P. 1
isu-ps

isu-ps

|Views: 40|Likes:
Published by Nik Muhammad Alif

More info:

Published by: Nik Muhammad Alif on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2012

pdf

text

original

ISU PENDIDIKAN SENI Ulasan dan kupasan hubungan antara Dasar Pendidikan Kebangsaan, matlamat pendidikan seni sejagat

dengan Kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia – Isu Perpaduan.

1.

Pengenalan Sejak selepas Perang Dunia Kedua dan yang lebih mendesak semasa kita

mencapai kemerdekaan ialah: Bagaimanakah sebaik-baik cara untuk melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu, yakni satu masyarakat majmuk Malaysia yang mempunyai keazaman, kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran, keperibadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Satu cara yang paling penting bagi mewujudkan perpaduan di dalam sesebuah negara ialah menerusi pelajaran. Menurut Ho Seng Ong (1998) dalam bukunya yang berjudul Education for unity in Malaya telah mencatat: “It is accepted that educations is not the only means available in the taks of achieving national unity and solidarity in the plural community of Malaya, but it remains the most important single factor for integration in the racial, religious and cultural complexof Malaya.” Sistem pelajaran yang ada pada kita sekarang ialah satu usaha yang disedari dan bersungguh-sungguh untuk memberi jawapan atau penyelesaian kepada masalah perpaduan ini dengan kaedah-kaedah yang praktikal, wajar dan dapat diterima oleh sebahagian besar rakyat.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

1

Dari segi individu, perpaduan mempunyai ciri-ciri yang meliputi perasaan, emosi, sentimen sikap dan nilai. Dalam persekolahan, apa yang diusahakan ialah supaya muridmurid dibimbing dan dididik untuk memupuk sifat-sifat yang sihat dan membina yang boleh membawa ke arah perpaduan negara.

2.

Definisi masyarakat majmuk Salah satu daripada naluri semulajadi manusia ialah ingin hidup berkelompok dan

bermasyarakat. Ibrahim Ahmad Bajunid (2000) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Perubahan dan Perkembangan Kurikulum ke Arah Pembinaan Negara telah mencatat bahawa J.S. Furnivall mentakrifkan masyarakat majmuk sebagai masyarakat di mana: Mereka bergaul tetapi tidak bersatu. Setiap kumpulan berpegang kepada agamanya, budayanya, bahasanya idea-idea dan cara-cara hidupnya. Sebagai individu mereka bertemu, tetapi hanya di pasar, membeli dan menjual. Inilah masyarakat majmuk, di mana seksi-seksi yang berlainan dalam masyarakat hidup sebelah menyebelah, tetapi berasingan………(terjemahan) Dalam Ensiklopedia Dunia Melayu (hlm 145-146) telah mencatat beberapa pandangan penyelidik terhadap masyarakat majmuk antaranya: M.G. Smith menganggap masyarakat majmuk sebagai masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Van den Bergue juga menyenaraikan beberapa ciri masyarakat majmuk seperti ketiadaan konsensus nilai, kepelbagaian kebudayaan, wujudnya konflik di antara kelompok yang berlainan…..

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

2

Cina. Dari suku bangsa. Dalam al-Qur’an Allah mengingatkan umat Islam dengan Firman-Nya yang bermaksud: Dan hendaklah ada dari kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Kata lawan bagi “perpaduan” ialah “permusuhan”. Menjelang kemerdekaan. Perihal bergabung menjadi satu atau persatuan. matlamat yang terpenting adalah mencapai perpaduan di kalangan kelompok-kelompok yang berlainan. Melanau dan Iban dengan pelbagai bahasa dan dialeknya. Definisi perpaduan Perkataan “perpaduan” ini asalnya dari perkataan “padu” iaitu “mampat”. Kadazan. kita terdiri daripada Melayu. “kehancuran” dan “perpecahan”. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 3 . serta melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Serani. perkataan ‘masyarakat majmuk’ memberi maksud: masyarakat yang terdiri daripada beberapa bangsa. Malaysia merupakan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku bangsa dan agama. 3. Secara langsung dan tidak langsung. Kadayan. Orang Asli. Murut. Bajau.Menurut Kamus Dewan edisi ketiga (hlm 865). Perpaduan dilihat dari tuntutan Islam adalah satu perkara yang baik iaitu “ma’rof” manakala perpecahan pula satu perkara yang keji atau tidak baik iaitu “mungkar”. “pejal” dan “padat”. sistem pendidikan diberi tugas untuk pembinaan negara. India. “Perpaduan” ialah “penggabungan”. Masyarakat majmuk ini bersatu di atas ikatan kerakyatan di bawah pemerintah demokrasi beraja berperlembagaan dengan satu hidup yang telah dipersetujui bersama.

1961. Kamal Hasan. berbaik-baik dan berkerjasama dalam perkara yang membawa kepada kebaikan. Dasar Pendidikan Kebangsan dalam isu perpaduan Dalam meninjau sejarah perkembangan pendidikan. Pada tahun 1974. Dasar Pendidikan dibentuk atas kesedaran pemimpin dan rakyat Malaysia yang sensitif terhadap keperluan pembinaan negara. Melalui Penyataan Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran. Dan jangan kamu berkerjasama. Mohd. Timbalan Rektor. tolong menolong dalam perkara yang mengikut dosa dan permusuhan.” Jadi di situ kita dapat lihat penekanan agama Islam itu kepada kenyataan kepelbagaian kaum dan diseru umat Islam mencari kesempatan untuk bekerjasama dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan bersama.(Surah Ali Imran : 104) Prof. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji semula dan memperbaiki pelaksanaannya dalam mencapai matlamat melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 4 . UIA dalam satu forum perpaduan kaum berkata “kita juga berpandu kepada ayat Al-Quran yang menyeru semua orang yang beriman. yang bermaksud: Hendaklah kamu bertolong menolong. kebajikan dan ketaqwaan kepada Tuhan. 4. 1957. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran. Dasar Pendidikan telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib.

walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan sera-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Dasar Pelajaran Kebangsaan yang ada kini lebih menjurus kepada usaha kerajaan menyatupadukan semua kaum: Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ialah bermaksud hendak menyatupadukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar yang utama. Mehlinger (1995) dalam bukunya School Reform in the Information Age mengenalpasti masalah ketiadaan falsafah dan dasar memberi dua bentuk kesukaran iaitu pendidikan guru dan pembaharuan pendidikan. Biasanya falsafah inilah menjadi teras pendidikan kita. Justeru. sudah tentu sistem dan pelaksanaannya juga tidak sistematik dan tidak mempunyai hala tuju yang tetap. ciri-ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu yang hendak menerima pendidikan tadi serta skop yang merangkumi oleh proses pendidikan itu sendiri. Syed Othman Alhabshi yang berjudul ‘Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan’ telah mencatat dapatan seorang penyelidik terkemuka Howard D. corak dan kaedah pendidikan secara kasar. Dasar bagi sesuatu sistem pendidikan haruslah berpaksikan kepada falsafah. Ia amat penting dalam memberi panduan untuk melaksanakan sistem yang dirancangkan. Perenggan 12) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 5 . Ia mengandungi matlamat. Dalam kertas kerja Datuk Dr. Tanpa dasar yang jelas. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbit dalam tahun 1979. Jelas dilihat Dasar Pendidikan merupakan tunggak utama dalam pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. (Penyata Razak.yang terlatih bagi pembangunan negara.

Smith (1982) mendapati bahawa telah pun muncul sekarang seperti apa yang dikatakan sebagai satu kecenderungan yang menuntut kepada pemikiran baru dari kalangan pendidik seni. 2003) Perancangan perlu bersifat strategik. Dalam Dasar pendidikan kebangsaan semua pelajar berhak menikmati pendidikan yang kaya dari seni tanpa mengira latar belakang dan kebolehan. Kurikulum seni visual juga dikenali sebagai ‘pendidikan kemanusian’. dinamik. 2003) Kurikulum Pendidikan Seni telah direncana dan selaras dengan keadaan semasa dan akan datang bagi mencapai matlamat pendidikan berdasarkan kehendak FPK. belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together). ‘pendidikan pelbagai budaya’. kesesuaian kurikulum pendidikan seni berasaskan konsep four pillars of learning umpamanya perlu diteruskan iaitu belajar untuk menguasai ilmu (learning to know). Menurut Chapman (1997). belajar untuk menguasai kemahiran (learning to do). (dalam Abu Bakar Nordin Dan Ikhsan Othman. MacFee (1977) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 6 .5. belajar untuk menjadi insan berguna (learning to be). mudah lentur dan futuristik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa seterusnya. Ini kerana usaha kurikulum bermula dengan ramalan (Ornstein and Hunkins. walaupun terdapat golongan pendidik seni yang berpendapat seni lebih kepada ekspresi individu. 1993 dalam Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Kurikulum Pendidikan Seni dalam tujuan perpaduan Dalam usaha menyediakan generasi abad ke-21. namun pengaruh teori ilmiah serta penyelidikan baru akan memaksa mereka berfikir semula bagi menserasi idea sendiri dengan fungsi seni dalam bentuk-bentuk pendidikan baru yang muncul.

(dalam Mohd Johari Ab. Shukor Hashim (1998). seterusnya dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. (1967) (dalam Abu Talib Putih. Iberahim Hassan (2000). Seni diperlukan dalam tugas mempersiapkan ahli baru menghadapi hidup dalam usaha mencari erti tentang diri.menganggap seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran. telah banyak menulis tentang Kurikulum Pendidikan Seni dalam buku yang berjudul Pendidikan Seni dan Muzik. Seni berupaya menghubung satu generasi ke satu generasi yang lain. memahami warisan bangsa dan identiti bangsa. keluarga. Perpaduan negara wujud setelah generasi muda dididik dan dibimbing sempurna dari segi perkembangan JERIS. halatuju masyarakat. 2000) Pendidikan Seni sewajarnya menepati objektif pendidikan negara yang mementingkan pembangunan individu. Matlamat dan kepentingan Pendidikan Seni jelas digubah untuk melahirkan individu yang berbudaya. tetapi bersetuju bahawa pendidikan seni perlu pendidikan yang lebih liberal. iaitu sekurang-kurangnya dapat mengurus kehidupan harian dengan sempurna dan menjadi penghayat seni. Walaupun pendekatan mereka berbeza. masyarakat dan negara. Felman (1970) pula menegaskan budaya. 2001) memikirkan seni sebagai penyalur kesinambungan kemanusian. Hamid. seseorang pelajar bukan sahaja dididik dan dibimbing dalam kesempurnaan dari segi JERIS tetapi juga dilatih memperolehi keyakinan diri dalam berkomunikasi melalui seni. Schiller. seni dan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Menurut Abd. pembangunan dan intergrasi sosial menyalurkan budaya dan warisan negara. Melalui aktiviti-aktiviti seni. penglibatan. Seni dapat menyediakan benih cabaran yang membawa perubahan seperti menuntut kita melihat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 7 .

ia merupakan satu anugerah kepada masyarakat kerana ciri kesediaannya yang boleh mengkaitkan harapan kepada ingatan. tragedi 13 Mei 1969 menyedari semua warga Malaysia betapa pentingnya sifat memahami antara satu sama lain. Seni membenarkan manusia berfikir dan berikhtiar dalam cara yang tersendiri. yang beransur membina berbagai bentuk literasi bagi menajamkan intuisi. Begitu juga dalam soal perpaduan masyarakat di negara kita. ia perlu satu perubahan paradigma tentang budaya ke Malaysiaan. atau juga membendung tragedi hidup manusia. membuat persepsi. menyatakan pemikiran dan menyelesaikan masalah antara rakan sekelas atau kerja kursus yang diberi. sejarah telah mencatatkan bahawa dengan adanya kerjasama dan keberanian semua kaum negara yang aman dan merdeka dapat diperolehi dan dinikmati bersama. Pendidikan seni berfaedah kepada pelajar kerana ia memufuk peribadi yang lengkap. Seni sebagai disiplin. menjulang keberanian. Seni merupakan sumber kegembiraan dan kecerian. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 8 . Dengan adanya unsur kegembiraan dalam sanubari semua rakyat Malaysia.sesuatu yang lama dari sudut pandangan atau perspektif yang baru. Pelajar dibimbing pelbagai cara. Seni adalah nadi dalam hayat perjalanan ke arah melengkapkan sifat kemanusiaan kita walaupun sekadar sebagai penghayat seni tetapi perkembangan minda dan rohaniah turut dibina dengan sempurna. memasyurkan keraian. Dalam menuju ke arah masyarakat aman damai. imagianasi dan kemahiran dalam berekspresi dan berkomunikasi. takulan. sifat benci dan syak wasangka dapat dielakan.

c. 6. dari yang lampau hingga masa kini. (1993) (dalam Iberahim Hassan. Bagi mencapai hasrat tersebut perlulah dipupuk perasaan bangga terhadap warisan. Seni sebagai alat untuk perkembangan sesuatu budaya. Seni berperanan untuk mengstabilkan sesuatu budaya dalam menghadapi arus perubahan. cara berkerja dan berekspresi yang berbeza. Seni untuk memperkayaan kualiti sesuatu perayaan atau upacara ritual bagi sesuatu peristiwa. dan potensi negara bagi menyemai semangat kekitaan… (Malaysia. 2000) menyatakan bahawa objektif seni bersandar kepada fungsi seni dalam masyarakat yang perlu disemai kepada pelajar iaitu: a. b. 2001) membolehkan pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Seni sebagai alat komunikasi yang merakam. hlm. Pendekatan kemanusiaan seperti yang dicadangkan oleh Micheal (1983) dan Feldman (1970) (dalam Iberahim Hassan. kejayaan. d. Nilai-nilai asas perpaduan yang dapat dipupuk melalui pendidikan … usaha membina satu semangat identiti bersama dan berkongsi tujuan di kalangan semua rakyat Malaysia sangatlah penting dalam pembangunan nusa bangsa dan membentuk bangsa Malaysia.Seni membantu pelajar memahami pengalaman manusia. menyimpan dan menjana idea. Berfungsi sebagai indeks untuk membezakan sesuatu identiti. MacFee.31) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 9 . Belajar untuk menyesuai dan menghormati orang lain dari segi cara berfikir. 1996. e.

Kebudayaan Kebangsaan telah dirangka pada tahun 1971 yang bertujuan kebangsaan. hlm. Usaha-usaha kerajaan dalam menangani isu perpaduan Bagi mencapai hasrat membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. penerapan nilai-nilai murni dilakukan dengan menyeluruh dalam semua mata pelajaran KBSM. Sebanyak 16 nilai disenaraikan dan secara khusus terkandung dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan Moral (Kementerian Pendidikan Malaysia. perkongsian nilai dan persepsi. Dasar-dasar tersebut termasuk Dasar Pendidikan.Berhubung dengan petikan di atas. Mahathir Mohamad iaitu: “Bagi mengukuhkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dasar Kebudayaan Kebangsaan. kita telah memperkenalkan pelbagai dasar dan program dalam tempoh tiga puluh tahun lalu selain Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. persamaan identiti sebagai rakyat Malaysia dan kebudayaan yang mengekalkan warisan bangsa. 1991. Kemudian dasar dan program ini boleh menyumbang ke arah hubungan sosial yang sihat di kalangann masyarakat majumuk. Pendekatan ini dikenali sebagai nilai merentasi kurikulum. Maka. Dato Seri Dr. menjalankan mempromosi program integrasi kebudayaan kebangsaan yang dan mengembangkan identiti keharmonian pelbagai kaum dan budaya Melayu sebagai asas budaya kebangsaan.6) 7. Perpaduan negara dan sebagainya adalah matlamat penting dalam dasar dan program berkenaan. terdapat petikan yang diberi oleh Datuk Seri Dr. Abdul Shukur Abduulah mengatakan kepentingan seni visual dapat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 10 .” Kerajaan Malaysia mengenalpasti budaya dan kesenian sebagai elemen sama penting dengan perkembangan ekonomi. Dasar Bahasa Kebangsaan.

Ianya dikenali sebagai “Wawasan 2020” Dalam sembilan cabaran wawasan. Lain kata matlamat negara perlu dikongsi bersama oleh setiap orang. Strategi dan kaedah pengajaran Pendidikan seni Visual dalam usaha mencapai perpaduan. Mahathir Mohamad telah membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk “Malaysia – Melangkah ke Hadapan” yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. isu perpaduan dalam pembentukan bangsa Malaysia menduduki tempat pertama yang secara tidak langsung telah mengambarkan kepentingannya dalam usaha mencapai matlamat sebagai negara maju yang tercatat seperti berikut: Membangunkan bangsa Malaysia yang bersatupadu dengan matlamat yang sama bagi membentuk bangsa Malaysia yang setia dan taat kepada negara. Selain daripada itu. sosial dan pendidikan di nagara. Setiap rakyat dengan rasa bangsa mengidentifikasikan diri mereka sebagai warga Malaysia. kita akan bergerak ke arah mencapai satu warisan bangsa yuang unggul. Bangsa Malaysia yang bersatupadu bermakna setiap rakyat perlu komited untuk menjayakan cita-cita negara. Musa Hitam dalam ucapan di Perasmian Himpunan Tetap Balai Seni Lukis Negara pada 29hb Januari 1985 pernah mengata: “Kesenian mencerminkan kematangan Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 11 .menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Tun Dr. Melalui pendidikan seni visual. semasa pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991.

geografi dan lain-lain dapat meningkatkan nilai kewarganegaraan. Pengabungjalinan mata pelajaran Pengabungjalinan mata pelajaran seperti Bahasa Malaysia. Sejarah. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 12 . beliau telah meminta pelajar mengkaji sejarah Pasir Salak. Pelajar menjalankan penyelidikan mengumpul. Tambahan pula. dengan satu bahasa yang dapat difahami oleh semua pelajar.perasaan dan pemikiran sesuatu bangsa atau masyarakat” keesahan kenyataan ini tidak dapat dipastikan tetapi apa yang boleh dipastinya ialah sesuatu bangsa atau masyarakat yang tidak mempunyai kesenian diibaratkan sebagai golongan orang-orang yang kurang sempurna hidupnya.” Jelaslah bahawa kedudukan fungsi dan peranan Pendidikan Seni Visual di sekolah dalam menangani Wawasan 2020 khasnya dalam cabaran pertama yang berkait dengan perpaduan haruslah dilihat dengan keperihatinan yang serius terutama oleh golongan intelektual pendidikan juga oleh masyarakat keseluruhannya. Ini merupakan salahsatu langkah penting dalam isu perpaduan kaum. mentafsir dan membuat hubungkait antara catatan dengan gambar lukisan atau fotografi sejarah. Kes-kes pergaduhan antara pelajar berlainan bangsa yang disebabkan perselisihan faham dapat dielakkan dan dikurangkan. Sebagai contoh guru seni ingin mengajar catan atau arca. Masyarakat yang sebegini adalah masyarakat yang kurang lengkap. Melalui apresiasi seni segala dokumentasi dan mencatat sejarah detik perjuangan kemerdekaan akan mendidik pelajar perlu wujudnya nilai cintakan negara. I. secara tak langsung pelajar dapat berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. kehidupan mereka tak ubah seperti lagu tanpa irama.

Pelajar perlu disedari kepentingan dalam memahami serta wujud perasaan hormat budaya orang lain. pendidik mesti memahami kandungan seni visual dengan sebenar-benarnya. termasuk dalam bidang sains dan teknologi (objektif ke-6).II Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni dalam tujuan perpaduan Bagi menghadapi cabaran yang datang secara bertalu-talu. Feldman (1972) mencadangkan pendekatan humanistik dalam pencapaian pengajian kognitif. Budaya Malaysia yang dibentuk merupakan identiti yang dapat mengeratkan lagi hubungan kesemua kaum melalui transformasi soaial melalui aktiviti pendidikan seni. Nilai patriotik (objektif 1. 7 dan 9) boleh dipupuk dengan meningkatkan rasa kebanggaan rakyat terhadap barangan Malaysia dan seterusnya mencapai perpaduan di kalangan rakyat majmuk. kritis. kaya dengan maklumat. Dalam kurikulum pendidikan seni visual selain mementingkan proses penghasilan atau proses artistik. generasi yang hidup dalam abad ke-21 perlu memperoleh nilai-nilai murni dan luhur yang bersifat sarwajagat. Tujuan kurikulum beliau adalah meningkatkan kualiti individu dan mengenali individu yang lain. Semangat patriotik dan nasionalisme penting bagi membolehkan Malaysia lebih bersifat kompetitif di peringkat antarabangsa. 2000) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 13 . barang hiasan gangsa melambangkan identiti budaya di Malaysia. pengajian Linguistik Visual. mempunyai ketrampilan yang tinggi. (dalam Iberahim Hassan. tembikar. analitis dan futuristik (objektif ke-3). perabut ukiran. Pengajian Media dan Pengajian Kritikan Seni. jaya diri dan keusahawaan yang tinggi. Dalam usaha menuju perpaduan. Barangan kraf seperti barangan anyaman. inovasi . produk juga diminta mencapai tahap persembahan yang memuaskan. mempunyai semangat jati diri (objektif Ke-10). dan mempunyai kekuatan minda yang kreatif.

negara gemilang” dan lain-lain telah digunakan sebagai tajuk. Rakyat bersatu padu. “Perpaduan pemangkin kemajuan negara”. Sebelum menentukan tema pertandingan. Michael Day dalam buku mereka yang berjudul Children and Their Art methods for the Elementacy School dalam issues Multi-Cultural. sesi perbincangan diadakan agar semua pelajar benar-benar faham matlamat. guru hendaklah memastikan pelajar yang mengambil bahagian terdiri daripada pelbagai kaum. “Bagai aur dengan tebing. pendidik merancang aktiviti seperti pertandingan melukis poster selain bertujuan mencungkil potensi pelajar. Aktiviti pertandingan melukis poster dapat memupuk semangat perpaduan dan menyedari kepentingan perpaduan di peringkat awal sebelum pelajar menunjukkan kemahiran melukis masingmasing. saling penuh memenuhi”. “Bersatu padu kita teguh. slogan-slogan seperti.:122-124 telah menyarankan bahawa aktiviti kumpulan merupakan satu cara untuk mengeratkan lagi hubungan antara pelajar yang berbilang kaum. “Tak kenal maka tak cinta”. Aktiviti kumpulan Al Huswitz.” . pandangan dan pengalaman serta bercerita tentang budaya sendiri. Menurut Ee Ah Meng (1988) dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Di Malaysia Untuk Guru Pelatih mengatakan amalan seperti ini akan menjauhkan perasaan benci dan iri hati Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 14 . Pelajar diminta memberi pandangan bagaimana hendak mengambarkan perasaan cinta kepada negara melalui seni visual. bercerai berai kita runtuh. objektif dan kehendak tema yang berkaitan dengan perpaduan. hlm. Pelajar dapat bertukar-tukar fikiran. III. tujuan.Dalam melaksanakan kandungan kurikulum. Apabila menjalankan aktiviti-aktiviti seni dalam kumpulan.

interaksi bersemuka yang sihat dan penglibatan yanga saksama. B. Secara tidak langsung. Pelajar akan bekerjasama dalam satu kumpulan kecil. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 15 . ia dapat mengeratkan lagi persahabatan antara pelajar yang berbilang kaum. semangat kekitaan dan persefahaman dapat dipupuk dalam situasi yang mesra. menetukan matlamat.” 4.dikalangan pelajar berbilang kaum. Kata Mumama: “Jiran dan rakan-rakan bersepakat ke arah kemasyarakatan akan membawa kebajikan dan keberkatan. membahagikan tanggungjawab dalam melaksanakan segala aktiviti seni yang diminta. bertanggungjawab. membantu satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan individu atau kumpulan sebagai yang diminta oleh guru melalui perhubungan yang saling bergantung secara positif. Stendler dalam penulisan mereka yang bertajuk The Social Dimension telah mengatakan strategi pengajaran melalui koperatif dapat mengalakkan pelajar menetapkan perancangan bersama. Semasa menyiapkan sesuatu projek seni. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif adalah satu kaedah pembelajaran yang digunakan oleh guru bagi membantu meningkatkan hubungan dan kemahiran sosial pelajar di samping mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah pembelajaran secara koperatif penting dalam pembentukan perpaduan kaum dapat dibuktikan melalui pendapat yang dikemukakan oleh William Ragan and C.

Penyusunan meja kerusi yang berasingan seolah-olah mengasingkan dan mengelakkan setiap individu berinteraksi antara satu sama lain. selain daripada memberi ilmu pengetahuan. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 16 . sifat rasional dan mempunyai hati terbuka turut menyumbang dalam usaha memupuk semangat perpaduan di kalangan pelajar. selain melatih dalam penggunaan bahasa tampak. Semasa Pengajaran dan pembelajaran Dalam tugas melaksanakan isi kandungan yang telah dirancang. Pelajar juga mempelajari menerima pendapat dan kritikan dari bangsa yang berlainan. Tindakan diskriminasi perlu dielakkan agar pelajar merasa seronok dan selesa belajar. Maka. objektif pengajaran perlu sejajar dengan kehendak FPK yang bermatlamat mewujudkan sebuah negara yang maju dengan cara yang tersendiri. VI. sebagai seorang pendidik yang profesiohal. Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek penting dalam memberi daya tarikan dan menjadi sumber ilham kepada pelajar. segala bimbingan dan bantuan yang diberi kepada pelajar hendaklah menunjukkan keadilan dan kesaksamaan. Sesi ini membolehkan pelajar bertukar-tukar pendapat dan memberi pandangan yang membina.V. Suasana bilik darjah yang ceria mencerminkan sikap tanggungjawab dan kerjasama antara pelajar yang menuju ke arah perpaduan. Ia memudahkan pelajar berbincang dan menjalankan aktiviti kumpulan. Pengurusan bilik darjah Penyusunan meja kerusi dalam bilik atau studio seni seharusnya dalam bentuk kumpulan. Dalam sesi kritikan seni.

Perkembangan dunia kian semakin pesat. Tidak dapat dinafikan bahawa pendidik merupakan agen yang penting sekali dalam usaha merancang pengajaran dan pembelajaran yang menjurus ke arah perpaduan. ilmu kandungan kurikulum harus dikuasai dan dilaksanakan. Walaupun budaya orang Melayu lebih diutamakan dalam kurikulum pendidikan seni tetapi guru seni perlu memperkenalkan budaya bangsa lain kepada pelajar agar mereka memahami dan menghormati serta boleh berkomunikasi dengan orang lain. Madya Iberahim Hassan (2003) dalam buku mereka yang berjudul Pendidikan Seni Daripada Sudut Sosial mengatakan wujudnya pelbagai kontroversi dalam memperkenalkan ‘multikulturisme’. Bidang pendidikan perlu sentiasa membuat “enviromental scanning” bagi mengenalpasti keperluan-keperluan negara semasa. tetapi apa yang penting ialah peranan guru sebagai pembudaya. Kesimpulan Dalam menangani masalah perpaduan antara kaum. Nasir Iberahim dan Prof. jelaslah Kurikulum Pendidikan Seni yang ada sekarang dapat memberi sumbangan yang mengalakkan berdasarkan ciri-ciri pendidikan seni yang telah dinyatakan di atas. Sebagai seorang pendidik. Sejarah seni Bidang Sejarah Seni yang ada dalam kandungan kurikulum pendidikan seni juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk sikap perpaduan. Seni bersifat sejagat. Menurut Md.VII. Sebagai contoh komplas sekolah wawasan pertama di USJ15 Subang Jaya merupakan sekolah wawasan pertama bagi mengeratkan lagi perpaduan kaum di negara Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 17 .

Namun dengan adanya kefahaman. wawasan 2020 akan menghadapi risiko yang berat dan mungkin gagal. penjelasan. Sesungguhpun. rasional dan langkah-langkah tindakan yang dimajukan. Tanpa perpaduan nasional. Jadi. tetapi tidak membenci kepada bangsa-bangsa yang lain. Perluasan pelaksanaan konsep sekolah wawasan ke seluruh negara pada abad ke-21 akan dapat memastikan perpaduan kaum yang terdapat di negara terjamin. kita harus ingat bahawa perpaduan nasional harus diutamakan. “Satu Negara Satu Bangsa (Malaysia)” bukan sesuatu impian yang mustahir. Dato’ Onn Jaafar pernah berkata: “Saya ini pro Islam dan pro Melayu. dan persetujuan semua pihak terhadap konsep.kita. tanamkan pada jiwa anak-anak muda kita dan tiupkan semangat perpaduan nasional.” Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 18 . memupuk perpaduan adalah satu usaha yang begitu komplaks yang boleh membangkitkan perasaan dan emosi.

Nilai-nilai Murni Dalam Pendidikan: Menghadapi Perubahan dan Cabaran Alaf Baru. Ensiklopedia Dunia Melayu. (1998). (2003). (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Biliografi --------. Selangor: Fajar Bakti. Curriculum. Abu Bakar Nordin Dan Ikhsan Othman. Alias Aliana.html Iberahim Hassan. Kumpulan Esei Pilihan: Pendidikan Seni dan Muzik. Michael Day. (2001). Tanjong Malim.html Awang Had Salleh. Dasar Kebudayaan Kebangsaan: Satu Persoalan. UPSI. Haji Abdu. Abd Rahim Abd Rashid. [On-line] file:///A/perpaduan. Abu Talib Putih (2001). [On-line] file:///A/db08fokf. (2000). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Freedman & Feenam d. Perpaduan Kearah Pengukuhan Kepimpinan Ummah. (1995). Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 19 . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Perak: Fakulti Sains Sosial dan Kesenian UPSI. Pendidikan Ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. (2000). Tanjong Malim. Hernandez. Kuala Lumpur: Piramid Perdanan Sdn. Haji Mohd. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. United States of America. Selangor: Fajar Bakti. Ee Ah Meng. (1980). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Wawasan Pembangunan: Isu dan Cabaran. Culture and Art Education Comparative Perspectives. 4. Perak: Quantum Books. Shahir B. Pendidikan Seni Di Malaysia: Antara Harapan Dan Kenyataan dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual. --------. Children and their art: Methods for Elementary School. UPSI. (1991). Pendidikan Di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Al Hurwitz. State University of New York: Press Albary. Soal Pemikiran Dalam Pendidikan Seni: Asas Pertimbangan Untuk Praktis Pengajaran Di Sekolah-sekolah dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual. Bhd. Abd Rahim Abd Rashid. (2001).

(2000). Musa Hitam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Prof. Pengisian Misi Pendidikan. Habib Mat Som. (1999). Jasiman Bin Ahmad & Nora Binti Samat. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Siti Fatimah Abdul Rahman. Mohd. (1986). Md. Ke Arah Negara Maju Berdasarkan Sistem Nilai. Wan Abdul Kader & Yap Beng Liang. (2001). Kuala lumpur: Percetakan Negara. Hashim. Pusat Perkembangan Kurikulum. Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Syed Othman Alhabshi. (1990). penyunting (1993). (2003). (1990). Selangor: Perniagaan Al Wathaniyah. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise. Esei-esei Politik. Madya Iberahim Hassan. Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. Rod Taylor. Educating For Art: Critical Response and Development. Isu Pendidikan Di Malaysia: Sorotan dan Cabaran. Sumbangan Kami Terhadap Wawasan 2020. (2000). (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Omar Mohd. Pendidikan Suatu Pemikiran Semula. (1993). (1991). 1996 – 2000. UK Limited England: Longman Group. (1986). Shahril @ Charil Marzuki. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. (1998). (1999). [On-line] Tajul Ariffin Noordin. Malaysia. (1996). Kiyai Masyhadi. Manshur B. Filsafat Seni. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991 – 2000. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Selangor: Pelanduk Publications. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 20 . Seni Dan Pendidikan Insan Madani. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Kuala lumpur: Percetakan Negara. Rancangan Malaysia Ketujuh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Jakob Sumardjo. Bhd. Selangor: Fajar Bakti. Nasir Iberahim. Kassim Ahmad. Malaysia. Falsafah Pendidikan Negara. Wawasan Pemangkin Negara Maju. Bandung: ITB. Nasionalisme Krisis dan Kematangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->