Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 01.07.

2010 Khamis 1140 - 1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran, murid dapat…) 1. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Aktiviti 1. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. 2. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. 1. Menyebut suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar pada slaid powerpoint. 2. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Slaid Powepoint Kad suku kata ‘KV’

Kumpulan 2: 4. Suku kata KV

1. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar. 2. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata.

Refleksi Guru: Kumpulan 1:

Kumpulan 2:

1. Menulis suku kata berdasarkan gambar. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. 2. murid dapat…) 1.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 02.07. 2. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran.2010 Jumaat 0715 . 3. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan kad suku kata. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Kumpulan 2: 4. Mengenal dan membunyikan suku kata ‘KV’ berdasarkan gambar. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar.0815 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Suku kata KV 1. 2. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Aktiviti 1.

Mewarnakan huruf kecil mengikut warna yang ditentukan 1. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Memadankan suku kata KV untuk membentuk perkataan KVKV. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.07. 2. Suku kata KV + KV 1. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran.1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Slaid Powepoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. 3. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Menyebut perkataan KVKV berdasarkan gambar. murid dapat…) 1. 3. 2. 2. Aktiviti 1.2010 Khamis 1140 .Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 08. Menyatukan dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

3. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran.07. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. Slaid Powerpoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatukan dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. Menyebut dan menulis perkataan KVKV berdasarkan gambar. 2. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. 1. Melengkapkan teka silang kata yang melibatkan perkataan KVKV.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 09. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. Suku kata KV + KV 1. 3. Aktiviti 1.2010 Jumaat 0715 .0815 Kemahiran Kumpulan 1: 1. 2. Mewarnakan huruf kecil yang sama dan menulis semula huruf di petak yang telah disediakan. murid dapat…) 1.

Menyebut perkataan KVKV yang ditunjukkan oleh guru. Membina. Membina. 2. 1.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (Kelas Pemulihan) – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Tarikh / Hari / Masa 15. Refleksi Guru: Kumpulan 1: Kumpulan 2: . Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Huruf-huruf kecil a – z Objektif (Pada akhir pengajaran.1240 Kemahiran Kumpulan 1: 1. Menyebut / mengenal huruf kecil secara turutan / rawak. 3. 3. 2. Membina. membaca dan menulis ayat mudah dari kad suku kata. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara rawak berpandukan kad huruf kecil bergambar. Mengisi huruf-huruf kecil yang tertinggal mengikut turutan.07. 2. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Alat / Bahan Slaid Powerpoint Kad huruf kecil bergambar Lembaran kerja Slaid Powerpoint Kad suku kata ‘KV’ Kad gambar Lembaran kerja Kumpulan 2: 5. Menyebut / mengenal nama huruf kecil secara turutan berpandukan gambar. murid dapat…) 1. membaca dan menulis perkataan / ayat mudah daripada kad suku kata. Suku kata KV + KV 1.2010 Khamis 1140 . Aktiviti 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful