Pengenalan Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu telah lama dikenali pedagang India sebagai Suvarnabhumi

yang bermaksud µBumi Emas¶. Ini disebabkan Tanah Melayu kaya dengan pelbagai hasil galian seperti emas, bijih timah, perak dan sebagainya. Selain hasil galian penduduk Tanah Melayu menjalankan aktiviti ekonomi tradisional secara sara diri untuk menampung keperluan harian. Kedudukan Tanah Melayu yang strategik segi geografi menjadi tumpuan pedagang luar dan ini menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah bergiat aktif dalam ekonomi sejak dahulu lagi. Sebelum abad ke-19 Tanah Melayu wujudnya dua jenis negeri Melayu iaitu berifat maritime dan riverine. Maritime melibatkan kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada laut iaitu perdagangan. Riverine pula bermaksud kehidupan penduduk lebih bertumpu kepada sungai daripada laut. Ekonomi tradisional Sistem ekonomi tradisional di Tanah Melayu dibahagikan kepada dua iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional sara diri bermaksud kegiatan ekonomi secara kecilkecilan untuk kegunaan diri dan keluarga sahaja. Antara aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan, menternak binatang, memburu binatang, bertukang dan melombong. Ciri-ciri ekonomi sara diri ialah dilakukan dalam skala kecil iaitu penghasilan hanya untuk kegunaan sendiri. Namun sekitanya terdapat lebihan barulah dijual atau ditukar dengan barangan keprerluan yang lain.. Kegiatan hanya melibatkan anggota keluarga sahaja. Tiada peralatan moden digunakan kerana ekonomi sara diri hanya menggunakan peralatan tradisional
1

Bagi menangkap ikan. Selain itu. Bagi kerja-kerja membajak sawah. Mereka terpaksa menanggung beban kerja kerah golongan pemerintah. Pertama masalah tenaga buruh yang terbatas. Ini kerana kerja-kerja hanya dilkakukan din kalangan anggota keluarga sahaja. Oleh sebab itu kebanyakkan penduduk tinggal di kawasan berdekatan sungai atau pantai. Bagi menjalankan kegitan pertanian dengan lebih baik. Selain itu petani tidak berminat menambahkan kekayaan. ubi. kekacang dan lain-lain. sayuran. Penggunaa kereta lembu hanya diperkenalkan akhir abad ke19. lukah. tenaga haiwan digunakan bagi membantu seperti lembu dan kerbau. Oleh itu pengumpulan kekayaan hanya tertumpu kepada golongan pemerintah.seperti cangkul. jala. Dalam pertanian. dalam ekonomi sara diri talah wujud sistem gotongroyong dan amalan berderau. serkap dan tangguk. kuku kambing dan tajak untuk pertanian. Berderau bermaksud melaksankan kerja secara bersama dengan tujuan memudahkan dan mempercepat kerja. Kebiasaannya berderau dilakukan di sawah padi. Kehidupan petani tertumpu di kawasan tanah bersaiz kecil. Pemilikan tanah diasaskan kepada 2 . keperluan tanah yang subur amat penting. Selain itu. Penggunaan haiwan membantu memudahkan kerja menanam padi dan tanaman lain. Ini kerana kawasan tepi sungai dan pantai subur dan sesuai untuk bercucuk tanam. nelayan menggunakan bubu. tanaman padi menjadi sumber tanaman utama. Melalui amalan ini dapat mengeratkan hubungan di kalangan penduduk. masyarakat turut menanam tanaman lain seperti buah-buahan. Masyarakat tidak mempunyai insentif untuk menghasilkan lebihan hasil keran beberapa faktor. pertanian dan sebagai jalan pengangkutan. Di samping memudahkan mereka mendapat bekalan air untuk kegunaan harian. Mereka juga tidak mempunyai keinginan menambah kekayaan disebabkan mereka perlu menyerahkan kepada pembesar dalam bentuk cukai. bijirin. sabit.

Menjelang abad ke-18. Purata saiz tanah yang dimiliki petani adalah sekitar dua ekar dan hasilnya bergantung kepada usaha setiap keluarga. Negeri Kedah dan Kelantan pernah terlibat dalam eksport padi ke negari jiran. tajak dan haiwan bagi membajak sawah. Lebihan padi di Kelantan pula dieksport sehingga ke Singapura. Masyarakat pedalaman turut menjalankan pertanian pindah di mana kawasan tanah hutan yang telah dibersihkan hanya digunakan untuk pertanian bagi tempoh satu atau dua musim sahaja. masyarakat menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul. Kebiasannya padi huma ditanam masyarakat pedalaman. Padi sawah dipercayai diperkenal oleh orang Siam di negeri-negeri utara manakala oleh orang Minangkabau di negeri selatan. Penaman padi di Kedah merupakan ekonomi yang penting bagi negeri yang mendapat jolokan µjelapang padi¶. Tanaman padi di Tanah Melayu melibat dua jenis padi iaitu padi sawah dan padi huma. Setelah itu mereka kan berpindah ke kawasan lain Padi sawah di tanam di kawasan rendah yang mempunyai banyak air. Dalam menjalankan penanaman padi. Manakala untuk memisahkan kulit padi pula alatan lesung tangan dan 3 . Kedah membekalkan 2000 koyan beras ke Pulau Pinang.keluasan tertentu yang hasilnya dapat menampung keperluan keluarga sahaja. dataran Perlis dan Seberang Perai menjadi kawasan penanaman padi yang utama. Kawasan awal petempatan tanaman padi sawah adalah di Kelantan dan Kedah. Satu kanun khusus tentang pertanian di negeri Kedah diperkenal iaitu Undang-undang Seri Paduka Tuan. Bagi menuai padi alatan seperti sabit dan ketam padi digunakan. Padi huma atau padi bukit di tanam di kawasan lereng bukit dan tidak memerlukan banyak air.

atap rumah. Perikanan merupakan kegitan ekonomi utama penduduk Tanah Melayu. Ada juga buruan yang digunakan untuk kerja mengangkut kayu seperti gajah. membina rumah dan membuat alatan senjata. nelayan menggunakan jaring. Hasil pertukangan digunakan sebagai barang tukaran untuk mendapatkan keperluan lain seperti makanan dan pakaian. orang-orang dipacak di tengah sawah. Manakala untuk menangkap ikan di sungai dan 4 . lembu. Musim menangkap ikan di laut adalah antara Mac dan Oktober. Aktiviti ini dikenali sebagai µmeramu¶. memburu dan bertukang merupakan kegiatan sampingan yang dijalankan masyarakat. Binatang seperti ayam. Di laut. kerbau dan kambing diternak untuk keperluan makanan dan juga bagi digunakan dalam memudahkan kerja pertanian. Masyarakat turut memungut hasil hutan seperti rotan. belacan dan cencaluk sebagai hasil sampingan yang boleh dijual atau ditukar dengan keperluan yang lain. pelanduk dan kancil. Penggunaan peralatan menangkap ikan bergantung kepada kawasan tangkapan. nelayan menangkap ikan di kawasan sungai dan tasik. Berburu pula dijalankan untuk mendapatkan bahan makanan dan antara binatang yang menjadi buruan adalah rusa. kelong dan pukat. damar. Lebihan tangkapan seperti ikan dan udang digunakan membuat ikan kering. Untuk menghalau padi daripada ancaman burung. buluh. arnab. bakul.leung kaki digunakan. Pertukangan pula dilakukan melibatkan pertukangan kayu dan logam untuk membuat perahu. Hasil-hasil hutan ini digunkan bagi membuat barangan seperti tikar. Kegiatan menangkap ikan dijalankan secara meluas di negeri Kelantan. Pada November hingga Februari pula berikutan keadaan laut yang bergelora. itik. ubatan dan sebagainya. Aktivit menternak binatang. akar kayu dan banyak lagi. Pahang dan Terengganu.

Pedagang Arab menggelar bukit di bahagian tengah Kedah sebagai µGunung Bijih¶. Kedah pada masa dahulu terkenal dengan bijih timah.kolam pula alatan seperti pancing. Melaka dan Pahang ada mengeksport bijih timah. Perak antara pusat terawal perlombongan bijih timah. Kekayaan bijih timah di Tanah Melayu dapat dibuktikan melalui seorang pengembara Arab yang bernama Abu Dulaf (abad ke-10). Beliau berkata ³di seluruh dunia tidak ada lombong bijih timah seperti di Tanah Melayu´. Arab. tombak dan serampang digunakan. Hingga 1800 perlombongan bijih timah ialah perusahaan orang Melayu. lukah. Hasil perikan turut dijadikan sumber perdagangan. Menurut sumber China pula. McNair pula menunjukkan. Perlombongan Perusahaan bijih timah merupakan perlombongan tertua di Tanah Melayu. Penduduk memungut timah di dasar sungai kerana adanya timah air sunagi menjadi hitam. Bijih timah banyak didapati di lembah sungai di pantai barat Tanah Melayu. 5 . Menurut sumber Portugis. bijih timah mula dilombong di Perak pada tahun 1616 di Manjung dan Beruas. Catatan J. Pada abad ke-12 pula. seorang penulis Itali mengulas bahawa bijih timah di Tanah Melayu sangat tulen dan bercahaya. Bijih timah dilombong di Sungai Dinding dan Sungai Bruas serta Sungai Larut.F.A. Timah yang dilombong daripada kawasan pedalaman telah dilebur dan dijadikan timah jongkong lalu dibawa ke hilir sungai untuk diperniagakan. jala. tangguk. India dan China. Industri bijih timah merupakan satu industri yang tertua di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bijih timah telah menarik minat pedagang-pedagang asing dari Mediterranean. eksport Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering.

Kegiatan melombong dijalan kan secara primitive iaitu menggunakan kaedah mendulang atau melampan. sebuaya dan pitis. Arab dan China. gendang dan mata kapak. bijih timah. Kelang dan Sungai Ujong. Pedagang India menggunakannya untuk membuat patung. Orang Cina pula membuat kertas timah bagi digunakan dalam upacara keagamaan. Kelantan pula menjadi pengeluar bijih timah kedua terbesar pada awal abad ke-19. abad ke-9 ke negara Arab dan abad ke-13 ke China. negeri yang menjadi jajahan takluk Melaka mennggunakan bijih timah sebagai ufti. Selain itu bijih timah digunakan sebagai bayaran cukai bagi penduduk yang menggunakan sungai sebagai laluan mengangkut bijih timah. emas dan perak digunakan sebagai mata wang. Bruas. Menurut rekod pedagang China. Antara jajahan takluk yang menghantar ufti adalah Dinding. Pada abad ke-5 bijih timah dieksport ke India. Antara mata wang yang duguankan ialah tampang. India. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pembesar menggunakan cukai yang diperoleh muntuk membayar ufti kepada raja. Bijih timah digunakan orang Melayu sebagai barang dagangan untuk mendapatkan barangan lain dengan pedagang asing yang datang. Hasil perlombongan mempunyai nilai untuk dijadikan mata wang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bijih timah dijadikan bahan dagangan utama antara Melaka. Pada 6 .Selain itu. Johor dan Pahang juga mengeksport bijih timah. bijih timah juga dilombong di Sungai Linggi dan Sungai Ujong di Negeri Sembilan. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada abad ke-17 dan 18 bijih timah dari Perak dan Selangor dikuasai pedagang Belanda dan Inggeris. Bijih timah menjadi bahan tumpuan pedagang luar kerana digunakan untuk membuat pelbagai barangan.

perdagangan turut dijalankan terutama masyarakat yang tinggal di kuala sungai dan pantai yang berdekatan dengan pelabuhan. Hasil galian ini dapat menjadi barangan pertukaran dengan barangan dari China. 7 . Golongan pemerintah Melayu telah lama terlibat dengan ekonomi berbentuk perdagangan. Walaupun kegiatan ekonomi sara diri menjadi kegiatan asas penduduk Tanah Melayu.abad ke-16 pedagang Eropah datang ke Tanah Melayu bagi mendapatkan bjih timah. Peranan pemeritah dan kewujudan rangkaian perdagangan temapatan membuktikan bahawa ekonomi di negeri-negeri Melayu bersifat terbuka dan tidak sepenuhnya secara sara diri. Perdagangan Pada abad ke-15 corak ekonomi di Tanah Melayu menjadi komersial.

Johor dan Kedah menggunakan mata wang emas manakala Negeri Sembilan. Turki. Arakan.Kegiatan perdagangan pada peringkat awal dilakukan secara tukar barang dan dimajukan dengan penggunaan mata wang. Parsi. Wang timah Kedah Wang timah Melaka Wang timah Kelantan Syiling emas Johor Perdagangan yang dijalankan rakyat biasa dikenali sebagai µberjaja¶ dan dijalankan di pasar kecil atau di sekitar kawasan pelabuhan. Pasai. Jambi. Palembang. pedagang dari Ceylon. Mengikut Catatan Tom Pires. Antara pedagang yang datang adalah pedagang Islam dari Kaherah.China. Patani. Goa dan 8 . Golongan pembesar turut melibatkan diri secara tidak langsung dalam perdagangan. Di Melaka mata wang di perkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. Pegu. perdagangan di Melaka menarik pedagang dari serata tempat. Mereka menjadi pemodal dan melantik wakil atau¶kiwi¶ untuk menjalankan urusan perdagangan. Jawa. Pahang dan Selangor menggunakan mata wang timah.

Beliau turut menyebut terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka. Apabila Melaka dikuasai Belanda pada 1641 pula. kapur barus dan sebagainya. manik. sutera. Sumatera dan China tidak membayar cukai tetapi memberi hadiah yang berpatutan kepada sultan dan pegawai tertinggi. Kedah. kapalkapal dikehendaki mengambil cartazes atau pas laut untuk ke Timur atau Barat. Siam. Bendahara. Palembang.ramai lagi. Kapal dagang turut dipaksa singgah berdagang di pelabuhan Melaka. Antara barang dagangan yang dibawa adalah kain. bahan makanan. Cukai diraja adalah 6% bagi orang asing dan 3% bagi rakyat tempatan. emas. Apabila Melaka dikuasai Portugis pada 1511. teh. Pedagang yang datang dari Barat seperti Asia Barat. emas. Pedagang Eropah masih bertumpu ke Melaka untuk dapatkan barangan seperti rempah. tembikar. Pires menggambarkan suasana perdagangan di Melaka yang sibuk dengan para pedagang berdagang di segenap tempat di pelabuhan Melaka. Pedagang dari Timur seperti Jawa. nahan perhiasan. Pedagang yang datang menggunakan jong dan kapal yang membawa pelbagai barangan dan hasil negeri masing-masing. Temenggung dan Syahbandar dengan nilai 1-2%. Dalam menjalankan perdagangan sistem percukaian di perkenalkan. Portugis mahu menguasai perdagangan rempah-ratus maritime di Melaka kerana barangan ini mendapat permintaan yang tinggi dan menguntungkan. Mereka mengenakan cukai kastam kepada pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka. rempah.tembikar. senjata. Hadiah diberikan kepada Raja. Selain itu. pedagang Pegu. perak. India dan Sri Lanka dikenakan cukai 6%. Pasai biasanya memberi hadiah manakala pedagang Melayu dan pedagang yang menetap sebagai penduduk tetap membayar 3% cukai bahan dagangan. Maluku. Melaka masih terus menjadi pelabuhan yang penting. pelbagai kain dan barangan 9 .

tembaga dan benang emas. hasil hutan. kapur barus dan sebagainya. Antara barang yang diimport negeri Perak adalah garam.rotan. Selain itu sistem naungan diperkenalkan bagi menjaga keselamatan pedagang.lain. Pelabuhan Johor menarik minat pedagang datang kerana mempunyai pasaran yang baik. gambir. rotan. gading. Sultan menerima cukai atas barang dagangan. rempah dan peralatan besi.pinang dan gading. sungai yang lebar membolehkan kapal mudik jauh ke pedalaman. menyediakan kemudahan perdagangan dan terdapat pusat membuat kapal.tekstil. Antara barang dagangan di Johor adalah emas. Pembesar juga cekap mentadbir pelabuhan dan memudahkan urusan perdagangan dijalankan. timah. Cukai berpatutan dikenakan kepada pedagang. Belanda mengenakan peraturan dalam menjalankan perdagangan iaitu hasil beras Melaka hanya dijual di pasar tempatan. Selain itu. Temenggung.Laksamana dan Raja 10 . rotan. Kapal barat turut singgah untuk mengambil air dan berehat sebelum meneruskan perjalanan. Perdagangan di Perak pula melibatkan barang dagangan seperti bijih timah. Kemudian ia berkembang menjadi pelabuhan entrepot. Pembesar yang terlibat dalam menjaga keselamatan adalah Bendahara. sarang burung. gading. Perdagangan di Kedah pesat dijalankan pada abad 9-11 mempunyai perdagangan yang luas kerana kedudukan pelabuhan yang menarik ramai pedagang datang berdagang. kayu gaharu. Di Johor pula Sungai Johor memainkan peranan penting dalam perdagangan. beras. Nelayan dilarang menjual terus tangkapan ikan kepada kapal yang berlabuh dan mewajibkan kapal mengambil pas pelayaran. Ini disebabkan sungai ini merupakan kawasan strategik bagi laluan kapal. Pelabuhan Kedah juga berfungsi sebagai pelabuhan entrepot bagi perdagangan rempah.tembakau.

Khidmat Orang Laut digunakan bagi membantu menjaga keselamatan kapal dagang dan menjaga perairan di sepanjang pelabuhan Johor. Perusahaan ini pada umumnya merupakan perusahaan orang Melayu dan jumlah pengeluarannya adalah kecil. emas juga didapati di Tanah Melayu namun tidak seaktif perlombongan bijih timah.Indera Bongsu. Selain bijih timah. perlombongan emas telah dijalankan selewat-lewatnya semenjak abad ke-16 lagi. 11 . emas merupakan dagangan yang penting di Tanah Melayu sehinggakan Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas atau Semenanjung Kencana. Dinyatakan bahawa di Pahang terutamanya di Kuala Lipis. Menurut J. Kennedy. perlombongan emas mungkin telah dijalankan berhampiran dengan Melaka pada zaman Neolitik lagi dan semenjak dahulu.

Kuala Lumpur. Sejarah Tanah Melayu 1400-1965 . Ruslan Zainuddin.Bibliografi Khoo Kay Kim.1987. Hasrom Haron. 12 .. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka.1977..Pusat Pengajian Jarak Jauh Ukm . Muhd Yusof Ibrahim. Leonard Y.Selangor :Oxford Fajar..2000.Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi Dan Politik.2011..1975. Jernal Sejarah Jilid 15 Universiti Malaya.. Sejarah Malaysia STPM . Kuala Lumpur:Marshall Cavendish. Pensejarahan Malaysia . Kuala Lumpur.. Norizan Yusof. Sejarah Malaysia STPM. Tanah Melayu Abad Ke-18.Andaya .2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful