ENAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA

)
1. Bilakan Perdana Menteri Dato· Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? ‡ Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. 2. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? ‡ Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah: I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran) II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) V. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). 3. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan?

Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI.‡ Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut ‡ KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang . ‡ Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. ‡ Pada 28hb April. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. Berpandukan dengan KPI ini. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Maknanya dalam setiap enam minggu. ‡ Bukan itu sahaja. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Sesungguhnya. 4. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. Setiap NKRA. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. segala prosedur akan diperkemas. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan ‡ Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan ‡ Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan.

Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Australia dan Kanada. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. ‡ PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. singkatannya NKRA. 6. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. Dengan adanya KPI ini. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. ‡ PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? ‡ Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. Malah. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. . ‡ Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian.sangat berkesan. Untuk setiap NKRA. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. ‡ Puncanya ialah. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. 5. ‡ Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah ‡ Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. akan apakah inisiatif. Hatta. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. maka segala prosedur akan diperkemas.

Seperti mana yang kita semua tahu. Dalam usaha ini. Pulau Pinang dan Johor. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Untuk itu. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula.‡ Oleh yang demikian. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index . kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. Didapati. 2) NKRA yang kedua ² Memerangi rasuah ‡ Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Selain itu. Selangor.

. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. ‡ Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Justeru. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi. Untuk itu. ‡ Oleh itu. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. 3) NKRA yang ketiga ² Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan ‡ Seperti yang semua maklum. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. bagi menangani kemelut ini. mesti berfikiran kreatif. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. Mahu tidak mahu. ‡ Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. dalam bidang pendidikan. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. ‡ Oleh itu. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan.mereka. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. generasi muda Malaysia perlu berilmu. Maka. ‡ Sehubungan dengan itu. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. berinovatif.

5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman . sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai·ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. sebagai projek perintis. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4. Malah. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. Daripada jumlah itu. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. sebanyak 100 buah sekolah. Mengikut rekod sistem e-kasih.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. sekolah bestari. ‡ Selain itu . Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. Justeru.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berkaitan itu. lebih 11. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. Sehingga Jun 2009 sahaja. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. ‡ Sehubungan ini juga.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. Oleh itu. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Manakala pengesahan status lebih 14. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. Dengan ini. terdapat hampir 45.‡ Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. ‡ Sememangnya. terdiri daripada jenis harian biasa. kluster. 4) NKRA yang keempat ² Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah ‡ PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi.

Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masing-masing di sekitar 62%. ‡ Manakala di Semenanjung Malaysia pula. ‡ Pada masa ini. Sejumlah RM3.‡ Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun. Justeru. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60. Kerajaan akan membina dan membaik . Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. 5km dari kemudahan jalan berturap. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. Jadinya. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara.000 buah rumah. Maka. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. bagi tempoh yang sama. ‡ Selanjutnya. ‡ Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. atas prinsip maslahah umum juga.000 buah rumah. ‡ Lantaran itu. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. ‡ Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012.

‡ Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. Jadi. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. Walau apa pun.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. Namun.µ . tambahan 35 set ´4-car-trainµ akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. ´ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. mapan dan berjangka panjang. buat langkah permulaannya. untuk meningkatkan peratus ini. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam.pulih sejumlah 50. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. 6) NKRA yang keenam ² Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana ‡ Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. PM mengumumkan menjelang penghujung 2012. harus disedari.

yang menyentuh hampir kesemua aspek kehidupan manusia sejagat. serta pembangunan kerjaya staf. implikasi kewangan serta pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi aset utama sesebuah organisasi. definisi operasional yang mendokongi tajuk perbincangan iaitu 'Isu-isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan' perlu terlebih dahulu dikupas bagi meletakkan perspektif . Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa. stres dan burn out. Keadaan ekonomi dunia dan persekitaran global jelas memberi kesan tertentu kepada keupayaan negara untuk menangani cabaran pembangunan dan pengurusan sumber manusia. gangguan seksual serta isu kepemimpinan. pelbagai faktor dan implikasi ke atas sesebuah organisasi itu perlu dipertimbangkan. aspek disiplin serta ganjaran diperlukan bagi mengelakkan daripada timbulnya beberapa isu yang memudaratkan imej dan reputasi sesebuah institusi itu. Rencana ini menyingkap isu-isu pengurusan sumber manusia yang sering kali timbul dalam sektor pendidikan. PENGENALAN Sesuatu isu jika tidak ditangani dengan betul dan teliti boleh mengakibatkan kesan dan implikasi yang buruk ke atas sesebuah organisasi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah asas bagi pembangunan sumber manusia (Norani. Oleh itu. tekanan kerja. Beberapa dekad kebelakangan ini mempamerkan satu gelombang transformasi yang melanda dunia. jaminan kualiti pendidikan. pekerja dan masyarakat keseluruhannya. DEFINISI OPERASIONAL Dalam membincangkan pelbagai isu sama ada isu am atau isu semasa dalam dunia pendidikan. Cabaran yang ditampilkan oleh globalisasi. kebajikan pekerja. keselamatan dan kesihatan pekerja. Cabaran yang dihadapi dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan perlu ditangani dengan bijak melalui penggemblengan usaha antara majikan. sistematik dan strategik yang meliputi pelbagai aspek termasuk perancangan. Sektor pendidikan negara juga tidak terlepas daripada tempias globalisasi. yang merentasi pelbagai aspek dalam pendidikan merupakan satu cabaran kepada pengurusan sumber manusia dalam pendidikan. seperti faktor dasar.ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTOR PENDIDIKAN Mohd Nasir Kassim Unit Naziran & Kualiti Pendidikan MARA Sakina Shaik Ahmad Yusoff Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. Justeru keperluan perubahan dalam membangun dan mengurus sumber manusia merupakan kriteria penting yang berupaya menentukan keupayaan daya saing negara. etika dan integriti. budaya dan ideologi sesuatu negara menerobosi sempadan negara lain (Abdul Rahman Embong. Fenomena globalisasi ini muncul hasil daripada cantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik yang membolehkan ekonomi. 2000). 1996). teknologi dalam pendidikan. pengurusan mapan sumber manusia mampu mengatasi sebarang permasalahan dan kesulitan yang 2 disebabkan oleh gelagat dan perlakuan manusia. Pendidikan dan pembangunan ekonomi terbukti mempunyai kolerasi yang sangat rapat (Rahmah Ismail & Ishak Yussof. ditambah pula dengan isu-isu berbangkit sedia ada dalam sektor ini.faktor persekitaran yang mempengaruhi pembangunan sumber manusia itu sendiri. politik. seterusnya menjejaskan imej dan reputasi organisasi tersebut. imbuhan dan pelarasan gaji. 2000) Secara langsung fenomena ini memberikan kesan ketara ke atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. globalisasi pendidikan. proses perekrutan dan pemilihan staf. latihan. pemberian insentif. seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan. Dalam hal ini satu pendekatan pengurusan sumber manusia secara menyeluruh. penilaian prestasi. Dalam menangani pelbagai isu yang timbul akibat daripada perubahan-perubahan yang mempengaruhi persekitaran pekerjaan. selain daripada faktor. latihan dan pembangunan staf. perkembangan kerjaya.

Isu menampilkan suatu tajuk atau fokus perbincangan yang menjadi buah mulut atau tajuk utama khususnya pihak media massa. sama ada di dalam satu kelas atau lebih termasuklah tadika dan pusat pendidikan jarak jauh tetapi tidak termasuk. Rumusnya. b. keuntungan dan ' viability ' ataupun organisasi awam yang mementingkan kualiti perkhidmatan. di mana dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi. Manakala Sarimah Hanim pula berpandangan bahawa pengurusan sumber manusia 4 merupakan suatu pendekatan pengurusan strategik yang melibatkan elemen terpenting dalam organisasi iaitu individu yang menyumbangkan idea. 'pengurusan sumber manusia' atau pada satu ketika dahulu dikenali sebagai 'pengurusan personelia' atau pentadbiran personelia'.3 yang jelas dan tepat. perancangan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi tonggak sesebuah organisasi. perancangan serta pengurusan sumber manusia seperti globalisasi. bererti "sekolah atau mana-mana tempat lain. pembinaan kearifan mengharungi kehidupan dalam konteks hubungan insan dan penciptanya berlaku dalam keadaan formal dan tidak formal. d. misi dan objektif sesebuah institusi itu. sumber manusia yang dimilikinya bermula pada peringkat pekerja biasa. 'sumber manusia'. 'Pendidikan' Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. kualiti. Definisi-definisi yang perlu dijelaskan ialah 'isu'. 'Sumber Manusia' Berdasarkan Ab. atau (b) mana-mana tempat yang diisytiharkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta sebagai bukan institusi pendidikan bagi maksud akta ini. 'sumber manusia' bagi sesebuah organisasi atau institusi itu merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam menyumbang kepakaran. Berdasarkan Byars & Rue (2006). pembangunan . kepuasan pelanggan." ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM PENDIDIKAN Dalam tempoh sepuluh tahun yang lepas. pengurus pertengahan sehingga ke peringkat pengurusan atasan. Dalam konteks organisasi atau institusi. orang lazimnya diajar. (a) mana-mana tempat di mana pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata. penyelia. ASEAN Free Trade Area (AFTA). kemelesetan ekonomi dunia serta perkembangan pesat dunia teknologi maklumat dan komunikasi. berdasarkan seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 'Pengurusan Sumber Manusia' 'Pengurusan sumber manusia' merujuk kepada cara dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi agar selari dan mencapai matlamat organisasi (Faridahwati Mohd Shamsudin et al. kepakaran dan tenaga ke arah pencapaian objektif organisasi. merupakan suatu aktiviti yang dijalankan dalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasi berorientasikan perniagaan atau perkhidmatan. 'Pendidikan' merupakan suatu proses pembangunan manusia yang berlaku sepanjang hayat. Dalam konteks sumber manusia. 'pengurusan sumber manusia' merujuk pada pendekatan yang diambil oleh sesebuah organisasi dalam merancang. 'pengurusan sumber manusia' dan 'pendidikan'. 'sumber manusia' ialah aset terpenting organisasi sama ada organisasi perniagaan yang mengutamakan aspek-aspek produktiviti. Ringkasnya. kemahiran atau tenaga kerja bagi mencapai visi. mengurus dan mengawal elemen penting dalam sesebuah organisasi iaitu individu dalam mencapai objektif organisasi tersebut. pembentukan akhlak dan rohani. 2006). 'institusi pendidikan'. 'Isu' Kamus Dewan (2007) menerangkan bahawa 'isu' ialah "perkara atau persoalan pokok sesuatu perkara". keberkesanan kos serta kepuasan dan keselesaan pelanggan. c. a. pembentukan pelbagai kemahiran. Bagi sesebuah organisasi perniagaan. Aziz Yusoff (2006). Perubahan-perubahan yang ditampilkan ini memberi kesan yang mendalam ke atas pertumbuhan ekonomi. World Trade Organisation (WTO). negara telah melalui pelbagai perubahan persekitaran yang mempunyai impak mendalam ke atas pembangunan. Pengilmuan intelek. pelbagai isu telah diketengahkan khususnya yang berhubung kait pembangunan.

yang merangkumi pencapaian perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia. yang merangkumi. (xii) persaraan pekerja. adil dan telus. dan (iv) kemasukan buruh asing yang telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pelbagai kelompok masyarakat. Isu-Isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Dalam usaha menangani cabaran globalisasi dalam sektor pendidikan. dan kekurangan infrastruktur fizikal (komputer/peralatan) dan infrastruktur bukan fizikal (perisian teknologi maklumat & komunikasi). (iii) perekrutan dan pemilihan pekerja. (ii) keperluan kepada penggubalan serta pindaan undang-undang dan peraturan kerajaan yang relevan. Ab. keprihatinan terhadap isu etika. isu-isu semasa yang berbangkit berhubung kait pengurusan sumber manusia pula termasuklah. pengaruh perubahan. adalah amat penting untuk menjadikan rakyat Malaysia lebih produktif dalam 6 persekitaran ekonomi baru. Namun dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan. penilaian prestasi tidak dilaksanakan mengikut jadual seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling yang berkenaan. (iii) penguatkuasaan undang-undang. isu-isu berbangkit ini perlu diberikan perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab. (ix) keganasan di tempat kerja. Antara isu yang telah dibangkitkan dalam sektor pendidikan beberapa tahun kebelakangan ini termasuklah (i) isu penilaian prestasi atau insentif dalam pendidikan . (i) Persekitaran pengurusan sumber manusia yang mencakupi pengaruh diversiti. impak globalisasi. (iv) isu jaminan kualiti pendidikan . kemahiran kakitangan dalam teknologi maklumat. Pada abad ini. (iv) latihan dan pembangunan pekerja. dan (xiii) sistem maklumat.sosial serta perundangan negara. (vi) penilaian prestasi. (ii) persekitaran perundangan. Sarimah Hanim (2006) dan Maimunah Aminuddin (2003) menyenaraikan beberapa isu berbangkit sedia ada yang berhubung kait pengurusan sumber manusia dalam organisasi. YB Datuk Wira Dr. keefisienan sistem pertukaran guru atas talian. Isu-isu tersebut ialah (i) isu mengurangkan pergantungan terhadap pekerja asing.isu tersebut merangkumi. (i) pengaruh faktor persekitaran seperti perubahan teknologi dan trend pekerjaan. 5 Menteri Sumber Manusia. Dalam konteks persekitaran global masa kini. Pengurusan sumber manusia dalam pendidikan dahulu dan kini telah membangkitkan pelbagai isu yang menyentuh pelbagai aspek perkhidmatan dalam pendidikan. (ii) ' delivery system '. keadilan pekerja. (v) pembangunan kerjaya pekerja. pencapaian daya saing dan daya tahan global. yang merangkumi. 2000). dalam ucapan beliau di Persidangan Perancangan Strategik Kementerian Sumber Manusia pada September 2004. June (2006). Malaysia perlu menyediakan segala sumber manusia dan kelengkapan sosialnya agar dapat membentuk satu daya ketahanan budaya yang membolehkannya berinteraksi dan bertindak secara autonomous dalam persekitaran baru ini (Norani. (iii) pengaruh globalisasi. Dalam aspek pengurusan sumber manusia. menggariskan empat isu-isu terkini yang merupakan cabaran semasa Negara. sistem giliran dalam Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. serta (iv) pengeluaran tenaga mahir. kelemahan pegawai penilai. dan kefahaman konsep dan pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan. (ii) isu globalisasi pendidikan . (xi) etika. (vii) pengurusan pampasan dan faedah. penetapan kuota 8% penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang mengikut Pekeliling yang relevan. (iii) isu teknologi dalam pendidikan . Isu-Isu Am Pengurusan Sumber Manusia Dalam membicarakan pengurusan sumber manusia secara am. dan transformasi pengajian tinggi bagi menjadikan negara hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Fong Chan Onn. (x) gangguan seksual di tempat kerja. Aziz Yusof (2006). penilaian prestasi tidak dibuat secara objektif. kekurangan tenaga kerja mahir. Isu. perubahanperubahan ini telah menimbulkan pelbagai isu terkini yang memerlukan semakan semula beberapa dasar dan peraturan. yang merangkumi isu-isu berhubung Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020 dan Pengurusan Kualiti Menyeluruh . (viii) kesihatan dan keselamatan pekerja.

pembentukan polisi dan objektif latihan memerlukan maklum balas daripada semua kakitangan. yang merangkumi. Datuk Mohd Nadzmi Salleh (Berita Harian. penilaian berorientasikan kerjaya. Isu-Isu Semasa Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu dibangkitkan dalam dunia pendidikan. dan (vii) isu pembangunan kerjaya pekerja . sementara kaum wanita dipinggirkan dalam perjuangan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan.423(39%) Pelajar Politeknik 46.494(44%) Kakitangan Sektor Awam Kumpulan Pengurusan Tertinggi 1.996(56%) 36. pengurusan kerjaya.439(33%) 128.017(65%) Pelajar IPTA 126. dan persaraan serta latihan yang diperlukan sebelum persaraan. 7 contoh.189(62%) Pelajar Kedoktoran 5.329(61%) 3. termasuklah: Ketidakseimbangan Gender Dalam Pendidikan Senario sebelum kemerdekaan menyaksikan bidang pendidikan dikuasai oleh kaum lelaki. kriteria yang dijadikan asas kenaikan pangkat.864(66%) 2.646(61%) 345. Isu-isu semasa ini membentuk cabaran yang memerlukan penyelesaian yang bijak dalam memastikan imej industri pendidikan tidak tercemar. pertukaran tempat bertugas.207(48%) 132. kemahiran diajar tidak berkaitan dengan masalah. bagi sesetengah pihak.( Total Quality Management (TQM)) dan Persijilan ISO ( International Organisation for Standardisation ). disiplin pekerja. 24 September 2007) menyarankan agar Kerajaan lebih berani melakukan perubahan bagi mengimbangi jumlah kemasukan pelajar ke institusi pengajian . Era pasca kemerdekaan menyaksikan satu anjakan dalam tanggapan masyarakat mengenai perolehan ilmu bagi kemajuan diri. Rentetan kepada senario ini akan menjurus kepada permasalahan sosiobudaya seperti peningkatan wanita profesional yang tidak berkahwin memandangkan perbezaan latar belakang pendidikan antara lelaki dan wanita. tiada tindakan susulan di tempat pelatih. Kini senario berlawanan menakluki persada ilmu iaitu pelajar wanita jelas menguasai kampus institusi pengajian tinggi tempatan dengan jumlah majoriti di institusi pengajian tinggi awam.955(67%) Guru Sekolah Menengah 48. Antara isu semasa yang hangat mendapat liputan media massa.451(34%) Guru Sekolah Rendah 62.837(52%) Kumpulan Sokongan 541. Namun bagi beberapa pihak lain perkembangan ini dilihat sebagai suatu perkembangan positif daripada aspek persaingan dalam membentuk sebuah negara maju.085(55%) 900(45%) Guru Besar 4.836(38%) 204. perekrutan dan pemilihan guru. masalah impak latihan. 24 September 2007) dalam sektor awam. Jadual 1 menunjukkan perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006. dan penempatan dan pertukaran guru. dikhuatiri menjejaskan institusi kekeluargaan dan kestabilan sosiobudaya. analisis organisasi yang tidak mencukupi sebelum pelaksanaan. Malahan berdasarkan statistik tahun 2006 (Berita Harian. (v) isu perekrutan dan pemilihan staf . (vi) isu latihan dan pembangunan staf . pekerja wanita kini sudah menguasai kategori Kumpulan Pengurusan dan Profesional iaitu 52% berbanding lelaki 48%. yang merangkumi. pelatih yang tidak bermotivasi.713(35%) 89. yang merangkumi. kekurangan data dan maklumat pendidikan.364(39%) Sumber: Berita Harian 24 September 2007 8 Senario ketidakseimbangan gender atau isu dominasi ini. contohnya. Dalam menangani isu ketidakseimbangan gender ini. pembangunan kurikulum.304(75%) 425(25%) Kumpulan Pengurusan dan Profesional 121. unjuran keperluan guru. Jadual 1 Perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006 Perbandingan Lelaki Wanita Pengetua 1. dan masalah peruntukan bagi program latihan yang tidak mencukupi. kurangnya sokongan pengurusan. Bidang perguruan contohnya menyaksikan jumlah guru wanita di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara jauh lebih tinggi iaitu melebihi 65% berbanding lelaki. latihan dan pembangunan kerjaya. Kesan daripada dominasi pelajar wanita dalam institusi pendidikan seterusnya akan mengakibatkan penguasaan wanita dalam pasaran pekerjaan.

Datuk Dr. Bilangan pelajar dalam sesebuah kelas di sekolah harus dikecilkan. Mewujudkan sistem kuota bagi jurusan teknikal bagi membendung dominasi wanita dalam bidang yang dianggap lebih sesuai bagi lelaki. Beliau berkata walaupun IPT melahirkan terlalu ramai graduan perempuan. Profesor Datuk Aminah Ayob (Berita Harian. Menyeimbangkan bilangan guru lelaki di sekolah dan institusi pengajian tinggi. vi. vii. Oleh itu. iii. Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) pula. Memberi mata tambahan atau sistem merit pemberat untuk pelajar lelaki. beliau mencadangkan sistem kuota digunakan dalam beberapa bidang kritikal supaya lebih ramai lelaki dapat menyertai bidang seperti pertanian. Baginya masyarakat tidak perlu bimbang dengan senario terbabit kerana ini menunjukkan wanita pada masa kini sudah diberi peluang untuk menceburi pelbagai bidang sedangkan sudah berdekad lamanya lelaki menguasai semua bidang. berdasarkan senario pada masa kini. Prof. iv. Metodologi pengajaran perlu disesuaikan dengan kelompok pelajar disebabkan perbezaan penerimaan antara pelajar lelaki dengan wanita. Oleh yang demikian beliau mencadangkan supaya sistem penilaian secara merit tidak boleh dijadikan syarat utama pemilihan pelajar ke IPT. tidak mustahil pelbagai sektor termasuk institusi kekeluargaan akan dipimpin oleh wanita satu hari nanti. 24 September 2007) berpendapat masa depan institusi kekeluargaan dan sosiobudaya negara bakal berdepan dengan masalah besar jika ketidakseimbangan dalam kemasukan pelajar lelaki dan wanita ke IPT tidak ditangani segera. Dalam menangani permasalahan ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan dewasa ini. 24 September 2007). membantu menarik pekerja baru untuk bekerja dengan organisasi. Nik Mustapha Abdullah (Berita Harian. Sistem merit tidak boleh dijadikan syarat utama kemasukan ke IPT. termasuk menghapuskan sistem persekolahan bercampur di peringkat rendah bagi merintis pendekatan lebih sesuai digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Sistem sekolah campuran yang menggabungkan pelajar lelaki dan perempuan dalam kelas yang sama menyebabkan guru menggunakan pendekatan yang sama sedangkan kedua-dua kumpulan jantina ini memerlukan pendekatan yang berbeza. Menghapuskan sistem sekolah campuran di peringkat rendah. Sharifah Hapsah Syed Shahabudin (Berita Harian. hakikat yang tidak boleh diketepikan ialah hak memilih pekerjaan tetap di tangan majikan dan jika mereka tidak ada pilihan lantaran kekurangan graduan lelaki tidak mustahil majikan akan beralih perhatian kepada tenaga profesional dari luar negara. berkata ketidakseimbangan pelajar di IPT akan membawa implikasi negatif kepada kedua-dua kumpulan jantina kerana majikan lebih cenderung mengambil pekerja lelaki sekali gus menyebabkan lebih ramai graduan menganggur kerana tidak diambil bekerja. 24 September 2007): i. Namun pandangan yang berbeza dilontarkan oleh Naib Canselor UKM. Menurut Maimunah Aminuddin (2003) antara kebaikan memberi imbuhan kepada pekerja termasuklah: i. ii. antara cadangan yang boleh dikemukakan termasuklah (Berita Harian. Profesor Datuk Seri Dr Ibrahim Abu Shah (Berita Harian .tinggi (IPT). pula berkata sistem meritokrasi yang diamalkan sekarang menjadi punca ketidakseimbangan antara pelajar lelaki dan perempuan di IPT tempatan. ii. Guru perlu mengambil kira soal kematangan dan psikologi dalam pendekatan pengajaran. Beliau menyifatkan perkembangan dalam jumlah kemasukan lebih ramai pelajar wanita di IPT sebagai petanda baik bagi mengimbangi jumlah profesional di sektor pekerjaan yang selama ini dikuasai lelaki.24 9 September 2007). Naib Canselor Universiti Putra Malaysia. membantu mengekalkan pekerja sedia . Profesor Datuk Dr. 10 Imbuhan Imbuhan merupakan daya penarik sama ada bagi mereka yang inginkan sesuatu pekerjaan atau bagi memotivasikan para pekerja dalam sesebuah organisasi. dan viii. 24 September 2007). v. Beliau juga membayangkan. kejuruteraan dan pelbagai bidang lain yang memerlukan tenaga serta masa yang maksimum. Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

menyelia. Stail kepemimpinan haruslah menjurus kepada usaha meningkatkan produktiviti kecemerlangan sehingga akhirnya mencapai zero defect . Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) perlu membuat memorandum kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyemak semua anomali pelarasan gaji yang berbangkit. 2006). Hal ini selaras dengan Wawasan Pendidikan yang mahu mencapai empowerment dengan tujuan mengubah cara berfikir. Terdapat dua jenis keadilan iaitu keadilan luaran dan keadilan dalaman.. beberapa cadangan yang boleh diusulkan termasuklah (Berita Harian. Oleh sebab tiada satu peruntukan undang-undang yang menetapkan gaji atau upah minimum pekerja di Malaysia. Dasar imbuhan atau bayaran oleh organisasi adalah penting kerana ini akan menjadi asas pembangunan sistem imbuhan untuk tujuan penyelarasan. Jawatankuasa khas perlu ditubuhkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam bagi menyelesaikan isu ini. . Tanggapan ini selalunya dibangkitkan oleh pekerja yang sudah lama berkhidmat atau mempunyai kelayakan akademik yang lebih tinggi tetapi menerima imbuhan yang lebih rendah. Polisi Kementerian Pelajaran dalam menggalakkan peningkatan kualiti akademik perlu diselaraskan dengan polisi pelarasan atau kenaikan ganjaran dan pangkat. Pelarasan gaji kakitangan awam yang telah diumumkan oleh Kerajaan pada pertengahan tahun 2007 telah membangkitkan isu pemampatan 11 gaji. ketekalan dan keadilan dalam organisasi. Menurut Moa Tze Tung. melalui Kesatuan Sekerja. mereka boleh melancarkan mogok. meningkatkan semangat para pekerja yang dapat menyumbang kepada produktiviti yang lebih tinggi. Bagi Mondy & Noe (2005). melengah-lengahkan kerja atau tidak hadir kerja. Amat penting untuk menentukan bahawa imbuhan yang diberikan sebagai balasan perkhidmatan adalah mencukupi. Kepentingan imbuhan yang paling utama ialah dapat mempengaruhi pekerja untuk membentuk tingkah laku yang dikehendaki oleh organisasi (Bergmann et al. Terdapat perbezaan gaji yang ketara antara guru sedemikian dengan guru yang tidak menyambung pelajaran. Dalam menyelesaikan isu pemampatan gaji ini. Gaji atau upah merupakan balasan asas yang diterima oleh pekerja atas sumbangan yang diberikan.ada dalam organsiasi. berhubung dan bertindak. melaksana. mengurus. Keadilan atau ekuiti luaran bermaksud pekerja dalam organisasi dibayar pada kadar yang sama dengan pekerja lain dalam organisasi lain yang melakukan tugas yang sama. dan iii. 2002). Isu ini telah dilaporkan secara meluas dalam media massa. menggugat produktiviti organisasi dengan cara ponteng kerja. dan iii. bekerja. Oleh itu. Jika pekerja tidak berpuas hati dengan imbuhan yang diterima. Pemampatan gaji merupakan suatu situasi yang wujud apabila pekerja memberi tanggapan bahawa perbezaan gaji antara mereka (sama ada pekerja gred lebih tinggi atau lebih rendah daripada mereka) terlalu kecil (Zafir dan Fazilah. Keadilan bermaksud tanggapan pekerja bahawa mereka dilayan secara adil.. Perkara sebaliknya akan mengakibatkan pelbagai kesan negatif terhadap organisasi. maka organisasi berhak menetapkan kadar gaji atau upah untuk pekerjanya (Faridahwati Mohd Shamsudin et al. Formula pelarasan gaji yang diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bagi pelarasan gaji telah dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap guru yang mula berkhidmat sebagai guru bukan siswazah tetapi kemudiannya melanjutkan pelajaran dan dilantik sebagai guru siswazah. Imbuhan yang paling biasa diharapkan oleh pekerja ialah ganjaran wang ringgit. Kepemimpinan Pengurusan sumber manusia berkait rapat dengan isu kepemimpinan. seseorang pemimpin perlu mempunyai keseimbangan emosi dan perasaan. 16 Julai 2007): i. mengurus dan mengawal atau memantau pengimplementasi an sesuatu yang telah dirancang dan sumber-sumber di bawah kawalannya. salah satu aspek penting dalam pentadbiran imbuhan yang perlu diambil kira ialah keadilan atau ekuiti dalam pemberian imbuhan. ii. pemimpin yang berkesan adalah 'jinak seperti kucing dan garang seperti harimau'. 2003). Pengurusan yang baik bermula daripada pemimpin yang bijak merancang.

mengekalkan piawai prestasi yang jelas. Dasar Pandang Ke Timur. dan perkara yang perlu dibuat atau ditinggalkan. Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti. peraturan. perlakuan. memberitahu pekerja apa yang diharapkan daripada mereka. dan memastikan pekerja bekerja mengikut kebolehan. Kepemimpinan sekolah. iv. Dalam akhlak Islam. Tonggak 12 Perkhidmatan Awam.W. (Tuan Asmawi. Berdasarkan Koontz & Weilhrivh (1992). mengatur dan menyelenggara tugasan. polisi dan segala unsur positif yang dapat membantu pengurus menjalankan tanggungjawab dengan berkesan. menugaskan kerja.A. etika dalam erti kata sebenarnya ialah persoalan moral yang membicarakan betul atau salah. Kejayaan sekolah banyak bergantung pada kepemimpinan pengetuanya. . Para pengetua perlu diberi pendedahan mengenai ilmu kepemimpinan instruksional sebagai persediaan untuk mentadbir dan mengurus sekolah (Yahya Don. sikap dan pengetahuan yang mencerminkan kebolehan dan kesediaan untuk mempengaruhi. iii. Ciri dan kualiti integriti mengandungi unsur-unsur ' wholeness ' (kewujudan secara bersepadu sebagai keseluruhan) pada diri individu atau organisasi. ii. Aziz Yusof (2006). peribadi teguh. konsep kepemimpinan sekolah boleh didefinisikan sebagai keupayaan mempengaruhi. proses pembelajaran dan pengajaran yang sering terganggu.Dalam mengurus sumber manusia. dan viii. ii. 2006). Kepimpinan pendidikan merangkumi semua aktiviti. vii. integriti bersesuaian dengan sifat-sifat benar. vi. 2007). Kegagalan mengurus sumber manusia dengan baik dalam pendidikan membangkitkan pelbagai isu. kepemimpinan melibatkan pengaruh iaitu kebolehan mengubah sikap dan tindakan subordinat dengan menggunakan pelbagai teknik dalam mempengaruhi individu lain. senggaraan infrastruktur fizikal dan bukan fizikal yang tidak teratur. Dalam sektor perkhidmatan awam pelbagai dasar. ii. Pemimpin akan menugaskan pekerja dengan tugasan tertentu. dan v. kegagalan menguruskan sumber manusia dengan baik dalam pendidikan akan mendatangkan pelbagai implikasi negatif yang dalam jangka masa panjang bakal menggugat industri pendidikan negara. Etika dalam pengurusan bermaksud menerapkan nilai-nilai moral seperti disiplin. setia. Teras Perkhidmatan Awam. pegangan teguh. Pengetua yang cemerlang perlu bijak mengarah dan mengurus sumber manusia yang berada di bawah tanggungjawabnya. Dalam konteks sekolah. iii. Antara dokumen yang relevan termasuklah: i. kemahiran. 13 Etika Dan Integriti Pekerja Berdasarkan Ab. tatasusila. dan sebagainya. meningkatkan mutu perkhidmatan awam. memotivasikan. Integriti ialah satu kualiti dan ciri positif yang wujud secara keseluruhan pada individu dan organisasi. menggerakkan. garis panduan. Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran. menggariskan hubungan dengan orang bawahan dan menilai prestasi kumpulan kerja. Gerakan Budaya Kerja Cemerlang. masalah etika dan integriti. pemimpin harus memberikan tumpuan kepada matlamat organisasi. membimbing dan melatih individu ke arah mencapai objektif organisasi. pekeliling dan garis panduan telah digubal bagi memastikan etika dan integriti dihayati oleh penjawat awam. Oleh itu. penggunaan dan pengagihan sumber yang tidak optimum. peribadi mulia. persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. Tujuan etika perkhidmatan awam adalah untuk: i. 2007). 12 menjalinkan saluran komunikasi. mukmin yang bertaqwa. amanah. menurut Omardin Ashaari (1996) adalah proses pengetua mendapatkan kerjasama individu yang bertugas di bawah arahannya dalam menuju ke arah penyempurnaan matlamat. antaranya: i. v. peraturan. benar atau tidak. menggalakkan penggunaan langkah-langkah yang serupa. mengubah sikap dan tingkah laku subordinat atau orang bawahan seperti guru supaya bersetuju melaksanakan program-program dan melakukan perubahan bagi mencapai matlamat sekolah (Yahya Don. menekankan had waktu perjumpaan. Kepimpinan Melalui Teladan. yang membawa pengertian menyeluruh pengamalan dan nilai-nilai akhlak yang diperlihatkan dalam diri Rasulullah S. Konsep Perkhidmatan Cemerlang. iv.

mewujudkan suasana sihat dan cekap. NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN . NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI .Akauntabiliti -Berkecuali 5 .Syura (Mesyuarat ) 4. membentuk sikap dan pembawaan yang sesuai dengan Rukun Negara. Hal ini kerana kebelakangan ini banyak aktiviti atau program yang harus mereka selia dan hadiri di sekolah. Dalam mengatasi pelbagai masalah etika yang berbangkit dalam pendidikan. terutama teras kelima iaitu memartabatkan profesion perguruan. Menurutnya lagi. ikhlas dalam perkhidmatan awam. Ada juga guru tertekan kerana gaji dan kemudahan dinikmati tidak setimpal dengan tanggungjawab yang perlu dipikul.Kejujuran Intelektual . sedangkan pada masa sama mereka juga harus menunaikan tanggungjawab lain. beberapa cadangan boleh dikemukakan sebagai kaedah membendung gejala ini daripada berleluasa. terutama menguruskan keluarga sendiri. v.my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN% 20AWAM. satu demi satu kejadian salah laku guru terhadap murid kebelakangan ini menimbulkan kebimbangan masyarakat dan memerlukan tindakan segera serta menyeluruh oleh kerajaan bagi menyekat sindrom 'cikgu ganas' ini daripada terus berlaku. berdisiplin dalam perkhidmatan awam.islam. dan vii. iv.Bersopan santun -Peramah 3. Sepanjang bulan Julai 2007. dan vi.Bersih . iv. vi.Kreativiti . suruhanjaya itu perlu bertanggungjawab mengkaji segala masalah berkaitan kerjaya perguruan dan pada masa sama menyiasat semua kes yang berlaku bagi mendapat gambaran sebenar. mengeratkan hubungan sesama kakitangan. banyak faktor mendorong guru bertindak ganas sehingga tergamak mencederakan murid. Faktor paling utama ialah dibelenggu tekanan. Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional. terdapat sekurang-kurangnya enam kejadian mengenai salah laku guru dilaporkan media.Bekerjasama . v. akhbar Berita Harian telah melaporkan bahawa seorang guru warden wanita Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan. Apa yang berlaku dikhuatiri mengganggu pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. adil dalam pelantikan ii. telus dalam perkhidmatan awam. Terdapat guru tidak berminat menjadi guru. Menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi menyelidik punca dan mencadangkan penyelesaian kepada salah laku guru di sekolah. iii. ditahan kerana disyaki menghisap dadah NILAI & ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 1. NILAI PERIBADI ASAS Amanah ..Berani .pdf 15 manakala Februari lalu seorang guru wanita didakwa mengetuk kepala pelajarnya dengan kasut tumit tinggi. ii. NILAI KEPIMPINAN .Berbudi mulia Bersabar . bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan.gov.Tekun Sederhana 2 .Bertaqwa Sumber: http://www. telah terbabit merendam 200 pelajar perempuan dalam kolam. temasuklah: i.memelihara kepercayaan awam.Berilmu . memupuk tanggungjawab bersama. Rajah 1 Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam Dalam membincangkan persoalan etika dan integriti penjawat awam dalam pendidikan. iii.Kualiti 6 . Profesor Madya Mohd Ali Hassan.Tanggungjawab . NILAI-NILAI PROFESIONALISME .Nutraliti . Sibu.Beriman .Ikhlas . NILAI-NILAI KEAGAMAAN Bersyukur . Katanya.Adil .Inovasi Integriti . amanah dalam menjalankan tugas. Memastikan guru-guru yang dilantik untuk memikul tanggungjawab tambahan diberi latihan yang relevan dengan .Berdisiplin . dedikasi dalam perkhidmatan awam. tetapi terpaksa menjadi guru sehingga mereka melaksanakan tanggungjawab secara sesuka hati. Pada bulan Julai 2007. seterusnya mencadangkan jalan penyelesaian. 14 Nilai murni yang telah digariskan dalam perkhidmatan awam adalah: i. berkata satu suruhanjaya khas sepatutnya ditubuhkan kerana masalah membabitkan guru tidak boleh dipandang remeh memandangkan perkara ini berkaitan barisan yang membentuk generasi masa depan. termasuk kes guru menghadapi pertuduhan mencabul pelajar.Dedikasi .Produktiviti.

Semput ( Shortness of breath ). Menurut Beat Zemp. x. Prasangka ( Suspiciousness ). Ketua Kesatuan Perguruan terbesar di Switzerland. sering kali pekerja dibebani dengan tugas dan tanggungjawab tambahan. Also the duties outside lessons are increasing and have reached a critical level now . Perasaan tidak bermaya ( Feelings of helplessness ). v. Menurut beliau lagi. Memastikan pengagihan tugas yang seimbang dalam kalangan guru.criticism for putting up with the demands ). Masalah disiplin pelajar yang semakin sukar dikawal termasuk melibatkan keselamatan guru. Keletihan yang kronik . and irritability . Menurut Presiden NUTP. keletihan. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) mendakwa tahap stres dalam kalangan guru di negara ini semakin menjadijadi dan membimbangkan ekoran bebanan tugas yang meningkat. 'Meletup' dengan mudah terhadap sesuatu perkara ( Exploding easily at seemingly inconsequential things ). dan xiii. terdapat banyak idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. seterusnya menjejaskan keupayaan dan kepercayaan mereka terhadap diri sendiri untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang cemerlang dan berkualiti. Kritikan kendiri kerana bertahan dengan tuntutan tersebut ( Self. beberapa cadangan yang telah diusulkan boleh diambil kira. kursus motivasi. Cynicism. ii." Permasalahan burn out mempunyai petandapetanda awal seperti berikut: i. vii. beliau menggariskan beberapa faktor yang menyebabkan stres dalam kalangan guru iaitu: i. Ismail Nihat. Oleh itu. walaupun kedengaran pelik tetapi semua pihak harus menerima hakikat bahawa masalah yang dihadapi oleh golongan guru menjurus kepada tekanan mental dan emosi berbanding fizikal. iii. especially with the stress in classes and the problems with undisciplined students. Harapan ibu bapa terlalu tinggi kepada guru kerana sering mahukan pencapaian terbaik pelajar. a sense of being physically run down ).peranan dan tanggungjawab tersebut. Bebanan ini terus berlaku dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid. Kehilangan atau pertambahan berat badan ( Weight loss or gain ). dan 16 v. Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat dan menyeronokkan. Selain stres diakibatkan oleh tekanan kerja. Tekanan Kerja / Isu Stres Dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan.exhaustion. contoh. Beliau mengatakan bahawa apabila ada pegawai baru di Pejabat Pendidikan Daerah (PPD). vi.kepenatan. masalah burn out ini juga dialami oleh sejumlah besar guru di Switzerland berpunca daripada pelajar dan peningkatan beban kerja pentadbiran. iv. ix. Pelajar-pelajar semakin cerdik berbanding guru ekoran akses pendidikan yang semakin canggih dan meluas. Kemarahan terhadap mereka yang membuat tuntutan ( Anger at those making demands ). ii. iii. Jabatan Pendidikan Negeri atau di peringkat Kementerian. Selain itu. bimbingan kaunseling dan sebagainya. Mempelbagaikan latihan 'kerjaya' dengan memasukkan aspek psikologi ke dalam latihan. dalam menangani permasalahan stres dan burn out ini. projek banyak tetapi guru sedikit. Peningkatan darjah pengambilan risiko ( Increased degree of risk taking ) Tidak dapat dinafikan bahawa permasalahan stres atau burn out berupaya mengakibatkan isu-isu berhubung kait etika dan integriti. xii. Pada tahun 2005. iv. Secara perbandingan. Sakit kepala yang kerap dan gangguan gastric ( Frequent headaches and gastrointestinal disturbances ). " There 17 is a lot of dissatisfaction among teachers with their profession. negativity. guru-guru kini terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Perasaan dicerobohi ( A sense of being besieged ). iii. Gangguan Seksual Menurut Persatuan Pergerakan Wanita (Awam) terdapat dua jenis gangguan . Kekurangan tidur dan kemurungan ( Sleeplessness and depression ). perasaan telah digunakan secara fizikal ( Chronic fatigue . viii. Aduan mereka ini telah menyebabkan Kesatuan Perguruan dan pakar-pakar pendidikan berusaha mencari kaedah untuk menangani situasi tersebut. tiredness. para guru juga berhadapan dengan masalah ' burn out '. xi.

memeluk. gangguan seksual merupakan satu permasalahan organisasi yang mencemarkan imej organisasi tersebut. Selain itu. contohnya. persoalan daya saing dan daya tahan sesebuah organisasi menjadi fokus masa kini. bukan lisan. atas sebab yang munasabah. Sesungguhnya pengurusan sumber manusia berupaya memastikan kelestarian sesebuah organisasi itu. yang. memegang dan mencubit.undang khusus bagi menangani gejala ini. atau 19 penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan pekerjaannya. antaranya. KESIMPULAN Sumber manusia merupakan aset terpenting dalam sesebuah organisasi. Peruntukan yang ada setakat ini hanya meletakkan kesalahan gangguan seksual sebagai satu kesalahan jenayah di bawah Kanun Keseksaan (Ahmad Shamsul Abd Aziz. Jabatan Buruh. 2005). badan-badan tertentu boleh bekerjasama dalam memastikan gangguan seksual dapat dicegah. Berdasarkan Perkara 4 Kod Amalan ini. gangguan seksual bermakna "sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan. satu perundangan. Selain itu setiap organisasi perlu mewujudkan sendiri garis panduan menangani permasalahan seperti ini. tingkah laku destruktif. atas sebab yang munasabah. pihak polis dan mahkamah. tiada suatu undang-undang khusus yang mendefinisikan perkataan gangguan seksual di negara ini." Perkara 5 pula menyatakan bahawa gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu. Gangguan seksual di tempat kerja boleh berlaku dalam keadaan golongan yang berjawatan tinggi menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh terhadap pekerja bawahannya. (i) gangguan seksual berbentuk ugutan. Tingkah laku ini juga boleh berlaku antara sesama pekerja. Di Malaysia. tingkah laku agresif. dan (ii) gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi. psikologi atau fizikal: i. Aziz Yusof. Gangguan seksual. setiap pekerja organisasi perlu dididik dalam aspek gangguan seksual dan didedahkan kepada Kod Amalan yang telah dihasilkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam menangani permasalahan gangguan seksual ini. visual. Namun mangsa harus dapat membezakan antara tingkah laku yang bersifat gurauan dan tingkah laku yang menimbulkan ancaman kerana suasana gurau senda dan usik-mengusik sentiasa berlaku dalam kehidupan harian. perbuatan tingkah laku yang 18 dikatakan penyebab gangguan seksual adalah tingkah laku mengganggu. 2006). tingkah laku membuli dan tingkah laku jenayah. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat berbentuk seksual ke atas pekerjanya: atau ii. dan dari segi pertuturan pula. pembentukan dan pelaksanaan satu mekanisme dalaman bagi menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai satu pencabulan maruah. Dalam era globalisasi. Namun dalam membendung masalah ini. yang. Tingkah laku yang tidak bermoral ini menyebabkan tekanan mental dan emosi kepada mangsa di tempat kerja. Kementerian Sumber Manusia telah mengeluarkan satu kod amalan iaitu Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja pada tahun 1999 sebagai garis panduan penubuhan.seksual iaitu dari segi fizikal seperti meraba. memandangkan Kod Amalan tersebut hanyalah merupakan satu garis panduan dan tiadanya satu undang. Realitinya. Akta Gangguan Seksual perlulah digubal. Kesatuan Perguruan. Akta-akta khusus yang memperuntukkan tentang pekerja dan pekerjaan tidak mengandungi peruntukan khas tentang gangguan seksual. mempunyai implikasi besar ke atas produktiviti sesebuah organisasi seterusnya pembangunan ekonomi negara. merangkumi komen atau hinaan berbentuk seksual termasuk bersiul. Namun di negara ini. selain bercanggah dengan undang-undang. Menurut Abd Rahim (2003). suasana dan ancaman ini berlaku bukanlah disebabkan oleh faktor pelaku menunjukkan kekuasaannya atau hak mengawal tetapi lebih kepada gangguan yang bersifat lucah dan mangsa benar-benar terganggu akibat daripada tingkah laku tersebut. Namun . (Ab.

kepincangan pengurusan sumber manusia telah membangkitkan pelbagai isu. Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999 Koontz & Weilhrivh. Mondy.gov. proses perekrutan dan pemilihan staf. V.asp?y=2005&dt=0819&pub=ut usan_malaysia&sec=muka_hadapan&pg=mh_01. Kamus Dewan 2007. Sarimah Hanim Aman Shah. Ed. Byars. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Ed.com/2007/07/bedah-siasat-guru-bermasalah. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Siri Teks Politeknik: Pengurusan sumber manusia . Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun. PTS Professional Publishing Sdn. 2006.blogspot. R. Abdul Rahim Rashid. pemberian insentif. Bhd. Mengurus sumber manusia . Dlm. 2005. 2003. Undang-undang gangguan seksual di Malaysia . 2007.Poon. Yahya Don.M.utusan. & Rue. 2006.html http://www. 20 pelarasan gaji. globalisasi pendidikan. Berita Harian 24 September 2007. 2006. Ed ke-3.htm&arc=hive 21 June M. Bhd. 16 Okt. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. & Scarpello. Bhd. 4. isu-isu berbangkit ini perlu ditangani secara sistematik dengan penggemblengan usaha pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ). Yahya Don. Bhd. Omardin Ashaari. Petaling Jaya: Pearson. Aziz Yusof.W. latihan dan pembangunan staf. 2006. L. Bhd. New Jersey: Pearson Prentice Hall.G. jaminan kualiti pendidikan. Bhd.com. 2007. L. Bergmann. Dlm. seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan. 2005. 2002.H. . PTS Professional Publishing Sdn. Beberapa tahun kebelakangan menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa. 9. Ohio: South Western. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Berita Harian 16 Julai 2007. & Noe. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia . 2006) http://www. http://dotsite. Rahmah Ismail & Ishak Yussof. isu dan pelaksanaan . Kepemimpinan pendidikan di Malaysia . Human resource management . PTS Professional Publishing Sdn.my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN%20 AWAM. New York: McGraw Hill Irwin. Ed. teknologi dalam pendidikan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Pengurusan sumber manusia di Malaysia . Ahmad Shamsul Abd Aziz. Maimunah Aminuddin 2003 Siri Pengurusan Fajar Bakti: Panduan pengurusan sumber manusia . 2003. Pengurusan sumber manusia . Dalam industri pendidikan. 8. Bhd. Integriti dalam Perkhidmatan Awam . 2005. serta pembangunan kerjaya staf. Pengurusan sumber manusia: Konsep. Bentong: PTS Publication & Distributor Sdn. RUJUKAN Ab.W. Prosiding Pendidikan Negara Abad Ke 21 . 1996. Fakulti Pendidikan UKM. T. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.L. Ed ke-2. McGraw Hill.pdf (Tuan Asmawi Tuan Omar. 1992. Human resource management . Pendidikan dalam pembangunan ekonomi Malaysia: Ke arah sebuah Negara industri maju. Faridahwati Mohd Shamsudin et al. 2006. Yahya Don.my/utusan/archive.I. Compensation decision making . Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. etika dan integriti.islam. Cetak ulang. 1996. stres dan burn out serta isu kepemimpinan. Gangguan seksual: Pengurusan tingkah laku dan perkembangan gender dalam organisasi . R. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful