ENAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA

)
1. Bilakan Perdana Menteri Dato· Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? ‡ Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. 2. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? ‡ Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah: I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran) II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) V. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). 3. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan?

‡ Pada 28hb April. 4. Sesungguhnya. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan ‡ Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. Maknanya dalam setiap enam minggu. ‡ Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Setiap NKRA. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang . akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. Berpandukan dengan KPI ini. segala prosedur akan diperkemas. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan ‡ Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru.‡ Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut ‡ KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. ‡ Bukan itu sahaja. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya.

sangat berkesan. 6. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. Malah. akan apakah inisiatif. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah ‡ Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Untuk setiap NKRA. ‡ Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Australia dan Kanada. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. ‡ Puncanya ialah. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. ‡ PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. singkatannya NKRA. . Dengan adanya KPI ini. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. maka segala prosedur akan diperkemas. ‡ Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? ‡ Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. Hatta. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. 5. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. ‡ PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan.

Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. Pulau Pinang dan Johor. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Dalam usaha ini.‡ Oleh yang demikian. iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. Untuk itu. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. Didapati. 2) NKRA yang kedua ² Memerangi rasuah ‡ Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index . kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Seperti mana yang kita semua tahu. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. Selain itu. Selangor.

mesti berfikiran kreatif. ‡ Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. dalam bidang pendidikan. ‡ Oleh itu.mereka. berinovatif. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. generasi muda Malaysia perlu berilmu. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%. Untuk itu. . PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. ‡ Sehubungan dengan itu. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. bagi menangani kemelut ini. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. Justeru. Maka. ‡ Oleh itu. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. 3) NKRA yang ketiga ² Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan ‡ Seperti yang semua maklum. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. ‡ Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. Mahu tidak mahu.

Sehingga Jun 2009 sahaja. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4. sebagai projek perintis. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. Daripada jumlah itu. terdapat hampir 45. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. ‡ Selain itu . ‡ Sehubungan ini juga. 4) NKRA yang keempat ² Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah ‡ PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. Justeru. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai·ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Malah. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. lebih 11. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. kluster. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. Oleh itu.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. Dengan ini. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. sekolah bestari.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. ‡ Sememangnya. Manakala pengesahan status lebih 14. terdiri daripada jenis harian biasa. sebanyak 100 buah sekolah.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berkaitan itu.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia.‡ Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. Mengikut rekod sistem e-kasih. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman . Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi.

bagi tempoh yang sama.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. atas prinsip maslahah umum juga. ‡ Lantaran itu.‡ Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012.000 buah rumah. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. ‡ Manakala di Semenanjung Malaysia pula. Maka. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. ‡ Selanjutnya. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. 5km dari kemudahan jalan berturap. ‡ Pada masa ini. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60.000 buah rumah. ‡ Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masing-masing di sekitar 62%. Jadinya.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. ‡ Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. Justeru. Kerajaan akan membina dan membaik . Sejumlah RM3.

Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. Namun. PM mengumumkan menjelang penghujung 2012. ´ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. Jadi. harus disedari. ‡ Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. tambahan 35 set ´4-car-trainµ akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. Walau apa pun. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat.µ . mapan dan berjangka panjang. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. untuk meningkatkan peratus ini. 6) NKRA yang keenam ² Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana ‡ Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia.pulih sejumlah 50. buat langkah permulaannya. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini.

Oleh itu. pemberian insentif.faktor persekitaran yang mempengaruhi pembangunan sumber manusia itu sendiri. serta pembangunan kerjaya staf. Dalam menangani pelbagai isu yang timbul akibat daripada perubahan-perubahan yang mempengaruhi persekitaran pekerjaan. seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan. sistematik dan strategik yang meliputi pelbagai aspek termasuk perancangan. perkembangan kerjaya. politik. ditambah pula dengan isu-isu berbangkit sedia ada dalam sektor ini. 2000). latihan. seterusnya menjejaskan imej dan reputasi organisasi tersebut. teknologi dalam pendidikan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah asas bagi pembangunan sumber manusia (Norani. Rencana ini menyingkap isu-isu pengurusan sumber manusia yang sering kali timbul dalam sektor pendidikan. pekerja dan masyarakat keseluruhannya. stres dan burn out. aspek disiplin serta ganjaran diperlukan bagi mengelakkan daripada timbulnya beberapa isu yang memudaratkan imej dan reputasi sesebuah institusi itu. tekanan kerja. pelbagai faktor dan implikasi ke atas sesebuah organisasi itu perlu dipertimbangkan. Sektor pendidikan negara juga tidak terlepas daripada tempias globalisasi. etika dan integriti. Fenomena globalisasi ini muncul hasil daripada cantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik yang membolehkan ekonomi. globalisasi pendidikan. Cabaran yang ditampilkan oleh globalisasi. imbuhan dan pelarasan gaji. latihan dan pembangunan staf. Dalam hal ini satu pendekatan pengurusan sumber manusia secara menyeluruh. jaminan kualiti pendidikan.ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTOR PENDIDIKAN Mohd Nasir Kassim Unit Naziran & Kualiti Pendidikan MARA Sakina Shaik Ahmad Yusoff Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. yang menyentuh hampir kesemua aspek kehidupan manusia sejagat. Beberapa dekad kebelakangan ini mempamerkan satu gelombang transformasi yang melanda dunia. seperti faktor dasar. kebajikan pekerja. selain daripada faktor. proses perekrutan dan pemilihan staf. gangguan seksual serta isu kepemimpinan. definisi operasional yang mendokongi tajuk perbincangan iaitu 'Isu-isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan' perlu terlebih dahulu dikupas bagi meletakkan perspektif . implikasi kewangan serta pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi aset utama sesebuah organisasi. Keadaan ekonomi dunia dan persekitaran global jelas memberi kesan tertentu kepada keupayaan negara untuk menangani cabaran pembangunan dan pengurusan sumber manusia. Pendidikan dan pembangunan ekonomi terbukti mempunyai kolerasi yang sangat rapat (Rahmah Ismail & Ishak Yussof. PENGENALAN Sesuatu isu jika tidak ditangani dengan betul dan teliti boleh mengakibatkan kesan dan implikasi yang buruk ke atas sesebuah organisasi. Cabaran yang dihadapi dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan perlu ditangani dengan bijak melalui penggemblengan usaha antara majikan. 1996). Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa. DEFINISI OPERASIONAL Dalam membincangkan pelbagai isu sama ada isu am atau isu semasa dalam dunia pendidikan. budaya dan ideologi sesuatu negara menerobosi sempadan negara lain (Abdul Rahman Embong. Justeru keperluan perubahan dalam membangun dan mengurus sumber manusia merupakan kriteria penting yang berupaya menentukan keupayaan daya saing negara. pengurusan mapan sumber manusia mampu mengatasi sebarang permasalahan dan kesulitan yang 2 disebabkan oleh gelagat dan perlakuan manusia. penilaian prestasi. 2000) Secara langsung fenomena ini memberikan kesan ketara ke atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. yang merentasi pelbagai aspek dalam pendidikan merupakan satu cabaran kepada pengurusan sumber manusia dalam pendidikan. keselamatan dan kesihatan pekerja.

(a) mana-mana tempat di mana pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata. kualiti. Ringkasnya. 'Pendidikan' Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. 'Pengurusan Sumber Manusia' 'Pengurusan sumber manusia' merujuk kepada cara dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi agar selari dan mencapai matlamat organisasi (Faridahwati Mohd Shamsudin et al. c. World Trade Organisation (WTO). atau (b) mana-mana tempat yang diisytiharkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta sebagai bukan institusi pendidikan bagi maksud akta ini. Aziz Yusoff (2006). mengurus dan mengawal elemen penting dalam sesebuah organisasi iaitu individu dalam mencapai objektif organisasi tersebut. orang lazimnya diajar. Berdasarkan Byars & Rue (2006). a. kemahiran atau tenaga kerja bagi mencapai visi. Bagi sesebuah organisasi perniagaan. keuntungan dan ' viability ' ataupun organisasi awam yang mementingkan kualiti perkhidmatan. negara telah melalui pelbagai perubahan persekitaran yang mempunyai impak mendalam ke atas pembangunan. 'sumber manusia' ialah aset terpenting organisasi sama ada organisasi perniagaan yang mengutamakan aspek-aspek produktiviti. 'Pendidikan' merupakan suatu proses pembangunan manusia yang berlaku sepanjang hayat. ASEAN Free Trade Area (AFTA). merupakan suatu aktiviti yang dijalankan dalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasi berorientasikan perniagaan atau perkhidmatan. Dalam konteks organisasi atau institusi. 'institusi pendidikan'. 'Isu' Kamus Dewan (2007) menerangkan bahawa 'isu' ialah "perkara atau persoalan pokok sesuatu perkara".3 yang jelas dan tepat. Manakala Sarimah Hanim pula berpandangan bahawa pengurusan sumber manusia 4 merupakan suatu pendekatan pengurusan strategik yang melibatkan elemen terpenting dalam organisasi iaitu individu yang menyumbangkan idea. bererti "sekolah atau mana-mana tempat lain. 'pengurusan sumber manusia' merujuk pada pendekatan yang diambil oleh sesebuah organisasi dalam merancang. Dalam konteks sumber manusia. kepakaran dan tenaga ke arah pencapaian objektif organisasi. kemelesetan ekonomi dunia serta perkembangan pesat dunia teknologi maklumat dan komunikasi. Definisi-definisi yang perlu dijelaskan ialah 'isu'. b. d. di mana dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi. penyelia. pembentukan pelbagai kemahiran. keberkesanan kos serta kepuasan dan keselesaan pelanggan. Pengilmuan intelek. berdasarkan seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Perubahan-perubahan yang ditampilkan ini memberi kesan yang mendalam ke atas pertumbuhan ekonomi. pembentukan akhlak dan rohani. pelbagai isu telah diketengahkan khususnya yang berhubung kait pembangunan. 'sumber manusia' bagi sesebuah organisasi atau institusi itu merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam menyumbang kepakaran. 2006). perancangan serta pengurusan sumber manusia seperti globalisasi. 'pengurusan sumber manusia' dan 'pendidikan'. kepuasan pelanggan." ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM PENDIDIKAN Dalam tempoh sepuluh tahun yang lepas. 'sumber manusia'. Rumusnya. misi dan objektif sesebuah institusi itu. sama ada di dalam satu kelas atau lebih termasuklah tadika dan pusat pendidikan jarak jauh tetapi tidak termasuk. sumber manusia yang dimilikinya bermula pada peringkat pekerja biasa. 'Sumber Manusia' Berdasarkan Ab. pembangunan . pengurus pertengahan sehingga ke peringkat pengurusan atasan. Isu menampilkan suatu tajuk atau fokus perbincangan yang menjadi buah mulut atau tajuk utama khususnya pihak media massa. 'pengurusan sumber manusia' atau pada satu ketika dahulu dikenali sebagai 'pengurusan personelia' atau pentadbiran personelia'. perancangan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi tonggak sesebuah organisasi. pembinaan kearifan mengharungi kehidupan dalam konteks hubungan insan dan penciptanya berlaku dalam keadaan formal dan tidak formal.

Antara isu yang telah dibangkitkan dalam sektor pendidikan beberapa tahun kebelakangan ini termasuklah (i) isu penilaian prestasi atau insentif dalam pendidikan . kemahiran kakitangan dalam teknologi maklumat. Pada abad ini. (i) pengaruh faktor persekitaran seperti perubahan teknologi dan trend pekerjaan. (iii) penguatkuasaan undang-undang. Malaysia perlu menyediakan segala sumber manusia dan kelengkapan sosialnya agar dapat membentuk satu daya ketahanan budaya yang membolehkannya berinteraksi dan bertindak secara autonomous dalam persekitaran baru ini (Norani. 5 Menteri Sumber Manusia. dan (iv) kemasukan buruh asing yang telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pelbagai kelompok masyarakat. menggariskan empat isu-isu terkini yang merupakan cabaran semasa Negara. (i) Persekitaran pengurusan sumber manusia yang mencakupi pengaruh diversiti. adil dan telus. sistem giliran dalam Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.isu tersebut merangkumi. (xi) etika. 2000). penetapan kuota 8% penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang mengikut Pekeliling yang relevan. dan transformasi pengajian tinggi bagi menjadikan negara hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. (xii) persaraan pekerja. dan (xiii) sistem maklumat. dan kefahaman konsep dan pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan. Isu-Isu Am Pengurusan Sumber Manusia Dalam membicarakan pengurusan sumber manusia secara am. kelemahan pegawai penilai. impak globalisasi. serta (iv) pengeluaran tenaga mahir. penilaian prestasi tidak dilaksanakan mengikut jadual seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling yang berkenaan. penilaian prestasi tidak dibuat secara objektif. Fong Chan Onn. (ix) keganasan di tempat kerja. keadilan pekerja. isu-isu semasa yang berbangkit berhubung kait pengurusan sumber manusia pula termasuklah. yang merangkumi. (iv) latihan dan pembangunan pekerja. (ii) persekitaran perundangan. yang merangkumi pencapaian perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia. dalam ucapan beliau di Persidangan Perancangan Strategik Kementerian Sumber Manusia pada September 2004. dan kekurangan infrastruktur fizikal (komputer/peralatan) dan infrastruktur bukan fizikal (perisian teknologi maklumat & komunikasi). Namun dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan. Isu-Isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Dalam usaha menangani cabaran globalisasi dalam sektor pendidikan. isu-isu berbangkit ini perlu diberikan perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab. (vi) penilaian prestasi. (x) gangguan seksual di tempat kerja. (vii) pengurusan pampasan dan faedah. yang merangkumi. pencapaian daya saing dan daya tahan global. June (2006). keefisienan sistem pertukaran guru atas talian. (viii) kesihatan dan keselamatan pekerja. Pengurusan sumber manusia dalam pendidikan dahulu dan kini telah membangkitkan pelbagai isu yang menyentuh pelbagai aspek perkhidmatan dalam pendidikan. perubahanperubahan ini telah menimbulkan pelbagai isu terkini yang memerlukan semakan semula beberapa dasar dan peraturan.sosial serta perundangan negara. (ii) keperluan kepada penggubalan serta pindaan undang-undang dan peraturan kerajaan yang relevan. adalah amat penting untuk menjadikan rakyat Malaysia lebih produktif dalam 6 persekitaran ekonomi baru. Dalam aspek pengurusan sumber manusia. (iv) isu jaminan kualiti pendidikan . keprihatinan terhadap isu etika. kekurangan tenaga kerja mahir. Isu. (iii) isu teknologi dalam pendidikan . (ii) ' delivery system '. Isu-isu tersebut ialah (i) isu mengurangkan pergantungan terhadap pekerja asing. (iii) perekrutan dan pemilihan pekerja. (iii) pengaruh globalisasi. (v) pembangunan kerjaya pekerja. pengaruh perubahan. Ab. yang merangkumi isu-isu berhubung Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020 dan Pengurusan Kualiti Menyeluruh . Dalam konteks persekitaran global masa kini. (ii) isu globalisasi pendidikan . YB Datuk Wira Dr. Aziz Yusof (2006). Sarimah Hanim (2006) dan Maimunah Aminuddin (2003) menyenaraikan beberapa isu berbangkit sedia ada yang berhubung kait pengurusan sumber manusia dalam organisasi.

tiada tindakan susulan di tempat pelatih.646(61%) 345. Isu-isu semasa ini membentuk cabaran yang memerlukan penyelesaian yang bijak dalam memastikan imej industri pendidikan tidak tercemar. Rentetan kepada senario ini akan menjurus kepada permasalahan sosiobudaya seperti peningkatan wanita profesional yang tidak berkahwin memandangkan perbezaan latar belakang pendidikan antara lelaki dan wanita.996(56%) 36. Kesan daripada dominasi pelajar wanita dalam institusi pendidikan seterusnya akan mengakibatkan penguasaan wanita dalam pasaran pekerjaan. dan persaraan serta latihan yang diperlukan sebelum persaraan. Namun bagi beberapa pihak lain perkembangan ini dilihat sebagai suatu perkembangan positif daripada aspek persaingan dalam membentuk sebuah negara maju. Era pasca kemerdekaan menyaksikan satu anjakan dalam tanggapan masyarakat mengenai perolehan ilmu bagi kemajuan diri.017(65%) Pelajar IPTA 126. 7 contoh. pembentukan polisi dan objektif latihan memerlukan maklum balas daripada semua kakitangan. kekurangan data dan maklumat pendidikan. Datuk Mohd Nadzmi Salleh (Berita Harian.494(44%) Kakitangan Sektor Awam Kumpulan Pengurusan Tertinggi 1. disiplin pekerja.451(34%) Guru Sekolah Rendah 62.( Total Quality Management (TQM)) dan Persijilan ISO ( International Organisation for Standardisation ). kemahiran diajar tidak berkaitan dengan masalah. kriteria yang dijadikan asas kenaikan pangkat. Jadual 1 Perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006 Perbandingan Lelaki Wanita Pengetua 1. dan masalah peruntukan bagi program latihan yang tidak mencukupi. Kini senario berlawanan menakluki persada ilmu iaitu pelajar wanita jelas menguasai kampus institusi pengajian tinggi tempatan dengan jumlah majoriti di institusi pengajian tinggi awam. termasuklah: Ketidakseimbangan Gender Dalam Pendidikan Senario sebelum kemerdekaan menyaksikan bidang pendidikan dikuasai oleh kaum lelaki. penilaian berorientasikan kerjaya.836(38%) 204.207(48%) 132. Dalam menangani isu ketidakseimbangan gender ini. yang merangkumi.439(33%) 128.085(55%) 900(45%) Guru Besar 4.713(35%) 89. Jadual 1 menunjukkan perbandingan ketidakseimbangan lelaki dan wanita dalam pelbagai sektor sehingga 2006. bagi sesetengah pihak. 24 September 2007) dalam sektor awam. pertukaran tempat bertugas. 24 September 2007) menyarankan agar Kerajaan lebih berani melakukan perubahan bagi mengimbangi jumlah kemasukan pelajar ke institusi pengajian . unjuran keperluan guru. pengurusan kerjaya. pembangunan kurikulum. dan (vii) isu pembangunan kerjaya pekerja .329(61%) 3. dikhuatiri menjejaskan institusi kekeluargaan dan kestabilan sosiobudaya. contohnya. Isu-Isu Semasa Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu dibangkitkan dalam dunia pendidikan. analisis organisasi yang tidak mencukupi sebelum pelaksanaan.423(39%) Pelajar Politeknik 46.364(39%) Sumber: Berita Harian 24 September 2007 8 Senario ketidakseimbangan gender atau isu dominasi ini.189(62%) Pelajar Kedoktoran 5. (v) isu perekrutan dan pemilihan staf . pelatih yang tidak bermotivasi. Malahan berdasarkan statistik tahun 2006 (Berita Harian. yang merangkumi. sementara kaum wanita dipinggirkan dalam perjuangan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. yang merangkumi.837(52%) Kumpulan Sokongan 541.864(66%) 2. Bidang perguruan contohnya menyaksikan jumlah guru wanita di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara jauh lebih tinggi iaitu melebihi 65% berbanding lelaki. dan penempatan dan pertukaran guru. latihan dan pembangunan kerjaya. pekerja wanita kini sudah menguasai kategori Kumpulan Pengurusan dan Profesional iaitu 52% berbanding lelaki 48%.304(75%) 425(25%) Kumpulan Pengurusan dan Profesional 121.955(67%) Guru Sekolah Menengah 48. masalah impak latihan. Antara isu semasa yang hangat mendapat liputan media massa. (vi) isu latihan dan pembangunan staf . perekrutan dan pemilihan guru. kurangnya sokongan pengurusan.

ii. beliau mencadangkan sistem kuota digunakan dalam beberapa bidang kritikal supaya lebih ramai lelaki dapat menyertai bidang seperti pertanian. membantu menarik pekerja baru untuk bekerja dengan organisasi. Profesor Datuk Seri Dr Ibrahim Abu Shah (Berita Harian . Beliau berkata walaupun IPT melahirkan terlalu ramai graduan perempuan. 10 Imbuhan Imbuhan merupakan daya penarik sama ada bagi mereka yang inginkan sesuatu pekerjaan atau bagi memotivasikan para pekerja dalam sesebuah organisasi. 24 September 2007). dan viii. Menghapuskan sistem sekolah campuran di peringkat rendah. Nik Mustapha Abdullah (Berita Harian. iii. Memberi mata tambahan atau sistem merit pemberat untuk pelajar lelaki.tinggi (IPT). berdasarkan senario pada masa kini. Sistem sekolah campuran yang menggabungkan pelajar lelaki dan perempuan dalam kelas yang sama menyebabkan guru menggunakan pendekatan yang sama sedangkan kedua-dua kumpulan jantina ini memerlukan pendekatan yang berbeza.24 9 September 2007). Prof. Sistem merit tidak boleh dijadikan syarat utama kemasukan ke IPT. Sharifah Hapsah Syed Shahabudin (Berita Harian. Oleh yang demikian beliau mencadangkan supaya sistem penilaian secara merit tidak boleh dijadikan syarat utama pemilihan pelajar ke IPT. antara cadangan yang boleh dikemukakan termasuklah (Berita Harian. Oleh itu. vii. Naib Canselor Universiti Putra Malaysia. ii. Profesor Datuk Aminah Ayob (Berita Harian. termasuk menghapuskan sistem persekolahan bercampur di peringkat rendah bagi merintis pendekatan lebih sesuai digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Metodologi pengajaran perlu disesuaikan dengan kelompok pelajar disebabkan perbezaan penerimaan antara pelajar lelaki dengan wanita. Bilangan pelajar dalam sesebuah kelas di sekolah harus dikecilkan. Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) pula. Profesor Datuk Dr. 24 September 2007): i. kejuruteraan dan pelbagai bidang lain yang memerlukan tenaga serta masa yang maksimum. membantu mengekalkan pekerja sedia . vi. Mewujudkan sistem kuota bagi jurusan teknikal bagi membendung dominasi wanita dalam bidang yang dianggap lebih sesuai bagi lelaki. Baginya masyarakat tidak perlu bimbang dengan senario terbabit kerana ini menunjukkan wanita pada masa kini sudah diberi peluang untuk menceburi pelbagai bidang sedangkan sudah berdekad lamanya lelaki menguasai semua bidang. Menurut Maimunah Aminuddin (2003) antara kebaikan memberi imbuhan kepada pekerja termasuklah: i. 24 September 2007) berpendapat masa depan institusi kekeluargaan dan sosiobudaya negara bakal berdepan dengan masalah besar jika ketidakseimbangan dalam kemasukan pelajar lelaki dan wanita ke IPT tidak ditangani segera. Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). hakikat yang tidak boleh diketepikan ialah hak memilih pekerjaan tetap di tangan majikan dan jika mereka tidak ada pilihan lantaran kekurangan graduan lelaki tidak mustahil majikan akan beralih perhatian kepada tenaga profesional dari luar negara. berkata ketidakseimbangan pelajar di IPT akan membawa implikasi negatif kepada kedua-dua kumpulan jantina kerana majikan lebih cenderung mengambil pekerja lelaki sekali gus menyebabkan lebih ramai graduan menganggur kerana tidak diambil bekerja. iv. Dalam menangani permasalahan ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan dewasa ini. 24 September 2007). Beliau menyifatkan perkembangan dalam jumlah kemasukan lebih ramai pelajar wanita di IPT sebagai petanda baik bagi mengimbangi jumlah profesional di sektor pekerjaan yang selama ini dikuasai lelaki. Beliau juga membayangkan. Namun pandangan yang berbeza dilontarkan oleh Naib Canselor UKM. pula berkata sistem meritokrasi yang diamalkan sekarang menjadi punca ketidakseimbangan antara pelajar lelaki dan perempuan di IPT tempatan. Guru perlu mengambil kira soal kematangan dan psikologi dalam pendekatan pengajaran. v. Datuk Dr. Menyeimbangkan bilangan guru lelaki di sekolah dan institusi pengajian tinggi. tidak mustahil pelbagai sektor termasuk institusi kekeluargaan akan dipimpin oleh wanita satu hari nanti.

Pemampatan gaji merupakan suatu situasi yang wujud apabila pekerja memberi tanggapan bahawa perbezaan gaji antara mereka (sama ada pekerja gred lebih tinggi atau lebih rendah daripada mereka) terlalu kecil (Zafir dan Fazilah. Amat penting untuk menentukan bahawa imbuhan yang diberikan sebagai balasan perkhidmatan adalah mencukupi. Oleh sebab tiada satu peruntukan undang-undang yang menetapkan gaji atau upah minimum pekerja di Malaysia. Keadilan atau ekuiti luaran bermaksud pekerja dalam organisasi dibayar pada kadar yang sama dengan pekerja lain dalam organisasi lain yang melakukan tugas yang sama. berhubung dan bertindak. Menurut Moa Tze Tung. ii. Bagi Mondy & Noe (2005). Keadilan bermaksud tanggapan pekerja bahawa mereka dilayan secara adil. pemimpin yang berkesan adalah 'jinak seperti kucing dan garang seperti harimau'. menggugat produktiviti organisasi dengan cara ponteng kerja. Pelarasan gaji kakitangan awam yang telah diumumkan oleh Kerajaan pada pertengahan tahun 2007 telah membangkitkan isu pemampatan 11 gaji. maka organisasi berhak menetapkan kadar gaji atau upah untuk pekerjanya (Faridahwati Mohd Shamsudin et al. Kepentingan imbuhan yang paling utama ialah dapat mempengaruhi pekerja untuk membentuk tingkah laku yang dikehendaki oleh organisasi (Bergmann et al. Jika pekerja tidak berpuas hati dengan imbuhan yang diterima. Kepemimpinan Pengurusan sumber manusia berkait rapat dengan isu kepemimpinan. Stail kepemimpinan haruslah menjurus kepada usaha meningkatkan produktiviti kecemerlangan sehingga akhirnya mencapai zero defect . 2006). 2003). Imbuhan yang paling biasa diharapkan oleh pekerja ialah ganjaran wang ringgit. Isu ini telah dilaporkan secara meluas dalam media massa. menyelia. melaksana. meningkatkan semangat para pekerja yang dapat menyumbang kepada produktiviti yang lebih tinggi. salah satu aspek penting dalam pentadbiran imbuhan yang perlu diambil kira ialah keadilan atau ekuiti dalam pemberian imbuhan. Pengurusan yang baik bermula daripada pemimpin yang bijak merancang. Dalam menyelesaikan isu pemampatan gaji ini. Dasar imbuhan atau bayaran oleh organisasi adalah penting kerana ini akan menjadi asas pembangunan sistem imbuhan untuk tujuan penyelarasan.. ketekalan dan keadilan dalam organisasi.. Gaji atau upah merupakan balasan asas yang diterima oleh pekerja atas sumbangan yang diberikan. beberapa cadangan yang boleh diusulkan termasuklah (Berita Harian. Oleh itu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) perlu membuat memorandum kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyemak semua anomali pelarasan gaji yang berbangkit.ada dalam organsiasi. melengah-lengahkan kerja atau tidak hadir kerja. mereka boleh melancarkan mogok. 16 Julai 2007): i. dan iii. dan iii. Polisi Kementerian Pelajaran dalam menggalakkan peningkatan kualiti akademik perlu diselaraskan dengan polisi pelarasan atau kenaikan ganjaran dan pangkat. Terdapat perbezaan gaji yang ketara antara guru sedemikian dengan guru yang tidak menyambung pelajaran. Formula pelarasan gaji yang diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bagi pelarasan gaji telah dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap guru yang mula berkhidmat sebagai guru bukan siswazah tetapi kemudiannya melanjutkan pelajaran dan dilantik sebagai guru siswazah. Hal ini selaras dengan Wawasan Pendidikan yang mahu mencapai empowerment dengan tujuan mengubah cara berfikir. Tanggapan ini selalunya dibangkitkan oleh pekerja yang sudah lama berkhidmat atau mempunyai kelayakan akademik yang lebih tinggi tetapi menerima imbuhan yang lebih rendah. . seseorang pemimpin perlu mempunyai keseimbangan emosi dan perasaan. Perkara sebaliknya akan mengakibatkan pelbagai kesan negatif terhadap organisasi. melalui Kesatuan Sekerja. bekerja. Terdapat dua jenis keadilan iaitu keadilan luaran dan keadilan dalaman. Jawatankuasa khas perlu ditubuhkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam bagi menyelesaikan isu ini. 2002). mengurus. mengurus dan mengawal atau memantau pengimplementasi an sesuatu yang telah dirancang dan sumber-sumber di bawah kawalannya.

(Tuan Asmawi. Konsep Perkhidmatan Cemerlang. dan memastikan pekerja bekerja mengikut kebolehan. Dasar Pandang Ke Timur. kepemimpinan melibatkan pengaruh iaitu kebolehan mengubah sikap dan tindakan subordinat dengan menggunakan pelbagai teknik dalam mempengaruhi individu lain. kegagalan menguruskan sumber manusia dengan baik dalam pendidikan akan mendatangkan pelbagai implikasi negatif yang dalam jangka masa panjang bakal menggugat industri pendidikan negara. yang membawa pengertian menyeluruh pengamalan dan nilai-nilai akhlak yang diperlihatkan dalam diri Rasulullah S. Kepimpinan pendidikan merangkumi semua aktiviti. Antara dokumen yang relevan termasuklah: i.W. pegangan teguh. iv. dan viii. 13 Etika Dan Integriti Pekerja Berdasarkan Ab. Dalam sektor perkhidmatan awam pelbagai dasar. etika dalam erti kata sebenarnya ialah persoalan moral yang membicarakan betul atau salah. Teras Perkhidmatan Awam. v. Dalam konteks sekolah. kemahiran. senggaraan infrastruktur fizikal dan bukan fizikal yang tidak teratur. Etika dalam pengurusan bermaksud menerapkan nilai-nilai moral seperti disiplin. Berdasarkan Koontz & Weilhrivh (1992). menggalakkan penggunaan langkah-langkah yang serupa. memberitahu pekerja apa yang diharapkan daripada mereka. 2007). Oleh itu. 2007). iii. dan v. Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran. Gerakan Budaya Kerja Cemerlang. sikap dan pengetahuan yang mencerminkan kebolehan dan kesediaan untuk mempengaruhi. menekankan had waktu perjumpaan. Kepemimpinan sekolah. 12 menjalinkan saluran komunikasi. amanah. Pemimpin akan menugaskan pekerja dengan tugasan tertentu. Para pengetua perlu diberi pendedahan mengenai ilmu kepemimpinan instruksional sebagai persediaan untuk mentadbir dan mengurus sekolah (Yahya Don. vii. mengubah sikap dan tingkah laku subordinat atau orang bawahan seperti guru supaya bersetuju melaksanakan program-program dan melakukan perubahan bagi mencapai matlamat sekolah (Yahya Don. Pengetua yang cemerlang perlu bijak mengarah dan mengurus sumber manusia yang berada di bawah tanggungjawabnya. tatasusila. proses pembelajaran dan pengajaran yang sering terganggu. garis panduan. Ciri dan kualiti integriti mengandungi unsur-unsur ' wholeness ' (kewujudan secara bersepadu sebagai keseluruhan) pada diri individu atau organisasi. Aziz Yusof (2006). polisi dan segala unsur positif yang dapat membantu pengurus menjalankan tanggungjawab dengan berkesan. vi. peraturan. Kejayaan sekolah banyak bergantung pada kepemimpinan pengetuanya. menggariskan hubungan dengan orang bawahan dan menilai prestasi kumpulan kerja. ii.Dalam mengurus sumber manusia. dan perkara yang perlu dibuat atau ditinggalkan. menurut Omardin Ashaari (1996) adalah proses pengetua mendapatkan kerjasama individu yang bertugas di bawah arahannya dalam menuju ke arah penyempurnaan matlamat. mukmin yang bertaqwa. Kepimpinan Melalui Teladan. konsep kepemimpinan sekolah boleh didefinisikan sebagai keupayaan mempengaruhi. Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti. Tujuan etika perkhidmatan awam adalah untuk: i. mengatur dan menyelenggara tugasan. Kegagalan mengurus sumber manusia dengan baik dalam pendidikan membangkitkan pelbagai isu. peraturan. setia. memotivasikan. benar atau tidak. dan sebagainya. pemimpin harus memberikan tumpuan kepada matlamat organisasi. peribadi mulia. mengekalkan piawai prestasi yang jelas. Tonggak 12 Perkhidmatan Awam. Integriti ialah satu kualiti dan ciri positif yang wujud secara keseluruhan pada individu dan organisasi. perlakuan. ii. menugaskan kerja. . iii. integriti bersesuaian dengan sifat-sifat benar. pekeliling dan garis panduan telah digubal bagi memastikan etika dan integriti dihayati oleh penjawat awam. penggunaan dan pengagihan sumber yang tidak optimum. iv. masalah etika dan integriti. ii.A. Dalam akhlak Islam. menggerakkan. antaranya: i. persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. 2006). membimbing dan melatih individu ke arah mencapai objektif organisasi. peribadi teguh. meningkatkan mutu perkhidmatan awam.

Nutraliti . Ada juga guru tertekan kerana gaji dan kemudahan dinikmati tidak setimpal dengan tanggungjawab yang perlu dipikul.Adil . dedikasi dalam perkhidmatan awam. satu demi satu kejadian salah laku guru terhadap murid kebelakangan ini menimbulkan kebimbangan masyarakat dan memerlukan tindakan segera serta menyeluruh oleh kerajaan bagi menyekat sindrom 'cikgu ganas' ini daripada terus berlaku. telus dalam perkhidmatan awam.Kejujuran Intelektual .Bekerjasama .memelihara kepercayaan awam. Rajah 1 Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam Dalam membincangkan persoalan etika dan integriti penjawat awam dalam pendidikan. Terdapat guru tidak berminat menjadi guru. mewujudkan suasana sihat dan cekap.Berani . Sibu. akhbar Berita Harian telah melaporkan bahawa seorang guru warden wanita Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan. Pada bulan Julai 2007.Tekun Sederhana 2 . NILAI PERIBADI ASAS Amanah . ditahan kerana disyaki menghisap dadah NILAI & ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 1. sedangkan pada masa sama mereka juga harus menunaikan tanggungjawab lain. bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan. iii. seterusnya mencadangkan jalan penyelesaian. tetapi terpaksa menjadi guru sehingga mereka melaksanakan tanggungjawab secara sesuka hati. Sepanjang bulan Julai 2007. Menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi menyelidik punca dan mencadangkan penyelesaian kepada salah laku guru di sekolah. Dalam mengatasi pelbagai masalah etika yang berbangkit dalam pendidikan. Profesor Madya Mohd Ali Hassan. ikhlas dalam perkhidmatan awam. berdisiplin dalam perkhidmatan awam. Apa yang berlaku dikhuatiri mengganggu pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. terutama menguruskan keluarga sendiri. iv.Syura (Mesyuarat ) 4. banyak faktor mendorong guru bertindak ganas sehingga tergamak mencederakan murid. vi. Memastikan guru-guru yang dilantik untuk memikul tanggungjawab tambahan diberi latihan yang relevan dengan . temasuklah: i. NILAI-NILAI PROFESIONALISME .Bersih . 14 Nilai murni yang telah digariskan dalam perkhidmatan awam adalah: i. NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN . telah terbabit merendam 200 pelajar perempuan dalam kolam.islam. membentuk sikap dan pembawaan yang sesuai dengan Rukun Negara.Berbudi mulia Bersabar . Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional. termasuk kes guru menghadapi pertuduhan mencabul pelajar.my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN% 20AWAM..Bertaqwa Sumber: http://www. beberapa cadangan boleh dikemukakan sebagai kaedah membendung gejala ini daripada berleluasa. suruhanjaya itu perlu bertanggungjawab mengkaji segala masalah berkaitan kerjaya perguruan dan pada masa sama menyiasat semua kes yang berlaku bagi mendapat gambaran sebenar. Menurutnya lagi.Tanggungjawab . terutama teras kelima iaitu memartabatkan profesion perguruan. mengeratkan hubungan sesama kakitangan.Ikhlas .gov. NILAI KEPIMPINAN .Kualiti 6 .Produktiviti.Beriman .Akauntabiliti -Berkecuali 5 . amanah dalam menjalankan tugas. v.pdf 15 manakala Februari lalu seorang guru wanita didakwa mengetuk kepala pelajarnya dengan kasut tumit tinggi. Katanya. dan vii.Kreativiti . v.Inovasi Integriti .Berdisiplin .Dedikasi . berkata satu suruhanjaya khas sepatutnya ditubuhkan kerana masalah membabitkan guru tidak boleh dipandang remeh memandangkan perkara ini berkaitan barisan yang membentuk generasi masa depan. Hal ini kerana kebelakangan ini banyak aktiviti atau program yang harus mereka selia dan hadiri di sekolah. NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI . NILAI-NILAI KEAGAMAAN Bersyukur .Berilmu . terdapat sekurang-kurangnya enam kejadian mengenai salah laku guru dilaporkan media. iii. Faktor paling utama ialah dibelenggu tekanan. adil dalam pelantikan ii. memupuk tanggungjawab bersama. iv. dan vi. ii.Bersopan santun -Peramah 3.

dalam menangani permasalahan stres dan burn out ini. Gangguan Seksual Menurut Persatuan Pergerakan Wanita (Awam) terdapat dua jenis gangguan . terdapat banyak idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru.peranan dan tanggungjawab tersebut. Bebanan ini terus berlaku dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid. para guru juga berhadapan dengan masalah ' burn out '. and irritability . Selain itu. especially with the stress in classes and the problems with undisciplined students. Keletihan yang kronik . Menurut Beat Zemp. Mempelbagaikan latihan 'kerjaya' dengan memasukkan aspek psikologi ke dalam latihan. walaupun kedengaran pelik tetapi semua pihak harus menerima hakikat bahawa masalah yang dihadapi oleh golongan guru menjurus kepada tekanan mental dan emosi berbanding fizikal. Tekanan Kerja / Isu Stres Dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan.criticism for putting up with the demands ). vi. Pada tahun 2005. Menurut beliau lagi. Sakit kepala yang kerap dan gangguan gastric ( Frequent headaches and gastrointestinal disturbances ). Menurut Presiden NUTP. Aduan mereka ini telah menyebabkan Kesatuan Perguruan dan pakar-pakar pendidikan berusaha mencari kaedah untuk menangani situasi tersebut. iv. sering kali pekerja dibebani dengan tugas dan tanggungjawab tambahan. tiredness. x. Pelajar-pelajar semakin cerdik berbanding guru ekoran akses pendidikan yang semakin canggih dan meluas. Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat dan menyeronokkan. Semput ( Shortness of breath ). contoh. projek banyak tetapi guru sedikit. Masalah disiplin pelajar yang semakin sukar dikawal termasuk melibatkan keselamatan guru. " There 17 is a lot of dissatisfaction among teachers with their profession. kursus motivasi. Ismail Nihat. Harapan ibu bapa terlalu tinggi kepada guru kerana sering mahukan pencapaian terbaik pelajar. Jabatan Pendidikan Negeri atau di peringkat Kementerian. Cynicism. keletihan. Oleh itu." Permasalahan burn out mempunyai petandapetanda awal seperti berikut: i. ix. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) mendakwa tahap stres dalam kalangan guru di negara ini semakin menjadijadi dan membimbangkan ekoran bebanan tugas yang meningkat. viii. a sense of being physically run down ). dan 16 v. v. Also the duties outside lessons are increasing and have reached a critical level now . beliau menggariskan beberapa faktor yang menyebabkan stres dalam kalangan guru iaitu: i. beberapa cadangan yang telah diusulkan boleh diambil kira. Kritikan kendiri kerana bertahan dengan tuntutan tersebut ( Self. iv. Selain stres diakibatkan oleh tekanan kerja. Kemarahan terhadap mereka yang membuat tuntutan ( Anger at those making demands ).kepenatan. xi. seterusnya menjejaskan keupayaan dan kepercayaan mereka terhadap diri sendiri untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang cemerlang dan berkualiti. dan xiii. Kekurangan tidur dan kemurungan ( Sleeplessness and depression ). Prasangka ( Suspiciousness ). Ketua Kesatuan Perguruan terbesar di Switzerland. Perasaan dicerobohi ( A sense of being besieged ). perasaan telah digunakan secara fizikal ( Chronic fatigue . masalah burn out ini juga dialami oleh sejumlah besar guru di Switzerland berpunca daripada pelajar dan peningkatan beban kerja pentadbiran. 'Meletup' dengan mudah terhadap sesuatu perkara ( Exploding easily at seemingly inconsequential things ). Perasaan tidak bermaya ( Feelings of helplessness ). iii. Peningkatan darjah pengambilan risiko ( Increased degree of risk taking ) Tidak dapat dinafikan bahawa permasalahan stres atau burn out berupaya mengakibatkan isu-isu berhubung kait etika dan integriti. negativity. vii. xii. Secara perbandingan. ii.exhaustion. ii. iii. guru-guru kini terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Kehilangan atau pertambahan berat badan ( Weight loss or gain ). bimbingan kaunseling dan sebagainya. Memastikan pengagihan tugas yang seimbang dalam kalangan guru. Beliau mengatakan bahawa apabila ada pegawai baru di Pejabat Pendidikan Daerah (PPD). iii.

(i) gangguan seksual berbentuk ugutan. setiap pekerja organisasi perlu dididik dalam aspek gangguan seksual dan didedahkan kepada Kod Amalan yang telah dihasilkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Peruntukan yang ada setakat ini hanya meletakkan kesalahan gangguan seksual sebagai satu kesalahan jenayah di bawah Kanun Keseksaan (Ahmad Shamsul Abd Aziz. suasana dan ancaman ini berlaku bukanlah disebabkan oleh faktor pelaku menunjukkan kekuasaannya atau hak mengawal tetapi lebih kepada gangguan yang bersifat lucah dan mangsa benar-benar terganggu akibat daripada tingkah laku tersebut. selain bercanggah dengan undang-undang. badan-badan tertentu boleh bekerjasama dalam memastikan gangguan seksual dapat dicegah. satu perundangan. merangkumi komen atau hinaan berbentuk seksual termasuk bersiul. (Ab. memandangkan Kod Amalan tersebut hanyalah merupakan satu garis panduan dan tiadanya satu undang. dan (ii) gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi. Kesatuan Perguruan. psikologi atau fizikal: i. Gangguan seksual. tingkah laku membuli dan tingkah laku jenayah. Selain itu setiap organisasi perlu mewujudkan sendiri garis panduan menangani permasalahan seperti ini. Selain itu. Aziz Yusof. Realitinya. 2006). Namun mangsa harus dapat membezakan antara tingkah laku yang bersifat gurauan dan tingkah laku yang menimbulkan ancaman kerana suasana gurau senda dan usik-mengusik sentiasa berlaku dalam kehidupan harian. Tingkah laku ini juga boleh berlaku antara sesama pekerja. gangguan seksual merupakan satu permasalahan organisasi yang mencemarkan imej organisasi tersebut. tingkah laku destruktif. atas sebab yang munasabah. atau 19 penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan pekerjaannya. mempunyai implikasi besar ke atas produktiviti sesebuah organisasi seterusnya pembangunan ekonomi negara. Berdasarkan Perkara 4 Kod Amalan ini. tiada suatu undang-undang khusus yang mendefinisikan perkataan gangguan seksual di negara ini. atas sebab yang munasabah. dan dari segi pertuturan pula. Akta-akta khusus yang memperuntukkan tentang pekerja dan pekerjaan tidak mengandungi peruntukan khas tentang gangguan seksual." Perkara 5 pula menyatakan bahawa gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu. Namun . gangguan seksual bermakna "sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan. pihak polis dan mahkamah. visual. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat berbentuk seksual ke atas pekerjanya: atau ii. Gangguan seksual di tempat kerja boleh berlaku dalam keadaan golongan yang berjawatan tinggi menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh terhadap pekerja bawahannya. Dalam era globalisasi. yang. Sesungguhnya pengurusan sumber manusia berupaya memastikan kelestarian sesebuah organisasi itu.undang khusus bagi menangani gejala ini. pembentukan dan pelaksanaan satu mekanisme dalaman bagi menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. perbuatan tingkah laku yang 18 dikatakan penyebab gangguan seksual adalah tingkah laku mengganggu. Kementerian Sumber Manusia telah mengeluarkan satu kod amalan iaitu Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja pada tahun 1999 sebagai garis panduan penubuhan. bukan lisan. persoalan daya saing dan daya tahan sesebuah organisasi menjadi fokus masa kini. Namun di negara ini. memeluk. memegang dan mencubit. Tingkah laku yang tidak bermoral ini menyebabkan tekanan mental dan emosi kepada mangsa di tempat kerja. KESIMPULAN Sumber manusia merupakan aset terpenting dalam sesebuah organisasi. Di Malaysia. antaranya. contohnya. yang. boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai satu pencabulan maruah.seksual iaitu dari segi fizikal seperti meraba. 2005). tingkah laku agresif. Dalam menangani permasalahan gangguan seksual ini. Namun dalam membendung masalah ini. Jabatan Buruh. Akta Gangguan Seksual perlulah digubal. Menurut Abd Rahim (2003).

2007.I. Pengurusan sumber manusia: Konsep. Faridahwati Mohd Shamsudin et al. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pengurusan sumber manusia di Malaysia .asp?y=2005&dt=0819&pub=ut usan_malaysia&sec=muka_hadapan&pg=mh_01.kepincangan pengurusan sumber manusia telah membangkitkan pelbagai isu. . Kepemimpinan pendidikan di Malaysia . Dlm.htm&arc=hive 21 June M. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 9. Pengurusan sumber manusia . Rahmah Ismail & Ishak Yussof. globalisasi pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. V. 16 Okt. Berita Harian 16 Julai 2007. Bhd.W. Beberapa tahun kebelakangan menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan menerima liputan meluas media massa.utusan.L. 2005. & Rue. 2006.html http://www. Ed ke-3. http://dotsite. Ahmad Shamsul Abd Aziz. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8.M. Aziz Yusof. Byars. Ed. Ed ke-2. Integriti dalam Perkhidmatan Awam . 2006.Poon. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. McGraw Hill.G. Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia .com/2007/07/bedah-siasat-guru-bermasalah. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Bergmann. Cetak ulang. L. Bhd. Petaling Jaya: Pearson. Bhd.my/utusan/archive. 1996. Pendidikan dalam pembangunan ekonomi Malaysia: Ke arah sebuah Negara industri maju.com. Siri Teks Politeknik: Pengurusan sumber manusia . jaminan kualiti pendidikan. isu dan pelaksanaan . 2006. Maimunah Aminuddin 2003 Siri Pengurusan Fajar Bakti: Panduan pengurusan sumber manusia . Omardin Ashaari. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Kepemimpinan pendidikan di Malaysia. Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun.blogspot. New York: McGraw Hill Irwin. Yahya Don. T.islam. RUJUKAN Ab.H. R. isu-isu berbangkit ini perlu ditangani secara sistematik dengan penggemblengan usaha pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ). & Scarpello. Prosiding Pendidikan Negara Abad Ke 21 . Mondy. 2003. Compensation decision making . Yahya Don. 2005. 20 pelarasan gaji. proses perekrutan dan pemilihan staf.W. Bhd. Dlm. Bhd. Human resource management . Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999 Koontz & Weilhrivh. serta pembangunan kerjaya staf. Sarimah Hanim Aman Shah. Bhd. Yahya Don. etika dan integriti. Gangguan seksual: Pengurusan tingkah laku dan perkembangan gender dalam organisasi . 2002. Kamus Dewan 2007. 1992.my/pipa/dev/INTEGRITI%20PERKHIDMATAN%20 AWAM. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). teknologi dalam pendidikan. R.pdf (Tuan Asmawi Tuan Omar. Abdul Rahim Rashid.gov. stres dan burn out serta isu kepemimpinan. 4. Bhd. Ed. Ed. Undang-undang gangguan seksual di Malaysia . 2006. L. PTS Professional Publishing Sdn. 2006. latihan dan pembangunan staf. PTS Professional Publishing Sdn. Mengurus sumber manusia . PTS Professional Publishing Sdn. 2007. seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan. pemberian insentif. & Noe. 2006) http://www. 2005. Fakulti Pendidikan UKM. 2003. Bentong: PTS Publication & Distributor Sdn. Human resource management . Ohio: South Western. Berita Harian 24 September 2007. Dalam industri pendidikan. 1996.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful