuliah Buku rujukan.edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota kuliah Buku rujukan. pengenalan Unit-unit dan dimensi-dimensi Stoichiometri Persamaan Pengimbangan Kimia Prinsip Kimia Prinsip Kimia Keseimbangan Kimia Kimia Organik Bio Kimia Kimia Koloid Penyelesaian Piawai Penyelesaian Piawai Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. definisi. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 137 .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Istilah-istilah.

Mengenalpasti sifat struktur keluli dan falsafah rekabentuk keluli. Prinsip rekabentuk keadaan had. pelajar akan dapat: 1). Rekabentuk anggota lenturan. Menganalisa dan merekabentuk anggota struktur dan sambungan menggunakan keratan digelek panas. 4). Pengenalan kepada struktur keluli. Rekabentuk anggota tegangan. Rekabentuk anggota mampatan.edu. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 138 .my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Rekabentuk sambungan bolt. Mengaplikasi dan menggunakan kod amalan untuk rekabentuk struktur keluli. 3). 5). Menggabungkan rekabentuk anggota kepada keseluruhan rekabentuk bangunan dan binaan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli Bahasa Inggeris 2 KAEA1121 dan KAEA1122 Pada akhir kursus ini.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengenalpasti teori keadaan had untuk rekabentuk struktur keluli. 2).

Owens & P. ”Steel Designers’ Manual”. (Text book) 2. T.J. 1994 3.C. MacGinley & T. Knowles.W. Butterworth Heinemann.R. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: OHP. Blackwell Science. 4.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES3217 Rekabentuk Keluli Bahasa Inggeris 2 KAEA 1122 1. 1993. PPT. G. British Standards BS 6339:Parts1 & 2. 5th Edition. nota Syarahan. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 139 .edu. pembelajaran interaktif.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. British Standards BS 5950:Part 1. ‘Structural Steelwork Design to Limit State Theory’. Ang.

edu. Structural design & design methods. Bending stresses & moment capacity. Design of steel tension members RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference books. Bolts. Design of Eccentric connections to BS 5950:Part 1 Bending: Loads. Lecture Notes Reference books. Behavior of joints in Direct shear. Loads. Lecture Notes 1 2 3 Reference books. Lateral buckling. Lecture Notes 4 5 6 7 8 9 Reference books. Serviceability and deflection Connections. Lecture Notes Reference books. Design considerations. Lecture Notes Reference books. Lecture Notes Reference books.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to the Steel Structures. Loads. Limit state theory and steel design. Types and loads on bases Design of internal axially loaded Universal Column. Design considerations. Properties of structural steel. Type of steel sections. Lecture Notes Reference books. Design of steel compression members using UC. Lecture Notes Reference books. Section classifications. Section classifications. Types of structural elements. Structural integrity. Lecture Notes Reference books. Lecture Notes Reference books. Design of internal axially loaded column bases Tension: Uses & Element types. Shear & Deflection Design of steel flexural members using UB Compression: Axially loaded columns. Section properties Principles of Limit state design. Types of connections. stability. Lecture Notes 10 11 12 13 14 Workshop steelwork design Workshop steelwork design Workshop steelwork design Workshop steelwork design UM-PT01-PK03-BR004-S01 140 . Lecture Notes Reference books. Lecture Notes Reference books. Column Bases. Lecture Notes Reference books.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Behavior of Eccentric connections. Bolt connection Design in Direct shear.

Menerangkan konsep kekuatan ricih tanah dan mengira/menentukan parameter kekuatan ricih. 4). Asas cerucuk. Menerangkan teori pengukuhan dan melakukan analisis enapan. Analisis kestabilan cerun.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2). Amalan penyiasatan tapak.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3234 Kejuruteraan Geoteknik bagi Jurutera Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 KAEA2132 Pada akhir kursus ini. 7). Aspek geoteknik ‘landfill’. pelajar akan dapat: 1). 3). Membincangkan tekanan bumi sisi ke atas struktur penahan bumi serta melakukan menganalisis tekanan bumi bagi struktur penahan bumi graviti.edu. Mengenal aspek geoteknik sistem landfill untuk perlupusan sisa. Kekuatan ricih tanah. 5). mengenalpasti kriteria kestabilan asas dan mengira keupayaan galas tanah dan keupayaan cerucuk. Membincangkan faktor mempengaruhi kestabilan cerun dan menentukan faktor keselamatan bagi cerun terhingga dan tak terhingga. Keupayaan galas tanah dan asas cetek. Mengenal jenis asas. Tekanan bumi dan struktur menahan bumi. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 141 . Analisis pengukuhan dan enapan. 6). Mengenal kaedah penyiasatan tapak berlainan dan mengenalpasti kaedah yang sesuai bagi penggunaan kejuruteraan yang berbeza. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 6th Edition.’ 4th Edition’. 3. ‘Foundation Design and Construction’. ‘A Brief Guide to Geotechnics’.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.edu. Bahan kuliah Power-point & OHP Buku Rujukan & Nota Kursus Helaian Tutorial dan Makmal Kuliah & Tutorial Sesi Makmal Kerjakursus CTPS Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 142 . Universiti Malaya. Longman Scientific & Technical. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES 3234 Kejuruteraan Geoteknik bagi Jurutera Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 KAEA 2132 1. ‘Principle of Geotechnical Engineering. Tomlinson M. 1998. 2. Boston.. Braja M. Roslan Hashim. J. PWS Publishing Co. 1995. 2003. Das. Department of Civil Engineering.

3 Ruj. No.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj. Tekanan bumi dan struktur penahan bumi. 3 Ruj. No. 2. No. 1. 1.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2. 3 Ruj. 2. Rekabentuk geoteknik dinding graviti. 3 Ruj. Konsep kekuatan ricih tanah Penentuan parameter kekuatan ricih tanah Keselamatan cerun dan analisis kestabilan cerun Rekabentuk asas dan Taklimat projek 8 9 10 11 12 13 14 Keupayaan galas dan keupayaan cerucuk. No. 3 Ruj. 1.edu. 3 Ruj. 1. 2. 2. 2. 3 Ruj. No. 2. No. No. No. No. No. 1. 3 Ruj. 1. Aspek geoteknik sistem ‘landfill’ Penyiasatan Tapak (SI): Perancangan dan penjelajahan tapak Penyiasatan Tapak (SI): Persampelan tanah dan teknik ujian tapak. No. 1. 1. 3 MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS 1 2 3 4 5 6 7 Overview: Geoteknik dan rekabentuk asas. 3 Ruj. 1. 1. Pengukuhan tanah dan analisis enapan. No. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 2 Ruj. 2. 2. 3 Ruj. No. 3 Ruj. 1. No. Mampatan tanah dan teori pengukuhan tanah. 1. 3 Ruj. Reviu bahan kursus & Pembincangan Projek UM-PT01-PK03-BR004-S01 143 .

Membezakan pelbagai dimensi proses dan hubungannya. 2). keseimbangan antara dua fasa cecair Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 144 . multi komponen sistem gas-cecair. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. factor ‘compressibility’. persamaan untuk gas tidak ideal. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses Bahasa Inggeris 2 KAES3141 Pada akhir kursus ini. pengiraan imbangan bahan. multifasa.edu. imbangan sistem bertindakbalas. imbangan proses multi unit. kitar semula dan bypass. bertindak balas dan sistem pembakaran. pelajar akan dapat: 1). tidak bertindak balas.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Sistem satu fasa – gas ideal. Asas imbangan bahan – klasifikasi proses. Menunjukkan penukaran unit dalam pengiraan variabel proses.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. tindakbalas pembakaran. satu komponen memeluwap. 3). Mengaplikasi prinsip keseimbangan bahan untuk menyelesaikan variabel proses yang tidak diketahui di dalam satu fasa. Sistem multifasa – sistem gas-cecair.

W. Inc. Rousseau. and R.edu. tutorial.. Felder. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 2 KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses Bahasa Inggeris 2 Tiada 1. R. 1986 Buku rujukan. tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel /email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. “Elementary Principles of Chemical Processes” 2nd Edition.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. tugasan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 145 .M.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. John Wiley and Sons. nota kursus.

imbangan Pengiraan Imbangan Bahan Imbangan Terhadap Proses Unit Pelbagai Kitar Semula dan Bypass Ujian 1 Imbangan Terhadap Sistem Bertindakbalas Tindakbalas Pembakaran Sistem Satu Fasa Sistem Satu Fasa Sistem Multifasa Sistem Multifasa Sistem Multifasa RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj. No. No. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada Pengiraan Kejuruteraan – definisi. No. No. No. Nota Kursus Ruj. gc. No.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 1. 1. factor penukaran. No. No. Nota Kursus Ruj. 1. 1. Nota Kursus UM-PT01-PK03-BR004-S01 146 . suhu Asas Imbangan Bahan – klasifikasi proses. No. kuasa dan berat. Nota Kursus Ruj. No. Nota Kursus Ruj.edu. Nota Kursus Ruj. 1. No. pecahan mol & jisim. No. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj. 1. Nota Kursus Ruj. 1. 1. Nota Kursus Ruj. 1. unit dan dimensi. kehomogenan dimensi & kuantiti tanpa dimensi Proses dan Variabel Proses – jisim & isipadu. No. tekanan. Nota Kursus Ruj. 1. 1. Nota Kursus Ruj. sistem unit Sistem unit. Nota Kursus Ruj. 1. 1. No. kadar aliran. 1. 1. No.

air dan tanah dan ke atas tumbuhan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. berkaitan dalam proses adveksi. Pengenalan konsep fenomena fisikal.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. dan gabungan keduanya dalam media udara. binatang dan manusia. dan biologi dalam pengangkutan pencemar kepada pelajar. menilai dan mengesahkan impak pencemar dalam udara. air dan tanah.edu. air dan tanah. resapan. pelajar akan dapat: 1). Meninjau impak pencemar dalam media udara. dan gabungan keduanya dalam udara. air dan tanah dan ke atas tumbuhan. dan biologi dalam pengangkutan bahan pencemar. binatang dan manusia. kimia. Sinopsis Kandungan Kursus: Penilaian: Penilaian Berterusan: 40% Peperiksaan Akhir: 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 147 . kimia. binatang dan manusia. air dan tanah dan ke atas tumbuhan. resapan. 3). mengenalpasti dan mengunakan konsep fenomena fisikal. Fakulti: Jabatan: Program Pengajian: Kod Kursus: Tajuk Kursus: Bahasa Pengantar : Jam Kredit: Prasyarat Kursus / Keperluan Minimum: Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar Bahasa Inggeris 2 KAES3141 Pada akhir kursus ini. mengira dan menentukan kuasa pendorong yang berkaitan dalam proses advection. Menerangkan kuasa pendorong yang menilai dan mengsahkan impak pencemar dalam udara. 2). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.

2.A. Turner. Domenico. R. Pathways and Preceptors. 6. and Newell. B. Rich. Fetter. C.J. Buku rujukan Syarahan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Charbeneau.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 5. 3. Rifal. Bedient. C. Groundwater Contamination Transport and Remediation.S. Fox.J.G. Watts.E.. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP.. Prentice Hall. B.edu. Applied Hydrogeology. Hazardous Wastes: Source. Environmental Transport Processes. John Wiley & Sons. and Stern. PPT.J.B. Environmental Systems Engineering.. P.. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES 3244 Pengangkutan Bahan Pencemar Bahasa Inggeris 2 KAES3141 1. F.W. 4. 8. John Wiley and Sons. Inc.. Logan. P. Inc. Fundamentals of Air Pollution. R. Physical and Chemical Hydrogeology. McGrawHill Kogakusha. and Schwartz. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 148 . Groundwater Hydraulics and Pollutant Transport. L. Boubel. R. H. 7. A. D.W.

sistem oksigen-terlarut. Nota Kuliah Buku Rujukan. sistem guna semula air sisa Sistem kejuruteraan pengangkutan – analisis rangkaian perpaipan. pengangkutan di dalam udara alam sekitar Pengurusan sistem – air pengurusan kualiti. degradasi kehilangan pencemaran tanah dan air tanah. termo-kimia. urutan sintetik arah aliran anak sungai. eutropikasi Sistem pengangkutan semulajadi – model-model asas.bahan-bahan organik. muara. kelakuan koloid Konsep fenomena biologikal di dalam pengangkutan pencemar. pemendakan. tindak balas kinetik. pertumbuhan kinetik.sistem aliran mikrobiologikal. fenomena termal. pengurusan sisa pepejal. aliran saluran terbuka. kesinambungan. pereputan anarobik. mikro organisma. analisis siri masa.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Konsep fenomena fizikal di dalam pengangkutan pencemar – process pengangkutan. Nota Kuliah Buku Rujukan. Nota Kuliah Buku Rujukan. penyelesaian analitik. proses pengangkutan jisim. Nota Kuliah Buku Rujukan. keperluan oksigen biokimia. frekuensi dan komponen rawak. Nota Kuliah Buku Rujukan. sistem pengumpulan kumbahan domestik. Buku Rujukan. anak sungai.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota Kuliah RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku Rujukan. perhubungan simpanan – alah. Nota Kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 149 . Nota Kuliah 11 12 13 14 Buku Rujukan. simulasi domain-masa. penukaran gas. Nota Kuliah 2 3 Buku Rujukan. rantaian makanan Pengangkutan bahan larut melalui advection Pengangkutan bahan larut melalui resapan Model pengangkutan advection-dispersion Model pengangkutan advection-dispersion Ujian Pertengahan Semester Siri masa – arah aliran. pemecahan bahan terlarut. sistem pengumpulan air daripada banjir kilat Pencemaran air bawah tanah – sumber-sumber pencemaran subpermukaan. meramal minimum aliran anak sungai Sistem ekologi – model. Nota Kuliah Buku Rujukan. fotosintesis.edu. kepekatan racun serangga perosak. Nota Kuliah Buku Rujukan. Nota Kuliah 4 5 6 7 8 9 10 Buku Rujukan. keseimbangan karbonat. Nota Kuliah Buku Rujukan. model aliran-berterusan Konsep fenomena kimia di dalam pengangkutan bahan pencemar – penyelesaian keseimbangan. sistem pengagihan air.

Menggunakan teknik perancangan projek dan Cara Laluan Genting (CPM) untuk projek pembinaan. Pengenalan kepada jentera-jentera pembinaan. bayaran-balik kos atau Kos sasaran. Membentuk system pengurusan bahan pembinaan yang baik. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 6). 3). Menggunakan strategi kontrak dalam memilih jenis kontrak pembinaan yang terbaik bersesuaian dengan jenis kerja binaan seperti kontrak-kontrak Ukuran. Membuat keputusan yang rasional dalam pemilihan jentera-jentera pembinaan yang sesuai dengan keadaan jenis kerja dan cara yang terbaik untuk mendapatkan jentera-jentera dari segi ekonomi dan penyenggaraan. Organisasi projek kejuruteraan awam – struktur-struktur dan bembentukan organisasi rekabentuk dan pembinaan. Penilaian berterusan: 30 % Peperiksaan: 70 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 150 . perancangan projek dan Cara laluan genting (CPM). ekonomi dan penyenggaraan jentera pembinaan. bil kuantiti. pendekatan-pendekatan berlainan dalam pengurusan rekabentuk dan pembinaan. Jenis-jenis kontrak pembinaan – kontrak Ukuran. pentadbiran dan dokumentasi kontrak pembinaan.edu. Proses tender. harga tunggal. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan 3 Tiada Pada akhir kursus ini. penilaian kontrak dan perubahan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 5). kos sasaran dan strategi kontrak. 4). tuntutan kejuruteraan awam. pelajar akan dapat: 1). 2). pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan jentera-jentera pembinaan. bayaran-balik kos. Teknik penganggaran kos operasional dan penilaian risiko. Menguruskan proses tender dalam pentadbiran dan dokumentasi kontrak dengan atau tanpa bil kuantiti. harga tunggal. Menggunakan teknik penganggaran kos operasional dan menjalankan penilaian risiko untuk projek-projek kecil dengan memuatkan bayaran berkait-cara. pengurusan bahan-bahan binaan. menjalankan penilaian kontrak dan penilaian perubahan dan membuat tuntutan bayaran yang sah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pengenalan kepada fasa-fasa dan kitaran projek kejuruteraan awam.

Construction Cost Estimate.. Thomas Telford. C. 1979. Wiley. Building Contracts – A Practical Guide. 2 nd. 3 rd. 5)..edu. Civil Engineering Procedure. Gower. Avon. Ed. New York.. P. TS2. CTPS1. London. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah.D. R. McGrawHill. London.. 2 nd. D. Buku rujukan. Principles of Construction Management. 3). Ed. TS3 Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 151 . 5 th. Marsh. Aldershot. L and Tumblin. 1994.. tutorial dan cooperative learning.F. 1993...my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. CTPS3. Diamant. ed. The Institution of Civil Engineers. nota kursus. 2).V.R. 1981. Pilcher. 4). TS1. CTPS2.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Longman. Turner. Ed. Contracting for Engineering and Construction Projects. 1990. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA4165 Pengurusan Pembinaan Bahasa Inggeris 3 Tiada 1). tutorial..

Project work – estimating and tendering. etc and their general layout structures and clauses categories.edu. Construction project procurement. The method-related charges. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota / O/H slides 2 Nota / O/H slides 3 Nota / O/H slides 4 5 6 Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides 7 Nota / O/H slides 8 Nota / O/H slides 9 10 11 12 13 14 Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides UM-PT01-PK03-BR004-S01 152 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.g. The Civil Engineering Standard Method of Measurement (CESMM). JKR. The Critical Path Method (CPM). The different approaches to the design and construction of projects. Contract evaluation and work variation. Choosing a contractor. FIDIC. e. Construction materials management for contractors. The different parties to the construction project. Revision and worked examples of selected topics. The contract documents. IEM. Project objectives and risks. Tendering and contract administration and processes. The different approaches to construction project design team structures. Cost estimating techniques and risks appraisal. The different roles and responsibilities. ICE. Construction contracts strategy. The standard forms of construction contract. Construction planning techniques. The construction process administration.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS The construction project cycle and phases. Civil engineering claims. PAM. The types of construction contracts.

punca dan jenis bahan pencemar udara .my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. penyerakan bahan pencemar temasuklah model Gaussian ringkas. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. jenis.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pencemaran hangar – aspek am dan kaedah kawalan. kesan dan impak pencemaran udara ke atas pelbagai kategori penerima 2) Menyedari keperluan untuk menguji dan mengawasi serta menganalisis pencemaran udara dalam udara persekitaran dan juga yang berpunca daripada kepulan asap 3) Menerangkan peranan meterologi di dalam penyerakan bahan pencemar udara 4) Mengaplikasikan model penyerakan Gaussian ringkas untuk menghitung kepekatan bahan pencemar udara 5) Mengenali jenis dan punca serta kesan pencemaran hangar 6) Mengenalpasti strategi dan teknologi kawalan untuk pencemaran udara dan hingar Kualiti udara – definisi dan isu am dan fenomena pencemaran udara. pelajar akan dapat: 1) mengenalpasti punca. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 153 . pengurusan dan teknologi kawalan bagi bahan pencemar. kesan dan impak bahan pencemar udara.edu. aspek meterologi.

3 ed. 2ed. Boubel. 2000 2.. Lewis Publishers..L. N. McGraw-Hill. Air Quality.. Air Pollution Control Engineering. De Nevers. Fundamentals of Air Pollution. A. T. Academic Press.. Godish.PPT Slide.W. D.. Nota Syarahan. 2003 3. Turner.edu. 1991 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP. kajian kes. D..C. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES4246 Pencemaran Udara dan Bunyi Bahasa Malaysia/ Bahasa Inggeris 3 Tiada 1.R.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. & Stern.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.B. tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 154 . Fox.

Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan. Perspektif sejarah. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan.gas Pencemaran bunyi – jenis-jenis. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan. kesankesan Pencemaran bunyi – strategi kawalan/teknologi RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan. Nota Kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 155 . Perundangan Definisi dan Unit-unit pengukuran. contoh dan analisis pencemaran udara Pemantauan.edu. Nota Kuliah Buku rujukan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada isu-isu yang berkaitan pencemaran udara. Akibat dan kesan-kesan pencemaran udara Akibat dan kesan-kesan pencemaran udara Pemantauan. Nota Kuliah Buku rujukan. contoh dan analisis pencemaran udara Aspek-aspek cuaca pencemaran udara Model penaburan pencemaran-pencemaran udara Model penaburan pencemaran-pencemaran udara Strategi pengurusan umum pencemaran udara Teknologi kawalan untuk sumber statik – zarah Teknologi kawalan untuk sumber zarah . Nota Kuliah Buku rujukan. sumber-sumber. Nota Kuliah Buku rujukan. Jenis-jenis dan sumbersumber pencemaran udara. Nota Kuliah Buku rujukan.

Mengenalpasti punca-punca penjanaan. 3). Menerangkan konsep kitarsemula. akta dan garis panduan. pelajar akan dapat: 1). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 5). kompos dan biogas. produktiviti hijau. pengurangan sisa dan pembuangan sifar termasuk peghasilan bahan bakar daripada sisa. peminimuman dan pembangunan berterusan. Merekabentuk. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal Bahasa Inggeris 2 KAES3141 dan KAES3234 Pada akhir kursus ini. operasi dan kawalan tapak pelupusan sampah termasuk pengurusan kurasan dan gas. Klasifikasi can ciri sisa pepejal. Menentukan teknologi dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk merawat atau melupuskan sisa pepejal. kuantiti & ciri-ciri sisa pepejal dan kesan pencemaran kepada alam sekitar dan kesihatan awam. 4).edu. konsep sisa-sifar. komponen pengurusan sisa pepejal. merancang.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 156 . Menghuraikan akta dan undang-undang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal di Malaysia.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2).

edu. Singapore. McGraw-Hill.S. “Integrated Solid Waste Management”. nota kursus. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES 4247 Pengurusan Sisa Pepejal Bahasa Inggeris 2 KAES 3141 – Kimia Alam Sekitar 1. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 157 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. tutorial. 1985 Bahan Pengajaran/ Peralatan Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan. tutorial. Kuliah.. pembelajaran kooperatif. Rowe D. “Environmental Engineering”. 1993 Peavy H.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. George Tchobanoglous et al. 2.. McGraw-Hill Book Company.R and Tchobanoglous G.

1 & 2. pengawasan kualiti alam sekitar di timbus tanah. Ruj. No. 1 & 2. Perolehan semula hasil penukaran biologi : Penghasilan RDF (bahanapi terbitan-sisa). prinsip dan teori di sebalik penggunaan stesen pemindah. No. 1 & 2. 1 & 2. Kajian kes. peghasilan. 1 & 2. analisis sistem pemungutan. Pemulihan-bahan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Penghasilan sisa pepejal. Ciri-ciri fizikal. Definasi. pengeringan dan menyahairan. No. Pengiraan menggunakan komposisi dan ciri-ciri sisa pepejal. pergerakan dan kawalan gas timbus tanah. Nota Kursus UM-PT01-PK03-BR004-S01 158 . 1 & 2. Perbandingan ekonomik alternatif pengangkutan. carta aliran untuk pemisah bahan. pirolisis. Nota Kursus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Timbus tanah dengan sisa pepejal. rawatan air kurasan. Komposisi. No. penutupan timbus tanah dan penjagaan pasca-penutupan. Nota Kursus Ruj. kaedah dan pengangkutan pemindah. penentuan keluaran dan kecekapan tenaga. No. No. faktor kecekapan. 1 & 2. kandungan tenaga dsb. sisten perolehan semula tenaga. kompoosisi dan klasifikasi sisa pepejal. No. 1 & 2. Teknik-teknik pemprosesan sisa yang biasa. 1 & 2. Nota Kursus Ruj. peminimaan sisa dan sisa-sifar. pemisah mengikut komponen mekanikal. pemisah magnetic. No. No. 1 & 2.edu. Nota Kursus Ruj. 1 & 2. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj. No. Persembahan berkumpulan. No. 1 & 2. Pengiraan taburan sisa pepejal dan kesan hasil pengitaran semula dsb ke atas taburan. pertimbangan pemilihan tapak untuk timbus tanah. Perolehan semula tenaga dari hasil penukaran. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj. Tugas dan lojistik pemungutan sisa pepejal munisipal. Pengegasan. Pengurusan air permukaan di timbus tanah. punca. Biogas and kompos. penggunaan bahanapi terbitan-sisa. Konsep kitar semula. pergerakan dan kawalan air kurasan di timbus tanah. No. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj. Penenuan bahan sisa. Nota Kursus Ruj. Pengubah saiz mekanikal. kimia dan biologi sisa pepejal cth ketumpatan. No. rekabentuk dan operasi tanah timbus. 1 & 2. Komposisi dan cirri. Nota Kursus Ruj. isipadu. pembentukan. Undang-undang dan rangka keinstitusian berkaitan sisa pepejal municipal di Malaysia. penenuan dengan perolehan semula pemulihan haba.

students will be able to: 1. Physical.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 5. To appraise factors leading to process plant failures & prevention. To identify polluting waste components. chemical & biological treatments and final sludge disposal. Environmental pollution due to wastewater from domestic and industrial sources. chemical and biological treatments when providing the requisite design facilities objectives. Collection systems and disposal into river. Flow estimation and waste characterisation. Principles of wastewater treatment. To apply the theories of physical.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. To determine using laboratory techniques & literature polluting characteristics and provide load estimation 3. infrastructure & equipments. 2. design. To apply wastewater treatment design techniques to give best overall performance and cost 4. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4248 Perawatan Air Sisa Bahasa Inggeris 2 Tiada By the end of this course. impacts and pollution prevention strategies according to regulatory requirements & current best practices. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 159 .

McGraw-Hill. MHLG. CRC Press.. 1998. 2003. Qasim. MS1228: 1991.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Volume 4: Sewage Treatment Plants. Code of practice for design and installation of sewerage systems. Guideline for Developers. 3. 4. and Operation. SIRIM. Malaysian Standard 1991. nota kursus. 1998. Boston. Wastewater engineering.R. treatment and reuse.. 2nd Edition. Buku rujukan. Kuala Lumpur.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Inc. cooperative learning CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk kepada jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 160 .edu. Wastewater Treatment Plants: Planning. SSD and MWA. tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. tutorial. 4th Edition. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila Rujuk Jadual Jabatan KAES 4248 Perawatan Air Sisa Bahasa Inggeris 2 Tiada 1. S. 2. Design. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 2nd Edition. Metcalf and Eddy.

Nota Kuliah. Nota Kuliah. Nota Kuliah. wastewater and natural water. Nota Kuliah. Wastewater treatment: treatments Aerobic & anaerobic biological TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Course introduction: Pollution problems. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kuliah. Buku Ruj. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Buku Ruj. Nota Kuliah. Reactor kinetics & non-ideal flow models.Group Design (CL). Buku Ruj. Nota Kuliah. Buku Ruj. Disposal of waste into river. Wastewater treatment: Design of activated sludge process (ASP). Treatment design: Objective & methods. Sludge treatment & disposal. wastewater treatment. Buku Ruj. Monod’s kinetics. Buku Ruj.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Quality of water. Buku Ruj. Buku Ruj. Case studies. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj. Wastewater treatment: Biological treatment processes.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota Kuliah. hierarchy of environmental protection. Nota Kuliah. Plants operation & Nota Kuliah. Biological nutrient removal (BNR). UM-PT01-PK03-BR004-S01 161 . Nota Kuliah. Wastewater treatment: Preliminary & Primary I Wastewater treatment: Preliminary & Primary II Wastewater treatment: Chemical unit operation. Buku Ruj.edu. Buku Ruj. Wastewater treatment: Design of waste stabilization ponds (WSP). Nota Kuliah. maintenance (O & M) issues. Wastewater collection systems. Basic considerations for wastewater treatment plant design (WWTPD).

Pengenalan kepada sistem-sistem pengurusan alam sekitar dan konsep pengurusan perniagaan mampan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Bahasa Inggeris 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Mengenalpasti semua cirri-ciri siri piawaian ISO 4000 sistem pengurusan alam sekitar. 5. pelajar akan dapat: 1. perniagaan dan perdagangan.edu. 4. Impak-impak piawaian dan strategi-strategi implementasi untuk ISO 14001. Mengaplikasikan prinsip-prinsip system pengurusan alam sekitar untuk Negara yang membangun dan merangka strategistrategi untuk mengatasi halangan-halangan untuk mengimplimentasinya. Menerangkan konsep pengurusan alam sekitar (EMS) dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut kepada langkahlangkah dan polisi berkaitan pembangunan mampan. Membezakan semua 17 elemen-elemen penting ISO 14001 bersama dengan aplikasidan kaedah implimentasi. Merangka satu program audit dan pengawalan untuk tujuan pensijilan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 17 prinsipal dan elemen serta proses pensijilan. 3. pembangunan dan pencegahan pencemaran.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 162 . Mengkaji kesan siri piawaian ISO 14000 terhadap pengurusan alam sekitar.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2. Audit alam sekitar dan program analisis kitar hayat.

(1996) Environmental Management and Business Strategy. tutorial.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. R. Welford. tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. Buku rujukan. UK 2. nota kursus. cooperative learning CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk kepada jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 163 .edu. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila Rujuk Jadual Jabatan KAES 4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 Tiada 1. New York. Willig and Phillip (1997) Moving Ahead with ISO 14000.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. John Wiley and Sons.

Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Nota Kuliah.edu. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar Konsep pembangunan pencemaran mampan dan pencegahan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kuliah. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Nota Kuliah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Buku Ruj. Buku Ruj. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Pengenalan kepada siri piawaian ISO 14000 dan kesannya terhadap alam sekitar dan perdagangan Pengurusan dan pembentukan pengurusan alam sekitar Ciri-ciri dan elemen ISO14001 5 prinsipal dan 17 elemen ISO 14001 Elemen 1-5 daripada ISO 14001 Elemen 6-11 daripada ISO 14001 Elemen 11-17 daripada ISO 14001 Proses pensijilan untuk ISO 14001 Audit Alam Sekitar Pengurusan Alam sekitar dan penilaian kitar hayat Kesan implimentasi ISO 14000 terhadap Negara yang membangun Strategi-strategi untuk mengatasi implementasi ISO 14001 di Malaysia halangan-halangan siri piawaian system UM-PT01-PK03-BR004-S01 164 . Nota Kuliah. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj.

4.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. kajian literature. menafsir dan membincangkan data dan penemuan penyelidikan yang didapati melalui kajian teoretikal dan eksperimen. simulasi. skop kajian. Penilaian berterusan: 100 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 165 .my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. analisis data. 7.edu. permodelan. Menjalankan kajian literatur dan teoretikal yang diperlukan untuk penyelidikan tersebut. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Membangunkan objektif penyelidikan untuk penyelidikan tersebut. Penyelidikan boleh dilaksanakan dalam bentuk kajian literatur. Kursus ini memerlukan pelajar untuk menjalankan projek penyelidikan dalam satu topik Kejuruteraan Alam Sekitar yang terpilih di bawah penyeliaan seorang kakitangan akademik. Menilai dan menggunakan kaedah yang paling sesuai untuk pengumpulan data dan kajian eksperiman. Merekabentuk dan memformulasi satu program untuk menjalankan penyelidikan dalam satu topik Kejuruteraan Alam Sekitar yang terpilih. 8. dll. Menganalisis. 3. keputusan dan perbincangan. Menyediakan dan menulis laporan saintifik dalam bentuk tesis untuk mempersembahkan penemuan penyelidikan tersebut. Hasil penyelidikan perlu dilaporkan dalam bentuk pengenalan. Menyampaikan penemuan penyelidikan tersebut dalam bentuk satu persembahan lisan. dan rujukan. pelajar akan dapat: 1. 5. pengiraan. kajian eksperiman. kesimpulan dan cadangan. pengumpulan data/kerja eksperimen. 2. soal-selidik. objektif penyelidikan. Satu laporan saintifik dalam bentuk tesis perlu dihantar pada akhir penyelidikan dan pelajar perlu menyampaikan hasil penyelidikan tersebut melalui satu persembahan lisan. metodologi penyelidikan. kajian kes. Menyimpulkan hasil kajian dan menilai tahap pencapaian objektif penyelidikan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4281 Tesis Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris 6 Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 jam kredit Pada akhir kursus ini. 6.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Related reference materials and articles in Books. Garis Panduan Tesis. Universiti Malaya. Versi 1. Jabatan Kejuruteraan Awam.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CS. Manuals. Journals. etc.edu. Conference Proceedings. Monographs. CTPS. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 dan 2 KAES4281 Tesis Bahasa Inggeris/Bahasa Melayu 6 80 Jam Kredit 1.LL Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 166 . Standards. Fakulti Kejuruteraan. 2. January 2005.

pengurusan projek dan impak alam sekitar. merancang dan merekabentuk satu projek kejuruteraan awam atau alam sekitar. Mengintegrasikan maklumat. Membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan amalan kejuruteraan awam dan alam sekitar saperti etika. dsbnya. firma perunding atau punca-punca yang lain. dan konsep dari kursuskursus sebelum ini bagi mengusahakan rekabentuk secara komprehensif. Projek-projek yang melibatkan opsyen dalam bidang kejuruteraan awam atau alam sekitar mengikut pilihan pelajar saperti rekabentuk jalan. Menyediakan diri bagi proses transfomasi dari alam akademik ke alam professional. ide. Projek sebenar akan digunakan dan akan diperolehi dari agensi kerajaan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris 6 Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 jam kredit Pada akhir kursus ini. sistem bekalan air. 3. pelajar akan dapat: 1. Penilaian berterusan: 100 % Peperiksaan: 0 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 167 . Menjalinkan sikap kerja secara berpasukan serta mengabungkan usaha kearah satu matlamat yang sama. 5. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2. 4. Kursus ini akan melibatkan jurutera profesional sebagai penasihat atau perunding apabila diperlukan. Mengkonsepsikan.edu.

TS.edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Pembelajaran Berkumpulan 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4282 Rekabentuk Bersepadu Bahasa Inggeris/Bahasa Melayu 4 Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 jam kredit CTPS.LL Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 168 .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

2.4 1.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN 3.5 1.3.5 1 1 1 4 2.5 2.standards and regulation Outline of project Preliminary and conceptional design Data collection and compilation Presentation of preliminary design Site investigation Detailed design Preparation of design calculation Detailed Drawing Bill of quantities Contract and specifications Presentation of final report Submission of final report UM-PT01-PK03-BR004-S01 169 .edu.5 1.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.2.2.5 1.5 3.5 4 MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to local design practice Introduction to ordinances .

Tiang dibeban secara paksi. Mengaplikasikan dan menggunakan kod amalan yang sesuai untuk rekabentuk bangunan keluli dan binaan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. pelajar akan dapat: 1). Analisis struktur dan rekabentuk anggota keluli terbina di dalam bengkel rekabentuk bangunan dan binaan secara integrasi. mampatan untuk bangunan berentang panjang menggunakan teknik keratan terbina dan sambungan kimpalan. Penilaian berterusan : 40% Peperiksaan : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 170 . 3).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. eka-paksi dan dwi-paksi. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4311 Rekabentuk Struktur Keluli Lanjutan 2 KAEA3217 Pada akhir kursus ini. 5). Menjalankan bengkel rekabentuk keluli bagi bangunan industri. 4). Sambungan tegar dan separa tegar dan penapak tiang berguset direkabentuk mengikut BS5950. Rekabentuk anggota keluli dalam lenturan. Mengenalpasti jenis sistem struktur bagi bangunan dan binaan keluli dengan rentang panjang untuk kegunaan dalam praktik kejuruteraan awam. Kelakuan struktur keluli dan teknik rekabentuk kimpalan bagi keratan terbina untuk rasuk majmuk. Mengenalpasti prinsip keadaan had muktamad dan keadaan had khidmat dalam teori keadaan had yang digunakan untuk analisis struktur dan rekabentuk anggota keluli terbina.edu. 2). tegangan. Galang plat.

G.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.W.M. Bahan Pengajaran/ Peralatan : OHP / LCD projector . 1993.Owens & P. “ Design of Structural Steelwork to BS 5950 and C-EC3”. Knowles. 1994.C. British Standards BS 6339: Part 1 & 2. British Standards BS 5950: Part 1. Butterworth Heinemann. Blackwell Science. MacKenzie. MacGinley & T. 5th Edition. 1998.Power point presentation Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Kuliah. 2). 4).C. T.edu.J. W. 3). ‘Structural Steelwork Design to Limit State Theory’. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAE4311 Rekabentuk Struktur Keluli Lanjutan 2 Bahasa Inggeris KAEA3217 1). Ang. MacMillan Press.R. 5).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 171 .”Steel Designers’ Manual”.

and Wind load Calculations. Design of Compound Beams using UB with accordance of BS 5950:Part 1. Design of Direct shear connection. Mathematical model building and running the structural analysis using one of the available structural software.edu. defects and testing. Lateral buckling. Live. Gusseted bases. Design considerations. Pocket bases. Design considerations . Universal & Compound Beams. design of Eccentric connections. Workshop steelwork design: Design of Purlin. Column Bases. Buckling of plates. Design of fillet and butt welds. Welding properties. Utilization in practice. uni-axially. and final Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 10 Notes / OHP 11 12 13 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 172 . Shear & Deflection. Workshop steelwork design: Presentation submission to the project report. Plate Girder: Types & shapes. Dead. Built-up Beams. girder to BS 5950:Part 1 Design of plate 2 Notes / OHP 3 Notes / OHP 4 Notes / OHP 5 Notes / OHP 6 7 8 9 Design of plate Notes / OHP Compression members: Design of axially. Workshop steelwork design: Design of universal & built-up Columns. Compound beams: Loads.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Weld connections: Introduction. and Bi-axially loaded Built-up column regarding to BS 5950 Design of cased columns Column Bases: Eccentrically loaded bases.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Bending stresses & moment capacity. Trusses. Workshop steelwork design: Rigid connection design. Types of welds. Design of Compound Beams using UB with accordance of BS 5950:Part 1. girder to BS 5950:Part 1. Built-up Beams. introduction to rigid bolt connection. Section classifications. Design of Column Bases to BS 5950:Part 1 Workshop steelwork design: Project description. Post-buckling strength of plates Design considerations. Stresses in girder.

Ujian disitu tanpa dan separa musnah. Karatan tetulang. 5).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penilaian Berterusan Peperiksaan : 65% : 35% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 173 . 2). pelajar akan dapat: 1). Menentukan dan memilih kaedah serta kelengkapan yang sesuai dan jimat kos untuk mengeluar serta mengurus konkrit bagi kerja pembinaan yang major. perletakan. Pengkonkritan cuaca panas. Konkrit terpam. pembancuhan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4328 Kejuruteraan dan Teknologi Konkrit 2 Tiada Pada akhir kursus ini. 4). Merumuskan strategi bagi penaksiran struktur konkrit yang merosot dan rosak. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Prosedur dan strategi penaksiran struktur. pemadatan. 6). kawalan mutu. Konkrit siap bancuh. Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan – campuran-campuran konkrit.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 3). Ketahanlasakan konkrit. Menggunakan kaedah ujian-ujian disitu tanpa dan separa musnah untuk menaksir struktur konkrit terbina.edu. Pengeluaran konkrit – pengelompokan. Mengenalpasti dan memilih campuran konkrit yang sesuai dan menentukan tentuan konkrit bagi kegunaan serta aplikasi yang berbedza. Mengenalpasti masaalah yang berkaitan dengan kerja pengkonkritan cuaca panas dan langkah kawalan. Menakrifkan dan menentukan masaalah berkaitan dengan serangan kimia dan mencadangkan langkah kawalan. Ujian teras. tentuan konkrit. Serangan kimia. pengangkutan.

“Concrete : Structure. Mehta. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4328 Kejuruteraan dan Teknologi Konkrit 2 Bahasa Inggeris Nil 1). Comite Euro-International Du Beton.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. “Testing of Concrete in Structures”. Surrey University Press. 2). “Durable Concrete Structures”. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Notes. Bungey.H.K. 3).edu. J. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 174 . Thomas Telford. P.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. transparencies and OHP Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. Properties and Materials”.Prentice Hall.

Core test UM-PT01-PK03-BR004-S01 175 . Pumped concrete – pumpability.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Concrete mixes. strategies. preventive measures corrosion – RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Structural appraisal – objectives. mixing practices. Reinforcement mechanism. Marine exposure Project presentation Alkali-silica reaction. methodology In-situ tests.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. preventive measures Mid-semester exam Durability of concrete – permeability. site practices Placing and compacting concrete – site practices and equipment Hot weather concreting – problems. durability tests Chemical attack – sulphate and acid. selection and mix design Quality control. specifications for concrete Concrete production – batching practices and plants Mixing concrete – types of mixers.edu. Ready mix concrete Transporting concrete – equipment.

4). amalan atau ketahanlasakan konkrit. Konkrit kekuatan tinggi. 6). Konkrit bertetulang gentian. Penilaian Berterusan : 30% Peperiksaan Akhir : 70% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 176 . 5). Konkrit prestasi tinggi. Menentu kegunaan konkrit selain daripada konkrit Portland biasa. Merekabentuk kadar bancuhan konkrit selain daripada konkrit Portland biasa. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 3). Simenfero. terkeras dan ketahanlasakan konkrit selain daripada konkrit Portland biasa. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4329 Konkrit Khas 2 KAEA2126 Pada akhir kursus ini. Mengenalpasti pelbagai jenis konkrit yang dihasilkan untuk menyelesai masalah kejuruteraan tertentu. Pengenalan. Lain-lain konkrit khas.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pelajar akan dapat: 1). 2). Teknologi gantian simen. Konkrit ringan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Bahan tambah. Mengenal pelbagai bahan yang dimasukkan dalam konkrit untuk memperbaiki mutu dan sifat-sifat konkrit. dalam amalan kejuruteraan. Mengulas literatur topik tertentu mengenai bahan-bahan konkrit. Membandingkan sifat-sifat segar.

“Progress in Concrete Technology”. “New Concrete Materials”. “Properties of Concrete”.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Surrey University Press Notes. V.M.Neville. A. CANMET Publications 3. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4329 Konkrit Khas 2 Bahasa Inggeris Tiada 1. R.M.Longmans Publication 2. transparencies and OHP Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Kuliah dan Tugasan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 177 .edu.Swamy.Malhotra.N.

edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Lecture notes 1 Introduction to special concrete 2 Admixtures and superplasticized concrete Lecture notes 3 Flowing concrete Lecture notes 4 Water reduced high strength concrete Lecture notes 5 Fly ash concrete Blast furnace slag concrete Lecture notes 6 Lecture notes 7 Silica fume concrete Lecture notes 8 Rice husk ash concrete Lecture notes 9 Natural pozzolans Lecture notes 10 Lightweight concrete Lecture notes 11 Fibre reinforced concrete Lecture notes 12 High performance concrete Lecture notes 13 Ferrocement Other special concrete Lecture notes 14 Lecture notes UM-PT01-PK03-BR004-S01 178 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 4). Mengkritik berjenis-jenis teknik dan peralatan yang terdapat bagi kegunaan kejuruteraan batuan. kerja-kerja letupan dan atlas kejuruteraan batuan. Kaedah-kaedah bagi medapatkan indeks batuan sama ada melalui ujian makmal dan kaedah tidak langsung juga dimasukkan didalam kursus ini. Kursus ini juga meliputi topic-topik yang berikut : sifat-sifat jasad batuan dan pengelasannya. Menggunakan sistem pengelasan jasad batuan yang sesuai bagi masalah kejuruteraan batuan yang tertentu. Satu kajian kes mini berkaitan dengan kejuruteraan batuan juga dimasukkan. Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan:: 40% Peperiksaan : 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 179 .edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Mengesyor dan menerangkan ujian-ujian makmal atau di-situ untuk mendapatkan sifat-sifat indeks batuan. jatuhan batuan. tetutalg bumi. tetulang dan letupan dan menerangkan kaedah pembaikan yang dicadangkan. 2). 5). 3). Menilai masalah kejuruteraan batuan berkaitan dengan perubahan bentuk. Mengenal jenis-jenis batuan dan menerangkan masalah kejuruteraan batuan yang berkaitan dengannya. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4336 Kejuruteraan Batuan 2 kAEA1121 dan KAEA2134 Hasil Pembelajaran: Pada akhir kursus ini. pelajar akan dapat: 1). Kursus ini memberi pengenalan pendek tentang batuan dan kaitannya dengan struktur jasad dan sifat bahan batuan bagi tujuan kejuruteraan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.

Inst. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 180 . 1981 3).asp. 1996. interactive CD. University Press. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Lectures. Power point presentation and laboratory equipments for rock material tests. E. Rock Slopes Engineering. C. Rock Mechanics and Engineering.edu. Hoek & J.com/hoek/PracticalRockEngineering. Lecture Notes. of Metallurgy and Mining. 5). 1997 2). A. 1972 4). 2000 Interactive CD. Roberts. Jaeger. Pergamon Press. A. Geotechnology. Practical Rock Engineering. http://www. Bray. Applied Geotechnology.rocscience.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. powerpoint presentation and group lab work and tutorial.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Hoek. Pergamon Press. E. Roberts. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4336 Kejuruteraan Batuan 2 Bahasa Inggeris KAEA 1121 & KAEA 2134 1).

sedimentary and metamorphic. Rock material – determination of material properties (laboratory techniques) Material properties . safety aspects Atlas of rock engineering mechanism Roberts 12 Hudson 13 14 Case study Presentation of case study UM-PT01-PK03-BR004-S01 181 . etc.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. types of blasting.indirect techniques and on-site measurement Rock mass – mass properties.edu. discontinuities and joint properties determ1nation Rock mass – mass classification systems Jaeger 3 4 Jaeger 5 Beavis Roberts Roberts 6 7 Residual stresses . formation and engineering properties – igneous. grouted bolts. Roberts 10 Hoek 11 Rock blasting – techniques. preparation.determination of stress and strain state in rock masses Observation of rock mass deformation Hoek 8 Hoek 9 Rock slope – protection and rehabilitation measures of rock slope against instability Ground Reinforcement – rock bolting.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Beavis 1 Introduction to rock engineering – histories and fundamentals 2 Jaeger Rock types.

Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan : 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 182 . Kursus tersebut meliputi topik-topik berikut: Pengenalan kepada pembaikan tanah. tiang batu pengapungan getar dan tiang batu gantian getar. pemadatan/gantian dinamik. Mengaplikasikan teknik-teknik yang sesuai untuk kawalan kualiti dan pengawasan di tapak bagi menentukan bahawa sistem-sistem pembaikan tanah yang telah dirancang dilaksanakan dengan baik dan mengikut spesifikasi. system suntikan. pelajar akan dapat: 1). teori dan penggunaan tanah bertetulang. Memilih dan menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk merawat tanah-tanah yang kurang sesuai atau bermasalah. dan menilai prestasi kaedah yang telah digunakan. saliran tegak. instrumentasi dan pengawasan di tapak. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4337 Pembaikan Tanah 2 KAEA3233 dan KAEA4234 Hasil Pembelajaran: Sinopsis Kandungan Kursus : Pada akhir kursus ini. 4).edu. Menerangkan teori dan prinsip-prinsip berbagai kaedah pembaikan tanah 3).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menerangkan konsep pembaikan tanah 2). benteng bertetulang. prabebanan vakum dengan saliran tegak. kaedah prabebanan. penstabilan simen dan kapur.

Aziz.F. Teori dan teknik pembaikan tanah by Bujang K. Huat. Koerner. Prentice Hall Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Notes. Soil improvement teknik and their evolution by W. Van Impe. UPM Press. Balkema 3). Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA4337 Pembaikan Tanah 2 Bahasa Inggeris KAEA3233 & KAEA4234 1).edu. Faisal Ali.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2). transparencies and OHP Kuliah dan Tugasan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 183 . Designing with geosynthetics by Robert M. Azlan A.

Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference book. Lecture notes Introduction to soil improvement 2 3 Theory and principles of preloading Appliactions of preloading for treatment of soft materials 4 5 Theory of vertical drainage and its applications Vacuum preloading with vertical drains. 6 Principles and applications of reinforced earth Reinforced embankment 7 8 Vibrofloatation. Lecture notes Reference book.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. factors affecting slope instability. Lecture notes Reference book. Stabilization using cement Field instrumentation and monitoring.edu. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 184 . Stabilization using lime SoilMechanisms and different of modes of slope failures. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. 9 Vibro-replacement stone columns 10 Dynamic compaction/replacment 11 12 Injection systems.

Membincangkan sebab dan proses yang berperanan dalam pencemaran tanah dan air bumi. pengalatan luar dan pengawasan/pemantauan. bahaya fizikal (tanah runtuh. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Bachelor of Engineering (Civil) KAEA4338 Bahaya Geo 2 Tiada Pada akhir kursus ini. hakisan. pengenalan kepada teknik-teknik baikpulih tanah. Bahaya-Geo dan mitigasi. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 185 . 2). lubang jerlus. 4). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Mengenalpasti bahaya-geo utama yang perlu ditangani oleh jurutera serta menetapkan prosedur dan program am dalam melaksanakan langkah mitigasi.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menerangkan sebab dan proses bahaya fizikal utama serta membincangkan teknik dan membentuk plan bagi tindakan mitigasi yang sesuai 3). pelajar akan dapat: 1). Mengenal teknik-teknik pengalatan luar serta mengenalpasti teknik/kaedah yang sesuai bagi masalah kejuruteraan yang berbeza.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 5). Menerangkan teknik baikpulih tanah tercemar yang digunakan sekarang. tanah mengembang. gempabumi). pencemaran tanah dan airbumi.

‘Foundation Design and Construction’. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Please refer to department’s timetable KAEA 4338 Bahaya Geo 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). Boston. Tomlinson M. Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Lectures & Tutorials Coursework CTPS Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Please refer to department’s timetable Please refer to department’s timetable Test Exam :Please refer semester time table :Please refer semester time table UM-PT01-PK03-BR004-S01 186 .edu. ‘Principles of Geotechnical Engineering’. Universiti Malaya. Longman Scientific & Technical. ‘A Brief Guide to Geo-hazards’. Braja M. 6th Edition’. 1998. PWS Publishing Co. of Civil Engineering. J.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2). Dept. 4th Edition. 1995. 2003.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Roslan Hashim. 3). Das.

edu. 1 Ref. 1. 3 UM-PT01-PK03-BR004-S01 187 . 2. 1. 1 Ref. 1. 1.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Geohazards: an introduction Slope failures and Landslide Erosion and sedimentation Seismic hazards and sinkholes Geohazards and mitigation Ground & groundwater contamination: an overview Project Briefing Ground & groundwater contamination Ground & groundwater contamination Ground remediation techniques Ground remediation techniques Field instrumentation Field instrumentation Review of Course Subject Matter & Project Discussion RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ref.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 1. 1 Ref. 1. 3 Ref. 1. 3 Ref. 1 Ref. 3 Ref. 3 Ref. 1 Ref. 2 Ref. 2. 1 Ref. 2 Ref. 2. 1. 3 Ref. 2.

my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4345 Sistem Pengangkutan Awam Bandar 2 Pada akhir kursus ini. Menghuraikan sejarah. Mengenalpasti system aturan yang terdapat untuk perkhidmatan pengangkutan awam.edu. 2). perancangan dan rekabentuk jaringan pengangkutan. Merancang jadual perjalanan pengangkutan awam. 5). pelajar akan dapat: 1). 4).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. pengurusan dan operasi pengangkutan awam. peranan dan jenis-jenis pengangkutan awam bandar. Mengenalpasti teknologi terkini dalam pengangkutan awam 3). Sejarah dan peranan pengangkutan awam. Penilaian berterusan: 30 % Peperiksaan : 70 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 188 . 6). Mengaitkan impak pengangkutan awam dengan alam sekitar dan tenaga. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. impak pengangkutan kepada alam sekitar. Menghuraikan prosedur perancangan dan operasi dan juga pengurusan sistem pengangkutan awam bandar.

Vuchic.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.edu. Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah.R. Tutorial. : Urban Public Transportation. V.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. dan Tugasan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 189 . 2). Alan Black : Urban Mass Transportation Planning. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4345 Sistem Pengangkutan Awam Bandar 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). 3). Gray and Hoel : Public Transportation: Planning Operation and Management.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to urban mass transit The role of transit and urban development The history of urban transit Modes of mass transit Innovative technology Queuing Systems I Queuing Systems II Transit priority application analysis Scheduling transit networks Operation and management of transit Location policies regarding roadside facilities Introduction to airport location and access analysis Congestion pricing issues Energy and environmental impacts and sustainability issues UM-PT01-PK03-BR004-S01 190 .

Merekabentuk elemen geometri jalan raya seperti lengukung tegak dan datar. rekabentuk kapasiti jalan dua lorong luar bandar. Mengenalpasti tahap-tahap dan menghuraikan elemen dalam audit keselamatan jalan. Mengenalpasti prosedur perancangan jalan raya 3). Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan : 60 % UM-PT01-PK03-BR003-S01 191 . 5). definasi tahap perkhidmatan. pelajar akan dapat: 1). Menentukan dan memberi definasi tahap perkhidmatan jalan dan persimpangan. ramalan permintaan perjalanan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Meramal permintaan perjalanan menggunakan penjanaan. Mengenalpasti organisasi dan kepentingan perancangan jalan raya. Kapasiti jalan raya.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. pengenalan kepada audit keselamatan jalan raya. rekabentuk geometri jalan raya. pengagihan perjalanan dan pilihan pengangkutan. 2). rekabentuk kapasiti lebuhraya. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4346 Perancangan Jalanraya dan Audit Keselamatan Jalanraya 2 Pada akhir kursus ini. 4). 6). Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan kepada perancangan lebuhraya.edu.

2).. 2002. Co. 3). Wiley. Lester A.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. REM Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah.A. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4346 Perancangan Jalanraya dan Audit Keselamatan Jalanraya 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). New York : Wiley... Tutorial. Hoel. Traffic and highway engineering / Nicholas J. MGH Bell .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Wright . Calif. [et al..edu. 1996. contributing authors. 3rd ed. dan Tugasan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 192 .. Transport planning and traffic engineering / edited by C. 4).] New York : J.]. Guidelines for The Safety Audit of Roads and Road Project in Malaysia. [et al. with contributions by James S. : Brooks/Cole Pub. Lai . 1997. O'Flaherty . Highway engineering / Paul H. Pacific Grove. London : Arnold . Garber. 6th ed.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to Highway Planning Highway capacity: Definitions & Level of service Capacity design of freeway section Capacity design rural two lane highway Forcasting travel demand: Definitions & Trip generation Forcasting travel demand: Trip distribution Forcasting travel demand: Mode Choice Forcasting travel demand: Traffic Assignment Geometrical design of roads Pengenalan Odit Keselamatan Jalanraya (OKJ) RSA : Stage 1 RSA : Stage 2 RSA : Stage 3 RSA : Stage 4 & 5 UM-PT01-PK03-BR004-S01 193 .edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Konsep data-data geografi dari segi model spatial data dan model data ARC/INFO. Penggunaan GIS dan bagaimana memilih perisian GIS yang sesuai serta masa depan GIS. Menghubungkan bagaimana struktur data dan file menyumbang kepada fungsi dan keberkesanan perisian GIS. 2). Bagaimana memanipulasi data spatial untuk persembahan kontur. Data-data spatial dua dimensi dan tiga dimensi. DEM dan cerun. Pengenalan kepada konsep dan prinsip-prinsip GIS. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4347 GIS untuk Kejuruteraan Awam 2 Pada akhir kursus ini.edu. Perisian GIS dan ‘hardware requirement’. 4). pelajar akan dapat: 1). Contoh-contoh analisa vector-base GIS dan raster-base GIS.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Mengenalpasti pelbagai perkakasan berkaitan dengan GIS dan pelbagai komponen perisisan GIS. Membandingkan perbezaan-perbezaan antara model-model data ‘raster’ dan vector.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 5). jenis-jenis pelbagai reruang dan berkebolehan membincangkan isu-isu selisih dan kejituan. Mendefinasikan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan mengenalpasti permulaan bidang ini. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 3). Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan : 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 194 . CAD dan Pemetaan Automasi. Sumber-sumber data. bagaimana data diperoleh dan bagaimana melakukan integrasi data. Pengenalan tentang Model Elevasi Digital dan penggunaannya. Membincangkan terma-terma GIS dan konsep-konsepnya dan membandingkan perbezaan antara GIS.

. Geographic Information System and Remote Sensing. 1993 4). Burrough. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Antenuicci J et al 1991 5). McGraw-Hill.Tian. 1996 2). ESRI 1994 3). Geographic Information System: A Guide to theTechnology. Understanding GIS The ARC/INFO Method.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu. Tutorial. 1985.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. T. Viak IT.M and X. Oxford Science Publication 6). 1992 Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah. Van Nostrand Reinhold. Juppenlatz. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4347 GIS untuk Kejuruteraan Awam 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). dan Tugasan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 195 .A. Introduction to ARC/INFO Revision 7. P. Geographic Information Systems. Bernhardsen.

Linking Features and Attributes. Photogrammetric Mapping. point. Geographic database. contributing disciplines and technologies. components of GIS. Vector to Raster conversion. Collection and Integration of Data: Digitising Maps. vector vsraster. Contour lines and creating DEM Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 11 12 13 14 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Application of GIS: Civil Engineering applications Choosing a GIS. Surveying. Analysis Overlays. 3D surface representation ARC/INFO Data Models. Network analysis. Remote Sensing Images. Proximity analysis. polygon-arc topology.edu. perimter and distances. its functionality and efficiency The future of GIS in Malaysia UM-PT01-PK03-BR004-S01 196 . 2 3 4 5 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 Sources. Criteria for a good GIS software. Selection of GIS software Digital Elevation Model(DEM): Important use of DEMs. Raster to vector conversion. Querying/Theming. definition. Geographic Information System. The coverage.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Sources of possible errors in GIS Software and Hardware: Hardware architecture of a GIS. Geographic Information System.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Concept and Principles of GIS: Information Tecnology and Geographic Information. arcnode topology. Feature types. Methods of representing DEMs. 2 Dimensional. Product derived from DEMs Spatial data Manipulation and Analysis: Functional Spatial Analysis. Area. Topology. Data sources and sampling for DEMs. Attribute data. arcs and polygons. major areas of practical applications Geographic Data Concepts: Spatial data Models.

Memilih. Pembelajaran untuk model DO. aktiviti rekreasi. Menganalisa dan menyediakan laporan mengenai parameter kualiti air 3). kegunaan pertanian dan bekalan air yang selamat kerana objektif-objektifnya juga untuk kegunaan air bumi. hidupan liar. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. menguji dan mengesahkan komputer software lama dan baru untuk kualiti air Kursus ini memperkenalkan objektif yang spesifik untuk kualiti permukaan air melibatkan kehidupan akuatik. Memilih dan menggunakan kaedah penyelesaian untuk masalah kualiti air 4). pelajar akan dapat: 1). Kaedah komputer dan teknik penyelesaian untuk kaedah Euler’s.edu. BOD dan pH. RungeKutta untuk permodelan kualiti air Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir : 40% : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 197 . Mengenalpasti pelbagai aktiviti perawatan air dan menilainya 2). Fakulti : Jabatan : Program of Study : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4358 Kejuruteraan Kualiti Air Permukaan 2 Pada akhir kursus ini.

UNIVERSITI MALAYA

UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4358 Kejuruteraan Kualiti Air Permukaan 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). Steven. C. Chapra , Surface water quality modeling, McGraw Hill International Edition, 1997. 2). H. S. Peavy, D. R. Rowe and George Tchobanoglous, Environmental Engineering, McGraw Hill International Edition, 1988. 3). Thomann & Mueller, Principles of Surface Water Quality Modeling and Control, Harper & Row Publ., 1987. 4). Various readings (online) Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah, Tutorial dan Tugasan

Bahan Pengajaran/ Peralatan :

Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting :

CTPS

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 198

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to surface water system - fundamentals on water quality and water quality models Review on differential equations, numerical techniques and mathematical functions – tutorials Mass balance, steady-state solution and response time, characteristics of water – important definitions Physical, chemical and biological properties of water – important definitions Issues on water supply and management, water quality erosion / deposition / sediment transport, navigability and flooding Advection, diffusion, absorption and adsorption processes – differences – examples. Computer methods and solution techniques of Euler’s, Runge-Kutta methods - simple problems Application of system models in water quality - simple problems Physical characteristics of water quality study on rivers, streams - modeling their environments. Estuaries and lakes - modeling their environments. Dissolved oxygen (DO), BOD and pH modeling. Streeter-Phelps equation on point source and distributed source. Chemical characteristics of Water quality, pH modeling, Mass-Transfer mechanisms. Discussion on water quality models; HEC 1, HEC 2 and RUNOFF RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP

1 2 3 4

5

Nota/OHP

6 7

Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP

8 9 10 11

12 13 14

UM-PT01-PK03-BR004-S01 199

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4343 Penilaian Impak Alam Sekitar 2

Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menghuraikan konsep tentang penilaian impak alam sekitar dan aplikasinya dalam memenuhi keperluan untuk konsep pembangunan mampan. 2). Mengenalpasti dan membincangkan berkenaan aktaakta alam sekitar yang berkaitan dengan penilaian impak alam sekitar. 3). Mengaplikasikan prinsip dan proses EIA untuk menganaggar dan menganalisa tahap impak alam sekitar untuk sesuatu projek. 4). Menyediakan laporan impak alam sekitar mengikut kaedah piawaian yang diperlukan. 5). Menilai dan menganalisa berbagai impak-impak alam sekitar yang di sebabkan oleh projek-projek pembangunan yang berbeza-beza Pengenalan kepada prinsip-prinsip dan asas proses penilaian impak terhadap alam sekitar yang berkenaan prosedur, metodologi, garispanduan, penyediaan laporan, pengawalan dan post audit. Penilaian berterusan : 40% Peperiksaan : 60%

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 200

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4343 Penilaian Impak Alam Sekitar 2 Bahasa Inggeris

1). Canter, L.W., “Environmental Impact Assessment” McGraw Hill Inc. 2). CIRIA, 1994 “Environmental Assessment”, Construction Industry, Research and Information.

Bahan Pengajaran/ Peralatan :

OHP / LCD projector - Power point presentation

Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting :

Kuliah, Tutorial

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 201

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to environmental impact assessment (EIA) – concept and definition Environmental issues and sustainable development its implications toward RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP 2 Notes / OHP 3 4 5 Malaysian environmental quality act. EQA 1974 and impact of EIA procedure Integrated project planning EIA procedure and process Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EIA procedure and process Notes / OHP EIA procedure and process Existing environment Assessment and environmental impact analysis Monitoring and follow up in EIA EIA approval process Society’s role in EIA process Issues and perspectives related to EIA implementation EIA case study Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP UM-PT01-PK03-BR004-S01 202 .edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Menggunakan prinsip-prinsip ekologi untuk memberikan penyelesaian kepada isu dan masalah alam sekitar. pencemaran dan peranan yang dimainkan oleh prinsipal ekologikal dalam menyelesaikan permasalahan ini Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir : 40% : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 203 . Membentuk pelan pengurusan untuk perlindungan ekosistem yang terancam.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pelajar akan dapat: 1). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. mengaplikasikan prinsip-prinsip ekologi untuk menjalankan penilaian impak alam sekitar. Mengaplikasikan prinsip-prinsip ekologi untuk mengenalpasti sebab dan asal kepada isu dan masalah alam sekitar. Dalam bahagian pertama kursus ini. kebolehtahanan ekologikal dan struktur komuniti.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. para pelajar akan didedahkan dengan kefahaman prinsipal ekologi yang utama dalam membangunkan atau meningkatkan pengurusan alam sekitar. 4).edu. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KAES4344 Isu Alam Sekitar 2 Pada akhir kursus ini. aliran tenaga dalam ekosistem. putaran biogeokimia. Bahagian kedua kursus akan membincangkan isu utama dan masalah yang dihadapi oleh saintis alam sekitar dan manusia secara amnya contohnya pemanasan sedunia. Mereka juga turut diperkenalkan dengan konsep yang meliputi definisi ekosistem. hujan asid. Hukum Faktor Mengehad. 2). 3).

Beeby. A 1993 (reprinted 1994).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 1994 (2nd edition) .edu. OHP / LCD projector .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Brewer R. Ecology 2. 3). Applying Ecology. Chapman & Hall 2). Saunders College Publishing. John Wiley & Sons Inc. The Science of Ecology. 1993. Colinvaux P. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4344 Isu Alam Sekitar 2 Bahasa Inggeris 1). Tutorials CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 204 .Power point presentation Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Lectures.

energy flow RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP 2 Notes / OHP 3 4 5 Biogeochemical cycles Limiting factors.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Definition of Ecosystems Approaches in ecological research Ecological stability Energy. concept. ecological sustainability Community structure Coastal ecosystems Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TEST/ Assignments Land and forest Surface and groundwater Fisheries and aquaculture Dynamics of human ecology Climate and atmosphere Energy and mineral resources Tutorials Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP UM-PT01-PK03-BR004-S01 205 .edu. energy pyramid.

Pengenalpastian. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4345 Pengurusan Risiko Alam Sekitar 2 Pada akhir kursus ini. Mentakrifkan pelbagai definisi dan konsep yang berkaitan dengan pengurusan risiko alam sekitar 2).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 3).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. bahan kimia yang terkandung dan risiko ke atas kesihatan juga turut dimasukkan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 5). Menilai impak kesihatan berhubung risiko alam sekitar – risiko barah secara jelasnya Konsep dan prinsipal dalam penilaian risiko alam sekitar. Membuat kiraan dengan menggunakan pelbagai jenis persamaan risiko dan kadar kriteria pembangunan 4).edu. Selain itu. Mengaplikasikan pelbagai jenis peringkat dalam pengurusan risiko alam sekitar. penilaian dan teknik kawalan dalam pengurusan risiko alam sekitar turut disentuh. pelajar akan dapat: 1). Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir : 40% : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 206 . Menentukan tindakan atau jalan untuk pengangkutan risiko.

edu. Lerch and Paleologis. Routledge. Lewis Publishers. Keith Smith.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Plants and Animals”. Tutorials Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 207 . Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4345 Pengurusan Risiko Alam Sekitar 2 Bahasa Inggeris 1. “Handbook of Chemical Risk Assessment – Health Hazards to Humans. “Environmental Risk Analysis”. 2001 Bahan Pengajaran/ Peralatan : OHP / LCD projector . McGraw-Hill. 2000 3.Power point presentation Kaedah PengajaranPembelajaran : Soft Skills : Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Lectures. Ronald Eisler. “Environmental Hazards – Assessing Risk and Reducing Disaster”. 2001 2.

Course introduction and requirements .Impacts of environmental pollution to health .edu.Rating criteria .Environmental Risk Assessment and Management on varius aspects of pollution .Rating criteria .Dealing uncertainties in risk management Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 Notes / OHP 9 Notes / OHP 10 Notes / OHP 11 Notes / OHP 12 Notes / OHP 13 Notes / OHP Notes / OHP 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 208 . quantification and control of risk .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.Identification.Food chain . quantification and control of risk .Impacts of environmental pollution .Cancer risk assessment – definitions.Pathways of environmental pollution and risks .Key definitions and concpets .Dealing uncertainties in risk management .Environmental Risk Assessment and Management on varius aspects of pollution .Food chain .Impacts of environmental pollution RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP 1 2 3 4 5 Notes / OHP .Video case studies .Cancer risk assessment – definitions. pollution-related cases and dose effects .Video case studies .Case study of major disasters of the world .Environmental Risk Assessment and Management on varius aspects of pollution .Various health impacts due to environmental risks .Introduction to environmental risk management .Impacts of environmental pollution to health .Case study of major disasters of the world . pollution-related cases and dose effects .Pathways of environmental pollution and risks .Identification.Video case studies .Various health impacts due to environmental risks .

edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Menilai teknik-teknik alternatif seperti pencegahan pencemaran (P2) atau pelemahan semulajadi Memperkenalkan sejarah. pelajar akan dapat: 1). Mengungkapkan strategi dan mengaplikasikan teori apabila merekabentuk kemudahan perawatan sisa berbahaya 5).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. definisi. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4349 Pengurusan Sisa Berbahaya 2 Pada akhir kursus ini. pengurusan dan teknik rawatan. Mengenalpasti dan mengelaskan komponen sisa berbahaya mengikut keperluan peraturan 2). Mengaplikasikan perawatan fizikal. tindakan dan peraturan berhubung sisa berbahaya. Penilaian berterusan:: 40% Peperiksaan : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 209 . Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. kimia dan biologi di dalam pengurusan sisa berbahaya 4). kenyataan dan pengangkutan pencemaran kimia dalam alam sekitar. Menentukan pengangkutan dan pencemaran kimia dalam alam sekitar 3).

Boston 2. A series 12 papers on Landfill Continuing Education Course. Handouts. 2002. Whiteboard. 2nd Edition. test. Hazardous Waste Incineration. EPA. McGraw-Hill. 2001.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. CTPS3. accessible through internet at www. LaGrega.edu. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES 4349 Pengurusan Sisa Berbahaya 2 Bahasa Inggeris Tiada 1.com.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Hazardous Waste Management. 2nd Edition. OHP. EM2 Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 210 . examination CS3. Marker. tutorial. A Collection of Solid Waste Resources. assignment. New York 3. 4. published in Waste Age. McGraw Hill. TS3. 2004 Edition. CD-ROM. Evans & Environmental Resources Management. Brunner. Buckingham. CDROM. LCD Projector Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Lecture.wasteage.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ch 1 Ref 1 Ch 2 Ref 1 Ch 3 Ref 1 Ch 4 Ref 1 Ch 4 Ref 1 Ch 5 Ref 1 Ch 6 Ref 1 Ch 7 Ref 1 Ch 8 Ref 1 Ch 9 Ref 1 Ch 9 Ref 1 Ch 10 Ref 1 Ch 10 Ref 1 Ch 11 Ref 1 Ch 11 Ref 1 Ch 12 Ref 1 Ch 12 Ref 1 Ch 13 Ref 1 Ch 14 Ref 1 Ch 15 Ref 1 1 Lecture 1-2: Hazardous waste overview and treatment Assignment: Library and internet research Lecture 3: Regulatory process Lecture 4-5: Process Fundamentals Lecture 6: Fate and Transport of Contaminants I Lecture 7: Fate and Transport of Contaminants I Lecture 8: Toxicology Lecture 9: Environmental Audit Lecture 10: Pollution Prevention Lecture 11: Facility Dev & Operation Lecture 12: Physical-Chemical Processes1 Lecture 13: Physical-Chemical ProcessesII Lecture 14: Biological Processes I Lecture 15: Biological Processes II Lecture 16: Stabilization & Solidification I Lecture 17: Stabilization & Solidification II 2 3 4 5 6 7 8 Lecture 18: Thermal Methods I 9 Lecture 19: Thermal Methods II Lecture 20: Land disposal 10 Lecture 21-22: Quantitative Risk Assessment 11 Lecture 24-25: Site & Subsurface Characterization 12 Lecture 26-27: Containment 13 Lecture 28-29: Remedial Alternative Analysis 14 TEST 2 Ch 17 Ref 1 Ch 11-17 Ref 1 Ch 16 Ref 1 UM-PT01-PK03-BR004-S01 211 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.

Memilih dan menggunakan kaedah perawatan air dan merekabentuk pada pelbagai peringkat 4). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Mengenalpasti pelbagai aktiviti perawatan air dan menilainya. 2). Menganalisa dan menyediakan laporan mengenai parameter kualiti air 3).edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menguji dan mengesahkan kemudahan teknologi perawatan air baru dan yang sedia ada Kursus ini memperkenalkan prinsip perancangan dan rekabentuk perawatan air yang boleh diperkembangkan untuk proses rekabentuk perawatan air yang lain untuk loji baru atau penaiktarafan kemudahan yang sedia ada – liputan yang mendalam dan langkah demi langkah kaedah rekabentuk – untuk seluruh loji perawatan air konvensional Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 212 . pelajar akan dapat: 1). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4356 Prinsip Kejuruteraan Bekalan Air 2 Pada akhir kursus ini.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4356 Prinsip Kejuruteraan Bekalan Air 2 Bahasa Inggeris 1). 1960. Tutorials Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 213 . Edward m.Rowe and George Tchobanoglous. D. 3). McGraw Hill International Edition. Bahan Pengajaran/ Peralatan : OHP / LCD projector .Qasim. Water Supply and Sewerage.edu.S.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.W.R. Motley and Guang Zhu. Prentice Hall PTR. 2). 1988. Water works engineering (Planning.Power point presentation Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Lectures.Steel. Syed R. 2000.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.Peavy. design and operation). H. E. McGraw Hill International Edition. Environmental Engineering.

.sources of water including small water Water supply in Malaysia .runoff – Hydraulic conductivity .edu.groundwater – problems on hydrology.infiltration – return flow . Hydrology – rainfall – catchment area . Water treatment processes design contd. act and legislations – tutorial on pipe design problems review. taste and odor control . Water treatment processes design – flow train – design of treatment plant – screening – coagulation – flocculation and precipitation. 2 Notes / OHP 3 Notes / OHP 4 Notes / OHP 5 Notes / OHP 6 Notes / OHP 7 Notes / OHP 8 9 10 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 11 Notes / OHP 12 Notes / OHP 13 Notes / OHP 14 Notes / OHP UM-PT01-PK03-BR004-S01 214 .disinfection – fluoridation .Functions of water supply unit – water laws.birth of water supply engineering – good and bad about water .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.storage . valves – location and cleaning – thawing pipes. meters.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction – importance .. Quality of water supplies – impurities of water – suspended and dissolved –types Planning and predesign studies – design considerations – water quality – design year – regulatory requirements – service area – number of connections.– sedimentation – filtration – colour.distribution Design of distribution system – Hardy Cross method of analysis of flow in a pipe network . Pumps and pumping station – working and efficiency of pumps – choice of pump types –capacity and operation curves – location of pumping station. Planning and predesign studies – plant capacity – population projection – four methods – including curve fitting – tutorial on these methods Water demand projection – municipal water demand – fire demand – design problems – water quality of raw water – selection of source Design example – design report – environmental impact assessment – state requirements Water carriages – open channel – aqueducts and water pipes design and mid term exam. Raw water intake structures – design of intakes and screens –specifications.service pipe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->