Pengenalan Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu telah lama dikenali pedagang India sebagai Suvarnabhumi

yang bermaksud µBumi Emas¶. Ini disebabkan Tanah Melayu kaya dengan pelbagai hasil galian seperti emas, bijih timah, perak dan sebagainya. Selain hasil galian penduduk Tanah Melayu menjalankan aktiviti ekonomi tradisional secara sara diri untuk menampung keperluan harian. Kedudukan Tanah Melayu yang strategik segi geografi menjadi tumpuan pedagang luar dan ini menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah bergiat aktif dalam ekonomi sejak dahulu lagi. Sebelum abad ke-19 Tanah Melayu wujudnya dua jenis negeri Melayu iaitu berifat maritime dan riverine. Maritime melibatkan kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada laut iaitu perdagangan. Riverine pula bermaksud kehidupan penduduk lebih bertumpu kepada sungai daripada laut. Ekonomi tradisional Sistem ekonomi tradisional di Tanah Melayu dibahagikan kepada dua iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional sara diri bermaksud kegiatan ekonomi secara kecilkecilan untuk kegunaan diri dan keluarga sahaja. Antara aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan, menternak binatang, memburu binatang, bertukang dan melombong. Ciri-ciri ekonomi sara diri ialah dilakukan dalam skala kecil iaitu penghasilan hanya untuk kegunaan sendiri. Namun sekitanya terdapat lebihan barulah dijual atau ditukar dengan barangan keprerluan yang lain.. Kegiatan hanya melibatkan anggota keluarga sahaja. Tiada peralatan moden digunakan kerana ekonomi sara diri hanya menggunakan peralatan tradisional
1

masyarakat turut menanam tanaman lain seperti buah-buahan. Pemilikan tanah diasaskan kepada 2 . pertanian dan sebagai jalan pengangkutan. Penggunaan haiwan membantu memudahkan kerja menanam padi dan tanaman lain. Melalui amalan ini dapat mengeratkan hubungan di kalangan penduduk. Selain itu. Pertama masalah tenaga buruh yang terbatas. sabit. lukah. kekacang dan lain-lain.seperti cangkul. Kebiasaannya berderau dilakukan di sawah padi. Selain itu petani tidak berminat menambahkan kekayaan. dalam ekonomi sara diri talah wujud sistem gotongroyong dan amalan berderau. ubi. Oleh itu pengumpulan kekayaan hanya tertumpu kepada golongan pemerintah. sayuran. serkap dan tangguk. Oleh sebab itu kebanyakkan penduduk tinggal di kawasan berdekatan sungai atau pantai. bijirin. Penggunaa kereta lembu hanya diperkenalkan akhir abad ke19. jala. keperluan tanah yang subur amat penting. Mereka juga tidak mempunyai keinginan menambah kekayaan disebabkan mereka perlu menyerahkan kepada pembesar dalam bentuk cukai. kuku kambing dan tajak untuk pertanian. Kehidupan petani tertumpu di kawasan tanah bersaiz kecil. Bagi menangkap ikan. Di samping memudahkan mereka mendapat bekalan air untuk kegunaan harian. Ini kerana kerja-kerja hanya dilkakukan din kalangan anggota keluarga sahaja. Bagi menjalankan kegitan pertanian dengan lebih baik. Selain itu. Mereka terpaksa menanggung beban kerja kerah golongan pemerintah. Masyarakat tidak mempunyai insentif untuk menghasilkan lebihan hasil keran beberapa faktor. Dalam pertanian. Berderau bermaksud melaksankan kerja secara bersama dengan tujuan memudahkan dan mempercepat kerja. Bagi kerja-kerja membajak sawah. tanaman padi menjadi sumber tanaman utama. Ini kerana kawasan tepi sungai dan pantai subur dan sesuai untuk bercucuk tanam. tenaga haiwan digunakan bagi membantu seperti lembu dan kerbau. nelayan menggunakan bubu.

dataran Perlis dan Seberang Perai menjadi kawasan penanaman padi yang utama. Satu kanun khusus tentang pertanian di negeri Kedah diperkenal iaitu Undang-undang Seri Paduka Tuan. Manakala untuk memisahkan kulit padi pula alatan lesung tangan dan 3 . Kawasan awal petempatan tanaman padi sawah adalah di Kelantan dan Kedah. Setelah itu mereka kan berpindah ke kawasan lain Padi sawah di tanam di kawasan rendah yang mempunyai banyak air. Tanaman padi di Tanah Melayu melibat dua jenis padi iaitu padi sawah dan padi huma. masyarakat menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul. Padi sawah dipercayai diperkenal oleh orang Siam di negeri-negeri utara manakala oleh orang Minangkabau di negeri selatan.keluasan tertentu yang hasilnya dapat menampung keperluan keluarga sahaja. Negeri Kedah dan Kelantan pernah terlibat dalam eksport padi ke negari jiran. Dalam menjalankan penanaman padi. Kebiasannya padi huma ditanam masyarakat pedalaman. Bagi menuai padi alatan seperti sabit dan ketam padi digunakan. Lebihan padi di Kelantan pula dieksport sehingga ke Singapura. Menjelang abad ke-18. Kedah membekalkan 2000 koyan beras ke Pulau Pinang. Penaman padi di Kedah merupakan ekonomi yang penting bagi negeri yang mendapat jolokan µjelapang padi¶. tajak dan haiwan bagi membajak sawah. Padi huma atau padi bukit di tanam di kawasan lereng bukit dan tidak memerlukan banyak air. Purata saiz tanah yang dimiliki petani adalah sekitar dua ekar dan hasilnya bergantung kepada usaha setiap keluarga. Masyarakat pedalaman turut menjalankan pertanian pindah di mana kawasan tanah hutan yang telah dibersihkan hanya digunakan untuk pertanian bagi tempoh satu atau dua musim sahaja.

akar kayu dan banyak lagi. Pada November hingga Februari pula berikutan keadaan laut yang bergelora. Penggunaan peralatan menangkap ikan bergantung kepada kawasan tangkapan. Untuk menghalau padi daripada ancaman burung. Masyarakat turut memungut hasil hutan seperti rotan. Hasil pertukangan digunakan sebagai barang tukaran untuk mendapatkan keperluan lain seperti makanan dan pakaian. Kegiatan menangkap ikan dijalankan secara meluas di negeri Kelantan. orang-orang dipacak di tengah sawah. Lebihan tangkapan seperti ikan dan udang digunakan membuat ikan kering. arnab. memburu dan bertukang merupakan kegiatan sampingan yang dijalankan masyarakat. nelayan menangkap ikan di kawasan sungai dan tasik. lembu. Pertukangan pula dilakukan melibatkan pertukangan kayu dan logam untuk membuat perahu. Hasil-hasil hutan ini digunkan bagi membuat barangan seperti tikar. Binatang seperti ayam. Aktiviti ini dikenali sebagai µmeramu¶. kelong dan pukat. atap rumah. membina rumah dan membuat alatan senjata. pelanduk dan kancil. belacan dan cencaluk sebagai hasil sampingan yang boleh dijual atau ditukar dengan keperluan yang lain. Aktivit menternak binatang.leung kaki digunakan. Musim menangkap ikan di laut adalah antara Mac dan Oktober. nelayan menggunakan jaring. damar. buluh. Pahang dan Terengganu. Perikanan merupakan kegitan ekonomi utama penduduk Tanah Melayu. itik. Di laut. bakul. kerbau dan kambing diternak untuk keperluan makanan dan juga bagi digunakan dalam memudahkan kerja pertanian. Ada juga buruan yang digunakan untuk kerja mengangkut kayu seperti gajah. Berburu pula dijalankan untuk mendapatkan bahan makanan dan antara binatang yang menjadi buruan adalah rusa. ubatan dan sebagainya. Manakala untuk menangkap ikan di sungai dan 4 .

seorang penulis Itali mengulas bahawa bijih timah di Tanah Melayu sangat tulen dan bercahaya. Pedagang Arab menggelar bukit di bahagian tengah Kedah sebagai µGunung Bijih¶. Arab. 5 . Pada abad ke-12 pula. Perak antara pusat terawal perlombongan bijih timah.A.F. Menurut sumber China pula. Timah yang dilombong daripada kawasan pedalaman telah dilebur dan dijadikan timah jongkong lalu dibawa ke hilir sungai untuk diperniagakan. jala. Bijih timah telah menarik minat pedagang-pedagang asing dari Mediterranean. tombak dan serampang digunakan. Bijih timah dilombong di Sungai Dinding dan Sungai Bruas serta Sungai Larut. Beliau berkata ³di seluruh dunia tidak ada lombong bijih timah seperti di Tanah Melayu´. India dan China. Hasil perikan turut dijadikan sumber perdagangan. tangguk. Industri bijih timah merupakan satu industri yang tertua di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Catatan J. Menurut sumber Portugis. Melaka dan Pahang ada mengeksport bijih timah. eksport Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering. Kedah pada masa dahulu terkenal dengan bijih timah. Bijih timah banyak didapati di lembah sungai di pantai barat Tanah Melayu. Penduduk memungut timah di dasar sungai kerana adanya timah air sunagi menjadi hitam. lukah. bijih timah mula dilombong di Perak pada tahun 1616 di Manjung dan Beruas. McNair pula menunjukkan. Kekayaan bijih timah di Tanah Melayu dapat dibuktikan melalui seorang pengembara Arab yang bernama Abu Dulaf (abad ke-10). Perlombongan Perusahaan bijih timah merupakan perlombongan tertua di Tanah Melayu. Hingga 1800 perlombongan bijih timah ialah perusahaan orang Melayu.kolam pula alatan seperti pancing.

Selain itu bijih timah digunakan sebagai bayaran cukai bagi penduduk yang menggunakan sungai sebagai laluan mengangkut bijih timah. abad ke-9 ke negara Arab dan abad ke-13 ke China. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bijih timah dijadikan bahan dagangan utama antara Melaka. Hasil perlombongan mempunyai nilai untuk dijadikan mata wang. Pada abad ke-17 dan 18 bijih timah dari Perak dan Selangor dikuasai pedagang Belanda dan Inggeris. Antara jajahan takluk yang menghantar ufti adalah Dinding. bijih timah. Kelang dan Sungai Ujong. Arab dan China. Kegiatan melombong dijalan kan secara primitive iaitu menggunakan kaedah mendulang atau melampan. negeri yang menjadi jajahan takluk Melaka mennggunakan bijih timah sebagai ufti. India. Orang Cina pula membuat kertas timah bagi digunakan dalam upacara keagamaan. Bijih timah menjadi bahan tumpuan pedagang luar kerana digunakan untuk membuat pelbagai barangan.Selain itu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kelantan pula menjadi pengeluar bijih timah kedua terbesar pada awal abad ke-19. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. emas dan perak digunakan sebagai mata wang. Antara mata wang yang duguankan ialah tampang. bijih timah juga dilombong di Sungai Linggi dan Sungai Ujong di Negeri Sembilan. Pada 6 . Menurut rekod pedagang China. Pada abad ke-5 bijih timah dieksport ke India. Johor dan Pahang juga mengeksport bijih timah. Bijih timah digunakan orang Melayu sebagai barang dagangan untuk mendapatkan barangan lain dengan pedagang asing yang datang. sebuaya dan pitis. gendang dan mata kapak. Pembesar menggunakan cukai yang diperoleh muntuk membayar ufti kepada raja. Bruas. Pedagang India menggunakannya untuk membuat patung.

perdagangan turut dijalankan terutama masyarakat yang tinggal di kuala sungai dan pantai yang berdekatan dengan pelabuhan. Walaupun kegiatan ekonomi sara diri menjadi kegiatan asas penduduk Tanah Melayu. Hasil galian ini dapat menjadi barangan pertukaran dengan barangan dari China. Peranan pemeritah dan kewujudan rangkaian perdagangan temapatan membuktikan bahawa ekonomi di negeri-negeri Melayu bersifat terbuka dan tidak sepenuhnya secara sara diri.abad ke-16 pedagang Eropah datang ke Tanah Melayu bagi mendapatkan bjih timah. 7 . Golongan pemerintah Melayu telah lama terlibat dengan ekonomi berbentuk perdagangan. Perdagangan Pada abad ke-15 corak ekonomi di Tanah Melayu menjadi komersial.

Wang timah Kedah Wang timah Melaka Wang timah Kelantan Syiling emas Johor Perdagangan yang dijalankan rakyat biasa dikenali sebagai µberjaja¶ dan dijalankan di pasar kecil atau di sekitar kawasan pelabuhan. Pahang dan Selangor menggunakan mata wang timah. Golongan pembesar turut melibatkan diri secara tidak langsung dalam perdagangan. pedagang dari Ceylon. Mengikut Catatan Tom Pires. Di Melaka mata wang di perkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. Antara pedagang yang datang adalah pedagang Islam dari Kaherah.Kegiatan perdagangan pada peringkat awal dilakukan secara tukar barang dan dimajukan dengan penggunaan mata wang. Arakan. Jambi. Patani. Mereka menjadi pemodal dan melantik wakil atau¶kiwi¶ untuk menjalankan urusan perdagangan. Palembang. perdagangan di Melaka menarik pedagang dari serata tempat. Parsi. Pasai. Johor dan Kedah menggunakan mata wang emas manakala Negeri Sembilan. Goa dan 8 .China. Jawa. Turki. Pegu.

tembikar. Apabila Melaka dikuasai Belanda pada 1641 pula. Mereka mengenakan cukai kastam kepada pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka. tembikar. teh. Dalam menjalankan perdagangan sistem percukaian di perkenalkan. Selain itu. Beliau turut menyebut terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka. Pires menggambarkan suasana perdagangan di Melaka yang sibuk dengan para pedagang berdagang di segenap tempat di pelabuhan Melaka. Hadiah diberikan kepada Raja. sutera. emas. nahan perhiasan. Kedah. Maluku. perak. Pedagang dari Timur seperti Jawa. pelbagai kain dan barangan 9 . Antara barang dagangan yang dibawa adalah kain. Melaka masih terus menjadi pelabuhan yang penting. kapur barus dan sebagainya. Palembang. Sumatera dan China tidak membayar cukai tetapi memberi hadiah yang berpatutan kepada sultan dan pegawai tertinggi. Cukai diraja adalah 6% bagi orang asing dan 3% bagi rakyat tempatan. emas. Kapal dagang turut dipaksa singgah berdagang di pelabuhan Melaka. Pasai biasanya memberi hadiah manakala pedagang Melayu dan pedagang yang menetap sebagai penduduk tetap membayar 3% cukai bahan dagangan. India dan Sri Lanka dikenakan cukai 6%. senjata.ramai lagi. Apabila Melaka dikuasai Portugis pada 1511. manik. Pedagang Eropah masih bertumpu ke Melaka untuk dapatkan barangan seperti rempah. bahan makanan. Portugis mahu menguasai perdagangan rempah-ratus maritime di Melaka kerana barangan ini mendapat permintaan yang tinggi dan menguntungkan. kapalkapal dikehendaki mengambil cartazes atau pas laut untuk ke Timur atau Barat. Siam. Pedagang yang datang dari Barat seperti Asia Barat. Pedagang yang datang menggunakan jong dan kapal yang membawa pelbagai barangan dan hasil negeri masing-masing. Temenggung dan Syahbandar dengan nilai 1-2%. pedagang Pegu. rempah. Bendahara.

Selain itu.tekstil. Sultan menerima cukai atas barang dagangan. Pelabuhan Johor menarik minat pedagang datang kerana mempunyai pasaran yang baik.lain. Kemudian ia berkembang menjadi pelabuhan entrepot. hasil hutan. Cukai berpatutan dikenakan kepada pedagang. Perdagangan di Perak pula melibatkan barang dagangan seperti bijih timah. Selain itu sistem naungan diperkenalkan bagi menjaga keselamatan pedagang. gading. timah. Perdagangan di Kedah pesat dijalankan pada abad 9-11 mempunyai perdagangan yang luas kerana kedudukan pelabuhan yang menarik ramai pedagang datang berdagang. rotan.pinang dan gading. Kapal barat turut singgah untuk mengambil air dan berehat sebelum meneruskan perjalanan.rotan.Laksamana dan Raja 10 . Antara barang dagangan di Johor adalah emas. sungai yang lebar membolehkan kapal mudik jauh ke pedalaman. Antara barang yang diimport negeri Perak adalah garam. Belanda mengenakan peraturan dalam menjalankan perdagangan iaitu hasil beras Melaka hanya dijual di pasar tempatan. beras. sarang burung. Di Johor pula Sungai Johor memainkan peranan penting dalam perdagangan. kayu gaharu. gading. Nelayan dilarang menjual terus tangkapan ikan kepada kapal yang berlabuh dan mewajibkan kapal mengambil pas pelayaran. kapur barus dan sebagainya. Pembesar juga cekap mentadbir pelabuhan dan memudahkan urusan perdagangan dijalankan. Pelabuhan Kedah juga berfungsi sebagai pelabuhan entrepot bagi perdagangan rempah. tembaga dan benang emas.tembakau. rotan. Pembesar yang terlibat dalam menjaga keselamatan adalah Bendahara. rempah dan peralatan besi. Temenggung. Ini disebabkan sungai ini merupakan kawasan strategik bagi laluan kapal. menyediakan kemudahan perdagangan dan terdapat pusat membuat kapal. gambir.

perlombongan emas telah dijalankan selewat-lewatnya semenjak abad ke-16 lagi.Indera Bongsu. perlombongan emas mungkin telah dijalankan berhampiran dengan Melaka pada zaman Neolitik lagi dan semenjak dahulu. 11 . Kennedy. emas merupakan dagangan yang penting di Tanah Melayu sehinggakan Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas atau Semenanjung Kencana. Khidmat Orang Laut digunakan bagi membantu menjaga keselamatan kapal dagang dan menjaga perairan di sepanjang pelabuhan Johor. Perusahaan ini pada umumnya merupakan perusahaan orang Melayu dan jumlah pengeluarannya adalah kecil. emas juga didapati di Tanah Melayu namun tidak seaktif perlombongan bijih timah. Selain bijih timah. Menurut J. Dinyatakan bahawa di Pahang terutamanya di Kuala Lipis.

Hasrom Haron.Pusat Pengajian Jarak Jauh Ukm . Pensejarahan Malaysia .Selangor :Oxford Fajar. Kuala Lumpur:Marshall Cavendish. Sejarah Malaysia STPM. Norizan Yusof.1977. Kuala Lumpur.Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi Dan Politik..2009. Sejarah Malaysia STPM .2011. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka.. Jernal Sejarah Jilid 15 Universiti Malaya.1975. 12 ..2000. Tanah Melayu Abad Ke-18.. Sejarah Tanah Melayu 1400-1965 ..Andaya ..1987. Leonard Y. Muhd Yusof Ibrahim. Ruslan Zainuddin. Kuala Lumpur.Bibliografi Khoo Kay Kim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful