P. 1
Pelan Strategik Panitia Sains

Pelan Strategik Panitia Sains

|Views: 508|Likes:
Published by Shafinaz Saad

More info:

Published by: Shafinaz Saad on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

MODEL 1

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 SMK / SK ABC

1

KATA ALU-ALUAN PENGETUA / GURU BESAR SMK / SK ABC

2

LATAR BELAKANG SEKOLAH SEJARAH SEKOLAH SENARAI PENGETUA / GURU BESAR BIODATA PENGETUA / GURU BESAR MAKLUMAT GURU ENROLMEN MURID ANALISIS PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT MATA PELAJARAN PENCAPAIAN SEKOLAH KEMUDAHAN SEKOLAH
3

MISI MEMBERIKAN PENDIDIKAN BERKUALITI MELALUI PENDEKATAN YANG MENYELURUH BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN VISI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG PERINGKAT KEBANGSAAN MENJELANG TAHUN 2010 MISI DAN VISI IMPLISIT LOGO SEKOLAH MOTO SEKOLAH BENDERA SEKOLAH LAGU SEKOLAH PIAGAM PELANGGAN DASAR SEKOLAH
4

BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV SASARAN

5

4 6% 0% 30 kali 45% 2012 95% 2.8 15% 0% 67% 5.0 8% 0% 30 kali 60% Meningkatkan SPM dari segi kualiti dan kuantiti Peratus lulus semua mata pelajaran SPM Gred Purata Sekolah dalam SPM Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran Menambah baik keberkesanan P&P guru-guru Jumlah Latihan Pedagogi oleh semua panitia mata pelajaran Peratus guru yang cemerlang dalam P&P berasaskan 6 .2 7% 0% 30 kali 50% 2013 98% 2.0 13% 0% 65% 5.2 11% 2% 62% 5.6 5% 1% 30 kali 40% 2011 93% 3.BIDANG Kurikulu m ISU Tahap Pencapaian Akademik masih boleh dipertingka tkan MATLAM AT Meningkat kan pencapaia n akademik secara berterusan OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Peratus lulus semua mata pelajaran PMR Gred Purata Sekolah PMR Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran SASARAN TOV 90% 3.6 17% 0% 70% 5.

naib johan dan tempat ketiga unit beruniform peringkat daerah 7 pasuka n 9 pasuka n 12 pasuka n 15 pasuka n Pencapaian johan. naib johan dan tempat ketiga kokurikulum akademik peringkat daerah 9 kelab /persat uan 12 kelab / persatu an 15 kelab / persatu an 18 kelab / persatu an 7 .pemantauan PKB / SKPM BIDANG Kokurikul um ISU Pencapaian di peringkat daerah belum membangg akan MATLAM AT Meningkat kan pencapaia n kokurikulu m dan sukan peringkat daerah OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian olahraga peringkat daerah Meningkatkan pencapaian permainan peringkat daerah Meningkatkan pencapaian unit beruniform peringkat daerah Meningkatkan pencapaian kokurikulum akademik peringkat PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Bilangan pingat emas dalam olahraga peringkat daerah Bilangan keseluruhan pingat dalam olahraga peringkat daerah Pencapaian johan. naib johan dan tempat ketiga permainan peringkat daerah SASARAN TOV 5 pingat 20 pingat 5 permai nan 2011 7 pingat 23 pingat 7 permai nan 2012 9 pingat 25 pingat 9 permai nan 2013 12 pingat 30 pingat 12 permai nan Pencapaian johan.

daerah Meningkatkan penyertaan aktif murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan Peratus kehadiran dalam aktiviti kokurikulum dan sukan Peratus murid mendapat gred A dalam CGPA kokurikulum 73% 80% 95% 100% 63% 67% 72% 77% BIDANG Hal Ehwal Murid ISU Sahsiah dan keterampil an murid belum membangg akan MATLAM AT Memantap kan sahsiah dan keterampil an murid OBJEKTIF Memantapkan pengurusan diri dan keterampilan murid Meningkatkan tahap disiplin pelajar Memastikan semua perbelanjaan mematuhi peraturan PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Bilangan aktiviti pemantapan pengurusan diri dan keterampilan murid SASARAN TOV 5 2011 5 2012 5 2013 5 Peratus kes disiplin & salah laku Peratus kes ponteng sekolah Bilangan kes ketidakpatuhan peraturan kewangan 6% 7% 6 4% 5% 0 3% 3% 0 1% 2% 0 Kewanga n Pengurusan kewangan sekolah belum mantap Memastika n pengurusa n kewangan 8 .

lebih mantap Pengurus an Pejabat Kecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingka tkan lagi Meningkat kan kecekapan pengurusa n pejabat Memastikan tiada audit berteguran Memantapkan kualiti perkhidmatan kaunter Laporan audit kewangan Tiada Tegur an 12 76% 78% Tiada Tegura n 0 80% 80% Tiada Tegura n 0 85% 85% Tiada Tegura n 0 90% 90% Bilangan aduan pelanggan Peratus kepuasan staf sekolah Peratus kepuasan murid sekolah BIDANG Pengurus an infrastru ktur dan persekita ran sekolah ISU Pengurusan infrastruktu r dan persekitara n masih belum mantap MATLAM AT Meningkat kan infrastrukt ur dan persekitar an bagi mewujudk an iklim sekolah OBJEKTIF Meningkatkan pengurusan dan penyelenggaraa n infrastruktur sekolah Memastikan infrastruktur sekolah selamat PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Bilangan kekerapan penyeliaan dan penyelenggaran infrastruktur sekolah Bilangan kes kemalangan akibat ketidaksempurnaan infrastruktur sekolah SASARAN TOV 6 kali 2011 12 kali 2012 12 kali 2013 12 kali 5 kes 0 kes 0 kes 0 kes 9 .

yang sihat digunakan Menaik taraf kemudahan fizikal sekolah Bilangan kemudahan fizikal yang dinaiktaraf Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT (85 % ke atas) Bilangan guru yang menghasilkan projek inovatif / kreatif Memantapkan integriti dalam kalangan staf sekolah Bilangan kes tatatertib staf sekolah Bilangan aduan terhadap staf sekolah 2 kemuda han 90% 3 kemuda han 100% 3 kemuda han 100% 3 kemuda han 100% Pengurus an sumber manusia Prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolah belum mencapai tahap yang dikehendak i Meningkat kan prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolah Meningkat prestasi kerja staf sekolah 4 projek 6 projek 8 projek 10 projek 0 kes 0 aduan 2 kes 10 aduan 0 kes 5 aduan 0 kes 0 aduan BIDANG Pengurus an ISU Jalinan hubungan MATLAM AT Mewujudk an OBJEKTIF Meningkatkan lagi hubungan PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Peratus kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat PIBG SASARAN TOV 42% 2011 50% 2012 60% 2013 70% 10 .

perhubun gan luar dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatk an lagi hubungan akrab antara pihak sekolah dengan komuniti setempat pihak sekolah dengan ibu bapa pelajar Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar untuk pelaksanaan aktiviti sekolah Peratus kehadiran ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah Bilangan aktiviti melibatkan agensi luar / komuniti setempat Sumbangan pihak awam kepada sekolah 30% 35% 40% 45% 3 5 5 5 RM500 RM100 0 RM100 0 RM100 0 11 .

STRATEGI PELAN TINDAKAN PANITIA SAINS 12 .

2. Fotostat 121 org x2.Strategi 1. Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid Kelas mensasarkan sekurangkurangnya murid mendapat pangkat C untuk subjek sains CATATA N 1. 2 Panitia Sains Mac . 1 PELAN TINDAKAN Teknik menjawab soalan peperiksaan sains T/ JAWAB PK1 GKMP KP TEMPO H Jun . 4 Kelas tambahan berfokus murid galus Sains Mac Sep - Strategi 1.1.2 : Meningkatkan kualiti pencapaian matapelajaran Sains untuk semua murid sepanjang tahun 1.Sep KOS / SUMBER Bhn.1 : Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran sains BIL 1.Okt - - 13 .Sep Murid saling bantu membantu - 1.00 = RM242 RM100x2JU =RM400 JUMLAH RM 642 1.1. 1 Program Mengenali Peralatan Sains Projek Kolam Ikan Panitia Sains Jan . 3 Kelas tambahan berfokus UPSR PK1 GKMP KP PK1 GKMP KP Mac – Sep Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan OUTPUT 121 calon UPSR didedahkan Teknik Menjawab soalan sains PELAN KONTINGENSI Program ini mensasarkan sekurangkurangnya 80% pelajar lulus matapelajaran sains.1.2.

1.3.2.3. 3 Kanival Sains Panitia Sains Mac - Murid saling bantumembantu Prestasi murid dipantau Memperoleh melalui sumber lain dan internet 1.2. 4 GKMP KP GKMP KP Jan – Mac Jan Mac Strategi 1. 4 Bahan Latihan Terancang murid UPSR Panitia Sains Jan .Okt 121 org x RM 30 = RM 3630 Strategi 1. 2 GKMP KP Jan – Mac 1.4 : Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama guru 1.3.3 : Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM BIL 1.3. 3 1.4. 1 PELAN TINDAKAN Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan PMR Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan SPM Bahan MAS untuk murid berpotensi PMR Bahan MAS untuk murid berpotensi SPM Kursus Pemantapan P&P T/ JAWAB GKMP KP TEMPO H Jan Mac KOS / SUMBER OUTPUT PELAN KONTINGENSI Memperoleh melalui sumber lain atau internet Memperoleh melalui sumber lain atau internet Memperoleh melalui sumber lain atau internet Memperoleh melalui sumber lain atau internet CATATAN RM100x8MP=RM8 Bahan latihan 00 murid mencukupi PCG RM100x10MP=RM Bahan latihan 1000 murid mencukupi PCG RM100x8MP=RM8 Bahan latihan 00 murid mencukupi PCG RM100x10MP=RM Bahan latihan 1000 murid mencukupi PCG RM10x10MPx50x 2 14 P&P guru lebih 1. 1 PK1 GKMP Mac / Jun .

1 .1 PELAN TINDAKAN Pertandingan sukan antara kelas Pesta kokurikulum dan sukan sekolah T/ JAWAB PK Koko TEMPOH Mei .1 : Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti BIL 2.2 : Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah 15 . 2 1.1 .=RM10000 PCG / PIBG 1.2 PK Koko Mac Strategi 2.4. 3 Team Teaching PK1 GKMP PK1 GKMP Jan .4.Jun - berkesan P&P guru lebih berkesan P&P guru lebih berkesan Lesson Study Jan .Jun - Strategi 2.Jul KOS / SUMBER RM1000 Sekolah/PIB G RM1000 Sekolah/PIB G OUTPUT Murid berpotensi di kenal pasti Murid berpotensi di kenal pasti PELAN KONTINGENSI Gabungan kelaskelas membentuk pasukan CATATAN 2.

Jun - Strategi 2.1 : Mewujudkan sistem pemantauan dan pengiktirafan disiplin yang bersepadu BIL PELAN TINDAKAN T/ JAWAB TEMPOH KOS / SUMBER 16 OUTPUT PELAN KONTINGENSI CATATAN .2 PK Koko Feb .1 Sistem pemilihan bersepadu untuk pasukan sekolah Latihan terancang kokurikulum dan sukan terpilih Anugerah persatuan dan kelab aktif Anugerah murid cemerlang kokurikulum dan sukan PK Koko Feb .Mac - Murid berpotensi di kenal pasti Murid berpotensi di kenal pasti 2.1 PK Koko Okt RM1000 Sekolah/PIB G RM1000 Sekolah /PIBG Persatuan dan kelab cemerlang diiktiraf Murid cemerlang diiktiraf 2.2 .3 .3 .2 .2 PK Koko Okt Strategi 3.3 : Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan 2.2.

4 : Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibat sekolah dan komuniti 3.3.Nov Strategi 3.3. 1 Kursus kemahiran pengurusan kes disiplin untuk semua guru Program kemahiran belajar dalam kalangan murid asrama Program kemahiran pengurusan dan keterampilan diri Sesi pemantapan disiplin bersama PIBG dan komuniti setempat Gerakan turun padang PK HEM Jan Guru mahir menguruskan kes disiplin Murid belajar secara berkesan Penampilan murid lebih baik Masalah disiplin ditangani bersama Masalah Mesyuarat PIBG Strategi 3.2 : Memantapkan kemahiran pengendalian kes disiplin dalam kalangan guru 3.4. 1 PK HEM Feb .3 : Meningkatkan kemahiran pengurusan dan keterampilan diri murid-murid 3. 1 3.1.Mei - Strategi 3.Mac - PK HEM Apr . 2 3. 2 PK HEM Feb .Nov RM1000 Sekolah /PIBG RM1000 Sekolah /PIBG RM100 PK HEM Jan .Mac RM1000 PIBG 3. 3 3. PK HEM Jan .1.2.1.3.4. 1 3.1.Nov 17 - .Nov - Kes disiplin dikesan segera Murid berisiko dipantau Pengiktirafan murid terpuji Pengiktirafan murid terpuji SSDM / Pengawas Pemantauan bersama ibu bapa / penjaga PK HEM Jan .Nov Jan . 4 Sistem pengesanan kes disiplin Sistem mentor mentee murid berisiko Anugerah bulanan disiplin terpuji Anugerah murid sifar ponteng PK HEM PK HEM Jan .

2. 3 4.2.Mei - PK1 Jan .1. 2 4.Mei - PK1 Jan . Sumbangan ibu bapa/penjaga berkemampuan Sumbangan pemimpin masyarakat dan individu Sumbangan agensiagensi kerajaan dan swasta setempat Sumbangan bekas PK1 Jan . 1 4.Dis - Strategi 4.1 : Mengekalkan kemantapan pengurusan kewangan melalui latihan dan pemantauan berterusan BIL 4.Mei - PK1 Jan .2. 2 4.2.Mei 18 - .2 kes disiplin dan ponteng disiplin diselesai segara Strategi 4.1. 1 PELAN TINDAKAN Latihan pengurusan kewangan sekolah T/ JAWAB PK1 TEMPO H Feb KOS / SUMBER RM100 Sekolah OUTPUT Pengurusan kewangan lebih mantap ABM yang mantap Pengurusan kewangan yang mantap Kewangan sekolah bertambah Kewangan sekolah bertambah Kewangan sekolah bertambah Kewangan Mengikut keperluan semasa Mengikut keperluan semasa Mengikut keperluan semasa Mengikut PELAN KONTINGENSI Latihan peringkat PPD dan JPN CATATA N 4.2 : Meningkatkan kedudukan kewangan melalui sumbangan pihak berkepentingan 4. 3 Penyediaan ABM bersepadu Pengesanan kemajuan perbelanjaan bulanan PK1 PK1 Okt Jan .1.

3 PK1 Jan / Jun 19 Perkhidmat .4 murid dan bekas guru sekolah bertambah PK1 Mac RM100 Sekolah Pengurusan kewangan lebih mantap keperluan semasa Strategi 4.2 .3.3 Menyampaikan maklumat-maklumat semasa sekolah secara berkala Kempen mesra PK1 Jan .1 : Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan BIL 5.2 .3 : Memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan 4.3 : Meningkatkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunter secara berterusan 5.2 : Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah.1 5.Dis - Strategi 5.1 PELAN TINDAKAN Latihan berkala pengurusan pejabat kepada semua staf Menyediakan sudut info yang lebih sesuai Membangunkan portal rasmi sekolah T/ JAWAB PK1 TEMPOH Jan / Jun KOS / SUMBER RM100 Sekolah OUTPUT Pengurusa n pejabat yang cekap Sudut info lebih sesuai Maklumat sekolah terkini Maklumat sekolah terkini Sistem e-mel sekolah atau perkhimatan percuma Menggunakan portal rasmi PELAN KONTINGENSI Latihan oleh PPD dan JPN CATAT AN Strategi 5.1 .2 PK1 Jan RM100 Sekolah RM100 Sekolah PK1 Dis 5. 5.2 . 1 Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan sekolah Latihan peringkat PPD dan JPN Strategi 5.

1 ..1 PELAN TINDAKAN Perancangan naik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah Program sumbangan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah oleh agensi T/ JAWAB PK HEM TEMPO H Dis KOS / SUMBER OUTPUT Perancangan infrastruktur / kemudahan komprehensif Infrastruktur / kemudahan bertambah PELAN KONTINGENSI CATAT AN 6.1 .3 Menambah baik infrastruktur kaunter sekolah PK1 Dis RM500 Sekolah Strategi 6.3 .2 : Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala 20 .Dis Maklum balas pelanggan yang positif Kaunter yang berfungsi dengan berkesan Maklum balas melalui portal rasmi / laman web 5.1 pelanggan an kaunter yang cemerlang PK1 Jan .2 PK HEM Jan Mac - Strategi 6.3 .1 : Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melaui kerjasama pelbagai agensi berkaitan BIL 6.2 Sistem pengesanan maklum balas pelanggan bersepadu 5.

3 .2 .3 Anugerah kelas dan kawasan angkat terbaik PK HEM Jan Dis RM1000 Sekolah Pengiktirafan kepada guru dan murid Strategi 7.1 6.3 .3 .3 Kempen sayangi harta sekolah PK HEM Jan / Jun - Infrastruktur / kemudahan yang selamat Persekitaran sekolah yang selamat Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah Strategi 6.2 .1 : Menambah baik prestasi guru-guru dan staf berteraskan inovasi dan kreativiti BIL 7.2 .3: Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk proses P&P 6. PELAN TINDAKAN Program T/ JAWAB PK1 TEMPO H Jan / Jun KOS / SUMBER RM1000 21 OUTPUT Motivasi dan PELAN KONTINGENSI Program CATATAN .6.1.2 Sistem penyelenggaraan bersepadu infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah Pemantauan berkala infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah PK HEM Jun / Dis Jun / Dis - Infrastruktur / kemudahan yang selamat Infrastruktur / kemudahan yang selamat Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah PK HEM - 6.1 Program sekolah selamat PK HEM Jan Dis - 6.2 Program kawasan angkat PK HEM Jan Nov - Sekolah lebih ceria 6.

2 : Meningkatkan integriti melalui kesedaran dan latihan berkaitan tatatertib penjawat awam 7. 1 PK1 Mac RM1000 Sekolah ICT digunakan dalam pengurusan Latihan oleh JPN / PPD 22 . 3 PK1 Ogos RM1000 Sekolah Strategi 7.2.1.3.3 : Memantapkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru untuk tujuan pengurusan sekolah 7.1.Apr Sekolah profesionalism e staf meningkat Projek inovatif / kreatif dihasilkan Pengiktirafan kepada guru / staf sokongan bersama PPD dan JPN 7. 2 RM1000 Sekolah Pertandingan peringkat JPN / KPM 7.Mac RM1000 Sekolah Tiada kes tatatertib Taklimat oleh PPD / JPN Strategi 7. 1 PK1 Jan .1 peningkatan motivasi dan profesionalisme staf Program guru/ staf inovatif / kreatif sekolah Anugerah pencapaian inovasi dan kreativiti Program kesedaran dan pemantapan berkaitan tatatertib staf sekolah Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan PK1 Jan .

1 : Meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan sekolah kepada komuniti melalui pelbagai bentuk media BIL 8.2 .Strategi 8.1 PELAN TINDAKAN Menyebar luas maklumat / aktiviti sekolah menggunakan media dan teknologi Menyebar luas maklumat / aktiviti sekolah melalui kepimpinan komuniti Program turun padang dan aktiviti masyarakat sekolah dan PIBG Kempen kehadiran mesyuarat agung PIBG Program bersepadu sekolah dan PIBG T/ JAWAB PK1 TEMPO H Jan .2 .1 PK HEM Feb Mei Penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat Kehadiran ibu bapa / penjaga dalam mesyuarat PIBG meningkat Penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat 8.2 PK HEM Jan .Dis KOS / SUMBER OUTPUT Maklumat sekolah yang terkini disebar luas PELAN KONTINGENSI CATATA N 8.Dis - Maklumat sekolah yang terkini disebar luas Strategi 8.2 .3 PK HEM Mac .1 .2 PK HEM Jan Feb - 8.Jul RM1000 Sekolah / PIBG 23 .2 : Meningkatkan penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah 8.1 .

3 .1 8.Mei Kewangan dan kemudahan sekolah bertambah Kewangan dan kemudahan sekolah bertambah PK HEM Jan .Strategi 8.2 Program sumbangan bekas murid untuk sekolah Program sumbangan oleh agensi-agensi luar PK HEM Jan .3 .3 : Menambah baik hubungan sekolah dengan pelbagai agensi luar dan bekas murid melalui pelbagai aktiviti akademik dan bukan akademik 8.Mei - CONTOH PELAN OPERASI 24 .

poster .Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : WAJA EMAS : Program Waja Emas ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian akademiknya dan meletakkan `A’ sebagai target bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan. : Meningkatkan pencapaian “straight A” dari 8% kepada 12% : Januari hingga Ogos : Semua Murid Tahun 6 : RM3000 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Ucapan Guru Besar Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Taklimat kepada semua pelajar Tahun 6 Mempromosikan program .surat pemberitahuan kepada waris Taklimat kepada Ibubapa Menghadiri program TANGGUNGJAWAB Guru Besar dan GPK Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6 Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6 Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6 JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6 TEMPOH 4 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI Sekiranya GB tiada PK P&K akan mempengerusikan mesyuarat 2 3 1 kali 2 minggu 4 5 1 kali 1 jam Setiap 25 .

minggu 6 Perlaksanaan program : Ceramah motivasi / Bengkel Mata Pelajaran / Kem Bina Kendiri / Pameran sudut pelajar cemerlang / Anugerah Peningkatan Penilaian / Post Motem Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6 JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6 1 jam Setiap minggu Selepas aktiviti dilaksanaka n 7 Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 26 .

LAMPIRAN PROSES PERANCANGAN 27 .

Taktik & Operasi Implementasi Strategi Penilaian & Maklum Balas Prestasi Pelaksanaan Strategi PROSES PRA-PERANCANGAN 28 . Matlamat. Misi. Sasaran & Objektif Strategi.Model Perancangan Strategik Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Proses Pra Perancangan Hala tuju: Mandat. KPI . Visi & Misi dan Visi Implisit Analisis Persekitaran Isu.

1. 3. Mengumpul semua mandat terbaru dan terkini dan membina pelan kerja (work plan) perancangan strategik 3.2 Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada “senior management staff” 3.4 Mengumpul semua mandat baru/terkini 3. 29 . Guru Besar memberi taklimat kepada guru-guru Penolong Kanan. 2. 3.5 Membina pelan kerja (work plan) perancangan strategik.3 Semak tahap‘readiness for success’ (Anjakan Paradigma) 3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk untuk membentuk jawatankuasa kerja dan menjelaskan spesifikasi tugas setiap jawatankuasa yang ditubuhkan.1 Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas.

2 Enrolmen murid 4.1. slogan. warna organisasi AKTIVITI TARIKH TINDAKAN Guru Besar Guru Besar JK Induk 4.1 Latar belakang sekolah 4. 2.5 Kemudahan fizikal 4. JK Kerja & JK Pelaksana 30 .1.2 Menyemak pernyataan misi 5.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.akademik dan kokurikulum 4.PELAN KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK BIL 1.1.1. logo.4 Prestasi akademik. Penubuhan Jawatankuasa Induk Taklimat Perancangan Strategik sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana Fasa Pertama 4.1.5 Menyemak pernyataan moto.1 Sejarah sekolah 4.1. ko.Perancangan 4.1.1.3 Menyemak pernyataan visi 5.1.1.1. 3.1.1.1 Mengenal pasti mandat 5.6 Pencapaian terbaik sekolah Fasa Kedua 5.1.1Mendefinisikan hala tuju sekolah 5. JK Induk.1.4 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1 Proses Pra.1. JK Kerja & JK Pelaksana 5 JK Induk.1.

matlamat.1 Isu. matapelajaran dsb) TARIKH TINDAKAN JK Induk.3 Menetapkan sasaran Fasa Kelima 8.2 Membentuk matlamat strategik 7.1 Strategi: 8.2 Analisis SWOT / SWOC 6.1 Pembinaan strategi utama (menggunakanTOWS Matrik ) 8.1.3 Membina objektif dan KPI 7. JK Kerja & JK Pelaksana 6 7 JK Induk.1.BIL AKTIVITI Fasa Ketiga 6.1.1.3 Penyaringan hasil analisis persekitaran Fasa Keempat 7.1.1.2 Membuat penilaian ke atas strategi-strategi. matapelajaran dsb) 8.1.1. objektif.1.1 Analisis Persekitaran Strategik 6. JK Kerja & JK Pelaksana 8 JK Induk. JK Kerja & JK Pelaksana 31 .1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7. 8.1.4 Pembinaan pelan operasi (peringkat panitia. KPI dan Sasaran 7.3 Pembinaan pelan taktikal (peringkat panitia.1.1 Analisis persekitaran 6.

1.2 Membuat penambahbaikan kepada proses dan output & outcome JK Induk.1 Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan 10.3 Melaksanakan pelan operasi berdasarkan perancangan.1.1. Fasa Ketujuh 10. JK Kerja & JK Pelaksana 10 JK Induk.1. 9 9. 9.1 Melaksanakan strategi mengikut keutamaan (sepanjang tempoh perancangan strategik).1.BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN Fasa Keenam 9. 9.1 Implementasi Strategi 9.2 Melaksanakan pelan taktikal mengikut yang telah ditetapkan dalam penjadualan.1 Penilaian Prestasi hasil pelaksanaan strategi 10. JK Kerja & JK Pelaksana 32 .4 Memberi maklum balas kemajuan berasaskan kepada KPI dan sasaran.1.

3/1981 – Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (3 Period) oleh Guru 2. Surat Siaran PPD dan JPN 8. SPI Bil. 33 . SPI Bil. perancangan. Dasar Pendidikan Kebangsaan 3. SPI Bil. kawalan membuat keputusan dan tindakan.Panitia Mata Pelajaran 3.MANDAT Definisi Mandat (Stakeholder) Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan apa yang kita dilarang melakukannya. 15/1989 . Surat-surat Pekeliling Ikhtisas 5. Mandat adalah meliputi 1. Pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 6. SPI Bil. Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan Visi dan Misi sesebuah organisasi. SPI Bil 22/1998. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. Pekeliling-pekeliling Kerajaan. SPI Bil. Mandat berdasarkan bidang Kurikulum 1. 4/1986 .Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan tugas. Matematik dan Sains mengikut keperluan perkhidmatan. Dasar Wawasan Negara 2001-2010 4.Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT/ Bahasa Inggeris di Semua SK dan SRK 5.Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab. 3/1987 – Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah 4. Arahan-arahan Perbendaharaan 7. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan mempunyai “validity” dan “reliability” yang tinggi.Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik 6. 3/1990 .

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124. 3/1986 – Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan kepada Komputer dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah 3. 10. SPI Bil 25/1998. dsb yang ditetapkan.Garis panduan kurikulum Prasekolah 9. 5. SPI Bil. 3/1992– Pemakaian Tudung /Mini Telekong Bagi Pelajar Perempuan. Mandat berdasarkan bidang Kewangan 1. SPI Bil.7.Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Mandat berdasarkan bidang Kokurikulum 1. Mandat berdasarkan bidang Hal Ehwal Murid 1. SPI Bil. 8/1999 – Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan pergi dan Balik Sekolah. SPI Bil. 7/1986 – Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah. 3/1997 – Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan Pungutan Wang 3. SPI Bil. 2. SPI Bil 1/1999. 2/1991 –Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid. 17/1995 – Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru membawa pelajar menyertai kegiatan Kokurikulum.Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 8. SPI Bil. 5. SPI Bil. SP Kewangan KPM Bil. 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pend. 2/1986 – Rekod Kedatangan & Laporan Gerakerja Kokurikulum Pelajar 2. Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah. 3. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 26/1998. SPI Bil 3/1999. 24/1998 – Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. SPI Bil. Mandat berdasarkan bidang Pengurusan Pejabat 1. 4. 8/1985 –Pakaian Seragam murid-murid Sekolah (pindaan) 2. Perkara 144 (fasa 5A(5B)(6)6A – Pihak Berkuasa Tatatertib 34 . SPI Bil. Perkara 132 (fasa2) – Peraturan-peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 2. Sumbangan Bantuan dan Sumbangan Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat. 2/1987 –Kesulitan Mendapatkan Buku Teks.Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah. 5/1986 – Panduan Penubuhan dan Penyusunan Kelab Komputer Sekolah 4. SPI Bil. 6.

I/1991 – Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah. 6/1992 – Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan.Mandat berdasarkan Sumber Manusia 1. 7/2001 – Garis Panduan Pakaian Guru ketika Bertugas di Sekolah 4. SPP Bil. 19/2000 – Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah 8. SPI Bil. 9/1991. SPP Bil. Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 November 1997 . 10/1995 – Membersarakan Seseorang Pegawai dalam Perkhidmatan Awam atas sebab Kesihatan 3.Program Bersepadu Sekolah Sihat 4. 5/2001 – Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah. 3/1993 – Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah 4. 6/1997 . SPI Bil. syarikat dan kerajaan negara luar. 14/1989 – Kebersihan Sekolah 2. 5. institusi.Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah. 4/1994 – Garis Panduan Mengurus Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang Bermasalah 2. 6. 12/2000 – Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan 7. 6/1988 – Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah 2. PP Bil. 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia. Program Bersepadu Sekolah Sihat. 35 . SPI Bil. 3. 2/1985 – Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi bagi Pegawai-pegawai Awam Mandat berdasarkan Fizikal 1. Mandat berdasarkan Hubungan Luar 1.Amalan Kebersihan Di Sekolah 3.

W7 : Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian membebankan guru W8 : Kekangan masa untuk mengadakan program pemuafakatan CABARAN(Berdasarkan PEST) C1 : Pihak luar sering guna premis sekolah C2 : Bantuan kewangan luar perlu dipertingkatkan C3 : Pengaruh elemen negatif persekitaran luar C4 : Kawalan penyalahgunaan ICT 36 . S4(Kewangan) :Sijil audit tanpa teguran 10 tahun berturutturut S5(Pengurusan Pejabat) : Layanan kaunter yang cekap dan mesra S6(Persekitaran & Fizikal) : Kelengkapan dan kemudahan fizikal telah mencukupi. S7(Sumber Manusia) : Tenaga pengajar adalah guru siswazah berpengalaman dan kompeten S8(Hubungan Luar) : Hubungan baik dengan PIBG. Alumni dan pemimpin masyarakat PELUANG(Berdasarkan PEST) O1(Politik) : Wakil rakyat yang sedia memberi sumbangan dan sokongan O2(Ekonomi) : Mendapat pembiayaan daripada JPT O3(Sosial) : Jalinan hubungan baik dengan institusi pendidikan dan badan-badan korporat dalam dan luar negara. O4(Teknologi) : Mendapat pelbagai kemudahan dan bantuan dalam bidang ICT.ANALISIS SWOC PERINGKAT ORGANISASI KEKUATAN(Berdasarkan 8 Bidang) S1(Kurikulum) : Gred Purata Sekolah SPM semakin baik S2(Kokurikulum) : Pencapaian Kokurikulum meningkat sehingga ke peringkat kebangsaan S3(HEM) :Masalah disiplin murid di peringkat minima. KELEMAHAN(Berdasarkan 8 Bidang) W1 : Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid W2 : Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap maksimum W3 : Kurang kemandirian murid W4 : Peruntukan pembangunan fizikal dan pelaksanaan program tidak mencukupi. W5 : Penggunaan ‘Data Base’ dan teknologi maklumat terkini dalam pengurusan pejabat masih tidak menyeluruh W6 : Tenaga kerja untuk penyelenggaraan kemudahan fizikal tidak mencukupi.

5 orang Guru Cemerlang Guru mempunyai komitmen yang tinggi Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan PELUANG (O) O1 O2 PIBG yang amat membantu Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan C1 C2 W1 W2 KELEMAHAN (W) Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah P&P sebahagian guru perlu dimantapkan CABARAN (C) Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap 37 .ANALISIS SWOC BIDANG KURIKULUM KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Pentadbir mendapat latihan HC dan PM 50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun.

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM (1) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 Pentadbir mendapat latihan HC dan PM 50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. 5 orang Guru Cemerlang Guru mempunyai komitmen yang tinggi Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah P&P sebahagian guru perlu dimantapkan LUARAN PELUANG(O) O1 O2 PIBG yang amat membantu Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan CABARAN(C) C1 Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai Strategi SO: Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan Guru Cemerlang dan sokongan ibu bapa Strategi SC: Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus 38 Strategi WO: Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama guru Strategi WC: .

C2 Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap berasaskan HC dan PM ANALISIS SWOC BIDANG KOKURIKULUM KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Pentadbir mempunyai kehiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan Komitmen guru yang baik Terdapat ramai murid yang berpotensi Peruntukan untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan yang mencukupi PELUANG (O) O1 O2 Kemudahan sukan yang berdekatan Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan C1 C2 W1 W2 KELEMAHAN (W) Penglibatan murid kurang serius Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan CABARAN (C) Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah 39 .

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KOKURIKULUM (2) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 Pentadbir mempunyai kehiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan Komitmen guru yang baik Terdapat ramai murid yang berpotensi Peruntukan untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan yang mencukupi W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Penglibatan murid kurang serius Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan LUARAN PELUANG(O) O1 O2 Kemudahan sukan yang berdekatan Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan CABARAN(C) Ibu bapa kurang Strategi SO: Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah Strategi SC: Memberi pengiktirafan di atas 40 Strategi WO: Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti C1 .

PPD. JPNS & PIBG Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak mereka Masyarakat sekeliling yang prihatin NGO yang sering membantu Sekolah berjiran dengan PPD C1 C2 C3 W1 W2 W3 W4 KELEMAHAN (W) 5% murid luar selalu lewat Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah Asrama melebihi kapasiti Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar CABARAN (C) Ada pusat siber bebas dekat sekolah Masalah sosial persekitaran sekolah Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak Bas seolah yang sudah uzur dan sering rosak 41 .C2 menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan ANALISIS SWOC BIDANG HAL EHWAL MURID KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited Pengawas yang berdisiplin dan mantap Warden yang bersungguh Program HEM yang berjaya Guru yang berpengalaman dan berdedikasi PELUANG (O) O1 O2 O3 O4 Sokongan padu daripada Polis.

STRATEGI PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID (3) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited Pengawas yang berdisiplin dan mantap Warden yang bersungguh Program HEM yang berjaya Guru yang berpengalaman dan berdedikasi W 1 W 2 W 3 W 4 KELEMAHAN(W) 5% murid luar selalu lewat Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah Asrama melebihi kapasiti Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar LUARAN PELUANG(O) O1 O2 Sokongan padu daripada Polis. JPNS & PIBG Sebahagian besar ibu bapa Strategi SO: Mewujudkan sistem pemantauan disiplin yang bersepadu Strategi WO: Memantapkan kemahiran pengendalian kes disiplin dalam kalangan guru Meningkatkan kemahiran pengurusan dan 42 . PPD.

PELUANG (O) 43 W1 W2 KELEMAHAN (W) Peruntukan kewangan yang agak terhad Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan CABARAN (C) .O3 O4 prihatin tentang disiplin anak mereka Masyarakat sekeliling yang prihatin NGO yang sering membantu Sekolah berjiran dengan PPD CABARAN(C) Strategi SC: Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibat sekolah dan komuniti keterampilan diri murid-murid C1 C2 C3 Ada pusat siber bebas dekat sekolah Masalah sosial persekitaran sekolah Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak Bas seolah yang sudah uzur dan sering rosak ANALISIS SWOC BIDANG KEWANGAN KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Laporan audit tanpa syarat selama 15 tahun Sekolah adalah PTJ Kerani kewangan yang cekap dan celik Komputer Memenangi anugerah Pengurusan Kewangan Cemerlang Pakar rujuk kepada SM Zon Tengah Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan.

O1 O2 O3 Sokongan PIBG yang kuat Kemudahan fizikal yang mencukupi . PPA sering berkongsi maklumat terkini. C1 C2 C3 C4 Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM Kemudahan rangkaian Nekworking selalu terganggu Kemudahan komunikasi terhad Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad STRATEGI PERINGKAT BIDANG KEWANGAN (4) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 Laporan audit tanpa syarat selama 15 tahun Sekolah adalah PTJ Kerani kewangan yang cekap dan celik Komputer Memenangi anugerah Pengurusan Kewangan Cemerlang Pakar rujuk kepada SM Zon 44 W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Peruntukan kewangan yang agak terhad Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan .

PELUANG(O) O1 O2 O3 Sokongan PIBG yang kuat Kemudahan fizikal yang mencukupi .LUARAN Tengah Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan. CABARAN(C) Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM Kemudahan rangkaian Nekworking selalu terganggu Kemudahan komunikasi terhad Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad Strategi SO: Mengekalkan kemantapan pengurusan kewangan melalui latihan berterusan Strategi WO: Meningkatkan kedudukan kewangan melalui sumbangan pihak berkepentingan C1 C2 C3 C4 Strategi SC: Memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan Strategi WC: ANALISIS SWOC BIDANG PENTADBIRAN PEJABAT 45 . PPA sering berkongsi maklumat terkini.

bank dan JPN / pejabat kerajaan C1 C2 W1 W2 KELEMAHAN (W) Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat.KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Layanan mesra di kaunter Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir Penggunaan sistem fail yang berkesan Ruang pejabat yang selesa Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini Kemudahan serba lengkap Pengedaran surat/edaran sistematik PELUANG (O) O1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos. Sudut info sekolah kurang sesuai CABARAN (C) Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja Pejabat STRATEGI PERINGKAT BIDANG PENGURUSAN PEJABAT (5) 46 .

bank dan JPN / pejabat kerajaan CABARAN(C) C1 C2 Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja Pejabat Strategi SC: Meningkatkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunter secara berterusan Strategi SO: Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan Layanan mesra di kaunter Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir Penggunaan sistem fail yang berkesan Ruang pejabat yang selesa Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini Kemudahan serba lengkap Pengedaran surat/edaran sistematik W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat. 47 .KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 LUARAN PELUANG(O) O1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos. Sudut info sekolah kurang sesuai Strategi WO: Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah.

Bilik darjah tidak mencukupi Keceriaan sekolah boleh dimantapkan CABARAN (C) Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan. Peruntukan daripada Pembangunan Negeri C1 C2 C3 W1 W2 W3 W4 W5 W6 KELEMAHAN (W) Kos yang tinggi dalam penyelenggaran Bekalan air kadang kala tidak memuaskan.ANALISIS SWOC BIDANG PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh Infrastruktur sekolah yang selesa 2 makmal komputer dan 1 makmal komputer autocad yang serba lengkap Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap PELUANG (O) O1 O2 O3 Kewangan PIBG yang kukuh Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan Peruntukan daripada ADB dan JPT. Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak Perlu sering membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada. Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi. Server sekolah selalu down. 48 .

Strategi SO: Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melaui kerjasama pelbagai agensi berkaitan Strategi WO: Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala Strategi SC: Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk proses P&P 49 .STRATEGI PERINGKAT BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERSEKITARAN SEKOLAH (6) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh Infrastruktur sekolah yang selesa 2 makmal komputer dan 1 makmal komputer autocad yang serba lengkap Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap W1 W2 W3 W4 W5 W6 KELEMAHAN(W) Kos yang tinggi dalam penyelenggaran Bekalan air kadang kala tidak memuaskan. Server sekolah selalu down. Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi. Peruntukan daripada Pembangunan Negeri CABARAN(C) C1 C2 Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan. Bilik darjah tidak mencukupi Keceriaan sekolah boleh dimantapkan LUARAN PELUANG(O) O1 O2 O3 Kewangan PIBG yang kukuh Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan Peruntukan daripada ADB dan JPT.

ANALISIS SWOC SUMBER MANUSIA KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat Semua guru adalah siswazah Lebih 70% guru berpengalaman lebih 10 tahun 3 orang Guru Cemerlang Lebih 35% guru penanda kertas Semua guru celik komputer 2 orang staf sokongan adalah Jurulatih Utama dalam bidang masing-masing PELUANG (O) O1 O2 O3 BPPTV menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan latihan perkembangan staf serta memberi peruntukan tambahan PIBG dan Alumni sangat komited dalam membantu sekolah Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru C1 C2 W1 W2 W3 W4 KELEMAHAN (W) Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen Bilangan guru lelaki terlalu kurang Ketidakhadiran seseorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama Kekurangan Juruteknik sekolah dan bengkel Tiada penyelaras ICT yang bertauliah CABARAN (C) Kekangan masa guru-guru mengambil peluang yang diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran dan BPPTV ICT tidak dapat diikuti oleh sebahagian guru 50 .C3 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak Perlu sering membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada.

STRATEGI PERINGKAT BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (7) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 LUARAN Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat Semua guru adalah siswazah Lebih 70% guru berpengalaman lebih 10 tahun 3 orang Guru Cemerlang Lebih 35% guru penanda kertas Semua guru celik komputer 2 orang staf sokongan adalah Jurulatih Utama dalam bidang masing-masing W 1 W 2 W 3 W 4 KELEMAHAN(W) Integriti staf perlu dipertingkatkan Ketidakhadiran seseorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama Kekurangan Juruteknik sekolah dan bengkel Tiada penyelaras ICT yang bertauliah PELUANG(O) O1 BPPTV menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan latihan perkembangan staf serta memberi peruntukan tambahan PIBG dan Alumni sangat Strategi SO: Menambah baik prestasi guru-guru dan staf berteraskan inovasi dan kreativiti Strategi WO: Meningkatkan integriti melalui kesedaran dan latihan berkaitan tatatertib penjawat awam O2 51 .

Kemudahan pengangkutan (bas) yang tidak memuaskan. 52 .O3 komited dalam membantu sekolah Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guruguru CABARAN(C) Strategi SC: Strategi WC: Memantapkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru untuk tujuan pengurusan sekolah C1 C2 Kekangan masa guru-guru mengambil peluang yang diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran dan BPPTV ICT tidak dapat diikuti oleh sebahagian guru ANALISIS SWOC BIDANG PERHUBUNGAN LUAR KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa / penjaga Sekolah menjalin hubungan dengan institusi luar Kedudukan sekolah yang berhampiran dengan PPD Menyediakan Pusat Akses untuk kegunaan komuniti luar PELUANG (O) O1 O2 O3 Bekas pelajar memberi sokongan dalam bentuk motivasi dan bantuan kewangan PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan yang berterusan Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan C1 C2 C3 W1 W2 W3 KELEMAHAN (W) Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti Sekolah kurang menyertai aktiviti anjuran agensi luar Kurang promosi daripada pihak sekolah dan Alumni untuk menarik minat pelajar menyertai Alumni. CABARAN (C) Ibubapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh. Tidak semua bekas pelajar menyertai Alumni sekolah.

.sekolah berkembar. STRATEGI PERINGKAT BIDANG PERHUBUNGAN LUAR (8) KEKUATAN(S) DALAMAN S1 S2 S3 S4 LUARAN PELUANG(O) Strategi SO: 53 Strategi WO: Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa / penjaga Sekolah menjalin hubungan dengan institusi luar Kedudukan sekolah yang berhampiran dengan PPD Menyediakan Pusat Akses untuk kegunaan komuniti luar W 1 W 2 W 3 KELEMAHAN(W) Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti Sekolah kurang menyertai aktiviti anjuran agensi luar Kurang promosi daripada pihak sekolah dan Alumni untuk menarik minat pelajar menyertai Alumni.

O1 O2 O3 Bekas pelajar memberi sokongan dalam bentuk motivasi dan bantuan kewangan PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan yang berterusan Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berkembar. Strategi WC: Menambah baik hubungan sekolah dengan pelbagai agensi luar dan bekas murid melalui pelbagai aktiviti akademik dan bukan akademik 54 . CABARAN(C) Meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan sekolah kepada komuniti melalui pelbagai bentuk media Meningkatkan penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah Strategi SC: C1 C2 Ibubapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh. Tidak semua bekas pelajar menyertai Alumni sekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->