SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA UJIAN SELARAS SATU 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5 Pilih satu soalan

sahaja
1. Bidang Tajuk : Menggambar : Alam Lautan

Bahan/Alatan : Krayon atau pensel warna atau warna air,berus lukisan,kertas lukisan Arahan : Murid dikehendaki melukis satu pemandangan dalam laut, kemudian warnakan lukisan tersebut. 2. Bidang Tajuk :Membuat corak dan rekaan : Kad Ucapan Selamat Hari Guru

Bahan /alatan: kertas warna, gam, gunting ,pensel warna atau krayon Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan kad ucapan kepada guru menggunakan Kertas lukisan yang disediakan dan bahan-bahan yang dibawa menggunakan kreativiti masing-masing. : Mengenal kraf tradisional : Anyaman Tikar

3.

Bidang Tajuk

Bahan/Alatan : Kertas warna, kertas lukisan, gam, pisau kecil,gunting,pembaris Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan anyaman tikar dengan menggunakan

teknik anyaman.kertas dasarnya menggunakan kertas lukis yang disediakan.Murid boleh menyediakan potongan kertas warna di rumah.

4.

Bidang Tajuk

: Membentuk dan Membuat Binaan : Bingkai Gambar

Bahan /Alatan : Foto diri atau foto keluarga,gam,gunting,kertas warna, reben dan lain-lain bahan yang difikirkan perlu. Arahan ; Murid di kehendaki menghasilkan satu bingkai gambar dan menghiaskannya mengikut kreativiti masing-masing. Disediakan oleh, Disahkan oleh,

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA UJIAN SELARAS SATU 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 Pilih satu soalan sahaja

1.

Bidang Tajuk

: Menggambar : Buah-Buahan Tempatan

Bahan/alatan: Kertas lukisan, krayon atau pensel warna atau warna air. Arahan : Murid dikehendaki melukis gambar buah-buahan tempatan dengan teknik catan ,kemudian warnakan 2. Bidang Tajuk lukisan tersebut dengan cantik dan kemas.

: Membuat Corak Dan Rekaan ; Pembalut Hadiah

Bahan/alatan : Kertas lukisan, pensel warna atau krayon atau warna air. Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu pembalut hadiah dengan teknik corak ulangan dengan cantik dan kemas.

3.

Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Batik

Bahan/alatan :kertas lukisan, lata tulis , warna air, lilin atau krayon. Arahan : Murid di kehendaki menghasilkan satu corak batik dengan menggunakan teknik resis dengan cantik dan menarik.

4.

Bidang : Membentuk Dan membuat Binaan Tajuk : Tabung Duit Saya

Bahan/Alatan: botol air mineral, kertas warna, gam ,gunting,reben dan bahan-bahan lain yang difikirkan perlu. Arahan : Hasilkan satu tabung duit dengan cantik dan menarik.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA UJIAN SELARAS SATU 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 Pilih Satu soalan sahaja

1.

Bidang Tajuk

:Menggambar : poster Dadah Musuh Negara

Bahan/Alatan: Kertas lukisan, warna pensel atau krayon atau pensel warna. Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu poster yang bertajuk Dadah Musuh Negara dengan teknik catan. 2. Bidang : Membuat corak dan Rekaan Tajuk : Pembalut Buku

Bahan/Alatan: kertas lukisan, warna pensel atau warna air atau warna krayon. Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu pembalut buku dengan teknik corak ulangan.

3.

Bidang : Mengenal Kraf tradisional Tajuk : Corak Batik Flora

Bahan/Alatan: krayon atau lilin dan warna air Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu corak batik lukis bermotifkan flora atau tumbuh-tumbuhan dengan teknik resis. 4. Bidang : Membentuk Dan Membuat Binaan Tajuk : Beg Kertas Saya

Bahan/Alatan: Tali, gam,kertas warna @kertas bercorak,peralatan mewarna,penebuk lubang Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu beg kertas dengan cantik ,kemas dan menarik. Disediakan oleh, Disahkan oleh,

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA UJIAN SELARAS SATU 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 Pilih Satu soalan sahaja
1. Bidang Tajuk : Menggambar :Rumah saya

Bahan/Alatan :kertas lukisan, warna krayon atau pensel warna, alat tulis Arahan :Murid dikehendaki menghasilkan satu lukisan rumah menggunakan teknik catan ,kemudian warnakannya dengan cantik dan kemas.

2.

Bidang Tajuk

: Membuat corak Dan Rekaan : Corak Tindanan

Bahan/Alatan :Kertas warna, kertas lukisan , gam dan gunting Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu corak tindanan dengan teknik tampalan dengan menggunakan pelbagai kertas warna.

3.

Bidang Tajuk

:Mengenal Kraf Tradisional :Keris Warisan

Bahan/Alatan :kertas majalah, gam , gunting , dan kertas lukisan. Arahan : hasilkan kertas lukisan menggunakan teknik kolaj.

4.

Bidang Tajuk

:Membentuk Dan Membuat Binaan :Mobail Buah-Buahan

Bahan/Alatan :kad manila, gunting, benang,warna pastel atau krayon ,penyangkut baju Arahan : Hasilkan satu mobail buah-buahan dengan cantik dan menarik.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,