Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan

1

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KANDUNGAN MUKASURAT KATA-KATA ALUAN PENGENALAN Sejarah Penolong Pegawai Perubatan Di Malaysia Tugas dan Tanggungjawab Syarat Lantikan Cara Permohonan Emolumen dan Kemudahan Gaji Elaun Tetap Imbuhan/Insentif Khas Kemudahan Lain Latihan Dalam Perkhidmatan Peluang Kenaikan Pangkat Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 3 5 BAB 1 BAB 2 7 9 9 10 10 10 11 12 14 15 17 BAB 3 BAB 4 PENUTUP 18 2 .

Penolong Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu merujuk kepada pekeliling dan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa serta menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. Di samping itu. Kandungan yang terdapat di dalam buku ini adalah terhad dan ia sekadar untuk memberikan kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apaapa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. Selamat Maju Jaya. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan SALAM SEJAHTERA Buku Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia ini merupakan buku pertama seumpamanya yang dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. berdaya saing. ZULKIFLI BIN HAMZAH Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia 3 . ia juga diharap dapat menjadi bahan rujukan mudah mengenai urusan berkaitan dengan perkhidmatan. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di sektor awam. Sememangnya menjadi harapan agar buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan. Kementerian Kesihatan Malaysia. peranan dan tanggungjawab sebagai Penolong Pegawai Perubatan. dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membentuk Penolong Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. berbudaya kerja cemerlang. Akhir kata. KKM mengalu-alukan sebarang teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini.

Alor Setar. diperkenalkan Malaya di oleh Pulau Dibawah pemerintahan British Malaya Apothecaries dikenali juga sebagai Sub-Assistant Surgeon atau Dressar. Sekolah Latihan Pembantu Hospital telah dibuka secara rasminya di Seremban Negeri Sembilan pada 1971 dan seterusnya 4 buah sekolah latihan yang lain iaitu di Ulu Kinta. Sekolah latihan ini kemudiannya dinaik taraf kepada Kolej Pembantu Perubatan pada 1993. Pembantu Hospital (1970). Dalam abad ke 19. Selari dengan perkembangan semasa. profesion ini telah melalui beberapa siri transformasi berikutan peranannya yang berkembang bersesuaian dengan jawatan profesion ini pada ketika itu sebagai Pembantu Rumah Sakit (1963). skop pekerjaan PPP telah diperluaskan dengan peranannya di klinik-klinik kesihatan dan di unit pengkhususan atau 4 . Pembantu Perubatan (1985) dan kini Penolong Pegawai Perubatan (mulai 20 Mac 2007). Kuching dan Kota Kinabalu. Pada awalnya ia dikenali sebagai Apothecaries yang British Pinang.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KERJAYA SEBAGAI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PENGENALAN Penolong Perubatan adalah Pegawai antara profesion terawal wujud di Malaysia menjangkau dan lebih ia kini daripada 120 tahun. Selain dari kolej latihan yang dikendalikan oleh KKM terdapat beberapa kolej swasta yang menawarkan latihan Diploma Pembantu Perubatan dengan mendapat kelulusan dan dipantau oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Lembaga Pembantu Perubatan.

Keanggotaan di dalam Lembaga Pembantu Perubatan terdiri daripada dua orang Ex. 5 . nama skim perkhidmatan berkenaan juga telah ditukar kepada Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan berkuatkuasa mulai 2 Julai 2009. Rusia. Barefoot Doctor Australia. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979 serta Kod Etika Penolong Pegawai Perubatan. Terdapat profesion yang hampir sama dengan Penolong Pegawai Perubatan di luar negara. Officio iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebagai Pengerusi Lembaga manakala Ketua Penolong Pegawai Perubatan (Ketua Pembantu Perubatan) sebagai Setiausaha Lembaga. Skim perkhidmatan yang telah ditambahbaik ini merupakan Skim Perkhidmatan Bersepadu yang merangkumi Kumpulan Sokongan dan Kumpulan Pengurusan & Profesional.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan kepakaran di hospital-hospital. penguatkuasaan dan lain-lain. Perbezaan hanya pada nama dimana di Amerika Syarikat ia dikenali sebagai di Physician Assistant. penyelidikan. Kanada. Selaras dengan perubahan gelaran jawatan Pembantu Perubatan kepada Penolong Pegawai Perubatan. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979. institusi latihan. Profesion ini diluluskan amalannya oleh Parlimen Malaysia di bawah Akta 180. China serta di beberapa negara membangun seperti Filipina dan sebagainya. Seramai lima belas lagi Ahli Lembaga dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk tempoh tiga tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh. Lembaga Pembantu Perubatan merupakan entiti yang bertanggungjawab mengawal selia dan menguatkuasa Akta 180.

 Memberikan rawatan awal bagi kes-kes kecemasan. mendiagnosa penyakit dan memberikan rawatan keatas penyakit ringan. Institusi Pengajian kem-kem Tinggi Awam.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 1 PERANAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 1. Penjagaan Kesihatan Primer (Prima) Memberi rawatan primer (pesakit luar) dan kecemasan di Klinik Kesihatan. ii. dan rehabitatif (pemulihan) pada tahap yang bersesuaian dalam program kesihatan awam dan perubatan di bawah pengawasan Pegawai Perubatan. dan perkhidmatan sebagainya. preventif (pencegahan). Perkhidmatan pengkhususan dan kepakaran (Sekunder) Memberi perkhidmatan pengkhususan di bawah program kesihatan awam serta di unit-unit kepakaran dan sub-kepakaran di bawah program perubatan bagi aktiviti-aktiviti berikut : 6 . Klinikklinik khas di Penjara Malaysia. kesihatan Membuat saringan ke atas pesakit yang memerlukan rawatan. kuratif (perawatan). Perkhidmatan-perkhidmatan yang terlibat adalah seperti berikut :- i. Pusat Latihan Khidmat Negara. Puspen.   kesihatan komuniti. Klinik 1 Malaysia.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Penolong Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan kesihatan merangkumi aspek promotif (promosi). Memeriksa.  Memberi kaunseling dan pendidikan kesihatan kepada pesakit dan masyarakat setempat. Sekolah-sekolah Sukan. Pusat Tahanan Imigresin.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan  Perkhidmatan Pengkhususan Program Wellness Kesihatan Remaja. Penyakit Kardio Vaskular.  Perkhidmatan Kepakaran (Program Perubatan) Kecemasan. Dermatologi. & Otorinolaringologi. Anestesiologi. Obstetrik & Ginekologi.  Kawal Selia Amalan dan Penguatkuasaan. H1N1 dan lain-lain. Rawatan Rapi. Ortopedik. Kesihatan Dewasa. Pediatrik. Leprosi. Organ Transplant dan lain-lain dan Psikiatri. HIV. Pembedahan. Program Non Communicable Disease Diabetes. Routine Medical Examination dan lain-lain. Pembedahan Nuklear. Kesihatan Warga Emas. Kesihatan Mental. Warga Sihat dan lain-lain. Nefrologi. Urologi. Denggi. Perubatan Am. Tangan. Kesihatan Orang Kurang Upaya.   Latihan Profesional dan Latihan Dalam Perkhidmatan. Respiratori. Asma. Kardiologi Koronari. Darah Tinggi. 7 . Plastik.  Perkhidmatan Sub-Kepakaran Neurofisiologi. Hemodialisis. Berhenti Merokok. Oftalmologi. Pembedahan Spinal Mikro dan Perubatan Pembedahan sebagainya. Kardiotoraksik. Forensik. Kesihatan Sekolah. Penyelidikan dan Kualiti Amalan. Program Communicable Disease Tuberculosis.

ii. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. iii. 8 . Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Calon bagi lantikan ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.1 SYARAT LANTIKAN (a) Lantikan Ke Gred U29 i. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. (b) Lantikan Ke Gred U41 i. ii.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 2 PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 2. Memiliki Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia atau institusi latihan yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.

my 9 .spa.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 2.1 (a) dan (b) adalah layak untuk memohon jawatan Penolong Pegawai Perubatan dengan mengisi Borang SPA 8 melalui laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di alamat http://www.2 CARA PERMOHONAN Calon yang mempunyai kelulusan seperti di para 2.gov.

81 (P1T24) RM 5018.02 (P1T8) 3.1 GAJI Peringkat dan tangga gaji Penolong Pegawai Perubatan mengikut gred adalah seperti berikut:- Gred U29 U32 U36 U41/U42 U44 U48 U52 U54 Minimum RM 1493.62 (P1T8) RM 6843.90 (P1T1) RM 4431.51 (P1T11) RM 4723.54 (P1T1) RM 4992.81 (P1T14) RM 5882.85 (P1T8) RM 6443.09 (P1T1) Maksimum RM 3057.2 ELAUN / IMBUHAN TETAP Penolong Pegawai Perubatan layak menerima elaun/imbuhan tetap seperti berikut:- Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) 160 160 220 300 Imbuhan Tetap Keraian (RM) Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 180 180 180 250 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 10% 10% 10% 5% 10 GRED U29 U32 U36 U41/U42 .Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 3 EMOLUMEN DAN KEMUDAHAN 3.29 (P1T1) RM 3057.36 (P1T1) RM 1999.31 (P1T1) RM 5258.39 (P1T27) RM 3656.44 (P1T6) RM 1959.19 (P1T1) RM 3028.38 (P1T20) RM 4521.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) Imbuhan Tetap Keraian (RM) 400 550 600 800 Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 400 700 700 900 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 5% 5% 5% 5% GRED U44 U48 U52 U54 3. 11 . Bayaran Insentif Perudara kepada Penolong Pegawai Perubatan 2.00 sebulan. Elaun-elaun tersebut adalah seperti berikut:Bil. tibi.00 bergantung kepada tempat bertugas.00 hingga RM 300. Bayaran Insentif Merawat Pesakit Jiwa. yang terlibat dengan aktiviti rawatan perubatan udara iaitu RM 30. Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa di bilik mayat berkuatkuasa 1 Januari 2006 pada kadar RM 100.00 bagi satu penerbangan pergi dan balik. 1.00 sebulan. dan kusta iaitu pada kadar RM 60. Imbuhan/Insentif Bantuan Sara Hidup (COLA) pada kadar RM 100.3 IMBUHAN / INSENTIF KHAS Penolong Pegawai Perubatan layak menerima imbuhan/insentif khas tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Bayaran Insentif Bertugas di Bilik Mayat diberikan kepada Penolong 4. Tibi dan Kusta diberikan 3. kepada Penolong Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa merawat pesakit jiwa.

vi. 8. iii. Kemudahan Perubatan percuma untuk individu. keluarga dan ibu bapa ii. vii. 7. di Hospital KKM di Sabah dan Sarawak (mempunyai Sijil Pembiusan dan melakukan kerja secara sepenuh masa) pada kadar RM 100.4 KEMUDAHAN LAIN Penolong Pegawai Perubatan layak menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Bayaran Insentif Tugas Bius diberikan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang membantu menjalankan tugas-tugas pembiusan 6. Bayaran Insentif Pos Basik kepada semua anggota paramedik yang memenuhi syarat pada kadar RM 100.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Bil. Pegawai Perubatan yang bertugas di Klinik Desa Sabah dan Sarawak yang terlibat dengan on-call pada kadar RM 60. Kuarters (jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan) Pinjaman perumahan Pinjaman komputer Pinjaman kenderaan Skim pencen atau KWSP Peluang melanjutkan pelajaran Elaun dalam perkhidmatan seperti berikut :- 12 .00 sebulan.00 sebulan. iv. Kemudahan yang layak diterima adalah seperti berikut : i. v.00 sebulan. Bayaran Insentif Wilayah (bagi mereka yang layak dan tidak memilih ITP) 3. viii. Imbuhan/Insentif Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat diberikan kepada Penolong 5.

(Sila rujuk Perintah Am Bab C) 13 . e.00. d. Cuti tahunan sebanyak 25 hari setahun Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti mengerjakan haji 40 hari Cuti kerana berkursus Cuti tanpa rekod Cuti tugas khas perubatan Cuti atas sebab perubatan x. e. f. g. c. d. Kelayakan cuti seperti berikut :a.000. Kemudahan pengurusan jenazah anggota sebanyak RM 1. b. Elaun bertugas rasmi Elaun kemudahan dan bayaran kerana bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Elaun kerana berkursus Elaun bertugas di seberang laut Elaun Upah Jahit Pakaian Seragam Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan ix.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan a. b. f. h.

Pegawai kemahiran pelbagai Perubatan dalam untuk meningkatkan tertentu.1 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 4.1 Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan peluang latihan kepada Penolong dan itu. Di antara bidang-bidang tersebut adalah seperti berikut :- i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Anestesia Kecemasan Gastrointestinal Endoscopy Pengurusan Personel Kesihatan Penjagaan Kesihatan Primer Perawatan Gerontologi Perawatan Koronori Perawatan Oftalmik Perawatan Onkologi Perawatan Ortopedik Perawatan Perioperatif Perawatan Psikiatri Perawatan Rapi Perawatan Renal Pengurusan Diabetis Perubatan Sukan Perawatan Otorinolaringologi 14 . pengetahuan Sehubungan bidang-bidang Pos Kursus Basik/Pengkhususan ditawarkan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.1.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 4 PELUANG KERJAYA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 4.

1. dan penamatan perkhidmatan) 2005. termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikan pangkat itu. kemahiran dan pengalama. (P. untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat. seseorang Penolong Pegawai Perubatan itu perlulah memenuhi semua syarat 15 .3 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam kumpulan pengurusan dan professional boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pasca ijazah di IPTA /IPTS yang diiktiraf oleh kerajaan dan layak mendapat cuti bergaji penuh setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 4. atau cuti belajar separuh gaji dengan maksimum dua kali sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengiktui kursus Jangka Panjang.1 Kenaikan pangkat bagi Penolong Pegawai Perubatan adalah berasaskan merit dan mengambil kira perkara-perkara seperti yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (perlantikan. 4. pengetahuan.1. Kelayakan.(A) 176/2005) iaitu mengambil kira : i) ii) iii) Kecekapan dan prestasi kerja.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan xviii xix xx Perubatan Forensik Perawatan Perianestesia Kawalan Infeksi Rehabilitasi 4.2 Di samping itu. potensi dan kepimpinan.2. kenaikan pangkat.2 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam Kumpulan Sokongan dan berhasrat melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan layak mendapat kemudahan cuti kursus sambilan.2.U.2 PELUANG KENAIKAN PANGKAT 4. 4. Sifat-sifat peribadi. dan iv) Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat. keutuhan.

* Rujuk pekeliling Perkhidmatan Pengurusan Latihan (JPA) Serta mengikut Pekeliling Perkhidmatan 13/2006 bagi perubahan Skim Pembantu Perubatan kepada Skim Bersepadu 16 .4 Penolong Pegawai Perubatan di Gred U29. . 4.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya dan jika terdapat kekosongan di dalam jawatan kenaikan pangkat.3 Penolong Pegawai Perubatan berpeluang untuk dinaikkan pangkat ke Gred U32 dan seterusnya ke Gred U36. tidak tersenarai sebagai peminjam tegar dan telah mengisytihar harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan.2. 4. Beliau juga mestilah bebas daripada tindakan tatatertib.U42.2. U52 dan U54. U44. U32 dan U36 yang menunjukkan prestasi yang cemerlang serta mempunyai ijazah yang berkaitan adalah layak dipertimbang Kenaikan Pangkat Secara Lantikan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan ke jawatan Pengajar Gred U41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. Syarat kenaikan pangkat adalah seperti yang dinyatakan dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan. U48. tapisan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

2. U54 U52 U48 U36 Kenaikan pangkat U44 Kenaikan pangkat 17 U32 Kenaikan pangkat (bagi pemegang ijazah) U42 U29 U41 Kemasukan dengan Diploma Pembantu Perubatan Kemasukan dengan ijazah (lantikan SPA) .Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Rajah 1 : Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 4.5 Rajah 1 menunjukkan Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan.

beretika dan sedia berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat. Penolong Pegawai Perubatan merupakan anggota yang cukup terlatih.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan PENUTUP Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk masyarakat adalah yang terbaik dan selamat. cekap. Selaras dengan pewujudan hospital berkonsep baru dan sejajar dengan perkembangan semasa. peranan dan skop tugas Penolong Pegawai Perubatan telah berkembang. Ia memerlukan kemahiran yang tinggi serta pengetahuan yang luas disamping penguasaan teknologi perubatan dalam melaksanakan peranannya. Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap perkembangan profesion Penolong Pegawai Perubatan seiring dengan keperluan dan kehendak semasa. 18 . Sehubungan itu. dinamik. komited.