AYAT TANYA

1

Contoh: y Apa yang kamu buat di sini? y Kamu hendak pergi ke mana? y Kamu hendak berada di sini hingga pukul berapa? y Apakah bahan yang hendak kamu cari? y Mengapakah tajuk itu yang kamu pilih? y Bagaimanakah caranya kita boleh membantunya? y Berapakah bayarannya? 2 .y AyatTanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal.

Contoh: Encik Danielkah guru itu? Susunan songsang Surat itu ditulis oleh Ahmad? Berbentuk pasif 3 . y AyatTanya ini boleh dalam susunan songsang dan boleh juga berbentuk pasif. nada tanya ini dilambangkan oleh tanda soal (?).Ciri-ciri Ayat Tanya y Diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. y Dalam tulisan.

). suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda soal (?). y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda noktah ( . dan memerlukan jawapan. 4 . y Diucapkan dengan nada y Diucapkan dengan nada mendatar.Perbezaan Ayat Tanya dengan ayat-ayat yang lain Ayat Tanya y Menanyakan sesuatu hal Ayat Penyata y Menyatakan atau memberitahukan sesuatu.

Jenis-jenis Ayat Tanya Ayat Tanya Ayat Tanya mudah Ayat Tanya dengan kata tanya AyatTanya dengan partikel -kah 5 .

Ayat Tanya Mudah y Ayat tanya mudah ialah ayat tanya tanpa kata tanya iaitu ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. nada tanya ini dilambangkan dengan tanya soal (?). y Dalam tulisan. Contoh: Mereka pelajar Sijil Perguruan Lepasan Ijazah? Encik Daniel? Fahmi berada di ICTC? 6 .

AyatTanya dengan KataTanya AyatTanya dengan Kata Tanya 7 AyatTanya dengan KGN Tanya AyatTanya dengan FSN Tanya .Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat tanya dengan KataTanya ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya.

Untuk menanyakan sebab. Untuk menanyakan waktu. . y KataTanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. Untuk menanyakan manusia. KataTanya Apa Berapa Mana Siapa Bagaimana Bila Mengapa / Kenapa 8 Penggunaannya Untuk menanyakan nama benda atau binatang. binatang.Kata Tanya y KataTanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Untuk menanyakan bilangan. Untuk menanyakan orang atau nama orang. benda dan tempat. Untuk menanyakan hal.

Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat yang mengandungi kata tanya seperti berapa. dan kenapa. bagaimana. Contoh: Kamu bagaimana? Bila awak hendak membeli komputer? 9 . y Lazimnya mengalami proses pendepanan. y Boleh juga wujud dalam ayat pasif. bila. y Dalam susunan biasa kata tanya menduduki unsur predikat. mengapa.1.

Contoh: Orang itu siapa? Benda itu apa? Buku panduan internet itu mana? 10 . y Boleh juga wujud dalam ayat pasif. y Dalam susunan biasa. kata ganti nama tanya menduduki bahagian predikat.2. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat. siapa. dan mana. Ayat Tanya dengan KGN Tanya y Ayat yang mengandungi kata ganti nama tanya seperti apa.

Contoh: Apa nama budak perempuan itu? y KGN Tanya siapa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama binatang.Tahukah awda? y KGN Tanya apa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama manusia. Contoh: Siapa nama kucing ini? 11 .

dengan siapa. daripada siapa. Contoh: Mereka datang dari mana? Virus itu menyerang sejak bila? 12 . y Dalam susunan biasa. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat. frasa sendi nama tanya hadir dalam predikat.3. dari mana. Ayat Tanya dengan FSN Tanya y Ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya seperti di mana. sejak bila. sampai bila. ke mana. dan sebagainya.

. y Apabila KGN Tanya mana digunakan. Contoh: Tanya: Haris mana? Jawab: Itu Tanya: Jawab: 13 Haris di mana sekarang? Dia di Taman Tasik Unggu sekarang. jawapannya ialah di sini atau di sana atau di situ atau di (nama tempat).Ingatlah !!! y KGN Tanya mana tidak sama penggunaannya dengan FSN Tanya di mana. jawapannya ialah ini atau itu tetapi apabila FSN Tanya di mana digunakan.

Ia tidak boleh dalam binaan biasa. y AyatTanya jenis ini hanya ada dalam bentuk susunan songsang. y AyatTanya ini diselitkan dengan partikal ²kah kerana kata tanya mengalami proses pendepanan. kerana ia lebih dipentingkan.Ayat Tanya dengan partikel-kah y Ayat tanya dengan partikal ²kah ialah ayat tanya yang diselitkan dengan partikal ²kah dibelakang kata tanya yang diletakkan di awal ayat. Contoh: Manakah Encik Daniel? 14 .

y Apakah sebenarnya maksudTeknologi Pendidikan dan Informasi itu? y Mengapakah setiap guru digalakkan supaya menguasai bidang Teknologi Pendidikan dan Informasi? y Bagaimanakah caranya kita dapat mendedahkan kepentingan Teknologi Pendidikan dan Informasi kepada guru-guru? y Berapakah harga sebuah komputer yang sesuai dengan dilengkapi kemudahan internet? 15 .Contoh lain.

Ingatlah !!! y Partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat. apabila partikal ²kah digunakan. y Partikal ²kah menandakan bahawa hal atau perkara tersebutlah yang ditekankan (dipentingkan). y Partikal ²kah tidak boleh disertai dalam binaan biasa. y Dalam erti kata yang lain. Oleh itu predikat yang disertai partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat. 16 . y Partikal ²kah hanya ada dalam binaan songsang (yang dikedepankan). bahagian predikat itu perlu dipindahkan ke hadapan kerana lebih dipentingkan.

Contoh: Tanya: Apakah itu? Jawab: Itu kucing saya. 17 .Tahukah awda? y Adakah digunakan untuk mendapatkan jawapan ya atau tidak. Contoh: Tanya: Adakah dia sudah sembuh? Jawab: Ya. y Apakah digunakan untuk mendapatkan jawapan tentang nama binatang. dan perbuatan. benda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful