ULASAN BUKU / BAB DALAM BUKU / JURNAL AJ21203 SEJARAH MALAYSIA : 1900 - 1957 SEMESTER II SESI 2009/2010

__________________________________________________________________

NAMA NO. MATRIK TAJUK BAB

: : :

MARILYN JOHNNY BA08110204 MASYARAKAT BERBILANG KAUM TANAH MELAYU HINGGA 1942 DALAM SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

PENGARANG

:

MOHD. ISA OTHMAN 2002 UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD.

TAHUN DITERBIT : PENERBIT :

Cara kemasukan orang India adalah melalui Sistem Kontrak. Sistem Kontrak. Selain 1 . tukang dan sami Buddha. dan melalui pengendalian rumah tumpangan. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap komuniti tersebut tinggal berkelompok mengikut kaum dalam politik yang sama. keadaan ekonomi China yang buruk akibat persaingan dengan barangbarang Barat dan pemberontakan yang berlaku seperti Taiping dan Boxer. Tambahan beliau lagi. Hindi dan lain-lain. apabila perjanjian Inggeris Belanda dimeterai maka ramai banduan India dari Sumatera telah ditempatkan di Negeri-negeri Selat. Penghijrahan orang India berlaku sejak awal kurun Masihi yang terdiri daripada pedagang. banduan-banduan ini telah digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan dan jalan. Sistem Tiket Kredit. India dan Indonesia. pemikiran. Peraturan Sekatan Penghijrahan telah dikuatkuasakan bagi menyekat kemasukan imigran lelaki dari negara China kerana masalah nisbah jantina yang tidak seimbang. Cara kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu juga ada dibincangkan oleh penulis dalam bab ini. Hal ini telah mendorong kepada penghijrahan kaum wanita ke Tanah Melayu. Isa Othman telah menghuraikan tentang maksud masyarakat majmuk dengan berpandukan kepada pandangan seorang sarjana iaitu J. dan perkembangan pesat ekonomi di Tanah Melayu akibat perlombongan bijih timah dan pertanian. Penulis menyatakan bahawa kerajaan India tidak menggalakkan penghijrahan rakyatnya pada peringkat awal penjajahan British. Menurut Furnivall. Penulis telah menghuraikan tentang faktor-faktor penghijrahan oleh kaum orang Cina dan antaranya ialah keadaan di negara China yang sering berlaku bencana alam. kerjaya dan cara hidup yang tersendiri.S. Penulisan bab ini membincangkan tentang proses penghijrahan oleh tiga kaum imigran iaitu orang Cina. sistem ekonomi yang diamalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Furnivall. Menurut penulis lagi. perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tapi hanya di pasar atau kedai ketika menjalankan urusan jual beli. adat resam. bilangan penduduk Cina yang ramai yang menyebabkan peluang pekerjaan kurang.Pada awal bab dalam buku Sejarah Malaysia 1800-1963 iaitu Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942 oleh Mohd. Penghijrahan orang Cina dikatakan telah lama berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka menerusi perdagangan. melalui Sistem Kangcu. Setiap kelompok ini mengamalkan agama. Namun. Orang Cina ini menceburi bidang perdagangan dan pertanian. Pada tahun 1933. bahasa. Orang Cina masuk ke Tanah Melayu dengan pembiayaan sendiri. Sistem Kangani dan dengan bantuan tabung khas.

pengenalan sistem milik tanah. Penghijrahan kaum imigran ini telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di Tanah Melayu. dan melalui pembiayaan sendiri. penulis telah menghuraikan tentang proses dan faktor-faktor penghijrahan oleh kaum Cina. agama dan adat di antara Tanah Melayu dengan Indonesia.daripada penghijrahan buruh-buruh. ekonomi. Penulis berpendapat bahawa penghijrahan orang Indonesia ke Tanah Melayu adalah suatu perkara yang biasa dan tidak asing dalam sejarah. bencana alam yang berlaku negara asal. Selain itu. keadaan yang aman di Tanah Melayu selepas kedatangan Inggeris. petempatan dan kegiatan ekonomi. dan galakan serta dasar British di Tanah Melayu. Kesan yang paling menonjol adalah wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. Selain itu. kaum Cina dan kaum India ke Tanah Melayu. galakan daripada kerajaan. Kawasan tumpuan penghijrahan orang Indonesia di negerinegeri Melayu pantai barat ialah Johor. Selain itu. penulis juga menyatakan bahawa terdapat juga penghijrahan bukan buruh iaitu daripada golongan profesional. Objektif penulisan bab ini adalah untuk menghuraikan bagaimana proses pembentukan masyarakat majmuk di negara ini. Terdapat dua cara kemasukan orang Indonesia iaitu melalui agen yang terdiri daripada agen syarikat dan syeikh-syeikh haji. penulis juga menyatakan bahawa aktiviti masyarakat lebih mendorong kepada pengelompokan kaum seperti pendidikan. Penulisan ini disediakan melalui penyelidikan yang rapi dengan menggunakan bahan-bahan rujukan tambahan bagi 2 . dan peluang-peluang pekerjaan khususnya di sektor ladang getah. Secara rumusannya. kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar penjajah juga dibincangkan dalam bab ini. Metodologi yang diguna oleh penulis dalam bab ini adalah metodologi sejarah dan kaedah perpustakaan. sistem pendidikan moden yang diamalkan di India. Hal demikian kerana adanya persamaan dari segi sosial. Bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang penghijrahan oleh kaum-kaum imigran. iaitu penduduk dari Indonesia. India dan Indonesia. penulis juga menghuraikan kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh penjajah di Tanah Melayu. Bab ini juga menghuraikan tentang kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Sebab-sebab penghijrahan orang India adalah seperti ekonomi India yang buruk. Sebab-sebab penghijrahan orang Indonesia yang diketengahkan oleh penulis ialah dasar Belanda dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Jawa. Selangor dan Perak.

permintaan terhadap bijih timah yang semakin bertambah dan kenaikan harga bijih timah di Tanah Melayu telah mendorong kemasukan buruh dari China yang begitu ramai. pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi perusahaan tersebut. Kesan yang nyata akibat daripada migrasi luar adalah dari segi sifat kepelbagaian kaum yang mendiami Tanah Melayu. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. kini telah menjadi tempat kediaman orang Cina. India. penulis menghuraikan sejarah awal perhubungan antara Negara China dengan Tanah Melayu. Akibat daripada perkembangan perusahaan ini. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. Tanah Melayu yang sebelum ini hanya didiami oleh kaum bumiputera yang boleh dikatakan dari satu rumpun bangsa. Kelebihan yang dapat dilihat adalah penulis menerangkan secara terperinci mengenai sejarah awal permulaan perhubungan sesuatu kaum imigran di Tanah Melayu. Pengeluasan perusahaan melombong bijih timah.menambahkan fakta-fakta baru. Maka. Hasil penemuan dalam bab ini adalah penulis ini berpendapat bahawa faktor utama yang mendorong kepada penghijrahan oleh ketiga-tiga kaum imigran iaitu penduduk Indonesia. Sebagai contoh. peluang pekerjaan yang banyak menyebabkan orang India masuk ke Tanah Melayu. Perkembangan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu begitu pesat sekali pada abad ke-19 dan 20. penulis dapat menyediakan satu bentuk penulisan yang baik dan berguna untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar. Sinhalese dan orang Eurasia yang masing-masing mengamalkan pelbagai budaya dan adat resam serta agama. Kemasukan buruh-buruh dari luar telah mendorong dan membantu kepada kelancaran dan perkembangan ekonomi. Oleh itu. Kemasukan imigran-imigran ke Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat majmuk yang pelbagai kaum. China dan India adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Tanah Melayu. Permintaan yang bertambah ke atas bijih timah membawa kepada pembukaan lebih banyak lombong. Seiring dengan itu. Pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi menggerakkan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Tanah Melayu. Perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu telah mendorong kepada penghijrahan orang India. Terdapat kelebihan dan juga kelemahan dalam bab ini. Antara lain kelebihan ialah penulis 3 . semakin banyak buruh diperlukan.

serta penyaluran modal bagi golongan pedagang di Negeri-negeri Selat. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. penulis ini dapat menghasilkan sebuah penulisan yang baik dengan fakta-fakta yang cukup lengkap. sama ada di peringkat kurang mahir. Bahagian ini penting bagi merumuskan apa yang telah dibincangkan sebelumnya atau dalam bab tersebut agar pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut. Penulis juga menyediakan nota kaki dan bibliografi yang agak lengkap untuk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan rujukan tambahan yang bersesuaian. ia juga merapatkan lagi hubungan antara negeri-negeri di Tanah Melayu. Sistem perhubungan seperti landasan kereta api dan jalan raya telah memudahkan lagi proses pengangkutan dan kegiatan ekonomi dijalankan. 4 .telah memberi statistik perkembangan. Selain daripada itu. Masyarakat inilah yang menjadikan negara Malaysia sesuatu yang unik dan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Kedatangan masyarakat imigran di Tanah Melayu merupakan faktor penting yang menampung keperluan penjajah dari segi tenaga buruh. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. bancian dan juga pertambahan dari segi jumlah penduduk imigran dan perusahaan serta perlombongan di Tanah Melayu. Oleh yang demikian. separa mahir atau keperluan pentadbiran rendah. Kesimpulannya. Dasar yang diperkenalkan oleh penjajah sebenarnya untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan penjajah itu sendiri. kemasukan imigran dari luar telah meninggalkan kesan yang ketara sekali terhadap negara kita iaitu pembentukan masyarakat majmuk. Kesan yang didapati daripada perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dan kemasukan buruh-buruh adalah dari segi perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu. Kelemahan dalam bab ini adalah penulis tidak memuatkan bahagian terakhir dalam penulisan iaitu kesimpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful