KULTUM I Assalamu’alaikum wr.

wb Alhamdulillah, alhamdulillahiladi anjala syakinata fi kulubil mukminin liyajdadu imana ma’a imanihim As hadu ala ila ha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu ana muhamad abduhu wa rosuluh la nabiya ba’da Ahhumma sholi ‘ala sayidina muhammad wa’ala alihi wa ashabihi waman tabiahum bi ihsani ila yaumidin Qola allahu ta’ala fil qur’anil ‘adhim a’udzubillahiminas syaitonirojim huwaladzi ba’atsa fil umiyina rosulam minhum yatlu ‘alaihim ayatihi wayuzakihim wayu’alimuhulkitaba wakhikmah waingkanu mingkoblu lafi dholalimubiin Bapak2 dan ibu jamaah shalat dhuhur yang sy hormati ada beberapa ayat dalam alqur’an berkaitan dengan tujuan diutusnya nabi muhammad saw diantaranya adalah qs al jumu’ah ayat 2/qs 3:164 yang artinya “Dialah yang mengutus kepada ummat yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka , yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-NYA dan membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata” hal yang sama kita temui juga dalam qs 2:129/151, 3:164 jadi paling tidak ada 4 ayat dalam alqur’an yg menerangkan hal ini, (hadis tanda kerasulan muhammad, khusus ayat 129 merupakan salah satu do’a nabi ibrohim saat dia membangun ka’bah;kabar gembira nabi isya as shaf:6) Di ayat yang lain tugasnya adalah sebagai pembawa kabar gembira Diantara pokok tugas nabi adalah membersihkan jiwa, ibnu katsir menyebutkan membersihkan jiwa adalah tidak berbuat syrik/hal menyekutukan alloh. Sedangkan ibnu qoyim menyebutkan ciri2 jiwa yang bersih adalah 1. Ikhlas Wama umiru ila liya’budunallaha mukhlisina lahudina khunafaa (al bayinah,98:5) Dan mereka tidak diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada alloh dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya, lagi bersikap lurus 2. Zuhud Bal tu’tsirunal hayatad dunya wal akhirotu khoiru wa abqo (qs Al-A’la, 87:16-17) Bahkan kamu mementingkan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal 3. Sabar Wa allahu yuhibus shobirin (ali imran 146) Dan allah mencintai orang-orang yang sabar 4. Syukur

mereka itulah orang-rang yang mengharap rahmat allah.Wa idza taadzana robakum la insyakartum la ajidanakum walain kafartum ina adzabi la syadid (ibrahiim.24:31) Dan bertaubatlah kalian semua kepada allah wahai orang-rang yang beriman. Allah berfirman dalam surat as syam. tetapi jika kalian kufur sesungguhnya adzab-Ku amat pedih 5. Optimisme/roja’ Innaladzina amanu waladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ula ika yarjuna rahmatallahi wallahu ghofururihiim (2:218) Sesungguhnya orang-rang yang beriman. mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berjaya Demikianlah beberapa ciri tentang kebersihan jiwa. dan merugilah orang yang mengotorinya. 65:3) Dan barangsiapa bertawakal kepada allah maka allah akan muncukupkannya 6. 35:28) Sesungguhnya yang takut kepada allah diantara hamba-hamba-Nya adalah orang-rang ‘alim. mohon maaf atas segala kekurangan bilahi hidayah wat taufik wasalamu’alaikum warakhmatullahi wabarakatuh . Demikian kultum siang ini.14:7) Dan ketika tuhan mu memberitahukan: jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan nikmat yang ada padamu. Dan allah maha pengampun lagi maha penyayang 7. dan allah menjanjikan keberuntungan yang besar bagi mukmin yang bersih jiwanya. Taubat Watubu ila allahi jami’an ayuhal mu’minun l’alakum tuflikhun (anur. Tawakal Wa ma yatawakal ‘ala allahi fahuwa hasbuh (at thalaq. Takut/Khauf Innama yakhsya allaha min ‘ibadihil ‘ulama (al fathir. 91:9-10 Qod aflaha man jakkaha waqod khoba man dasaha Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. 8. yang hijrah dan berjihad di jalan allah.