8 Kecerdasan manusia

‡ Kecerdasan Logikal-Metematikal - kebolehan mengguna nombor-nombor secara efektif dan dapat mengulas dengan baik. ‡ Kecerdasan `Spatial¶ - peka terhadap bentuk, ruang, warna, garisan dan corak serta berkebolehan membentangkan idea secara grafik. ‡ Kecerdasan Kinestetik Badan ± kebolehan mengguna tubuh badan untuk menghuraikan idea-idea dan perasaan, serta menyelesaikan masalah. Kemahirannya termasuk koordinasi, fleksibiliti, kepantasan gerak-geri dan perimbangan tubuh badan.

memahami fenomena semulajadi serta menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun. tempo dan rentak dalam lagu mudah. mempunyai kemahiran memerhati. Kecerdasan Interpersonal kebolehan memahami perasaan hati (mood). kelemahan. Kemahiran bertindak secara berkesan dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik bila berhubung dengan orang lain. Kecerdasan Naturalis peka terhadap alam semulajadi. . dan melodi. Kemahirannya termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain. keinginan. Kemahiran dalam mengenali lagu-lagu mudah dan dapat mengubah kelajuan. baik dalam kerja mengasing dan mengelas. perasaan hati (mood). motivasi dan keinginan orang lain.Kecerdasan Muzikal peka terhadap rentak. berahi (desires) diri. pic. Kecerdasan Intrapersonal kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan. berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna. sedar akan gejala alam. dan dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri.

Paling Penting ‡ Kecerdasan Linguistik kemahiran atau kebolehan mengguna perkataan dengan berkesan. baik secara lisan atau bertulis. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful