Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan

1

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KANDUNGAN MUKASURAT KATA-KATA ALUAN PENGENALAN Sejarah Penolong Pegawai Perubatan Di Malaysia Tugas dan Tanggungjawab Syarat Lantikan Cara Permohonan Emolumen dan Kemudahan Gaji Elaun Tetap Imbuhan/Insentif Khas Kemudahan Lain Latihan Dalam Perkhidmatan Peluang Kenaikan Pangkat Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 3 5 BAB 1 BAB 2 7 9 9 10 10 10 11 12 14 15 17 BAB 3 BAB 4 PENUTUP 18 2 .

Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di sektor awam. berdaya saing. Di samping itu. ZULKIFLI BIN HAMZAH Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia 3 . peranan dan tanggungjawab sebagai Penolong Pegawai Perubatan. KKM mengalu-alukan sebarang teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini. Selamat Maju Jaya. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. berbudaya kerja cemerlang.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan SALAM SEJAHTERA Buku Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia ini merupakan buku pertama seumpamanya yang dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. Penolong Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu merujuk kepada pekeliling dan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa serta menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. Akhir kata. Sememangnya menjadi harapan agar buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan. dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membentuk Penolong Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. ia juga diharap dapat menjadi bahan rujukan mudah mengenai urusan berkaitan dengan perkhidmatan. Kementerian Kesihatan Malaysia. Kandungan yang terdapat di dalam buku ini adalah terhad dan ia sekadar untuk memberikan kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apaapa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang.

Pembantu Perubatan (1985) dan kini Penolong Pegawai Perubatan (mulai 20 Mac 2007).Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KERJAYA SEBAGAI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PENGENALAN Penolong Perubatan adalah Pegawai antara profesion terawal wujud di Malaysia menjangkau dan lebih ia kini daripada 120 tahun. Dalam abad ke 19. diperkenalkan Malaya di oleh Pulau Dibawah pemerintahan British Malaya Apothecaries dikenali juga sebagai Sub-Assistant Surgeon atau Dressar. skop pekerjaan PPP telah diperluaskan dengan peranannya di klinik-klinik kesihatan dan di unit pengkhususan atau 4 . Pada awalnya ia dikenali sebagai Apothecaries yang British Pinang. Alor Setar. Selari dengan perkembangan semasa. Kuching dan Kota Kinabalu. Selain dari kolej latihan yang dikendalikan oleh KKM terdapat beberapa kolej swasta yang menawarkan latihan Diploma Pembantu Perubatan dengan mendapat kelulusan dan dipantau oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Lembaga Pembantu Perubatan. Sekolah latihan ini kemudiannya dinaik taraf kepada Kolej Pembantu Perubatan pada 1993. profesion ini telah melalui beberapa siri transformasi berikutan peranannya yang berkembang bersesuaian dengan jawatan profesion ini pada ketika itu sebagai Pembantu Rumah Sakit (1963). Pembantu Hospital (1970). Sekolah Latihan Pembantu Hospital telah dibuka secara rasminya di Seremban Negeri Sembilan pada 1971 dan seterusnya 4 buah sekolah latihan yang lain iaitu di Ulu Kinta.

Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979. institusi latihan. Profesion ini diluluskan amalannya oleh Parlimen Malaysia di bawah Akta 180. Lembaga Pembantu Perubatan merupakan entiti yang bertanggungjawab mengawal selia dan menguatkuasa Akta 180. Terdapat profesion yang hampir sama dengan Penolong Pegawai Perubatan di luar negara. Rusia. Skim perkhidmatan yang telah ditambahbaik ini merupakan Skim Perkhidmatan Bersepadu yang merangkumi Kumpulan Sokongan dan Kumpulan Pengurusan & Profesional. Keanggotaan di dalam Lembaga Pembantu Perubatan terdiri daripada dua orang Ex. penyelidikan. Kanada. Barefoot Doctor Australia. 5 . Seramai lima belas lagi Ahli Lembaga dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk tempoh tiga tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh. Selaras dengan perubahan gelaran jawatan Pembantu Perubatan kepada Penolong Pegawai Perubatan. Perbezaan hanya pada nama dimana di Amerika Syarikat ia dikenali sebagai di Physician Assistant. China serta di beberapa negara membangun seperti Filipina dan sebagainya. penguatkuasaan dan lain-lain. nama skim perkhidmatan berkenaan juga telah ditukar kepada Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan berkuatkuasa mulai 2 Julai 2009. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979 serta Kod Etika Penolong Pegawai Perubatan. Officio iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebagai Pengerusi Lembaga manakala Ketua Penolong Pegawai Perubatan (Ketua Pembantu Perubatan) sebagai Setiausaha Lembaga.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan kepakaran di hospital-hospital.

Klinikklinik khas di Penjara Malaysia. Klinik 1 Malaysia. Institusi Pengajian kem-kem Tinggi Awam. kuratif (perawatan). Penjagaan Kesihatan Primer (Prima) Memberi rawatan primer (pesakit luar) dan kecemasan di Klinik Kesihatan. ii.   kesihatan komuniti.  Memberikan rawatan awal bagi kes-kes kecemasan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 1 PERANAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 1. dan rehabitatif (pemulihan) pada tahap yang bersesuaian dalam program kesihatan awam dan perubatan di bawah pengawasan Pegawai Perubatan. preventif (pencegahan). dan perkhidmatan sebagainya. Pusat Tahanan Imigresin. Pusat Latihan Khidmat Negara. Sekolah-sekolah Sukan. Perkhidmatan-perkhidmatan yang terlibat adalah seperti berikut :- i. Memeriksa. mendiagnosa penyakit dan memberikan rawatan keatas penyakit ringan.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Penolong Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan kesihatan merangkumi aspek promotif (promosi). kesihatan Membuat saringan ke atas pesakit yang memerlukan rawatan. Perkhidmatan pengkhususan dan kepakaran (Sekunder) Memberi perkhidmatan pengkhususan di bawah program kesihatan awam serta di unit-unit kepakaran dan sub-kepakaran di bawah program perubatan bagi aktiviti-aktiviti berikut : 6 .  Memberi kaunseling dan pendidikan kesihatan kepada pesakit dan masyarakat setempat. Puspen.

Asma.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan  Perkhidmatan Pengkhususan Program Wellness Kesihatan Remaja. Dermatologi. Pembedahan Spinal Mikro dan Perubatan Pembedahan sebagainya. H1N1 dan lain-lain. Warga Sihat dan lain-lain. Penyakit Kardio Vaskular. Tangan. Obstetrik & Ginekologi. 7 . Ortopedik. Kesihatan Mental. Denggi.  Kawal Selia Amalan dan Penguatkuasaan. Respiratori. Kesihatan Warga Emas.  Perkhidmatan Kepakaran (Program Perubatan) Kecemasan. HIV. Pediatrik. Forensik. Program Non Communicable Disease Diabetes. Organ Transplant dan lain-lain dan Psikiatri.  Perkhidmatan Sub-Kepakaran Neurofisiologi. Hemodialisis. Anestesiologi. Pembedahan. & Otorinolaringologi. Kesihatan Orang Kurang Upaya. Oftalmologi. Kardiologi Koronari. Program Communicable Disease Tuberculosis. Kesihatan Sekolah. Berhenti Merokok. Kardiotoraksik. Rawatan Rapi.   Latihan Profesional dan Latihan Dalam Perkhidmatan. Routine Medical Examination dan lain-lain. Kesihatan Dewasa. Plastik. Nefrologi. Pembedahan Nuklear. Penyelidikan dan Kualiti Amalan. Perubatan Am. Urologi. Darah Tinggi. Leprosi.

iii. 8 . Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 2 PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 2. ii. ii. Calon bagi lantikan ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.1 SYARAT LANTIKAN (a) Lantikan Ke Gred U29 i. Memiliki Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia atau institusi latihan yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. (b) Lantikan Ke Gred U41 i.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 2.my 9 .2 CARA PERMOHONAN Calon yang mempunyai kelulusan seperti di para 2.spa.1 (a) dan (b) adalah layak untuk memohon jawatan Penolong Pegawai Perubatan dengan mengisi Borang SPA 8 melalui laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di alamat http://www.gov.

51 (P1T11) RM 4723.2 ELAUN / IMBUHAN TETAP Penolong Pegawai Perubatan layak menerima elaun/imbuhan tetap seperti berikut:- Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) 160 160 220 300 Imbuhan Tetap Keraian (RM) Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 180 180 180 250 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 10% 10% 10% 5% 10 GRED U29 U32 U36 U41/U42 .29 (P1T1) RM 3057.19 (P1T1) RM 3028.62 (P1T8) RM 6843.81 (P1T24) RM 5018.90 (P1T1) RM 4431.02 (P1T8) 3.36 (P1T1) RM 1999.81 (P1T14) RM 5882.38 (P1T20) RM 4521.39 (P1T27) RM 3656.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 3 EMOLUMEN DAN KEMUDAHAN 3.44 (P1T6) RM 1959.31 (P1T1) RM 5258.85 (P1T8) RM 6443.1 GAJI Peringkat dan tangga gaji Penolong Pegawai Perubatan mengikut gred adalah seperti berikut:- Gred U29 U32 U36 U41/U42 U44 U48 U52 U54 Minimum RM 1493.54 (P1T1) RM 4992.09 (P1T1) Maksimum RM 3057.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) Imbuhan Tetap Keraian (RM) 400 550 600 800 Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 400 700 700 900 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 5% 5% 5% 5% GRED U44 U48 U52 U54 3. tibi.00 sebulan. Imbuhan/Insentif Bantuan Sara Hidup (COLA) pada kadar RM 100. Elaun-elaun tersebut adalah seperti berikut:Bil. kepada Penolong Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa merawat pesakit jiwa. Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa di bilik mayat berkuatkuasa 1 Januari 2006 pada kadar RM 100. Tibi dan Kusta diberikan 3. 11 .00 hingga RM 300. Bayaran Insentif Bertugas di Bilik Mayat diberikan kepada Penolong 4.3 IMBUHAN / INSENTIF KHAS Penolong Pegawai Perubatan layak menerima imbuhan/insentif khas tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Bayaran Insentif Perudara kepada Penolong Pegawai Perubatan 2. Bayaran Insentif Merawat Pesakit Jiwa. yang terlibat dengan aktiviti rawatan perubatan udara iaitu RM 30. dan kusta iaitu pada kadar RM 60.00 bagi satu penerbangan pergi dan balik.00 sebulan.00 bergantung kepada tempat bertugas. 1.

00 sebulan. iii. Pegawai Perubatan yang bertugas di Klinik Desa Sabah dan Sarawak yang terlibat dengan on-call pada kadar RM 60. di Hospital KKM di Sabah dan Sarawak (mempunyai Sijil Pembiusan dan melakukan kerja secara sepenuh masa) pada kadar RM 100. keluarga dan ibu bapa ii.4 KEMUDAHAN LAIN Penolong Pegawai Perubatan layak menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam. vii. iv. Kemudahan Perubatan percuma untuk individu. Kemudahan yang layak diterima adalah seperti berikut : i. viii. Bayaran Insentif Wilayah (bagi mereka yang layak dan tidak memilih ITP) 3. Bayaran Insentif Pos Basik kepada semua anggota paramedik yang memenuhi syarat pada kadar RM 100. Bayaran Insentif Tugas Bius diberikan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang membantu menjalankan tugas-tugas pembiusan 6. 7. Imbuhan/Insentif Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat diberikan kepada Penolong 5. Kuarters (jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan) Pinjaman perumahan Pinjaman komputer Pinjaman kenderaan Skim pencen atau KWSP Peluang melanjutkan pelajaran Elaun dalam perkhidmatan seperti berikut :- 12 . 8. v.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Bil.00 sebulan.00 sebulan. vi.

Cuti tahunan sebanyak 25 hari setahun Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti mengerjakan haji 40 hari Cuti kerana berkursus Cuti tanpa rekod Cuti tugas khas perubatan Cuti atas sebab perubatan x.00. g. d.000. Elaun bertugas rasmi Elaun kemudahan dan bayaran kerana bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. f. Kelayakan cuti seperti berikut :a.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan a. b. f. Kemudahan pengurusan jenazah anggota sebanyak RM 1. (Sila rujuk Perintah Am Bab C) 13 . c. b. h. e. d. e. Elaun kerana berkursus Elaun bertugas di seberang laut Elaun Upah Jahit Pakaian Seragam Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan ix.

Di antara bidang-bidang tersebut adalah seperti berikut :- i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Anestesia Kecemasan Gastrointestinal Endoscopy Pengurusan Personel Kesihatan Penjagaan Kesihatan Primer Perawatan Gerontologi Perawatan Koronori Perawatan Oftalmik Perawatan Onkologi Perawatan Ortopedik Perawatan Perioperatif Perawatan Psikiatri Perawatan Rapi Perawatan Renal Pengurusan Diabetis Perubatan Sukan Perawatan Otorinolaringologi 14 .Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 4 PELUANG KERJAYA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 4.1.1 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 4. pengetahuan Sehubungan bidang-bidang Pos Kursus Basik/Pengkhususan ditawarkan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Pegawai kemahiran pelbagai Perubatan dalam untuk meningkatkan tertentu.1 Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan peluang latihan kepada Penolong dan itu.

U.1. seseorang Penolong Pegawai Perubatan itu perlulah memenuhi semua syarat 15 .2 PELUANG KENAIKAN PANGKAT 4. Kelayakan. 4. untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat. dan penamatan perkhidmatan) 2005. (P.2.2. pengetahuan.(A) 176/2005) iaitu mengambil kira : i) ii) iii) Kecekapan dan prestasi kerja.1. potensi dan kepimpinan. keutuhan. dan iv) Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat.2 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam Kumpulan Sokongan dan berhasrat melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan layak mendapat kemudahan cuti kursus sambilan. 4. atau cuti belajar separuh gaji dengan maksimum dua kali sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengiktui kursus Jangka Panjang. termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikan pangkat itu. Sifat-sifat peribadi. kenaikan pangkat.3 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam kumpulan pengurusan dan professional boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pasca ijazah di IPTA /IPTS yang diiktiraf oleh kerajaan dan layak mendapat cuti bergaji penuh setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 4. kemahiran dan pengalama.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan xviii xix xx Perubatan Forensik Perawatan Perianestesia Kawalan Infeksi Rehabilitasi 4.2 Di samping itu.1 Kenaikan pangkat bagi Penolong Pegawai Perubatan adalah berasaskan merit dan mengambil kira perkara-perkara seperti yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (perlantikan.

U48.2.2. U44. Syarat kenaikan pangkat adalah seperti yang dinyatakan dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan. tapisan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). U32 dan U36 yang menunjukkan prestasi yang cemerlang serta mempunyai ijazah yang berkaitan adalah layak dipertimbang Kenaikan Pangkat Secara Lantikan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan ke jawatan Pengajar Gred U41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.U42.4 Penolong Pegawai Perubatan di Gred U29. Beliau juga mestilah bebas daripada tindakan tatatertib. tidak tersenarai sebagai peminjam tegar dan telah mengisytihar harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan.3 Penolong Pegawai Perubatan berpeluang untuk dinaikkan pangkat ke Gred U32 dan seterusnya ke Gred U36. 4. 4.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya dan jika terdapat kekosongan di dalam jawatan kenaikan pangkat. U52 dan U54. . * Rujuk pekeliling Perkhidmatan Pengurusan Latihan (JPA) Serta mengikut Pekeliling Perkhidmatan 13/2006 bagi perubahan Skim Pembantu Perubatan kepada Skim Bersepadu 16 .

2.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Rajah 1 : Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 4.5 Rajah 1 menunjukkan Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan. U54 U52 U48 U36 Kenaikan pangkat U44 Kenaikan pangkat 17 U32 Kenaikan pangkat (bagi pemegang ijazah) U42 U29 U41 Kemasukan dengan Diploma Pembantu Perubatan Kemasukan dengan ijazah (lantikan SPA) .

Penolong Pegawai Perubatan merupakan anggota yang cukup terlatih. Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap perkembangan profesion Penolong Pegawai Perubatan seiring dengan keperluan dan kehendak semasa. Selaras dengan pewujudan hospital berkonsep baru dan sejajar dengan perkembangan semasa. komited. dinamik. Ia memerlukan kemahiran yang tinggi serta pengetahuan yang luas disamping penguasaan teknologi perubatan dalam melaksanakan peranannya. 18 . peranan dan skop tugas Penolong Pegawai Perubatan telah berkembang. cekap. Sehubungan itu.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan PENUTUP Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk masyarakat adalah yang terbaik dan selamat. beretika dan sedia berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful