LATIHAN MIKROEKONOMI STPM SOALAN BAHAGIAN B DAN C SAHAJA. Bahagian B: 1.

Dengan mengunakan gambarajah yang sesuai terangkan konsep kos lepas malar. (6m) 2.Dengan bantuan rajah,jelaskan kesan kenaikan harga kopi terhadap: (6m) a)kuantiti gula b)harga milo 3.Secara ringkas terangkan kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat. (6m) 4.Nyatakan masalah asas ekonomi. 5.Terangkan yang berikut: (6m) a)permintaan anjal b)permintaan tidak anjal 6.Dengan melukis gambarajah yang sesuai,terangkan hubungan antara (6m) jumlah utiliti dan utiliti sut. 7.Apakah faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran? (6m) 8.Terangkan ciri-ciri pasaran bermonopoli. (6m) BAHAGIAN B 1.Bagaimanakah sistem ekonomi pasaran bebas mengatasi kelemahan-kelemahan mereka? (10m) 2.Dengan mengunakan gambarajah yang sesuai terangkan konsep kekurangan,pilihan dan kos lepas. (10m) 3.Terangkan konsep berikut:(10m) a)firma b)loji dan industri c)jangka masa d)input atau output 4.Terangkan jenis-jenis keanjalan permintaan harga.(10m) *jika terdapat komen,anda dialu-alukan untuk menghantar mesej @@@@@saraanraaj@yahoo.com.my@@@@ 6RI stpm 2008/2009 *SKEMA JAWAPAN AKAN DIPAPARKAN PADA TAHUN HADAPAN!!!