Pengenalan Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu telah lama dikenali pedagang India sebagai Suvarnabhumi

yang bermaksud µBumi Emas¶. Ini disebabkan Tanah Melayu kaya dengan pelbagai hasil galian seperti emas, bijih timah, perak dan sebagainya. Selain hasil galian penduduk Tanah Melayu menjalankan aktiviti ekonomi tradisional secara sara diri untuk menampung keperluan harian. Kedudukan Tanah Melayu yang strategik segi geografi menjadi tumpuan pedagang luar dan ini menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah bergiat aktif dalam ekonomi sejak dahulu lagi. Sebelum abad ke-19 Tanah Melayu wujudnya dua jenis negeri Melayu iaitu berifat maritime dan riverine. Maritime melibatkan kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada laut iaitu perdagangan. Riverine pula bermaksud kehidupan penduduk lebih bertumpu kepada sungai daripada laut. Ekonomi tradisional Sistem ekonomi tradisional di Tanah Melayu dibahagikan kepada dua iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional sara diri bermaksud kegiatan ekonomi secara kecilkecilan untuk kegunaan diri dan keluarga sahaja. Antara aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan, menternak binatang, memburu binatang, bertukang dan melombong. Ciri-ciri ekonomi sara diri ialah dilakukan dalam skala kecil iaitu penghasilan hanya untuk kegunaan sendiri. Namun sekitanya terdapat lebihan barulah dijual atau ditukar dengan barangan keprerluan yang lain.. Kegiatan hanya melibatkan anggota keluarga sahaja. Tiada peralatan moden digunakan kerana ekonomi sara diri hanya menggunakan peralatan tradisional
1

keperluan tanah yang subur amat penting. Selain itu.seperti cangkul. Bagi menangkap ikan. nelayan menggunakan bubu. Penggunaa kereta lembu hanya diperkenalkan akhir abad ke19. Bagi menjalankan kegitan pertanian dengan lebih baik. Melalui amalan ini dapat mengeratkan hubungan di kalangan penduduk. Masyarakat tidak mempunyai insentif untuk menghasilkan lebihan hasil keran beberapa faktor. sayuran. Ini kerana kerja-kerja hanya dilkakukan din kalangan anggota keluarga sahaja. Oleh sebab itu kebanyakkan penduduk tinggal di kawasan berdekatan sungai atau pantai. Mereka juga tidak mempunyai keinginan menambah kekayaan disebabkan mereka perlu menyerahkan kepada pembesar dalam bentuk cukai. ubi. kuku kambing dan tajak untuk pertanian. kekacang dan lain-lain. sabit. Mereka terpaksa menanggung beban kerja kerah golongan pemerintah. Penggunaan haiwan membantu memudahkan kerja menanam padi dan tanaman lain. serkap dan tangguk. Berderau bermaksud melaksankan kerja secara bersama dengan tujuan memudahkan dan mempercepat kerja. masyarakat turut menanam tanaman lain seperti buah-buahan. tanaman padi menjadi sumber tanaman utama. Kehidupan petani tertumpu di kawasan tanah bersaiz kecil. tenaga haiwan digunakan bagi membantu seperti lembu dan kerbau. Dalam pertanian. lukah. Ini kerana kawasan tepi sungai dan pantai subur dan sesuai untuk bercucuk tanam. Selain itu. jala. Oleh itu pengumpulan kekayaan hanya tertumpu kepada golongan pemerintah. Pemilikan tanah diasaskan kepada 2 . Bagi kerja-kerja membajak sawah. bijirin. Di samping memudahkan mereka mendapat bekalan air untuk kegunaan harian. Pertama masalah tenaga buruh yang terbatas. dalam ekonomi sara diri talah wujud sistem gotongroyong dan amalan berderau. Kebiasaannya berderau dilakukan di sawah padi. pertanian dan sebagai jalan pengangkutan. Selain itu petani tidak berminat menambahkan kekayaan.

Padi huma atau padi bukit di tanam di kawasan lereng bukit dan tidak memerlukan banyak air. tajak dan haiwan bagi membajak sawah. Menjelang abad ke-18. Purata saiz tanah yang dimiliki petani adalah sekitar dua ekar dan hasilnya bergantung kepada usaha setiap keluarga. Dalam menjalankan penanaman padi. Negeri Kedah dan Kelantan pernah terlibat dalam eksport padi ke negari jiran. Kawasan awal petempatan tanaman padi sawah adalah di Kelantan dan Kedah. Tanaman padi di Tanah Melayu melibat dua jenis padi iaitu padi sawah dan padi huma. Padi sawah dipercayai diperkenal oleh orang Siam di negeri-negeri utara manakala oleh orang Minangkabau di negeri selatan. Bagi menuai padi alatan seperti sabit dan ketam padi digunakan. Kebiasannya padi huma ditanam masyarakat pedalaman.keluasan tertentu yang hasilnya dapat menampung keperluan keluarga sahaja. Lebihan padi di Kelantan pula dieksport sehingga ke Singapura. Penaman padi di Kedah merupakan ekonomi yang penting bagi negeri yang mendapat jolokan µjelapang padi¶. Satu kanun khusus tentang pertanian di negeri Kedah diperkenal iaitu Undang-undang Seri Paduka Tuan. Masyarakat pedalaman turut menjalankan pertanian pindah di mana kawasan tanah hutan yang telah dibersihkan hanya digunakan untuk pertanian bagi tempoh satu atau dua musim sahaja. Manakala untuk memisahkan kulit padi pula alatan lesung tangan dan 3 . Setelah itu mereka kan berpindah ke kawasan lain Padi sawah di tanam di kawasan rendah yang mempunyai banyak air. dataran Perlis dan Seberang Perai menjadi kawasan penanaman padi yang utama. masyarakat menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul. Kedah membekalkan 2000 koyan beras ke Pulau Pinang.

orang-orang dipacak di tengah sawah. Binatang seperti ayam. lembu. Pada November hingga Februari pula berikutan keadaan laut yang bergelora. ubatan dan sebagainya. Ada juga buruan yang digunakan untuk kerja mengangkut kayu seperti gajah. nelayan menangkap ikan di kawasan sungai dan tasik. Manakala untuk menangkap ikan di sungai dan 4 . Lebihan tangkapan seperti ikan dan udang digunakan membuat ikan kering. buluh. Kegiatan menangkap ikan dijalankan secara meluas di negeri Kelantan. Penggunaan peralatan menangkap ikan bergantung kepada kawasan tangkapan. Untuk menghalau padi daripada ancaman burung. pelanduk dan kancil. membina rumah dan membuat alatan senjata. itik. Masyarakat turut memungut hasil hutan seperti rotan. nelayan menggunakan jaring. Aktiviti ini dikenali sebagai µmeramu¶. bakul. akar kayu dan banyak lagi. damar. kerbau dan kambing diternak untuk keperluan makanan dan juga bagi digunakan dalam memudahkan kerja pertanian. Aktivit menternak binatang. Di laut. arnab. Pertukangan pula dilakukan melibatkan pertukangan kayu dan logam untuk membuat perahu.leung kaki digunakan. memburu dan bertukang merupakan kegiatan sampingan yang dijalankan masyarakat. Hasil pertukangan digunakan sebagai barang tukaran untuk mendapatkan keperluan lain seperti makanan dan pakaian. Hasil-hasil hutan ini digunkan bagi membuat barangan seperti tikar. atap rumah. belacan dan cencaluk sebagai hasil sampingan yang boleh dijual atau ditukar dengan keperluan yang lain. Perikanan merupakan kegitan ekonomi utama penduduk Tanah Melayu. kelong dan pukat. Musim menangkap ikan di laut adalah antara Mac dan Oktober. Pahang dan Terengganu. Berburu pula dijalankan untuk mendapatkan bahan makanan dan antara binatang yang menjadi buruan adalah rusa.

Bijih timah dilombong di Sungai Dinding dan Sungai Bruas serta Sungai Larut. Bijih timah telah menarik minat pedagang-pedagang asing dari Mediterranean. tombak dan serampang digunakan. Pada abad ke-12 pula. Melaka dan Pahang ada mengeksport bijih timah. Menurut sumber China pula. Arab.F. Beliau berkata ³di seluruh dunia tidak ada lombong bijih timah seperti di Tanah Melayu´. Pedagang Arab menggelar bukit di bahagian tengah Kedah sebagai µGunung Bijih¶. eksport Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering.kolam pula alatan seperti pancing. lukah. McNair pula menunjukkan. Kekayaan bijih timah di Tanah Melayu dapat dibuktikan melalui seorang pengembara Arab yang bernama Abu Dulaf (abad ke-10). Kedah pada masa dahulu terkenal dengan bijih timah. Hingga 1800 perlombongan bijih timah ialah perusahaan orang Melayu. seorang penulis Itali mengulas bahawa bijih timah di Tanah Melayu sangat tulen dan bercahaya. Industri bijih timah merupakan satu industri yang tertua di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perlombongan Perusahaan bijih timah merupakan perlombongan tertua di Tanah Melayu. 5 . Catatan J. Hasil perikan turut dijadikan sumber perdagangan. jala. Timah yang dilombong daripada kawasan pedalaman telah dilebur dan dijadikan timah jongkong lalu dibawa ke hilir sungai untuk diperniagakan. bijih timah mula dilombong di Perak pada tahun 1616 di Manjung dan Beruas. tangguk. India dan China. Bijih timah banyak didapati di lembah sungai di pantai barat Tanah Melayu.A. Perak antara pusat terawal perlombongan bijih timah. Menurut sumber Portugis. Penduduk memungut timah di dasar sungai kerana adanya timah air sunagi menjadi hitam.

Antara mata wang yang duguankan ialah tampang. Pembesar menggunakan cukai yang diperoleh muntuk membayar ufti kepada raja. negeri yang menjadi jajahan takluk Melaka mennggunakan bijih timah sebagai ufti. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Orang Cina pula membuat kertas timah bagi digunakan dalam upacara keagamaan. sebuaya dan pitis. gendang dan mata kapak. Bijih timah menjadi bahan tumpuan pedagang luar kerana digunakan untuk membuat pelbagai barangan. bijih timah. Kelang dan Sungai Ujong.Selain itu. Pedagang India menggunakannya untuk membuat patung. Pada abad ke-17 dan 18 bijih timah dari Perak dan Selangor dikuasai pedagang Belanda dan Inggeris. Kegiatan melombong dijalan kan secara primitive iaitu menggunakan kaedah mendulang atau melampan. Pada 6 . Bijih timah digunakan orang Melayu sebagai barang dagangan untuk mendapatkan barangan lain dengan pedagang asing yang datang. Bruas. Kelantan pula menjadi pengeluar bijih timah kedua terbesar pada awal abad ke-19. Antara jajahan takluk yang menghantar ufti adalah Dinding. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. abad ke-9 ke negara Arab dan abad ke-13 ke China. emas dan perak digunakan sebagai mata wang. Selain itu bijih timah digunakan sebagai bayaran cukai bagi penduduk yang menggunakan sungai sebagai laluan mengangkut bijih timah. Johor dan Pahang juga mengeksport bijih timah. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bijih timah dijadikan bahan dagangan utama antara Melaka. Hasil perlombongan mempunyai nilai untuk dijadikan mata wang. Arab dan China. Pada abad ke-5 bijih timah dieksport ke India. bijih timah juga dilombong di Sungai Linggi dan Sungai Ujong di Negeri Sembilan. India. Menurut rekod pedagang China.

Golongan pemerintah Melayu telah lama terlibat dengan ekonomi berbentuk perdagangan.abad ke-16 pedagang Eropah datang ke Tanah Melayu bagi mendapatkan bjih timah. Peranan pemeritah dan kewujudan rangkaian perdagangan temapatan membuktikan bahawa ekonomi di negeri-negeri Melayu bersifat terbuka dan tidak sepenuhnya secara sara diri. Walaupun kegiatan ekonomi sara diri menjadi kegiatan asas penduduk Tanah Melayu. perdagangan turut dijalankan terutama masyarakat yang tinggal di kuala sungai dan pantai yang berdekatan dengan pelabuhan. 7 . Perdagangan Pada abad ke-15 corak ekonomi di Tanah Melayu menjadi komersial. Hasil galian ini dapat menjadi barangan pertukaran dengan barangan dari China.

Pasai. Goa dan 8 . Turki. Pegu. Pahang dan Selangor menggunakan mata wang timah. perdagangan di Melaka menarik pedagang dari serata tempat. Johor dan Kedah menggunakan mata wang emas manakala Negeri Sembilan. Parsi. Jambi. Wang timah Kedah Wang timah Melaka Wang timah Kelantan Syiling emas Johor Perdagangan yang dijalankan rakyat biasa dikenali sebagai µberjaja¶ dan dijalankan di pasar kecil atau di sekitar kawasan pelabuhan. Golongan pembesar turut melibatkan diri secara tidak langsung dalam perdagangan. pedagang dari Ceylon. Mereka menjadi pemodal dan melantik wakil atau¶kiwi¶ untuk menjalankan urusan perdagangan. Patani. Jawa.China.Kegiatan perdagangan pada peringkat awal dilakukan secara tukar barang dan dimajukan dengan penggunaan mata wang. Arakan. Palembang. Mengikut Catatan Tom Pires. Antara pedagang yang datang adalah pedagang Islam dari Kaherah. Di Melaka mata wang di perkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah.

Beliau turut menyebut terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka. Melaka masih terus menjadi pelabuhan yang penting. manik. Pedagang Eropah masih bertumpu ke Melaka untuk dapatkan barangan seperti rempah.tembikar. nahan perhiasan. senjata. Bendahara. pedagang Pegu. kapalkapal dikehendaki mengambil cartazes atau pas laut untuk ke Timur atau Barat. Mereka mengenakan cukai kastam kepada pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka. perak.ramai lagi. bahan makanan. teh. Palembang. Hadiah diberikan kepada Raja. rempah. Antara barang dagangan yang dibawa adalah kain. India dan Sri Lanka dikenakan cukai 6%. emas. Cukai diraja adalah 6% bagi orang asing dan 3% bagi rakyat tempatan. sutera. Pires menggambarkan suasana perdagangan di Melaka yang sibuk dengan para pedagang berdagang di segenap tempat di pelabuhan Melaka. Pedagang dari Timur seperti Jawa. Dalam menjalankan perdagangan sistem percukaian di perkenalkan. emas. Portugis mahu menguasai perdagangan rempah-ratus maritime di Melaka kerana barangan ini mendapat permintaan yang tinggi dan menguntungkan. Apabila Melaka dikuasai Portugis pada 1511. Pedagang yang datang dari Barat seperti Asia Barat. tembikar. Siam. Sumatera dan China tidak membayar cukai tetapi memberi hadiah yang berpatutan kepada sultan dan pegawai tertinggi. Pasai biasanya memberi hadiah manakala pedagang Melayu dan pedagang yang menetap sebagai penduduk tetap membayar 3% cukai bahan dagangan. Kedah. pelbagai kain dan barangan 9 . Selain itu. Pedagang yang datang menggunakan jong dan kapal yang membawa pelbagai barangan dan hasil negeri masing-masing. Kapal dagang turut dipaksa singgah berdagang di pelabuhan Melaka. kapur barus dan sebagainya. Maluku. Apabila Melaka dikuasai Belanda pada 1641 pula. Temenggung dan Syahbandar dengan nilai 1-2%.

Antara barang dagangan di Johor adalah emas. rotan. Perdagangan di Kedah pesat dijalankan pada abad 9-11 mempunyai perdagangan yang luas kerana kedudukan pelabuhan yang menarik ramai pedagang datang berdagang. sarang burung. gading.tembakau. tembaga dan benang emas.rotan. rempah dan peralatan besi. Kapal barat turut singgah untuk mengambil air dan berehat sebelum meneruskan perjalanan. kayu gaharu.pinang dan gading. Cukai berpatutan dikenakan kepada pedagang. Pembesar yang terlibat dalam menjaga keselamatan adalah Bendahara. timah. hasil hutan. Pembesar juga cekap mentadbir pelabuhan dan memudahkan urusan perdagangan dijalankan.Laksamana dan Raja 10 . Kemudian ia berkembang menjadi pelabuhan entrepot.tekstil. Pelabuhan Johor menarik minat pedagang datang kerana mempunyai pasaran yang baik. Selain itu. rotan. Selain itu sistem naungan diperkenalkan bagi menjaga keselamatan pedagang. gading. beras. Di Johor pula Sungai Johor memainkan peranan penting dalam perdagangan. Nelayan dilarang menjual terus tangkapan ikan kepada kapal yang berlabuh dan mewajibkan kapal mengambil pas pelayaran. Sultan menerima cukai atas barang dagangan. Temenggung. Antara barang yang diimport negeri Perak adalah garam. gambir. kapur barus dan sebagainya. sungai yang lebar membolehkan kapal mudik jauh ke pedalaman. menyediakan kemudahan perdagangan dan terdapat pusat membuat kapal. Perdagangan di Perak pula melibatkan barang dagangan seperti bijih timah.lain. Pelabuhan Kedah juga berfungsi sebagai pelabuhan entrepot bagi perdagangan rempah. Belanda mengenakan peraturan dalam menjalankan perdagangan iaitu hasil beras Melaka hanya dijual di pasar tempatan. Ini disebabkan sungai ini merupakan kawasan strategik bagi laluan kapal.

Dinyatakan bahawa di Pahang terutamanya di Kuala Lipis.Indera Bongsu. Kennedy. emas juga didapati di Tanah Melayu namun tidak seaktif perlombongan bijih timah. perlombongan emas mungkin telah dijalankan berhampiran dengan Melaka pada zaman Neolitik lagi dan semenjak dahulu. Menurut J. perlombongan emas telah dijalankan selewat-lewatnya semenjak abad ke-16 lagi. Perusahaan ini pada umumnya merupakan perusahaan orang Melayu dan jumlah pengeluarannya adalah kecil. Selain bijih timah. Khidmat Orang Laut digunakan bagi membantu menjaga keselamatan kapal dagang dan menjaga perairan di sepanjang pelabuhan Johor. 11 . emas merupakan dagangan yang penting di Tanah Melayu sehinggakan Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas atau Semenanjung Kencana.

Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi Dan Politik.2000. Sejarah Malaysia STPM.Selangor :Oxford Fajar. Kuala Lumpur. Jernal Sejarah Jilid 15 Universiti Malaya. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka.1977. Sejarah Malaysia STPM . Norizan Yusof. Leonard Y. Kuala Lumpur.2011. Muhd Yusof Ibrahim. Kuala Lumpur:Marshall Cavendish.Pusat Pengajian Jarak Jauh Ukm . Ruslan Zainuddin.Bibliografi Khoo Kay Kim. Hasrom Haron. Tanah Melayu Abad Ke-18.. Pensejarahan Malaysia .1987.. 12 .2009..Andaya . Sejarah Tanah Melayu 1400-1965 ....1975.