P. 1
ULASAN BUKU

ULASAN BUKU

|Views: 16|Likes:
Published by Salmiahwati Djafar

More info:

Published by: Salmiahwati Djafar on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

ULASAN BUKU / BAB DALAM BUKU / JURNAL AJ21203 SEJARAH MALAYSIA : 1900 - 1957 SEMESTER II SESI 2009/2010

__________________________________________________________________

NAMA NO. MATRIK TAJUK BAB

: : :

MARILYN JOHNNY BA08110204 MASYARAKAT BERBILANG KAUM TANAH MELAYU HINGGA 1942 DALAM SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

PENGARANG

:

MOHD. ISA OTHMAN 2002 UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD.

TAHUN DITERBIT : PENERBIT :

apabila perjanjian Inggeris Belanda dimeterai maka ramai banduan India dari Sumatera telah ditempatkan di Negeri-negeri Selat. banduan-banduan ini telah digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan dan jalan. Tambahan beliau lagi. Pada tahun 1933. Cara kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu juga ada dibincangkan oleh penulis dalam bab ini.S. dan melalui pengendalian rumah tumpangan. Sistem Kangani dan dengan bantuan tabung khas. Penulisan bab ini membincangkan tentang proses penghijrahan oleh tiga kaum imigran iaitu orang Cina. Setiap kelompok ini mengamalkan agama. adat resam. keadaan ekonomi China yang buruk akibat persaingan dengan barangbarang Barat dan pemberontakan yang berlaku seperti Taiping dan Boxer. Cara kemasukan orang India adalah melalui Sistem Kontrak. perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tapi hanya di pasar atau kedai ketika menjalankan urusan jual beli. dan perkembangan pesat ekonomi di Tanah Melayu akibat perlombongan bijih timah dan pertanian. melalui Sistem Kangcu. pemikiran. Sistem Tiket Kredit. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap komuniti tersebut tinggal berkelompok mengikut kaum dalam politik yang sama. tukang dan sami Buddha. Menurut penulis lagi. bahasa. Orang Cina ini menceburi bidang perdagangan dan pertanian. Menurut Furnivall.Pada awal bab dalam buku Sejarah Malaysia 1800-1963 iaitu Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942 oleh Mohd. India dan Indonesia. Penulis telah menghuraikan tentang faktor-faktor penghijrahan oleh kaum orang Cina dan antaranya ialah keadaan di negara China yang sering berlaku bencana alam. Penulis menyatakan bahawa kerajaan India tidak menggalakkan penghijrahan rakyatnya pada peringkat awal penjajahan British. Hal ini telah mendorong kepada penghijrahan kaum wanita ke Tanah Melayu. Orang Cina masuk ke Tanah Melayu dengan pembiayaan sendiri. bilangan penduduk Cina yang ramai yang menyebabkan peluang pekerjaan kurang. Sistem Kontrak. Penghijrahan orang India berlaku sejak awal kurun Masihi yang terdiri daripada pedagang. Isa Othman telah menghuraikan tentang maksud masyarakat majmuk dengan berpandukan kepada pandangan seorang sarjana iaitu J. Namun. sistem ekonomi yang diamalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Selain 1 . Furnivall. Hindi dan lain-lain. Peraturan Sekatan Penghijrahan telah dikuatkuasakan bagi menyekat kemasukan imigran lelaki dari negara China kerana masalah nisbah jantina yang tidak seimbang. Penghijrahan orang Cina dikatakan telah lama berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka menerusi perdagangan. kerjaya dan cara hidup yang tersendiri.

agama dan adat di antara Tanah Melayu dengan Indonesia. Secara rumusannya. Objektif penulisan bab ini adalah untuk menghuraikan bagaimana proses pembentukan masyarakat majmuk di negara ini. sistem pendidikan moden yang diamalkan di India. kaum Cina dan kaum India ke Tanah Melayu.daripada penghijrahan buruh-buruh. Selain itu. penulis juga menghuraikan kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh penjajah di Tanah Melayu. Kawasan tumpuan penghijrahan orang Indonesia di negerinegeri Melayu pantai barat ialah Johor. Selain itu. Penulisan ini disediakan melalui penyelidikan yang rapi dengan menggunakan bahan-bahan rujukan tambahan bagi 2 . bencana alam yang berlaku negara asal. Terdapat dua cara kemasukan orang Indonesia iaitu melalui agen yang terdiri daripada agen syarikat dan syeikh-syeikh haji. penulis juga menyatakan bahawa terdapat juga penghijrahan bukan buruh iaitu daripada golongan profesional. Penghijrahan kaum imigran ini telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Sebab-sebab penghijrahan orang Indonesia yang diketengahkan oleh penulis ialah dasar Belanda dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Jawa. Hal demikian kerana adanya persamaan dari segi sosial. iaitu penduduk dari Indonesia. dan melalui pembiayaan sendiri. ekonomi. Bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang penghijrahan oleh kaum-kaum imigran. Kesan yang paling menonjol adalah wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. keadaan yang aman di Tanah Melayu selepas kedatangan Inggeris. pengenalan sistem milik tanah. Penulis berpendapat bahawa penghijrahan orang Indonesia ke Tanah Melayu adalah suatu perkara yang biasa dan tidak asing dalam sejarah. Metodologi yang diguna oleh penulis dalam bab ini adalah metodologi sejarah dan kaedah perpustakaan. petempatan dan kegiatan ekonomi. kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar penjajah juga dibincangkan dalam bab ini. India dan Indonesia. galakan daripada kerajaan. penulis juga menyatakan bahawa aktiviti masyarakat lebih mendorong kepada pengelompokan kaum seperti pendidikan. penulis telah menghuraikan tentang proses dan faktor-faktor penghijrahan oleh kaum Cina. Bab ini juga menghuraikan tentang kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Selangor dan Perak. Selain itu. dan galakan serta dasar British di Tanah Melayu. Sebab-sebab penghijrahan orang India adalah seperti ekonomi India yang buruk. dan peluang-peluang pekerjaan khususnya di sektor ladang getah.

pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi perusahaan tersebut. Oleh itu.menambahkan fakta-fakta baru. Hasil penemuan dalam bab ini adalah penulis ini berpendapat bahawa faktor utama yang mendorong kepada penghijrahan oleh ketiga-tiga kaum imigran iaitu penduduk Indonesia. semakin banyak buruh diperlukan. Sebagai contoh. penulis dapat menyediakan satu bentuk penulisan yang baik dan berguna untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar. kini telah menjadi tempat kediaman orang Cina. Sinhalese dan orang Eurasia yang masing-masing mengamalkan pelbagai budaya dan adat resam serta agama. peluang pekerjaan yang banyak menyebabkan orang India masuk ke Tanah Melayu. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. Seiring dengan itu. Akibat daripada perkembangan perusahaan ini. Pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi menggerakkan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Tanah Melayu. penulis menghuraikan sejarah awal perhubungan antara Negara China dengan Tanah Melayu. Maka. Kemasukan buruh-buruh dari luar telah mendorong dan membantu kepada kelancaran dan perkembangan ekonomi. Tanah Melayu yang sebelum ini hanya didiami oleh kaum bumiputera yang boleh dikatakan dari satu rumpun bangsa. Antara lain kelebihan ialah penulis 3 . China dan India adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Tanah Melayu. Terdapat kelebihan dan juga kelemahan dalam bab ini. Perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu telah mendorong kepada penghijrahan orang India. Pengeluasan perusahaan melombong bijih timah. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. permintaan terhadap bijih timah yang semakin bertambah dan kenaikan harga bijih timah di Tanah Melayu telah mendorong kemasukan buruh dari China yang begitu ramai. Permintaan yang bertambah ke atas bijih timah membawa kepada pembukaan lebih banyak lombong. India. Kesan yang nyata akibat daripada migrasi luar adalah dari segi sifat kepelbagaian kaum yang mendiami Tanah Melayu. Kemasukan imigran-imigran ke Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat majmuk yang pelbagai kaum. Perkembangan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu begitu pesat sekali pada abad ke-19 dan 20. Kelebihan yang dapat dilihat adalah penulis menerangkan secara terperinci mengenai sejarah awal permulaan perhubungan sesuatu kaum imigran di Tanah Melayu.

Penulis juga menyediakan nota kaki dan bibliografi yang agak lengkap untuk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan rujukan tambahan yang bersesuaian. penulis ini dapat menghasilkan sebuah penulisan yang baik dengan fakta-fakta yang cukup lengkap. Bahagian ini penting bagi merumuskan apa yang telah dibincangkan sebelumnya atau dalam bab tersebut agar pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut. Kelemahan dalam bab ini adalah penulis tidak memuatkan bahagian terakhir dalam penulisan iaitu kesimpulan. separa mahir atau keperluan pentadbiran rendah. sama ada di peringkat kurang mahir. Oleh yang demikian. Kesimpulannya. ia juga merapatkan lagi hubungan antara negeri-negeri di Tanah Melayu. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing.telah memberi statistik perkembangan. Sistem perhubungan seperti landasan kereta api dan jalan raya telah memudahkan lagi proses pengangkutan dan kegiatan ekonomi dijalankan. Masyarakat inilah yang menjadikan negara Malaysia sesuatu yang unik dan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Kesan yang didapati daripada perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dan kemasukan buruh-buruh adalah dari segi perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu. Kedatangan masyarakat imigran di Tanah Melayu merupakan faktor penting yang menampung keperluan penjajah dari segi tenaga buruh. Dasar yang diperkenalkan oleh penjajah sebenarnya untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan penjajah itu sendiri. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. 4 . serta penyaluran modal bagi golongan pedagang di Negeri-negeri Selat. Selain daripada itu. kemasukan imigran dari luar telah meninggalkan kesan yang ketara sekali terhadap negara kita iaitu pembentukan masyarakat majmuk. bancian dan juga pertambahan dari segi jumlah penduduk imigran dan perusahaan serta perlombongan di Tanah Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->