ENAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA

)
1. Bilakan Perdana Menteri Dato· Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? ‡ Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. 2. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? ‡ Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah: I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran) II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) V. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). 3. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan?

PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan ‡ Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. Maknanya dalam setiap enam minggu. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. Setiap NKRA. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Sesungguhnya. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. ‡ Pada 28hb April. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. ‡ Bukan itu sahaja. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. ‡ Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini.‡ Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut ‡ KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang . kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. 4. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. segala prosedur akan diperkemas. Berpandukan dengan KPI ini. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan ‡ Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan.

Malah. ‡ Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. Australia dan Kanada.sangat berkesan. ‡ Puncanya ialah. Untuk setiap NKRA. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? ‡ Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. ‡ PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah ‡ Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. 6. Dengan adanya KPI ini. ‡ PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. akan apakah inisiatif. Hatta. 5. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. ‡ Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. maka segala prosedur akan diperkemas. . singkatannya NKRA. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain.

kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Seperti mana yang kita semua tahu. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. Selangor. kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. 2) NKRA yang kedua ² Memerangi rasuah ‡ Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Didapati. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV.‡ Oleh yang demikian. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index . Untuk itu. Pulau Pinang dan Johor. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. Selain itu. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. Dalam usaha ini. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah.

bagi menangani kemelut ini. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. ‡ Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. berinovatif. ‡ Sehubungan dengan itu. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. mesti berfikiran kreatif. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. ‡ Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012.mereka. dalam bidang pendidikan. Mahu tidak mahu. ‡ Oleh itu. Untuk itu. generasi muda Malaysia perlu berilmu. . Justeru. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. 3) NKRA yang ketiga ² Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan ‡ Seperti yang semua maklum. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi. ‡ Oleh itu. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Maka. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan.

kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti.‡ Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. 4) NKRA yang keempat ² Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah ‡ PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. ‡ Sememangnya. Justeru. kluster. ‡ Sehubungan ini juga. lebih 11. sebanyak 100 buah sekolah.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. Malah. Daripada jumlah itu. sekolah bestari. Manakala pengesahan status lebih 14. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman . akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. terdapat hampir 45. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. Sehingga Jun 2009 sahaja. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. Mengikut rekod sistem e-kasih.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. ‡ Selain itu . kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. sebagai projek perintis. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai·ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. Oleh itu. Berkaitan itu. Dengan ini. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. terdiri daripada jenis harian biasa.

liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masing-masing di sekitar 62%. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun. bagi tempoh yang sama. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012.000 buah rumah. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman.000 buah rumah. Kerajaan akan membina dan membaik . ‡ Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. ‡ Pada masa ini. Jadinya. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. ‡ Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). atas prinsip maslahah umum juga. ‡ Lantaran itu. ‡ Manakala di Semenanjung Malaysia pula.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80.‡ Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. Maka. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. 5km dari kemudahan jalan berturap. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. Justeru. Sejumlah RM3. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. ‡ Selanjutnya.

Namun. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. Jadi. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana.pulih sejumlah 50. Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. untuk meningkatkan peratus ini. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. 6) NKRA yang keenam ² Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana ‡ Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. harus disedari. ´ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan.µ . Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. Walau apa pun. buat langkah permulaannya. tambahan 35 set ´4-car-trainµ akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. mapan dan berjangka panjang. ‡ Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. PM mengumumkan menjelang penghujung 2012. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012.

ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTOR PENDIDIKAN Mohd Nasir Kassim Unit Naziran & Kualiti Pendidikan MARA Sakina Shaik Ahmad Yusoff Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. yang merentasi pelbagai aspek dalam pendidikan merupakan satu cabaran kepada pengurusan sumber manusia dalam pendidikan. pemberian insentif. DEFINISI OPERASIONAL Dalam membincangkan pelbagai isu sama ada isu am atau isu semasa dalam dunia pendidikan. pengurusan mapan sumber manusia mampu mengatasi sebarang permasalahan dan kesulitan yang 2 disebabkan oleh gelagat dan perlakuan manusia. perkembangan kerjaya. 2000). politik. aspek disiplin serta ganjaran diperlukan bagi mengelakkan daripada timbulnya beberapa isu yang memudaratkan imej dan reputasi sesebuah institusi itu. 1996). Justeru keperluan perubahan dalam membangun dan mengurus sumber manusia merupakan kriteria penting yang berupaya menentukan keupayaan daya saing negara. Oleh itu. Pendidikan dan pembangunan ekonomi terbukti mempunyai kolerasi yang sangat rapat (Rahmah Ismail & Ishak Yussof. ditambah pula dengan isu-isu berbangkit sedia ada dalam sektor ini. etika dan integriti. pekerja dan masyarakat keseluruhannya. Rencana ini menyingkap isu-isu pengurusan sumber manusia yang sering kali timbul dalam sektor pendidikan. latihan dan pembangunan staf. kebajikan pekerja.faktor persekitaran yang mempengaruhi pembangunan sumber manusia itu sendiri. Dalam menangani pelbagai isu yang timbul akibat daripada perubahan-perubahan yang mempengaruhi persekitaran pekerjaan. keselamatan dan kesihatan pekerja. definisi operasional yang mendokongi tajuk perbincangan iaitu 'Isu-isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan' perlu terlebih dahulu dikupas bagi meletakkan perspektif . yang menyentuh hampir kesemua aspek kehidupan manusia sejagat. latihan. seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan. seterusnya menjejaskan imej dan reputasi organisasi tersebut. Fenomena globalisasi ini muncul hasil daripada cantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik yang membolehkan ekonomi. imbuhan dan pelarasan gaji. budaya dan ideologi sesuatu negara menerobosi sempadan negara lain (Abdul Rahman Embong. seperti faktor dasar. proses perekrutan dan pemilihan staf. serta pembangunan kerjaya staf. sistematik dan strategik yang meliputi pelbagai aspek termasuk perancangan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah asas bagi pembangunan sumber manusia (Norani. PENGENALAN Sesuatu isu jika tidak ditangani dengan betul dan teliti boleh mengakibatkan kesan dan implikasi yang buruk ke atas sesebuah organisasi. implikasi kewangan serta pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi aset utama sesebuah organisasi. Cabaran yang ditampilkan oleh globalisasi. globalisasi pendidikan. 2000) Secara langsung fenomena ini memberikan kesan ketara ke atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Sektor pendidikan negara juga tidak terlepas daripada tempias globalisasi. jaminan kualiti pendidikan. pelbagai faktor dan implikasi ke atas sesebuah organisasi itu perlu dipertimbangkan. penilaian prestasi. stres dan burn out. tekanan kerja. gangguan seksual serta isu kepemimpinan. Beberapa dekad kebelakangan ini mempamerkan satu gelombang transformasi yang melanda dunia. teknologi dalam pendidikan. Cabaran yang dihadapi dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan perlu ditangani dengan bijak melalui penggemblengan usaha antara majikan. Keadaan ekonomi dunia dan persekitaran global jelas memberi kesan tertentu kepada keupayaan negara untuk menangani cabaran pembangunan dan pengurusan sumber manusia. selain daripada faktor. Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa. Dalam hal ini satu pendekatan pengurusan sumber manusia secara menyeluruh.

orang lazimnya diajar. d.3 yang jelas dan tepat. 'institusi pendidikan'. bererti "sekolah atau mana-mana tempat lain. ASEAN Free Trade Area (AFTA). sama ada di dalam satu kelas atau lebih termasuklah tadika dan pusat pendidikan jarak jauh tetapi tidak termasuk. kualiti. berdasarkan seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). atau (b) mana-mana tempat yang diisytiharkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta sebagai bukan institusi pendidikan bagi maksud akta ini. Pengilmuan intelek. 'Sumber Manusia' Berdasarkan Ab. keberkesanan kos serta kepuasan dan keselesaan pelanggan. merupakan suatu aktiviti yang dijalankan dalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasi berorientasikan perniagaan atau perkhidmatan. (a) mana-mana tempat di mana pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata. 'sumber manusia'. di mana dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi. pembentukan akhlak dan rohani. Bagi sesebuah organisasi perniagaan. pembinaan kearifan mengharungi kehidupan dalam konteks hubungan insan dan penciptanya berlaku dalam keadaan formal dan tidak formal. Definisi-definisi yang perlu dijelaskan ialah 'isu'. pengurus pertengahan sehingga ke peringkat pengurusan atasan. kemahiran atau tenaga kerja bagi mencapai visi. Dalam konteks organisasi atau institusi. misi dan objektif sesebuah institusi itu. 'Isu' Kamus Dewan (2007) menerangkan bahawa 'isu' ialah "perkara atau persoalan pokok sesuatu perkara". 'Pengurusan Sumber Manusia' 'Pengurusan sumber manusia' merujuk kepada cara dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi agar selari dan mencapai matlamat organisasi (Faridahwati Mohd Shamsudin et al. Berdasarkan Byars & Rue (2006). Perubahan-perubahan yang ditampilkan ini memberi kesan yang mendalam ke atas pertumbuhan ekonomi. pembentukan pelbagai kemahiran. Manakala Sarimah Hanim pula berpandangan bahawa pengurusan sumber manusia 4 merupakan suatu pendekatan pengurusan strategik yang melibatkan elemen terpenting dalam organisasi iaitu individu yang menyumbangkan idea. perancangan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi tonggak sesebuah organisasi. 'pengurusan sumber manusia' dan 'pendidikan'. c. 'Pendidikan' merupakan suatu proses pembangunan manusia yang berlaku sepanjang hayat. 'pengurusan sumber manusia' atau pada satu ketika dahulu dikenali sebagai 'pengurusan personelia' atau pentadbiran personelia'." ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM PENDIDIKAN Dalam tempoh sepuluh tahun yang lepas. perancangan serta pengurusan sumber manusia seperti globalisasi. 'pengurusan sumber manusia' merujuk pada pendekatan yang diambil oleh sesebuah organisasi dalam merancang. Ringkasnya. sumber manusia yang dimilikinya bermula pada peringkat pekerja biasa. mengurus dan mengawal elemen penting dalam sesebuah organisasi iaitu individu dalam mencapai objektif organisasi tersebut. kepakaran dan tenaga ke arah pencapaian objektif organisasi. kepuasan pelanggan. 2006). Rumusnya. World Trade Organisation (WTO). b. penyelia. pelbagai isu telah diketengahkan khususnya yang berhubung kait pembangunan. negara telah melalui pelbagai perubahan persekitaran yang mempunyai impak mendalam ke atas pembangunan. Dalam konteks sumber manusia. Isu menampilkan suatu tajuk atau fokus perbincangan yang menjadi buah mulut atau tajuk utama khususnya pihak media massa. keuntungan dan ' viability ' ataupun organisasi awam yang mementingkan kualiti perkhidmatan. a. 'Pendidikan' Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. 'sumber manusia' ialah aset terpenting organisasi sama ada organisasi perniagaan yang mengutamakan aspek-aspek produktiviti. Aziz Yusoff (2006). kemelesetan ekonomi dunia serta perkembangan pesat dunia teknologi maklumat dan komunikasi. pembangunan . 'sumber manusia' bagi sesebuah organisasi atau institusi itu merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam menyumbang kepakaran.

Fong Chan Onn. pencapaian daya saing dan daya tahan global. (iii) isu teknologi dalam pendidikan . Isu. (v) pembangunan kerjaya pekerja. dan transformasi pengajian tinggi bagi menjadikan negara hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. serta (iv) pengeluaran tenaga mahir. kelemahan pegawai penilai. (ix) keganasan di tempat kerja. Antara isu yang telah dibangkitkan dalam sektor pendidikan beberapa tahun kebelakangan ini termasuklah (i) isu penilaian prestasi atau insentif dalam pendidikan . (vi) penilaian prestasi. keprihatinan terhadap isu etika.sosial serta perundangan negara. June (2006). isu-isu semasa yang berbangkit berhubung kait pengurusan sumber manusia pula termasuklah. (iii) pengaruh globalisasi. (viii) kesihatan dan keselamatan pekerja. keefisienan sistem pertukaran guru atas talian. Sarimah Hanim (2006) dan Maimunah Aminuddin (2003) menyenaraikan beberapa isu berbangkit sedia ada yang berhubung kait pengurusan sumber manusia dalam organisasi. yang merangkumi. 5 Menteri Sumber Manusia. (ii) keperluan kepada penggubalan serta pindaan undang-undang dan peraturan kerajaan yang relevan. penetapan kuota 8% penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang mengikut Pekeliling yang relevan. (xi) etika. dalam ucapan beliau di Persidangan Perancangan Strategik Kementerian Sumber Manusia pada September 2004. Isu-isu tersebut ialah (i) isu mengurangkan pergantungan terhadap pekerja asing. penilaian prestasi tidak dibuat secara objektif. kekurangan tenaga kerja mahir. 2000). Malaysia perlu menyediakan segala sumber manusia dan kelengkapan sosialnya agar dapat membentuk satu daya ketahanan budaya yang membolehkannya berinteraksi dan bertindak secara autonomous dalam persekitaran baru ini (Norani.isu tersebut merangkumi. yang merangkumi pencapaian perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia. menggariskan empat isu-isu terkini yang merupakan cabaran semasa Negara. dan (xiii) sistem maklumat. (xii) persaraan pekerja. adil dan telus. dan (iv) kemasukan buruh asing yang telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pelbagai kelompok masyarakat. yang merangkumi. (i) pengaruh faktor persekitaran seperti perubahan teknologi dan trend pekerjaan. (ii) isu globalisasi pendidikan . adalah amat penting untuk menjadikan rakyat Malaysia lebih produktif dalam 6 persekitaran ekonomi baru. dan kefahaman konsep dan pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan. (iv) latihan dan pembangunan pekerja. keadilan pekerja. isu-isu berbangkit ini perlu diberikan perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab. sistem giliran dalam Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. (iii) perekrutan dan pemilihan pekerja. (i) Persekitaran pengurusan sumber manusia yang mencakupi pengaruh diversiti. (iv) isu jaminan kualiti pendidikan . Namun dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan. (x) gangguan seksual di tempat kerja. kemahiran kakitangan dalam teknologi maklumat. (ii) ' delivery system '. Pada abad ini. dan kekurangan infrastruktur fizikal (komputer/peralatan) dan infrastruktur bukan fizikal (perisian teknologi maklumat & komunikasi). YB Datuk Wira Dr. Isu-Isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Dalam usaha menangani cabaran globalisasi dalam sektor pendidikan. (iii) penguatkuasaan undang-undang. pengaruh perubahan. Dalam konteks persekitaran global masa kini. impak globalisasi. Ab. perubahanperubahan ini telah menimbulkan pelbagai isu terkini yang memerlukan semakan semula beberapa dasar dan peraturan. Dalam aspek pengurusan sumber manusia. (vii) pengurusan pampasan dan faedah. yang merangkumi isu-isu berhubung Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020 dan Pengurusan Kualiti Menyeluruh . (ii) persekitaran perundangan. penilaian prestasi tidak dilaksanakan mengikut jadual seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling yang berkenaan. Aziz Yusof (2006). Pengurusan sumber manusia dalam pendidikan dahulu dan kini telah membangkitkan pelbagai isu yang menyentuh pelbagai aspek perkhidmatan dalam pendidikan. Isu-Isu Am Pengurusan Sumber Manusia Dalam membicarakan pengurusan sumber manusia secara am.

189(62%) Pelajar Kedoktoran 5. pelatih yang tidak bermotivasi. dan (vii) isu pembangunan kerjaya pekerja . Datuk Mohd Nadzmi Salleh (Berita Harian. (v) isu perekrutan dan pemilihan staf . yang merangkumi. kriteria yang dijadikan asas kenaikan pangkat. termasuklah: Ketidakseimbangan Gender Dalam Pendidikan Senario sebelum kemerdekaan menyaksikan bidang pendidikan dikuasai oleh kaum lelaki. Kini senario berlawanan menakluki persada ilmu iaitu pelajar wanita jelas menguasai kampus institusi pengajian tinggi tempatan dengan jumlah majoriti di institusi pengajian tinggi awam. kekurangan data dan maklumat pendidikan. penilaian berorientasikan kerjaya. analisis organisasi yang tidak mencukupi sebelum pelaksanaan. (vi) isu latihan dan pembangunan staf . latihan dan pembangunan kerjaya.207(48%) 132.439(33%) 128. Isu-isu semasa ini membentuk cabaran yang memerlukan penyelesaian yang bijak dalam memastikan imej industri pendidikan tidak tercemar. pekerja wanita kini sudah menguasai kategori Kumpulan Pengurusan dan Profesional iaitu 52% berbanding lelaki 48%. pertukaran tempat bertugas.451(34%) Guru Sekolah Rendah 62. Dalam menangani isu ketidakseimbangan gender ini. dan masalah peruntukan bagi program latihan yang tidak mencukupi. 7 contoh.646(61%) 345. Jadual 1 Perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006 Perbandingan Lelaki Wanita Pengetua 1. dan persaraan serta latihan yang diperlukan sebelum persaraan.494(44%) Kakitangan Sektor Awam Kumpulan Pengurusan Tertinggi 1. masalah impak latihan. yang merangkumi. unjuran keperluan guru.836(38%) 204.837(52%) Kumpulan Sokongan 541. kurangnya sokongan pengurusan.423(39%) Pelajar Politeknik 46. Era pasca kemerdekaan menyaksikan satu anjakan dalam tanggapan masyarakat mengenai perolehan ilmu bagi kemajuan diri.364(39%) Sumber: Berita Harian 24 September 2007 8 Senario ketidakseimbangan gender atau isu dominasi ini.713(35%) 89. kemahiran diajar tidak berkaitan dengan masalah. contohnya. pengurusan kerjaya. Rentetan kepada senario ini akan menjurus kepada permasalahan sosiobudaya seperti peningkatan wanita profesional yang tidak berkahwin memandangkan perbezaan latar belakang pendidikan antara lelaki dan wanita. Kesan daripada dominasi pelajar wanita dalam institusi pendidikan seterusnya akan mengakibatkan penguasaan wanita dalam pasaran pekerjaan. Bidang perguruan contohnya menyaksikan jumlah guru wanita di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara jauh lebih tinggi iaitu melebihi 65% berbanding lelaki.085(55%) 900(45%) Guru Besar 4. 24 September 2007) dalam sektor awam. pembangunan kurikulum. Namun bagi beberapa pihak lain perkembangan ini dilihat sebagai suatu perkembangan positif daripada aspek persaingan dalam membentuk sebuah negara maju.304(75%) 425(25%) Kumpulan Pengurusan dan Profesional 121. dan penempatan dan pertukaran guru. sementara kaum wanita dipinggirkan dalam perjuangan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan.996(56%) 36. yang merangkumi.955(67%) Guru Sekolah Menengah 48.( Total Quality Management (TQM)) dan Persijilan ISO ( International Organisation for Standardisation ). disiplin pekerja.864(66%) 2. pembentukan polisi dan objektif latihan memerlukan maklum balas daripada semua kakitangan. perekrutan dan pemilihan guru. Malahan berdasarkan statistik tahun 2006 (Berita Harian. 24 September 2007) menyarankan agar Kerajaan lebih berani melakukan perubahan bagi mengimbangi jumlah kemasukan pelajar ke institusi pengajian .329(61%) 3. dikhuatiri menjejaskan institusi kekeluargaan dan kestabilan sosiobudaya. Antara isu semasa yang hangat mendapat liputan media massa. tiada tindakan susulan di tempat pelatih. Isu-Isu Semasa Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu dibangkitkan dalam dunia pendidikan. bagi sesetengah pihak.017(65%) Pelajar IPTA 126. Jadual 1 menunjukkan perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006.

Profesor Datuk Dr. Profesor Datuk Aminah Ayob (Berita Harian. ii. kejuruteraan dan pelbagai bidang lain yang memerlukan tenaga serta masa yang maksimum. membantu mengekalkan pekerja sedia . Memberi mata tambahan atau sistem merit pemberat untuk pelajar lelaki. iii. berdasarkan senario pada masa kini. Oleh itu. Profesor Datuk Seri Dr Ibrahim Abu Shah (Berita Harian . Nik Mustapha Abdullah (Berita Harian. ii. Metodologi pengajaran perlu disesuaikan dengan kelompok pelajar disebabkan perbezaan penerimaan antara pelajar lelaki dengan wanita. 24 September 2007). Dalam menangani permasalahan ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan dewasa ini. Menghapuskan sistem sekolah campuran di peringkat rendah. Bilangan pelajar dalam sesebuah kelas di sekolah harus dikecilkan. Sistem merit tidak boleh dijadikan syarat utama kemasukan ke IPT. Mewujudkan sistem kuota bagi jurusan teknikal bagi membendung dominasi wanita dalam bidang yang dianggap lebih sesuai bagi lelaki. vi. membantu menarik pekerja baru untuk bekerja dengan organisasi. Prof. tidak mustahil pelbagai sektor termasuk institusi kekeluargaan akan dipimpin oleh wanita satu hari nanti. vii. Naib Canselor Universiti Putra Malaysia. Baginya masyarakat tidak perlu bimbang dengan senario terbabit kerana ini menunjukkan wanita pada masa kini sudah diberi peluang untuk menceburi pelbagai bidang sedangkan sudah berdekad lamanya lelaki menguasai semua bidang. dan viii. iv. 24 September 2007): i. Guru perlu mengambil kira soal kematangan dan psikologi dalam pendekatan pengajaran.24 9 September 2007). Beliau juga membayangkan. Menyeimbangkan bilangan guru lelaki di sekolah dan institusi pengajian tinggi. v. berkata ketidakseimbangan pelajar di IPT akan membawa implikasi negatif kepada kedua-dua kumpulan jantina kerana majikan lebih cenderung mengambil pekerja lelaki sekali gus menyebabkan lebih ramai graduan menganggur kerana tidak diambil bekerja. Beliau menyifatkan perkembangan dalam jumlah kemasukan lebih ramai pelajar wanita di IPT sebagai petanda baik bagi mengimbangi jumlah profesional di sektor pekerjaan yang selama ini dikuasai lelaki. 24 September 2007) berpendapat masa depan institusi kekeluargaan dan sosiobudaya negara bakal berdepan dengan masalah besar jika ketidakseimbangan dalam kemasukan pelajar lelaki dan wanita ke IPT tidak ditangani segera. 24 September 2007). Datuk Dr. Sharifah Hapsah Syed Shahabudin (Berita Harian. 10 Imbuhan Imbuhan merupakan daya penarik sama ada bagi mereka yang inginkan sesuatu pekerjaan atau bagi memotivasikan para pekerja dalam sesebuah organisasi. hakikat yang tidak boleh diketepikan ialah hak memilih pekerjaan tetap di tangan majikan dan jika mereka tidak ada pilihan lantaran kekurangan graduan lelaki tidak mustahil majikan akan beralih perhatian kepada tenaga profesional dari luar negara. antara cadangan yang boleh dikemukakan termasuklah (Berita Harian. Oleh yang demikian beliau mencadangkan supaya sistem penilaian secara merit tidak boleh dijadikan syarat utama pemilihan pelajar ke IPT. beliau mencadangkan sistem kuota digunakan dalam beberapa bidang kritikal supaya lebih ramai lelaki dapat menyertai bidang seperti pertanian. Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) pula. Menurut Maimunah Aminuddin (2003) antara kebaikan memberi imbuhan kepada pekerja termasuklah: i. Sistem sekolah campuran yang menggabungkan pelajar lelaki dan perempuan dalam kelas yang sama menyebabkan guru menggunakan pendekatan yang sama sedangkan kedua-dua kumpulan jantina ini memerlukan pendekatan yang berbeza. Namun pandangan yang berbeza dilontarkan oleh Naib Canselor UKM. Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). pula berkata sistem meritokrasi yang diamalkan sekarang menjadi punca ketidakseimbangan antara pelajar lelaki dan perempuan di IPT tempatan. Beliau berkata walaupun IPT melahirkan terlalu ramai graduan perempuan. termasuk menghapuskan sistem persekolahan bercampur di peringkat rendah bagi merintis pendekatan lebih sesuai digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.tinggi (IPT).

2003). melaksana. berhubung dan bertindak. Oleh sebab tiada satu peruntukan undang-undang yang menetapkan gaji atau upah minimum pekerja di Malaysia. meningkatkan semangat para pekerja yang dapat menyumbang kepada produktiviti yang lebih tinggi. Kepemimpinan Pengurusan sumber manusia berkait rapat dengan isu kepemimpinan. mengurus. Tanggapan ini selalunya dibangkitkan oleh pekerja yang sudah lama berkhidmat atau mempunyai kelayakan akademik yang lebih tinggi tetapi menerima imbuhan yang lebih rendah. dan iii. Gaji atau upah merupakan balasan asas yang diterima oleh pekerja atas sumbangan yang diberikan. ii. 2006). Bagi Mondy & Noe (2005). Pelarasan gaji kakitangan awam yang telah diumumkan oleh Kerajaan pada pertengahan tahun 2007 telah membangkitkan isu pemampatan 11 gaji. 16 Julai 2007): i. Imbuhan yang paling biasa diharapkan oleh pekerja ialah ganjaran wang ringgit. Amat penting untuk menentukan bahawa imbuhan yang diberikan sebagai balasan perkhidmatan adalah mencukupi. Stail kepemimpinan haruslah menjurus kepada usaha meningkatkan produktiviti kecemerlangan sehingga akhirnya mencapai zero defect . .. beberapa cadangan yang boleh diusulkan termasuklah (Berita Harian. Keadilan atau ekuiti luaran bermaksud pekerja dalam organisasi dibayar pada kadar yang sama dengan pekerja lain dalam organisasi lain yang melakukan tugas yang sama. Keadilan bermaksud tanggapan pekerja bahawa mereka dilayan secara adil.ada dalam organsiasi. Pemampatan gaji merupakan suatu situasi yang wujud apabila pekerja memberi tanggapan bahawa perbezaan gaji antara mereka (sama ada pekerja gred lebih tinggi atau lebih rendah daripada mereka) terlalu kecil (Zafir dan Fazilah. Dasar imbuhan atau bayaran oleh organisasi adalah penting kerana ini akan menjadi asas pembangunan sistem imbuhan untuk tujuan penyelarasan. menyelia. Perkara sebaliknya akan mengakibatkan pelbagai kesan negatif terhadap organisasi. melengah-lengahkan kerja atau tidak hadir kerja. Pengurusan yang baik bermula daripada pemimpin yang bijak merancang. bekerja. Jawatankuasa khas perlu ditubuhkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam bagi menyelesaikan isu ini. pemimpin yang berkesan adalah 'jinak seperti kucing dan garang seperti harimau'. Jika pekerja tidak berpuas hati dengan imbuhan yang diterima. Menurut Moa Tze Tung. 2002). Kepentingan imbuhan yang paling utama ialah dapat mempengaruhi pekerja untuk membentuk tingkah laku yang dikehendaki oleh organisasi (Bergmann et al. Hal ini selaras dengan Wawasan Pendidikan yang mahu mencapai empowerment dengan tujuan mengubah cara berfikir. dan iii.. menggugat produktiviti organisasi dengan cara ponteng kerja. Terdapat perbezaan gaji yang ketara antara guru sedemikian dengan guru yang tidak menyambung pelajaran. seseorang pemimpin perlu mempunyai keseimbangan emosi dan perasaan. Oleh itu. salah satu aspek penting dalam pentadbiran imbuhan yang perlu diambil kira ialah keadilan atau ekuiti dalam pemberian imbuhan. ketekalan dan keadilan dalam organisasi. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) perlu membuat memorandum kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyemak semua anomali pelarasan gaji yang berbangkit. Dalam menyelesaikan isu pemampatan gaji ini. maka organisasi berhak menetapkan kadar gaji atau upah untuk pekerjanya (Faridahwati Mohd Shamsudin et al. Isu ini telah dilaporkan secara meluas dalam media massa. Terdapat dua jenis keadilan iaitu keadilan luaran dan keadilan dalaman. melalui Kesatuan Sekerja. Formula pelarasan gaji yang diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bagi pelarasan gaji telah dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap guru yang mula berkhidmat sebagai guru bukan siswazah tetapi kemudiannya melanjutkan pelajaran dan dilantik sebagai guru siswazah. mengurus dan mengawal atau memantau pengimplementasi an sesuatu yang telah dirancang dan sumber-sumber di bawah kawalannya. mereka boleh melancarkan mogok. Polisi Kementerian Pelajaran dalam menggalakkan peningkatan kualiti akademik perlu diselaraskan dengan polisi pelarasan atau kenaikan ganjaran dan pangkat.

membimbing dan melatih individu ke arah mencapai objektif organisasi. Pengetua yang cemerlang perlu bijak mengarah dan mengurus sumber manusia yang berada di bawah tanggungjawabnya. pemimpin harus memberikan tumpuan kepada matlamat organisasi. dan perkara yang perlu dibuat atau ditinggalkan. Kegagalan mengurus sumber manusia dengan baik dalam pendidikan membangkitkan pelbagai isu. Dasar Pandang Ke Timur. benar atau tidak. Oleh itu. ii. garis panduan. sikap dan pengetahuan yang mencerminkan kebolehan dan kesediaan untuk mempengaruhi. menggalakkan penggunaan langkah-langkah yang serupa. dan viii. 12 menjalinkan saluran komunikasi. 2006). mengekalkan piawai prestasi yang jelas. kegagalan menguruskan sumber manusia dengan baik dalam pendidikan akan mendatangkan pelbagai implikasi negatif yang dalam jangka masa panjang bakal menggugat industri pendidikan negara. Tujuan etika perkhidmatan awam adalah untuk: i. Etika dalam pengurusan bermaksud menerapkan nilai-nilai moral seperti disiplin. ii. mengatur dan menyelenggara tugasan. Kepemimpinan sekolah. menggariskan hubungan dengan orang bawahan dan menilai prestasi kumpulan kerja. memberitahu pekerja apa yang diharapkan daripada mereka. peraturan. Dalam konteks sekolah. menugaskan kerja. tatasusila. memotivasikan. senggaraan infrastruktur fizikal dan bukan fizikal yang tidak teratur. Kejayaan sekolah banyak bergantung pada kepemimpinan pengetuanya. Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran. . peribadi mulia. kepemimpinan melibatkan pengaruh iaitu kebolehan mengubah sikap dan tindakan subordinat dengan menggunakan pelbagai teknik dalam mempengaruhi individu lain. setia. iii. antaranya: i. masalah etika dan integriti. Pemimpin akan menugaskan pekerja dengan tugasan tertentu. peribadi teguh. pegangan teguh. Berdasarkan Koontz & Weilhrivh (1992). Gerakan Budaya Kerja Cemerlang.W. Ciri dan kualiti integriti mengandungi unsur-unsur ' wholeness ' (kewujudan secara bersepadu sebagai keseluruhan) pada diri individu atau organisasi. dan v. Konsep Perkhidmatan Cemerlang. etika dalam erti kata sebenarnya ialah persoalan moral yang membicarakan betul atau salah. (Tuan Asmawi. amanah. dan memastikan pekerja bekerja mengikut kebolehan. menggerakkan. polisi dan segala unsur positif yang dapat membantu pengurus menjalankan tanggungjawab dengan berkesan. Dalam akhlak Islam. penggunaan dan pengagihan sumber yang tidak optimum. ii. Integriti ialah satu kualiti dan ciri positif yang wujud secara keseluruhan pada individu dan organisasi. Dalam sektor perkhidmatan awam pelbagai dasar. iii. konsep kepemimpinan sekolah boleh didefinisikan sebagai keupayaan mempengaruhi. menurut Omardin Ashaari (1996) adalah proses pengetua mendapatkan kerjasama individu yang bertugas di bawah arahannya dalam menuju ke arah penyempurnaan matlamat.A. vi. Kepimpinan Melalui Teladan. Aziz Yusof (2006). Kepimpinan pendidikan merangkumi semua aktiviti. mukmin yang bertaqwa. yang membawa pengertian menyeluruh pengamalan dan nilai-nilai akhlak yang diperlihatkan dalam diri Rasulullah S. meningkatkan mutu perkhidmatan awam. integriti bersesuaian dengan sifat-sifat benar. Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti. persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. perlakuan. dan sebagainya. Teras Perkhidmatan Awam. Para pengetua perlu diberi pendedahan mengenai ilmu kepemimpinan instruksional sebagai persediaan untuk mentadbir dan mengurus sekolah (Yahya Don.Dalam mengurus sumber manusia. vii. Antara dokumen yang relevan termasuklah: i. 2007). v. peraturan. 13 Etika Dan Integriti Pekerja Berdasarkan Ab. 2007). mengubah sikap dan tingkah laku subordinat atau orang bawahan seperti guru supaya bersetuju melaksanakan program-program dan melakukan perubahan bagi mencapai matlamat sekolah (Yahya Don. Tonggak 12 Perkhidmatan Awam. kemahiran. iv. pekeliling dan garis panduan telah digubal bagi memastikan etika dan integriti dihayati oleh penjawat awam. iv. proses pembelajaran dan pengajaran yang sering terganggu. menekankan had waktu perjumpaan.

terdapat sekurang-kurangnya enam kejadian mengenai salah laku guru dilaporkan media. akhbar Berita Harian telah melaporkan bahawa seorang guru warden wanita Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan.Tanggungjawab . mewujudkan suasana sihat dan cekap. temasuklah: i. NILAI-NILAI KEAGAMAAN Bersyukur . iii. Hal ini kerana kebelakangan ini banyak aktiviti atau program yang harus mereka selia dan hadiri di sekolah. ii.Akauntabiliti -Berkecuali 5 . beberapa cadangan boleh dikemukakan sebagai kaedah membendung gejala ini daripada berleluasa. Ada juga guru tertekan kerana gaji dan kemudahan dinikmati tidak setimpal dengan tanggungjawab yang perlu dipikul. membentuk sikap dan pembawaan yang sesuai dengan Rukun Negara.Bersih . terutama menguruskan keluarga sendiri.memelihara kepercayaan awam. NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI .Inovasi Integriti . Dalam mengatasi pelbagai masalah etika yang berbangkit dalam pendidikan.Bertaqwa Sumber: http://www.Ikhlas . 14 Nilai murni yang telah digariskan dalam perkhidmatan awam adalah: i. NILAI-NILAI PROFESIONALISME . NILAI KEPIMPINAN .Bekerjasama . vi. Rajah 1 Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam Dalam membincangkan persoalan etika dan integriti penjawat awam dalam pendidikan. berkata satu suruhanjaya khas sepatutnya ditubuhkan kerana masalah membabitkan guru tidak boleh dipandang remeh memandangkan perkara ini berkaitan barisan yang membentuk generasi masa depan. Menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi menyelidik punca dan mencadangkan penyelesaian kepada salah laku guru di sekolah. suruhanjaya itu perlu bertanggungjawab mengkaji segala masalah berkaitan kerjaya perguruan dan pada masa sama menyiasat semua kes yang berlaku bagi mendapat gambaran sebenar.Produktiviti. Sibu.Berdisiplin . v.islam.Dedikasi .Adil . telus dalam perkhidmatan awam.Kualiti 6 .gov. satu demi satu kejadian salah laku guru terhadap murid kebelakangan ini menimbulkan kebimbangan masyarakat dan memerlukan tindakan segera serta menyeluruh oleh kerajaan bagi menyekat sindrom 'cikgu ganas' ini daripada terus berlaku.Tekun Sederhana 2 .Bersopan santun -Peramah 3. Apa yang berlaku dikhuatiri mengganggu pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. tetapi terpaksa menjadi guru sehingga mereka melaksanakan tanggungjawab secara sesuka hati. Profesor Madya Mohd Ali Hassan. dan vi. memupuk tanggungjawab bersama. mengeratkan hubungan sesama kakitangan. ditahan kerana disyaki menghisap dadah NILAI & ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 1. NILAI PERIBADI ASAS Amanah .Berani . Sepanjang bulan Julai 2007. banyak faktor mendorong guru bertindak ganas sehingga tergamak mencederakan murid. Memastikan guru-guru yang dilantik untuk memikul tanggungjawab tambahan diberi latihan yang relevan dengan . terutama teras kelima iaitu memartabatkan profesion perguruan. adil dalam pelantikan ii. iv.Berilmu .pdf 15 manakala Februari lalu seorang guru wanita didakwa mengetuk kepala pelajarnya dengan kasut tumit tinggi.Nutraliti .my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN% 20AWAM. berdisiplin dalam perkhidmatan awam. Katanya. Faktor paling utama ialah dibelenggu tekanan. dedikasi dalam perkhidmatan awam.Syura (Mesyuarat ) 4. NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN . ikhlas dalam perkhidmatan awam. dan vii. Terdapat guru tidak berminat menjadi guru.Berbudi mulia Bersabar .. iii.Kreativiti . termasuk kes guru menghadapi pertuduhan mencabul pelajar. amanah dalam menjalankan tugas. seterusnya mencadangkan jalan penyelesaian.Kejujuran Intelektual . telah terbabit merendam 200 pelajar perempuan dalam kolam. bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan. v. Menurutnya lagi.Beriman . iv. Pada bulan Julai 2007. sedangkan pada masa sama mereka juga harus menunaikan tanggungjawab lain. Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional.

iv. Menurut beliau lagi. Cynicism.peranan dan tanggungjawab tersebut. Harapan ibu bapa terlalu tinggi kepada guru kerana sering mahukan pencapaian terbaik pelajar. contoh. x. Kritikan kendiri kerana bertahan dengan tuntutan tersebut ( Self. Mempelbagaikan latihan 'kerjaya' dengan memasukkan aspek psikologi ke dalam latihan. sering kali pekerja dibebani dengan tugas dan tanggungjawab tambahan. beberapa cadangan yang telah diusulkan boleh diambil kira. Aduan mereka ini telah menyebabkan Kesatuan Perguruan dan pakar-pakar pendidikan berusaha mencari kaedah untuk menangani situasi tersebut. Menurut Presiden NUTP. Secara perbandingan. Pelajar-pelajar semakin cerdik berbanding guru ekoran akses pendidikan yang semakin canggih dan meluas. Semput ( Shortness of breath ). Selain itu.criticism for putting up with the demands ). v. kursus motivasi. seterusnya menjejaskan keupayaan dan kepercayaan mereka terhadap diri sendiri untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang cemerlang dan berkualiti. masalah burn out ini juga dialami oleh sejumlah besar guru di Switzerland berpunca daripada pelajar dan peningkatan beban kerja pentadbiran. negativity. perasaan telah digunakan secara fizikal ( Chronic fatigue . iii. keletihan. bimbingan kaunseling dan sebagainya. para guru juga berhadapan dengan masalah ' burn out '. Selain stres diakibatkan oleh tekanan kerja. ii. xii. walaupun kedengaran pelik tetapi semua pihak harus menerima hakikat bahawa masalah yang dihadapi oleh golongan guru menjurus kepada tekanan mental dan emosi berbanding fizikal. Masalah disiplin pelajar yang semakin sukar dikawal termasuk melibatkan keselamatan guru. Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat dan menyeronokkan. Ketua Kesatuan Perguruan terbesar di Switzerland. especially with the stress in classes and the problems with undisciplined students. " There 17 is a lot of dissatisfaction among teachers with their profession. Tekanan Kerja / Isu Stres Dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan. Kekurangan tidur dan kemurungan ( Sleeplessness and depression ). Menurut Beat Zemp. guru-guru kini terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. iii. a sense of being physically run down ). ix. Pada tahun 2005. Kemarahan terhadap mereka yang membuat tuntutan ( Anger at those making demands ). Keletihan yang kronik . vi. tiredness. iv. Oleh itu. 'Meletup' dengan mudah terhadap sesuatu perkara ( Exploding easily at seemingly inconsequential things ). dalam menangani permasalahan stres dan burn out ini. vii. dan 16 v. Gangguan Seksual Menurut Persatuan Pergerakan Wanita (Awam) terdapat dua jenis gangguan . Ismail Nihat. projek banyak tetapi guru sedikit. Perasaan dicerobohi ( A sense of being besieged ). and irritability . Beliau mengatakan bahawa apabila ada pegawai baru di Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).kepenatan. terdapat banyak idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. Prasangka ( Suspiciousness ). beliau menggariskan beberapa faktor yang menyebabkan stres dalam kalangan guru iaitu: i.exhaustion. viii. Memastikan pengagihan tugas yang seimbang dalam kalangan guru. dan xiii. ii." Permasalahan burn out mempunyai petandapetanda awal seperti berikut: i. iii. xi. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) mendakwa tahap stres dalam kalangan guru di negara ini semakin menjadijadi dan membimbangkan ekoran bebanan tugas yang meningkat. Also the duties outside lessons are increasing and have reached a critical level now . Perasaan tidak bermaya ( Feelings of helplessness ). Peningkatan darjah pengambilan risiko ( Increased degree of risk taking ) Tidak dapat dinafikan bahawa permasalahan stres atau burn out berupaya mengakibatkan isu-isu berhubung kait etika dan integriti. Bebanan ini terus berlaku dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid. Kehilangan atau pertambahan berat badan ( Weight loss or gain ). Jabatan Pendidikan Negeri atau di peringkat Kementerian. Sakit kepala yang kerap dan gangguan gastric ( Frequent headaches and gastrointestinal disturbances ).

satu perundangan. tingkah laku agresif. selain bercanggah dengan undang-undang. tingkah laku membuli dan tingkah laku jenayah. Di Malaysia. Namun . visual. atau 19 penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan pekerjaannya. dan dari segi pertuturan pula. Menurut Abd Rahim (2003). merangkumi komen atau hinaan berbentuk seksual termasuk bersiul. Tingkah laku ini juga boleh berlaku antara sesama pekerja. Namun mangsa harus dapat membezakan antara tingkah laku yang bersifat gurauan dan tingkah laku yang menimbulkan ancaman kerana suasana gurau senda dan usik-mengusik sentiasa berlaku dalam kehidupan harian. Namun di negara ini.undang khusus bagi menangani gejala ini. pihak polis dan mahkamah. 2006). Tingkah laku yang tidak bermoral ini menyebabkan tekanan mental dan emosi kepada mangsa di tempat kerja. Sesungguhnya pengurusan sumber manusia berupaya memastikan kelestarian sesebuah organisasi itu. yang. memeluk. psikologi atau fizikal: i. gangguan seksual merupakan satu permasalahan organisasi yang mencemarkan imej organisasi tersebut. antaranya. KESIMPULAN Sumber manusia merupakan aset terpenting dalam sesebuah organisasi. Aziz Yusof. 2005). (i) gangguan seksual berbentuk ugutan. memegang dan mencubit. mempunyai implikasi besar ke atas produktiviti sesebuah organisasi seterusnya pembangunan ekonomi negara. Namun dalam membendung masalah ini. suasana dan ancaman ini berlaku bukanlah disebabkan oleh faktor pelaku menunjukkan kekuasaannya atau hak mengawal tetapi lebih kepada gangguan yang bersifat lucah dan mangsa benar-benar terganggu akibat daripada tingkah laku tersebut. Dalam era globalisasi. Berdasarkan Perkara 4 Kod Amalan ini. atas sebab yang munasabah. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai satu pencabulan maruah. tiada suatu undang-undang khusus yang mendefinisikan perkataan gangguan seksual di negara ini. Kementerian Sumber Manusia telah mengeluarkan satu kod amalan iaitu Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja pada tahun 1999 sebagai garis panduan penubuhan. Akta-akta khusus yang memperuntukkan tentang pekerja dan pekerjaan tidak mengandungi peruntukan khas tentang gangguan seksual. contohnya. Dalam menangani permasalahan gangguan seksual ini. Gangguan seksual. Selain itu. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat berbentuk seksual ke atas pekerjanya: atau ii. memandangkan Kod Amalan tersebut hanyalah merupakan satu garis panduan dan tiadanya satu undang. Selain itu setiap organisasi perlu mewujudkan sendiri garis panduan menangani permasalahan seperti ini. bukan lisan. yang. pembentukan dan pelaksanaan satu mekanisme dalaman bagi menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. Kesatuan Perguruan. badan-badan tertentu boleh bekerjasama dalam memastikan gangguan seksual dapat dicegah.seksual iaitu dari segi fizikal seperti meraba. persoalan daya saing dan daya tahan sesebuah organisasi menjadi fokus masa kini. perbuatan tingkah laku yang 18 dikatakan penyebab gangguan seksual adalah tingkah laku mengganggu. Akta Gangguan Seksual perlulah digubal. Realitinya. setiap pekerja organisasi perlu dididik dalam aspek gangguan seksual dan didedahkan kepada Kod Amalan yang telah dihasilkan oleh Kementerian Sumber Manusia. gangguan seksual bermakna "sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan. Jabatan Buruh." Perkara 5 pula menyatakan bahawa gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu. Peruntukan yang ada setakat ini hanya meletakkan kesalahan gangguan seksual sebagai satu kesalahan jenayah di bawah Kanun Keseksaan (Ahmad Shamsul Abd Aziz. (Ab. atas sebab yang munasabah. Gangguan seksual di tempat kerja boleh berlaku dalam keadaan golongan yang berjawatan tinggi menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh terhadap pekerja bawahannya. dan (ii) gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi. tingkah laku destruktif.

jaminan kualiti pendidikan. Bhd. 2006. Bhd. Bhd. New York: McGraw Hill Irwin.G. proses perekrutan dan pemilihan staf. Ed. & Scarpello. Yahya Don.Poon. Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun. Bhd. 20 pelarasan gaji. 2006. serta pembangunan kerjaya staf.html http://www. isu dan pelaksanaan . 2005. Pengurusan sumber manusia .com. R. Sarimah Hanim Aman Shah. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Ed.islam. 2007. Integriti dalam Perkhidmatan Awam . 2005. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan.kepincangan pengurusan sumber manusia telah membangkitkan pelbagai isu.htm&arc=hive 21 June M. 1996. Maimunah Aminuddin 2003 Siri Pengurusan Fajar Bakti: Panduan pengurusan sumber manusia . Ed ke-2. latihan dan pembangunan staf. Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. Ohio: South Western. Human resource management . 2006. L. 2005. 2006) http://www. 2007.my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN%20 AWAM. Prosiding Pendidikan Negara Abad Ke 21 .L. 1992. Compensation decision making . 9.pdf (Tuan Asmawi Tuan Omar. Pengurusan sumber manusia: Konsep. Ed. Ed ke-3. Bhd. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. 2006. PTS Professional Publishing Sdn. Faridahwati Mohd Shamsudin et al. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. McGraw Hill. etika dan integriti.I. Omardin Ashaari.gov. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. 2002. Dalam industri pendidikan. V. 1996. Aziz Yusof. L. 4. Bentong: PTS Publication & Distributor Sdn. Yahya Don. Dlm. PTS Professional Publishing Sdn. RUJUKAN Ab.M. Mondy. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia .blogspot. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia. 8.asp?y=2005&dt=0819&pub=ut usan_malaysia&sec=muka_hadapan&pg=mh_01. isu-isu berbangkit ini perlu ditangani secara sistematik dengan penggemblengan usaha pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ). Yahya Don. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). & Noe. 2006. T. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia . http://dotsite. 16 Okt. 2003. Bhd. Pengurusan sumber manusia di Malaysia . Fakulti Pendidikan UKM.W. Berita Harian 16 Julai 2007. Mengurus sumber manusia . Abdul Rahim Rashid.utusan. pemberian insentif. Petaling Jaya: Pearson.W. Berita Harian 24 September 2007. Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999 Koontz & Weilhrivh. Gangguan seksual: Pengurusan tingkah laku dan perkembangan gender dalam organisasi . Undang-undang gangguan seksual di Malaysia . Bergmann. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Human resource management . Byars. Ahmad Shamsul Abd Aziz.my/utusan/archive. .H. Siri Teks Politeknik: Pengurusan sumber manusia . & Rue. R. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.com/2007/07/bedah-siasat-guru-bermasalah. stres dan burn out serta isu kepemimpinan. Kamus Dewan 2007. Beberapa tahun kebelakangan menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa. Dlm. Pendidikan dalam pembangunan ekonomi Malaysia: Ke arah sebuah Negara industri maju. Cetak ulang. Rahmah Ismail & Ishak Yussof. globalisasi pendidikan. teknologi dalam pendidikan. 2003.