Draf Garis Panduan

Pemasangan CCTV Di Premis g CCTV Di Premis Perniagaan dan Tempat Awam

ISI KANDUNGAN :
DEFINISI DAN TUJUAN
• • • • • • • Tanggungjawab Keperluan Teknikal Mekanisme Pelaksanaan Piawaian S Pi i Spesifikasi T k ik l ifik i Teknikal Perkara-perkara Perkara perkara penting sistem cctv Liputan kamera Lokasi pemasangan semasa pemasangan

GARIS PANDUAN UMUM

GARIS PANDUAN KHUSUS

SPESIFIKASI TEKNIKAL

TELEVISYEN LITAR TERTUTUP (CCTV)
Televisyen Litar Tertutup (CCTV) bermaksud sistem televisyen yang berupaya

menghantar

(transmit) i (t it) isyarat atau i j t t imej

dalam keadaan litar tertutup, di mana isyarat atau imej tersebut hanya dapat dipantau dari sistem kedua yang bersambung secara terus dengan sistem penghantaran (transmission) yang pertama.

GARIS PANDUAN PEMASANGAN CCTV DI PREMIS PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAM Disediakan untuk memenuhi inisiatif NKRA Jenayah bagi mengurangkan kadar jenayah jalanan di seluruh Negara. Merupakan penambahbaikan kepada Garis Panduan Spesifikasi Teknikal Minimum Pemasangan CCTV di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan pada 2007. . Dipasang secara menyeluruh di premis perniagaan dan kawasan persekitarannya serta tempat awam.

tempat letak kereta. Taman Awam Mesin ATM Premis / kedai 24 jam . p . taman awam dan lokasi hotspot. institusi. diluar mesin . d kedai-kedai k d i k d i emas. kompleks k l k membeli-belah dan premis-premis perniagaan yang merupakan soft target kepada penjenayah seperti premis/kedai yang beroperasi 24 jam jam. . ATM/pengurup wang.DEFINISI PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAM Kompleks Membeli-belah Premis perniagaan bermaksud premis yang menjalankan aktiviti perniagaan seperti bank-bank perdagangan. Tempat tempat Tempat-tempat awam pula bermaksud kawasan tumpuan aktiviti orang awam seperti kawasan hub pengangkutan awam. tempat ibadat.

. Spesifikasi Teknikal. iii. ii. pemaju dan pihak awam sebagai panduan d l b i d dalam memilih. Prosedur pengambilan maklumat daripada sistem CCTV bagi tujuan siasatan dan d k pendakwaan. Menyelaras pemasangan CCTV di premis perniagaan dan tempat awam untuk menetapkan : Skop tanggungjawab. p gg gj . merancang d ilih dan memasang CCTV di kawasan perniagaan dan tempat awam di PBT. • Agensi pelaksana. Penggunaan Garis Panduan • Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melaksanakan secara seragam di dalam mempertimbangkan permohonan kebenaran merancang g dan laporan p cadangan g pemajuan.TUJUAN i.

rangkaian dan talian komunikasi di premis mereka.TANGGUNGJAWAB PEMILIK/PENGURUS PREMIS PERNIAGAAN • M Memasang CCTV di premis perniagaan. perisian. termasuk kos pemasangan peralatan. perisian. . k menghubungkaitkan / merangkaikan CCTV tersebut k t b t ke P Pusat K t Kawalan P li l Polis (PKP) termasuk kos pemasangan peralatan. peranti. peranti. • Menanggung kos : yang melibatkan pemasangan CCTV. dan pengoperasian dan penyelenggaraan. rantaian dan talian komunikasi di PKP.

PDRM. peniaga dan agensi-agensi lain kerajaan yang berkaitan. T ini i k T • dianggotai oleh PBT. persatuan • fungs g utama untuk menyelaras dan y memantau pemasangan CCTV oleh pihak premis perniagaan dan pelaksanaan sistem rangkaian/menghubungkaitkan CCTV dengan pusat kawalan polis. i .JAWATANKUASA PELAKSANAAN PEMASANGAN CCTV • memantau pelaksanaan pemasangan CCTV i i di peringkat PBT.

GARIS PANDUAN UMUM KEPERLUAN TEKNIKAL Tujuan utama pemasangan sistem CCTV adalah bagi mengurang. 4 prinsip utama fungsi sistem CCTV adalah untuk:Memantau (monitor) Mengenalpasti (identify) Mengecam (recognize) Mengesan (detect) . mengelak dan mencegah kejadian jenayah jenayah.

Auditing berkala. . i ii. i t PIAWAIAN SPESIFIKASI TEKNIKAL Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD). Piawaian minimum ini meliputi : • yang digunakan. • Kualiti dan • Keupayaan . Senarai semak untuk pemasangan CCTV di k kawasan premis swasta. PBT dan PDRM akan membantu e j e p t (J ). dan iii. d e b tu dalam piawaian spesifikasi teknikal bagi pemasangan CCTV di premis perniagaan/tempat awam.MEKANISME PELAKSANAAN i. Standard Operating Procedure. • video. Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT). dan • Keupayaan K dan kaedah capaian.

. • Lokasi kamera CCTV PDRM setempat. • Keutamaan perlu diberikan kepada tujuan Program Bandar Selamat dalam pelaksanaan sistem CCTV. dan • Semua sistem CCTV bagi sesuatu kawasan perlu dilengkapi dengan papan tanda yang bertulis “Kawasan ini diawasi oleh sistem kamera CCTV” serta di iringi dengan logo yang mempunyai standard antarabangsa. • Diiringi dengan keperluan prinsip kesendirian (privacy) dan hak individu. • Perkongsian penajaan perlu dijadikan amalan di antara pihak awam dan swasta di dalam penyewaan atau pembekalan sistem CCTV.SISTEM PEMASANGAN CCTV PERLU • Dijadikan sebagai sebahagian dari pelan induk keselamatan atau Program Bandar Selamat yang menyeluruh. perlu mendapat pengesahan • Prinsip keutamaan digunakan bagi fungsi dan tujuan sesuatu sistem CCTV yang hendak dilaksanakan.

Tempat Awam • Kemampuan Sistem CCTV di tempat awam disambungkan ke Central Monitoring System (CMS) di masa hadapan untuk pemantauan 24 jam. • Pihak premis perniagaan hendaklah bertanggungjawab untuk menguruskan latihan pengendalian sistem CCTV kepada kakitangan yang ditugas untuk mengendalikan sistem CCTV tersebut. dan y pelan • Pihak PBT dan PDRM hendaklah menyediakan p kedudukan lokasi kamera CCTV bagi rujukan di masa hadapan. .FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTV Premis Perniagaan • K Kemampuan Sistem Si t CCTV di premis i perniagaan i disambungkan ke Central Monitoring System (CMS) di masa hadapan untuk pemantauan 24 jam. dan • Pihak premis perniagaan hendaklah menyediakan pelan kedudukan lokasi kamera CCTV premisnya bagi rujukan di masa hadapan. • Pihak PBT dan PDRM hendaklah bertanggungjawab dalam pengendalian sistem CCTV.

dan • Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakan bagi kawasan yang dipantau. • Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakan bagi kawasan yang dipantau.Samb…… FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTV Kawasan Perumahan • Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhi piawaian minimum teknikal bagi tujuan pendakwaan dimahkamah. • Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksana sistem CCTV perlu memiliki Standard Operating Procedure bagi tindakan susulan jika berlaku kegiatan jenayah yang dirakam. lokasi. • Bilangan lokasi jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan Bilangan. dan • Sistem CCTV yang dipasang perlu mengambil kira langkah pencegahan dari aktiviti vandalisme. • Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksanakan sistem CCTV perlu memiliki program penyelengaraan yang memadai. jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan perlingkungan (coverage) dan butiran (detail) kawasan yang dipantau. lokasi. • Bilangan. perlingkungan (coverage) dan butiran (detail) kawasan yang dipantau. Institusi / Organisasi • Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhi piawaian minimum teknikal bagi tujuan pendakwaan dimahkamah. .

• Unit-unit kamera yang dipasang spesifikasi dan keperluan teknikal. imej dapat pendaftaran Gambarajah 3 : Cerapan Imej • Satu pelan lokasi kamera CCTV perlu dijalankan bagi mendapat gambaran yang optima dan disesuaikan dengan tahap pencahayaan. • Setelah dipasang lokasi kamera CCTV perlu diujilari bagi mendapat hasil seperti yang diharapkan dari segi keberkesanan sistem tersebut. perlu memenuhi Gambarajah 5 Gambarajah 4 j • Imej yang dicerap oleh kamera litar tutup boleh j y g p p menggambarkan ciri-ciri muka dan rupa fizikal individu dengan jelas. • Bagi kenderaan yang dicerap butiran menggambarkan dengan jelas nombor kereta . • Bagi tujuan pengecaman.GARIS PANDUAN KHUSUS Perkara-perkara yang mesti dilaksanakan Semasa pemasangan Sistem CCTV • Sistem CCTV mendapat nasihat pihak PDRM atau Jawatankuasa Teknikal Bandar Selamat PBT. ratio saiz imej kepada saiz monitor (diagonal) hendaklah lebih dari 50 peratus peratus. .

tiang.LIPUTAN KAMERA [ Field of View (FOV) ] Perlu mengambilkira lokasi seperti: Jalan/Laluan keluar-masuk J l /L l k l k Elevator Booth Penjualan tiket. . arah turun naik matahari dan kenderaan statik. Lokasi kamera perlu mengambil kira pertumbuhan pokok. kiosk dan Turnstile Laluan Pejalan Kaki j Pelantar Stesen Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang mencukupi perlu diadakan bagi mendapat pengawasan yang menyeluruh. struktur. pencahayaan.

Menghadap ke arah bangunan bagi menangkap gambar yang jelas. Di luar bangunan perlu mengelak dari halangan seperti pertumbuhan pokok dan pembangunan masa depan seperti papan iklan luar. p . reka bentuk dalaman dan luaran bangunan serta kapasiti storage. pp y .PERLETAKAN KAMERA CCTV Bergantung kepada beberapa faktor seperti : • • • • keluasan. Perletakan Kamera perlulah mengambilkira pemasangan : • • • • • Di setiap titik keluar masuk dengan sekurang-kurangnya satu p kamera/satu point transaksi. Diletak di kawasan transaksi seperti kaunter pelanggan/kaunter pandu terus. tahap pencahayaan. Di laluan pelanggan hingga ke tempat letak kereta bagi tujuan tracking. mesin ATM dan mesin tunai. Mesin ATM Depth of field • . p f f Lensa kamera hendaklah membolehkan depth of field dari 3 hingga 10 kaki (1 hingga 3 meter) dan kamera yang menjangkaui depth of field 10 kaki akan dapat menangkap gambar seluruh tubuh. .

Sekiranya dapat dielak. kamera yang dipasang mempunyai ciri backlight compensation. • Field of view’ (FOV) kamera yang dipasang boleh dilindungi atau menimbulkan blind seperti menghala ke spot light . • Kamera perlu diubah lokasi perletakkannya sekira terdapat punca silauan seperti tingkap atau lampu limpah bagi mengelak kualiti imej yang diambil. diletakkan di ketinggian yang mencukupi dan sebagainya. tidak spots tidak perlu . permukaan paint proof pada lensa kamera.LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN Langkah-langkah pencegahan sistem CCTV perlu mengambilkira perkara seperti berikut: • Memastikan cabling yang tersorok.

Premis perniagaan/rumah kedai Semua premis perniagaan dan rumah kedai yang berisiko tinggi (soft target) seperti kedai emas. Pemasangan kamera CCTV hendaklah dipasang dihadapan premis perniagaan/rumah kedai sekira menghadapi masalah ruang yang terhad. supermarket dan sebagainya p perlu memasang g sistem CCTV yang bersesuaian di dalam dan di luar premis. bank. pengurup wang dan minimarket.LOKASI PEMASANGAN SISTEM CCTV i. pajak gadai. .

p g • kawasan meletak kereta yang dibina bersama pembangunan perniagaan sama ada kompleks (basement atau di kawasan luar bangunan) atau di rumah kedai. Permohonan kebenaran merancang bagi sesebuah kompleks membeli belah seperti membeli-belah hypermarket dan superstore juga mesti menyediakan pelan lokasi CCTV yang disahkan oleh pihak PDRM PDRM. dan • S Semua k keperluan seperti d k l di kawasan perniagaan di atas.ii. • Sekurang-kurangnya satu unit kamera bagi jalan keluar masuk tempat letak kereta. . Kompleks Membeli-belah Semua k S kompleks membeli-belah l k b li b l h perlu dilengkapi dengan sistem CCTV yang dapat merakam serta memantau pergerakan pekerja dan pelanggan. Kamera juga perlu dipasang di: • akses masuk dan keluar dari basement parking.

. tokong dan kuil dilengkapi dengan kamera CCTV bagi tujuan keselamatan awam awam. Kamera CCTV digalakkan diletak dikawasan berikut: • Kawasan keluar masuk jalan utama ke kawasan perumahan. iv. Kawasan Perumahan Bagi kawasan perumahan selain daripada perumahan gated turut digalakkan memasang sistem CCTV. Rumah Ibadat PBT perlu memastikan semua perkarangan l tik k tempat ibadat seperti masjid. dan • Posisi kamera sebaik mungkin menghadap 90 darjah ke arah jalan belakang. gereja.iii.

Taman Awam . Hub pengangkutan awam termasuk perhentian bas. taman rekreasi kanak rekreasi. zon penampan perlu dilengkapi dengan sistem CCTV bagi memastikan kejadian jenayah di kawasan ini dapat dipantau dan dibendung. utiliti. Papan tanda yang mencukupi perlu disediakan bagi memberi amaran kepada orang awam.v. t LRT stesen k t i d keretapi dan t terminal b / l serta i l bas/rel t lapangan terbang. Taman Awam Taman awam termasuk padang permainan kanakkanak. di perkarangan tadika dan taska. Hub Pengangkutan Awam Sistem CCTV yang berkesan perlu dipasang di kawasan dan perkarangan hub pengangkutan awam. vi. LRT. taman bunga bunga.

Kawasan Yang Tidak Dibenarkan g Kawasan tidak dibenarkan diliputi oleh Kamera CCTV adalah. . Kem Tentera Darat/Udara/Laut). • Berhadapan dengan (right angled) unit kediaman seperti bilik tidur. • Kawasan Keselamatan sebagai contoh Balai Polis. pusat latihan dan lain lain lain-lain yang berkaitan berkaitan. • Bilik persalinan atau tandas awam.vii.

dan iv.SPESIFIKASI TEKNIKAL Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi Bagi memastikan sistem CCTV dapat menampung g p p g perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi masa depan. iii. Sistem transmisi. maka keperluan teknikal sistem CCTV perlu mengambil kira perkara berikut : i. Konfigurasi sistem dan spesifikasi peralatan. Faktor-faktor tambahan yang p y g perlu diambil kira dalam penyelenggaraan CCTV. . Seni bina i t ii S i bi sistem d i f t kt j i dan infrastruktur jaringan. ii.

Sistem Transmisi • Penghantaran ata transmission imej perl ada atau perlu sambungan media berikut : Wayar/Kabel (iaitu melalui kabel twisted pair.725 GHz bagi tujuan pemasangan CCTV.SPESIFIKASI TEKNIKAL. PBT perlu memohon (melalui KPKT) penguntukan radas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) terlebih dahulu. . • Bagi transmisi wireless broadband PBT boleh menggunakan jalur spektrum berikut : Jalur frekuensi 5.. coaxial dan fiber optic).650 GHz hingga 5. dan Jalur Lebar Tanpa Wayar (Wireless Broadband).Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi i.

Menyediakan mekanisme kawalan maklumat di Bilik Kawalan PBT dan PDRM. ii. mobiliti dan jejari cell tipikal (typical cell radius). • Sistem CCTV yang dipasang oleh PBT perlu: Mendapat nasihat SKMM mengenai penggunaan manamana j l f k jalur frekuensi yang sesuai. k d bi kadar bit (bit rate).. agihan (Negeri) dan akses (Pihak Berkuasa Tempatan). spektrum..SPESIFIKASI TEKNIKAL. Sistem Transmisi • Penggunaan mana-mana jalur frekuensi perlu mengambilkira : Penyaluran di peringkat rangkaian pusat (Negara). pencegahan dan siasatan jenayah. .Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi Samb. Aspek aplikasi. bil A k lik i k bilangan k kamera. i i Dihubungkan kepada PDRM bagi tujuan pemantauan. Mengikut keperluan spesifikasi PDRM supaya k liti M gik t k l ifik i kualiti maklumat dan paparan imej kamera dapat digunakan dalam proses membendung dan menyiasat kes jenayah (sekurang kurangnya 15 frame/saat) (sekurang-kurangnya frame/saat).

SPESIFIKASI TEKNIKAL. ‘Point to Point’ b i k serta kaedah ‘Mesh Network’ di peringkat akhir bagi memperolehi litupan yang optima serta penggunaan semula frekuensi yang cekap. Seni Bina Sistem dan Infrastruktur Jaringan Seni bina sistem tanpa wayar yang dicadangkan adalah secara penggunaan campuran k d h ‘P i t t M lti P i t’ ‘P i t t P i t’ sebagai sokongan kaedah ‘Point to Multi Point’. .Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi ii.

Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Konfigurasi Si t K fi i Sistem yang b beroperasi melalui Wi l i l l i Wireless Wid A Wide Area Network (WWAN) mengandungi : akan dikenalpasti berdasarkan kemudahan sedia ada seperti bekalan elektrik (termasuk janakuasa). t k t Stesen Utama (Base Station) .iii. tahap k l h keselamatan yang memuaskan d k dan lain-lain. ruang perkakasan sistem. ruang untuk penempatan sistem antena. Stesen Utama ini akan bertindak sebagai pusat komunikasi/main server network centre.

. Pusat kawalan ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan terkini untuk pemantauan serta perhubungan dua hala yang bersifat mesra pengguna. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Pusat Kawalan (Control Centre) dicadangkan beroperasi di pusat kawalan PBT. Bilik G k P j b P li K i j Gerakan Ib P j b Ibu Pejabat Polis Daerah atau mana-mana lokasi yang diperlukan oleh pihak PDRM atau PBT. . Pusat Kawalan Bergerak juga boleh diadakan jika diperlukan.Samb. Bilangan Pusat Kawalan tidak terhad kerana sistem i i b tid k t h d k i t ini beroperasi d l i dalam WAN platform. iii. Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Kontinjen..

Tapak Kamera akan dilengkapi dengan kamera.. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Tapak Kamera (Camera Site) akan dikenalpasti oleh PDRM dan PBT berdasarkan lokasi-lokasi yang kerap b l k k berlakunya k jenayah (crime prone areas) kes h i serta keperluan pengurusan trafik. iii. . Bilangan tapak kamera yang boleh dipasang dalam sistem ini adalah tidak terhad dan sistem ini boleh menampung penambahan tapak kamera jika perlu.Samb.. Zoom) yang mempunyai ketahanan terhadap penyalahgunaan. sistem siaraya untuk pengumuman awam serta sistem penggera (alarm system) dan intercom yang disambung terus kepada pusat kawalan. Tilt. Kamera (Pan.

. Peralatan Pemadam Kebakaran. Pencetak berwarna.iv. PBT. Lain-lain Peralatan Lain-lain peralatan yang diperlukan adalah: Rak Peralatan. Sokongan Bekalan Elektrik (Power Back up). Talian Rakan COP. dan Pencahayaan. ‘Camera Site Collapsible Poles’. Hospital dan sebagainya. p g Papan Tanda/Sticker Pemasangan CCTV dan No.

PBT atau pemilik bangunan perlu memainkan peranan bagi memastikan bekalan kuasa yang berterusan dan optima untuk keperluan kamera.V. • Penyenggaraan sistem CCTV adalah d l h penting dan perlu diambilkira sebagai sebahagian daripada proses pemasangan. Bekalan kuasa yang tidak stabil akan memberi kesan b k k k buruk kepada j d jangka h k hayat k t kamera d dan pelayan video. panas dan habuk dicadangkan untuk membuat penyenggaraan lebih kerap untuk ketahanan kamera. dari dua kali t h Kamera yang dipasang di luar premis dan di taman-taman yang terdedah kepada hujan. . Semua kamera perlu disenggara tid k k di tidak kurang d i d (2) k li setahun. Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil Kira Dalam Penyelenggaraan CCTV P l • Bekalan elektrik terutamanya di k kawasan terbuka hanya boleh dikawal oleh PBT dan TNB.

Samb. dan Pembaharuan ‘firmware’ (jika ada) . • Penyelenggaraan bagi CCTV perlu melibatkan perkhidmatan diagnosis. Operasi dan keadaan kipas peredaran udara. Operasi ‘lightning surge isolator’. Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil Kira Dalam Penyelenggaraan CCTV • Kedudukan kamera adalah sangat penting kerana kedudukan kamera yang terlalu tinggi akan menyukarkan aktiviti penyenggaraan. Oleh itu. dicadangkan supaya tiang khas (untuk CCTV yang dipasangkan di tiang seperti di taman-taman) yang boleh dilaraskan ketinggiannya (tidak ) g g p g melebihi 15m) digunakan bagi memudahkan aktiviti pemasangan dan penyenggaraan. ujian fungsi. Operasi ‘video power surge isolator’. Operasi penambah kilat.. V. Operasi kamera.. Integriti penutup logam . Integriti kabel dan I t iti k b l d penyambungan. b Fungsi operasi dan keadaan pelayar. pemeriksaan peralatan dan penyenggaraan perkara-perkara berikut : Prestasi kamera. video.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful