P. 1
isu-ps

isu-ps

|Views: 40|Likes:
Published by Nik Muhammad Alif

More info:

Published by: Nik Muhammad Alif on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2012

pdf

text

original

ISU PENDIDIKAN SENI Ulasan dan kupasan hubungan antara Dasar Pendidikan Kebangsaan, matlamat pendidikan seni sejagat

dengan Kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia – Isu Perpaduan.

1.

Pengenalan Sejak selepas Perang Dunia Kedua dan yang lebih mendesak semasa kita

mencapai kemerdekaan ialah: Bagaimanakah sebaik-baik cara untuk melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu, yakni satu masyarakat majmuk Malaysia yang mempunyai keazaman, kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran, keperibadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Satu cara yang paling penting bagi mewujudkan perpaduan di dalam sesebuah negara ialah menerusi pelajaran. Menurut Ho Seng Ong (1998) dalam bukunya yang berjudul Education for unity in Malaya telah mencatat: “It is accepted that educations is not the only means available in the taks of achieving national unity and solidarity in the plural community of Malaya, but it remains the most important single factor for integration in the racial, religious and cultural complexof Malaya.” Sistem pelajaran yang ada pada kita sekarang ialah satu usaha yang disedari dan bersungguh-sungguh untuk memberi jawapan atau penyelesaian kepada masalah perpaduan ini dengan kaedah-kaedah yang praktikal, wajar dan dapat diterima oleh sebahagian besar rakyat.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

1

Dari segi individu, perpaduan mempunyai ciri-ciri yang meliputi perasaan, emosi, sentimen sikap dan nilai. Dalam persekolahan, apa yang diusahakan ialah supaya muridmurid dibimbing dan dididik untuk memupuk sifat-sifat yang sihat dan membina yang boleh membawa ke arah perpaduan negara.

2.

Definisi masyarakat majmuk Salah satu daripada naluri semulajadi manusia ialah ingin hidup berkelompok dan

bermasyarakat. Ibrahim Ahmad Bajunid (2000) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Perubahan dan Perkembangan Kurikulum ke Arah Pembinaan Negara telah mencatat bahawa J.S. Furnivall mentakrifkan masyarakat majmuk sebagai masyarakat di mana: Mereka bergaul tetapi tidak bersatu. Setiap kumpulan berpegang kepada agamanya, budayanya, bahasanya idea-idea dan cara-cara hidupnya. Sebagai individu mereka bertemu, tetapi hanya di pasar, membeli dan menjual. Inilah masyarakat majmuk, di mana seksi-seksi yang berlainan dalam masyarakat hidup sebelah menyebelah, tetapi berasingan………(terjemahan) Dalam Ensiklopedia Dunia Melayu (hlm 145-146) telah mencatat beberapa pandangan penyelidik terhadap masyarakat majmuk antaranya: M.G. Smith menganggap masyarakat majmuk sebagai masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Van den Bergue juga menyenaraikan beberapa ciri masyarakat majmuk seperti ketiadaan konsensus nilai, kepelbagaian kebudayaan, wujudnya konflik di antara kelompok yang berlainan…..

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

2

Kadazan. Bajau. Secara langsung dan tidak langsung. Dari suku bangsa. Kata lawan bagi “perpaduan” ialah “permusuhan”. Perihal bergabung menjadi satu atau persatuan. Dalam al-Qur’an Allah mengingatkan umat Islam dengan Firman-Nya yang bermaksud: Dan hendaklah ada dari kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Orang Asli. Masyarakat majmuk ini bersatu di atas ikatan kerakyatan di bawah pemerintah demokrasi beraja berperlembagaan dengan satu hidup yang telah dipersetujui bersama. serta melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya.Menurut Kamus Dewan edisi ketiga (hlm 865). Murut. matlamat yang terpenting adalah mencapai perpaduan di kalangan kelompok-kelompok yang berlainan. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 3 . Perpaduan dilihat dari tuntutan Islam adalah satu perkara yang baik iaitu “ma’rof” manakala perpecahan pula satu perkara yang keji atau tidak baik iaitu “mungkar”. Menjelang kemerdekaan. Kadayan. “pejal” dan “padat”. India. sistem pendidikan diberi tugas untuk pembinaan negara. “Perpaduan” ialah “penggabungan”. Malaysia merupakan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku bangsa dan agama. Cina. Melanau dan Iban dengan pelbagai bahasa dan dialeknya. kita terdiri daripada Melayu. “kehancuran” dan “perpecahan”. perkataan ‘masyarakat majmuk’ memberi maksud: masyarakat yang terdiri daripada beberapa bangsa. 3. Definisi perpaduan Perkataan “perpaduan” ini asalnya dari perkataan “padu” iaitu “mampat”. Serani.

” Jadi di situ kita dapat lihat penekanan agama Islam itu kepada kenyataan kepelbagaian kaum dan diseru umat Islam mencari kesempatan untuk bekerjasama dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan bersama. 4. Pada tahun 1974. Dan jangan kamu berkerjasama. Dasar Pendidikan Kebangsan dalam isu perpaduan Dalam meninjau sejarah perkembangan pendidikan. Kamal Hasan.(Surah Ali Imran : 104) Prof. 1957. yang bermaksud: Hendaklah kamu bertolong menolong. Dasar Pendidikan dibentuk atas kesedaran pemimpin dan rakyat Malaysia yang sensitif terhadap keperluan pembinaan negara. 1961. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran. Melalui Penyataan Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran. Dasar Pendidikan telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Mohd. kebajikan dan ketaqwaan kepada Tuhan. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji semula dan memperbaiki pelaksanaannya dalam mencapai matlamat melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 4 . Timbalan Rektor. berbaik-baik dan berkerjasama dalam perkara yang membawa kepada kebaikan. tolong menolong dalam perkara yang mengikut dosa dan permusuhan. UIA dalam satu forum perpaduan kaum berkata “kita juga berpandu kepada ayat Al-Quran yang menyeru semua orang yang beriman.

Justeru. (Penyata Razak. ciri-ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu yang hendak menerima pendidikan tadi serta skop yang merangkumi oleh proses pendidikan itu sendiri. Biasanya falsafah inilah menjadi teras pendidikan kita. Syed Othman Alhabshi yang berjudul ‘Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan’ telah mencatat dapatan seorang penyelidik terkemuka Howard D. Mehlinger (1995) dalam bukunya School Reform in the Information Age mengenalpasti masalah ketiadaan falsafah dan dasar memberi dua bentuk kesukaran iaitu pendidikan guru dan pembaharuan pendidikan. Jelas dilihat Dasar Pendidikan merupakan tunggak utama dalam pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Tanpa dasar yang jelas. Ia mengandungi matlamat. Dalam kertas kerja Datuk Dr. Dasar Pelajaran Kebangsaan yang ada kini lebih menjurus kepada usaha kerajaan menyatupadukan semua kaum: Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ialah bermaksud hendak menyatupadukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar yang utama. sudah tentu sistem dan pelaksanaannya juga tidak sistematik dan tidak mempunyai hala tuju yang tetap. Ia amat penting dalam memberi panduan untuk melaksanakan sistem yang dirancangkan. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbit dalam tahun 1979. Perenggan 12) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 5 . corak dan kaedah pendidikan secara kasar. Dasar bagi sesuatu sistem pendidikan haruslah berpaksikan kepada falsafah.yang terlatih bagi pembangunan negara. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan sera-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.

belajar untuk menjadi insan berguna (learning to be). Dalam Dasar pendidikan kebangsaan semua pelajar berhak menikmati pendidikan yang kaya dari seni tanpa mengira latar belakang dan kebolehan. ‘pendidikan pelbagai budaya’. Kurikulum Pendidikan Seni dalam tujuan perpaduan Dalam usaha menyediakan generasi abad ke-21. (dalam Abu Bakar Nordin Dan Ikhsan Othman. belajar untuk menguasai kemahiran (learning to do). walaupun terdapat golongan pendidik seni yang berpendapat seni lebih kepada ekspresi individu. 2003) Perancangan perlu bersifat strategik. kesesuaian kurikulum pendidikan seni berasaskan konsep four pillars of learning umpamanya perlu diteruskan iaitu belajar untuk menguasai ilmu (learning to know). mudah lentur dan futuristik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa seterusnya. 1993 dalam Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Menurut Chapman (1997). Smith (1982) mendapati bahawa telah pun muncul sekarang seperti apa yang dikatakan sebagai satu kecenderungan yang menuntut kepada pemikiran baru dari kalangan pendidik seni. MacFee (1977) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 6 . Ini kerana usaha kurikulum bermula dengan ramalan (Ornstein and Hunkins.5. Kurikulum seni visual juga dikenali sebagai ‘pendidikan kemanusian’. belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together). namun pengaruh teori ilmiah serta penyelidikan baru akan memaksa mereka berfikir semula bagi menserasi idea sendiri dengan fungsi seni dalam bentuk-bentuk pendidikan baru yang muncul. 2003) Kurikulum Pendidikan Seni telah direncana dan selaras dengan keadaan semasa dan akan datang bagi mencapai matlamat pendidikan berdasarkan kehendak FPK. dinamik.

Iberahim Hassan (2000). halatuju masyarakat. 2001) memikirkan seni sebagai penyalur kesinambungan kemanusian. Felman (1970) pula menegaskan budaya. Matlamat dan kepentingan Pendidikan Seni jelas digubah untuk melahirkan individu yang berbudaya. seterusnya dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Schiller. (dalam Mohd Johari Ab. Shukor Hashim (1998). Seni dapat menyediakan benih cabaran yang membawa perubahan seperti menuntut kita melihat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 7 . Perpaduan negara wujud setelah generasi muda dididik dan dibimbing sempurna dari segi perkembangan JERIS. masyarakat dan negara. telah banyak menulis tentang Kurikulum Pendidikan Seni dalam buku yang berjudul Pendidikan Seni dan Muzik. Walaupun pendekatan mereka berbeza. 2000) Pendidikan Seni sewajarnya menepati objektif pendidikan negara yang mementingkan pembangunan individu. memahami warisan bangsa dan identiti bangsa. keluarga. tetapi bersetuju bahawa pendidikan seni perlu pendidikan yang lebih liberal. iaitu sekurang-kurangnya dapat mengurus kehidupan harian dengan sempurna dan menjadi penghayat seni.menganggap seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran. penglibatan. seseorang pelajar bukan sahaja dididik dan dibimbing dalam kesempurnaan dari segi JERIS tetapi juga dilatih memperolehi keyakinan diri dalam berkomunikasi melalui seni. Hamid. Seni diperlukan dalam tugas mempersiapkan ahli baru menghadapi hidup dalam usaha mencari erti tentang diri. Menurut Abd. Melalui aktiviti-aktiviti seni. pembangunan dan intergrasi sosial menyalurkan budaya dan warisan negara. (1967) (dalam Abu Talib Putih. Seni berupaya menghubung satu generasi ke satu generasi yang lain. seni dan kehidupan tidak boleh dipisahkan.

sejarah telah mencatatkan bahawa dengan adanya kerjasama dan keberanian semua kaum negara yang aman dan merdeka dapat diperolehi dan dinikmati bersama. ia merupakan satu anugerah kepada masyarakat kerana ciri kesediaannya yang boleh mengkaitkan harapan kepada ingatan. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 8 .sesuatu yang lama dari sudut pandangan atau perspektif yang baru. Pelajar dibimbing pelbagai cara. membuat persepsi. ia perlu satu perubahan paradigma tentang budaya ke Malaysiaan. Seni adalah nadi dalam hayat perjalanan ke arah melengkapkan sifat kemanusiaan kita walaupun sekadar sebagai penghayat seni tetapi perkembangan minda dan rohaniah turut dibina dengan sempurna. Dalam menuju ke arah masyarakat aman damai. imagianasi dan kemahiran dalam berekspresi dan berkomunikasi. takulan. menjulang keberanian. memasyurkan keraian. Seni membenarkan manusia berfikir dan berikhtiar dalam cara yang tersendiri. Seni sebagai disiplin. Seni merupakan sumber kegembiraan dan kecerian. Dengan adanya unsur kegembiraan dalam sanubari semua rakyat Malaysia. Pendidikan seni berfaedah kepada pelajar kerana ia memufuk peribadi yang lengkap. tragedi 13 Mei 1969 menyedari semua warga Malaysia betapa pentingnya sifat memahami antara satu sama lain. sifat benci dan syak wasangka dapat dielakan. menyatakan pemikiran dan menyelesaikan masalah antara rakan sekelas atau kerja kursus yang diberi. yang beransur membina berbagai bentuk literasi bagi menajamkan intuisi. Begitu juga dalam soal perpaduan masyarakat di negara kita. atau juga membendung tragedi hidup manusia.

Pendekatan kemanusiaan seperti yang dicadangkan oleh Micheal (1983) dan Feldman (1970) (dalam Iberahim Hassan. Belajar untuk menyesuai dan menghormati orang lain dari segi cara berfikir. d. 6. Seni sebagai alat untuk perkembangan sesuatu budaya.31) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 9 . 2001) membolehkan pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Nilai-nilai asas perpaduan yang dapat dipupuk melalui pendidikan … usaha membina satu semangat identiti bersama dan berkongsi tujuan di kalangan semua rakyat Malaysia sangatlah penting dalam pembangunan nusa bangsa dan membentuk bangsa Malaysia. b. (1993) (dalam Iberahim Hassan. Seni berperanan untuk mengstabilkan sesuatu budaya dalam menghadapi arus perubahan. 1996. kejayaan. e.Seni membantu pelajar memahami pengalaman manusia. Berfungsi sebagai indeks untuk membezakan sesuatu identiti. dari yang lampau hingga masa kini. Bagi mencapai hasrat tersebut perlulah dipupuk perasaan bangga terhadap warisan. Seni sebagai alat komunikasi yang merakam. menyimpan dan menjana idea. Seni untuk memperkayaan kualiti sesuatu perayaan atau upacara ritual bagi sesuatu peristiwa. 2000) menyatakan bahawa objektif seni bersandar kepada fungsi seni dalam masyarakat yang perlu disemai kepada pelajar iaitu: a. MacFee. hlm. cara berkerja dan berekspresi yang berbeza. dan potensi negara bagi menyemai semangat kekitaan… (Malaysia. c.

terdapat petikan yang diberi oleh Datuk Seri Dr. menjalankan mempromosi program integrasi kebudayaan kebangsaan yang dan mengembangkan identiti keharmonian pelbagai kaum dan budaya Melayu sebagai asas budaya kebangsaan. Mahathir Mohamad iaitu: “Bagi mengukuhkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. persamaan identiti sebagai rakyat Malaysia dan kebudayaan yang mengekalkan warisan bangsa. Dasar-dasar tersebut termasuk Dasar Pendidikan.Berhubung dengan petikan di atas. Abdul Shukur Abduulah mengatakan kepentingan seni visual dapat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 10 . Perpaduan negara dan sebagainya adalah matlamat penting dalam dasar dan program berkenaan. Pendekatan ini dikenali sebagai nilai merentasi kurikulum. Dasar Bahasa Kebangsaan. 1991.” Kerajaan Malaysia mengenalpasti budaya dan kesenian sebagai elemen sama penting dengan perkembangan ekonomi. Kemudian dasar dan program ini boleh menyumbang ke arah hubungan sosial yang sihat di kalangann masyarakat majumuk. penerapan nilai-nilai murni dilakukan dengan menyeluruh dalam semua mata pelajaran KBSM. kita telah memperkenalkan pelbagai dasar dan program dalam tempoh tiga puluh tahun lalu selain Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Maka. perkongsian nilai dan persepsi. Kebudayaan Kebangsaan telah dirangka pada tahun 1971 yang bertujuan kebangsaan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan. hlm.6) 7. Usaha-usaha kerajaan dalam menangani isu perpaduan Bagi mencapai hasrat membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dato Seri Dr. Sebanyak 16 nilai disenaraikan dan secara khusus terkandung dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan Moral (Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lain kata matlamat negara perlu dikongsi bersama oleh setiap orang.menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Strategi dan kaedah pengajaran Pendidikan seni Visual dalam usaha mencapai perpaduan. Mahathir Mohamad telah membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk “Malaysia – Melangkah ke Hadapan” yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Bangsa Malaysia yang bersatupadu bermakna setiap rakyat perlu komited untuk menjayakan cita-cita negara. isu perpaduan dalam pembentukan bangsa Malaysia menduduki tempat pertama yang secara tidak langsung telah mengambarkan kepentingannya dalam usaha mencapai matlamat sebagai negara maju yang tercatat seperti berikut: Membangunkan bangsa Malaysia yang bersatupadu dengan matlamat yang sama bagi membentuk bangsa Malaysia yang setia dan taat kepada negara. semasa pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991. sosial dan pendidikan di nagara. Tun Dr. Melalui pendidikan seni visual. kita akan bergerak ke arah mencapai satu warisan bangsa yuang unggul. Setiap rakyat dengan rasa bangsa mengidentifikasikan diri mereka sebagai warga Malaysia. Musa Hitam dalam ucapan di Perasmian Himpunan Tetap Balai Seni Lukis Negara pada 29hb Januari 1985 pernah mengata: “Kesenian mencerminkan kematangan Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 11 . Selain daripada itu. Ianya dikenali sebagai “Wawasan 2020” Dalam sembilan cabaran wawasan.

Pengabungjalinan mata pelajaran Pengabungjalinan mata pelajaran seperti Bahasa Malaysia. secara tak langsung pelajar dapat berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Pelajar menjalankan penyelidikan mengumpul. geografi dan lain-lain dapat meningkatkan nilai kewarganegaraan. Sebagai contoh guru seni ingin mengajar catan atau arca. Masyarakat yang sebegini adalah masyarakat yang kurang lengkap. I. beliau telah meminta pelajar mengkaji sejarah Pasir Salak.perasaan dan pemikiran sesuatu bangsa atau masyarakat” keesahan kenyataan ini tidak dapat dipastikan tetapi apa yang boleh dipastinya ialah sesuatu bangsa atau masyarakat yang tidak mempunyai kesenian diibaratkan sebagai golongan orang-orang yang kurang sempurna hidupnya. Melalui apresiasi seni segala dokumentasi dan mencatat sejarah detik perjuangan kemerdekaan akan mendidik pelajar perlu wujudnya nilai cintakan negara. Sejarah. mentafsir dan membuat hubungkait antara catatan dengan gambar lukisan atau fotografi sejarah. Tambahan pula. dengan satu bahasa yang dapat difahami oleh semua pelajar.” Jelaslah bahawa kedudukan fungsi dan peranan Pendidikan Seni Visual di sekolah dalam menangani Wawasan 2020 khasnya dalam cabaran pertama yang berkait dengan perpaduan haruslah dilihat dengan keperihatinan yang serius terutama oleh golongan intelektual pendidikan juga oleh masyarakat keseluruhannya. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 12 . Kes-kes pergaduhan antara pelajar berlainan bangsa yang disebabkan perselisihan faham dapat dielakkan dan dikurangkan. Ini merupakan salahsatu langkah penting dalam isu perpaduan kaum. kehidupan mereka tak ubah seperti lagu tanpa irama.

dan mempunyai kekuatan minda yang kreatif. tembikar. Semangat patriotik dan nasionalisme penting bagi membolehkan Malaysia lebih bersifat kompetitif di peringkat antarabangsa. Pengajian Media dan Pengajian Kritikan Seni. Budaya Malaysia yang dibentuk merupakan identiti yang dapat mengeratkan lagi hubungan kesemua kaum melalui transformasi soaial melalui aktiviti pendidikan seni. produk juga diminta mencapai tahap persembahan yang memuaskan. pengajian Linguistik Visual. analitis dan futuristik (objektif ke-3). (dalam Iberahim Hassan. perabut ukiran. Nilai patriotik (objektif 1. 7 dan 9) boleh dipupuk dengan meningkatkan rasa kebanggaan rakyat terhadap barangan Malaysia dan seterusnya mencapai perpaduan di kalangan rakyat majmuk. generasi yang hidup dalam abad ke-21 perlu memperoleh nilai-nilai murni dan luhur yang bersifat sarwajagat. pendidik mesti memahami kandungan seni visual dengan sebenar-benarnya. inovasi . kritis. Barangan kraf seperti barangan anyaman. kaya dengan maklumat. Dalam kurikulum pendidikan seni visual selain mementingkan proses penghasilan atau proses artistik. Dalam usaha menuju perpaduan. mempunyai semangat jati diri (objektif Ke-10). Tujuan kurikulum beliau adalah meningkatkan kualiti individu dan mengenali individu yang lain. Feldman (1972) mencadangkan pendekatan humanistik dalam pencapaian pengajian kognitif. barang hiasan gangsa melambangkan identiti budaya di Malaysia. Pelajar perlu disedari kepentingan dalam memahami serta wujud perasaan hormat budaya orang lain.II Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni dalam tujuan perpaduan Bagi menghadapi cabaran yang datang secara bertalu-talu. mempunyai ketrampilan yang tinggi. 2000) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 13 . jaya diri dan keusahawaan yang tinggi. termasuk dalam bidang sains dan teknologi (objektif ke-6).

slogan-slogan seperti. negara gemilang” dan lain-lain telah digunakan sebagai tajuk. Aktiviti kumpulan Al Huswitz. hlm. bercerai berai kita runtuh. Pelajar dapat bertukar-tukar fikiran.” . Sebelum menentukan tema pertandingan. pandangan dan pengalaman serta bercerita tentang budaya sendiri. tujuan. Apabila menjalankan aktiviti-aktiviti seni dalam kumpulan.:122-124 telah menyarankan bahawa aktiviti kumpulan merupakan satu cara untuk mengeratkan lagi hubungan antara pelajar yang berbilang kaum. saling penuh memenuhi”. guru hendaklah memastikan pelajar yang mengambil bahagian terdiri daripada pelbagai kaum. pendidik merancang aktiviti seperti pertandingan melukis poster selain bertujuan mencungkil potensi pelajar. “Perpaduan pemangkin kemajuan negara”. Rakyat bersatu padu. Aktiviti pertandingan melukis poster dapat memupuk semangat perpaduan dan menyedari kepentingan perpaduan di peringkat awal sebelum pelajar menunjukkan kemahiran melukis masingmasing. Menurut Ee Ah Meng (1988) dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Di Malaysia Untuk Guru Pelatih mengatakan amalan seperti ini akan menjauhkan perasaan benci dan iri hati Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 14 . objektif dan kehendak tema yang berkaitan dengan perpaduan. “Bagai aur dengan tebing. Michael Day dalam buku mereka yang berjudul Children and Their Art methods for the Elementacy School dalam issues Multi-Cultural. III. “Tak kenal maka tak cinta”. Pelajar diminta memberi pandangan bagaimana hendak mengambarkan perasaan cinta kepada negara melalui seni visual.Dalam melaksanakan kandungan kurikulum. “Bersatu padu kita teguh. sesi perbincangan diadakan agar semua pelajar benar-benar faham matlamat.

Kaedah pembelajaran secara koperatif penting dalam pembentukan perpaduan kaum dapat dibuktikan melalui pendapat yang dikemukakan oleh William Ragan and C.dikalangan pelajar berbilang kaum. Kata Mumama: “Jiran dan rakan-rakan bersepakat ke arah kemasyarakatan akan membawa kebajikan dan keberkatan. Semasa menyiapkan sesuatu projek seni. bertanggungjawab. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 15 . Pelajar akan bekerjasama dalam satu kumpulan kecil. semangat kekitaan dan persefahaman dapat dipupuk dalam situasi yang mesra. menetukan matlamat. B. membantu satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan individu atau kumpulan sebagai yang diminta oleh guru melalui perhubungan yang saling bergantung secara positif. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif adalah satu kaedah pembelajaran yang digunakan oleh guru bagi membantu meningkatkan hubungan dan kemahiran sosial pelajar di samping mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Stendler dalam penulisan mereka yang bertajuk The Social Dimension telah mengatakan strategi pengajaran melalui koperatif dapat mengalakkan pelajar menetapkan perancangan bersama. interaksi bersemuka yang sihat dan penglibatan yanga saksama. membahagikan tanggungjawab dalam melaksanakan segala aktiviti seni yang diminta. ia dapat mengeratkan lagi persahabatan antara pelajar yang berbilang kaum.” 4. Secara tidak langsung.

Pengurusan bilik darjah Penyusunan meja kerusi dalam bilik atau studio seni seharusnya dalam bentuk kumpulan. Suasana bilik darjah yang ceria mencerminkan sikap tanggungjawab dan kerjasama antara pelajar yang menuju ke arah perpaduan. VI. Maka. Penyusunan meja kerusi yang berasingan seolah-olah mengasingkan dan mengelakkan setiap individu berinteraksi antara satu sama lain. Ia memudahkan pelajar berbincang dan menjalankan aktiviti kumpulan. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 16 . selain daripada memberi ilmu pengetahuan. segala bimbingan dan bantuan yang diberi kepada pelajar hendaklah menunjukkan keadilan dan kesaksamaan. sebagai seorang pendidik yang profesiohal.V. Dalam sesi kritikan seni. Pelajar juga mempelajari menerima pendapat dan kritikan dari bangsa yang berlainan. Sesi ini membolehkan pelajar bertukar-tukar pendapat dan memberi pandangan yang membina. Semasa Pengajaran dan pembelajaran Dalam tugas melaksanakan isi kandungan yang telah dirancang. Tindakan diskriminasi perlu dielakkan agar pelajar merasa seronok dan selesa belajar. sifat rasional dan mempunyai hati terbuka turut menyumbang dalam usaha memupuk semangat perpaduan di kalangan pelajar. objektif pengajaran perlu sejajar dengan kehendak FPK yang bermatlamat mewujudkan sebuah negara yang maju dengan cara yang tersendiri. Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek penting dalam memberi daya tarikan dan menjadi sumber ilham kepada pelajar. selain melatih dalam penggunaan bahasa tampak.

Sebagai contoh komplas sekolah wawasan pertama di USJ15 Subang Jaya merupakan sekolah wawasan pertama bagi mengeratkan lagi perpaduan kaum di negara Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 17 . Madya Iberahim Hassan (2003) dalam buku mereka yang berjudul Pendidikan Seni Daripada Sudut Sosial mengatakan wujudnya pelbagai kontroversi dalam memperkenalkan ‘multikulturisme’. Sejarah seni Bidang Sejarah Seni yang ada dalam kandungan kurikulum pendidikan seni juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk sikap perpaduan. Perkembangan dunia kian semakin pesat. Seni bersifat sejagat. Bidang pendidikan perlu sentiasa membuat “enviromental scanning” bagi mengenalpasti keperluan-keperluan negara semasa.VII. Kesimpulan Dalam menangani masalah perpaduan antara kaum. ilmu kandungan kurikulum harus dikuasai dan dilaksanakan. Walaupun budaya orang Melayu lebih diutamakan dalam kurikulum pendidikan seni tetapi guru seni perlu memperkenalkan budaya bangsa lain kepada pelajar agar mereka memahami dan menghormati serta boleh berkomunikasi dengan orang lain. Nasir Iberahim dan Prof. Sebagai seorang pendidik. Tidak dapat dinafikan bahawa pendidik merupakan agen yang penting sekali dalam usaha merancang pengajaran dan pembelajaran yang menjurus ke arah perpaduan. jelaslah Kurikulum Pendidikan Seni yang ada sekarang dapat memberi sumbangan yang mengalakkan berdasarkan ciri-ciri pendidikan seni yang telah dinyatakan di atas. tetapi apa yang penting ialah peranan guru sebagai pembudaya. Menurut Md.

dan persetujuan semua pihak terhadap konsep. rasional dan langkah-langkah tindakan yang dimajukan.kita. Jadi. wawasan 2020 akan menghadapi risiko yang berat dan mungkin gagal. penjelasan. tanamkan pada jiwa anak-anak muda kita dan tiupkan semangat perpaduan nasional. Tanpa perpaduan nasional. Namun dengan adanya kefahaman.” Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 18 . kita harus ingat bahawa perpaduan nasional harus diutamakan. tetapi tidak membenci kepada bangsa-bangsa yang lain. Perluasan pelaksanaan konsep sekolah wawasan ke seluruh negara pada abad ke-21 akan dapat memastikan perpaduan kaum yang terdapat di negara terjamin. Sesungguhpun. memupuk perpaduan adalah satu usaha yang begitu komplaks yang boleh membangkitkan perasaan dan emosi. Dato’ Onn Jaafar pernah berkata: “Saya ini pro Islam dan pro Melayu. “Satu Negara Satu Bangsa (Malaysia)” bukan sesuatu impian yang mustahir.

html Awang Had Salleh. [On-line] file:///A/perpaduan. (1995).Biliografi --------. Michael Day. (1998). Ensiklopedia Dunia Melayu. (1998). Soal Pemikiran Dalam Pendidikan Seni: Asas Pertimbangan Untuk Praktis Pengajaran Di Sekolah-sekolah dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Perpaduan Kearah Pengukuhan Kepimpinan Ummah. Pendidikan Ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. (2001). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perak: Fakulti Sains Sosial dan Kesenian UPSI. (2001). (2003). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Perak: Quantum Books. Selangor: Fajar Bakti. UPSI. Dasar Kebudayaan Kebangsaan: Satu Persoalan. United States of America. (1980). --------. Abd Rahim Abd Rashid. Abu Talib Putih (2001). Children and their art: Methods for Elementary School. Kuala Lumpur: Piramid Perdanan Sdn. Al Hurwitz. Freedman & Feenam d. Curriculum. Tanjong Malim. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 19 . Culture and Art Education Comparative Perspectives. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Wawasan Pembangunan: Isu dan Cabaran. Ee Ah Meng. Alias Aliana. Abd Rahim Abd Rashid. 4. Haji Mohd. Nilai-nilai Murni Dalam Pendidikan: Menghadapi Perubahan dan Cabaran Alaf Baru. (1991). (2000). Selangor: Fajar Bakti. Bhd. Pendidikan Seni Di Malaysia: Antara Harapan Dan Kenyataan dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual.html Iberahim Hassan. Tanjong Malim. Pendidikan Di Malaysia Untuk Guru Pelatih. [On-line] file:///A/db08fokf. Haji Abdu. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. State University of New York: Press Albary. Kumpulan Esei Pilihan: Pendidikan Seni dan Muzik. (2000). Hernandez. UPSI. Shahir B. Abu Bakar Nordin Dan Ikhsan Othman.

(1986). Wan Abdul Kader & Yap Beng Liang. Pengisian Misi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala lumpur: Percetakan Negara. (1986). Wawasan Pemangkin Negara Maju. Ke Arah Negara Maju Berdasarkan Sistem Nilai. Malaysia. 1996 – 2000. (1991). (1999). Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. penyunting (1993). (1999). Educating For Art: Critical Response and Development. Selangor: Fajar Bakti. Kiyai Masyhadi. (1990). Hashim. Selangor: Perniagaan Al Wathaniyah. Prof. Mohd. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991 – 2000. (2001). Esei-esei Politik. (1993). (1997). (2000). Shahril @ Charil Marzuki. Pendidikan Suatu Pemikiran Semula.Jakob Sumardjo. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise. Sumbangan Kami Terhadap Wawasan 2020. Jasiman Bin Ahmad & Nora Binti Samat. Nasionalisme Krisis dan Kematangan. Manshur B. Omar Mohd. (1996). Bandung: ITB. (2003). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bhd. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 20 . (2000). (1990). Siti Fatimah Abdul Rahman. Pusat Perkembangan Kurikulum. Habib Mat Som. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Madya Iberahim Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Isu Pendidikan Di Malaysia: Sorotan dan Cabaran. Musa Hitam. Filsafat Seni. Seni Dan Pendidikan Insan Madani. (1998). Nasir Iberahim. Syed Othman Alhabshi. [On-line] Tajul Ariffin Noordin. Falsafah Pendidikan Negara. Malaysia. Kassim Ahmad. Md. Rod Taylor. UK Limited England: Longman Group. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Rancangan Malaysia Ketujuh. Selangor: Pelanduk Publications. Kuala lumpur: Percetakan Negara. Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->