Kekuatan Dan Kelemahan Pelaksanaan Kbsr Dan Kssr Di Malaysia KEKUATAN KBSR Murid dapat menggunakan kemahiran bahasa

dan matematik untuk berfikir dan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Murid dapat berfikir secara logik serta memahami isu-isu

kemasyarakatan dan negara Peluang-peluang juga disediakan untuk murid-murid mengembangkan potensi, bakat, minat dan daya kreatif mereka melalui muzik, lukisan dan penulisan. Murid-murid dapat menguasai bahasa melayu selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah berkenaan. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran belajar. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal Menimba ilmu pengetahuan dan berikhtiar untuk meluaskannya. Mengukuhkan asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan

mengamalkan akhlak mulia. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian Pelaksanaan KBSR yang sempurna dapat memenuhi hasrat FPK ke arah penghasilan individu yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari segi JERI. Proses pelaksanaan yang bermula dengan tahun1 hingga tahun 6 amat komprehensif dan mengambil kira segala aspek proses P&P dalam dan luar bilik darjah termasuk penyampaian ilmu dan kemahiran serta pemupukan nilai merentasi kurikulum.

KELEMAHAN KBSR y Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.

pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). kemanusiaan. menulis dan mengira yang dilaksanakan sejak KBSR ditambah dengan satu lagi aspek iaitu menaakul menjadikannya 4M. penambahbaikan menggunakan pendekatan perkembangan individu secara menyeluruh. Fokus 3M iaitu membaca. keusahawanan. KSSR turut bersandarkan enam tunjang iaitu komunikasi. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. berketrampilan.y Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. berkemahiran dan mempunyai jati diri ± ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan KEKUATAN KSSR Menerapkan elemen kreativiti dan inovasi. sains dan teknologi serta kerohanian. memperbaiki pembelajaran murid. sikap dan nilai. berdaya saing. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Mengurangkan tekanan peperiksaan awam. pendidikan sama rata untuk semua murid serta pendidikan seumur hidup. keterampilan diri. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). perkembangan fizikal dan estetika. KSSR masih mengekalkan iaitu prinsip KBSR dengan mempunyai bersepadu. y Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. . Dokumen itu merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio.

d).Pengukuran tahap pembelajaran murid kini dapat dilakukan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam. bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan penekanan kepada kecemerlangan akademik. Diakses dari http://www. Menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu.scribd. (n.com/doc/52434239/ISL-KEKUATAN-DAN-KELEMAHANKBSR-DI-MALAYSIA Berita Harian Online. Januari 30). Diakses dari http://www.my/bharian/articles/KSSRkurangkantekananpeperiksaan_binamodalin sanberkesan/Article/index_html .bharian. KELEMAHAN KSSR Guru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini. RUJUKAN Sy Primizah. bina modal insane berkesan. KSSR kurangkan tekanan peperiksaan. proses penilaian KSSR mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan yang ditonjolkan murid dalam kelas. (2011. Walaupun ujian bertulis masih dijalankan seperti dulu. com. Kekuatan dan kelemahan KBSR di Malaysia.