Apa yang di maksud dengan Air mutanajis«««««««««««««««««« Sebutkan najis yang tergolong najis mugaladhah«««««««««««««««« Siapa nama asli

dari Sunan Bonang«««««««««««««««««««««. Apa yang di maksud dengan ilmu tajwid«««««««««««««««««««. Sebutkan huruf hijaiyah yang ke-17««««««««««««««««««««« Saya belajar bahasa inggris setiap hari sabtu (artikan ke dalam bahasa inggris)««««««««««««««««««««««««««««««««. 7. (255 x 5 : 3) + (245 ± 120) =«««««««««««««««««««««««« 8. 120 x n + 85 = 1045 n =««««««««««««««««««««««««... 9. Apa yang di maksud dengan Iman«««««««««««««««««««««... 10. Sebutakan rukun iman«««««««««««««««««««««««««««

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Apa yang di maksud dengan Air tahir gairu mutahir««««««««««««««. 2. Sebutkan najis yang tergolong najis mutawassitah«««««««««««««««. 3. Siapakah nama asli dari raden paku«««««««««««««««««««««. 4. Berapakah jumlah dari tanda baca alqur`an««««««««««««««««««. 5. Sebutkan huruf hija`iyah yang ke-27««««««««««««««««««««« 6. I Can¶t too Forget you (artikan edalam bahasa Indonesia) 7. (234 x 5 : 6) + (789 - 100)=«««««««««««««««««««««««« 8. 123 x n + 45 =660 n=««««««««««««««««««««««««««.. 9. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang ke««««««««««««««.. 10. Sebutkan 3 malaikat beserta tugasnya««««««««««««««««««««.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Apa yang di maksud dengan Air mustakmal «««««««««««««««««.. Sebutkan jenis najis yang termasuk najis muhaffafah««««««««««««««.. Nama asli dari sunan drajat««««««««««««««««««««««««.. Berapakah jumlah tanda baca baca`an panjang««««««««««««««««« Sebutkan huruf hija`iyah yang ke-14««««««««««««««««««««« The students must have breakfast before go to school (artikan ke dalam b.indonesia)««««««««««««««««««««««««««««««.. 7. 468 x 3 ± 424 + 566 = ««««««««««««««««««««««««««. 8. 56 x 5 + 250 + n = 630 n =««««««««««««««««««««««««. 9. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke«««««««««««««« 10. Apa yang dimaksud dengan alam barzah«««««««««««««««««««.

4..... 2.. Hadast dibagi menjadi berapa.. Bagaimanakah cara membaca baca`an idhar ? 5.... 0.. Sifat wajib bagi allah dibagi menjagi 4 golongan.... Sebutkan baca`an yang terdapat pada hukum mim sukun««««««««««««« 5.. 8.....artikan ke dalam bahasa Indonesia ? 7..... Sebutkan rukun dari mandi besar«««««««««««««««««««««« 2.. 9. sebutkan«««««««««««« 1.. 250 + 150 : 15 = 8. Syeh maghribi disebut juga dengan sunan««««««««««««««««««... Bagaimana cara membaca baca`an gunna ? 6....1. Shahadat di bagi menjadi dua.25 =«««««««««««««««««««««««««««.5««««««««««««««««««««««. Sebutkan rukun shalat yang no.. 76 x 5 + 150 + n = 700 n =««««««««««««««««««««««««.sebutkan ! 10. 6.11«««««««««««««««««««««« 3.25 + 150 =«««««««««««««««««««««««««««... 6. The sun sets in the west.. 5... 4... Sebutkan 3 sifat mustahil bagi allah«««««««««««««««««««««.5 + 0.. Siapakah nama raja pertama kerajaan demak? 4. 3. Sebutkan baca`an yang terdapat pada hukum mim siddah««««««««««««.4«««««««««««.66 + 24. Bacakan do`a iftitah ? 2. Father does not««««««««««««««««.a plate of fried fice for breakfast 7. Sebutkan rukun shalat yang no. Kiyamuhu binafsihi artinya ? .. sebutkan ! 3. Sebutkan sifat wajib bagi rosul«««««««««««««««««««««««. Sebutkan huruf-huruf hija`iyah yang tidak bisa di sambung«««««««««««« 5... Sebutkan 5 sifat wajib bagi allah««««««««««««««««««««««. 7....... 500 : 4 + 200 = 9. Agama apa yang dianut masyarakat islam sebelum masuknya islam ke Indonesia«««««««««««««««««««««««««««««««.. 10... 9...25 + 0. Father has a sister.you call her«««««««««««««««««««««««. Sebutkan baca`an yang terdapat pada hukum nun sukun dan tanwin««««««««. 1. Sebutkan rukun wudlu yang no. 543 x 3 ± 524 + 56 = ««««««««««««««««««««««««««« 8. 10..

Apakah hukum baca`an jika nun sukun bertemu dengan mim ? 5. Sifat ± sifat yang pasti d milik oleh allah disebut ? 10. My rabbit is fat. 245 ± 45 : 5 = 8. Siapa saja nabi yang menerima gelar ulul azmi ? 1. We wacth TV in the ? 7. Apa yang dimaksud dengan mukhalafatu lil hawadisi ? 10. Sebutkan 3 yang membatalkan wudlu ? 2. Bacakan tahiyat akhir ? 3. 50 + a + 145 ± 25 = 175 8. 625 : 25 x 4 = 9. Bagaimanakah cara membaca baca`an qolqolah ? 6. Apa pengertian dari khulafa` urrasyidin ? 4. Apakah hukum baca`an jika ba` sukun yang berada di tengah kata ? 6. Sebutkan 3 sunnah shlat ? 3. 54 x 11 = 8. 150 + 255 + 125 + 75 = 9. its eat««? 7. My mother is a nurse.maka kita akan masuk di«allah? 1. Apa hukum baca`an jika mim sukun bertemu dengan ba` ? 6. 25 kuadrat + 3 kuadrat = 9.she work at ? 7. Apa yang dimaksud dengan tayamum ? 2. Zaman sebelum masuknya islam disebut jaman? 4. Jika kita menerima kitab dengan tangan kanan. Apa yang dimaksud dengan rukun shalat ? 3. Bagaimana cara mensucikan najis mugholadoh? 2. Di akhirat nanti kita akan meniti suatu jembatan yang bernama? 10. Malaikat yang bertugas sebagai penyabut nyawa ? 1. Apakah hukum baca`an jika nun sukun bertemu dengan jim ? 5. Raden paku merupakan putra dari ? 4.1. Bagaimanakah cara membaca baca`an ikhfa` ? 5. Najis yang di sebabkan oleh anjing dan babi disebut? 2. Sujud apa sebagai ganti ketika lupa qunut pada shalat subuh ? .

berapakah jumlah penumpang jika ada 12 gerbong kereta api«.. SOAL WAJIB JAWAB FINAL 1. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh allah disebut«. 3. Bagaimankah cara mensucikan najis mukhoffah«« 3. Sebutkan 10! 1. 6.. 4. 6. Di manakah Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama kali«. Ada berapakah waktu yang di haramkan untuk melakukan sholat«« Pada tanggal berapa saja yang di haramkan untuk berpuasa«. 7. Harga sebuah baju adalah Rp 50. Berapakah jumlah Nabi yang wajib kita ketahui«. Siapakah wali Allah yang menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama islam« 4. Sebutkan dua larangan bagi orang yang sedang hadats besar«««. Artikan ke dalam bahasa inggris«´ saya pergi ke candi Borobudur di waktu liburan´ 8. 7. 3.Alqu`an di turunkan pada tangal ? Sebutkan pembagian mad secara umum ? Sebutkan macam ± macam bacaan qolqolah ? Susan have breakfast in ? Sebuah tas berisi 45 buku. Siapa nama ibu dari sunan giri«.berapa kembalian uang tsb ? 9. Apa yang dimaksud dengan tawakal dan ikhtiar ? 10.mendapat potongan harga senilai 20 %.000. 5. 2. 10. 9.jika adi membayar dengan 2 uang 2 puluh ribuan dan 6 uang lima ribuan. 2. 5. 5. Berapa alifkah cara membaca mad sillah tosiroh Apakah nama lain untuk bacaan mad asli« Murid ± murid sedang bermain sepak bola di lapangan«. Apa yang di maksud dengan Nabi««««. Sebuah kereta api memilki 8 gerbong dengan jumlah penumpang seluruhnya 1880 orang.berapakah harga baju setelah mendapat potongan harga? .000. 4. 8. Kapan kita harus membaca bacaan mad wajib muttashil«« 6.maka jumlah seluruh buka di dalam tas adalah ? 8. Siapakah paman Nabi yang selalu menentang dalam penyebaran agama islam«. 7.jika ada 11 tas.. Apa yang anda ketahui tentang mad shilah qoshiroh«. Harga sebuah baju Rp 50.

Juminten pergi ke sekolah naik bus«( artikan ke dalam bahasa Indonesia«. 9..) Poniman mempunyai sebuah semangka. Memberi tanpa mengharapkan imbalan di namakan«. 1. Apa yang dimaksud dengan rosul ? 10. 4. . berapakah sisa semangka poniman«. 4. Apa perbedaan antata mad ashli dan mad far¶i««. di berikan kepada kedua adiknya yang bernama ponidin dan ponimin. 6. 6.. 3. 2. 7. Apa pengertian dari Qonaah«. 3.. 10. Apa hukumnya puasa pada tanggal 1 sawal Sebutkan rukun dari puasa Ada berapakah jumlah pemuda yang dinamakan ashabul kahfi Agama yang di anut masyarakat Indonesia sebelum agama islam masuk adalah «. Berapa tahun lamanya ashabul kahfi tertidur dalam gua«« 5.9. 8 km + 5 dam =««cm 9. 5.. Apa yang akamu ketahui tentang yaumul tayrik« 2. Sebutkan«« 7. Turunnya al-qur¶an biasa juga di sebut dengan«. Apa pengertian ikhlas«. 10. Sebutkan macam. Sebutkan maca-macam mad shilah«. 8. Sebutkan 3 puasa sunnah«. 8.. Emergency artinya«. Apa pengertian sabar«. Ada berapakah hurufnya ikhfa¶«.macam qolqolah«. tiga per-enam bagian untuk ponidin dan satu per-enam untuk ponimin. Pada tanggal berapa isro` mi`roj nabi Muhammad ? 1.

Siapakah nama presiden Indonesia yang ke-3«. 14. 13.. 9. adalah«.. Ada berapa kitab-kitab yang di turunkan oleh Allah«. sebutkan beserta penerima ! 4. .000. Berilah contoh bacaan imalah.. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya«.. 2. 4.SOAL REBUTAN 1.. Hewan haram apakah yang bisa masuk surga«« 8. Islam masuk ke Indonesia pada tahun««. Apa perbedaan mad jaiz dan mad wajib«.. 6. 15. Tanggal berapa hari sumpah pemuda«. Berikan contoh dari idhar wajib«««.dan bacalah! 3. 2. Apa perbedaan antara puisi dan pantun«.. 15..000. Sholat bagi seseorang yang sedang bepergian di namakan«. Bacalah bacaan I¶tidal«. Bacakan pancasila sila yang ke empat«. Apa perbedaan antara Nabi dan Rosul« 12. 5.. 13. What do you want if you sleepy«« Harga sebuah pakaian 75. 8. Apa bahasa arabnya ³ salam sejahtera bagimu ´«. 10... 6. 5. 3. Siapakah sahabat yang pertama kali mengumadangkan adzan«. 1.. Bacalah bacaan duduk iftiros 7. 11. Di jalan manakah proklamasi pertama kali di baca«. Abd. Jembatan yang menghubungkan antara pulau garam dan kota pahlawan. 9. Apa yang di sebut dengan tashil« Apa kepanjangan dari ASWAJA«. 7. Bacakan doa qunut«. 12.mendapat potongan 3%. 14.. jika di bayar dengan dua lembar 50.. 10.. Wahid««. Siapakah penjahit bendera merah putih pertama kali«. Di mana makam bung Tomo«.-«berapakah sisa uang setelah mendapat potongan tersebut«. 11. Surat apa yang pertama kali di turunkan«. Perintah apakah yang pertama kali di terima oleh Nabi Muhammad«. Siapakah nama kakek dari KH. Makanan khas kota Surabaya adalah«.

(Pertanyaan Menuju bpk..SOAL REBUTAN FINAL 1. Siapa Penemu bola lampu«. Kepala sekolah : Bpk. 5... Bacakan surat al-kaafirun ayat ke-4«. SD. dan jelaskan masing-masing« Sebutkan nama cucu dari Nabi Muhammad«..detik Pulau jawa terdiri dari berapa provinsi«. Percaya kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ke «« Orang yang keluar dari islam di sebut«. Siapa delegasi dari Indonesia dalam konferensi meja bundar«. Berapakah jumlah surat yang ada dalam al-qur¶an«.. 6... 2. 9. Berapakah jumlah bacaan mad yang ada di bacaan bismillahirrohmanirrohim«« Sebutkan macam-macam najis«. 12. Satu ton berapa kilo«. 14.. 7. 17.. 1 jam + 1 menit = ««««. Siapakah nama kepala sekolah TK. Apa arti dari al-ilmu nuruun«. Tim yang bertugas mengibarkan bendera di sebut«« Kapankah kitab suci al-qur¶an mulai di bukukan««««.. 15. 16.. Apa yang di maksud dari qiyamul lail«. Nasih. 18. 11. 19. 4. Apa perbedaan antara haid. 20. SMP Raden paku«. ST) . Moh. 8. 10. nifas dan istihadhoh«. 3. 13.. Berapa lama al-qur¶an di turunkan«.

FORM PENILAIAN TARTIL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA Kelas Kelancaran Fashohah Jumlah Ttd «««««««««.. .

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA Kelas Lagu Adab Jumlah Ttd «««««««««. ..

.FORM PENILAIAN ADZAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ttd NAMA Kelas Power Fashohah Jumlah «««««««««. .

. .No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA Kelas Lagu Adab Jumlah Ttd «««««««««.

.

DIAGRAM PENYISIHAN CERDAS CERMAT DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN DAN PERISTIWA NUZULUL QUR¶AN KELAS VII KELAS VIII A KELAS VIII B KELAS IX A KELAS IX B JUARA II JUARA I KELAS VII KELAS VIII A KELAS VIII B KELAS IX A KELAS IX B JUARA III .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful