Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan

1

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KANDUNGAN MUKASURAT KATA-KATA ALUAN PENGENALAN Sejarah Penolong Pegawai Perubatan Di Malaysia Tugas dan Tanggungjawab Syarat Lantikan Cara Permohonan Emolumen dan Kemudahan Gaji Elaun Tetap Imbuhan/Insentif Khas Kemudahan Lain Latihan Dalam Perkhidmatan Peluang Kenaikan Pangkat Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 3 5 BAB 1 BAB 2 7 9 9 10 10 10 11 12 14 15 17 BAB 3 BAB 4 PENUTUP 18 2 .

Selamat Maju Jaya. ia juga diharap dapat menjadi bahan rujukan mudah mengenai urusan berkaitan dengan perkhidmatan. ZULKIFLI BIN HAMZAH Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia 3 . KKM mengalu-alukan sebarang teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan SALAM SEJAHTERA Buku Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia ini merupakan buku pertama seumpamanya yang dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. Kandungan yang terdapat di dalam buku ini adalah terhad dan ia sekadar untuk memberikan kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apaapa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. Akhir kata. peranan dan tanggungjawab sebagai Penolong Pegawai Perubatan. Sememangnya menjadi harapan agar buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan. berbudaya kerja cemerlang. Di samping itu. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penolong Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu merujuk kepada pekeliling dan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa serta menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di sektor awam. dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membentuk Penolong Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. berdaya saing. Kementerian Kesihatan Malaysia.

Alor Setar. profesion ini telah melalui beberapa siri transformasi berikutan peranannya yang berkembang bersesuaian dengan jawatan profesion ini pada ketika itu sebagai Pembantu Rumah Sakit (1963). diperkenalkan Malaya di oleh Pulau Dibawah pemerintahan British Malaya Apothecaries dikenali juga sebagai Sub-Assistant Surgeon atau Dressar. Pembantu Perubatan (1985) dan kini Penolong Pegawai Perubatan (mulai 20 Mac 2007). Sekolah Latihan Pembantu Hospital telah dibuka secara rasminya di Seremban Negeri Sembilan pada 1971 dan seterusnya 4 buah sekolah latihan yang lain iaitu di Ulu Kinta. Selain dari kolej latihan yang dikendalikan oleh KKM terdapat beberapa kolej swasta yang menawarkan latihan Diploma Pembantu Perubatan dengan mendapat kelulusan dan dipantau oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Lembaga Pembantu Perubatan. skop pekerjaan PPP telah diperluaskan dengan peranannya di klinik-klinik kesihatan dan di unit pengkhususan atau 4 . Pembantu Hospital (1970). Sekolah latihan ini kemudiannya dinaik taraf kepada Kolej Pembantu Perubatan pada 1993. Dalam abad ke 19. Kuching dan Kota Kinabalu.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KERJAYA SEBAGAI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PENGENALAN Penolong Perubatan adalah Pegawai antara profesion terawal wujud di Malaysia menjangkau dan lebih ia kini daripada 120 tahun. Selari dengan perkembangan semasa. Pada awalnya ia dikenali sebagai Apothecaries yang British Pinang.

Skim perkhidmatan yang telah ditambahbaik ini merupakan Skim Perkhidmatan Bersepadu yang merangkumi Kumpulan Sokongan dan Kumpulan Pengurusan & Profesional. institusi latihan. Lembaga Pembantu Perubatan merupakan entiti yang bertanggungjawab mengawal selia dan menguatkuasa Akta 180. Barefoot Doctor Australia.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan kepakaran di hospital-hospital. Perbezaan hanya pada nama dimana di Amerika Syarikat ia dikenali sebagai di Physician Assistant. Officio iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebagai Pengerusi Lembaga manakala Ketua Penolong Pegawai Perubatan (Ketua Pembantu Perubatan) sebagai Setiausaha Lembaga. Keanggotaan di dalam Lembaga Pembantu Perubatan terdiri daripada dua orang Ex. Terdapat profesion yang hampir sama dengan Penolong Pegawai Perubatan di luar negara. Profesion ini diluluskan amalannya oleh Parlimen Malaysia di bawah Akta 180. penyelidikan. penguatkuasaan dan lain-lain. Seramai lima belas lagi Ahli Lembaga dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk tempoh tiga tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh. China serta di beberapa negara membangun seperti Filipina dan sebagainya. Kanada. Rusia. 5 . Selaras dengan perubahan gelaran jawatan Pembantu Perubatan kepada Penolong Pegawai Perubatan. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979 serta Kod Etika Penolong Pegawai Perubatan. nama skim perkhidmatan berkenaan juga telah ditukar kepada Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan berkuatkuasa mulai 2 Julai 2009. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979.

Memeriksa.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 1 PERANAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 1. Klinikklinik khas di Penjara Malaysia. Pusat Tahanan Imigresin. kesihatan Membuat saringan ke atas pesakit yang memerlukan rawatan.  Memberikan rawatan awal bagi kes-kes kecemasan. dan rehabitatif (pemulihan) pada tahap yang bersesuaian dalam program kesihatan awam dan perubatan di bawah pengawasan Pegawai Perubatan.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Penolong Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan kesihatan merangkumi aspek promotif (promosi).   kesihatan komuniti. Perkhidmatan-perkhidmatan yang terlibat adalah seperti berikut :- i. kuratif (perawatan). Perkhidmatan pengkhususan dan kepakaran (Sekunder) Memberi perkhidmatan pengkhususan di bawah program kesihatan awam serta di unit-unit kepakaran dan sub-kepakaran di bawah program perubatan bagi aktiviti-aktiviti berikut : 6 . mendiagnosa penyakit dan memberikan rawatan keatas penyakit ringan. preventif (pencegahan). Institusi Pengajian kem-kem Tinggi Awam. Pusat Latihan Khidmat Negara. ii. Penjagaan Kesihatan Primer (Prima) Memberi rawatan primer (pesakit luar) dan kecemasan di Klinik Kesihatan. dan perkhidmatan sebagainya. Puspen.  Memberi kaunseling dan pendidikan kesihatan kepada pesakit dan masyarakat setempat. Sekolah-sekolah Sukan. Klinik 1 Malaysia.

Perubatan Am. 7 . Kesihatan Mental. Program Communicable Disease Tuberculosis. & Otorinolaringologi. Kesihatan Dewasa. Anestesiologi. Forensik. Kardiotoraksik.  Perkhidmatan Kepakaran (Program Perubatan) Kecemasan. Respiratori. Nefrologi. Kesihatan Orang Kurang Upaya. Penyelidikan dan Kualiti Amalan. Pembedahan Spinal Mikro dan Perubatan Pembedahan sebagainya. Kesihatan Sekolah. Ortopedik. Oftalmologi. Pembedahan Nuklear. Plastik. Denggi. Routine Medical Examination dan lain-lain. Rawatan Rapi. Organ Transplant dan lain-lain dan Psikiatri. Darah Tinggi. Urologi.   Latihan Profesional dan Latihan Dalam Perkhidmatan. Leprosi. Program Non Communicable Disease Diabetes. Asma. Obstetrik & Ginekologi. Dermatologi. HIV. Tangan. Hemodialisis. Warga Sihat dan lain-lain.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan  Perkhidmatan Pengkhususan Program Wellness Kesihatan Remaja. Kardiologi Koronari. Penyakit Kardio Vaskular.  Perkhidmatan Sub-Kepakaran Neurofisiologi. H1N1 dan lain-lain.  Kawal Selia Amalan dan Penguatkuasaan. Berhenti Merokok. Kesihatan Warga Emas. Pembedahan. Pediatrik.

Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. ii. ii. 8 . Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Memiliki Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia atau institusi latihan yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. (b) Lantikan Ke Gred U41 i.1 SYARAT LANTIKAN (a) Lantikan Ke Gred U29 i. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. Calon bagi lantikan ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 2 PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 2. iii.

spa.1 (a) dan (b) adalah layak untuk memohon jawatan Penolong Pegawai Perubatan dengan mengisi Borang SPA 8 melalui laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di alamat http://www.gov.my 9 .Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 2.2 CARA PERMOHONAN Calon yang mempunyai kelulusan seperti di para 2.

90 (P1T1) RM 4431.81 (P1T24) RM 5018.02 (P1T8) 3.54 (P1T1) RM 4992.51 (P1T11) RM 4723.36 (P1T1) RM 1999.81 (P1T14) RM 5882.31 (P1T1) RM 5258.2 ELAUN / IMBUHAN TETAP Penolong Pegawai Perubatan layak menerima elaun/imbuhan tetap seperti berikut:- Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) 160 160 220 300 Imbuhan Tetap Keraian (RM) Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 180 180 180 250 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 10% 10% 10% 5% 10 GRED U29 U32 U36 U41/U42 .38 (P1T20) RM 4521.62 (P1T8) RM 6843.1 GAJI Peringkat dan tangga gaji Penolong Pegawai Perubatan mengikut gred adalah seperti berikut:- Gred U29 U32 U36 U41/U42 U44 U48 U52 U54 Minimum RM 1493.44 (P1T6) RM 1959.09 (P1T1) Maksimum RM 3057.29 (P1T1) RM 3057.85 (P1T8) RM 6443.19 (P1T1) RM 3028.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 3 EMOLUMEN DAN KEMUDAHAN 3.39 (P1T27) RM 3656.

00 bergantung kepada tempat bertugas. yang terlibat dengan aktiviti rawatan perubatan udara iaitu RM 30. Bayaran Insentif Perudara kepada Penolong Pegawai Perubatan 2. 11 . Tibi dan Kusta diberikan 3. dan kusta iaitu pada kadar RM 60. Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa di bilik mayat berkuatkuasa 1 Januari 2006 pada kadar RM 100.00 bagi satu penerbangan pergi dan balik. Bayaran Insentif Bertugas di Bilik Mayat diberikan kepada Penolong 4. tibi. Elaun-elaun tersebut adalah seperti berikut:Bil. 1.00 hingga RM 300.00 sebulan. kepada Penolong Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa merawat pesakit jiwa.3 IMBUHAN / INSENTIF KHAS Penolong Pegawai Perubatan layak menerima imbuhan/insentif khas tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan.00 sebulan. Imbuhan/Insentif Bantuan Sara Hidup (COLA) pada kadar RM 100.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) Imbuhan Tetap Keraian (RM) 400 550 600 800 Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 400 700 700 900 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 5% 5% 5% 5% GRED U44 U48 U52 U54 3. Bayaran Insentif Merawat Pesakit Jiwa.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Bil. Bayaran Insentif Wilayah (bagi mereka yang layak dan tidak memilih ITP) 3. iii. vi.00 sebulan. 8. Bayaran Insentif Pos Basik kepada semua anggota paramedik yang memenuhi syarat pada kadar RM 100. keluarga dan ibu bapa ii.00 sebulan. Imbuhan/Insentif Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat diberikan kepada Penolong 5. di Hospital KKM di Sabah dan Sarawak (mempunyai Sijil Pembiusan dan melakukan kerja secara sepenuh masa) pada kadar RM 100. Pegawai Perubatan yang bertugas di Klinik Desa Sabah dan Sarawak yang terlibat dengan on-call pada kadar RM 60. Kemudahan yang layak diterima adalah seperti berikut : i. Kemudahan Perubatan percuma untuk individu. vii.4 KEMUDAHAN LAIN Penolong Pegawai Perubatan layak menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam. iv. v. Kuarters (jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan) Pinjaman perumahan Pinjaman komputer Pinjaman kenderaan Skim pencen atau KWSP Peluang melanjutkan pelajaran Elaun dalam perkhidmatan seperti berikut :- 12 .00 sebulan. Bayaran Insentif Tugas Bius diberikan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang membantu menjalankan tugas-tugas pembiusan 6. 7. viii.

Elaun kerana berkursus Elaun bertugas di seberang laut Elaun Upah Jahit Pakaian Seragam Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan ix. h. Elaun bertugas rasmi Elaun kemudahan dan bayaran kerana bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Kemudahan pengurusan jenazah anggota sebanyak RM 1.000.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan a.00. d. f. d. (Sila rujuk Perintah Am Bab C) 13 . Kelayakan cuti seperti berikut :a. f. Cuti tahunan sebanyak 25 hari setahun Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti mengerjakan haji 40 hari Cuti kerana berkursus Cuti tanpa rekod Cuti tugas khas perubatan Cuti atas sebab perubatan x. b. e. e. g. b. c.

Pegawai kemahiran pelbagai Perubatan dalam untuk meningkatkan tertentu.1 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 4.1.1 Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan peluang latihan kepada Penolong dan itu. Di antara bidang-bidang tersebut adalah seperti berikut :- i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Anestesia Kecemasan Gastrointestinal Endoscopy Pengurusan Personel Kesihatan Penjagaan Kesihatan Primer Perawatan Gerontologi Perawatan Koronori Perawatan Oftalmik Perawatan Onkologi Perawatan Ortopedik Perawatan Perioperatif Perawatan Psikiatri Perawatan Rapi Perawatan Renal Pengurusan Diabetis Perubatan Sukan Perawatan Otorinolaringologi 14 . pengetahuan Sehubungan bidang-bidang Pos Kursus Basik/Pengkhususan ditawarkan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 4 PELUANG KERJAYA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 4.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan xviii xix xx Perubatan Forensik Perawatan Perianestesia Kawalan Infeksi Rehabilitasi 4. kemahiran dan pengalama. dan penamatan perkhidmatan) 2005. potensi dan kepimpinan. pengetahuan. kenaikan pangkat.2. 4.1 Kenaikan pangkat bagi Penolong Pegawai Perubatan adalah berasaskan merit dan mengambil kira perkara-perkara seperti yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (perlantikan. Sifat-sifat peribadi.2 Di samping itu. 4.1. seseorang Penolong Pegawai Perubatan itu perlulah memenuhi semua syarat 15 .3 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam kumpulan pengurusan dan professional boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pasca ijazah di IPTA /IPTS yang diiktiraf oleh kerajaan dan layak mendapat cuti bergaji penuh setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 4.2 PELUANG KENAIKAN PANGKAT 4. atau cuti belajar separuh gaji dengan maksimum dua kali sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengiktui kursus Jangka Panjang. dan iv) Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat. untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat. (P. keutuhan.2 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam Kumpulan Sokongan dan berhasrat melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan layak mendapat kemudahan cuti kursus sambilan.U.1. termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikan pangkat itu.2.(A) 176/2005) iaitu mengambil kira : i) ii) iii) Kecekapan dan prestasi kerja. Kelayakan.

U52 dan U54.2. U32 dan U36 yang menunjukkan prestasi yang cemerlang serta mempunyai ijazah yang berkaitan adalah layak dipertimbang Kenaikan Pangkat Secara Lantikan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan ke jawatan Pengajar Gred U41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. * Rujuk pekeliling Perkhidmatan Pengurusan Latihan (JPA) Serta mengikut Pekeliling Perkhidmatan 13/2006 bagi perubahan Skim Pembantu Perubatan kepada Skim Bersepadu 16 . U48. tapisan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).3 Penolong Pegawai Perubatan berpeluang untuk dinaikkan pangkat ke Gred U32 dan seterusnya ke Gred U36.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya dan jika terdapat kekosongan di dalam jawatan kenaikan pangkat.2. Syarat kenaikan pangkat adalah seperti yang dinyatakan dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan. U44. Beliau juga mestilah bebas daripada tindakan tatatertib.4 Penolong Pegawai Perubatan di Gred U29.U42. 4. . 4. tidak tersenarai sebagai peminjam tegar dan telah mengisytihar harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

5 Rajah 1 menunjukkan Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Rajah 1 : Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 4.2. U54 U52 U48 U36 Kenaikan pangkat U44 Kenaikan pangkat 17 U32 Kenaikan pangkat (bagi pemegang ijazah) U42 U29 U41 Kemasukan dengan Diploma Pembantu Perubatan Kemasukan dengan ijazah (lantikan SPA) .

Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap perkembangan profesion Penolong Pegawai Perubatan seiring dengan keperluan dan kehendak semasa. 18 . Penolong Pegawai Perubatan merupakan anggota yang cukup terlatih. peranan dan skop tugas Penolong Pegawai Perubatan telah berkembang. Ia memerlukan kemahiran yang tinggi serta pengetahuan yang luas disamping penguasaan teknologi perubatan dalam melaksanakan peranannya.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan PENUTUP Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk masyarakat adalah yang terbaik dan selamat. dinamik. beretika dan sedia berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat. Selaras dengan pewujudan hospital berkonsep baru dan sejajar dengan perkembangan semasa. cekap. komited. Sehubungan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful