KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK KE KELAB GOLF SARAWAK

LATAR BELAKANG Lawatan ini merupakan salah satu keperluan sukatan subjek Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani Dan Sukan (PJM3112) untuk Semester 5. Lawatan ini adalah tugasan amali bagi subjek tersebut dan akan dinilai. Sehubungan itu, lawatan ini akan melibatkan semua guru pelatih daripada kumpulan pengajian yang mengambil subjek PJM3112 iaitu kumpulan PISMPSN1107. MATLAMAT
1. Menanam minat dan tanggungjawab terhadap perkembangan sukan Negara. 2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan dan pentadbiran

sesebuah organisasi sukan. 3. Mempelajari dan mempraktikkan budaya kerja yang positif dalam pentadbiran dan pengurusan sukan.

OBJEKTIF Sesi amali ini mensasarkan tujuan berikut:
1. Mengumpul

dan

merekod

segala

maklumat

yang

diperlukan

untuk

menyempurnakan tugasan wajib amali (PJM3112)
2. Melihat sistem pengurusan dan pentadbiran yang digunakan oleh sesebuah

persatuan atau organisasi sukan. 3. Mendedahkan guru pelatih kepada penyediaan kertas kerja dan pengelolaan lawatan sambil belajar secara langsung.

BUTIRAN PELAKSANAAN Berikut adalah cadangan butiran pelaksanaan lawatan tersebut dan tertakluk kepada perubahan semasa: Tarikh Masa Tempat : 02 Mac 2009 (Isnin) : 8.00 pagi hingga 4.00 petang : Kelab Golf Sarawak, Kuching, Sarawak

SENARAI JAWATANKUASA PELAKSANA Penasihat Pengerusi Naib pengerusi Setiausaha Bendahari : Pn. Salmi Binti Hj Lilek : En. Hasdi bin Hasan : En. Mohd. Arfizy bin safian : En mohd. Ishak bin ismail : Cik Kueh Shin Yeu : En. Uchung Ak Antika En. Lorenzo Joudery Anak John En. Siti Aminah Binti Mohamad Pozi Ketua AJK Makanan dan Minuman : Cik. Suhanis Binti Ismail En. Lodi Brynner Ak Billy Siti

Ketua AJK Perhubungan dan logistik

En. Benny Madzihi Bin Suti Ketua AJK Cenderamata dan Hadiah : Cik. Kathy Ak Jenoring Cik. Kibtiyah Binti Joho American En. Willy Ling Leh Chai Ketua AJK Dokumentasi : En. Jack Anak Joannes Limbing Cik. Irahatun Binti Haji Khairil Amri Cik. Christine Nangan Anak Suring Cik. Sam Yok Yin

PERINCIAN TUGAS JAWATANKUASA JAWATANKUASA TUGASAN − Mengawal selia keseluruhan perjalanan lawatan − Memberi arahan kepada semua Biro tentang tugas masingPengerusi masing. − Mengetuai mesyuarat
− −

Membahagikan tugas dengan sewajarnya Membantu Pengerusi dalam gerak kerja lawatan Sebagai wakil jawatankuasa dalam mengurus, memberi arahan dan wakil aduan Menyediakan kertas kerja lawatan.

Naib Pengerusi

− −

− Menyediakan memo pada sebarang mesyuarat. Setiausaha − Menyediakan minit mesyuarat setiap kali diadakan mesyuarat.

Menyediakan surat-menyurat yang diperlukan − Menyediakan senarai anggaran kewangan yang diperlukan untuk aktiviti.

Bendahari

Mengawal keluar masuk wang untuk lawatan.

JAWATANKUASA

TUGASAN − Menguruskan penempahan pengangkutan pergi dan balik − Memastikan pengangkutan tiba pada tempat waktunya. − Memantau kesesuaian dan kebolehsampaian tempat projek − Menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk

Perhubungan Dan Logistik

menjalankan projek − Berhubung dengan pihak berkenaan untuk perjalanan aktiviti projek − Mendapatkan berkenaan − Membuat laporan akhir jawatankuasa − Menyenaraikan jumlah dan jenis makanan yang diperlukan − Menguruskan urusan jual beli

maklum

balas

daripada

pihak-pihak

Menguruskan tempahan makanan jika ada. semua para peserta dan ahli jawatankuasa.

Makanan

− Memastikan makanan yang disediakan mencukupi untuk

Menentukan susun atur dan menguruskan penyediaan makanan kepada para peserta.

− Membuat laporan akhir jawatankuasa − Menyediakan focus/sasaran maklumat diperolehi.

yang

perlu

− Merekod dan menyimpan data dokumentasi sepanjang Dokumentasi proses perlaksanaan projek − Membentang dan menyebarkan data dokumentasi yang telah disunting kepada semua ahli kelas dan mereka yang terlibat − Membuat laporan akhir jawatankuasa − Membuat tempahan cenderamata atau pemberian hadiah Cenderamata dan Hadiah − Memastikan cenderamata dan hadiah mencukupi dan bersesuaian dengan tema projek dan kos projek − Membuat laporan akhir jawatankuasa

ANGGARAN KOS Bil 1. 2. 3. Perkara Sarapan pagi Makan tengahari Minum petang Kuantiti 18 orang x RM 3 seorang 18 orang x RM 7 seorang 18 orang x RM 5 seorang Jumlah (RM) 54 126 90 Catatan Jumlah besar peruntukan makan = RM 270 − Pengangkutan rasmi IPTAR

4.

Bas

1

-

Pemandu tidak

5. 6.

Cenderamata Lain-lain

1 Jumlah Besar (RM)

100 370

perlu bermalam Mohon daripada stor Mengikut keperluan semasa.

TENTATIF LAWATAN Berikut adalah ringkasan aturcara lawatan tersebut: 6.45 pagi 7.00 pagi 9.30 pagi 10.00 pagi 2.30 petang 4.00 petang 5.00 petang

Berkumpul di gimnasium IPTAR Tiba di Sarawak Golf club Taklimat daripada Pegawai Golf Club Rehat/solat/makan tengahari Lawatan ke sekitar Kelab golf Penyampaian cenderamata Bertolak balik ke IPTAR

− Bertolak dari Iptar ke Sarawak Golf club, Petra Jaya
− − − − − −

PENYERTAAN Jumlah peserta yang terlibat dengan lawatan ini adalah seperti berikut: Jumlah pensyarah Jumlah guru pelatih Jumlah keseluruhan : 1 orang : 18 orang : 19 orang

Berikut adalah senarai nama pensyarah dan guru pelatih yang terlibat dengan lawatan: Nama Pensyarah: 1. Pn. Salmi Binti Lilek Senarai nama guru pelatih yang terlibat: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 Nama
BENNY MADZIHI BIN SUTI CHRISTINE NANGAN ANAK SURING HASDI BIN HASAN IRAHATUN BINTI HAJI KHAIRIL AMRI JACK ANAK JOANNES LIMBING KIBTIYAH BINTI JOHO AMERICAN KATHY AK JENORING KUEH SHIN YEU LO BING BING LODI BRYNNER AK BILLY SITI LORENZO JOUDERY ANAK JOHN MOHD. ARFIZY BIN SAFIAN MOHD. ISHAK BIN ISMAIL SAM YOK YIN SITI AMINAH BINTI MOHAMAD POZI SUHANIS BINTI ISMAIL UCHUNG ANAK ANTIKA

No. KP
860719-52-6063 860413-52-6482 870503-29-5103 870507-52-6458 870930-52-5735 870314-52-6224 871023-52-6114 870827-52-6158 870417-52-7174 860123-13-5221 870327-52-7349 860908-52-5545 860825-52-5793 871216-08-5802 870702-52-5880 860927-29-5220 860725-52-5761

Kumpulan
PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107 PISMPSN1107

Bil 18 .

Nama
WILLY LING LEH CHAI

No. KP
870718-52-6319

Kumpulan
PISMPSN1107

PENUTUP Kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan lawatan tersebut. Semoga lawatan ini dapat memberi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang bermakna kepada semua peserta yang terlibat dan seterusnya dapat menyempurnakan tugasan amali untuk subjek PJM3106 dengan jayanya.

LAMPIRAN TUGASAN AMALI
SEMESTER 5 TAHUN 3 INSTITUT PERGURUAN TUN ABDUL RAZAK, KOTA SAMARAHAN.

NAMA PENSYARAH : KURSUS : KUMPULAN DIAJAR : MINGGU : TAJUK :

Pn. Salmi Binti Lilek/Pn. Candrawati Binti Ibrahim /En. Chien Ngieng Siong PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PJ DAN SUKAN PSN1107/PMT1107/PMT2107 3 Pengurusan dan Pentadbiran PJ dan Sukan

Amali (2 JAM) Arahan. Sila rancang kertas kerja bagi aktviti berikut: • • Lawatan ke salah satu persatuan sukan. Sila pastikan tempat lawatan yang kumpulan anda ingin lawati.

Masukkan hasil kerja dan dokumen dapatan carian di dalam folio anda. Pastikan kertas tugasan Amali ini di kepilkan bersama-sama hasil kerja anda mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

Disediakan oleh: SALMI BINTI LILEK Pensyarah Jabatan PJK INSTITUT PERGURUAN TUN ABDUL RAZAK.