AYAT TANYA

1

y AyatTanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Contoh: y Apa yang kamu buat di sini? y Kamu hendak pergi ke mana? y Kamu hendak berada di sini hingga pukul berapa? y Apakah bahan yang hendak kamu cari? y Mengapakah tajuk itu yang kamu pilih? y Bagaimanakah caranya kita boleh membantunya? y Berapakah bayarannya? 2 .

Contoh: Encik Danielkah guru itu? Susunan songsang Surat itu ditulis oleh Ahmad? Berbentuk pasif 3 . y Dalam tulisan. y AyatTanya ini boleh dalam susunan songsang dan boleh juga berbentuk pasif. nada tanya ini dilambangkan oleh tanda soal (?).Ciri-ciri Ayat Tanya y Diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat.

). suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat.Perbezaan Ayat Tanya dengan ayat-ayat yang lain Ayat Tanya y Menanyakan sesuatu hal Ayat Penyata y Menyatakan atau memberitahukan sesuatu. y Diucapkan dengan nada y Diucapkan dengan nada mendatar. 4 . y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda noktah ( . y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda soal (?). dan memerlukan jawapan.

Jenis-jenis Ayat Tanya Ayat Tanya Ayat Tanya mudah Ayat Tanya dengan kata tanya AyatTanya dengan partikel -kah 5 .

Ayat Tanya Mudah y Ayat tanya mudah ialah ayat tanya tanpa kata tanya iaitu ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. y Dalam tulisan. nada tanya ini dilambangkan dengan tanya soal (?). Contoh: Mereka pelajar Sijil Perguruan Lepasan Ijazah? Encik Daniel? Fahmi berada di ICTC? 6 .

AyatTanya dengan KataTanya AyatTanya dengan Kata Tanya 7 AyatTanya dengan KGN Tanya AyatTanya dengan FSN Tanya .Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat tanya dengan KataTanya ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya.

Untuk menanyakan sebab.Kata Tanya y KataTanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. benda dan tempat. . KataTanya Apa Berapa Mana Siapa Bagaimana Bila Mengapa / Kenapa 8 Penggunaannya Untuk menanyakan nama benda atau binatang. Untuk menanyakan waktu. Untuk menanyakan orang atau nama orang. Untuk menanyakan hal. Untuk menanyakan bilangan. Untuk menanyakan manusia. y KataTanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. binatang.

1. mengapa. bagaimana. y Boleh juga wujud dalam ayat pasif. y Lazimnya mengalami proses pendepanan. dan kenapa. bila. y Dalam susunan biasa kata tanya menduduki unsur predikat. Contoh: Kamu bagaimana? Bila awak hendak membeli komputer? 9 . Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat yang mengandungi kata tanya seperti berapa.

y Dalam susunan biasa. siapa. Ayat Tanya dengan KGN Tanya y Ayat yang mengandungi kata ganti nama tanya seperti apa. kata ganti nama tanya menduduki bahagian predikat. y Boleh juga wujud dalam ayat pasif. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat. Contoh: Orang itu siapa? Benda itu apa? Buku panduan internet itu mana? 10 .2. dan mana.

Tahukah awda? y KGN Tanya apa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama manusia. Contoh: Siapa nama kucing ini? 11 . Contoh: Apa nama budak perempuan itu? y KGN Tanya siapa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama binatang.

dengan siapa. dan sebagainya. y Dalam susunan biasa. dari mana. Contoh: Mereka datang dari mana? Virus itu menyerang sejak bila? 12 . Ayat Tanya dengan FSN Tanya y Ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya seperti di mana. sampai bila.3. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat. sejak bila. frasa sendi nama tanya hadir dalam predikat. ke mana. daripada siapa.

.Ingatlah !!! y KGN Tanya mana tidak sama penggunaannya dengan FSN Tanya di mana. jawapannya ialah ini atau itu tetapi apabila FSN Tanya di mana digunakan. jawapannya ialah di sini atau di sana atau di situ atau di (nama tempat). y Apabila KGN Tanya mana digunakan. Contoh: Tanya: Haris mana? Jawab: Itu Tanya: Jawab: 13 Haris di mana sekarang? Dia di Taman Tasik Unggu sekarang.

Ia tidak boleh dalam binaan biasa. y AyatTanya ini diselitkan dengan partikal ²kah kerana kata tanya mengalami proses pendepanan.Ayat Tanya dengan partikel-kah y Ayat tanya dengan partikal ²kah ialah ayat tanya yang diselitkan dengan partikal ²kah dibelakang kata tanya yang diletakkan di awal ayat. y AyatTanya jenis ini hanya ada dalam bentuk susunan songsang. Contoh: Manakah Encik Daniel? 14 . kerana ia lebih dipentingkan.

y Apakah sebenarnya maksudTeknologi Pendidikan dan Informasi itu? y Mengapakah setiap guru digalakkan supaya menguasai bidang Teknologi Pendidikan dan Informasi? y Bagaimanakah caranya kita dapat mendedahkan kepentingan Teknologi Pendidikan dan Informasi kepada guru-guru? y Berapakah harga sebuah komputer yang sesuai dengan dilengkapi kemudahan internet? 15 .Contoh lain.

y Partikal ²kah hanya ada dalam binaan songsang (yang dikedepankan). 16 . y Partikal ²kah tidak boleh disertai dalam binaan biasa. Oleh itu predikat yang disertai partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat. y Dalam erti kata yang lain. bahagian predikat itu perlu dipindahkan ke hadapan kerana lebih dipentingkan. y Partikal ²kah menandakan bahawa hal atau perkara tersebutlah yang ditekankan (dipentingkan). apabila partikal ²kah digunakan.Ingatlah !!! y Partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat.

benda. Contoh: Tanya: Apakah itu? Jawab: Itu kucing saya. dan perbuatan. 17 .Tahukah awda? y Adakah digunakan untuk mendapatkan jawapan ya atau tidak. y Apakah digunakan untuk mendapatkan jawapan tentang nama binatang. Contoh: Tanya: Adakah dia sudah sembuh? Jawab: Ya.