8 Kecerdasan manusia

‡ Kecerdasan Logikal-Metematikal - kebolehan mengguna nombor-nombor secara efektif dan dapat mengulas dengan baik. ‡ Kecerdasan `Spatial¶ - peka terhadap bentuk, ruang, warna, garisan dan corak serta berkebolehan membentangkan idea secara grafik. ‡ Kecerdasan Kinestetik Badan ± kebolehan mengguna tubuh badan untuk menghuraikan idea-idea dan perasaan, serta menyelesaikan masalah. Kemahirannya termasuk koordinasi, fleksibiliti, kepantasan gerak-geri dan perimbangan tubuh badan.

Kecerdasan Interpersonal kebolehan memahami perasaan hati (mood).Kecerdasan Muzikal peka terhadap rentak. mempunyai kemahiran memerhati. berahi (desires) diri. Kecerdasan Intrapersonal kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan. Kemahiran bertindak secara berkesan dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik bila berhubung dengan orang lain. sedar akan gejala alam. Kemahiran dalam mengenali lagu-lagu mudah dan dapat mengubah kelajuan. dan dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri. keinginan. Kecerdasan Naturalis peka terhadap alam semulajadi. berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna. dan melodi. . kelemahan. motivasi dan keinginan orang lain. Kemahirannya termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain. tempo dan rentak dalam lagu mudah. pic. memahami fenomena semulajadi serta menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun. perasaan hati (mood). baik dalam kerja mengasing dan mengelas.

Paling Penting ‡ Kecerdasan Linguistik kemahiran atau kebolehan mengguna perkataan dengan berkesan. baik secara lisan atau bertulis. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful