P. 1
kerja kursus kissm

kerja kursus kissm

|Views: 422|Likes:
Published by Rozalina Abdullah

More info:

Published by: Rozalina Abdullah on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

Definisi:

Kepimpinan

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada prestasi pentadbirnya dalam erti kata lain yang memimpin. Seseorang pemimpin yang baik harus mempunyai ciri-ciri khusus tertentu dalam menjalankan peranannya sebaik mungkin serta menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mengelola ahli-ahli di bawah untuk mencapai matlamat organisasi. (Zainal Abidin Mohamad, 1998).

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya, iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Pemimpin (atau Ketua Jabatan) secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. (Fatimah Wati Halim & Iran Herman, (1997).

Kamus Dewan Edisi Ketiga Tahun 2000 menyatakan secara ringkas, kepimpinan adalah keupayaan memimpin melalui teladan. Secara umumnya kepimpinan ditakrifkan sebagai satu seni atau pendekatan bagi mempengaruhi orang lain di dalam kumpulan atau organisasi agar mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang di arahkan secara rela bagi mencapai matlamat kumpulan atau organisasi.

Ralph M. Stoghill pula menyatakan bahawa kepimpinan dalam pengurusan adalah sebagai proses mengarah dan mempengaruhi aktiviti-aktiviti para anggota yang berkaitan dengan tugas.
1

Organisasi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tahun 2000 mendefinisikan organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bahagian-bahagian dalam sesuatu pertubuhan (perkumpulan.Barnard telah memberi definisi yang mudah tentang maksud organisasi ± µorganisasi adalah sistem kerja yang dianggotai oleh dua orang atau lebih. Irving R. perbadanan dan lain-lain) untuk tujuan tertentu (kepentingan bersama dan sebagainya).¶ James D. Manakala Robert Tannenbaum. Manakala Max Weber pula mendefinisikan organisasi sebagai satu pendekatan bagi perhubungan sosial yang bersifat tertutup dan tidak terbuka secara meluas kepada semua orang untuk menganggotainya melalui peraturan keanggotaan yang telah digariskan terlebih dahulu. Chester I.Harold Koontz & Heinz Weihrich pula mendefinisikan kepimpinan sebagai satu pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang lain supaya mereka akan berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan dan definisi ini dipersetujui bersama oleh Cyril O¶Donnel. Secara umumnya organisasi dapat didefinisikan sebagai satu perkumpulan bersifat sosial yang mana ahlinya akan melakukan aktiviti bersama dan saling bergantungan dan bekerjasama bagi mencapai matlamat yang dipersetujui bersama. Weschler dan Fred Massarik melihat kepimpinan sebagai satu pengaruh antara personal yang dilaksanakan dalam sesuatu situasi menerusi proses komunikasi ke arah pencapaian satu matlamat yang khas. 2 . Mooney mentakrifkan organisasi sebagai sebarang bentuk permuafakatan atau kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988). beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu iaitu yang pertama. Selain itu. Kepemimpinan membawa kuasa. terdapat beberapa pendekatan yang digariskan dalam membuat penilaian ke atas ciri-ciri pemimpin. kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing. kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal 3 . Sejak dari awal kajian dibuat tentang sains pengurusan.Kepemimpinan menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Berasaskan premis inilah maka timbulnya slogan: "Pemimpinlah yang menjadikan organisasi itu berbeza dengan yang lain". Kepemimpinan juga menjadi penting kerana kita boleh memilih sesiapa sahaja untuk dijadikan pemimpin tetapi kita tidak boleh memilih untuk tidak mempunyai pemimpin. ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggota-anggota yang lain di dalam organisasi itu. Kepemimpinan menjadi penting kerana ia sering dikaitkan dengan keberanian dan kecekapan sesebuah organisasi termasuklah sekolah dimana sekolah merupakan suatu institusi sosial formal moden. sama ada dalam masyarakat primitif atau sebaliknya. pemimpin juga membawa maksud seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. Apabila seseorang itu berjaya memimpin. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. dalam bukunya µAsas Pentadbiran Pendidikan¶.

Selain itu guru berperanan sebagai pemimpin aktiviti-aktiviti akademik serta kokurikulum seperti persatuan. Guru-guru juga berperanan sebagai pemimpin dalam kontek masing-masing. Pengetua khususnya bertanggungjawab memimpin guru-guru. Formaliti mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu. diari dan lain-lain. mereka yang memimpin organisasi sekolah adalah pengetua atau guru besar. 4 . fail. masyarakat setempat. kakitangan am dan para pelajar. pihak polis dan sebagainya. sekolah mempunyai cirri-ciri tersendiri yang sesuai dengan ciriciri organisasi moden seperti yang dinyatakan oleh Weber. menghalang perubahan atau inovasi dan kongkongan. penting bagi kita untuk melihat bahawa kepimpinan sekolah tidak terbatas kepada pengetua semata-mata. kepastian. Dalam situasi sekolah. kawalan dan keadilan. para penjaga. sukan dan unit beruniform. (Dr Robiah Sidin (1988). prosedur. Kelemahannya pula ialah seperti ia boleh mengurangkan inisiatif. Sekolah juga sering dirujuk sebagai organisasi formal. status jawatan. Peringkat yang paling asas ialah kepimpinan guru dalam bilik darjah. kepantasan. keselamatan.0 KEPIMPINAN SEKOLAH Sebagai institusi sosial. kecekapan. Antara perkara-perkara yang menunjukkan formaliti sekolah ialah wujudnya peraturan. minit. Disamping itu. deskripsi tugas. Pengetua juga bertanggungjawab terhadap hubungan dengan luar sekolah seperti dengan pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan.menjadi pemimpin dia mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. memorandum. 2. Sebagai organisasi formal sekolah mempunyai struktur kepimpinannya tersendiri. carta organisasi. jawatankuasa. Kelebihannya adalah seperti mempunyai dasar-dasar yang jelas.

Kepimpinan jenis ini mempunyai kesan positif dan kesan negatif tersendiri. rendah atau tinggi tidak boleh dihubungkan dengan gaya kepimpinan. Kepimpinan jenis ini menggalakkan percambahan minda apabila yang dipimpin mempunyai peluang memberikan idea-idea mereka. Kepimpinan jenis ini banyak memberikan kebebasan. Pengetua lebih berperanan sebagai pemerhati senyap dan membiarkan guru-guru menjalani aktiviti mengikut inisiatif masing-masing. Kepimpinan lasses-faire adalah bertentangan dengan gaya kepimpinan autokratik. Guru-guru mungkin berasa lebih dihargai apabila pandangan mereka diambil perhatian oleh pihak pengurusan sekolah. Ia kurang mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pelaksaan. mempunyai kurang unsur-unsur kawalan dan kurang memberikan pandangan. Pada asasnya sesuatu keputusan dicapai bersama atas dasar persetujuan majoriti.0 GAYA KEPIMPINAN Gaya kepimpinan demokratik lebih liberal berbanding dengan gaya kepimpinan birokratik. Apa yang diutamakan ialah meneliti ciri-ciri interaksi sosial mereka dalam memimpin organisasi sekolah. menerima dan memberi pandangan. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu gaya-gaya kepimpinan birokratik. Pandangan-pandangan guru diterima tanpa banyak soal. laissez-faire dan kepimpinan-kepimpinan kontigensi atau mengikut situasi. kurus. Sesorang pengetua yang demokratik akan banyak berbincang. Dalam siosologi ditegaskan bahawa tiada hubungan antara trait-trait personal dengan kepimpinan. 3. Walaubagaimanapun selalunya kepimpinan akan melibatkan bentuk interaksi antara pemimpin dan orang yang dipimpin.Kepimpinan merupakan suatu aktiviti yang kompleks dan telah didefinisikan dengan berbagai-bagai cara. Maksudnya sifat-sifat gemuk. Ia boleh jadi positif apabila misalnya aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak 5 .

punca-punca masalah selalunya adalah berkaitan dengan interaksi pihak atasan dengan pihak bawahan. Maka faktor interaksi perlu diambil kita untuk menjalankan pengurusan yang berkesan. Seseorang pemimpin tidak akan mudah mencapai matlamat organisasiny tanpa kerjasama yang baik daripada pengikut-pengikutnya. 6 . Namun dalam keadaan lain ia mungkin tidak sesuai terutamanya jika mereka yang diamanahkan mengambil kesempatan daripada kebebasan yang diberikan. Individu yang tidak berkeyakinan tidak suka menanggung risiko dan berasa tidak selesa apabila terpaksa membuat keputusan. Personaliti berikut ialah. 4. Kepimpinan kontigensi berpendapat bahawa tiada cara khusus yang sama dalam semua keadaan untuk memimpin dan mentadbir organisasi sekolah.bawahan memang baik dan mendatangkan faedah kepada sekolah.0 CIRI-CIRI PERSONALITI YANG DIKAITKAN DENGAN SEORANG PEMIMPIN Terdapat beberapa personaliti yang sering dikaitka dengan seorang pemimpin. Oleh itu kepimpinan perlu berdasarkan penganalisaan terhadap kepentingan dan keperluan-keperluan mengikut sesuatu keadaan. Pihak-pihak berkenaan mungkin mempunyai interpretasi yang berbeza mengenai organisasi mereka. teknologi dan orang-orang yang terlibat. Pemimpin yang berkeyakinan lebih berjaya berbanding dengan pemimpin yang rendah keyakinan kendiri. Gaya kepimpinan berubah mengikut situasi dan mempunyai kaitan dengan faktor-faktor persekitaran. keupayaan dan kemahirannya. ‡ Keyakinan kendiri Merujuk kepada sejauh manakah individu itu berasa selesa dengan pertimbangan. Dalam analisi kepimpinan. Sebaik-baiknya pemimpin dan yang dipimpin saling melayan antara satu sama lain.

biasanya tidak sabar. ‡ Dapat diterima Merujuk kepada sifat amanah. dan sukar bekerjasama dengan orang lain. bercita-cita tinggi dan suka persaingan. ‡ Penyesuaian Merujuk kepada ketahanan dan keupayaan emosi menghadapi tekanan. Sifat ini sering dikaitkan dengan kejayaan seseorang pemimpin. dan kekecewaan. mesra. syak wasangka. dan sopan. Pemimpin yang berupaya mengharungi rintangan-rintangan ini adalah lebih berkesan berbanding dengan pemimpin yang tidak boleh menyesuaikan diri dalam keadaan tertekan ‡ Suka bergaul/ramah Sifat ini juga disebutkan sebagai penting dalam kejayaan kepemimpinan kerana orang yang suka bergaul biasanya memperolehi banyak pengalaman dan mudah mempengaruhi orang-orang dalam organisasinya. ‡ Berorientasi Pencapaian Individu yang berorientasi pencapaian berusaha melaksanakan tugas dengan jayanya kerana individu ini akan hanya berasa puas jika ia beroleh kejayaan.‡ Bertanggungjawab Individu yang bertanggungjawab cenderung melaksanakan kerjaya dengan penuh hati-hati dan bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan. muram. Manakala sifat orang yang sukar diterima. konflik. Manakala orang yang 7 . mudah bekerjasama. Orang seperti ini mudah bekerjasama dengan orang lain. Individu seperti ini cenderung bekerja keras.

Seorang pemimpin juga menurut Imam Al-Ghazali perlulah mempunyai sifat kesedaran akan tanggungjawab besar jawatannya. Seorang pemimpin juga perlulah seorang yang suka bersahabat dengan para ilmuan dan mendengar arahan para ilmuan tersebut. Dia juga harus cuba memuaskan semua pihak jika hal itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Seorang pemimpin juga menurut Al Mawardi perlulah berpancaindera yang sempurna. Seorang pemimpin juga perlulah melaksanakan kerja dengan tenang tanpa merungut dengan pekerjaan yang dilakukannya. dan pasif serta usaha-usahanya adalah sedikit. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan seorang pemimpin perlulah seorang yang hidupnya dengan cara sederhana tidak terlalu membazir dengan harta yang dimiliki olehnya.rendah orientasi pencapaian adalah tidak bercita-cita tinggi. Hal ini kerana supaya seorang pemimpin tersebut tidak melanggar undang-undang yang telah digariskan dalam Islam ataupun tidak terpesong 8 . Seorang pemimpin juga perlulah seorang yang berfikiran matang dan berani berijtihad dalam melakukan tugasnya. 5.0 CIRI-CIRI YANG BAIK MENGIKUT PADANGAN TOKOH TERKEMUKA Mengikut pandangan tokoh Islam daripada Al Mawardi menyatakan bahawa seorang pemimpin perlu mempunyai sifat seorang yang adil dalam memimpin pekerja di dalam organisasi tersebut. kecuali jika ia dijanjikan ganjaran ekstrinsik. Ianya juga perlu mempunyai ilmu agama yang tinggi. suka dengan keadaan yang sedia ada. (Ahmad Ibrahim Abu Sin. Hal ini kerana dengan adanya ilmu agama yang tinggi secara tidak langsung dapat mengelakkan seorang pemimpin daripada melakukan perkara yang mungkar dan seorang pemimpin juga perlu mempunyai anggota badan yang sempurna supaya boleh menguruskan pekerjaannya dengan sempurna. (1991).

(Mustafa Hj. matang. kemampuan berkomunikasi dan berkebolehan untuk bermasyarakat. Pemimpin dipilih dan dilantik kerana kelebihan-kelebihan tertentunya yang dikira dapat 9 . Selain itu. menurut pandangan tokoh Barat lainnya iaitu Ralph M. (Mustafa Hj. seorang pemimpin perlulah bersifat kecerdasan dan kemampuan juga bijak. mempunyai harta sebagai modal supaya seorang pemimpin tersebut dapat menguruskan organisasinya dengan baik. Stogdill. Daud. Tanpa sifat kesungguhan dan keyakinan dalam diri sendiri boleh menyebabkan sesebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. (1996). (Mustafa Hj. (1996). Seorang pemimpin juga perlu adanya sifat sosial iaitu dimana mempunyai daya kerjasama. Begitu juga dengan kecerdasan yang terlalu tinggi atau kecerdasan yang terlalu rendah akan mengurangkan keberkesanan memimpin. agresif dan berkeyakinan tinggi dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin.0 PERANAN PEMIMPIN Pemimpin diamanahkan untuk menerajui organisasi bagi kepentingan semua ahli. (Ahmad Ibrahim Abu Sin. 6. Daud. (1996). seorang pemimpin juga seharusnya mempunyai sifat keperibadian iaitu dimana berkebolehan. Selain itu. Manakala menurut pandangan daripada tokoh barat iaitu Edwin Ghiselli menyatakan bahawa seorang pemimpin perlulah mempunyai sifat kesungguhan dan keyakinan kepada diri sendiri. (1991).daripada landasan agama Islam yang telah ditetapkan oleh syarak. Daud.

antaranya memainkan peranan-peranan penting mewakili organisasi.2 Model: sebagai model atau contoh. mempunyai hubungan yang luas. mentor. Belajar memahami potensi dan bakat. penyelaras. ideologi. 6. pemimpin memperlihatkan sifat-sifat. sentiasa mengikuti perkembangan.4 Pembimbing: selaku pembimbing pemimpin turut mendidik. Disamping memainkan peranan-peranan seperti di atas. 6. Perananperanan berikut adalah seperti. meningkatkan komitmen dan terus gigih memberikan khidmat serta subangan untuk kebaikan bersama.3 Pendorong: pemimpin juga harus sentiasa meransang dan mendorong ahli-ahli dan rakanrakan sepimpinannya untuk membangun diri. di dalam sesuatu keadaan tertentu pemimpin juga turut berperanan sebagai pakar (berdasarkan kemahiran dan pengelaman yang dimilikinya) guru. Bersikap adil dan tidak condong(bias) kepada mana-mana pihak. 10 . 6. minat dan kecenderungan. tingkah laku dan kebolehan yang boleh diteladani. Oleh itu jelas seseorang pemimpin memainkan beberapa peranan secara serentak.membantu organisasi. menyokong dan membolehkan ahli berperanan dengan aktif. Iaitu berperanan sebagai jurucakap atau wakil organisasi dalam perhubungan dengan pihakpihak luar. banyak pengalaman dan rajin belajar 6. 6. konflik antara ahli-ahli pemimpin berperanan sebagai orang tengah bagi mencari pendamaian.5 Jurucakap/jurubicara: peranan ini menyerupai peranan ³pegawai perhubungan awam´.1 Sumber rujukan: pemimpin berperanan sebagai pemberi maklumat dan idea kepada ahliahli apabila diperlukan.6 Orang tengah: jika berlaku perbezaan pendapat. Oleh itu pemimpin harus luas pembacaannya. kaunselor. penilai dan sebagainya. serta kekuatan dan kelemahan ahli dan membantu mereka untuk menjadi ahli yang aktif dan menyumbang. 6.

Memahami bagaimana organisasi beroperasi. menyediakan cadangan dan laporan. sedar tentang pelbagai institusi dan pertubuhan di sekeliling dan dapat bekerjasama dengan mereka. Tahu tentang kewujudan pelbagai sumber di dalam dan di sekitar organisas (individu. merangka belanjawan dan menguruskan dana. Dapat berfikir dengan menggunakan berbagai-bagai teknik(kreatif/kritikal/lateral) 3) Pengorganisasian/Penyusunan/Penggemblengan Tenaga. Boleh berhubung dan bekerja dengan orang. Dapat menyampaikan sesuatu denganbaik. 4) Komunikasi. berbincang. Menguruskan mesyuarat dengan berkesan. kenyataan media.7. faham kegunaan 11 . Tahu bagaimana melakukan penyelidikan asas. 7) Penulisan.agama). berhujah dengan meyakinkan dan merangsang ahli. 8) Kewangan. 9) Kajian/Penyelidikan.0 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG HARUS DIMILIKI PEMIMPIN Setiap pemimpin perlu mempunyai pengetahuan dan beberapa kemahiran asas. 1) Bekerja Dengan Orang. menggalakkan ahli mengambil inisiatif dan menyerlahkan bakat dan potensi mereka. Pengetahuan dan kemahiran yang dimaksudkan ialah pelbagai dan antaranya ialah. mendengar pandangan.budaya. kumpulan. merangsang ahli-ahli. 2) Kebolehan Menganalisis. Boleh menulis ucapan. Kemampuan memahami dan menghuraikan sesuatu isu/persoalan dari pelbagai sudut serta merumusnya. 6) Mesyuarat. 5) Penggunaan Sumber. Tahu bagaimana mendapatkan wang yang diperlukan pertubuhan. cara-cara yang sesuai dan berkesan untuk menggerakkan tenaga-tenaga di dalam pertubuhan serta mendapatkan sokongan masyarakat. lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan tugasnya dalam sesebuah organisasi.

penyelewengan. 13) Alat-alat Komunikasi.0 MENGELAK PILIH KASIH Kepimpinan menuntut pemimpin berlaku adil dalam segala hal. kesaksamaan dan pemberian hak kepada mereka yang berhak dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Justeru. Walaupun kemahiran-kemahiran yang dinyatakan agak banyak. Tahu menggunakan teknologi yang sesuai dan terkini bagi memudahkan kerja. penyalahgunaan kuasa dan 12 . peranan dan bidang kerja tertentu kepada ahliahlinya. tidak ada berkepentingan. keadilan bermakna tidak berlaku penindasan. Dapat mengenal pasti isu-isu penting dan dapat menilai potensi sesuatu isu bagi kepentingan organisasi. Secara keseluruhan. kepimpinan menekankan keadilan dalam segala urusannya. apatah lagi dengan melaksanakan keadilan mencegah penindasan. pembinaan kontrak dan lain-lain. Dalam pada itu pemimpin juga seharusnya berkemahiran mengagihkan sesuatu tugas. tidak menzalimi dan tidak memilih kasih dalam memberi layanan dan hak kepada orang lain. Tahu akan keperluan latihan-latihan untuk organisasi dan dapat mengendalikan latihan. Namun mereka harus berusaha menguasainya untuk kepentingan bersama terutamanya diri sendiri. ini tidak bererti seseorang pemimpin itu harus menguasainya. persidangan media. 10) Isu. Pandai menggunakan alat-alat komunikasi yang asas untuk pelbagai tugasan seperti internet. 8. 11) Latihan.maklumat dan bagaimana mendapatkan maklumat yang dikehendaki. 12) Penggunaan Teknologi. Takrifan keadilan dalam merangkumi keseimbangan.

memilih orang yang layak memegang tugas diamanahkan. Majikan perlu melantik calon berkelayakan dan berkebolehan. sesi temuduga ialah alternatif yang diamalkan sehingga hari ini. mereka perlu adil dalam kebajikan terutama dari segi. Hal berkaitan keadilan turut dituntut dalam pengurusan organisasi. keadilan dalam kebajikan pekerja perlu diberikan perhatian sewajarnya. Baginda SAW mengemukakan soalan sejauh mana kelayakan Mu'adh untuk menjawat jawatan berkenaan dan sama ada beliau mampu menangani permasalahan yang mungkin timbul kelak. Bayaran gaji dan imbuhan yang setimpal juga perlu dibuat secara adil dan setimpal dengan kelayakan. Apa yang dapat kita perhatikan. Bagi mengelak penipuan dan diskriminasi dalam organisasi. pelantikan dan pemilihan calon yang tepat menyebabkan organisasi berjalan lancar dan berkesan. Tuntutan ini memerlukan kepemimpinan yang bertanggungjawab serta mempunyai kekuatan moral serta kejujuran yang tinggi. Di samping itu. kesihatan dan 13 . Cara itu terbukti berkesan dan adil bagi mengelak salah pilih pekerja. taraf hidup serta keadaan setempat. Contohnya. Sejarah tamadun Islam menunjukkan contoh keadilan dilakukan Rasulullah SAW antaranya ketika pelantikan Mu'adh Jabal sebagai Gabenor Syam. wajib diwujudkan kontrak yang adil antara pekerja dan majikan. Sebagai majikan. Kontrak keadilan penting bagi mengelak sesuatu tidak diingini berlaku antara majikan dan pekerja. pelantikan dan pemilihan pekerja secara adil bukan sekadar mengisi kekosongan sebaliknya. Baginda yang melakukan temuduga itu.perkara bertentangan nilai murni. Hal ini menggambarkan kepada kita. Keadilan dalam pengurusan organisasi bermula daripada proses pelantikan jawatan.

Natijahnya seorang pemimpin organisasi yang baik bukan sahaja bergantung kepada jawatan yang disandang 14 . Menjadi pemimpin yang baik memerlukan kesabaran. kecekalan.keselamatan.0 PENUTUP Kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir. sikap cintakan ilmu. kesediaan untuk menerima teguran juga kritikan dan sebagainya. Sebarang hukuman dikenakan tanpa bukti yang sahih menggambarkan ketidakadilan berlaku ke atas pekerja itu. menjejaskan matlamat organisasi. majikan perlu bertindak adil dengan memberi ruang dan peluang kepada pekerja untuk kenaikan pangkat. Pengabaian majikan terhadap kebajikan pekerja menyebabkan produktiviti pekerja menurun. pembelajaran yang berterusan. merasa. Dari segi pengembangan kerjaya. pembahagian beban tugas antara pegawai atasan dan bawahan perlu berpadanan dengan imbuhan diberikan. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan. latihan meningkatkan kemahiran dan insentif serta pengiktirafan kepada yang layak atau yang lama berkhidmat. Secara tidak langsung. Majikan perlu memastikan hanya pekerja yang benar-benar melakukan kesalahan dan jenayah diberhentikan atau dikenakan tindakan disiplin. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. disiplin diri yang tinggi. Walaupun kepimpinan boleh dipelajari. tapi tidak semua orang dapat menjadi pemimpin yang baik. Begitu juga bebanan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perlu adil serta saksama supaya tiada penganiayaan dalam apa juga bentuk termasuk pembahagian tugas. penguasaan pelbagai kemahiran. Contohnya. bertindak dengan cara-cara tertentu. 9.

15 .tetapi lebih kepada keupayaannya mengendalikan peranan-peranan dalam organisasi dengan berkesan serta menguasai kemahiran-kemahiran yang dinyatakan dengan baik.

Azizan Bahari. (Terjemahan). Kuala Lumpur: AMW Comunications Management. Weber.org/wiki/Cyril. (1997). Pengurusan Strategik.php?id=568&kategori=12 http://wikipedia. (1996). (2009). demokrasi dan tradisi. Dr Robiah Sidin (1988).1963.com. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fatimah Wati Halim & Iran Herman. Menjadi pemimpin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Putaka.J. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distibutors Sdn. (1998). Hubungan Nilai Kerja. Boston:Beacon Zainal Abidin Mohamad.com/208/04/08pengurusan 16 . (1984). Pemimpin Mengikut Pandangan Tokoh Barat. Kuala Lumpur: Utusan Distribution and Publication. Bhd. Jurnal Psikologi Manusia. M. Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja di Kalangan Pekerja Sektor Awam & Swasta. The Sociology of Religion. Kepimpinan.O¶Donnel http://uniprof. Asas Pentadbiran Pendidikan. Alias Mohamed.my/baca. http://mukmin. Petaling Jaya: Qarya Sdn. Daud.wordpress.RUJUKAN Aminudin Moh. Bil 11:97-114 Mustafa Hj. Yusof (1990). Kepimpinan.

KURSUS INDUKSI SSM K1 SESI 16/2011 TAJUK: A) JELASKAN CIRI-CIRI BAHAWA SEORANG KETUA DALAM SESEBUAH ORGANISASI ITU DAPAT MEMBERIKAN KEPIMPINAN YANG BERKESAN. NAMA: KAD PENGENALAN: DITUJUKAN: ROZALINA BINTI ABDULLAH 610118-08-5336 UNIT LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF JABATAN NEGERI PERAK 17 . B) HURAIKAN CARA-CARA UNTUK MENGELAKKAN PERBUATAN PILIH KASIH DALAM TINDAKAN-TINDAKAN DI KALANGAN PEMIMPIN/KETUA ORGANISASI/JABATAN.

0 KEPIMPINAN SEKOLAH 3.0 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG HARUS DIMILIKI PEMIMPIN 8.0 MENGELAK PILIH KASIH 9.0 PENUTUP 1 4 5 6 8 11 12 14 18 .0 CIRI-CIRI PERSONALITI YANG DIKAITKAN DENGAN SEORANG PEMIMPIN 5.0 GAYA KEPIMPINAN 4.0 PENGENALAN 2.0 CIRI-CIRI YANG BAIK MENGIKUT PADANGAN TOKOH TERKEMUKA 6.0 PERANAN PEMIMPIN 7.ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.

19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->