Pengenalan Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu telah lama dikenali pedagang India sebagai Suvarnabhumi

yang bermaksud µBumi Emas¶. Ini disebabkan Tanah Melayu kaya dengan pelbagai hasil galian seperti emas, bijih timah, perak dan sebagainya. Selain hasil galian penduduk Tanah Melayu menjalankan aktiviti ekonomi tradisional secara sara diri untuk menampung keperluan harian. Kedudukan Tanah Melayu yang strategik segi geografi menjadi tumpuan pedagang luar dan ini menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah bergiat aktif dalam ekonomi sejak dahulu lagi. Sebelum abad ke-19 Tanah Melayu wujudnya dua jenis negeri Melayu iaitu berifat maritime dan riverine. Maritime melibatkan kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada laut iaitu perdagangan. Riverine pula bermaksud kehidupan penduduk lebih bertumpu kepada sungai daripada laut. Ekonomi tradisional Sistem ekonomi tradisional di Tanah Melayu dibahagikan kepada dua iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional sara diri bermaksud kegiatan ekonomi secara kecilkecilan untuk kegunaan diri dan keluarga sahaja. Antara aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan, menternak binatang, memburu binatang, bertukang dan melombong. Ciri-ciri ekonomi sara diri ialah dilakukan dalam skala kecil iaitu penghasilan hanya untuk kegunaan sendiri. Namun sekitanya terdapat lebihan barulah dijual atau ditukar dengan barangan keprerluan yang lain.. Kegiatan hanya melibatkan anggota keluarga sahaja. Tiada peralatan moden digunakan kerana ekonomi sara diri hanya menggunakan peralatan tradisional
1

sayuran. nelayan menggunakan bubu. pertanian dan sebagai jalan pengangkutan. tenaga haiwan digunakan bagi membantu seperti lembu dan kerbau. Oleh itu pengumpulan kekayaan hanya tertumpu kepada golongan pemerintah. masyarakat turut menanam tanaman lain seperti buah-buahan. Melalui amalan ini dapat mengeratkan hubungan di kalangan penduduk. kekacang dan lain-lain. Mereka juga tidak mempunyai keinginan menambah kekayaan disebabkan mereka perlu menyerahkan kepada pembesar dalam bentuk cukai. sabit. Kebiasaannya berderau dilakukan di sawah padi. Penggunaa kereta lembu hanya diperkenalkan akhir abad ke19. Mereka terpaksa menanggung beban kerja kerah golongan pemerintah. dalam ekonomi sara diri talah wujud sistem gotongroyong dan amalan berderau. Masyarakat tidak mempunyai insentif untuk menghasilkan lebihan hasil keran beberapa faktor. Oleh sebab itu kebanyakkan penduduk tinggal di kawasan berdekatan sungai atau pantai. Ini kerana kawasan tepi sungai dan pantai subur dan sesuai untuk bercucuk tanam. Penggunaan haiwan membantu memudahkan kerja menanam padi dan tanaman lain. Bagi kerja-kerja membajak sawah. Pemilikan tanah diasaskan kepada 2 . kuku kambing dan tajak untuk pertanian. Bagi menjalankan kegitan pertanian dengan lebih baik. Di samping memudahkan mereka mendapat bekalan air untuk kegunaan harian. Selain itu petani tidak berminat menambahkan kekayaan. jala. bijirin. Pertama masalah tenaga buruh yang terbatas. Dalam pertanian. Selain itu. Ini kerana kerja-kerja hanya dilkakukan din kalangan anggota keluarga sahaja. Selain itu. lukah. keperluan tanah yang subur amat penting. Berderau bermaksud melaksankan kerja secara bersama dengan tujuan memudahkan dan mempercepat kerja.seperti cangkul. serkap dan tangguk. ubi. tanaman padi menjadi sumber tanaman utama. Bagi menangkap ikan. Kehidupan petani tertumpu di kawasan tanah bersaiz kecil.

keluasan tertentu yang hasilnya dapat menampung keperluan keluarga sahaja. dataran Perlis dan Seberang Perai menjadi kawasan penanaman padi yang utama. Kedah membekalkan 2000 koyan beras ke Pulau Pinang. Tanaman padi di Tanah Melayu melibat dua jenis padi iaitu padi sawah dan padi huma. Purata saiz tanah yang dimiliki petani adalah sekitar dua ekar dan hasilnya bergantung kepada usaha setiap keluarga. Lebihan padi di Kelantan pula dieksport sehingga ke Singapura. Menjelang abad ke-18. Dalam menjalankan penanaman padi. Bagi menuai padi alatan seperti sabit dan ketam padi digunakan. Kawasan awal petempatan tanaman padi sawah adalah di Kelantan dan Kedah. Manakala untuk memisahkan kulit padi pula alatan lesung tangan dan 3 . tajak dan haiwan bagi membajak sawah. Kebiasannya padi huma ditanam masyarakat pedalaman. Penaman padi di Kedah merupakan ekonomi yang penting bagi negeri yang mendapat jolokan µjelapang padi¶. Padi huma atau padi bukit di tanam di kawasan lereng bukit dan tidak memerlukan banyak air. Satu kanun khusus tentang pertanian di negeri Kedah diperkenal iaitu Undang-undang Seri Paduka Tuan. Negeri Kedah dan Kelantan pernah terlibat dalam eksport padi ke negari jiran. Setelah itu mereka kan berpindah ke kawasan lain Padi sawah di tanam di kawasan rendah yang mempunyai banyak air. masyarakat menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul. Padi sawah dipercayai diperkenal oleh orang Siam di negeri-negeri utara manakala oleh orang Minangkabau di negeri selatan. Masyarakat pedalaman turut menjalankan pertanian pindah di mana kawasan tanah hutan yang telah dibersihkan hanya digunakan untuk pertanian bagi tempoh satu atau dua musim sahaja.

arnab. Pahang dan Terengganu. Pada November hingga Februari pula berikutan keadaan laut yang bergelora. lembu. Hasil pertukangan digunakan sebagai barang tukaran untuk mendapatkan keperluan lain seperti makanan dan pakaian. kerbau dan kambing diternak untuk keperluan makanan dan juga bagi digunakan dalam memudahkan kerja pertanian. bakul. nelayan menangkap ikan di kawasan sungai dan tasik. Penggunaan peralatan menangkap ikan bergantung kepada kawasan tangkapan. orang-orang dipacak di tengah sawah. damar. kelong dan pukat. Berburu pula dijalankan untuk mendapatkan bahan makanan dan antara binatang yang menjadi buruan adalah rusa. Perikanan merupakan kegitan ekonomi utama penduduk Tanah Melayu.leung kaki digunakan. membina rumah dan membuat alatan senjata. atap rumah. Untuk menghalau padi daripada ancaman burung. Kegiatan menangkap ikan dijalankan secara meluas di negeri Kelantan. Hasil-hasil hutan ini digunkan bagi membuat barangan seperti tikar. Aktivit menternak binatang. Musim menangkap ikan di laut adalah antara Mac dan Oktober. akar kayu dan banyak lagi. Ada juga buruan yang digunakan untuk kerja mengangkut kayu seperti gajah. Lebihan tangkapan seperti ikan dan udang digunakan membuat ikan kering. memburu dan bertukang merupakan kegiatan sampingan yang dijalankan masyarakat. itik. Masyarakat turut memungut hasil hutan seperti rotan. ubatan dan sebagainya. Di laut. pelanduk dan kancil. Pertukangan pula dilakukan melibatkan pertukangan kayu dan logam untuk membuat perahu. buluh. belacan dan cencaluk sebagai hasil sampingan yang boleh dijual atau ditukar dengan keperluan yang lain. Binatang seperti ayam. nelayan menggunakan jaring. Aktiviti ini dikenali sebagai µmeramu¶. Manakala untuk menangkap ikan di sungai dan 4 .

Timah yang dilombong daripada kawasan pedalaman telah dilebur dan dijadikan timah jongkong lalu dibawa ke hilir sungai untuk diperniagakan. Perlombongan Perusahaan bijih timah merupakan perlombongan tertua di Tanah Melayu. Arab. Menurut sumber Portugis. Bijih timah telah menarik minat pedagang-pedagang asing dari Mediterranean. lukah. Bijih timah banyak didapati di lembah sungai di pantai barat Tanah Melayu. McNair pula menunjukkan. Kekayaan bijih timah di Tanah Melayu dapat dibuktikan melalui seorang pengembara Arab yang bernama Abu Dulaf (abad ke-10). Menurut sumber China pula.F. Kedah pada masa dahulu terkenal dengan bijih timah. tombak dan serampang digunakan. tangguk. Hingga 1800 perlombongan bijih timah ialah perusahaan orang Melayu. jala. bijih timah mula dilombong di Perak pada tahun 1616 di Manjung dan Beruas. 5 . Catatan J. Perak antara pusat terawal perlombongan bijih timah. Hasil perikan turut dijadikan sumber perdagangan. Bijih timah dilombong di Sungai Dinding dan Sungai Bruas serta Sungai Larut. Melaka dan Pahang ada mengeksport bijih timah. Beliau berkata ³di seluruh dunia tidak ada lombong bijih timah seperti di Tanah Melayu´. eksport Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering. Penduduk memungut timah di dasar sungai kerana adanya timah air sunagi menjadi hitam. Industri bijih timah merupakan satu industri yang tertua di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. India dan China. Pada abad ke-12 pula.kolam pula alatan seperti pancing.A. Pedagang Arab menggelar bukit di bahagian tengah Kedah sebagai µGunung Bijih¶. seorang penulis Itali mengulas bahawa bijih timah di Tanah Melayu sangat tulen dan bercahaya.

Pada abad ke-5 bijih timah dieksport ke India. Johor dan Pahang juga mengeksport bijih timah. Kelang dan Sungai Ujong. Pedagang India menggunakannya untuk membuat patung. Orang Cina pula membuat kertas timah bagi digunakan dalam upacara keagamaan. Antara mata wang yang duguankan ialah tampang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hasil perlombongan mempunyai nilai untuk dijadikan mata wang. abad ke-9 ke negara Arab dan abad ke-13 ke China. Kegiatan melombong dijalan kan secara primitive iaitu menggunakan kaedah mendulang atau melampan. Selain itu bijih timah digunakan sebagai bayaran cukai bagi penduduk yang menggunakan sungai sebagai laluan mengangkut bijih timah. India. negeri yang menjadi jajahan takluk Melaka mennggunakan bijih timah sebagai ufti. Menurut rekod pedagang China. bijih timah. Pada 6 . Bruas. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bijih timah dijadikan bahan dagangan utama antara Melaka. Antara jajahan takluk yang menghantar ufti adalah Dinding. Kelantan pula menjadi pengeluar bijih timah kedua terbesar pada awal abad ke-19. emas dan perak digunakan sebagai mata wang.Selain itu. Bijih timah menjadi bahan tumpuan pedagang luar kerana digunakan untuk membuat pelbagai barangan. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bijih timah digunakan orang Melayu sebagai barang dagangan untuk mendapatkan barangan lain dengan pedagang asing yang datang. sebuaya dan pitis. Arab dan China. Pada abad ke-17 dan 18 bijih timah dari Perak dan Selangor dikuasai pedagang Belanda dan Inggeris. Pembesar menggunakan cukai yang diperoleh muntuk membayar ufti kepada raja. bijih timah juga dilombong di Sungai Linggi dan Sungai Ujong di Negeri Sembilan. gendang dan mata kapak.

perdagangan turut dijalankan terutama masyarakat yang tinggal di kuala sungai dan pantai yang berdekatan dengan pelabuhan. Peranan pemeritah dan kewujudan rangkaian perdagangan temapatan membuktikan bahawa ekonomi di negeri-negeri Melayu bersifat terbuka dan tidak sepenuhnya secara sara diri. 7 . Golongan pemerintah Melayu telah lama terlibat dengan ekonomi berbentuk perdagangan. Walaupun kegiatan ekonomi sara diri menjadi kegiatan asas penduduk Tanah Melayu.abad ke-16 pedagang Eropah datang ke Tanah Melayu bagi mendapatkan bjih timah. Perdagangan Pada abad ke-15 corak ekonomi di Tanah Melayu menjadi komersial. Hasil galian ini dapat menjadi barangan pertukaran dengan barangan dari China.

Parsi. perdagangan di Melaka menarik pedagang dari serata tempat.Kegiatan perdagangan pada peringkat awal dilakukan secara tukar barang dan dimajukan dengan penggunaan mata wang. Pasai. Turki. Di Melaka mata wang di perkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. Palembang. pedagang dari Ceylon. Arakan. Mereka menjadi pemodal dan melantik wakil atau¶kiwi¶ untuk menjalankan urusan perdagangan. Wang timah Kedah Wang timah Melaka Wang timah Kelantan Syiling emas Johor Perdagangan yang dijalankan rakyat biasa dikenali sebagai µberjaja¶ dan dijalankan di pasar kecil atau di sekitar kawasan pelabuhan. Mengikut Catatan Tom Pires.China. Pahang dan Selangor menggunakan mata wang timah. Jambi. Golongan pembesar turut melibatkan diri secara tidak langsung dalam perdagangan. Pegu. Goa dan 8 . Patani. Jawa. Antara pedagang yang datang adalah pedagang Islam dari Kaherah. Johor dan Kedah menggunakan mata wang emas manakala Negeri Sembilan.

Apabila Melaka dikuasai Portugis pada 1511. Pedagang yang datang menggunakan jong dan kapal yang membawa pelbagai barangan dan hasil negeri masing-masing. Portugis mahu menguasai perdagangan rempah-ratus maritime di Melaka kerana barangan ini mendapat permintaan yang tinggi dan menguntungkan.tembikar. Pedagang Eropah masih bertumpu ke Melaka untuk dapatkan barangan seperti rempah. Pasai biasanya memberi hadiah manakala pedagang Melayu dan pedagang yang menetap sebagai penduduk tetap membayar 3% cukai bahan dagangan. Pires menggambarkan suasana perdagangan di Melaka yang sibuk dengan para pedagang berdagang di segenap tempat di pelabuhan Melaka. senjata. Temenggung dan Syahbandar dengan nilai 1-2%. emas. tembikar. Maluku.ramai lagi. pelbagai kain dan barangan 9 . Antara barang dagangan yang dibawa adalah kain. Kedah. Beliau turut menyebut terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka. Kapal dagang turut dipaksa singgah berdagang di pelabuhan Melaka. kapur barus dan sebagainya. Apabila Melaka dikuasai Belanda pada 1641 pula. Dalam menjalankan perdagangan sistem percukaian di perkenalkan. emas. Cukai diraja adalah 6% bagi orang asing dan 3% bagi rakyat tempatan. India dan Sri Lanka dikenakan cukai 6%. nahan perhiasan. rempah. Sumatera dan China tidak membayar cukai tetapi memberi hadiah yang berpatutan kepada sultan dan pegawai tertinggi. Selain itu. bahan makanan. Pedagang dari Timur seperti Jawa. Hadiah diberikan kepada Raja. Bendahara. Melaka masih terus menjadi pelabuhan yang penting. sutera. perak. Siam. pedagang Pegu. manik. Pedagang yang datang dari Barat seperti Asia Barat. Palembang. kapalkapal dikehendaki mengambil cartazes atau pas laut untuk ke Timur atau Barat. teh. Mereka mengenakan cukai kastam kepada pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka.

Antara barang dagangan di Johor adalah emas. Kemudian ia berkembang menjadi pelabuhan entrepot. Perdagangan di Perak pula melibatkan barang dagangan seperti bijih timah. rotan. sarang burung. Temenggung. Antara barang yang diimport negeri Perak adalah garam. kapur barus dan sebagainya. Ini disebabkan sungai ini merupakan kawasan strategik bagi laluan kapal. Pelabuhan Kedah juga berfungsi sebagai pelabuhan entrepot bagi perdagangan rempah. Perdagangan di Kedah pesat dijalankan pada abad 9-11 mempunyai perdagangan yang luas kerana kedudukan pelabuhan yang menarik ramai pedagang datang berdagang. menyediakan kemudahan perdagangan dan terdapat pusat membuat kapal. Sultan menerima cukai atas barang dagangan. Selain itu. hasil hutan. gambir.tekstil. tembaga dan benang emas. Pembesar juga cekap mentadbir pelabuhan dan memudahkan urusan perdagangan dijalankan. Cukai berpatutan dikenakan kepada pedagang. Di Johor pula Sungai Johor memainkan peranan penting dalam perdagangan.pinang dan gading. Belanda mengenakan peraturan dalam menjalankan perdagangan iaitu hasil beras Melaka hanya dijual di pasar tempatan.tembakau. sungai yang lebar membolehkan kapal mudik jauh ke pedalaman. kayu gaharu.lain. rempah dan peralatan besi. gading. Pembesar yang terlibat dalam menjaga keselamatan adalah Bendahara. Selain itu sistem naungan diperkenalkan bagi menjaga keselamatan pedagang. timah.rotan. rotan. Kapal barat turut singgah untuk mengambil air dan berehat sebelum meneruskan perjalanan. gading. Nelayan dilarang menjual terus tangkapan ikan kepada kapal yang berlabuh dan mewajibkan kapal mengambil pas pelayaran. beras.Laksamana dan Raja 10 . Pelabuhan Johor menarik minat pedagang datang kerana mempunyai pasaran yang baik.

perlombongan emas telah dijalankan selewat-lewatnya semenjak abad ke-16 lagi. Kennedy. Dinyatakan bahawa di Pahang terutamanya di Kuala Lipis. emas juga didapati di Tanah Melayu namun tidak seaktif perlombongan bijih timah. perlombongan emas mungkin telah dijalankan berhampiran dengan Melaka pada zaman Neolitik lagi dan semenjak dahulu. 11 . Selain bijih timah.Indera Bongsu. Menurut J. Perusahaan ini pada umumnya merupakan perusahaan orang Melayu dan jumlah pengeluarannya adalah kecil. emas merupakan dagangan yang penting di Tanah Melayu sehinggakan Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas atau Semenanjung Kencana. Khidmat Orang Laut digunakan bagi membantu menjaga keselamatan kapal dagang dan menjaga perairan di sepanjang pelabuhan Johor.

Kuala Lumpur. Kuala Lumpur:Marshall Cavendish.2000. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka. Sejarah Malaysia STPM .1975. Pensejarahan Malaysia . Sejarah Tanah Melayu 1400-1965 .Andaya .. Kuala Lumpur.. Tanah Melayu Abad Ke-18. Leonard Y.Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi Dan Politik.2009.1987. Norizan Yusof.Bibliografi Khoo Kay Kim. Muhd Yusof Ibrahim. Sejarah Malaysia STPM. Hasrom Haron.. Ruslan Zainuddin...1977.Selangor :Oxford Fajar.. Jernal Sejarah Jilid 15 Universiti Malaya.2011.Pusat Pengajian Jarak Jauh Ukm . 12 .