8 Kecerdasan manusia

‡ Kecerdasan Logikal-Metematikal - kebolehan mengguna nombor-nombor secara efektif dan dapat mengulas dengan baik. ‡ Kecerdasan `Spatial¶ - peka terhadap bentuk, ruang, warna, garisan dan corak serta berkebolehan membentangkan idea secara grafik. ‡ Kecerdasan Kinestetik Badan ± kebolehan mengguna tubuh badan untuk menghuraikan idea-idea dan perasaan, serta menyelesaikan masalah. Kemahirannya termasuk koordinasi, fleksibiliti, kepantasan gerak-geri dan perimbangan tubuh badan.

baik dalam kerja mengasing dan mengelas. tempo dan rentak dalam lagu mudah. berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna. dan melodi. memahami fenomena semulajadi serta menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun. Kemahiran dalam mengenali lagu-lagu mudah dan dapat mengubah kelajuan. sedar akan gejala alam. dan dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri. Kecerdasan Intrapersonal kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan. Kemahiran bertindak secara berkesan dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik bila berhubung dengan orang lain. motivasi dan keinginan orang lain. kelemahan. Kecerdasan Interpersonal kebolehan memahami perasaan hati (mood). . Kecerdasan Naturalis peka terhadap alam semulajadi. perasaan hati (mood). keinginan. mempunyai kemahiran memerhati. Kemahirannya termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain.Kecerdasan Muzikal peka terhadap rentak. pic. berahi (desires) diri.

.Paling Penting ‡ Kecerdasan Linguistik kemahiran atau kebolehan mengguna perkataan dengan berkesan. baik secara lisan atau bertulis.