SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MAHKOTA, KOTA TINGGI.

NAMA CALON: KELAS/TAHUN:

NAMA UJIAN/PEPERIKSAAN ..

MARKAH DIPEROLEHI MARKAH GRED

NAMA PEMERIKSA

MATA PELAJARAN .. TEMPOH MASA .. OBJEKTIF PENILAIAN 1.

TANDATANGAN PEMERIKSA MENGUASAI/BELUM MENGUASAI TANDATANGAN IBUBAPA/PENJAGA

Mengesan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru.

2. Mengesan kebolehan dan pencapaian murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran . 3. Mengenalpasti murid yang perlu diberi pengukuhan, pengayaan dan pemulihan. 4. Memaklumkan kepada ibubapa/penjaga tentang prestasi anak mereka. 5. Menyusun langkah-langkah penambahbaikan dan Nilai Tambah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

BAHAN-BAHAN PENILAIAN DAN PENGUJIAN INI TELAH DILULUSKAN UNTUK KEGUNAAN

DISEDIAKAN OLEH, .. NAMA JAWATAN TARKH

DISEMAK OLEH,

NAMA JAWATAN TARIKH