Maksud Nilai Nilai lazimnya dikaitkan dengan nilai murni.

Nilai murni datang dari keluarga anda, rakan sebaya, masyarakat atau orang yang terdekat dengan anda. Nilai murni yang anda pegang adalah sangat bermakna pada anda dan ia membentuk keperibadian anda. Nilai murni anda haruslah sesuai dengan masyarakat. Sekiranya nilai anda bertentangan dengan persekitaran sosial, maka anda perlu bersedia untuk menghadapi keadaannya. Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Berdikari

Sanggup Berkorban Untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Taat Setia Kepada Raja Dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara. kecekalan. Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. kegigihan. Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain Cinta Akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan samaada dalam pemikiran. .

kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Hormat Dan Taat Kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. . Kasih Sayang Terhadap Keluarga Perasaan cinta. Peka Terhadap Isu-Isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya. Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.Menyayangi Dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan. Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima. Tanggungjawab Terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Nilai-nilai murni dalam pendidikan: Menghadapi Perubahan Dan Cabaran Alaf Baru oleh Abd. Sila rujuk bahan ini: 1. 2001 2. Bhd. Pembangunan Watak Bangsa terbitan Akademi Kajian Ketamadunan 2005 3. Senarai nilai-nilai murni dalam pendidikan. . Jangan tuan suka menghina.my/Search. Utusan Publications & Distributors Sdn.aspx?k=nilai&d=10 Nilai-nilai murni ialah nilai -nilai yang tidak mengandungi unsur-unsur asing atau unsur-unsur yang mencemarkan sikap seseorang. Kita sama-sama hidup di dunia.dbp.http://prpm. Datangnya asal di Teluk Belanga. Penyerapan Ilmu Pengetahuan Dan Pemupukan Nilai Murni Melalui Pendidikan Bahasa Melayu oleh Nawi bin Ismail Pelita Bahasa 01/10/1995 Nilai-nilai murni ialah nilai -nilai yang tidak mengandungi unsur-unsur asing/unsurunsur yang mencemarkan. Contoh nilai murni dalam pantun di bawah: Baju Melayu butangnya lima.gov. Pembangunan Watak Bangsa terbitan Akademi Kajian Ketamadunan 2005 3. Rashid Utusan Publications & Distributors Sdn. Rashid. Penyerapan ilmu pengetahuan dan pemupukan nilai murni melaluipendidikan bahasa Melayu oleh Nawi bin Ismail Pelita Bahasa 01/10/1995 Contoh nilai murni dalam pantun melayu. Rahim Abd. Sila rujuk bahan ini : 1. Nilai-nilai murni dalam pantun secara umumnya ialah nilai-nilai baik yang boleh dijadi panduan. Bhd. 2001 2. Nilai-Nilai Murni Dalam Pendidikan : menghadapi perubahan dan cabaran alaf baru oleh Abd. Rahim Abd.

.Dalam pantun di atas. iaitu baris ketiga dan keempat yang mengingkat kita tentang perbuatan menghina sesama sendiri yang tidak membawa manfaat dengan ingat kita hanya manusia biasa yang tentu sahaja ada melakukan kesalahan. nilai murni dapat dilihat dalam bahagian maksud pantun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful