HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH (EKONOMI ISLAM

)
Novan Yusuf I.P. Panglima Raizal M.N. Raishaq R.P. Rani Fahamsari Rizky Agprianda Sandra Azarily S. Shelly Permata S.

A. pinjam meminjam . Menurut syari at adalah amal ibadah hamba yang berhubungan dengan sesama manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama seperti jual beli sewa menyewa. Pengertian Muamalah ‡ Muamalat menurut pengertian bahasa adalah amal perbuatan hamba yang menyangkut ibadah dan berhubungan sesama manusia.

Jual beli yang terlarang . Manfaat jual beli 3. Syarat jual beli 2. Azas-Azas ekonomi dalam islam Di dalam Azas terbagi menjadi 3 yaitu.B. 1.

4.C. 3. Macam-macam transaksi ekonomi dalam islam 1. 2. Syirkah Qirad Musaqah Muzara ah dan mukhabarah Ji alah . 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful