Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 01.07.

2010 Khamis 1140 - 1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran, murid dapat…) 1. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Aktiviti 1. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. 2. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. 1. Menyebut suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar pada slaid powerpoint. 2. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Slaid Powepoint Kad suku kata ‘KV’

Kumpulan 2: 4. Suku kata KV

1. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar. 2. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata.

Refleksi Guru: Kumpulan 1:

Kumpulan 2:

murid dapat…) 1. 3. Aktiviti 1. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Kumpulan 2: 4. 2.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 02. 2.0815 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. Menulis suku kata berdasarkan gambar. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata. 2. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran. Suku kata KV 1. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.2010 Jumaat 0715 . 1.07.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 08. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 2. 3. Memadankan suku kata KV untuk membentuk perkataan KVKV. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Menyatukan dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 2. 2. Suku kata KV + KV 1. murid dapat…) 1. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: .2010 Khamis 1140 . Mewarnakan huruf kecil mengikut warna yang ditentukan 1. 3.1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Aktiviti 1. Menyebut perkataan KVKV berdasarkan gambar. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Slaid Powepoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak.07.

Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. 3. murid dapat…) 1. 2. Aktiviti 1.0815 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Melengkapkan teka silang kata yang melibatkan perkataan KVKV.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 09. Menyebut dan menulis perkataan KVKV berdasarkan gambar. Slaid Powerpoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 3. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Mewarnakan huruf kecil yang sama dan menulis semula huruf di petak yang telah disediakan. 2. Suku kata KV + KV 1. 1. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran.07. Menyatukan dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.2010 Jumaat 0715 .

2. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: .2010 Khamis 1140 .Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 15. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. membaca dan menulis ayat mudah dari kad suku kata. murid dapat…) 1. Menyebut perkataan KVKV yang ditunjukkan oleh guru.1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. 2. 3.07. membaca dan menulis perkataan / ayat mudah daripada kad suku kata. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 3. 1. Suku kata KV + KV 1. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Slaid Powerpoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. Mengisi huruf-huruf kecil yang tertinggal mengikut turutan. Aktiviti 1. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran. 2. Membina. Membina. Membina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful