AYAT TANYA

1

y AyatTanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Contoh: y Apa yang kamu buat di sini? y Kamu hendak pergi ke mana? y Kamu hendak berada di sini hingga pukul berapa? y Apakah bahan yang hendak kamu cari? y Mengapakah tajuk itu yang kamu pilih? y Bagaimanakah caranya kita boleh membantunya? y Berapakah bayarannya? 2 .

y Dalam tulisan. Contoh: Encik Danielkah guru itu? Susunan songsang Surat itu ditulis oleh Ahmad? Berbentuk pasif 3 . y AyatTanya ini boleh dalam susunan songsang dan boleh juga berbentuk pasif. nada tanya ini dilambangkan oleh tanda soal (?).Ciri-ciri Ayat Tanya y Diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat.

dan memerlukan jawapan.Perbezaan Ayat Tanya dengan ayat-ayat yang lain Ayat Tanya y Menanyakan sesuatu hal Ayat Penyata y Menyatakan atau memberitahukan sesuatu. y Diucapkan dengan nada y Diucapkan dengan nada mendatar. 4 . y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda noktah ( . suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. y Dalam tulisan diakhiri dengan tanda soal (?). ).

Jenis-jenis Ayat Tanya Ayat Tanya Ayat Tanya mudah Ayat Tanya dengan kata tanya AyatTanya dengan partikel -kah 5 .

y Dalam tulisan.Ayat Tanya Mudah y Ayat tanya mudah ialah ayat tanya tanpa kata tanya iaitu ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Contoh: Mereka pelajar Sijil Perguruan Lepasan Ijazah? Encik Daniel? Fahmi berada di ICTC? 6 . nada tanya ini dilambangkan dengan tanya soal (?).

AyatTanya dengan KataTanya AyatTanya dengan Kata Tanya 7 AyatTanya dengan KGN Tanya AyatTanya dengan FSN Tanya .Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat tanya dengan KataTanya ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya.

. Untuk menanyakan bilangan. KataTanya Apa Berapa Mana Siapa Bagaimana Bila Mengapa / Kenapa 8 Penggunaannya Untuk menanyakan nama benda atau binatang. Untuk menanyakan sebab.Kata Tanya y KataTanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. y KataTanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. Untuk menanyakan orang atau nama orang. Untuk menanyakan waktu. benda dan tempat. binatang. Untuk menanyakan manusia. Untuk menanyakan hal.

bagaimana. y Dalam susunan biasa kata tanya menduduki unsur predikat. bila.1. mengapa. y Boleh juga wujud dalam ayat pasif. Contoh: Kamu bagaimana? Bila awak hendak membeli komputer? 9 . y Lazimnya mengalami proses pendepanan. Ayat Tanya dengan Kata Tanya y Ayat yang mengandungi kata tanya seperti berapa. dan kenapa.

kata ganti nama tanya menduduki bahagian predikat.2. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat. siapa. Ayat Tanya dengan KGN Tanya y Ayat yang mengandungi kata ganti nama tanya seperti apa. dan mana. y Boleh juga wujud dalam ayat pasif. y Dalam susunan biasa. Contoh: Orang itu siapa? Benda itu apa? Buku panduan internet itu mana? 10 .

Tahukah awda? y KGN Tanya apa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama manusia. Contoh: Siapa nama kucing ini? 11 . Contoh: Apa nama budak perempuan itu? y KGN Tanya siapa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama binatang.

sampai bila. dari mana. ke mana. frasa sendi nama tanya hadir dalam predikat.3. y Boleh mengalami proses pendepanan predikat. dan sebagainya. y Dalam susunan biasa. daripada siapa. Contoh: Mereka datang dari mana? Virus itu menyerang sejak bila? 12 . sejak bila. Ayat Tanya dengan FSN Tanya y Ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya seperti di mana. dengan siapa.

Ingatlah !!! y KGN Tanya mana tidak sama penggunaannya dengan FSN Tanya di mana. . jawapannya ialah di sini atau di sana atau di situ atau di (nama tempat). jawapannya ialah ini atau itu tetapi apabila FSN Tanya di mana digunakan. y Apabila KGN Tanya mana digunakan. Contoh: Tanya: Haris mana? Jawab: Itu Tanya: Jawab: 13 Haris di mana sekarang? Dia di Taman Tasik Unggu sekarang.

y AyatTanya ini diselitkan dengan partikal ²kah kerana kata tanya mengalami proses pendepanan.Ayat Tanya dengan partikel-kah y Ayat tanya dengan partikal ²kah ialah ayat tanya yang diselitkan dengan partikal ²kah dibelakang kata tanya yang diletakkan di awal ayat. kerana ia lebih dipentingkan. Ia tidak boleh dalam binaan biasa. y AyatTanya jenis ini hanya ada dalam bentuk susunan songsang. Contoh: Manakah Encik Daniel? 14 .

Contoh lain. y Apakah sebenarnya maksudTeknologi Pendidikan dan Informasi itu? y Mengapakah setiap guru digalakkan supaya menguasai bidang Teknologi Pendidikan dan Informasi? y Bagaimanakah caranya kita dapat mendedahkan kepentingan Teknologi Pendidikan dan Informasi kepada guru-guru? y Berapakah harga sebuah komputer yang sesuai dengan dilengkapi kemudahan internet? 15 .

bahagian predikat itu perlu dipindahkan ke hadapan kerana lebih dipentingkan.Ingatlah !!! y Partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat. apabila partikal ²kah digunakan. 16 . y Partikal ²kah tidak boleh disertai dalam binaan biasa. y Partikal ²kah hanya ada dalam binaan songsang (yang dikedepankan). Oleh itu predikat yang disertai partikal ²kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat. y Dalam erti kata yang lain. y Partikal ²kah menandakan bahawa hal atau perkara tersebutlah yang ditekankan (dipentingkan).

17 . Contoh: Tanya: Apakah itu? Jawab: Itu kucing saya. Contoh: Tanya: Adakah dia sudah sembuh? Jawab: Ya. dan perbuatan. benda. y Apakah digunakan untuk mendapatkan jawapan tentang nama binatang.Tahukah awda? y Adakah digunakan untuk mendapatkan jawapan ya atau tidak.