8 Kecerdasan manusia

‡ Kecerdasan Logikal-Metematikal - kebolehan mengguna nombor-nombor secara efektif dan dapat mengulas dengan baik. ‡ Kecerdasan `Spatial¶ - peka terhadap bentuk, ruang, warna, garisan dan corak serta berkebolehan membentangkan idea secara grafik. ‡ Kecerdasan Kinestetik Badan ± kebolehan mengguna tubuh badan untuk menghuraikan idea-idea dan perasaan, serta menyelesaikan masalah. Kemahirannya termasuk koordinasi, fleksibiliti, kepantasan gerak-geri dan perimbangan tubuh badan.

sedar akan gejala alam. keinginan. Kemahirannya termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain. motivasi dan keinginan orang lain. Kemahiran bertindak secara berkesan dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik bila berhubung dengan orang lain. pic. baik dalam kerja mengasing dan mengelas. Kemahiran dalam mengenali lagu-lagu mudah dan dapat mengubah kelajuan.Kecerdasan Muzikal peka terhadap rentak. berahi (desires) diri. tempo dan rentak dalam lagu mudah. perasaan hati (mood). berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna. Kecerdasan Intrapersonal kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan. Kecerdasan Naturalis peka terhadap alam semulajadi. memahami fenomena semulajadi serta menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun. dan melodi. . dan dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri. mempunyai kemahiran memerhati. Kecerdasan Interpersonal kebolehan memahami perasaan hati (mood). kelemahan.

.Paling Penting ‡ Kecerdasan Linguistik kemahiran atau kebolehan mengguna perkataan dengan berkesan. baik secara lisan atau bertulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful