Ekonomi tradisional

Pengenalan Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu telah lama dikenali pedagang India sebagai Suvarnabhumi

yang bermaksud µBumi Emas¶. Ini disebabkan Tanah Melayu kaya dengan pelbagai hasil galian seperti emas, bijih timah, perak dan sebagainya. Selain hasil galian penduduk Tanah Melayu menjalankan aktiviti ekonomi tradisional secara sara diri untuk menampung keperluan harian. Kedudukan Tanah Melayu yang strategik segi geografi menjadi tumpuan pedagang luar dan ini menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah bergiat aktif dalam ekonomi sejak dahulu lagi. Sebelum abad ke-19 Tanah Melayu wujudnya dua jenis negeri Melayu iaitu berifat maritime dan riverine. Maritime melibatkan kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada laut iaitu perdagangan. Riverine pula bermaksud kehidupan penduduk lebih bertumpu kepada sungai daripada laut. Ekonomi tradisional Sistem ekonomi tradisional di Tanah Melayu dibahagikan kepada dua iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional sara diri bermaksud kegiatan ekonomi secara kecilkecilan untuk kegunaan diri dan keluarga sahaja. Antara aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan, menternak binatang, memburu binatang, bertukang dan melombong. Ciri-ciri ekonomi sara diri ialah dilakukan dalam skala kecil iaitu penghasilan hanya untuk kegunaan sendiri. Namun sekitanya terdapat lebihan barulah dijual atau ditukar dengan barangan keprerluan yang lain.. Kegiatan hanya melibatkan anggota keluarga sahaja. Tiada peralatan moden digunakan kerana ekonomi sara diri hanya menggunakan peralatan tradisional
1

Melalui amalan ini dapat mengeratkan hubungan di kalangan penduduk. Mereka juga tidak mempunyai keinginan menambah kekayaan disebabkan mereka perlu menyerahkan kepada pembesar dalam bentuk cukai. serkap dan tangguk. Selain itu petani tidak berminat menambahkan kekayaan. sayuran. Selain itu. dalam ekonomi sara diri talah wujud sistem gotongroyong dan amalan berderau. kuku kambing dan tajak untuk pertanian. jala. tanaman padi menjadi sumber tanaman utama. Pemilikan tanah diasaskan kepada 2 . Bagi menangkap ikan. Bagi menjalankan kegitan pertanian dengan lebih baik. sabit. Oleh sebab itu kebanyakkan penduduk tinggal di kawasan berdekatan sungai atau pantai. bijirin. lukah. pertanian dan sebagai jalan pengangkutan. Penggunaan haiwan membantu memudahkan kerja menanam padi dan tanaman lain. tenaga haiwan digunakan bagi membantu seperti lembu dan kerbau. Pertama masalah tenaga buruh yang terbatas. Di samping memudahkan mereka mendapat bekalan air untuk kegunaan harian. nelayan menggunakan bubu. kekacang dan lain-lain. Kebiasaannya berderau dilakukan di sawah padi. ubi.seperti cangkul. Ini kerana kerja-kerja hanya dilkakukan din kalangan anggota keluarga sahaja. Penggunaa kereta lembu hanya diperkenalkan akhir abad ke19. Oleh itu pengumpulan kekayaan hanya tertumpu kepada golongan pemerintah. Mereka terpaksa menanggung beban kerja kerah golongan pemerintah. Kehidupan petani tertumpu di kawasan tanah bersaiz kecil. Bagi kerja-kerja membajak sawah. keperluan tanah yang subur amat penting. Selain itu. masyarakat turut menanam tanaman lain seperti buah-buahan. Dalam pertanian. Masyarakat tidak mempunyai insentif untuk menghasilkan lebihan hasil keran beberapa faktor. Berderau bermaksud melaksankan kerja secara bersama dengan tujuan memudahkan dan mempercepat kerja. Ini kerana kawasan tepi sungai dan pantai subur dan sesuai untuk bercucuk tanam.

Padi sawah dipercayai diperkenal oleh orang Siam di negeri-negeri utara manakala oleh orang Minangkabau di negeri selatan. Tanaman padi di Tanah Melayu melibat dua jenis padi iaitu padi sawah dan padi huma. Lebihan padi di Kelantan pula dieksport sehingga ke Singapura. Satu kanun khusus tentang pertanian di negeri Kedah diperkenal iaitu Undang-undang Seri Paduka Tuan. Penaman padi di Kedah merupakan ekonomi yang penting bagi negeri yang mendapat jolokan µjelapang padi¶. Masyarakat pedalaman turut menjalankan pertanian pindah di mana kawasan tanah hutan yang telah dibersihkan hanya digunakan untuk pertanian bagi tempoh satu atau dua musim sahaja. Kebiasannya padi huma ditanam masyarakat pedalaman. dataran Perlis dan Seberang Perai menjadi kawasan penanaman padi yang utama. Negeri Kedah dan Kelantan pernah terlibat dalam eksport padi ke negari jiran. masyarakat menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul. Manakala untuk memisahkan kulit padi pula alatan lesung tangan dan 3 . Setelah itu mereka kan berpindah ke kawasan lain Padi sawah di tanam di kawasan rendah yang mempunyai banyak air. Kedah membekalkan 2000 koyan beras ke Pulau Pinang. Bagi menuai padi alatan seperti sabit dan ketam padi digunakan. Kawasan awal petempatan tanaman padi sawah adalah di Kelantan dan Kedah. Dalam menjalankan penanaman padi. Purata saiz tanah yang dimiliki petani adalah sekitar dua ekar dan hasilnya bergantung kepada usaha setiap keluarga. Padi huma atau padi bukit di tanam di kawasan lereng bukit dan tidak memerlukan banyak air. Menjelang abad ke-18.keluasan tertentu yang hasilnya dapat menampung keperluan keluarga sahaja. tajak dan haiwan bagi membajak sawah.

Manakala untuk menangkap ikan di sungai dan 4 . akar kayu dan banyak lagi. atap rumah. itik. buluh. damar. nelayan menggunakan jaring. Penggunaan peralatan menangkap ikan bergantung kepada kawasan tangkapan. Binatang seperti ayam. memburu dan bertukang merupakan kegiatan sampingan yang dijalankan masyarakat. membina rumah dan membuat alatan senjata. Ada juga buruan yang digunakan untuk kerja mengangkut kayu seperti gajah. Perikanan merupakan kegitan ekonomi utama penduduk Tanah Melayu. Hasil-hasil hutan ini digunkan bagi membuat barangan seperti tikar. Untuk menghalau padi daripada ancaman burung. lembu. Pahang dan Terengganu. Kegiatan menangkap ikan dijalankan secara meluas di negeri Kelantan. kelong dan pukat. nelayan menangkap ikan di kawasan sungai dan tasik. Lebihan tangkapan seperti ikan dan udang digunakan membuat ikan kering. arnab. bakul. kerbau dan kambing diternak untuk keperluan makanan dan juga bagi digunakan dalam memudahkan kerja pertanian. Aktivit menternak binatang. orang-orang dipacak di tengah sawah. Masyarakat turut memungut hasil hutan seperti rotan. Hasil pertukangan digunakan sebagai barang tukaran untuk mendapatkan keperluan lain seperti makanan dan pakaian. Musim menangkap ikan di laut adalah antara Mac dan Oktober. Di laut.leung kaki digunakan. belacan dan cencaluk sebagai hasil sampingan yang boleh dijual atau ditukar dengan keperluan yang lain. Berburu pula dijalankan untuk mendapatkan bahan makanan dan antara binatang yang menjadi buruan adalah rusa. Pertukangan pula dilakukan melibatkan pertukangan kayu dan logam untuk membuat perahu. ubatan dan sebagainya. pelanduk dan kancil. Pada November hingga Februari pula berikutan keadaan laut yang bergelora. Aktiviti ini dikenali sebagai µmeramu¶.

Melaka dan Pahang ada mengeksport bijih timah. Bijih timah telah menarik minat pedagang-pedagang asing dari Mediterranean. Perlombongan Perusahaan bijih timah merupakan perlombongan tertua di Tanah Melayu. seorang penulis Itali mengulas bahawa bijih timah di Tanah Melayu sangat tulen dan bercahaya. Penduduk memungut timah di dasar sungai kerana adanya timah air sunagi menjadi hitam. Pada abad ke-12 pula. Arab. Pedagang Arab menggelar bukit di bahagian tengah Kedah sebagai µGunung Bijih¶.A.kolam pula alatan seperti pancing. jala. tombak dan serampang digunakan. Bijih timah banyak didapati di lembah sungai di pantai barat Tanah Melayu. Kekayaan bijih timah di Tanah Melayu dapat dibuktikan melalui seorang pengembara Arab yang bernama Abu Dulaf (abad ke-10). lukah. Timah yang dilombong daripada kawasan pedalaman telah dilebur dan dijadikan timah jongkong lalu dibawa ke hilir sungai untuk diperniagakan. bijih timah mula dilombong di Perak pada tahun 1616 di Manjung dan Beruas. Kedah pada masa dahulu terkenal dengan bijih timah. Hasil perikan turut dijadikan sumber perdagangan. 5 . Catatan J.F. Menurut sumber China pula. Bijih timah dilombong di Sungai Dinding dan Sungai Bruas serta Sungai Larut. eksport Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering. Hingga 1800 perlombongan bijih timah ialah perusahaan orang Melayu. McNair pula menunjukkan. Industri bijih timah merupakan satu industri yang tertua di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perak antara pusat terawal perlombongan bijih timah. tangguk. Beliau berkata ³di seluruh dunia tidak ada lombong bijih timah seperti di Tanah Melayu´. India dan China. Menurut sumber Portugis.

bijih timah. Kegiatan melombong dijalan kan secara primitive iaitu menggunakan kaedah mendulang atau melampan. sebuaya dan pitis. Bruas. Pada abad ke-17 dan 18 bijih timah dari Perak dan Selangor dikuasai pedagang Belanda dan Inggeris. Hasil perlombongan mempunyai nilai untuk dijadikan mata wang. Menurut rekod pedagang China. Pembesar menggunakan cukai yang diperoleh muntuk membayar ufti kepada raja. Antara mata wang yang duguankan ialah tampang. Pada 6 . India. Pada abad ke-5 bijih timah dieksport ke India. Arab dan China. Bijih timah menjadi bahan tumpuan pedagang luar kerana digunakan untuk membuat pelbagai barangan. Kelantan pula menjadi pengeluar bijih timah kedua terbesar pada awal abad ke-19. negeri yang menjadi jajahan takluk Melaka mennggunakan bijih timah sebagai ufti. Bijih timah digunakan orang Melayu sebagai barang dagangan untuk mendapatkan barangan lain dengan pedagang asing yang datang. Selain itu bijih timah digunakan sebagai bayaran cukai bagi penduduk yang menggunakan sungai sebagai laluan mengangkut bijih timah.Selain itu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. emas dan perak digunakan sebagai mata wang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Orang Cina pula membuat kertas timah bagi digunakan dalam upacara keagamaan. Antara jajahan takluk yang menghantar ufti adalah Dinding. Kelang dan Sungai Ujong. Johor dan Pahang juga mengeksport bijih timah. Pedagang India menggunakannya untuk membuat patung. gendang dan mata kapak. abad ke-9 ke negara Arab dan abad ke-13 ke China. bijih timah juga dilombong di Sungai Linggi dan Sungai Ujong di Negeri Sembilan. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bijih timah dijadikan bahan dagangan utama antara Melaka.

Hasil galian ini dapat menjadi barangan pertukaran dengan barangan dari China. Peranan pemeritah dan kewujudan rangkaian perdagangan temapatan membuktikan bahawa ekonomi di negeri-negeri Melayu bersifat terbuka dan tidak sepenuhnya secara sara diri. 7 . Golongan pemerintah Melayu telah lama terlibat dengan ekonomi berbentuk perdagangan. Walaupun kegiatan ekonomi sara diri menjadi kegiatan asas penduduk Tanah Melayu. perdagangan turut dijalankan terutama masyarakat yang tinggal di kuala sungai dan pantai yang berdekatan dengan pelabuhan.abad ke-16 pedagang Eropah datang ke Tanah Melayu bagi mendapatkan bjih timah. Perdagangan Pada abad ke-15 corak ekonomi di Tanah Melayu menjadi komersial.

Johor dan Kedah menggunakan mata wang emas manakala Negeri Sembilan. pedagang dari Ceylon. Patani. Turki. Antara pedagang yang datang adalah pedagang Islam dari Kaherah. Jambi. Mereka menjadi pemodal dan melantik wakil atau¶kiwi¶ untuk menjalankan urusan perdagangan. Wang timah Kedah Wang timah Melaka Wang timah Kelantan Syiling emas Johor Perdagangan yang dijalankan rakyat biasa dikenali sebagai µberjaja¶ dan dijalankan di pasar kecil atau di sekitar kawasan pelabuhan. Goa dan 8 .Kegiatan perdagangan pada peringkat awal dilakukan secara tukar barang dan dimajukan dengan penggunaan mata wang. Arakan. Pahang dan Selangor menggunakan mata wang timah. Palembang. Pasai. Parsi. Jawa. Pegu.China. Golongan pembesar turut melibatkan diri secara tidak langsung dalam perdagangan. Mengikut Catatan Tom Pires. Di Melaka mata wang di perkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. perdagangan di Melaka menarik pedagang dari serata tempat.

Dalam menjalankan perdagangan sistem percukaian di perkenalkan. Kapal dagang turut dipaksa singgah berdagang di pelabuhan Melaka. Kedah. sutera. Pedagang dari Timur seperti Jawa. Bendahara. Siam. Apabila Melaka dikuasai Portugis pada 1511.tembikar. kapalkapal dikehendaki mengambil cartazes atau pas laut untuk ke Timur atau Barat. Melaka masih terus menjadi pelabuhan yang penting. Temenggung dan Syahbandar dengan nilai 1-2%. Selain itu. Maluku. Sumatera dan China tidak membayar cukai tetapi memberi hadiah yang berpatutan kepada sultan dan pegawai tertinggi. rempah. Mereka mengenakan cukai kastam kepada pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka. emas. Pasai biasanya memberi hadiah manakala pedagang Melayu dan pedagang yang menetap sebagai penduduk tetap membayar 3% cukai bahan dagangan. Cukai diraja adalah 6% bagi orang asing dan 3% bagi rakyat tempatan. Pedagang Eropah masih bertumpu ke Melaka untuk dapatkan barangan seperti rempah. tembikar. Portugis mahu menguasai perdagangan rempah-ratus maritime di Melaka kerana barangan ini mendapat permintaan yang tinggi dan menguntungkan. emas. Apabila Melaka dikuasai Belanda pada 1641 pula. teh. kapur barus dan sebagainya. pedagang Pegu. nahan perhiasan. pelbagai kain dan barangan 9 . Palembang. Pedagang yang datang dari Barat seperti Asia Barat. bahan makanan. Pires menggambarkan suasana perdagangan di Melaka yang sibuk dengan para pedagang berdagang di segenap tempat di pelabuhan Melaka. manik. Hadiah diberikan kepada Raja. senjata. India dan Sri Lanka dikenakan cukai 6%. Beliau turut menyebut terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka. Antara barang dagangan yang dibawa adalah kain. Pedagang yang datang menggunakan jong dan kapal yang membawa pelbagai barangan dan hasil negeri masing-masing. perak.ramai lagi.

rotan. rempah dan peralatan besi. Cukai berpatutan dikenakan kepada pedagang. Belanda mengenakan peraturan dalam menjalankan perdagangan iaitu hasil beras Melaka hanya dijual di pasar tempatan. rotan. sarang burung. Ini disebabkan sungai ini merupakan kawasan strategik bagi laluan kapal. Antara barang dagangan di Johor adalah emas. Perdagangan di Kedah pesat dijalankan pada abad 9-11 mempunyai perdagangan yang luas kerana kedudukan pelabuhan yang menarik ramai pedagang datang berdagang.tembakau. gading. timah. Kemudian ia berkembang menjadi pelabuhan entrepot. tembaga dan benang emas. Nelayan dilarang menjual terus tangkapan ikan kepada kapal yang berlabuh dan mewajibkan kapal mengambil pas pelayaran. Pelabuhan Johor menarik minat pedagang datang kerana mempunyai pasaran yang baik.Laksamana dan Raja 10 . hasil hutan. Pelabuhan Kedah juga berfungsi sebagai pelabuhan entrepot bagi perdagangan rempah. beras. Pembesar yang terlibat dalam menjaga keselamatan adalah Bendahara. kayu gaharu. sungai yang lebar membolehkan kapal mudik jauh ke pedalaman. Temenggung. Pembesar juga cekap mentadbir pelabuhan dan memudahkan urusan perdagangan dijalankan. kapur barus dan sebagainya. Antara barang yang diimport negeri Perak adalah garam. gading. menyediakan kemudahan perdagangan dan terdapat pusat membuat kapal. gambir. Selain itu sistem naungan diperkenalkan bagi menjaga keselamatan pedagang. rotan. Di Johor pula Sungai Johor memainkan peranan penting dalam perdagangan.lain. Selain itu. Sultan menerima cukai atas barang dagangan.pinang dan gading. Kapal barat turut singgah untuk mengambil air dan berehat sebelum meneruskan perjalanan. Perdagangan di Perak pula melibatkan barang dagangan seperti bijih timah.tekstil.

Dinyatakan bahawa di Pahang terutamanya di Kuala Lipis. Kennedy. 11 . emas merupakan dagangan yang penting di Tanah Melayu sehinggakan Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas atau Semenanjung Kencana. Menurut J. Selain bijih timah. perlombongan emas mungkin telah dijalankan berhampiran dengan Melaka pada zaman Neolitik lagi dan semenjak dahulu. Perusahaan ini pada umumnya merupakan perusahaan orang Melayu dan jumlah pengeluarannya adalah kecil.Indera Bongsu. emas juga didapati di Tanah Melayu namun tidak seaktif perlombongan bijih timah. Khidmat Orang Laut digunakan bagi membantu menjaga keselamatan kapal dagang dan menjaga perairan di sepanjang pelabuhan Johor. perlombongan emas telah dijalankan selewat-lewatnya semenjak abad ke-16 lagi.

Sejarah Malaysia STPM .Bibliografi Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka.Selangor :Oxford Fajar. Hasrom Haron. Kuala Lumpur...Pusat Pengajian Jarak Jauh Ukm . Ruslan Zainuddin. Muhd Yusof Ibrahim.2000. Kuala Lumpur. Pensejarahan Malaysia .1987.2009. Sejarah Tanah Melayu 1400-1965 . Norizan Yusof...1975. Leonard Y. Kuala Lumpur:Marshall Cavendish. 12 ...1977. Jernal Sejarah Jilid 15 Universiti Malaya. Sejarah Malaysia STPM.Andaya .Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi Dan Politik.2011. Tanah Melayu Abad Ke-18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful