Peta minda menunjukkan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air dan udara di kawasan Arau.

Mengadakan kempen Cintai Alam Sekitar

Menjalankan penguatkuasaan undang-undang

Langkah langkah untuk Mengatasi Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Arau

Memberikan pendidikan alam sekitar

Melaksanakan rawatan air kumbahan