KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL MBMMBI 2012 YANG DIBEKALKAN OLEH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Untuk diisi oleh

guru Bahasa Malaysia/ English Language Tingkatan 1 (sila guna borang berasingan untuk setiap orang guru BM/BI Tingkatan 1 di sekolah anda)

BTPN NEGERI: KOD SEKOLAH:
Nyatakan Guru BM atau Guru BI:

PKG: NAMA SEKOLAH: NAMA GURU:

TAHAP PENGGUNAAN PERISIAN KURSUS PENDIDIKAN 1. Sudahkah sekolah anda menerima CD perisian pendidikan MBMMBI TINGKATAN 1 dari PKG pada bulan Ogos/ September 2011? Ya Tidak

2.

Sudahkah latihan dalaman bagi Guru BM/BI Tingkatan 1 dilaksanakan? Ya Tidak

3. Pernahkah anda menggunakan perisian kursus pendidikan MBMMBI dalam pengajaran dan pembelajaran? Ya Tidak

4. 4.1.

Sekiranya anda menjawab Ya pada soalan 1, sila jawab soalan-soalan berikut: Sila tandakan ( ¥ ) pada matapelajaran dan nyatakan kekerapan penggunaan. Matapelajaram Kekerapan penggunaan dalam seminggu 1 kali 2-5 kali
Lebih dari 5 kali

Bahasa Malaysia

English Language

1 kali

2-5 kali

Lebih dari 5 kali

4.2.

Tempat digunakan (anda boleh tanda lebih daripada satu petak) Makmal Komputer Bilik Darjah Pusat Sumber Sekolah Bilik Guru

4.3. Kaedah penggunaan perisian kursus pendidikan (anda boleh tanda lebih daripada satu petak) Secara berkumpulan Sebagai rujukan Pembelajaran kendiri Sebagai pengayaan Pembelajaran berasaskan projek Sebagai pemulihan

5. Pada pendapat anda, impak bahan pengajaran dan pembelajaran ini terhadap pembelajaran Bahasa malaysia dan English Language adalah: Berkesan Tidak berkesan