Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 01.07.

2010 Khamis 1140 - 1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran, murid dapat…) 1. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Aktiviti 1. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. 2. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. 1. Menyebut suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar pada slaid powerpoint. 2. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Slaid Powepoint Kad suku kata ‘KV’

Kumpulan 2: 4. Suku kata KV

1. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar. 2. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata.

Refleksi Guru: Kumpulan 1:

Kumpulan 2:

Aktiviti 1. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . 2. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran.0815 Kemahiran Kumpulan 1: 1.2010 Jumaat 0715 . murid dapat…) 1. 2. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar. 3.07. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. 2. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Kumpulan 2: 4. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Menulis suku kata berdasarkan gambar. 1. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata. Suku kata KV 1.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 02. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.2010 Khamis 1140 . murid dapat…) 1.1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 08. 2. Menyatukan dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. Suku kata KV + KV 1. Mewarnakan huruf kecil mengikut warna yang ditentukan 1. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Slaid Powepoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran. Menyebut perkataan KVKV berdasarkan gambar. 2.07. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. 2. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 3. 3. Memadankan suku kata KV untuk membentuk perkataan KVKV. Aktiviti 1. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar.

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatukan dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 09. murid dapat…) 1. Menyebut dan menulis perkataan KVKV berdasarkan gambar. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. 3. Suku kata KV + KV 1. Mewarnakan huruf kecil yang sama dan menulis semula huruf di petak yang telah disediakan. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. 2. 3. Melengkapkan teka silang kata yang melibatkan perkataan KVKV. 1. 2.07. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. Slaid Powerpoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Aktiviti 1. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran.2010 Jumaat 0715 .0815 Kemahiran Kumpulan 1: 1.

Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: .07.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 15. 1. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. 3. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Slaid Powerpoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. membaca dan menulis ayat mudah dari kad suku kata. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. Membina. 2. Membina. murid dapat…) 1. 2. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran. Suku kata KV + KV 1. Mengisi huruf-huruf kecil yang tertinggal mengikut turutan. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyebut perkataan KVKV yang ditunjukkan oleh guru.1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. 2. Aktiviti 1. membaca dan menulis perkataan / ayat mudah daripada kad suku kata. Membina. 3.2010 Khamis 1140 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.