Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan

1

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KANDUNGAN MUKASURAT KATA-KATA ALUAN PENGENALAN Sejarah Penolong Pegawai Perubatan Di Malaysia Tugas dan Tanggungjawab Syarat Lantikan Cara Permohonan Emolumen dan Kemudahan Gaji Elaun Tetap Imbuhan/Insentif Khas Kemudahan Lain Latihan Dalam Perkhidmatan Peluang Kenaikan Pangkat Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 3 5 BAB 1 BAB 2 7 9 9 10 10 10 11 12 14 15 17 BAB 3 BAB 4 PENUTUP 18 2 .

dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membentuk Penolong Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. ia juga diharap dapat menjadi bahan rujukan mudah mengenai urusan berkaitan dengan perkhidmatan. peranan dan tanggungjawab sebagai Penolong Pegawai Perubatan. Sememangnya menjadi harapan agar buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan. ZULKIFLI BIN HAMZAH Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia 3 .Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan SALAM SEJAHTERA Buku Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia ini merupakan buku pertama seumpamanya yang dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. Di samping itu. berbudaya kerja cemerlang. Kandungan yang terdapat di dalam buku ini adalah terhad dan ia sekadar untuk memberikan kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apaapa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. berdaya saing. Akhir kata. Penolong Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu merujuk kepada pekeliling dan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa serta menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. Selamat Maju Jaya. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM mengalu-alukan sebarang teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di sektor awam.

Sekolah Latihan Pembantu Hospital telah dibuka secara rasminya di Seremban Negeri Sembilan pada 1971 dan seterusnya 4 buah sekolah latihan yang lain iaitu di Ulu Kinta.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KERJAYA SEBAGAI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PENGENALAN Penolong Perubatan adalah Pegawai antara profesion terawal wujud di Malaysia menjangkau dan lebih ia kini daripada 120 tahun. Sekolah latihan ini kemudiannya dinaik taraf kepada Kolej Pembantu Perubatan pada 1993. diperkenalkan Malaya di oleh Pulau Dibawah pemerintahan British Malaya Apothecaries dikenali juga sebagai Sub-Assistant Surgeon atau Dressar. Alor Setar. Pembantu Perubatan (1985) dan kini Penolong Pegawai Perubatan (mulai 20 Mac 2007). Pada awalnya ia dikenali sebagai Apothecaries yang British Pinang. Selari dengan perkembangan semasa. skop pekerjaan PPP telah diperluaskan dengan peranannya di klinik-klinik kesihatan dan di unit pengkhususan atau 4 . Dalam abad ke 19. Pembantu Hospital (1970). Selain dari kolej latihan yang dikendalikan oleh KKM terdapat beberapa kolej swasta yang menawarkan latihan Diploma Pembantu Perubatan dengan mendapat kelulusan dan dipantau oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Lembaga Pembantu Perubatan. Kuching dan Kota Kinabalu. profesion ini telah melalui beberapa siri transformasi berikutan peranannya yang berkembang bersesuaian dengan jawatan profesion ini pada ketika itu sebagai Pembantu Rumah Sakit (1963).

Kanada. Skim perkhidmatan yang telah ditambahbaik ini merupakan Skim Perkhidmatan Bersepadu yang merangkumi Kumpulan Sokongan dan Kumpulan Pengurusan & Profesional. penyelidikan. China serta di beberapa negara membangun seperti Filipina dan sebagainya. Rusia. Perbezaan hanya pada nama dimana di Amerika Syarikat ia dikenali sebagai di Physician Assistant. nama skim perkhidmatan berkenaan juga telah ditukar kepada Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan berkuatkuasa mulai 2 Julai 2009. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979 serta Kod Etika Penolong Pegawai Perubatan. Terdapat profesion yang hampir sama dengan Penolong Pegawai Perubatan di luar negara. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan kepakaran di hospital-hospital. institusi latihan. Officio iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebagai Pengerusi Lembaga manakala Ketua Penolong Pegawai Perubatan (Ketua Pembantu Perubatan) sebagai Setiausaha Lembaga. Lembaga Pembantu Perubatan merupakan entiti yang bertanggungjawab mengawal selia dan menguatkuasa Akta 180. Barefoot Doctor Australia. Keanggotaan di dalam Lembaga Pembantu Perubatan terdiri daripada dua orang Ex. Seramai lima belas lagi Ahli Lembaga dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk tempoh tiga tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh. Profesion ini diluluskan amalannya oleh Parlimen Malaysia di bawah Akta 180. Selaras dengan perubahan gelaran jawatan Pembantu Perubatan kepada Penolong Pegawai Perubatan. penguatkuasaan dan lain-lain. 5 .

Sekolah-sekolah Sukan. Klinik 1 Malaysia. mendiagnosa penyakit dan memberikan rawatan keatas penyakit ringan. kuratif (perawatan).1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Penolong Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan kesihatan merangkumi aspek promotif (promosi).   kesihatan komuniti. Perkhidmatan pengkhususan dan kepakaran (Sekunder) Memberi perkhidmatan pengkhususan di bawah program kesihatan awam serta di unit-unit kepakaran dan sub-kepakaran di bawah program perubatan bagi aktiviti-aktiviti berikut : 6 . preventif (pencegahan).Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 1 PERANAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 1. Klinikklinik khas di Penjara Malaysia. Pusat Latihan Khidmat Negara. ii. kesihatan Membuat saringan ke atas pesakit yang memerlukan rawatan. dan rehabitatif (pemulihan) pada tahap yang bersesuaian dalam program kesihatan awam dan perubatan di bawah pengawasan Pegawai Perubatan. Memeriksa.  Memberikan rawatan awal bagi kes-kes kecemasan. Pusat Tahanan Imigresin. Penjagaan Kesihatan Primer (Prima) Memberi rawatan primer (pesakit luar) dan kecemasan di Klinik Kesihatan.  Memberi kaunseling dan pendidikan kesihatan kepada pesakit dan masyarakat setempat. Institusi Pengajian kem-kem Tinggi Awam. Puspen. Perkhidmatan-perkhidmatan yang terlibat adalah seperti berikut :- i. dan perkhidmatan sebagainya.

Respiratori. Rawatan Rapi.  Perkhidmatan Kepakaran (Program Perubatan) Kecemasan. Kesihatan Warga Emas. Tangan. & Otorinolaringologi. Urologi. Kesihatan Mental. Forensik. Kardiologi Koronari. Organ Transplant dan lain-lain dan Psikiatri. Pembedahan Spinal Mikro dan Perubatan Pembedahan sebagainya. Berhenti Merokok. Hemodialisis. Routine Medical Examination dan lain-lain.  Kawal Selia Amalan dan Penguatkuasaan. Pembedahan. Darah Tinggi. 7 . H1N1 dan lain-lain. Pembedahan Nuklear. Dermatologi. Kesihatan Orang Kurang Upaya. Nefrologi. Asma. Plastik. Perubatan Am. Oftalmologi. Anestesiologi. Ortopedik. Program Communicable Disease Tuberculosis.   Latihan Profesional dan Latihan Dalam Perkhidmatan. Warga Sihat dan lain-lain. Program Non Communicable Disease Diabetes. HIV.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan  Perkhidmatan Pengkhususan Program Wellness Kesihatan Remaja.  Perkhidmatan Sub-Kepakaran Neurofisiologi. Penyakit Kardio Vaskular. Kardiotoraksik. Penyelidikan dan Kualiti Amalan. Kesihatan Dewasa. Pediatrik. Kesihatan Sekolah. Denggi. Obstetrik & Ginekologi. Leprosi.

ii. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Calon bagi lantikan ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. 8 . Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. ii. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (b) Lantikan Ke Gred U41 i. Memiliki Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia atau institusi latihan yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.1 SYARAT LANTIKAN (a) Lantikan Ke Gred U29 i.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 2 PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 2. iii.

1 (a) dan (b) adalah layak untuk memohon jawatan Penolong Pegawai Perubatan dengan mengisi Borang SPA 8 melalui laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di alamat http://www.my 9 .gov.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 2.2 CARA PERMOHONAN Calon yang mempunyai kelulusan seperti di para 2.spa.

54 (P1T1) RM 4992.81 (P1T14) RM 5882.62 (P1T8) RM 6843.29 (P1T1) RM 3057.38 (P1T20) RM 4521.1 GAJI Peringkat dan tangga gaji Penolong Pegawai Perubatan mengikut gred adalah seperti berikut:- Gred U29 U32 U36 U41/U42 U44 U48 U52 U54 Minimum RM 1493.44 (P1T6) RM 1959.81 (P1T24) RM 5018.19 (P1T1) RM 3028.90 (P1T1) RM 4431.31 (P1T1) RM 5258.36 (P1T1) RM 1999.39 (P1T27) RM 3656.85 (P1T8) RM 6443.02 (P1T8) 3.09 (P1T1) Maksimum RM 3057.2 ELAUN / IMBUHAN TETAP Penolong Pegawai Perubatan layak menerima elaun/imbuhan tetap seperti berikut:- Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) 160 160 220 300 Imbuhan Tetap Keraian (RM) Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 180 180 180 250 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 10% 10% 10% 5% 10 GRED U29 U32 U36 U41/U42 .Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 3 EMOLUMEN DAN KEMUDAHAN 3.51 (P1T11) RM 4723.

00 sebulan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) Imbuhan Tetap Keraian (RM) 400 550 600 800 Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 400 700 700 900 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 5% 5% 5% 5% GRED U44 U48 U52 U54 3. Tibi dan Kusta diberikan 3. Imbuhan/Insentif Bantuan Sara Hidup (COLA) pada kadar RM 100.00 bagi satu penerbangan pergi dan balik. 1. Bayaran Insentif Perudara kepada Penolong Pegawai Perubatan 2. Elaun-elaun tersebut adalah seperti berikut:Bil. tibi. Bayaran Insentif Bertugas di Bilik Mayat diberikan kepada Penolong 4.00 hingga RM 300. dan kusta iaitu pada kadar RM 60. 11 . Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa di bilik mayat berkuatkuasa 1 Januari 2006 pada kadar RM 100.3 IMBUHAN / INSENTIF KHAS Penolong Pegawai Perubatan layak menerima imbuhan/insentif khas tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Bayaran Insentif Merawat Pesakit Jiwa.00 sebulan. yang terlibat dengan aktiviti rawatan perubatan udara iaitu RM 30.00 bergantung kepada tempat bertugas. kepada Penolong Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa merawat pesakit jiwa.

00 sebulan. Imbuhan/Insentif Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat diberikan kepada Penolong 5.00 sebulan. keluarga dan ibu bapa ii. vi. v.4 KEMUDAHAN LAIN Penolong Pegawai Perubatan layak menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Bayaran Insentif Tugas Bius diberikan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang membantu menjalankan tugas-tugas pembiusan 6. Kemudahan Perubatan percuma untuk individu. 7. Kuarters (jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan) Pinjaman perumahan Pinjaman komputer Pinjaman kenderaan Skim pencen atau KWSP Peluang melanjutkan pelajaran Elaun dalam perkhidmatan seperti berikut :- 12 . 8. vii. Bayaran Insentif Pos Basik kepada semua anggota paramedik yang memenuhi syarat pada kadar RM 100. iv. Bayaran Insentif Wilayah (bagi mereka yang layak dan tidak memilih ITP) 3. iii. di Hospital KKM di Sabah dan Sarawak (mempunyai Sijil Pembiusan dan melakukan kerja secara sepenuh masa) pada kadar RM 100. viii.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Bil.00 sebulan. Kemudahan yang layak diterima adalah seperti berikut : i. Pegawai Perubatan yang bertugas di Klinik Desa Sabah dan Sarawak yang terlibat dengan on-call pada kadar RM 60.

d. f. b. h. Cuti tahunan sebanyak 25 hari setahun Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti mengerjakan haji 40 hari Cuti kerana berkursus Cuti tanpa rekod Cuti tugas khas perubatan Cuti atas sebab perubatan x. g. Elaun kerana berkursus Elaun bertugas di seberang laut Elaun Upah Jahit Pakaian Seragam Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan ix.00. Elaun bertugas rasmi Elaun kemudahan dan bayaran kerana bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. f. e.000. Kemudahan pengurusan jenazah anggota sebanyak RM 1. b. e. c. Kelayakan cuti seperti berikut :a. d.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan a. (Sila rujuk Perintah Am Bab C) 13 .

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 4 PELUANG KERJAYA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 4. pengetahuan Sehubungan bidang-bidang Pos Kursus Basik/Pengkhususan ditawarkan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.1.1 Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan peluang latihan kepada Penolong dan itu. Di antara bidang-bidang tersebut adalah seperti berikut :- i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Anestesia Kecemasan Gastrointestinal Endoscopy Pengurusan Personel Kesihatan Penjagaan Kesihatan Primer Perawatan Gerontologi Perawatan Koronori Perawatan Oftalmik Perawatan Onkologi Perawatan Ortopedik Perawatan Perioperatif Perawatan Psikiatri Perawatan Rapi Perawatan Renal Pengurusan Diabetis Perubatan Sukan Perawatan Otorinolaringologi 14 . Pegawai kemahiran pelbagai Perubatan dalam untuk meningkatkan tertentu.1 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 4.

4.2. Kelayakan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan xviii xix xx Perubatan Forensik Perawatan Perianestesia Kawalan Infeksi Rehabilitasi 4. dan iv) Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat. 4. potensi dan kepimpinan.2 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam Kumpulan Sokongan dan berhasrat melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan layak mendapat kemudahan cuti kursus sambilan. dan penamatan perkhidmatan) 2005.2 PELUANG KENAIKAN PANGKAT 4.U.3 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam kumpulan pengurusan dan professional boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pasca ijazah di IPTA /IPTS yang diiktiraf oleh kerajaan dan layak mendapat cuti bergaji penuh setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 4. seseorang Penolong Pegawai Perubatan itu perlulah memenuhi semua syarat 15 . termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikan pangkat itu.2 Di samping itu.2. kemahiran dan pengalama.1. untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat. pengetahuan. (P. atau cuti belajar separuh gaji dengan maksimum dua kali sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengiktui kursus Jangka Panjang. keutuhan. Sifat-sifat peribadi.1 Kenaikan pangkat bagi Penolong Pegawai Perubatan adalah berasaskan merit dan mengambil kira perkara-perkara seperti yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (perlantikan. kenaikan pangkat.(A) 176/2005) iaitu mengambil kira : i) ii) iii) Kecekapan dan prestasi kerja.1.

U48. tidak tersenarai sebagai peminjam tegar dan telah mengisytihar harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Beliau juga mestilah bebas daripada tindakan tatatertib. tapisan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). 4. U32 dan U36 yang menunjukkan prestasi yang cemerlang serta mempunyai ijazah yang berkaitan adalah layak dipertimbang Kenaikan Pangkat Secara Lantikan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan ke jawatan Pengajar Gred U41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.3 Penolong Pegawai Perubatan berpeluang untuk dinaikkan pangkat ke Gred U32 dan seterusnya ke Gred U36. U44.4 Penolong Pegawai Perubatan di Gred U29. U52 dan U54.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya dan jika terdapat kekosongan di dalam jawatan kenaikan pangkat. 4.U42. Syarat kenaikan pangkat adalah seperti yang dinyatakan dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan.2. . * Rujuk pekeliling Perkhidmatan Pengurusan Latihan (JPA) Serta mengikut Pekeliling Perkhidmatan 13/2006 bagi perubahan Skim Pembantu Perubatan kepada Skim Bersepadu 16 .2.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Rajah 1 : Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 4. U54 U52 U48 U36 Kenaikan pangkat U44 Kenaikan pangkat 17 U32 Kenaikan pangkat (bagi pemegang ijazah) U42 U29 U41 Kemasukan dengan Diploma Pembantu Perubatan Kemasukan dengan ijazah (lantikan SPA) .2.5 Rajah 1 menunjukkan Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan.

18 . Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap perkembangan profesion Penolong Pegawai Perubatan seiring dengan keperluan dan kehendak semasa. peranan dan skop tugas Penolong Pegawai Perubatan telah berkembang. Ia memerlukan kemahiran yang tinggi serta pengetahuan yang luas disamping penguasaan teknologi perubatan dalam melaksanakan peranannya. cekap. Penolong Pegawai Perubatan merupakan anggota yang cukup terlatih. beretika dan sedia berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat. dinamik. Selaras dengan pewujudan hospital berkonsep baru dan sejajar dengan perkembangan semasa. komited.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan PENUTUP Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk masyarakat adalah yang terbaik dan selamat. Sehubungan itu.