AYAT TANYA

1

Contoh: y Apa yang kamu buat di sini? y Kamu hendak pergi ke mana? y Kamu hendak berada di sini hingga pukul berapa? y Apakah bahan yang hendak kamu cari? y Mengapakah tajuk itu yang kamu pilih? y Bagaimanakah caranya kita boleh membantunya? y Berapakah bayarannya? 2 .y AyatTanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal.

Ciri-ciri Ayat Tanya y Diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. nada tanya ini dilambangkan oleh tanda soal (?). y Dalam tulisan. y AyatTanya ini boleh dalam susunan songsang dan boleh juga berbentuk pasif. Contoh: Encik Danielkah guru itu? Susunan songsang Surat itu ditulis oleh Ahmad? Berbentuk pasif 3 .

y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda soal (?). y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda noktah ( . ). suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. y Diucapkan dengan nada y Diucapkan dengan nada mendatar. dan memerlukan jawapan.Perbezaan Ayat Tanya dengan ayat-ayat yang lain Ayat Tanya y Menanyakan sesuatu hal Ayat Penyata y Menyatakan atau memberitahukan sesuatu. 4 .

Jenis-jenis Ayat Tanya Ayat Tanya Ayat Tanya mudah Ayat Tanya dengan kata tanya AyatTanya dengan partikel -kah 5 .

Ayat Tanya Mudah y Ayat tanya mudah ialah ayat tanya tanpa kata tanya iaitu ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. y Dalam tulisan. Contoh: Mereka pelajar Sijil Perguruan Lepasan Ijazah? Encik Daniel? Fahmi berada di ICTC? 6 . nada tanya ini dilambangkan dengan tanya soal (?).

AyatTanya dengan KataTanya AyatTanya dengan Kata Tanya 7 AyatTanya dengan KGN Tanya AyatTanya dengan FSN Tanya .Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat tanya dengan KataTanya ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya.

KataTanya Apa Berapa Mana Siapa Bagaimana Bila Mengapa / Kenapa 8 Penggunaannya Untuk menanyakan nama benda atau binatang. Untuk menanyakan sebab. Untuk menanyakan manusia.Kata Tanya y KataTanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Untuk menanyakan waktu. y KataTanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. . benda dan tempat. Untuk menanyakan bilangan. Untuk menanyakan orang atau nama orang. binatang. Untuk menanyakan hal.

bagaimana. y Dalam susunan biasa kata tanya menduduki unsur predikat. y Lazimnya mengalami proses pendepanan.1. dan kenapa. y Boleh juga wujud dalam ayat pasif. bila. mengapa. Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat yang mengandungi kata tanya seperti berapa. Contoh: Kamu bagaimana? Bila awak hendak membeli komputer? 9 .

siapa. kata ganti nama tanya menduduki bahagian predikat. Contoh: Orang itu siapa? Benda itu apa? Buku panduan internet itu mana? 10 . Ayat Tanya dengan KGN Tanya y Ayat yang mengandungi kata ganti nama tanya seperti apa. y Dalam susunan biasa. y Boleh juga wujud dalam ayat pasif.2. dan mana. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat.

Contoh: Siapa nama kucing ini? 11 .Tahukah awda? y KGN Tanya apa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama manusia. Contoh: Apa nama budak perempuan itu? y KGN Tanya siapa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama binatang.

dari mana. daripada siapa. dan sebagainya. frasa sendi nama tanya hadir dalam predikat. Ayat Tanya dengan FSN Tanya y Ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya seperti di mana. Contoh: Mereka datang dari mana? Virus itu menyerang sejak bila? 12 . sejak bila.3. ke mana. y Dalam susunan biasa. sampai bila. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat. dengan siapa.

jawapannya ialah ini atau itu tetapi apabila FSN Tanya di mana digunakan. jawapannya ialah di sini atau di sana atau di situ atau di (nama tempat). . y Apabila KGN Tanya mana digunakan. Contoh: Tanya: Haris mana? Jawab: Itu Tanya: Jawab: 13 Haris di mana sekarang? Dia di Taman Tasik Unggu sekarang.Ingatlah !!! y KGN Tanya mana tidak sama penggunaannya dengan FSN Tanya di mana.

Ayat Tanya dengan partikel-kah y Ayat tanya dengan partikal ²kah ialah ayat tanya yang diselitkan dengan partikal ²kah dibelakang kata tanya yang diletakkan di awal ayat. Contoh: Manakah Encik Daniel? 14 . kerana ia lebih dipentingkan. y AyatTanya ini diselitkan dengan partikal ²kah kerana kata tanya mengalami proses pendepanan. Ia tidak boleh dalam binaan biasa. y AyatTanya jenis ini hanya ada dalam bentuk susunan songsang.

y Apakah sebenarnya maksudTeknologi Pendidikan dan Informasi itu? y Mengapakah setiap guru digalakkan supaya menguasai bidang Teknologi Pendidikan dan Informasi? y Bagaimanakah caranya kita dapat mendedahkan kepentingan Teknologi Pendidikan dan Informasi kepada guru-guru? y Berapakah harga sebuah komputer yang sesuai dengan dilengkapi kemudahan internet? 15 .Contoh lain.

bahagian predikat itu perlu dipindahkan ke hadapan kerana lebih dipentingkan. y Partikal ²kah menandakan bahawa hal atau perkara tersebutlah yang ditekankan (dipentingkan).Ingatlah !!! y Partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat. y Partikal ²kah hanya ada dalam binaan songsang (yang dikedepankan). y Partikal ²kah tidak boleh disertai dalam binaan biasa. y Dalam erti kata yang lain. apabila partikal ²kah digunakan. 16 . Oleh itu predikat yang disertai partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat.

benda. Contoh: Tanya: Adakah dia sudah sembuh? Jawab: Ya.Tahukah awda? y Adakah digunakan untuk mendapatkan jawapan ya atau tidak. 17 . y Apakah digunakan untuk mendapatkan jawapan tentang nama binatang. dan perbuatan. Contoh: Tanya: Apakah itu? Jawab: Itu kucing saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful