Permohonan Cuti Tanpa Rekod (Kemudahan Cuti Isteri Bersalin) PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

9/2002 (Diisi dalam dua (2) salinan) Nota:  Cuti isteri bersalin diberi kepada anggota lelaki Selama 7 hari sebagai cuti tanpa rekod. Kemudahan ini dihadkan kepada lima kali sepanjang tempoh perkhidmatan.  Sila sertakan surat akuan doktor.

Dekan Fakulti Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia UTM, Skudai. Melalui: Timbalan Pendaftar / Penolong Pendaftar / Ketua Jabatan Fakulti Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia UTM,Skudai Saya ______________________________________ memohon cuti tanpa rekod selama ________ hari mulai _________________ hingga ________________. Cuti tersebut adalah bagi membantu urusan semasa isteri bersalin pada ___________________ jam _______________ pagi / petang / malam . Alamat semasa bercuti : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Tandatangan Jawatan Jabatan No. Telefon No. Pekerja Tarikh

: : : : : :

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

4(16) bertarikh 5 November 1992. dan c. 3. Denga kuatkuasanya pekeliling ini .Pekeliling Perkhidmatan Bil. d. PEMBATALAN 1. Adalah dibatalkan. Cuti ini hendaklah bermula pada tarikh isteri anggota bersalin atau pada tarikh isteri anggota bersalin atau pada berrikutnya bersalin selepas waktu pejabat.4(35) bertarikh 11 Disember 1993. e. Surat JPS(S)223/8/3 Klt. Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang diarahkan bertugas semasa cuti penggal persekolahan atau bertugas semasa penggal persekolahan. Surat JPA(S)223/8/3 Klt. b.9 Tahun 1991. Pekeliling Perkhidmatan Bil. b.10 . 2. Tempoh cuti ini termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am. Tahun 2002 (Kemudahan Cuti Isteri Bersalin) 1. Perenggan58. dan Kemudahan ini adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.9.2 Pekeliling Perkhidmatan Bil. c. TARIKH KUATKUASA Pekeliling Perkhidmatan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003. Kemudahan cuti bersalin hendaklah dilaksanakan seperti berikut : a. Kemudahan ini dihadkan kepada lima kali sepanjang tempoh perkhidmatan . Kemudahan ini boleh diberi selama tujuh hari sebagai cuti tanpa rekod. kepada anggota Perkhidmatan Awam lelaki untuk membantu utusan ketika isterinya bersalin. maka: a. Anggota yang menggunakan kemudahan ini hendaklah mengemukakan salinan perakuan bersalin isterinya kepada Ketua Jabatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful