KECERDASAN VERBALLINGUISTIK

‡Kebolehan mengunakan perkataan dan bahasa. ‡Mempunyai kecerdasan tinggi dalam mendengar. ‡Berfikir dalam perkataan bukan gambaran.

. ‡Seterusnya disambung oleh murid sehingga ke murid akhir.CONTOH AKTIVITI MARI MENYAMBUNG CERITA ‡Guru menyuruh murid mencabut nombor. ‡Guru memberi satu tajuk dan ayat permulaan. ‡ Guru menyusun pelajar mengikut turutan nombor. ‡Murid dikehendaki menggunakan intonasi dan sebutan yang betul.

KECERDASAN VISUAL RUANG ‡Kebolehan membuat gambaran secara visual. . ‡Cenderung berfikir secara visual dan perlu membina gambaran imej untuk mengekalkan maklumat.

. ‡Murid dikehendaki mewarnakannya.CONTOH AKTIVITI ‡ Guru berbincang dengan murid masalah-masalah yang berlaku di dalam kawasan sekolah. ‡Murid dihendaki melukis gambaran yang dibayangkan berkaitan dengan masalah yang dibincangkan itu mengikut kreativiti masing-masing.

‡Menurut Kamus Dewan edisi keempat kejiwaan bermakna kerohanian . kebatinan .SPIRITUAL ‡Spiritual bermaksud kejiwaan.

‡Murid akan melakonkan cerita itu kepada kelas dan murid-murid lain meneka nilai murni yang cuba diterapkan melalui cerita.CONTOH AKTIVITI ‡Guru menyuruh murid mereka cipta sebuah cerita yang bertema satu nilai murni. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful