KECERDASAN VERBALLINGUISTIK

‡Kebolehan mengunakan perkataan dan bahasa. ‡Mempunyai kecerdasan tinggi dalam mendengar. ‡Berfikir dalam perkataan bukan gambaran.

‡ Guru menyusun pelajar mengikut turutan nombor. ‡Guru memberi satu tajuk dan ayat permulaan. .CONTOH AKTIVITI MARI MENYAMBUNG CERITA ‡Guru menyuruh murid mencabut nombor. ‡Murid dikehendaki menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. ‡Seterusnya disambung oleh murid sehingga ke murid akhir.

.KECERDASAN VISUAL RUANG ‡Kebolehan membuat gambaran secara visual. ‡Cenderung berfikir secara visual dan perlu membina gambaran imej untuk mengekalkan maklumat.

. ‡Murid dikehendaki mewarnakannya.CONTOH AKTIVITI ‡ Guru berbincang dengan murid masalah-masalah yang berlaku di dalam kawasan sekolah. ‡Murid dihendaki melukis gambaran yang dibayangkan berkaitan dengan masalah yang dibincangkan itu mengikut kreativiti masing-masing.

‡Menurut Kamus Dewan edisi keempat kejiwaan bermakna kerohanian .SPIRITUAL ‡Spiritual bermaksud kejiwaan. kebatinan .

. ‡Murid akan melakonkan cerita itu kepada kelas dan murid-murid lain meneka nilai murni yang cuba diterapkan melalui cerita.CONTOH AKTIVITI ‡Guru menyuruh murid mereka cipta sebuah cerita yang bertema satu nilai murni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful