20 sifat wajib ALLAH dan penjelasannya

1. Wujud : Artinya Ada 2. Qidam : Artinya Sedia 3. Baqa¶ : Artinya Kekal 4. Mukhalafatuhu Ta¶ala Lilhawadith. Artinya : Bersalahan Allah Ta¶ala dengan segala yang baharu. 5. Qiyamuhu Ta¶ala Binafsihi : Artinya : Berdiri Allah Ta¶ala dengan sendirinya . 6. Wahdaniyyah. Artinya : Esa Allah Ta¶ala pada zat, pada sifat & pada perbuatan. 7. Al ± Qudrah : Artinya : Kuasa qudrah Allah SWT. 8. Iradah : Artinya : Menghendaki Allah Ta¶ala. 9. µIlmu : Artinya : Mengetahui Allah Ta¶ala . 10. Hayat . Artinya : Hidup Allah Ta¶ala.. 11. Sama¶ : Artinya : Mendengar Allah Ta¶ala. 12. Bashar : Artinya : Melihat Allah Ta¶ala . 13 .Kalam : Artinya : Berkata-kata Allah Ta¶ala. 14. Kaunuhu Qadiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan. 15.Kaunuhu Muridan : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. 16.Kaunuhu µAliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu. 17.Kaunuhu Hayyun : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Hidup. 18.Kaunuhu Sami¶an : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud. 19.Kaunuhu Bashiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ).

Kaunuhu µAjizan beerti ³keadaannya yang lemah´ 15. Ta¶addud beerti ³berbilang-bilang´ 7. Jahl beerti ³jahil/bodoh´ 10. µAjz beerti ³lemah´ 8. µUmy beerti ³buta´ 13. Fana¶ beerti ³binasa´ 4. Karahah beerti ³terpaksa´ 9. Samam beerti ³tuli´ 12.20. Maka dengan sebab itulah di nyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu-persatu : 1. Bukm beerti ³bisu´ 14. Qiyamuhu Bighayrih beerti ³berdiri dengan yang lain´ 6. Kaunuhu Mayyitan beerti ³keadaannya yang mati´ . Huduth beerti ³baharu´ 3. SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH S.Kaunuhu Mutakalliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Berkata-kata. . µAdam beerti ³tiada´ 2. Kaunuhu Jahilan beerti ³keadaannya yang jahil/bodoh´ 17. Mumathalatuhu Lilhawadith beerti ³menyerupai makhluk´ 5. Kaunuhu Karihan beerti ³keadaannya yang terpaksa´ 16.T Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah yang menjadi lawan daripada dua puluh sifat yang wajib baginya.W. . Mawt beerti ³mati´ 11.

18. Kaunuhu A¶ma beerti ³keadaannya yang buta´ 20. Kaunuhu Abkam beerti ³keadaannya yang bisu´ . Kaunuhu Asam beerti ³keadaannya yang tuli´ 19.