ULASAN BUKU / BAB DALAM BUKU / JURNAL AJ21203 SEJARAH MALAYSIA : 1900 - 1957 SEMESTER II SESI 2009/2010

__________________________________________________________________

NAMA NO. MATRIK TAJUK BAB

: : :

MARILYN JOHNNY BA08110204 MASYARAKAT BERBILANG KAUM TANAH MELAYU HINGGA 1942 DALAM SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

PENGARANG

:

MOHD. ISA OTHMAN 2002 UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD.

TAHUN DITERBIT : PENERBIT :

Cara kemasukan orang India adalah melalui Sistem Kontrak. Setiap kelompok ini mengamalkan agama. Selain 1 . apabila perjanjian Inggeris Belanda dimeterai maka ramai banduan India dari Sumatera telah ditempatkan di Negeri-negeri Selat. India dan Indonesia. Menurut penulis lagi. Orang Cina ini menceburi bidang perdagangan dan pertanian. bilangan penduduk Cina yang ramai yang menyebabkan peluang pekerjaan kurang. Sistem Tiket Kredit. Penulis telah menghuraikan tentang faktor-faktor penghijrahan oleh kaum orang Cina dan antaranya ialah keadaan di negara China yang sering berlaku bencana alam. Menurut Furnivall. perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tapi hanya di pasar atau kedai ketika menjalankan urusan jual beli. tukang dan sami Buddha. sistem ekonomi yang diamalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Penghijrahan orang Cina dikatakan telah lama berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka menerusi perdagangan. Penulis menyatakan bahawa kerajaan India tidak menggalakkan penghijrahan rakyatnya pada peringkat awal penjajahan British. kerjaya dan cara hidup yang tersendiri. Orang Cina masuk ke Tanah Melayu dengan pembiayaan sendiri. Sistem Kangani dan dengan bantuan tabung khas. banduan-banduan ini telah digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan dan jalan. Hindi dan lain-lain. Sistem Kontrak. Isa Othman telah menghuraikan tentang maksud masyarakat majmuk dengan berpandukan kepada pandangan seorang sarjana iaitu J. Cara kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu juga ada dibincangkan oleh penulis dalam bab ini. keadaan ekonomi China yang buruk akibat persaingan dengan barangbarang Barat dan pemberontakan yang berlaku seperti Taiping dan Boxer. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap komuniti tersebut tinggal berkelompok mengikut kaum dalam politik yang sama. melalui Sistem Kangcu. Pada tahun 1933. Penulisan bab ini membincangkan tentang proses penghijrahan oleh tiga kaum imigran iaitu orang Cina.Pada awal bab dalam buku Sejarah Malaysia 1800-1963 iaitu Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942 oleh Mohd. pemikiran. Hal ini telah mendorong kepada penghijrahan kaum wanita ke Tanah Melayu. Furnivall. Peraturan Sekatan Penghijrahan telah dikuatkuasakan bagi menyekat kemasukan imigran lelaki dari negara China kerana masalah nisbah jantina yang tidak seimbang.S. Namun. adat resam. Tambahan beliau lagi. dan melalui pengendalian rumah tumpangan. bahasa. Penghijrahan orang India berlaku sejak awal kurun Masihi yang terdiri daripada pedagang. dan perkembangan pesat ekonomi di Tanah Melayu akibat perlombongan bijih timah dan pertanian.

iaitu penduduk dari Indonesia. Sebab-sebab penghijrahan orang Indonesia yang diketengahkan oleh penulis ialah dasar Belanda dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Jawa. Selain itu. Bab ini juga menghuraikan tentang kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Metodologi yang diguna oleh penulis dalam bab ini adalah metodologi sejarah dan kaedah perpustakaan. penulis telah menghuraikan tentang proses dan faktor-faktor penghijrahan oleh kaum Cina. Kesan yang paling menonjol adalah wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. Secara rumusannya. penulis juga menyatakan bahawa terdapat juga penghijrahan bukan buruh iaitu daripada golongan profesional. dan melalui pembiayaan sendiri. penulis juga menghuraikan kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh penjajah di Tanah Melayu. galakan daripada kerajaan. Penulisan ini disediakan melalui penyelidikan yang rapi dengan menggunakan bahan-bahan rujukan tambahan bagi 2 . Penghijrahan kaum imigran ini telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang penghijrahan oleh kaum-kaum imigran.daripada penghijrahan buruh-buruh. dan peluang-peluang pekerjaan khususnya di sektor ladang getah. ekonomi. bencana alam yang berlaku negara asal. pengenalan sistem milik tanah. Selain itu. sistem pendidikan moden yang diamalkan di India. keadaan yang aman di Tanah Melayu selepas kedatangan Inggeris. kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar penjajah juga dibincangkan dalam bab ini. Objektif penulisan bab ini adalah untuk menghuraikan bagaimana proses pembentukan masyarakat majmuk di negara ini. agama dan adat di antara Tanah Melayu dengan Indonesia. Kawasan tumpuan penghijrahan orang Indonesia di negerinegeri Melayu pantai barat ialah Johor. Sebab-sebab penghijrahan orang India adalah seperti ekonomi India yang buruk. Selangor dan Perak. Terdapat dua cara kemasukan orang Indonesia iaitu melalui agen yang terdiri daripada agen syarikat dan syeikh-syeikh haji. Hal demikian kerana adanya persamaan dari segi sosial. penulis juga menyatakan bahawa aktiviti masyarakat lebih mendorong kepada pengelompokan kaum seperti pendidikan. kaum Cina dan kaum India ke Tanah Melayu. petempatan dan kegiatan ekonomi. Penulis berpendapat bahawa penghijrahan orang Indonesia ke Tanah Melayu adalah suatu perkara yang biasa dan tidak asing dalam sejarah. dan galakan serta dasar British di Tanah Melayu. Selain itu. India dan Indonesia.

semakin banyak buruh diperlukan. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. Permintaan yang bertambah ke atas bijih timah membawa kepada pembukaan lebih banyak lombong. permintaan terhadap bijih timah yang semakin bertambah dan kenaikan harga bijih timah di Tanah Melayu telah mendorong kemasukan buruh dari China yang begitu ramai. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi perusahaan tersebut. Kesan yang nyata akibat daripada migrasi luar adalah dari segi sifat kepelbagaian kaum yang mendiami Tanah Melayu. Seiring dengan itu. Sebagai contoh. Pengeluasan perusahaan melombong bijih timah. penulis menghuraikan sejarah awal perhubungan antara Negara China dengan Tanah Melayu. Antara lain kelebihan ialah penulis 3 . Terdapat kelebihan dan juga kelemahan dalam bab ini. peluang pekerjaan yang banyak menyebabkan orang India masuk ke Tanah Melayu. Perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu telah mendorong kepada penghijrahan orang India. Akibat daripada perkembangan perusahaan ini. Sinhalese dan orang Eurasia yang masing-masing mengamalkan pelbagai budaya dan adat resam serta agama. kini telah menjadi tempat kediaman orang Cina. Hasil penemuan dalam bab ini adalah penulis ini berpendapat bahawa faktor utama yang mendorong kepada penghijrahan oleh ketiga-tiga kaum imigran iaitu penduduk Indonesia. China dan India adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Tanah Melayu. Maka. Pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi menggerakkan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Tanah Melayu. Kelebihan yang dapat dilihat adalah penulis menerangkan secara terperinci mengenai sejarah awal permulaan perhubungan sesuatu kaum imigran di Tanah Melayu. Perkembangan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu begitu pesat sekali pada abad ke-19 dan 20. Oleh itu. India. penulis dapat menyediakan satu bentuk penulisan yang baik dan berguna untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar.menambahkan fakta-fakta baru. Kemasukan buruh-buruh dari luar telah mendorong dan membantu kepada kelancaran dan perkembangan ekonomi. Tanah Melayu yang sebelum ini hanya didiami oleh kaum bumiputera yang boleh dikatakan dari satu rumpun bangsa. Kemasukan imigran-imigran ke Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat majmuk yang pelbagai kaum.

kemasukan imigran dari luar telah meninggalkan kesan yang ketara sekali terhadap negara kita iaitu pembentukan masyarakat majmuk.telah memberi statistik perkembangan. ia juga merapatkan lagi hubungan antara negeri-negeri di Tanah Melayu. Selain daripada itu. sama ada di peringkat kurang mahir. Oleh yang demikian. penulis ini dapat menghasilkan sebuah penulisan yang baik dengan fakta-fakta yang cukup lengkap. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. Sistem perhubungan seperti landasan kereta api dan jalan raya telah memudahkan lagi proses pengangkutan dan kegiatan ekonomi dijalankan. 4 . Kesimpulannya. Kedatangan masyarakat imigran di Tanah Melayu merupakan faktor penting yang menampung keperluan penjajah dari segi tenaga buruh. Penulis juga menyediakan nota kaki dan bibliografi yang agak lengkap untuk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan rujukan tambahan yang bersesuaian. Kelemahan dalam bab ini adalah penulis tidak memuatkan bahagian terakhir dalam penulisan iaitu kesimpulan. Masyarakat inilah yang menjadikan negara Malaysia sesuatu yang unik dan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. separa mahir atau keperluan pentadbiran rendah. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. Dasar yang diperkenalkan oleh penjajah sebenarnya untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan penjajah itu sendiri. Bahagian ini penting bagi merumuskan apa yang telah dibincangkan sebelumnya atau dalam bab tersebut agar pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut. bancian dan juga pertambahan dari segi jumlah penduduk imigran dan perusahaan serta perlombongan di Tanah Melayu. Kesan yang didapati daripada perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dan kemasukan buruh-buruh adalah dari segi perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu. serta penyaluran modal bagi golongan pedagang di Negeri-negeri Selat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful