Draf Garis Panduan

Pemasangan CCTV Di Premis g CCTV Di Premis Perniagaan dan Tempat Awam

ISI KANDUNGAN :
DEFINISI DAN TUJUAN
• • • • • • • Tanggungjawab Keperluan Teknikal Mekanisme Pelaksanaan Piawaian S Pi i Spesifikasi T k ik l ifik i Teknikal Perkara-perkara Perkara perkara penting sistem cctv Liputan kamera Lokasi pemasangan semasa pemasangan

GARIS PANDUAN UMUM

GARIS PANDUAN KHUSUS

SPESIFIKASI TEKNIKAL

TELEVISYEN LITAR TERTUTUP (CCTV)
Televisyen Litar Tertutup (CCTV) bermaksud sistem televisyen yang berupaya

menghantar

(transmit) i (t it) isyarat atau i j t t imej

dalam keadaan litar tertutup, di mana isyarat atau imej tersebut hanya dapat dipantau dari sistem kedua yang bersambung secara terus dengan sistem penghantaran (transmission) yang pertama.

Merupakan penambahbaikan kepada Garis Panduan Spesifikasi Teknikal Minimum Pemasangan CCTV di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan pada 2007.GARIS PANDUAN PEMASANGAN CCTV DI PREMIS PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAM Disediakan untuk memenuhi inisiatif NKRA Jenayah bagi mengurangkan kadar jenayah jalanan di seluruh Negara. Dipasang secara menyeluruh di premis perniagaan dan kawasan persekitarannya serta tempat awam. .

taman awam dan lokasi hotspot. tempat letak kereta. Tempat tempat Tempat-tempat awam pula bermaksud kawasan tumpuan aktiviti orang awam seperti kawasan hub pengangkutan awam.DEFINISI PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAM Kompleks Membeli-belah Premis perniagaan bermaksud premis yang menjalankan aktiviti perniagaan seperti bank-bank perdagangan. Taman Awam Mesin ATM Premis / kedai 24 jam . diluar mesin . d kedai-kedai k d i k d i emas. institusi. ATM/pengurup wang. . tempat ibadat. p . kompleks k l k membeli-belah dan premis-premis perniagaan yang merupakan soft target kepada penjenayah seperti premis/kedai yang beroperasi 24 jam jam.

p gg gj . iii. merancang d ilih dan memasang CCTV di kawasan perniagaan dan tempat awam di PBT. Spesifikasi Teknikal. Prosedur pengambilan maklumat daripada sistem CCTV bagi tujuan siasatan dan d k pendakwaan. ii.TUJUAN i. Menyelaras pemasangan CCTV di premis perniagaan dan tempat awam untuk menetapkan : Skop tanggungjawab. • Agensi pelaksana. . Penggunaan Garis Panduan • Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melaksanakan secara seragam di dalam mempertimbangkan permohonan kebenaran merancang g dan laporan p cadangan g pemajuan. pemaju dan pihak awam sebagai panduan d l b i d dalam memilih.

perisian. peranti. k menghubungkaitkan / merangkaikan CCTV tersebut k t b t ke P Pusat K t Kawalan P li l Polis (PKP) termasuk kos pemasangan peralatan. termasuk kos pemasangan peralatan. dan pengoperasian dan penyelenggaraan. perisian. rangkaian dan talian komunikasi di premis mereka. • Menanggung kos : yang melibatkan pemasangan CCTV. peranti.TANGGUNGJAWAB PEMILIK/PENGURUS PREMIS PERNIAGAAN • M Memasang CCTV di premis perniagaan. rantaian dan talian komunikasi di PKP. .

T ini i k T • dianggotai oleh PBT. peniaga dan agensi-agensi lain kerajaan yang berkaitan.JAWATANKUASA PELAKSANAAN PEMASANGAN CCTV • memantau pelaksanaan pemasangan CCTV i i di peringkat PBT. persatuan • fungs g utama untuk menyelaras dan y memantau pemasangan CCTV oleh pihak premis perniagaan dan pelaksanaan sistem rangkaian/menghubungkaitkan CCTV dengan pusat kawalan polis. i . PDRM.

GARIS PANDUAN UMUM KEPERLUAN TEKNIKAL Tujuan utama pemasangan sistem CCTV adalah bagi mengurang. 4 prinsip utama fungsi sistem CCTV adalah untuk:Memantau (monitor) Mengenalpasti (identify) Mengecam (recognize) Mengesan (detect) . mengelak dan mencegah kejadian jenayah jenayah.

dan • Keupayaan K dan kaedah capaian. Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT). Auditing berkala. PBT dan PDRM akan membantu e j e p t (J ). i ii. Piawaian minimum ini meliputi : • yang digunakan. i t PIAWAIAN SPESIFIKASI TEKNIKAL Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD).MEKANISME PELAKSANAAN i. d e b tu dalam piawaian spesifikasi teknikal bagi pemasangan CCTV di premis perniagaan/tempat awam. Standard Operating Procedure. • video. dan iii. . Senarai semak untuk pemasangan CCTV di k kawasan premis swasta. • Kualiti dan • Keupayaan .

• Lokasi kamera CCTV PDRM setempat.SISTEM PEMASANGAN CCTV PERLU • Dijadikan sebagai sebahagian dari pelan induk keselamatan atau Program Bandar Selamat yang menyeluruh. perlu mendapat pengesahan • Prinsip keutamaan digunakan bagi fungsi dan tujuan sesuatu sistem CCTV yang hendak dilaksanakan. • Keutamaan perlu diberikan kepada tujuan Program Bandar Selamat dalam pelaksanaan sistem CCTV. • Perkongsian penajaan perlu dijadikan amalan di antara pihak awam dan swasta di dalam penyewaan atau pembekalan sistem CCTV. . • Diiringi dengan keperluan prinsip kesendirian (privacy) dan hak individu. dan • Semua sistem CCTV bagi sesuatu kawasan perlu dilengkapi dengan papan tanda yang bertulis “Kawasan ini diawasi oleh sistem kamera CCTV” serta di iringi dengan logo yang mempunyai standard antarabangsa.

• Pihak PBT dan PDRM hendaklah bertanggungjawab dalam pengendalian sistem CCTV. Tempat Awam • Kemampuan Sistem CCTV di tempat awam disambungkan ke Central Monitoring System (CMS) di masa hadapan untuk pemantauan 24 jam. dan y pelan • Pihak PBT dan PDRM hendaklah menyediakan p kedudukan lokasi kamera CCTV bagi rujukan di masa hadapan. dan • Pihak premis perniagaan hendaklah menyediakan pelan kedudukan lokasi kamera CCTV premisnya bagi rujukan di masa hadapan.FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTV Premis Perniagaan • K Kemampuan Sistem Si t CCTV di premis i perniagaan i disambungkan ke Central Monitoring System (CMS) di masa hadapan untuk pemantauan 24 jam. • Pihak premis perniagaan hendaklah bertanggungjawab untuk menguruskan latihan pengendalian sistem CCTV kepada kakitangan yang ditugas untuk mengendalikan sistem CCTV tersebut. .

. dan • Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakan bagi kawasan yang dipantau. • Bilangan lokasi jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan Bilangan. Institusi / Organisasi • Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhi piawaian minimum teknikal bagi tujuan pendakwaan dimahkamah. lokasi. lokasi.Samb…… FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTV Kawasan Perumahan • Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhi piawaian minimum teknikal bagi tujuan pendakwaan dimahkamah. jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan perlingkungan (coverage) dan butiran (detail) kawasan yang dipantau. dan • Sistem CCTV yang dipasang perlu mengambil kira langkah pencegahan dari aktiviti vandalisme. • Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakan bagi kawasan yang dipantau. • Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksana sistem CCTV perlu memiliki Standard Operating Procedure bagi tindakan susulan jika berlaku kegiatan jenayah yang dirakam. • Bilangan. • Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksanakan sistem CCTV perlu memiliki program penyelengaraan yang memadai. perlingkungan (coverage) dan butiran (detail) kawasan yang dipantau.

ratio saiz imej kepada saiz monitor (diagonal) hendaklah lebih dari 50 peratus peratus. perlu memenuhi Gambarajah 5 Gambarajah 4 j • Imej yang dicerap oleh kamera litar tutup boleh j y g p p menggambarkan ciri-ciri muka dan rupa fizikal individu dengan jelas. . • Unit-unit kamera yang dipasang spesifikasi dan keperluan teknikal.GARIS PANDUAN KHUSUS Perkara-perkara yang mesti dilaksanakan Semasa pemasangan Sistem CCTV • Sistem CCTV mendapat nasihat pihak PDRM atau Jawatankuasa Teknikal Bandar Selamat PBT. • Bagi kenderaan yang dicerap butiran menggambarkan dengan jelas nombor kereta . imej dapat pendaftaran Gambarajah 3 : Cerapan Imej • Satu pelan lokasi kamera CCTV perlu dijalankan bagi mendapat gambaran yang optima dan disesuaikan dengan tahap pencahayaan. • Setelah dipasang lokasi kamera CCTV perlu diujilari bagi mendapat hasil seperti yang diharapkan dari segi keberkesanan sistem tersebut. • Bagi tujuan pengecaman.

. pencahayaan. tiang. Lokasi kamera perlu mengambil kira pertumbuhan pokok. kiosk dan Turnstile Laluan Pejalan Kaki j Pelantar Stesen Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang mencukupi perlu diadakan bagi mendapat pengawasan yang menyeluruh.LIPUTAN KAMERA [ Field of View (FOV) ] Perlu mengambilkira lokasi seperti: Jalan/Laluan keluar-masuk J l /L l k l k Elevator Booth Penjualan tiket. arah turun naik matahari dan kenderaan statik. struktur.

. reka bentuk dalaman dan luaran bangunan serta kapasiti storage. Menghadap ke arah bangunan bagi menangkap gambar yang jelas. Mesin ATM Depth of field • . mesin ATM dan mesin tunai. Di laluan pelanggan hingga ke tempat letak kereta bagi tujuan tracking.PERLETAKAN KAMERA CCTV Bergantung kepada beberapa faktor seperti : • • • • keluasan. Di luar bangunan perlu mengelak dari halangan seperti pertumbuhan pokok dan pembangunan masa depan seperti papan iklan luar. p f f Lensa kamera hendaklah membolehkan depth of field dari 3 hingga 10 kaki (1 hingga 3 meter) dan kamera yang menjangkaui depth of field 10 kaki akan dapat menangkap gambar seluruh tubuh. pp y . Perletakan Kamera perlulah mengambilkira pemasangan : • • • • • Di setiap titik keluar masuk dengan sekurang-kurangnya satu p kamera/satu point transaksi. Diletak di kawasan transaksi seperti kaunter pelanggan/kaunter pandu terus. p . tahap pencahayaan.

permukaan paint proof pada lensa kamera. tidak spots tidak perlu . Sekiranya dapat dielak.LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN Langkah-langkah pencegahan sistem CCTV perlu mengambilkira perkara seperti berikut: • Memastikan cabling yang tersorok. diletakkan di ketinggian yang mencukupi dan sebagainya. kamera yang dipasang mempunyai ciri backlight compensation. • Field of view’ (FOV) kamera yang dipasang boleh dilindungi atau menimbulkan blind seperti menghala ke spot light . • Kamera perlu diubah lokasi perletakkannya sekira terdapat punca silauan seperti tingkap atau lampu limpah bagi mengelak kualiti imej yang diambil.

bank. . pajak gadai.LOKASI PEMASANGAN SISTEM CCTV i. Premis perniagaan/rumah kedai Semua premis perniagaan dan rumah kedai yang berisiko tinggi (soft target) seperti kedai emas. pengurup wang dan minimarket. Pemasangan kamera CCTV hendaklah dipasang dihadapan premis perniagaan/rumah kedai sekira menghadapi masalah ruang yang terhad. supermarket dan sebagainya p perlu memasang g sistem CCTV yang bersesuaian di dalam dan di luar premis.

p g • kawasan meletak kereta yang dibina bersama pembangunan perniagaan sama ada kompleks (basement atau di kawasan luar bangunan) atau di rumah kedai. . dan • S Semua k keperluan seperti d k l di kawasan perniagaan di atas. • Sekurang-kurangnya satu unit kamera bagi jalan keluar masuk tempat letak kereta.ii. Kompleks Membeli-belah Semua k S kompleks membeli-belah l k b li b l h perlu dilengkapi dengan sistem CCTV yang dapat merakam serta memantau pergerakan pekerja dan pelanggan. Kamera juga perlu dipasang di: • akses masuk dan keluar dari basement parking. Permohonan kebenaran merancang bagi sesebuah kompleks membeli belah seperti membeli-belah hypermarket dan superstore juga mesti menyediakan pelan lokasi CCTV yang disahkan oleh pihak PDRM PDRM.

tokong dan kuil dilengkapi dengan kamera CCTV bagi tujuan keselamatan awam awam. dan • Posisi kamera sebaik mungkin menghadap 90 darjah ke arah jalan belakang. gereja. . iv. Kawasan Perumahan Bagi kawasan perumahan selain daripada perumahan gated turut digalakkan memasang sistem CCTV. Rumah Ibadat PBT perlu memastikan semua perkarangan l tik k tempat ibadat seperti masjid. Kamera CCTV digalakkan diletak dikawasan berikut: • Kawasan keluar masuk jalan utama ke kawasan perumahan.iii.

di perkarangan tadika dan taska. vi.v. t LRT stesen k t i d keretapi dan t terminal b / l serta i l bas/rel t lapangan terbang. Papan tanda yang mencukupi perlu disediakan bagi memberi amaran kepada orang awam. Taman Awam Taman awam termasuk padang permainan kanakkanak. taman rekreasi kanak rekreasi. LRT. utiliti. Hub pengangkutan awam termasuk perhentian bas. taman bunga bunga. Taman Awam . Hub Pengangkutan Awam Sistem CCTV yang berkesan perlu dipasang di kawasan dan perkarangan hub pengangkutan awam. zon penampan perlu dilengkapi dengan sistem CCTV bagi memastikan kejadian jenayah di kawasan ini dapat dipantau dan dibendung.

• Berhadapan dengan (right angled) unit kediaman seperti bilik tidur.vii. • Kawasan Keselamatan sebagai contoh Balai Polis. • Bilik persalinan atau tandas awam. . pusat latihan dan lain lain lain-lain yang berkaitan berkaitan. Kem Tentera Darat/Udara/Laut). Kawasan Yang Tidak Dibenarkan g Kawasan tidak dibenarkan diliputi oleh Kamera CCTV adalah.

iii. dan iv. Sistem transmisi.SPESIFIKASI TEKNIKAL Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi Bagi memastikan sistem CCTV dapat menampung g p p g perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi masa depan. Faktor-faktor tambahan yang p y g perlu diambil kira dalam penyelenggaraan CCTV. ii. . Seni bina i t ii S i bi sistem d i f t kt j i dan infrastruktur jaringan. Konfigurasi sistem dan spesifikasi peralatan. maka keperluan teknikal sistem CCTV perlu mengambil kira perkara berikut : i.

coaxial dan fiber optic). PBT perlu memohon (melalui KPKT) penguntukan radas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) terlebih dahulu. . Sistem Transmisi • Penghantaran ata transmission imej perl ada atau perlu sambungan media berikut : Wayar/Kabel (iaitu melalui kabel twisted pair. dan Jalur Lebar Tanpa Wayar (Wireless Broadband).650 GHz hingga 5. • Bagi transmisi wireless broadband PBT boleh menggunakan jalur spektrum berikut : Jalur frekuensi 5.Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi i.725 GHz bagi tujuan pemasangan CCTV..SPESIFIKASI TEKNIKAL.

Aspek aplikasi. . bil A k lik i k bilangan k kamera. k d bi kadar bit (bit rate). Menyediakan mekanisme kawalan maklumat di Bilik Kawalan PBT dan PDRM.SPESIFIKASI TEKNIKAL. Sistem Transmisi • Penggunaan mana-mana jalur frekuensi perlu mengambilkira : Penyaluran di peringkat rangkaian pusat (Negara).. pencegahan dan siasatan jenayah. spektrum. Mengikut keperluan spesifikasi PDRM supaya k liti M gik t k l ifik i kualiti maklumat dan paparan imej kamera dapat digunakan dalam proses membendung dan menyiasat kes jenayah (sekurang kurangnya 15 frame/saat) (sekurang-kurangnya frame/saat). mobiliti dan jejari cell tipikal (typical cell radius). i i Dihubungkan kepada PDRM bagi tujuan pemantauan.. • Sistem CCTV yang dipasang oleh PBT perlu: Mendapat nasihat SKMM mengenai penggunaan manamana j l f k jalur frekuensi yang sesuai. agihan (Negeri) dan akses (Pihak Berkuasa Tempatan).Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi Samb. ii.

Seni Bina Sistem dan Infrastruktur Jaringan Seni bina sistem tanpa wayar yang dicadangkan adalah secara penggunaan campuran k d h ‘P i t t M lti P i t’ ‘P i t t P i t’ sebagai sokongan kaedah ‘Point to Multi Point’.Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi ii. . ‘Point to Point’ b i k serta kaedah ‘Mesh Network’ di peringkat akhir bagi memperolehi litupan yang optima serta penggunaan semula frekuensi yang cekap.SPESIFIKASI TEKNIKAL.

iii. tahap k l h keselamatan yang memuaskan d k dan lain-lain. t k t Stesen Utama (Base Station) . ruang perkakasan sistem. Stesen Utama ini akan bertindak sebagai pusat komunikasi/main server network centre. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Konfigurasi Si t K fi i Sistem yang b beroperasi melalui Wi l i l l i Wireless Wid A Wide Area Network (WWAN) mengandungi : akan dikenalpasti berdasarkan kemudahan sedia ada seperti bekalan elektrik (termasuk janakuasa). ruang untuk penempatan sistem antena.

. Pusat kawalan ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan terkini untuk pemantauan serta perhubungan dua hala yang bersifat mesra pengguna. Pusat Kawalan Bergerak juga boleh diadakan jika diperlukan. iii. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Pusat Kawalan (Control Centre) dicadangkan beroperasi di pusat kawalan PBT. Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Kontinjen. Bilik G k P j b P li K i j Gerakan Ib P j b Ibu Pejabat Polis Daerah atau mana-mana lokasi yang diperlukan oleh pihak PDRM atau PBT.Samb.. Bilangan Pusat Kawalan tidak terhad kerana sistem i i b tid k t h d k i t ini beroperasi d l i dalam WAN platform..

. . Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Tapak Kamera (Camera Site) akan dikenalpasti oleh PDRM dan PBT berdasarkan lokasi-lokasi yang kerap b l k k berlakunya k jenayah (crime prone areas) kes h i serta keperluan pengurusan trafik. Bilangan tapak kamera yang boleh dipasang dalam sistem ini adalah tidak terhad dan sistem ini boleh menampung penambahan tapak kamera jika perlu. Tapak Kamera akan dilengkapi dengan kamera.Samb. sistem siaraya untuk pengumuman awam serta sistem penggera (alarm system) dan intercom yang disambung terus kepada pusat kawalan. Kamera (Pan. Tilt.. Zoom) yang mempunyai ketahanan terhadap penyalahgunaan. iii.

Lain-lain Peralatan Lain-lain peralatan yang diperlukan adalah: Rak Peralatan. dan Pencahayaan. Talian Rakan COP. Peralatan Pemadam Kebakaran. Sokongan Bekalan Elektrik (Power Back up). Hospital dan sebagainya.iv. Pencetak berwarna. . p g Papan Tanda/Sticker Pemasangan CCTV dan No. PBT. ‘Camera Site Collapsible Poles’.

Semua kamera perlu disenggara tid k k di tidak kurang d i d (2) k li setahun. PBT atau pemilik bangunan perlu memainkan peranan bagi memastikan bekalan kuasa yang berterusan dan optima untuk keperluan kamera. .V. Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil Kira Dalam Penyelenggaraan CCTV P l • Bekalan elektrik terutamanya di k kawasan terbuka hanya boleh dikawal oleh PBT dan TNB. dari dua kali t h Kamera yang dipasang di luar premis dan di taman-taman yang terdedah kepada hujan. • Penyenggaraan sistem CCTV adalah d l h penting dan perlu diambilkira sebagai sebahagian daripada proses pemasangan. panas dan habuk dicadangkan untuk membuat penyenggaraan lebih kerap untuk ketahanan kamera. Bekalan kuasa yang tidak stabil akan memberi kesan b k k k buruk kepada j d jangka h k hayat k t kamera d dan pelayan video.

Operasi dan keadaan kipas peredaran udara. V. Operasi ‘lightning surge isolator’. • Penyelenggaraan bagi CCTV perlu melibatkan perkhidmatan diagnosis. b Fungsi operasi dan keadaan pelayar. ujian fungsi. video.. Integriti kabel dan I t iti k b l d penyambungan. pemeriksaan peralatan dan penyenggaraan perkara-perkara berikut : Prestasi kamera. dicadangkan supaya tiang khas (untuk CCTV yang dipasangkan di tiang seperti di taman-taman) yang boleh dilaraskan ketinggiannya (tidak ) g g p g melebihi 15m) digunakan bagi memudahkan aktiviti pemasangan dan penyenggaraan..Samb. Operasi ‘video power surge isolator’. Integriti penutup logam . Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil Kira Dalam Penyelenggaraan CCTV • Kedudukan kamera adalah sangat penting kerana kedudukan kamera yang terlalu tinggi akan menyukarkan aktiviti penyenggaraan. dan Pembaharuan ‘firmware’ (jika ada) . Operasi penambah kilat. Oleh itu. Operasi kamera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful