Pengenalan Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu telah lama dikenali pedagang India sebagai Suvarnabhumi

yang bermaksud µBumi Emas¶. Ini disebabkan Tanah Melayu kaya dengan pelbagai hasil galian seperti emas, bijih timah, perak dan sebagainya. Selain hasil galian penduduk Tanah Melayu menjalankan aktiviti ekonomi tradisional secara sara diri untuk menampung keperluan harian. Kedudukan Tanah Melayu yang strategik segi geografi menjadi tumpuan pedagang luar dan ini menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah bergiat aktif dalam ekonomi sejak dahulu lagi. Sebelum abad ke-19 Tanah Melayu wujudnya dua jenis negeri Melayu iaitu berifat maritime dan riverine. Maritime melibatkan kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada laut iaitu perdagangan. Riverine pula bermaksud kehidupan penduduk lebih bertumpu kepada sungai daripada laut. Ekonomi tradisional Sistem ekonomi tradisional di Tanah Melayu dibahagikan kepada dua iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional sara diri bermaksud kegiatan ekonomi secara kecilkecilan untuk kegunaan diri dan keluarga sahaja. Antara aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan, menternak binatang, memburu binatang, bertukang dan melombong. Ciri-ciri ekonomi sara diri ialah dilakukan dalam skala kecil iaitu penghasilan hanya untuk kegunaan sendiri. Namun sekitanya terdapat lebihan barulah dijual atau ditukar dengan barangan keprerluan yang lain.. Kegiatan hanya melibatkan anggota keluarga sahaja. Tiada peralatan moden digunakan kerana ekonomi sara diri hanya menggunakan peralatan tradisional
1

tenaga haiwan digunakan bagi membantu seperti lembu dan kerbau.seperti cangkul. Pemilikan tanah diasaskan kepada 2 . Mereka juga tidak mempunyai keinginan menambah kekayaan disebabkan mereka perlu menyerahkan kepada pembesar dalam bentuk cukai. dalam ekonomi sara diri talah wujud sistem gotongroyong dan amalan berderau. Selain itu. Ini kerana kawasan tepi sungai dan pantai subur dan sesuai untuk bercucuk tanam. keperluan tanah yang subur amat penting. Selain itu. Masyarakat tidak mempunyai insentif untuk menghasilkan lebihan hasil keran beberapa faktor. Di samping memudahkan mereka mendapat bekalan air untuk kegunaan harian. Ini kerana kerja-kerja hanya dilkakukan din kalangan anggota keluarga sahaja. nelayan menggunakan bubu. kuku kambing dan tajak untuk pertanian. Berderau bermaksud melaksankan kerja secara bersama dengan tujuan memudahkan dan mempercepat kerja. jala. pertanian dan sebagai jalan pengangkutan. Mereka terpaksa menanggung beban kerja kerah golongan pemerintah. sabit. Oleh itu pengumpulan kekayaan hanya tertumpu kepada golongan pemerintah. sayuran. Bagi menangkap ikan. serkap dan tangguk. Bagi menjalankan kegitan pertanian dengan lebih baik. Kehidupan petani tertumpu di kawasan tanah bersaiz kecil. Pertama masalah tenaga buruh yang terbatas. masyarakat turut menanam tanaman lain seperti buah-buahan. Melalui amalan ini dapat mengeratkan hubungan di kalangan penduduk. ubi. Kebiasaannya berderau dilakukan di sawah padi. Oleh sebab itu kebanyakkan penduduk tinggal di kawasan berdekatan sungai atau pantai. Dalam pertanian. lukah. Penggunaan haiwan membantu memudahkan kerja menanam padi dan tanaman lain. kekacang dan lain-lain. Bagi kerja-kerja membajak sawah. bijirin. Selain itu petani tidak berminat menambahkan kekayaan. Penggunaa kereta lembu hanya diperkenalkan akhir abad ke19. tanaman padi menjadi sumber tanaman utama.

Purata saiz tanah yang dimiliki petani adalah sekitar dua ekar dan hasilnya bergantung kepada usaha setiap keluarga. Lebihan padi di Kelantan pula dieksport sehingga ke Singapura. masyarakat menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul. Padi huma atau padi bukit di tanam di kawasan lereng bukit dan tidak memerlukan banyak air. Kebiasannya padi huma ditanam masyarakat pedalaman.keluasan tertentu yang hasilnya dapat menampung keperluan keluarga sahaja. Padi sawah dipercayai diperkenal oleh orang Siam di negeri-negeri utara manakala oleh orang Minangkabau di negeri selatan. Tanaman padi di Tanah Melayu melibat dua jenis padi iaitu padi sawah dan padi huma. Manakala untuk memisahkan kulit padi pula alatan lesung tangan dan 3 . Masyarakat pedalaman turut menjalankan pertanian pindah di mana kawasan tanah hutan yang telah dibersihkan hanya digunakan untuk pertanian bagi tempoh satu atau dua musim sahaja. Penaman padi di Kedah merupakan ekonomi yang penting bagi negeri yang mendapat jolokan µjelapang padi¶. dataran Perlis dan Seberang Perai menjadi kawasan penanaman padi yang utama. Kedah membekalkan 2000 koyan beras ke Pulau Pinang. Setelah itu mereka kan berpindah ke kawasan lain Padi sawah di tanam di kawasan rendah yang mempunyai banyak air. tajak dan haiwan bagi membajak sawah. Kawasan awal petempatan tanaman padi sawah adalah di Kelantan dan Kedah. Dalam menjalankan penanaman padi. Bagi menuai padi alatan seperti sabit dan ketam padi digunakan. Negeri Kedah dan Kelantan pernah terlibat dalam eksport padi ke negari jiran. Satu kanun khusus tentang pertanian di negeri Kedah diperkenal iaitu Undang-undang Seri Paduka Tuan. Menjelang abad ke-18.

Di laut. ubatan dan sebagainya. Pertukangan pula dilakukan melibatkan pertukangan kayu dan logam untuk membuat perahu. nelayan menggunakan jaring. arnab. Manakala untuk menangkap ikan di sungai dan 4 . kelong dan pukat. buluh. Pahang dan Terengganu. Hasil pertukangan digunakan sebagai barang tukaran untuk mendapatkan keperluan lain seperti makanan dan pakaian. Berburu pula dijalankan untuk mendapatkan bahan makanan dan antara binatang yang menjadi buruan adalah rusa. nelayan menangkap ikan di kawasan sungai dan tasik. itik. Lebihan tangkapan seperti ikan dan udang digunakan membuat ikan kering. pelanduk dan kancil. Ada juga buruan yang digunakan untuk kerja mengangkut kayu seperti gajah. Aktiviti ini dikenali sebagai µmeramu¶.leung kaki digunakan. Masyarakat turut memungut hasil hutan seperti rotan. atap rumah. Perikanan merupakan kegitan ekonomi utama penduduk Tanah Melayu. akar kayu dan banyak lagi. Kegiatan menangkap ikan dijalankan secara meluas di negeri Kelantan. Untuk menghalau padi daripada ancaman burung. damar. Pada November hingga Februari pula berikutan keadaan laut yang bergelora. orang-orang dipacak di tengah sawah. bakul. membina rumah dan membuat alatan senjata. Aktivit menternak binatang. memburu dan bertukang merupakan kegiatan sampingan yang dijalankan masyarakat. lembu. Hasil-hasil hutan ini digunkan bagi membuat barangan seperti tikar. Musim menangkap ikan di laut adalah antara Mac dan Oktober. Penggunaan peralatan menangkap ikan bergantung kepada kawasan tangkapan. belacan dan cencaluk sebagai hasil sampingan yang boleh dijual atau ditukar dengan keperluan yang lain. Binatang seperti ayam. kerbau dan kambing diternak untuk keperluan makanan dan juga bagi digunakan dalam memudahkan kerja pertanian.

Timah yang dilombong daripada kawasan pedalaman telah dilebur dan dijadikan timah jongkong lalu dibawa ke hilir sungai untuk diperniagakan. Kedah pada masa dahulu terkenal dengan bijih timah. bijih timah mula dilombong di Perak pada tahun 1616 di Manjung dan Beruas. Industri bijih timah merupakan satu industri yang tertua di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.A. jala. seorang penulis Itali mengulas bahawa bijih timah di Tanah Melayu sangat tulen dan bercahaya. Catatan J. Melaka dan Pahang ada mengeksport bijih timah. Kekayaan bijih timah di Tanah Melayu dapat dibuktikan melalui seorang pengembara Arab yang bernama Abu Dulaf (abad ke-10). lukah. Penduduk memungut timah di dasar sungai kerana adanya timah air sunagi menjadi hitam.F. Perlombongan Perusahaan bijih timah merupakan perlombongan tertua di Tanah Melayu. Perak antara pusat terawal perlombongan bijih timah.kolam pula alatan seperti pancing. India dan China. Beliau berkata ³di seluruh dunia tidak ada lombong bijih timah seperti di Tanah Melayu´. Arab. McNair pula menunjukkan. Menurut sumber Portugis. Hasil perikan turut dijadikan sumber perdagangan. Bijih timah dilombong di Sungai Dinding dan Sungai Bruas serta Sungai Larut. Pada abad ke-12 pula. tangguk. tombak dan serampang digunakan. Bijih timah banyak didapati di lembah sungai di pantai barat Tanah Melayu. Bijih timah telah menarik minat pedagang-pedagang asing dari Mediterranean. 5 . eksport Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering. Hingga 1800 perlombongan bijih timah ialah perusahaan orang Melayu. Menurut sumber China pula. Pedagang Arab menggelar bukit di bahagian tengah Kedah sebagai µGunung Bijih¶.

Pada abad ke-5 bijih timah dieksport ke India. Kegiatan melombong dijalan kan secara primitive iaitu menggunakan kaedah mendulang atau melampan. bijih timah juga dilombong di Sungai Linggi dan Sungai Ujong di Negeri Sembilan. negeri yang menjadi jajahan takluk Melaka mennggunakan bijih timah sebagai ufti. bijih timah. emas dan perak digunakan sebagai mata wang. Pada abad ke-17 dan 18 bijih timah dari Perak dan Selangor dikuasai pedagang Belanda dan Inggeris. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. abad ke-9 ke negara Arab dan abad ke-13 ke China. Bruas. Pada 6 . Johor dan Pahang juga mengeksport bijih timah.Selain itu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bijih timah menjadi bahan tumpuan pedagang luar kerana digunakan untuk membuat pelbagai barangan. Antara mata wang yang duguankan ialah tampang. Pedagang India menggunakannya untuk membuat patung. Hasil perlombongan mempunyai nilai untuk dijadikan mata wang. Bijih timah digunakan orang Melayu sebagai barang dagangan untuk mendapatkan barangan lain dengan pedagang asing yang datang. Antara jajahan takluk yang menghantar ufti adalah Dinding. Pembesar menggunakan cukai yang diperoleh muntuk membayar ufti kepada raja. gendang dan mata kapak. India. Kelantan pula menjadi pengeluar bijih timah kedua terbesar pada awal abad ke-19. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bijih timah dijadikan bahan dagangan utama antara Melaka. sebuaya dan pitis. Kelang dan Sungai Ujong. Selain itu bijih timah digunakan sebagai bayaran cukai bagi penduduk yang menggunakan sungai sebagai laluan mengangkut bijih timah. Menurut rekod pedagang China. Orang Cina pula membuat kertas timah bagi digunakan dalam upacara keagamaan. Arab dan China.

Hasil galian ini dapat menjadi barangan pertukaran dengan barangan dari China. Golongan pemerintah Melayu telah lama terlibat dengan ekonomi berbentuk perdagangan.abad ke-16 pedagang Eropah datang ke Tanah Melayu bagi mendapatkan bjih timah. 7 . Peranan pemeritah dan kewujudan rangkaian perdagangan temapatan membuktikan bahawa ekonomi di negeri-negeri Melayu bersifat terbuka dan tidak sepenuhnya secara sara diri. Walaupun kegiatan ekonomi sara diri menjadi kegiatan asas penduduk Tanah Melayu. Perdagangan Pada abad ke-15 corak ekonomi di Tanah Melayu menjadi komersial. perdagangan turut dijalankan terutama masyarakat yang tinggal di kuala sungai dan pantai yang berdekatan dengan pelabuhan.

Kegiatan perdagangan pada peringkat awal dilakukan secara tukar barang dan dimajukan dengan penggunaan mata wang. Patani. Jambi. Pegu. Di Melaka mata wang di perkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. Golongan pembesar turut melibatkan diri secara tidak langsung dalam perdagangan.China. Pahang dan Selangor menggunakan mata wang timah. Turki. Arakan. Palembang. Pasai. Antara pedagang yang datang adalah pedagang Islam dari Kaherah. perdagangan di Melaka menarik pedagang dari serata tempat. pedagang dari Ceylon. Mereka menjadi pemodal dan melantik wakil atau¶kiwi¶ untuk menjalankan urusan perdagangan. Jawa. Johor dan Kedah menggunakan mata wang emas manakala Negeri Sembilan. Mengikut Catatan Tom Pires. Parsi. Goa dan 8 . Wang timah Kedah Wang timah Melaka Wang timah Kelantan Syiling emas Johor Perdagangan yang dijalankan rakyat biasa dikenali sebagai µberjaja¶ dan dijalankan di pasar kecil atau di sekitar kawasan pelabuhan.

Siam. Pedagang Eropah masih bertumpu ke Melaka untuk dapatkan barangan seperti rempah.tembikar. kapalkapal dikehendaki mengambil cartazes atau pas laut untuk ke Timur atau Barat.ramai lagi. kapur barus dan sebagainya. senjata. Mereka mengenakan cukai kastam kepada pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka. Apabila Melaka dikuasai Belanda pada 1641 pula. Kapal dagang turut dipaksa singgah berdagang di pelabuhan Melaka. rempah. Sumatera dan China tidak membayar cukai tetapi memberi hadiah yang berpatutan kepada sultan dan pegawai tertinggi. Melaka masih terus menjadi pelabuhan yang penting. Pasai biasanya memberi hadiah manakala pedagang Melayu dan pedagang yang menetap sebagai penduduk tetap membayar 3% cukai bahan dagangan. tembikar. India dan Sri Lanka dikenakan cukai 6%. Hadiah diberikan kepada Raja. Palembang. perak. Dalam menjalankan perdagangan sistem percukaian di perkenalkan. Pedagang yang datang menggunakan jong dan kapal yang membawa pelbagai barangan dan hasil negeri masing-masing. pelbagai kain dan barangan 9 . Pedagang dari Timur seperti Jawa. Bendahara. Kedah. manik. bahan makanan. pedagang Pegu. emas. Pedagang yang datang dari Barat seperti Asia Barat. teh. Maluku. Beliau turut menyebut terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka. Apabila Melaka dikuasai Portugis pada 1511. Antara barang dagangan yang dibawa adalah kain. nahan perhiasan. Portugis mahu menguasai perdagangan rempah-ratus maritime di Melaka kerana barangan ini mendapat permintaan yang tinggi dan menguntungkan. emas. Cukai diraja adalah 6% bagi orang asing dan 3% bagi rakyat tempatan. Temenggung dan Syahbandar dengan nilai 1-2%. sutera. Selain itu. Pires menggambarkan suasana perdagangan di Melaka yang sibuk dengan para pedagang berdagang di segenap tempat di pelabuhan Melaka.

gading. Pembesar juga cekap mentadbir pelabuhan dan memudahkan urusan perdagangan dijalankan. menyediakan kemudahan perdagangan dan terdapat pusat membuat kapal. Nelayan dilarang menjual terus tangkapan ikan kepada kapal yang berlabuh dan mewajibkan kapal mengambil pas pelayaran. Pembesar yang terlibat dalam menjaga keselamatan adalah Bendahara. Perdagangan di Perak pula melibatkan barang dagangan seperti bijih timah. Selain itu. Temenggung. Belanda mengenakan peraturan dalam menjalankan perdagangan iaitu hasil beras Melaka hanya dijual di pasar tempatan. kapur barus dan sebagainya. Cukai berpatutan dikenakan kepada pedagang.pinang dan gading. Sultan menerima cukai atas barang dagangan. kayu gaharu. Kapal barat turut singgah untuk mengambil air dan berehat sebelum meneruskan perjalanan. Kemudian ia berkembang menjadi pelabuhan entrepot.tekstil.tembakau.rotan. beras. sarang burung. Di Johor pula Sungai Johor memainkan peranan penting dalam perdagangan.lain. hasil hutan. Selain itu sistem naungan diperkenalkan bagi menjaga keselamatan pedagang. Pelabuhan Johor menarik minat pedagang datang kerana mempunyai pasaran yang baik. rotan. Antara barang yang diimport negeri Perak adalah garam. Antara barang dagangan di Johor adalah emas. rempah dan peralatan besi. rotan. timah. Pelabuhan Kedah juga berfungsi sebagai pelabuhan entrepot bagi perdagangan rempah. gambir. sungai yang lebar membolehkan kapal mudik jauh ke pedalaman. gading. Ini disebabkan sungai ini merupakan kawasan strategik bagi laluan kapal. tembaga dan benang emas.Laksamana dan Raja 10 . Perdagangan di Kedah pesat dijalankan pada abad 9-11 mempunyai perdagangan yang luas kerana kedudukan pelabuhan yang menarik ramai pedagang datang berdagang.

Khidmat Orang Laut digunakan bagi membantu menjaga keselamatan kapal dagang dan menjaga perairan di sepanjang pelabuhan Johor. emas juga didapati di Tanah Melayu namun tidak seaktif perlombongan bijih timah. emas merupakan dagangan yang penting di Tanah Melayu sehinggakan Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas atau Semenanjung Kencana. Menurut J. Perusahaan ini pada umumnya merupakan perusahaan orang Melayu dan jumlah pengeluarannya adalah kecil. perlombongan emas telah dijalankan selewat-lewatnya semenjak abad ke-16 lagi. Selain bijih timah. Kennedy.Indera Bongsu. Dinyatakan bahawa di Pahang terutamanya di Kuala Lipis. 11 . perlombongan emas mungkin telah dijalankan berhampiran dengan Melaka pada zaman Neolitik lagi dan semenjak dahulu.

Norizan Yusof. Pensejarahan Malaysia . 12 .. Kuala Lumpur.. Sejarah Malaysia STPM.Andaya . Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka..1987. Leonard Y. Sejarah Malaysia STPM .Bibliografi Khoo Kay Kim.1975..2011. Kuala Lumpur:Marshall Cavendish.Selangor :Oxford Fajar. Muhd Yusof Ibrahim.Pusat Pengajian Jarak Jauh Ukm ..Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi Dan Politik. Jernal Sejarah Jilid 15 Universiti Malaya. Kuala Lumpur. Ruslan Zainuddin. Tanah Melayu Abad Ke-18.2000.2009.1977.. Hasrom Haron. Sejarah Tanah Melayu 1400-1965 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful