Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan

1

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KANDUNGAN MUKASURAT KATA-KATA ALUAN PENGENALAN Sejarah Penolong Pegawai Perubatan Di Malaysia Tugas dan Tanggungjawab Syarat Lantikan Cara Permohonan Emolumen dan Kemudahan Gaji Elaun Tetap Imbuhan/Insentif Khas Kemudahan Lain Latihan Dalam Perkhidmatan Peluang Kenaikan Pangkat Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 3 5 BAB 1 BAB 2 7 9 9 10 10 10 11 12 14 15 17 BAB 3 BAB 4 PENUTUP 18 2 .

Di samping itu. ZULKIFLI BIN HAMZAH Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia 3 . Selamat Maju Jaya. ia juga diharap dapat menjadi bahan rujukan mudah mengenai urusan berkaitan dengan perkhidmatan. dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membentuk Penolong Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. Penolong Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu merujuk kepada pekeliling dan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa serta menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. Akhir kata. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. berdaya saing. Sememangnya menjadi harapan agar buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan. Kementerian Kesihatan Malaysia.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan SALAM SEJAHTERA Buku Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia ini merupakan buku pertama seumpamanya yang dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. berbudaya kerja cemerlang. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan di sektor awam. peranan dan tanggungjawab sebagai Penolong Pegawai Perubatan. Kandungan yang terdapat di dalam buku ini adalah terhad dan ia sekadar untuk memberikan kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apaapa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. KKM mengalu-alukan sebarang teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini.

Pembantu Perubatan (1985) dan kini Penolong Pegawai Perubatan (mulai 20 Mac 2007). Sekolah latihan ini kemudiannya dinaik taraf kepada Kolej Pembantu Perubatan pada 1993. Dalam abad ke 19. diperkenalkan Malaya di oleh Pulau Dibawah pemerintahan British Malaya Apothecaries dikenali juga sebagai Sub-Assistant Surgeon atau Dressar. skop pekerjaan PPP telah diperluaskan dengan peranannya di klinik-klinik kesihatan dan di unit pengkhususan atau 4 . Sekolah Latihan Pembantu Hospital telah dibuka secara rasminya di Seremban Negeri Sembilan pada 1971 dan seterusnya 4 buah sekolah latihan yang lain iaitu di Ulu Kinta.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan KERJAYA SEBAGAI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PENGENALAN Penolong Perubatan adalah Pegawai antara profesion terawal wujud di Malaysia menjangkau dan lebih ia kini daripada 120 tahun. Kuching dan Kota Kinabalu. profesion ini telah melalui beberapa siri transformasi berikutan peranannya yang berkembang bersesuaian dengan jawatan profesion ini pada ketika itu sebagai Pembantu Rumah Sakit (1963). Selain dari kolej latihan yang dikendalikan oleh KKM terdapat beberapa kolej swasta yang menawarkan latihan Diploma Pembantu Perubatan dengan mendapat kelulusan dan dipantau oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Lembaga Pembantu Perubatan. Alor Setar. Pembantu Hospital (1970). Pada awalnya ia dikenali sebagai Apothecaries yang British Pinang. Selari dengan perkembangan semasa.

Lembaga Pembantu Perubatan merupakan entiti yang bertanggungjawab mengawal selia dan menguatkuasa Akta 180. penyelidikan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan kepakaran di hospital-hospital. Terdapat profesion yang hampir sama dengan Penolong Pegawai Perubatan di luar negara. Rusia. Seramai lima belas lagi Ahli Lembaga dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk tempoh tiga tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh. Keanggotaan di dalam Lembaga Pembantu Perubatan terdiri daripada dua orang Ex. Barefoot Doctor Australia. Profesion ini diluluskan amalannya oleh Parlimen Malaysia di bawah Akta 180. 5 . Kanada. Officio iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebagai Pengerusi Lembaga manakala Ketua Penolong Pegawai Perubatan (Ketua Pembantu Perubatan) sebagai Setiausaha Lembaga. China serta di beberapa negara membangun seperti Filipina dan sebagainya. penguatkuasaan dan lain-lain. Skim perkhidmatan yang telah ditambahbaik ini merupakan Skim Perkhidmatan Bersepadu yang merangkumi Kumpulan Sokongan dan Kumpulan Pengurusan & Profesional. nama skim perkhidmatan berkenaan juga telah ditukar kepada Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan berkuatkuasa mulai 2 Julai 2009. Selaras dengan perubahan gelaran jawatan Pembantu Perubatan kepada Penolong Pegawai Perubatan. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979. Perbezaan hanya pada nama dimana di Amerika Syarikat ia dikenali sebagai di Physician Assistant. institusi latihan. Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979 serta Kod Etika Penolong Pegawai Perubatan.

Puspen.   kesihatan komuniti. Klinik 1 Malaysia. dan perkhidmatan sebagainya. kuratif (perawatan). Perkhidmatan-perkhidmatan yang terlibat adalah seperti berikut :- i. ii.  Memberikan rawatan awal bagi kes-kes kecemasan. Memeriksa. Sekolah-sekolah Sukan. Institusi Pengajian kem-kem Tinggi Awam. Pusat Tahanan Imigresin.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 1 PERANAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 1.  Memberi kaunseling dan pendidikan kesihatan kepada pesakit dan masyarakat setempat. dan rehabitatif (pemulihan) pada tahap yang bersesuaian dalam program kesihatan awam dan perubatan di bawah pengawasan Pegawai Perubatan. Klinikklinik khas di Penjara Malaysia. Perkhidmatan pengkhususan dan kepakaran (Sekunder) Memberi perkhidmatan pengkhususan di bawah program kesihatan awam serta di unit-unit kepakaran dan sub-kepakaran di bawah program perubatan bagi aktiviti-aktiviti berikut : 6 . mendiagnosa penyakit dan memberikan rawatan keatas penyakit ringan.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Penolong Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan kesihatan merangkumi aspek promotif (promosi). Penjagaan Kesihatan Primer (Prima) Memberi rawatan primer (pesakit luar) dan kecemasan di Klinik Kesihatan. Pusat Latihan Khidmat Negara. kesihatan Membuat saringan ke atas pesakit yang memerlukan rawatan. preventif (pencegahan).

Obstetrik & Ginekologi. Kardiotoraksik. Kardiologi Koronari. Routine Medical Examination dan lain-lain. Dermatologi. Urologi. Anestesiologi.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan  Perkhidmatan Pengkhususan Program Wellness Kesihatan Remaja. H1N1 dan lain-lain. Pembedahan Nuklear. Pembedahan Spinal Mikro dan Perubatan Pembedahan sebagainya.  Perkhidmatan Sub-Kepakaran Neurofisiologi. Plastik. Asma. Berhenti Merokok.  Perkhidmatan Kepakaran (Program Perubatan) Kecemasan. Kesihatan Orang Kurang Upaya. Kesihatan Dewasa. Respiratori. Tangan. Perubatan Am. Kesihatan Sekolah.   Latihan Profesional dan Latihan Dalam Perkhidmatan. Kesihatan Warga Emas. & Otorinolaringologi. Denggi. Program Non Communicable Disease Diabetes. Warga Sihat dan lain-lain. Penyakit Kardio Vaskular. Hemodialisis. 7 . Program Communicable Disease Tuberculosis. Ortopedik. Leprosi. Pediatrik.  Kawal Selia Amalan dan Penguatkuasaan. Organ Transplant dan lain-lain dan Psikiatri. Darah Tinggi. HIV. Oftalmologi. Rawatan Rapi. Penyelidikan dan Kualiti Amalan. Pembedahan. Forensik. Nefrologi. Kesihatan Mental.

iii.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 2 PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 2. ii. Memiliki Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia atau institusi latihan yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. ii. 8 . (b) Lantikan Ke Gred U41 i.1 SYARAT LANTIKAN (a) Lantikan Ke Gred U29 i. Calon bagi lantikan ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.

Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 2.2 CARA PERMOHONAN Calon yang mempunyai kelulusan seperti di para 2.gov.my 9 .1 (a) dan (b) adalah layak untuk memohon jawatan Penolong Pegawai Perubatan dengan mengisi Borang SPA 8 melalui laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di alamat http://www.spa.

09 (P1T1) Maksimum RM 3057.36 (P1T1) RM 1999.39 (P1T27) RM 3656.62 (P1T8) RM 6843.44 (P1T6) RM 1959.29 (P1T1) RM 3057.38 (P1T20) RM 4521.2 ELAUN / IMBUHAN TETAP Penolong Pegawai Perubatan layak menerima elaun/imbuhan tetap seperti berikut:- Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) 160 160 220 300 Imbuhan Tetap Keraian (RM) Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 180 180 180 250 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 10% 10% 10% 5% 10 GRED U29 U32 U36 U41/U42 .Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 3 EMOLUMEN DAN KEMUDAHAN 3.31 (P1T1) RM 5258.19 (P1T1) RM 3028.90 (P1T1) RM 4431.85 (P1T8) RM 6443.02 (P1T8) 3.1 GAJI Peringkat dan tangga gaji Penolong Pegawai Perubatan mengikut gred adalah seperti berikut:- Gred U29 U32 U36 U41/U42 U44 U48 U52 U54 Minimum RM 1493.54 (P1T1) RM 4992.81 (P1T24) RM 5018.51 (P1T11) RM 4723.81 (P1T14) RM 5882.

3 IMBUHAN / INSENTIF KHAS Penolong Pegawai Perubatan layak menerima imbuhan/insentif khas tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Elaun-elaun tersebut adalah seperti berikut:Bil.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Elaun/Imbuhan Tetap Elaun Tetap Khidmat Awam (RM) Imbuhan Tetap Keraian (RM) 400 550 600 800 Imbuhan Tetap Perumahan (RM) 400 700 700 900 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (% daripada gaji pokok) 5% 5% 5% 5% GRED U44 U48 U52 U54 3. Imbuhan/Insentif Bantuan Sara Hidup (COLA) pada kadar RM 100.00 sebulan. Tibi dan Kusta diberikan 3. Bayaran Insentif Perudara kepada Penolong Pegawai Perubatan 2.00 bergantung kepada tempat bertugas. Bayaran Insentif Bertugas di Bilik Mayat diberikan kepada Penolong 4. tibi. kepada Penolong Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa merawat pesakit jiwa. 11 .00 hingga RM 300. Bayaran Insentif Merawat Pesakit Jiwa. Pegawai Perubatan yang bertugas sepenuh masa di bilik mayat berkuatkuasa 1 Januari 2006 pada kadar RM 100. 1.00 bagi satu penerbangan pergi dan balik.00 sebulan. yang terlibat dengan aktiviti rawatan perubatan udara iaitu RM 30. dan kusta iaitu pada kadar RM 60.

keluarga dan ibu bapa ii.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Bil. Bayaran Insentif Wilayah (bagi mereka yang layak dan tidak memilih ITP) 3. Kemudahan yang layak diterima adalah seperti berikut : i.4 KEMUDAHAN LAIN Penolong Pegawai Perubatan layak menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Kemudahan Perubatan percuma untuk individu. 7.00 sebulan. 8. iv. Bayaran Insentif Pos Basik kepada semua anggota paramedik yang memenuhi syarat pada kadar RM 100. di Hospital KKM di Sabah dan Sarawak (mempunyai Sijil Pembiusan dan melakukan kerja secara sepenuh masa) pada kadar RM 100.00 sebulan. Imbuhan/Insentif Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat diberikan kepada Penolong 5. Pegawai Perubatan yang bertugas di Klinik Desa Sabah dan Sarawak yang terlibat dengan on-call pada kadar RM 60. Kuarters (jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan) Pinjaman perumahan Pinjaman komputer Pinjaman kenderaan Skim pencen atau KWSP Peluang melanjutkan pelajaran Elaun dalam perkhidmatan seperti berikut :- 12 . Bayaran Insentif Tugas Bius diberikan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang membantu menjalankan tugas-tugas pembiusan 6. viii. iii. vii.00 sebulan. v. vi.

c.000. f.00. e. b. Kemudahan pengurusan jenazah anggota sebanyak RM 1. (Sila rujuk Perintah Am Bab C) 13 . f. Cuti tahunan sebanyak 25 hari setahun Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti mengerjakan haji 40 hari Cuti kerana berkursus Cuti tanpa rekod Cuti tugas khas perubatan Cuti atas sebab perubatan x. b. h. Elaun kerana berkursus Elaun bertugas di seberang laut Elaun Upah Jahit Pakaian Seragam Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan ix. g.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan a. d. d. Elaun bertugas rasmi Elaun kemudahan dan bayaran kerana bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Kelayakan cuti seperti berikut :a. e.

Di antara bidang-bidang tersebut adalah seperti berikut :- i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Anestesia Kecemasan Gastrointestinal Endoscopy Pengurusan Personel Kesihatan Penjagaan Kesihatan Primer Perawatan Gerontologi Perawatan Koronori Perawatan Oftalmik Perawatan Onkologi Perawatan Ortopedik Perawatan Perioperatif Perawatan Psikiatri Perawatan Rapi Perawatan Renal Pengurusan Diabetis Perubatan Sukan Perawatan Otorinolaringologi 14 .1 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 4. pengetahuan Sehubungan bidang-bidang Pos Kursus Basik/Pengkhususan ditawarkan kepada Penolong Pegawai Perubatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Pegawai kemahiran pelbagai Perubatan dalam untuk meningkatkan tertentu.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan BAB 4 PELUANG KERJAYA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 4.1 Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan peluang latihan kepada Penolong dan itu.1.

kenaikan pangkat. untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat. potensi dan kepimpinan.3 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam kumpulan pengurusan dan professional boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pasca ijazah di IPTA /IPTS yang diiktiraf oleh kerajaan dan layak mendapat cuti bergaji penuh setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 4. (P. 4.2 Di samping itu.1. dan iv) Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat. Sifat-sifat peribadi. Kelayakan. 4.2 PELUANG KENAIKAN PANGKAT 4.2.1.2. atau cuti belajar separuh gaji dengan maksimum dua kali sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengiktui kursus Jangka Panjang.U. kemahiran dan pengalama.1 Kenaikan pangkat bagi Penolong Pegawai Perubatan adalah berasaskan merit dan mengambil kira perkara-perkara seperti yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (perlantikan. seseorang Penolong Pegawai Perubatan itu perlulah memenuhi semua syarat 15 . keutuhan. dan penamatan perkhidmatan) 2005. termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikan pangkat itu.2 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam Kumpulan Sokongan dan berhasrat melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan layak mendapat kemudahan cuti kursus sambilan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan xviii xix xx Perubatan Forensik Perawatan Perianestesia Kawalan Infeksi Rehabilitasi 4.(A) 176/2005) iaitu mengambil kira : i) ii) iii) Kecekapan dan prestasi kerja. pengetahuan.

4. Syarat kenaikan pangkat adalah seperti yang dinyatakan dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan. tapisan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). U44.4 Penolong Pegawai Perubatan di Gred U29.2. U48. Beliau juga mestilah bebas daripada tindakan tatatertib. tidak tersenarai sebagai peminjam tegar dan telah mengisytihar harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan. * Rujuk pekeliling Perkhidmatan Pengurusan Latihan (JPA) Serta mengikut Pekeliling Perkhidmatan 13/2006 bagi perubahan Skim Pembantu Perubatan kepada Skim Bersepadu 16 . 4.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya dan jika terdapat kekosongan di dalam jawatan kenaikan pangkat. .U42. U52 dan U54.3 Penolong Pegawai Perubatan berpeluang untuk dinaikkan pangkat ke Gred U32 dan seterusnya ke Gred U36.2. U32 dan U36 yang menunjukkan prestasi yang cemerlang serta mempunyai ijazah yang berkaitan adalah layak dipertimbang Kenaikan Pangkat Secara Lantikan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan ke jawatan Pengajar Gred U41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

5 Rajah 1 menunjukkan Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan. U54 U52 U48 U36 Kenaikan pangkat U44 Kenaikan pangkat 17 U32 Kenaikan pangkat (bagi pemegang ijazah) U42 U29 U41 Kemasukan dengan Diploma Pembantu Perubatan Kemasukan dengan ijazah (lantikan SPA) .2.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan Rajah 1 : Carta Aliran Peluang Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan 4.

Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap perkembangan profesion Penolong Pegawai Perubatan seiring dengan keperluan dan kehendak semasa. cekap. Selaras dengan pewujudan hospital berkonsep baru dan sejajar dengan perkembangan semasa. beretika dan sedia berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat. Penolong Pegawai Perubatan merupakan anggota yang cukup terlatih. komited.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan PENUTUP Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk masyarakat adalah yang terbaik dan selamat. dinamik. peranan dan skop tugas Penolong Pegawai Perubatan telah berkembang. 18 . Ia memerlukan kemahiran yang tinggi serta pengetahuan yang luas disamping penguasaan teknologi perubatan dalam melaksanakan peranannya. Sehubungan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful