P. 1
Pemasangan CCTV Di Premis Perniagaan Dan Tempat Awam

Pemasangan CCTV Di Premis Perniagaan Dan Tempat Awam

|Views: 231|Likes:
Published by Muhamad Farid

More info:

Published by: Muhamad Farid on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

Draf Garis Panduan

Pemasangan CCTV Di Premis g CCTV Di Premis Perniagaan dan Tempat Awam

ISI KANDUNGAN :
DEFINISI DAN TUJUAN
• • • • • • • Tanggungjawab Keperluan Teknikal Mekanisme Pelaksanaan Piawaian S Pi i Spesifikasi T k ik l ifik i Teknikal Perkara-perkara Perkara perkara penting sistem cctv Liputan kamera Lokasi pemasangan semasa pemasangan

GARIS PANDUAN UMUM

GARIS PANDUAN KHUSUS

SPESIFIKASI TEKNIKAL

TELEVISYEN LITAR TERTUTUP (CCTV)
Televisyen Litar Tertutup (CCTV) bermaksud sistem televisyen yang berupaya

menghantar

(transmit) i (t it) isyarat atau i j t t imej

dalam keadaan litar tertutup, di mana isyarat atau imej tersebut hanya dapat dipantau dari sistem kedua yang bersambung secara terus dengan sistem penghantaran (transmission) yang pertama.

Merupakan penambahbaikan kepada Garis Panduan Spesifikasi Teknikal Minimum Pemasangan CCTV di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan pada 2007. .GARIS PANDUAN PEMASANGAN CCTV DI PREMIS PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAM Disediakan untuk memenuhi inisiatif NKRA Jenayah bagi mengurangkan kadar jenayah jalanan di seluruh Negara. Dipasang secara menyeluruh di premis perniagaan dan kawasan persekitarannya serta tempat awam.

tempat letak kereta. d kedai-kedai k d i k d i emas. Tempat tempat Tempat-tempat awam pula bermaksud kawasan tumpuan aktiviti orang awam seperti kawasan hub pengangkutan awam. diluar mesin . Taman Awam Mesin ATM Premis / kedai 24 jam . tempat ibadat. taman awam dan lokasi hotspot. institusi. p .DEFINISI PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAM Kompleks Membeli-belah Premis perniagaan bermaksud premis yang menjalankan aktiviti perniagaan seperti bank-bank perdagangan. kompleks k l k membeli-belah dan premis-premis perniagaan yang merupakan soft target kepada penjenayah seperti premis/kedai yang beroperasi 24 jam jam. . ATM/pengurup wang.

pemaju dan pihak awam sebagai panduan d l b i d dalam memilih. Menyelaras pemasangan CCTV di premis perniagaan dan tempat awam untuk menetapkan : Skop tanggungjawab. Penggunaan Garis Panduan • Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melaksanakan secara seragam di dalam mempertimbangkan permohonan kebenaran merancang g dan laporan p cadangan g pemajuan. Spesifikasi Teknikal. merancang d ilih dan memasang CCTV di kawasan perniagaan dan tempat awam di PBT. .TUJUAN i. ii. • Agensi pelaksana. Prosedur pengambilan maklumat daripada sistem CCTV bagi tujuan siasatan dan d k pendakwaan. p gg gj . iii.

rangkaian dan talian komunikasi di premis mereka. perisian. peranti. termasuk kos pemasangan peralatan. peranti. . perisian. k menghubungkaitkan / merangkaikan CCTV tersebut k t b t ke P Pusat K t Kawalan P li l Polis (PKP) termasuk kos pemasangan peralatan. dan pengoperasian dan penyelenggaraan. • Menanggung kos : yang melibatkan pemasangan CCTV.TANGGUNGJAWAB PEMILIK/PENGURUS PREMIS PERNIAGAAN • M Memasang CCTV di premis perniagaan. rantaian dan talian komunikasi di PKP.

i . T ini i k T • dianggotai oleh PBT. PDRM. persatuan • fungs g utama untuk menyelaras dan y memantau pemasangan CCTV oleh pihak premis perniagaan dan pelaksanaan sistem rangkaian/menghubungkaitkan CCTV dengan pusat kawalan polis.JAWATANKUASA PELAKSANAAN PEMASANGAN CCTV • memantau pelaksanaan pemasangan CCTV i i di peringkat PBT. peniaga dan agensi-agensi lain kerajaan yang berkaitan.

mengelak dan mencegah kejadian jenayah jenayah. 4 prinsip utama fungsi sistem CCTV adalah untuk:Memantau (monitor) Mengenalpasti (identify) Mengecam (recognize) Mengesan (detect) .GARIS PANDUAN UMUM KEPERLUAN TEKNIKAL Tujuan utama pemasangan sistem CCTV adalah bagi mengurang.

PBT dan PDRM akan membantu e j e p t (J ). Piawaian minimum ini meliputi : • yang digunakan. Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT). Standard Operating Procedure. dan • Keupayaan K dan kaedah capaian.MEKANISME PELAKSANAAN i. dan iii. . i ii. d e b tu dalam piawaian spesifikasi teknikal bagi pemasangan CCTV di premis perniagaan/tempat awam. • video. • Kualiti dan • Keupayaan . Senarai semak untuk pemasangan CCTV di k kawasan premis swasta. Auditing berkala. i t PIAWAIAN SPESIFIKASI TEKNIKAL Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD).

• Keutamaan perlu diberikan kepada tujuan Program Bandar Selamat dalam pelaksanaan sistem CCTV. • Lokasi kamera CCTV PDRM setempat. . • Perkongsian penajaan perlu dijadikan amalan di antara pihak awam dan swasta di dalam penyewaan atau pembekalan sistem CCTV. dan • Semua sistem CCTV bagi sesuatu kawasan perlu dilengkapi dengan papan tanda yang bertulis “Kawasan ini diawasi oleh sistem kamera CCTV” serta di iringi dengan logo yang mempunyai standard antarabangsa.SISTEM PEMASANGAN CCTV PERLU • Dijadikan sebagai sebahagian dari pelan induk keselamatan atau Program Bandar Selamat yang menyeluruh. perlu mendapat pengesahan • Prinsip keutamaan digunakan bagi fungsi dan tujuan sesuatu sistem CCTV yang hendak dilaksanakan. • Diiringi dengan keperluan prinsip kesendirian (privacy) dan hak individu.

FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTV Premis Perniagaan • K Kemampuan Sistem Si t CCTV di premis i perniagaan i disambungkan ke Central Monitoring System (CMS) di masa hadapan untuk pemantauan 24 jam. • Pihak premis perniagaan hendaklah bertanggungjawab untuk menguruskan latihan pengendalian sistem CCTV kepada kakitangan yang ditugas untuk mengendalikan sistem CCTV tersebut. . dan • Pihak premis perniagaan hendaklah menyediakan pelan kedudukan lokasi kamera CCTV premisnya bagi rujukan di masa hadapan. • Pihak PBT dan PDRM hendaklah bertanggungjawab dalam pengendalian sistem CCTV. Tempat Awam • Kemampuan Sistem CCTV di tempat awam disambungkan ke Central Monitoring System (CMS) di masa hadapan untuk pemantauan 24 jam. dan y pelan • Pihak PBT dan PDRM hendaklah menyediakan p kedudukan lokasi kamera CCTV bagi rujukan di masa hadapan.

• Bilangan lokasi jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan Bilangan. dan • Sistem CCTV yang dipasang perlu mengambil kira langkah pencegahan dari aktiviti vandalisme. Institusi / Organisasi • Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhi piawaian minimum teknikal bagi tujuan pendakwaan dimahkamah. • Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksana sistem CCTV perlu memiliki Standard Operating Procedure bagi tindakan susulan jika berlaku kegiatan jenayah yang dirakam. lokasi. perlingkungan (coverage) dan butiran (detail) kawasan yang dipantau. lokasi. . dan • Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakan bagi kawasan yang dipantau.Samb…… FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTV Kawasan Perumahan • Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhi piawaian minimum teknikal bagi tujuan pendakwaan dimahkamah. • Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksanakan sistem CCTV perlu memiliki program penyelengaraan yang memadai. jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan perlingkungan (coverage) dan butiran (detail) kawasan yang dipantau. • Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakan bagi kawasan yang dipantau. • Bilangan.

• Setelah dipasang lokasi kamera CCTV perlu diujilari bagi mendapat hasil seperti yang diharapkan dari segi keberkesanan sistem tersebut. • Bagi kenderaan yang dicerap butiran menggambarkan dengan jelas nombor kereta . imej dapat pendaftaran Gambarajah 3 : Cerapan Imej • Satu pelan lokasi kamera CCTV perlu dijalankan bagi mendapat gambaran yang optima dan disesuaikan dengan tahap pencahayaan. • Bagi tujuan pengecaman. ratio saiz imej kepada saiz monitor (diagonal) hendaklah lebih dari 50 peratus peratus. perlu memenuhi Gambarajah 5 Gambarajah 4 j • Imej yang dicerap oleh kamera litar tutup boleh j y g p p menggambarkan ciri-ciri muka dan rupa fizikal individu dengan jelas.GARIS PANDUAN KHUSUS Perkara-perkara yang mesti dilaksanakan Semasa pemasangan Sistem CCTV • Sistem CCTV mendapat nasihat pihak PDRM atau Jawatankuasa Teknikal Bandar Selamat PBT. • Unit-unit kamera yang dipasang spesifikasi dan keperluan teknikal. .

pencahayaan. struktur. arah turun naik matahari dan kenderaan statik. . tiang. kiosk dan Turnstile Laluan Pejalan Kaki j Pelantar Stesen Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang mencukupi perlu diadakan bagi mendapat pengawasan yang menyeluruh.LIPUTAN KAMERA [ Field of View (FOV) ] Perlu mengambilkira lokasi seperti: Jalan/Laluan keluar-masuk J l /L l k l k Elevator Booth Penjualan tiket. Lokasi kamera perlu mengambil kira pertumbuhan pokok.

Mesin ATM Depth of field • . Di luar bangunan perlu mengelak dari halangan seperti pertumbuhan pokok dan pembangunan masa depan seperti papan iklan luar. tahap pencahayaan. reka bentuk dalaman dan luaran bangunan serta kapasiti storage. p . pp y . Diletak di kawasan transaksi seperti kaunter pelanggan/kaunter pandu terus. mesin ATM dan mesin tunai.PERLETAKAN KAMERA CCTV Bergantung kepada beberapa faktor seperti : • • • • keluasan. Menghadap ke arah bangunan bagi menangkap gambar yang jelas. p f f Lensa kamera hendaklah membolehkan depth of field dari 3 hingga 10 kaki (1 hingga 3 meter) dan kamera yang menjangkaui depth of field 10 kaki akan dapat menangkap gambar seluruh tubuh. . Di laluan pelanggan hingga ke tempat letak kereta bagi tujuan tracking. Perletakan Kamera perlulah mengambilkira pemasangan : • • • • • Di setiap titik keluar masuk dengan sekurang-kurangnya satu p kamera/satu point transaksi.

permukaan paint proof pada lensa kamera. tidak spots tidak perlu . diletakkan di ketinggian yang mencukupi dan sebagainya. • Kamera perlu diubah lokasi perletakkannya sekira terdapat punca silauan seperti tingkap atau lampu limpah bagi mengelak kualiti imej yang diambil. kamera yang dipasang mempunyai ciri backlight compensation. • Field of view’ (FOV) kamera yang dipasang boleh dilindungi atau menimbulkan blind seperti menghala ke spot light . Sekiranya dapat dielak.LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN Langkah-langkah pencegahan sistem CCTV perlu mengambilkira perkara seperti berikut: • Memastikan cabling yang tersorok.

pengurup wang dan minimarket. Premis perniagaan/rumah kedai Semua premis perniagaan dan rumah kedai yang berisiko tinggi (soft target) seperti kedai emas. Pemasangan kamera CCTV hendaklah dipasang dihadapan premis perniagaan/rumah kedai sekira menghadapi masalah ruang yang terhad.LOKASI PEMASANGAN SISTEM CCTV i. pajak gadai. . supermarket dan sebagainya p perlu memasang g sistem CCTV yang bersesuaian di dalam dan di luar premis. bank.

p g • kawasan meletak kereta yang dibina bersama pembangunan perniagaan sama ada kompleks (basement atau di kawasan luar bangunan) atau di rumah kedai. Kamera juga perlu dipasang di: • akses masuk dan keluar dari basement parking. Permohonan kebenaran merancang bagi sesebuah kompleks membeli belah seperti membeli-belah hypermarket dan superstore juga mesti menyediakan pelan lokasi CCTV yang disahkan oleh pihak PDRM PDRM. dan • S Semua k keperluan seperti d k l di kawasan perniagaan di atas. . • Sekurang-kurangnya satu unit kamera bagi jalan keluar masuk tempat letak kereta.ii. Kompleks Membeli-belah Semua k S kompleks membeli-belah l k b li b l h perlu dilengkapi dengan sistem CCTV yang dapat merakam serta memantau pergerakan pekerja dan pelanggan.

iv. Kamera CCTV digalakkan diletak dikawasan berikut: • Kawasan keluar masuk jalan utama ke kawasan perumahan. Rumah Ibadat PBT perlu memastikan semua perkarangan l tik k tempat ibadat seperti masjid. dan • Posisi kamera sebaik mungkin menghadap 90 darjah ke arah jalan belakang.iii. Kawasan Perumahan Bagi kawasan perumahan selain daripada perumahan gated turut digalakkan memasang sistem CCTV. tokong dan kuil dilengkapi dengan kamera CCTV bagi tujuan keselamatan awam awam. gereja. .

taman rekreasi kanak rekreasi. taman bunga bunga.v. Taman Awam Taman awam termasuk padang permainan kanakkanak. utiliti. Taman Awam . t LRT stesen k t i d keretapi dan t terminal b / l serta i l bas/rel t lapangan terbang. zon penampan perlu dilengkapi dengan sistem CCTV bagi memastikan kejadian jenayah di kawasan ini dapat dipantau dan dibendung. LRT. Papan tanda yang mencukupi perlu disediakan bagi memberi amaran kepada orang awam. vi. di perkarangan tadika dan taska. Hub Pengangkutan Awam Sistem CCTV yang berkesan perlu dipasang di kawasan dan perkarangan hub pengangkutan awam. Hub pengangkutan awam termasuk perhentian bas.

• Berhadapan dengan (right angled) unit kediaman seperti bilik tidur. . Kawasan Yang Tidak Dibenarkan g Kawasan tidak dibenarkan diliputi oleh Kamera CCTV adalah. • Kawasan Keselamatan sebagai contoh Balai Polis. Kem Tentera Darat/Udara/Laut). • Bilik persalinan atau tandas awam. pusat latihan dan lain lain lain-lain yang berkaitan berkaitan.vii.

Faktor-faktor tambahan yang p y g perlu diambil kira dalam penyelenggaraan CCTV. Seni bina i t ii S i bi sistem d i f t kt j i dan infrastruktur jaringan.SPESIFIKASI TEKNIKAL Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi Bagi memastikan sistem CCTV dapat menampung g p p g perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi masa depan. maka keperluan teknikal sistem CCTV perlu mengambil kira perkara berikut : i. iii. Sistem transmisi. ii. . Konfigurasi sistem dan spesifikasi peralatan. dan iv.

• Bagi transmisi wireless broadband PBT boleh menggunakan jalur spektrum berikut : Jalur frekuensi 5. dan Jalur Lebar Tanpa Wayar (Wireless Broadband).SPESIFIKASI TEKNIKAL. Sistem Transmisi • Penghantaran ata transmission imej perl ada atau perlu sambungan media berikut : Wayar/Kabel (iaitu melalui kabel twisted pair. PBT perlu memohon (melalui KPKT) penguntukan radas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) terlebih dahulu. coaxial dan fiber optic).725 GHz bagi tujuan pemasangan CCTV.650 GHz hingga 5. .Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi i..

Aspek aplikasi. Mengikut keperluan spesifikasi PDRM supaya k liti M gik t k l ifik i kualiti maklumat dan paparan imej kamera dapat digunakan dalam proses membendung dan menyiasat kes jenayah (sekurang kurangnya 15 frame/saat) (sekurang-kurangnya frame/saat). agihan (Negeri) dan akses (Pihak Berkuasa Tempatan).SPESIFIKASI TEKNIKAL.. pencegahan dan siasatan jenayah. bil A k lik i k bilangan k kamera. • Sistem CCTV yang dipasang oleh PBT perlu: Mendapat nasihat SKMM mengenai penggunaan manamana j l f k jalur frekuensi yang sesuai. i i Dihubungkan kepada PDRM bagi tujuan pemantauan. Menyediakan mekanisme kawalan maklumat di Bilik Kawalan PBT dan PDRM. k d bi kadar bit (bit rate).. Sistem Transmisi • Penggunaan mana-mana jalur frekuensi perlu mengambilkira : Penyaluran di peringkat rangkaian pusat (Negara).Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi Samb. spektrum. ii. . mobiliti dan jejari cell tipikal (typical cell radius).

Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi ii. . ‘Point to Point’ b i k serta kaedah ‘Mesh Network’ di peringkat akhir bagi memperolehi litupan yang optima serta penggunaan semula frekuensi yang cekap. Seni Bina Sistem dan Infrastruktur Jaringan Seni bina sistem tanpa wayar yang dicadangkan adalah secara penggunaan campuran k d h ‘P i t t M lti P i t’ ‘P i t t P i t’ sebagai sokongan kaedah ‘Point to Multi Point’.SPESIFIKASI TEKNIKAL.

ruang untuk penempatan sistem antena. t k t Stesen Utama (Base Station) . Stesen Utama ini akan bertindak sebagai pusat komunikasi/main server network centre. ruang perkakasan sistem.iii. tahap k l h keselamatan yang memuaskan d k dan lain-lain. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Konfigurasi Si t K fi i Sistem yang b beroperasi melalui Wi l i l l i Wireless Wid A Wide Area Network (WWAN) mengandungi : akan dikenalpasti berdasarkan kemudahan sedia ada seperti bekalan elektrik (termasuk janakuasa).

Samb.. Pusat kawalan ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan terkini untuk pemantauan serta perhubungan dua hala yang bersifat mesra pengguna.. Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Kontinjen. Pusat Kawalan Bergerak juga boleh diadakan jika diperlukan. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Pusat Kawalan (Control Centre) dicadangkan beroperasi di pusat kawalan PBT. Bilangan Pusat Kawalan tidak terhad kerana sistem i i b tid k t h d k i t ini beroperasi d l i dalam WAN platform. Bilik G k P j b P li K i j Gerakan Ib P j b Ibu Pejabat Polis Daerah atau mana-mana lokasi yang diperlukan oleh pihak PDRM atau PBT. iii. .

sistem siaraya untuk pengumuman awam serta sistem penggera (alarm system) dan intercom yang disambung terus kepada pusat kawalan.Samb. Tilt. Tapak Kamera akan dilengkapi dengan kamera. Zoom) yang mempunyai ketahanan terhadap penyalahgunaan. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi Peralatan Tapak Kamera (Camera Site) akan dikenalpasti oleh PDRM dan PBT berdasarkan lokasi-lokasi yang kerap b l k k berlakunya k jenayah (crime prone areas) kes h i serta keperluan pengurusan trafik. Kamera (Pan. iii. Bilangan tapak kamera yang boleh dipasang dalam sistem ini adalah tidak terhad dan sistem ini boleh menampung penambahan tapak kamera jika perlu. ...

. Hospital dan sebagainya. Pencetak berwarna. PBT. Peralatan Pemadam Kebakaran. Lain-lain Peralatan Lain-lain peralatan yang diperlukan adalah: Rak Peralatan. Sokongan Bekalan Elektrik (Power Back up). ‘Camera Site Collapsible Poles’. p g Papan Tanda/Sticker Pemasangan CCTV dan No. dan Pencahayaan. Talian Rakan COP.iv.

V. PBT atau pemilik bangunan perlu memainkan peranan bagi memastikan bekalan kuasa yang berterusan dan optima untuk keperluan kamera. dari dua kali t h Kamera yang dipasang di luar premis dan di taman-taman yang terdedah kepada hujan. Bekalan kuasa yang tidak stabil akan memberi kesan b k k k buruk kepada j d jangka h k hayat k t kamera d dan pelayan video. Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil Kira Dalam Penyelenggaraan CCTV P l • Bekalan elektrik terutamanya di k kawasan terbuka hanya boleh dikawal oleh PBT dan TNB. Semua kamera perlu disenggara tid k k di tidak kurang d i d (2) k li setahun. • Penyenggaraan sistem CCTV adalah d l h penting dan perlu diambilkira sebagai sebahagian daripada proses pemasangan. panas dan habuk dicadangkan untuk membuat penyenggaraan lebih kerap untuk ketahanan kamera. .

dan Pembaharuan ‘firmware’ (jika ada) . Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil Kira Dalam Penyelenggaraan CCTV • Kedudukan kamera adalah sangat penting kerana kedudukan kamera yang terlalu tinggi akan menyukarkan aktiviti penyenggaraan. dicadangkan supaya tiang khas (untuk CCTV yang dipasangkan di tiang seperti di taman-taman) yang boleh dilaraskan ketinggiannya (tidak ) g g p g melebihi 15m) digunakan bagi memudahkan aktiviti pemasangan dan penyenggaraan. V.. video. Operasi penambah kilat. Operasi ‘lightning surge isolator’. ujian fungsi. Operasi ‘video power surge isolator’. • Penyelenggaraan bagi CCTV perlu melibatkan perkhidmatan diagnosis. Integriti kabel dan I t iti k b l d penyambungan.Samb. b Fungsi operasi dan keadaan pelayar. Operasi dan keadaan kipas peredaran udara. Integriti penutup logam . Operasi kamera.. Oleh itu. pemeriksaan peralatan dan penyenggaraan perkara-perkara berikut : Prestasi kamera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->