Kekuatan Dan Kelemahan Pelaksanaan Kbsr Dan Kssr Di Malaysia KEKUATAN KBSR Murid dapat menggunakan kemahiran bahasa

dan matematik untuk berfikir dan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Murid dapat berfikir secara logik serta memahami isu-isu

kemasyarakatan dan negara Peluang-peluang juga disediakan untuk murid-murid mengembangkan potensi, bakat, minat dan daya kreatif mereka melalui muzik, lukisan dan penulisan. Murid-murid dapat menguasai bahasa melayu selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah berkenaan. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran belajar. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal Menimba ilmu pengetahuan dan berikhtiar untuk meluaskannya. Mengukuhkan asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan

mengamalkan akhlak mulia. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian Pelaksanaan KBSR yang sempurna dapat memenuhi hasrat FPK ke arah penghasilan individu yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari segi JERI. Proses pelaksanaan yang bermula dengan tahun1 hingga tahun 6 amat komprehensif dan mengambil kira segala aspek proses P&P dalam dan luar bilik darjah termasuk penyampaian ilmu dan kemahiran serta pemupukan nilai merentasi kurikulum.

KELEMAHAN KBSR y Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.

kemanusiaan. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Dokumen itu merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa. Fokus 3M iaitu membaca. pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. pendidikan sama rata untuk semua murid serta pendidikan seumur hidup. Mengurangkan tekanan peperiksaan awam. berkemahiran dan mempunyai jati diri ± ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan KEKUATAN KSSR Menerapkan elemen kreativiti dan inovasi. . KSSR turut bersandarkan enam tunjang iaitu komunikasi. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). memperbaiki pembelajaran murid. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio. y Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. menulis dan mengira yang dilaksanakan sejak KBSR ditambah dengan satu lagi aspek iaitu menaakul menjadikannya 4M. perkembangan fizikal dan estetika. berketrampilan. keterampilan diri. berdaya saing. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan.y Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. penambahbaikan menggunakan pendekatan perkembangan individu secara menyeluruh. keusahawanan. sains dan teknologi serta kerohanian. sikap dan nilai. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. KSSR masih mengekalkan iaitu prinsip KBSR dengan mempunyai bersepadu.

d).Pengukuran tahap pembelajaran murid kini dapat dilakukan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam. RUJUKAN Sy Primizah. proses penilaian KSSR mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan yang ditonjolkan murid dalam kelas. KELEMAHAN KSSR Guru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini. bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan penekanan kepada kecemerlangan akademik. Kekuatan dan kelemahan KBSR di Malaysia.bharian. com. Menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu.my/bharian/articles/KSSRkurangkantekananpeperiksaan_binamodalin sanberkesan/Article/index_html . (2011. Diakses dari http://www. Diakses dari http://www. KSSR kurangkan tekanan peperiksaan.scribd. Januari 30). Walaupun ujian bertulis masih dijalankan seperti dulu. (n.com/doc/52434239/ISL-KEKUATAN-DAN-KELEMAHANKBSR-DI-MALAYSIA Berita Harian Online. bina modal insane berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful