KECERDASAN VERBALLINGUISTIK

‡Kebolehan mengunakan perkataan dan bahasa. ‡Mempunyai kecerdasan tinggi dalam mendengar. ‡Berfikir dalam perkataan bukan gambaran.

‡Murid dikehendaki menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. ‡Guru memberi satu tajuk dan ayat permulaan. .CONTOH AKTIVITI MARI MENYAMBUNG CERITA ‡Guru menyuruh murid mencabut nombor. ‡ Guru menyusun pelajar mengikut turutan nombor. ‡Seterusnya disambung oleh murid sehingga ke murid akhir.

‡Cenderung berfikir secara visual dan perlu membina gambaran imej untuk mengekalkan maklumat. .KECERDASAN VISUAL RUANG ‡Kebolehan membuat gambaran secara visual.

. ‡Murid dihendaki melukis gambaran yang dibayangkan berkaitan dengan masalah yang dibincangkan itu mengikut kreativiti masing-masing.CONTOH AKTIVITI ‡ Guru berbincang dengan murid masalah-masalah yang berlaku di dalam kawasan sekolah. ‡Murid dikehendaki mewarnakannya.

kebatinan . ‡Menurut Kamus Dewan edisi keempat kejiwaan bermakna kerohanian .SPIRITUAL ‡Spiritual bermaksud kejiwaan.

.CONTOH AKTIVITI ‡Guru menyuruh murid mereka cipta sebuah cerita yang bertema satu nilai murni. ‡Murid akan melakonkan cerita itu kepada kelas dan murid-murid lain meneka nilai murni yang cuba diterapkan melalui cerita.