ULASAN BUKU / BAB DALAM BUKU / JURNAL AJ21203 SEJARAH MALAYSIA : 1900 - 1957 SEMESTER II SESI 2009/2010

__________________________________________________________________

NAMA NO. MATRIK TAJUK BAB

: : :

MARILYN JOHNNY BA08110204 MASYARAKAT BERBILANG KAUM TANAH MELAYU HINGGA 1942 DALAM SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

PENGARANG

:

MOHD. ISA OTHMAN 2002 UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD.

TAHUN DITERBIT : PENERBIT :

keadaan ekonomi China yang buruk akibat persaingan dengan barangbarang Barat dan pemberontakan yang berlaku seperti Taiping dan Boxer. bilangan penduduk Cina yang ramai yang menyebabkan peluang pekerjaan kurang. Hindi dan lain-lain. Penulis telah menghuraikan tentang faktor-faktor penghijrahan oleh kaum orang Cina dan antaranya ialah keadaan di negara China yang sering berlaku bencana alam. Namun. Hal ini telah mendorong kepada penghijrahan kaum wanita ke Tanah Melayu. Selain 1 . melalui Sistem Kangcu. Pada tahun 1933. tukang dan sami Buddha. Sistem Kangani dan dengan bantuan tabung khas. dan perkembangan pesat ekonomi di Tanah Melayu akibat perlombongan bijih timah dan pertanian. perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tapi hanya di pasar atau kedai ketika menjalankan urusan jual beli.S. pemikiran.Pada awal bab dalam buku Sejarah Malaysia 1800-1963 iaitu Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942 oleh Mohd. Penghijrahan orang Cina dikatakan telah lama berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka menerusi perdagangan. bahasa. Tambahan beliau lagi. Setiap kelompok ini mengamalkan agama. dan melalui pengendalian rumah tumpangan. Cara kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu juga ada dibincangkan oleh penulis dalam bab ini. India dan Indonesia. Furnivall. Penulisan bab ini membincangkan tentang proses penghijrahan oleh tiga kaum imigran iaitu orang Cina. banduan-banduan ini telah digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan dan jalan. Peraturan Sekatan Penghijrahan telah dikuatkuasakan bagi menyekat kemasukan imigran lelaki dari negara China kerana masalah nisbah jantina yang tidak seimbang. Sistem Tiket Kredit. Menurut Furnivall. Isa Othman telah menghuraikan tentang maksud masyarakat majmuk dengan berpandukan kepada pandangan seorang sarjana iaitu J. sistem ekonomi yang diamalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Penulis menyatakan bahawa kerajaan India tidak menggalakkan penghijrahan rakyatnya pada peringkat awal penjajahan British. apabila perjanjian Inggeris Belanda dimeterai maka ramai banduan India dari Sumatera telah ditempatkan di Negeri-negeri Selat. kerjaya dan cara hidup yang tersendiri. Menurut penulis lagi. Orang Cina masuk ke Tanah Melayu dengan pembiayaan sendiri. Orang Cina ini menceburi bidang perdagangan dan pertanian. Penghijrahan orang India berlaku sejak awal kurun Masihi yang terdiri daripada pedagang. Sistem Kontrak. Cara kemasukan orang India adalah melalui Sistem Kontrak. adat resam. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap komuniti tersebut tinggal berkelompok mengikut kaum dalam politik yang sama.

Penulis berpendapat bahawa penghijrahan orang Indonesia ke Tanah Melayu adalah suatu perkara yang biasa dan tidak asing dalam sejarah.daripada penghijrahan buruh-buruh. Bab ini juga menghuraikan tentang kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Objektif penulisan bab ini adalah untuk menghuraikan bagaimana proses pembentukan masyarakat majmuk di negara ini. ekonomi. Sebab-sebab penghijrahan orang India adalah seperti ekonomi India yang buruk. bencana alam yang berlaku negara asal. Selangor dan Perak. Metodologi yang diguna oleh penulis dalam bab ini adalah metodologi sejarah dan kaedah perpustakaan. Sebab-sebab penghijrahan orang Indonesia yang diketengahkan oleh penulis ialah dasar Belanda dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Jawa. agama dan adat di antara Tanah Melayu dengan Indonesia. dan peluang-peluang pekerjaan khususnya di sektor ladang getah. Selain itu. sistem pendidikan moden yang diamalkan di India. iaitu penduduk dari Indonesia. Hal demikian kerana adanya persamaan dari segi sosial. kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar penjajah juga dibincangkan dalam bab ini. kaum Cina dan kaum India ke Tanah Melayu. Secara rumusannya. penulis juga menyatakan bahawa terdapat juga penghijrahan bukan buruh iaitu daripada golongan profesional. penulis telah menghuraikan tentang proses dan faktor-faktor penghijrahan oleh kaum Cina. galakan daripada kerajaan. dan galakan serta dasar British di Tanah Melayu. dan melalui pembiayaan sendiri. Penulisan ini disediakan melalui penyelidikan yang rapi dengan menggunakan bahan-bahan rujukan tambahan bagi 2 . petempatan dan kegiatan ekonomi. India dan Indonesia. Penghijrahan kaum imigran ini telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Kawasan tumpuan penghijrahan orang Indonesia di negerinegeri Melayu pantai barat ialah Johor. penulis juga menyatakan bahawa aktiviti masyarakat lebih mendorong kepada pengelompokan kaum seperti pendidikan. keadaan yang aman di Tanah Melayu selepas kedatangan Inggeris. Selain itu. Terdapat dua cara kemasukan orang Indonesia iaitu melalui agen yang terdiri daripada agen syarikat dan syeikh-syeikh haji. Selain itu. Bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang penghijrahan oleh kaum-kaum imigran. pengenalan sistem milik tanah. penulis juga menghuraikan kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh penjajah di Tanah Melayu. Kesan yang paling menonjol adalah wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum.

menambahkan fakta-fakta baru. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. India. Permintaan yang bertambah ke atas bijih timah membawa kepada pembukaan lebih banyak lombong. Seiring dengan itu. kini telah menjadi tempat kediaman orang Cina. Akibat daripada perkembangan perusahaan ini. Kemasukan imigran-imigran ke Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat majmuk yang pelbagai kaum. Pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi menggerakkan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Tanah Melayu. Kelebihan yang dapat dilihat adalah penulis menerangkan secara terperinci mengenai sejarah awal permulaan perhubungan sesuatu kaum imigran di Tanah Melayu. Perkembangan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu begitu pesat sekali pada abad ke-19 dan 20. Hasil penemuan dalam bab ini adalah penulis ini berpendapat bahawa faktor utama yang mendorong kepada penghijrahan oleh ketiga-tiga kaum imigran iaitu penduduk Indonesia. Antara lain kelebihan ialah penulis 3 . Sebagai contoh. Kemasukan buruh-buruh dari luar telah mendorong dan membantu kepada kelancaran dan perkembangan ekonomi. China dan India adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Tanah Melayu. Oleh itu. pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi perusahaan tersebut. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. Maka. penulis menghuraikan sejarah awal perhubungan antara Negara China dengan Tanah Melayu. Tanah Melayu yang sebelum ini hanya didiami oleh kaum bumiputera yang boleh dikatakan dari satu rumpun bangsa. Kesan yang nyata akibat daripada migrasi luar adalah dari segi sifat kepelbagaian kaum yang mendiami Tanah Melayu. permintaan terhadap bijih timah yang semakin bertambah dan kenaikan harga bijih timah di Tanah Melayu telah mendorong kemasukan buruh dari China yang begitu ramai. Terdapat kelebihan dan juga kelemahan dalam bab ini. semakin banyak buruh diperlukan. penulis dapat menyediakan satu bentuk penulisan yang baik dan berguna untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar. Pengeluasan perusahaan melombong bijih timah. Sinhalese dan orang Eurasia yang masing-masing mengamalkan pelbagai budaya dan adat resam serta agama. peluang pekerjaan yang banyak menyebabkan orang India masuk ke Tanah Melayu. Perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu telah mendorong kepada penghijrahan orang India.

Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. bancian dan juga pertambahan dari segi jumlah penduduk imigran dan perusahaan serta perlombongan di Tanah Melayu. Kelemahan dalam bab ini adalah penulis tidak memuatkan bahagian terakhir dalam penulisan iaitu kesimpulan. ia juga merapatkan lagi hubungan antara negeri-negeri di Tanah Melayu. Kesimpulannya.telah memberi statistik perkembangan. sama ada di peringkat kurang mahir. 4 . Dasar yang diperkenalkan oleh penjajah sebenarnya untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan penjajah itu sendiri. Kedatangan masyarakat imigran di Tanah Melayu merupakan faktor penting yang menampung keperluan penjajah dari segi tenaga buruh. Oleh yang demikian. Bahagian ini penting bagi merumuskan apa yang telah dibincangkan sebelumnya atau dalam bab tersebut agar pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut. Kesan yang didapati daripada perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dan kemasukan buruh-buruh adalah dari segi perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu. separa mahir atau keperluan pentadbiran rendah. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. serta penyaluran modal bagi golongan pedagang di Negeri-negeri Selat. kemasukan imigran dari luar telah meninggalkan kesan yang ketara sekali terhadap negara kita iaitu pembentukan masyarakat majmuk. Penulis juga menyediakan nota kaki dan bibliografi yang agak lengkap untuk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan rujukan tambahan yang bersesuaian. Sistem perhubungan seperti landasan kereta api dan jalan raya telah memudahkan lagi proses pengangkutan dan kegiatan ekonomi dijalankan. Masyarakat inilah yang menjadikan negara Malaysia sesuatu yang unik dan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Selain daripada itu. penulis ini dapat menghasilkan sebuah penulisan yang baik dengan fakta-fakta yang cukup lengkap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful