ENAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA

)
1. Bilakan Perdana Menteri Dato· Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? ‡ Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. 2. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? ‡ Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah: I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran) II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) V. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). 3. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan?

yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. 4. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. Setiap NKRA.‡ Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut ‡ KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. ‡ Pada 28hb April. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. Maknanya dalam setiap enam minggu. ‡ Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan ‡ Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. ‡ Bukan itu sahaja. segala prosedur akan diperkemas. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan ‡ Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. Berpandukan dengan KPI ini. Sesungguhnya. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang .

akan apakah inisiatif. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. Hatta. Australia dan Kanada. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. maka segala prosedur akan diperkemas. Malah. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? ‡ Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. ‡ PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. 5. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. Dengan adanya KPI ini. ‡ Puncanya ialah. Untuk setiap NKRA. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. ‡ PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. ‡ Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini.sangat berkesan. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah ‡ Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. . singkatannya NKRA. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. ‡ Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. 6. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif.

ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index . langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. Seperti mana yang kita semua tahu. Selain itu. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. Didapati.‡ Oleh yang demikian. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. Dalam usaha ini. iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. 2) NKRA yang kedua ² Memerangi rasuah ‡ Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Pulau Pinang dan Johor. kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Untuk itu. Selangor. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan.

. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. ‡ Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah.mereka. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. ‡ Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%. ‡ Oleh itu. ‡ Sehubungan dengan itu. 3) NKRA yang ketiga ² Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan ‡ Seperti yang semua maklum. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. Untuk itu. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. generasi muda Malaysia perlu berilmu. berinovatif. mesti berfikiran kreatif. ‡ Oleh itu. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi. dalam bidang pendidikan. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. Maka. bagi menangani kemelut ini. Mahu tidak mahu. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. Justeru. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif.

kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai·ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. Dengan ini.‡ Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. Sehingga Jun 2009 sahaja. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman .000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. Oleh itu. sebanyak 100 buah sekolah. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. 4) NKRA yang keempat ² Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah ‡ PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. kluster. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4. Daripada jumlah itu. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. terdiri daripada jenis harian biasa. sekolah bestari. ‡ Selain itu . bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. sebagai projek perintis. Manakala pengesahan status lebih 14. terdapat hampir 45. lebih 11.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. ‡ Sememangnya. Mengikut rekod sistem e-kasih. Berkaitan itu. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. Malah. ‡ Sehubungan ini juga. Justeru.

jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. ‡ Selanjutnya. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. 5km dari kemudahan jalan berturap. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012.000 buah rumah. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masing-masing di sekitar 62%. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini.000 buah rumah. ‡ Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved).9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. Justeru. Sejumlah RM3. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. Jadinya. Maka. Kerajaan akan membina dan membaik .‡ Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. ‡ Lantaran itu. ‡ Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. bagi tempoh yang sama. atas prinsip maslahah umum juga. ‡ Manakala di Semenanjung Malaysia pula. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. ‡ Pada masa ini.

´ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. buat langkah permulaannya.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. tambahan 35 set ´4-car-trainµ akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. mapan dan berjangka panjang. ‡ Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. untuk meningkatkan peratus ini.pulih sejumlah 50. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. Jadi. harus disedari. Walau apa pun. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. 6) NKRA yang keenam ² Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana ‡ Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. Namun.µ . PM mengumumkan menjelang penghujung 2012.

ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTOR PENDIDIKAN Mohd Nasir Kassim Unit Naziran & Kualiti Pendidikan MARA Sakina Shaik Ahmad Yusoff Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. penilaian prestasi. budaya dan ideologi sesuatu negara menerobosi sempadan negara lain (Abdul Rahman Embong. Cabaran yang dihadapi dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan perlu ditangani dengan bijak melalui penggemblengan usaha antara majikan. gangguan seksual serta isu kepemimpinan. yang menyentuh hampir kesemua aspek kehidupan manusia sejagat. Rencana ini menyingkap isu-isu pengurusan sumber manusia yang sering kali timbul dalam sektor pendidikan. Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa. Oleh itu. ditambah pula dengan isu-isu berbangkit sedia ada dalam sektor ini. politik. etika dan integriti. Fenomena globalisasi ini muncul hasil daripada cantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik yang membolehkan ekonomi. 2000) Secara langsung fenomena ini memberikan kesan ketara ke atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. pemberian insentif. latihan dan pembangunan staf. yang merentasi pelbagai aspek dalam pendidikan merupakan satu cabaran kepada pengurusan sumber manusia dalam pendidikan. 2000). tekanan kerja. serta pembangunan kerjaya staf. Pendidikan dan pembangunan ekonomi terbukti mempunyai kolerasi yang sangat rapat (Rahmah Ismail & Ishak Yussof. latihan. Beberapa dekad kebelakangan ini mempamerkan satu gelombang transformasi yang melanda dunia. stres dan burn out. Dalam menangani pelbagai isu yang timbul akibat daripada perubahan-perubahan yang mempengaruhi persekitaran pekerjaan. proses perekrutan dan pemilihan staf. jaminan kualiti pendidikan. keselamatan dan kesihatan pekerja. 1996). seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan. implikasi kewangan serta pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi aset utama sesebuah organisasi. Keadaan ekonomi dunia dan persekitaran global jelas memberi kesan tertentu kepada keupayaan negara untuk menangani cabaran pembangunan dan pengurusan sumber manusia.faktor persekitaran yang mempengaruhi pembangunan sumber manusia itu sendiri. aspek disiplin serta ganjaran diperlukan bagi mengelakkan daripada timbulnya beberapa isu yang memudaratkan imej dan reputasi sesebuah institusi itu. kebajikan pekerja. sistematik dan strategik yang meliputi pelbagai aspek termasuk perancangan. seterusnya menjejaskan imej dan reputasi organisasi tersebut. pengurusan mapan sumber manusia mampu mengatasi sebarang permasalahan dan kesulitan yang 2 disebabkan oleh gelagat dan perlakuan manusia. pekerja dan masyarakat keseluruhannya. definisi operasional yang mendokongi tajuk perbincangan iaitu 'Isu-isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan' perlu terlebih dahulu dikupas bagi meletakkan perspektif . Sektor pendidikan negara juga tidak terlepas daripada tempias globalisasi. selain daripada faktor. globalisasi pendidikan. DEFINISI OPERASIONAL Dalam membincangkan pelbagai isu sama ada isu am atau isu semasa dalam dunia pendidikan. PENGENALAN Sesuatu isu jika tidak ditangani dengan betul dan teliti boleh mengakibatkan kesan dan implikasi yang buruk ke atas sesebuah organisasi. Justeru keperluan perubahan dalam membangun dan mengurus sumber manusia merupakan kriteria penting yang berupaya menentukan keupayaan daya saing negara. pelbagai faktor dan implikasi ke atas sesebuah organisasi itu perlu dipertimbangkan. perkembangan kerjaya. imbuhan dan pelarasan gaji. Dalam hal ini satu pendekatan pengurusan sumber manusia secara menyeluruh. teknologi dalam pendidikan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah asas bagi pembangunan sumber manusia (Norani. seperti faktor dasar. Cabaran yang ditampilkan oleh globalisasi.

Berdasarkan Byars & Rue (2006). negara telah melalui pelbagai perubahan persekitaran yang mempunyai impak mendalam ke atas pembangunan. (a) mana-mana tempat di mana pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata. Rumusnya. keberkesanan kos serta kepuasan dan keselesaan pelanggan. Definisi-definisi yang perlu dijelaskan ialah 'isu'. merupakan suatu aktiviti yang dijalankan dalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasi berorientasikan perniagaan atau perkhidmatan. b. Aziz Yusoff (2006). 'pengurusan sumber manusia' merujuk pada pendekatan yang diambil oleh sesebuah organisasi dalam merancang. ASEAN Free Trade Area (AFTA). Perubahan-perubahan yang ditampilkan ini memberi kesan yang mendalam ke atas pertumbuhan ekonomi. Ringkasnya. Bagi sesebuah organisasi perniagaan. c. 'Pendidikan' merupakan suatu proses pembangunan manusia yang berlaku sepanjang hayat. sumber manusia yang dimilikinya bermula pada peringkat pekerja biasa. 'Isu' Kamus Dewan (2007) menerangkan bahawa 'isu' ialah "perkara atau persoalan pokok sesuatu perkara". 'Sumber Manusia' Berdasarkan Ab. berdasarkan seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). penyelia. atau (b) mana-mana tempat yang diisytiharkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta sebagai bukan institusi pendidikan bagi maksud akta ini. sama ada di dalam satu kelas atau lebih termasuklah tadika dan pusat pendidikan jarak jauh tetapi tidak termasuk. kepuasan pelanggan. pengurus pertengahan sehingga ke peringkat pengurusan atasan. kualiti. pembinaan kearifan mengharungi kehidupan dalam konteks hubungan insan dan penciptanya berlaku dalam keadaan formal dan tidak formal. perancangan serta pengurusan sumber manusia seperti globalisasi." ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM PENDIDIKAN Dalam tempoh sepuluh tahun yang lepas. 'Pendidikan' Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. 'pengurusan sumber manusia' atau pada satu ketika dahulu dikenali sebagai 'pengurusan personelia' atau pentadbiran personelia'. di mana dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi. World Trade Organisation (WTO). a. misi dan objektif sesebuah institusi itu. d.3 yang jelas dan tepat. pembentukan akhlak dan rohani. kemahiran atau tenaga kerja bagi mencapai visi. Isu menampilkan suatu tajuk atau fokus perbincangan yang menjadi buah mulut atau tajuk utama khususnya pihak media massa. keuntungan dan ' viability ' ataupun organisasi awam yang mementingkan kualiti perkhidmatan. 'institusi pendidikan'. kemelesetan ekonomi dunia serta perkembangan pesat dunia teknologi maklumat dan komunikasi. 2006). pembentukan pelbagai kemahiran. 'pengurusan sumber manusia' dan 'pendidikan'. kepakaran dan tenaga ke arah pencapaian objektif organisasi. pelbagai isu telah diketengahkan khususnya yang berhubung kait pembangunan. Dalam konteks sumber manusia. orang lazimnya diajar. bererti "sekolah atau mana-mana tempat lain. Dalam konteks organisasi atau institusi. Pengilmuan intelek. pembangunan . 'sumber manusia' ialah aset terpenting organisasi sama ada organisasi perniagaan yang mengutamakan aspek-aspek produktiviti. 'sumber manusia' bagi sesebuah organisasi atau institusi itu merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam menyumbang kepakaran. 'sumber manusia'. mengurus dan mengawal elemen penting dalam sesebuah organisasi iaitu individu dalam mencapai objektif organisasi tersebut. perancangan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi tonggak sesebuah organisasi. 'Pengurusan Sumber Manusia' 'Pengurusan sumber manusia' merujuk kepada cara dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi agar selari dan mencapai matlamat organisasi (Faridahwati Mohd Shamsudin et al. Manakala Sarimah Hanim pula berpandangan bahawa pengurusan sumber manusia 4 merupakan suatu pendekatan pengurusan strategik yang melibatkan elemen terpenting dalam organisasi iaitu individu yang menyumbangkan idea.

penetapan kuota 8% penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang mengikut Pekeliling yang relevan. dan kekurangan infrastruktur fizikal (komputer/peralatan) dan infrastruktur bukan fizikal (perisian teknologi maklumat & komunikasi). 5 Menteri Sumber Manusia. Isu-isu tersebut ialah (i) isu mengurangkan pergantungan terhadap pekerja asing. dan transformasi pengajian tinggi bagi menjadikan negara hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Aziz Yusof (2006). dan (xiii) sistem maklumat. keefisienan sistem pertukaran guru atas talian. (xi) etika. yang merangkumi. dalam ucapan beliau di Persidangan Perancangan Strategik Kementerian Sumber Manusia pada September 2004. Isu-Isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Dalam usaha menangani cabaran globalisasi dalam sektor pendidikan. (ii) ' delivery system '. yang merangkumi pencapaian perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia. (iii) pengaruh globalisasi. (iii) perekrutan dan pemilihan pekerja. (iv) isu jaminan kualiti pendidikan . dan (iv) kemasukan buruh asing yang telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pelbagai kelompok masyarakat. (ix) keganasan di tempat kerja. pengaruh perubahan. kelemahan pegawai penilai. Malaysia perlu menyediakan segala sumber manusia dan kelengkapan sosialnya agar dapat membentuk satu daya ketahanan budaya yang membolehkannya berinteraksi dan bertindak secara autonomous dalam persekitaran baru ini (Norani. Sarimah Hanim (2006) dan Maimunah Aminuddin (2003) menyenaraikan beberapa isu berbangkit sedia ada yang berhubung kait pengurusan sumber manusia dalam organisasi. (iv) latihan dan pembangunan pekerja. (ii) persekitaran perundangan. (vi) penilaian prestasi. isu-isu berbangkit ini perlu diberikan perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab. Namun dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan. (i) pengaruh faktor persekitaran seperti perubahan teknologi dan trend pekerjaan. Isu. penilaian prestasi tidak dibuat secara objektif. perubahanperubahan ini telah menimbulkan pelbagai isu terkini yang memerlukan semakan semula beberapa dasar dan peraturan. YB Datuk Wira Dr. kemahiran kakitangan dalam teknologi maklumat. menggariskan empat isu-isu terkini yang merupakan cabaran semasa Negara. keprihatinan terhadap isu etika. kekurangan tenaga kerja mahir. pencapaian daya saing dan daya tahan global. (ii) keperluan kepada penggubalan serta pindaan undang-undang dan peraturan kerajaan yang relevan. June (2006). Pengurusan sumber manusia dalam pendidikan dahulu dan kini telah membangkitkan pelbagai isu yang menyentuh pelbagai aspek perkhidmatan dalam pendidikan. Dalam konteks persekitaran global masa kini. (vii) pengurusan pampasan dan faedah. keadilan pekerja. yang merangkumi. (ii) isu globalisasi pendidikan . dan kefahaman konsep dan pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan. Antara isu yang telah dibangkitkan dalam sektor pendidikan beberapa tahun kebelakangan ini termasuklah (i) isu penilaian prestasi atau insentif dalam pendidikan . Dalam aspek pengurusan sumber manusia. (iii) isu teknologi dalam pendidikan .sosial serta perundangan negara. (x) gangguan seksual di tempat kerja. Isu-Isu Am Pengurusan Sumber Manusia Dalam membicarakan pengurusan sumber manusia secara am. impak globalisasi. isu-isu semasa yang berbangkit berhubung kait pengurusan sumber manusia pula termasuklah. Pada abad ini. serta (iv) pengeluaran tenaga mahir. adil dan telus. (i) Persekitaran pengurusan sumber manusia yang mencakupi pengaruh diversiti. (iii) penguatkuasaan undang-undang. penilaian prestasi tidak dilaksanakan mengikut jadual seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling yang berkenaan. sistem giliran dalam Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. (xii) persaraan pekerja. adalah amat penting untuk menjadikan rakyat Malaysia lebih produktif dalam 6 persekitaran ekonomi baru. 2000). (v) pembangunan kerjaya pekerja. Ab.isu tersebut merangkumi. Fong Chan Onn. (viii) kesihatan dan keselamatan pekerja. yang merangkumi isu-isu berhubung Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020 dan Pengurusan Kualiti Menyeluruh .

996(56%) 36. Rentetan kepada senario ini akan menjurus kepada permasalahan sosiobudaya seperti peningkatan wanita profesional yang tidak berkahwin memandangkan perbezaan latar belakang pendidikan antara lelaki dan wanita. dan persaraan serta latihan yang diperlukan sebelum persaraan. contohnya. dan (vii) isu pembangunan kerjaya pekerja .364(39%) Sumber: Berita Harian 24 September 2007 8 Senario ketidakseimbangan gender atau isu dominasi ini. 7 contoh. kurangnya sokongan pengurusan.451(34%) Guru Sekolah Rendah 62. pengurusan kerjaya. masalah impak latihan. Jadual 1 menunjukkan perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006. Antara isu semasa yang hangat mendapat liputan media massa.955(67%) Guru Sekolah Menengah 48. kekurangan data dan maklumat pendidikan. latihan dan pembangunan kerjaya.304(75%) 425(25%) Kumpulan Pengurusan dan Profesional 121. yang merangkumi. Kesan daripada dominasi pelajar wanita dalam institusi pendidikan seterusnya akan mengakibatkan penguasaan wanita dalam pasaran pekerjaan. Bidang perguruan contohnya menyaksikan jumlah guru wanita di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara jauh lebih tinggi iaitu melebihi 65% berbanding lelaki.423(39%) Pelajar Politeknik 46. Datuk Mohd Nadzmi Salleh (Berita Harian. dikhuatiri menjejaskan institusi kekeluargaan dan kestabilan sosiobudaya. dan masalah peruntukan bagi program latihan yang tidak mencukupi. pertukaran tempat bertugas.494(44%) Kakitangan Sektor Awam Kumpulan Pengurusan Tertinggi 1. kriteria yang dijadikan asas kenaikan pangkat. yang merangkumi. 24 September 2007) menyarankan agar Kerajaan lebih berani melakukan perubahan bagi mengimbangi jumlah kemasukan pelajar ke institusi pengajian . Kini senario berlawanan menakluki persada ilmu iaitu pelajar wanita jelas menguasai kampus institusi pengajian tinggi tempatan dengan jumlah majoriti di institusi pengajian tinggi awam.837(52%) Kumpulan Sokongan 541. pekerja wanita kini sudah menguasai kategori Kumpulan Pengurusan dan Profesional iaitu 52% berbanding lelaki 48%. disiplin pekerja.864(66%) 2. pembangunan kurikulum. Dalam menangani isu ketidakseimbangan gender ini. (v) isu perekrutan dan pemilihan staf .189(62%) Pelajar Kedoktoran 5. yang merangkumi. analisis organisasi yang tidak mencukupi sebelum pelaksanaan. perekrutan dan pemilihan guru. sementara kaum wanita dipinggirkan dalam perjuangan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. (vi) isu latihan dan pembangunan staf .713(35%) 89. termasuklah: Ketidakseimbangan Gender Dalam Pendidikan Senario sebelum kemerdekaan menyaksikan bidang pendidikan dikuasai oleh kaum lelaki.329(61%) 3.017(65%) Pelajar IPTA 126. unjuran keperluan guru. kemahiran diajar tidak berkaitan dengan masalah. Era pasca kemerdekaan menyaksikan satu anjakan dalam tanggapan masyarakat mengenai perolehan ilmu bagi kemajuan diri. Jadual 1 Perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006 Perbandingan Lelaki Wanita Pengetua 1.646(61%) 345.085(55%) 900(45%) Guru Besar 4. pembentukan polisi dan objektif latihan memerlukan maklum balas daripada semua kakitangan. Isu-isu semasa ini membentuk cabaran yang memerlukan penyelesaian yang bijak dalam memastikan imej industri pendidikan tidak tercemar. tiada tindakan susulan di tempat pelatih.( Total Quality Management (TQM)) dan Persijilan ISO ( International Organisation for Standardisation ). pelatih yang tidak bermotivasi. Malahan berdasarkan statistik tahun 2006 (Berita Harian. 24 September 2007) dalam sektor awam. penilaian berorientasikan kerjaya. Namun bagi beberapa pihak lain perkembangan ini dilihat sebagai suatu perkembangan positif daripada aspek persaingan dalam membentuk sebuah negara maju. bagi sesetengah pihak. Isu-Isu Semasa Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu dibangkitkan dalam dunia pendidikan.439(33%) 128.836(38%) 204.207(48%) 132. dan penempatan dan pertukaran guru.

hakikat yang tidak boleh diketepikan ialah hak memilih pekerjaan tetap di tangan majikan dan jika mereka tidak ada pilihan lantaran kekurangan graduan lelaki tidak mustahil majikan akan beralih perhatian kepada tenaga profesional dari luar negara. membantu menarik pekerja baru untuk bekerja dengan organisasi. Sistem sekolah campuran yang menggabungkan pelajar lelaki dan perempuan dalam kelas yang sama menyebabkan guru menggunakan pendekatan yang sama sedangkan kedua-dua kumpulan jantina ini memerlukan pendekatan yang berbeza. ii. Beliau berkata walaupun IPT melahirkan terlalu ramai graduan perempuan. Dalam menangani permasalahan ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan dewasa ini.24 9 September 2007). Mewujudkan sistem kuota bagi jurusan teknikal bagi membendung dominasi wanita dalam bidang yang dianggap lebih sesuai bagi lelaki. ii. berdasarkan senario pada masa kini. dan viii. 24 September 2007). Metodologi pengajaran perlu disesuaikan dengan kelompok pelajar disebabkan perbezaan penerimaan antara pelajar lelaki dengan wanita. Prof. Profesor Datuk Dr. Namun pandangan yang berbeza dilontarkan oleh Naib Canselor UKM. Sharifah Hapsah Syed Shahabudin (Berita Harian. tidak mustahil pelbagai sektor termasuk institusi kekeluargaan akan dipimpin oleh wanita satu hari nanti. Menurut Maimunah Aminuddin (2003) antara kebaikan memberi imbuhan kepada pekerja termasuklah: i. Oleh itu. Profesor Datuk Aminah Ayob (Berita Harian. 10 Imbuhan Imbuhan merupakan daya penarik sama ada bagi mereka yang inginkan sesuatu pekerjaan atau bagi memotivasikan para pekerja dalam sesebuah organisasi. 24 September 2007). Memberi mata tambahan atau sistem merit pemberat untuk pelajar lelaki. 24 September 2007): i. Beliau juga membayangkan. Oleh yang demikian beliau mencadangkan supaya sistem penilaian secara merit tidak boleh dijadikan syarat utama pemilihan pelajar ke IPT. Profesor Datuk Seri Dr Ibrahim Abu Shah (Berita Harian . vi. v. termasuk menghapuskan sistem persekolahan bercampur di peringkat rendah bagi merintis pendekatan lebih sesuai digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) pula. Bilangan pelajar dalam sesebuah kelas di sekolah harus dikecilkan. Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). pula berkata sistem meritokrasi yang diamalkan sekarang menjadi punca ketidakseimbangan antara pelajar lelaki dan perempuan di IPT tempatan. Datuk Dr. Baginya masyarakat tidak perlu bimbang dengan senario terbabit kerana ini menunjukkan wanita pada masa kini sudah diberi peluang untuk menceburi pelbagai bidang sedangkan sudah berdekad lamanya lelaki menguasai semua bidang. 24 September 2007) berpendapat masa depan institusi kekeluargaan dan sosiobudaya negara bakal berdepan dengan masalah besar jika ketidakseimbangan dalam kemasukan pelajar lelaki dan wanita ke IPT tidak ditangani segera. vii. iv. Menyeimbangkan bilangan guru lelaki di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Guru perlu mengambil kira soal kematangan dan psikologi dalam pendekatan pengajaran. Beliau menyifatkan perkembangan dalam jumlah kemasukan lebih ramai pelajar wanita di IPT sebagai petanda baik bagi mengimbangi jumlah profesional di sektor pekerjaan yang selama ini dikuasai lelaki. antara cadangan yang boleh dikemukakan termasuklah (Berita Harian. Menghapuskan sistem sekolah campuran di peringkat rendah. berkata ketidakseimbangan pelajar di IPT akan membawa implikasi negatif kepada kedua-dua kumpulan jantina kerana majikan lebih cenderung mengambil pekerja lelaki sekali gus menyebabkan lebih ramai graduan menganggur kerana tidak diambil bekerja. membantu mengekalkan pekerja sedia . Naib Canselor Universiti Putra Malaysia. Nik Mustapha Abdullah (Berita Harian. beliau mencadangkan sistem kuota digunakan dalam beberapa bidang kritikal supaya lebih ramai lelaki dapat menyertai bidang seperti pertanian. Sistem merit tidak boleh dijadikan syarat utama kemasukan ke IPT.tinggi (IPT). kejuruteraan dan pelbagai bidang lain yang memerlukan tenaga serta masa yang maksimum. iii.

Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) perlu membuat memorandum kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyemak semua anomali pelarasan gaji yang berbangkit. melengah-lengahkan kerja atau tidak hadir kerja. mereka boleh melancarkan mogok. Isu ini telah dilaporkan secara meluas dalam media massa. melalui Kesatuan Sekerja. Dasar imbuhan atau bayaran oleh organisasi adalah penting kerana ini akan menjadi asas pembangunan sistem imbuhan untuk tujuan penyelarasan... Stail kepemimpinan haruslah menjurus kepada usaha meningkatkan produktiviti kecemerlangan sehingga akhirnya mencapai zero defect . berhubung dan bertindak. menyelia. 2003). seseorang pemimpin perlu mempunyai keseimbangan emosi dan perasaan. Jawatankuasa khas perlu ditubuhkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam bagi menyelesaikan isu ini. 2006). Formula pelarasan gaji yang diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bagi pelarasan gaji telah dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap guru yang mula berkhidmat sebagai guru bukan siswazah tetapi kemudiannya melanjutkan pelajaran dan dilantik sebagai guru siswazah. Gaji atau upah merupakan balasan asas yang diterima oleh pekerja atas sumbangan yang diberikan.ada dalam organsiasi. Polisi Kementerian Pelajaran dalam menggalakkan peningkatan kualiti akademik perlu diselaraskan dengan polisi pelarasan atau kenaikan ganjaran dan pangkat. pemimpin yang berkesan adalah 'jinak seperti kucing dan garang seperti harimau'. Imbuhan yang paling biasa diharapkan oleh pekerja ialah ganjaran wang ringgit. Pelarasan gaji kakitangan awam yang telah diumumkan oleh Kerajaan pada pertengahan tahun 2007 telah membangkitkan isu pemampatan 11 gaji. 2002). mengurus. Hal ini selaras dengan Wawasan Pendidikan yang mahu mencapai empowerment dengan tujuan mengubah cara berfikir. menggugat produktiviti organisasi dengan cara ponteng kerja. dan iii. 16 Julai 2007): i. Terdapat perbezaan gaji yang ketara antara guru sedemikian dengan guru yang tidak menyambung pelajaran. Jika pekerja tidak berpuas hati dengan imbuhan yang diterima. meningkatkan semangat para pekerja yang dapat menyumbang kepada produktiviti yang lebih tinggi. Menurut Moa Tze Tung. salah satu aspek penting dalam pentadbiran imbuhan yang perlu diambil kira ialah keadilan atau ekuiti dalam pemberian imbuhan. Kepemimpinan Pengurusan sumber manusia berkait rapat dengan isu kepemimpinan. Kepentingan imbuhan yang paling utama ialah dapat mempengaruhi pekerja untuk membentuk tingkah laku yang dikehendaki oleh organisasi (Bergmann et al. Oleh sebab tiada satu peruntukan undang-undang yang menetapkan gaji atau upah minimum pekerja di Malaysia. bekerja. Amat penting untuk menentukan bahawa imbuhan yang diberikan sebagai balasan perkhidmatan adalah mencukupi. Oleh itu. Terdapat dua jenis keadilan iaitu keadilan luaran dan keadilan dalaman. ii. Perkara sebaliknya akan mengakibatkan pelbagai kesan negatif terhadap organisasi. Bagi Mondy & Noe (2005). ketekalan dan keadilan dalam organisasi. Dalam menyelesaikan isu pemampatan gaji ini. Pemampatan gaji merupakan suatu situasi yang wujud apabila pekerja memberi tanggapan bahawa perbezaan gaji antara mereka (sama ada pekerja gred lebih tinggi atau lebih rendah daripada mereka) terlalu kecil (Zafir dan Fazilah. Keadilan bermaksud tanggapan pekerja bahawa mereka dilayan secara adil. beberapa cadangan yang boleh diusulkan termasuklah (Berita Harian. . Pengurusan yang baik bermula daripada pemimpin yang bijak merancang. dan iii. melaksana. Keadilan atau ekuiti luaran bermaksud pekerja dalam organisasi dibayar pada kadar yang sama dengan pekerja lain dalam organisasi lain yang melakukan tugas yang sama. mengurus dan mengawal atau memantau pengimplementasi an sesuatu yang telah dirancang dan sumber-sumber di bawah kawalannya. Tanggapan ini selalunya dibangkitkan oleh pekerja yang sudah lama berkhidmat atau mempunyai kelayakan akademik yang lebih tinggi tetapi menerima imbuhan yang lebih rendah. maka organisasi berhak menetapkan kadar gaji atau upah untuk pekerjanya (Faridahwati Mohd Shamsudin et al.

dan v. dan perkara yang perlu dibuat atau ditinggalkan. menggariskan hubungan dengan orang bawahan dan menilai prestasi kumpulan kerja. menugaskan kerja. pegangan teguh. Kepemimpinan sekolah. dan viii. Konsep Perkhidmatan Cemerlang. Para pengetua perlu diberi pendedahan mengenai ilmu kepemimpinan instruksional sebagai persediaan untuk mentadbir dan mengurus sekolah (Yahya Don. v. Dalam akhlak Islam. Teras Perkhidmatan Awam. perlakuan. ii. iv. mengatur dan menyelenggara tugasan. etika dalam erti kata sebenarnya ialah persoalan moral yang membicarakan betul atau salah. dan memastikan pekerja bekerja mengikut kebolehan. mengubah sikap dan tingkah laku subordinat atau orang bawahan seperti guru supaya bersetuju melaksanakan program-program dan melakukan perubahan bagi mencapai matlamat sekolah (Yahya Don. Etika dalam pengurusan bermaksud menerapkan nilai-nilai moral seperti disiplin. vii. kegagalan menguruskan sumber manusia dengan baik dalam pendidikan akan mendatangkan pelbagai implikasi negatif yang dalam jangka masa panjang bakal menggugat industri pendidikan negara. Dasar Pandang Ke Timur. Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti. membimbing dan melatih individu ke arah mencapai objektif organisasi. memotivasikan. mukmin yang bertaqwa. Ciri dan kualiti integriti mengandungi unsur-unsur ' wholeness ' (kewujudan secara bersepadu sebagai keseluruhan) pada diri individu atau organisasi. yang membawa pengertian menyeluruh pengamalan dan nilai-nilai akhlak yang diperlihatkan dalam diri Rasulullah S. vi. memberitahu pekerja apa yang diharapkan daripada mereka. polisi dan segala unsur positif yang dapat membantu pengurus menjalankan tanggungjawab dengan berkesan. Pengetua yang cemerlang perlu bijak mengarah dan mengurus sumber manusia yang berada di bawah tanggungjawabnya. Gerakan Budaya Kerja Cemerlang. meningkatkan mutu perkhidmatan awam. kepemimpinan melibatkan pengaruh iaitu kebolehan mengubah sikap dan tindakan subordinat dengan menggunakan pelbagai teknik dalam mempengaruhi individu lain. Aziz Yusof (2006). pemimpin harus memberikan tumpuan kepada matlamat organisasi. . Dalam konteks sekolah. Pemimpin akan menugaskan pekerja dengan tugasan tertentu. Tujuan etika perkhidmatan awam adalah untuk: i. iii.Dalam mengurus sumber manusia. peribadi teguh. menekankan had waktu perjumpaan. Kepimpinan pendidikan merangkumi semua aktiviti. iv.W. Oleh itu. menurut Omardin Ashaari (1996) adalah proses pengetua mendapatkan kerjasama individu yang bertugas di bawah arahannya dalam menuju ke arah penyempurnaan matlamat. setia. penggunaan dan pengagihan sumber yang tidak optimum. Kegagalan mengurus sumber manusia dengan baik dalam pendidikan membangkitkan pelbagai isu. Antara dokumen yang relevan termasuklah: i. masalah etika dan integriti. mengekalkan piawai prestasi yang jelas. integriti bersesuaian dengan sifat-sifat benar. konsep kepemimpinan sekolah boleh didefinisikan sebagai keupayaan mempengaruhi. peraturan. iii. Tonggak 12 Perkhidmatan Awam. kemahiran. sikap dan pengetahuan yang mencerminkan kebolehan dan kesediaan untuk mempengaruhi. Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran. (Tuan Asmawi. menggerakkan. 2007). antaranya: i. Integriti ialah satu kualiti dan ciri positif yang wujud secara keseluruhan pada individu dan organisasi. senggaraan infrastruktur fizikal dan bukan fizikal yang tidak teratur. tatasusila. dan sebagainya. Kepimpinan Melalui Teladan. peraturan. benar atau tidak. peribadi mulia. ii. 13 Etika Dan Integriti Pekerja Berdasarkan Ab. garis panduan. amanah. 2006).A. menggalakkan penggunaan langkah-langkah yang serupa. persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. ii. Dalam sektor perkhidmatan awam pelbagai dasar. 2007). pekeliling dan garis panduan telah digubal bagi memastikan etika dan integriti dihayati oleh penjawat awam. proses pembelajaran dan pengajaran yang sering terganggu. Berdasarkan Koontz & Weilhrivh (1992). 12 menjalinkan saluran komunikasi. Kejayaan sekolah banyak bergantung pada kepemimpinan pengetuanya.

Syura (Mesyuarat ) 4. Katanya. NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN . v. NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI . Profesor Madya Mohd Ali Hassan.Berbudi mulia Bersabar . Sibu. NILAI KEPIMPINAN .Kejujuran Intelektual . banyak faktor mendorong guru bertindak ganas sehingga tergamak mencederakan murid. berdisiplin dalam perkhidmatan awam. beberapa cadangan boleh dikemukakan sebagai kaedah membendung gejala ini daripada berleluasa. satu demi satu kejadian salah laku guru terhadap murid kebelakangan ini menimbulkan kebimbangan masyarakat dan memerlukan tindakan segera serta menyeluruh oleh kerajaan bagi menyekat sindrom 'cikgu ganas' ini daripada terus berlaku. sedangkan pada masa sama mereka juga harus menunaikan tanggungjawab lain.Kualiti 6 .Inovasi Integriti . terdapat sekurang-kurangnya enam kejadian mengenai salah laku guru dilaporkan media.Berdisiplin . bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan. terutama menguruskan keluarga sendiri. suruhanjaya itu perlu bertanggungjawab mengkaji segala masalah berkaitan kerjaya perguruan dan pada masa sama menyiasat semua kes yang berlaku bagi mendapat gambaran sebenar.memelihara kepercayaan awam.Tanggungjawab . tetapi terpaksa menjadi guru sehingga mereka melaksanakan tanggungjawab secara sesuka hati.my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN% 20AWAM. seterusnya mencadangkan jalan penyelesaian. vi. Rajah 1 Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam Dalam membincangkan persoalan etika dan integriti penjawat awam dalam pendidikan. Dalam mengatasi pelbagai masalah etika yang berbangkit dalam pendidikan.Beriman . Menurutnya lagi. Terdapat guru tidak berminat menjadi guru. Pada bulan Julai 2007.Nutraliti . temasuklah: i. Ada juga guru tertekan kerana gaji dan kemudahan dinikmati tidak setimpal dengan tanggungjawab yang perlu dipikul. ditahan kerana disyaki menghisap dadah NILAI & ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 1.Bertaqwa Sumber: http://www.gov. Menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi menyelidik punca dan mencadangkan penyelesaian kepada salah laku guru di sekolah.Akauntabiliti -Berkecuali 5 .pdf 15 manakala Februari lalu seorang guru wanita didakwa mengetuk kepala pelajarnya dengan kasut tumit tinggi.. dan vii. Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional. amanah dalam menjalankan tugas.Bersih . akhbar Berita Harian telah melaporkan bahawa seorang guru warden wanita Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan.Tekun Sederhana 2 .Produktiviti. mewujudkan suasana sihat dan cekap.Adil . iv. Faktor paling utama ialah dibelenggu tekanan. termasuk kes guru menghadapi pertuduhan mencabul pelajar. ikhlas dalam perkhidmatan awam.Dedikasi . Hal ini kerana kebelakangan ini banyak aktiviti atau program yang harus mereka selia dan hadiri di sekolah. adil dalam pelantikan ii. telah terbabit merendam 200 pelajar perempuan dalam kolam. iii. iii. berkata satu suruhanjaya khas sepatutnya ditubuhkan kerana masalah membabitkan guru tidak boleh dipandang remeh memandangkan perkara ini berkaitan barisan yang membentuk generasi masa depan.Berani .Berilmu . memupuk tanggungjawab bersama.Bekerjasama . Apa yang berlaku dikhuatiri mengganggu pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010.Bersopan santun -Peramah 3. NILAI-NILAI PROFESIONALISME . 14 Nilai murni yang telah digariskan dalam perkhidmatan awam adalah: i. v. mengeratkan hubungan sesama kakitangan.Ikhlas . NILAI-NILAI KEAGAMAAN Bersyukur . ii. Memastikan guru-guru yang dilantik untuk memikul tanggungjawab tambahan diberi latihan yang relevan dengan . dan vi. dedikasi dalam perkhidmatan awam. NILAI PERIBADI ASAS Amanah . Sepanjang bulan Julai 2007.islam. iv. membentuk sikap dan pembawaan yang sesuai dengan Rukun Negara. terutama teras kelima iaitu memartabatkan profesion perguruan.Kreativiti . telus dalam perkhidmatan awam.

iv. Sakit kepala yang kerap dan gangguan gastric ( Frequent headaches and gastrointestinal disturbances ). xi. iii. Ketua Kesatuan Perguruan terbesar di Switzerland. dan xiii. Semput ( Shortness of breath ). Mempelbagaikan latihan 'kerjaya' dengan memasukkan aspek psikologi ke dalam latihan. iii. Ismail Nihat. Perasaan dicerobohi ( A sense of being besieged ). Kritikan kendiri kerana bertahan dengan tuntutan tersebut ( Self.criticism for putting up with the demands ). keletihan. Prasangka ( Suspiciousness ). bimbingan kaunseling dan sebagainya. x. Jabatan Pendidikan Negeri atau di peringkat Kementerian. Menurut Beat Zemp. Selain stres diakibatkan oleh tekanan kerja. Masalah disiplin pelajar yang semakin sukar dikawal termasuk melibatkan keselamatan guru. a sense of being physically run down ).exhaustion. especially with the stress in classes and the problems with undisciplined students. Perasaan tidak bermaya ( Feelings of helplessness ). Secara perbandingan. Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat dan menyeronokkan. and irritability . Pada tahun 2005. Cynicism. negativity. guru-guru kini terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. v. Aduan mereka ini telah menyebabkan Kesatuan Perguruan dan pakar-pakar pendidikan berusaha mencari kaedah untuk menangani situasi tersebut." Permasalahan burn out mempunyai petandapetanda awal seperti berikut: i. xii. iv. tiredness. Peningkatan darjah pengambilan risiko ( Increased degree of risk taking ) Tidak dapat dinafikan bahawa permasalahan stres atau burn out berupaya mengakibatkan isu-isu berhubung kait etika dan integriti. seterusnya menjejaskan keupayaan dan kepercayaan mereka terhadap diri sendiri untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang cemerlang dan berkualiti. Harapan ibu bapa terlalu tinggi kepada guru kerana sering mahukan pencapaian terbaik pelajar. Selain itu. Kemarahan terhadap mereka yang membuat tuntutan ( Anger at those making demands ). " There 17 is a lot of dissatisfaction among teachers with their profession. vii. projek banyak tetapi guru sedikit. dalam menangani permasalahan stres dan burn out ini. Pelajar-pelajar semakin cerdik berbanding guru ekoran akses pendidikan yang semakin canggih dan meluas. sering kali pekerja dibebani dengan tugas dan tanggungjawab tambahan. para guru juga berhadapan dengan masalah ' burn out '. ix. dan 16 v. contoh. beberapa cadangan yang telah diusulkan boleh diambil kira. iii. Oleh itu.peranan dan tanggungjawab tersebut. viii. ii.kepenatan. terdapat banyak idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. 'Meletup' dengan mudah terhadap sesuatu perkara ( Exploding easily at seemingly inconsequential things ). kursus motivasi. Keletihan yang kronik . Bebanan ini terus berlaku dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid. Beliau mengatakan bahawa apabila ada pegawai baru di Pejabat Pendidikan Daerah (PPD). vi. Menurut beliau lagi. Kekurangan tidur dan kemurungan ( Sleeplessness and depression ). Memastikan pengagihan tugas yang seimbang dalam kalangan guru. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) mendakwa tahap stres dalam kalangan guru di negara ini semakin menjadijadi dan membimbangkan ekoran bebanan tugas yang meningkat. beliau menggariskan beberapa faktor yang menyebabkan stres dalam kalangan guru iaitu: i. masalah burn out ini juga dialami oleh sejumlah besar guru di Switzerland berpunca daripada pelajar dan peningkatan beban kerja pentadbiran. Tekanan Kerja / Isu Stres Dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan. Menurut Presiden NUTP. ii. Gangguan Seksual Menurut Persatuan Pergerakan Wanita (Awam) terdapat dua jenis gangguan . perasaan telah digunakan secara fizikal ( Chronic fatigue . walaupun kedengaran pelik tetapi semua pihak harus menerima hakikat bahawa masalah yang dihadapi oleh golongan guru menjurus kepada tekanan mental dan emosi berbanding fizikal. Kehilangan atau pertambahan berat badan ( Weight loss or gain ). Also the duties outside lessons are increasing and have reached a critical level now .

2005). Gangguan seksual. gangguan seksual merupakan satu permasalahan organisasi yang mencemarkan imej organisasi tersebut. psikologi atau fizikal: i. Di Malaysia. Namun di negara ini." Perkara 5 pula menyatakan bahawa gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu. Peruntukan yang ada setakat ini hanya meletakkan kesalahan gangguan seksual sebagai satu kesalahan jenayah di bawah Kanun Keseksaan (Ahmad Shamsul Abd Aziz. dan (ii) gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi. memandangkan Kod Amalan tersebut hanyalah merupakan satu garis panduan dan tiadanya satu undang.seksual iaitu dari segi fizikal seperti meraba. Berdasarkan Perkara 4 Kod Amalan ini. yang. Menurut Abd Rahim (2003). Gangguan seksual di tempat kerja boleh berlaku dalam keadaan golongan yang berjawatan tinggi menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh terhadap pekerja bawahannya. tiada suatu undang-undang khusus yang mendefinisikan perkataan gangguan seksual di negara ini. selain bercanggah dengan undang-undang. atas sebab yang munasabah. Jabatan Buruh. Kesatuan Perguruan. Realitinya. pembentukan dan pelaksanaan satu mekanisme dalaman bagi menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. tingkah laku agresif. Namun mangsa harus dapat membezakan antara tingkah laku yang bersifat gurauan dan tingkah laku yang menimbulkan ancaman kerana suasana gurau senda dan usik-mengusik sentiasa berlaku dalam kehidupan harian. tingkah laku destruktif. Selain itu setiap organisasi perlu mewujudkan sendiri garis panduan menangani permasalahan seperti ini. Dalam era globalisasi. Tingkah laku yang tidak bermoral ini menyebabkan tekanan mental dan emosi kepada mangsa di tempat kerja. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai satu pencabulan maruah. merangkumi komen atau hinaan berbentuk seksual termasuk bersiul. Tingkah laku ini juga boleh berlaku antara sesama pekerja. Dalam menangani permasalahan gangguan seksual ini. KESIMPULAN Sumber manusia merupakan aset terpenting dalam sesebuah organisasi. Aziz Yusof. bukan lisan. 2006). (i) gangguan seksual berbentuk ugutan. yang. atau 19 penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan pekerjaannya. suasana dan ancaman ini berlaku bukanlah disebabkan oleh faktor pelaku menunjukkan kekuasaannya atau hak mengawal tetapi lebih kepada gangguan yang bersifat lucah dan mangsa benar-benar terganggu akibat daripada tingkah laku tersebut. mempunyai implikasi besar ke atas produktiviti sesebuah organisasi seterusnya pembangunan ekonomi negara. memegang dan mencubit. persoalan daya saing dan daya tahan sesebuah organisasi menjadi fokus masa kini. Sesungguhnya pengurusan sumber manusia berupaya memastikan kelestarian sesebuah organisasi itu. (Ab. Akta Gangguan Seksual perlulah digubal. visual. Selain itu. Namun dalam membendung masalah ini. atas sebab yang munasabah. badan-badan tertentu boleh bekerjasama dalam memastikan gangguan seksual dapat dicegah. Akta-akta khusus yang memperuntukkan tentang pekerja dan pekerjaan tidak mengandungi peruntukan khas tentang gangguan seksual. pihak polis dan mahkamah. Kementerian Sumber Manusia telah mengeluarkan satu kod amalan iaitu Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja pada tahun 1999 sebagai garis panduan penubuhan. memeluk. perbuatan tingkah laku yang 18 dikatakan penyebab gangguan seksual adalah tingkah laku mengganggu. setiap pekerja organisasi perlu dididik dalam aspek gangguan seksual dan didedahkan kepada Kod Amalan yang telah dihasilkan oleh Kementerian Sumber Manusia. gangguan seksual bermakna "sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan. tingkah laku membuli dan tingkah laku jenayah. satu perundangan. antaranya. Namun . dan dari segi pertuturan pula. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat berbentuk seksual ke atas pekerjanya: atau ii.undang khusus bagi menangani gejala ini. contohnya.

Undang-undang gangguan seksual di Malaysia .L. etika dan integriti. 4. Pengurusan sumber manusia . R. Bhd.my/utusan/archive. 20 pelarasan gaji. Ahmad Shamsul Abd Aziz. Pendidikan dalam pembangunan ekonomi Malaysia: Ke arah sebuah Negara industri maju. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ed. Ed. 2005. 8. 2005.M. Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999 Koontz & Weilhrivh. Yahya Don. 2007. & Rue. & Scarpello.H. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia . isu-isu berbangkit ini perlu ditangani secara sistematik dengan penggemblengan usaha pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ). Compensation decision making .utusan.com. 2006. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.htm&arc=hive 21 June M. Mondy. Bentong: PTS Publication & Distributor Sdn.my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN%20 AWAM. Dlm. Bhd. jaminan kualiti pendidikan.kepincangan pengurusan sumber manusia telah membangkitkan pelbagai isu. Sarimah Hanim Aman Shah. 2007. & Noe. McGraw Hill. Prosiding Pendidikan Negara Abad Ke 21 . 1992. L. Siri Teks Politeknik: Pengurusan sumber manusia . RUJUKAN Ab. Fakulti Pendidikan UKM. Aziz Yusof. Pengurusan sumber manusia di Malaysia . 2006. Abdul Rahim Rashid. 2006. . globalisasi pendidikan. Petaling Jaya: Pearson. Cetak ulang. Beberapa tahun kebelakangan menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa. Omardin Ashaari.W. Gangguan seksual: Pengurusan tingkah laku dan perkembangan gender dalam organisasi . Yahya Don. 2003. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. 2002. Integriti dalam Perkhidmatan Awam . Kepemimpinan pendidikan di Malaysia. T. Berita Harian 16 Julai 2007. Yahya Don. PTS Professional Publishing Sdn. Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun. isu dan pelaksanaan . Faridahwati Mohd Shamsudin et al. Human resource management . Dalam industri pendidikan. New Jersey: Pearson Prentice Hall. New York: McGraw Hill Irwin.asp?y=2005&dt=0819&pub=ut usan_malaysia&sec=muka_hadapan&pg=mh_01. 2003. http://dotsite. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). L. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bergmann. serta pembangunan kerjaya staf.islam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.com/2007/07/bedah-siasat-guru-bermasalah. 1996. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia . latihan dan pembangunan staf. Ed ke-3.W. Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. Ohio: South Western. 2006. Byars. pemberian insentif.I. proses perekrutan dan pemilihan staf. PTS Professional Publishing Sdn.blogspot. 2006. 2006) http://www.pdf (Tuan Asmawi Tuan Omar.html http://www. Ed.G. 1996. seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Poon. Bhd. 2005.gov. Pengurusan sumber manusia: Konsep. teknologi dalam pendidikan. Berita Harian 24 September 2007. Ed ke-2. 9. Bhd. Human resource management . Maimunah Aminuddin 2003 Siri Pengurusan Fajar Bakti: Panduan pengurusan sumber manusia . R. Kamus Dewan 2007. Bhd. Bhd. 16 Okt. Rahmah Ismail & Ishak Yussof. Dlm. Mengurus sumber manusia . Bhd. stres dan burn out serta isu kepemimpinan. V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful