P. 1
kerja kursus kissm

kerja kursus kissm

|Views: 418|Likes:
Published by Rozalina Abdullah

More info:

Published by: Rozalina Abdullah on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

Definisi:

Kepimpinan

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada prestasi pentadbirnya dalam erti kata lain yang memimpin. Seseorang pemimpin yang baik harus mempunyai ciri-ciri khusus tertentu dalam menjalankan peranannya sebaik mungkin serta menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mengelola ahli-ahli di bawah untuk mencapai matlamat organisasi. (Zainal Abidin Mohamad, 1998).

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya, iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Pemimpin (atau Ketua Jabatan) secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. (Fatimah Wati Halim & Iran Herman, (1997).

Kamus Dewan Edisi Ketiga Tahun 2000 menyatakan secara ringkas, kepimpinan adalah keupayaan memimpin melalui teladan. Secara umumnya kepimpinan ditakrifkan sebagai satu seni atau pendekatan bagi mempengaruhi orang lain di dalam kumpulan atau organisasi agar mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang di arahkan secara rela bagi mencapai matlamat kumpulan atau organisasi.

Ralph M. Stoghill pula menyatakan bahawa kepimpinan dalam pengurusan adalah sebagai proses mengarah dan mempengaruhi aktiviti-aktiviti para anggota yang berkaitan dengan tugas.
1

Mooney mentakrifkan organisasi sebagai sebarang bentuk permuafakatan atau kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manakala Robert Tannenbaum. 2 .Barnard telah memberi definisi yang mudah tentang maksud organisasi ± µorganisasi adalah sistem kerja yang dianggotai oleh dua orang atau lebih. Chester I. Irving R.¶ James D. Secara umumnya organisasi dapat didefinisikan sebagai satu perkumpulan bersifat sosial yang mana ahlinya akan melakukan aktiviti bersama dan saling bergantungan dan bekerjasama bagi mencapai matlamat yang dipersetujui bersama.Harold Koontz & Heinz Weihrich pula mendefinisikan kepimpinan sebagai satu pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang lain supaya mereka akan berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan dan definisi ini dipersetujui bersama oleh Cyril O¶Donnel. Organisasi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tahun 2000 mendefinisikan organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bahagian-bahagian dalam sesuatu pertubuhan (perkumpulan. Weschler dan Fred Massarik melihat kepimpinan sebagai satu pengaruh antara personal yang dilaksanakan dalam sesuatu situasi menerusi proses komunikasi ke arah pencapaian satu matlamat yang khas. Manakala Max Weber pula mendefinisikan organisasi sebagai satu pendekatan bagi perhubungan sosial yang bersifat tertutup dan tidak terbuka secara meluas kepada semua orang untuk menganggotainya melalui peraturan keanggotaan yang telah digariskan terlebih dahulu. perbadanan dan lain-lain) untuk tujuan tertentu (kepentingan bersama dan sebagainya).

Kepemimpinan membawa kuasa. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988). Berasaskan premis inilah maka timbulnya slogan: "Pemimpinlah yang menjadikan organisasi itu berbeza dengan yang lain". kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua.Kepemimpinan menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu iaitu yang pertama. kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Sejak dari awal kajian dibuat tentang sains pengurusan. terdapat beberapa pendekatan yang digariskan dalam membuat penilaian ke atas ciri-ciri pemimpin. kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing. Selain itu. ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggota-anggota yang lain di dalam organisasi itu. Kepemimpinan juga menjadi penting kerana kita boleh memilih sesiapa sahaja untuk dijadikan pemimpin tetapi kita tidak boleh memilih untuk tidak mempunyai pemimpin. pemimpin juga membawa maksud seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. Apabila seseorang itu berjaya memimpin. Kepemimpinan menjadi penting kerana ia sering dikaitkan dengan keberanian dan kecekapan sesebuah organisasi termasuklah sekolah dimana sekolah merupakan suatu institusi sosial formal moden. dalam bukunya µAsas Pentadbiran Pendidikan¶. sama ada dalam masyarakat primitif atau sebaliknya. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal 3 .

kawalan dan keadilan.0 KEPIMPINAN SEKOLAH Sebagai institusi sosial. prosedur. sekolah mempunyai cirri-ciri tersendiri yang sesuai dengan ciriciri organisasi moden seperti yang dinyatakan oleh Weber. Dalam situasi sekolah. kecekapan. masyarakat setempat. kepantasan. diari dan lain-lain. Pengetua juga bertanggungjawab terhadap hubungan dengan luar sekolah seperti dengan pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan. Kelebihannya adalah seperti mempunyai dasar-dasar yang jelas. sukan dan unit beruniform. Kelemahannya pula ialah seperti ia boleh mengurangkan inisiatif. kakitangan am dan para pelajar. Guru-guru juga berperanan sebagai pemimpin dalam kontek masing-masing.menjadi pemimpin dia mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. 2. penting bagi kita untuk melihat bahawa kepimpinan sekolah tidak terbatas kepada pengetua semata-mata. status jawatan. Sekolah juga sering dirujuk sebagai organisasi formal. Antara perkara-perkara yang menunjukkan formaliti sekolah ialah wujudnya peraturan. kepastian. jawatankuasa. keselamatan. Formaliti mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu. Pengetua khususnya bertanggungjawab memimpin guru-guru. Peringkat yang paling asas ialah kepimpinan guru dalam bilik darjah. pihak polis dan sebagainya. menghalang perubahan atau inovasi dan kongkongan. fail. Disamping itu. (Dr Robiah Sidin (1988). Selain itu guru berperanan sebagai pemimpin aktiviti-aktiviti akademik serta kokurikulum seperti persatuan. 4 . mereka yang memimpin organisasi sekolah adalah pengetua atau guru besar. para penjaga. carta organisasi. minit. memorandum. Sebagai organisasi formal sekolah mempunyai struktur kepimpinannya tersendiri. deskripsi tugas.

menerima dan memberi pandangan.0 GAYA KEPIMPINAN Gaya kepimpinan demokratik lebih liberal berbanding dengan gaya kepimpinan birokratik. Pengetua lebih berperanan sebagai pemerhati senyap dan membiarkan guru-guru menjalani aktiviti mengikut inisiatif masing-masing. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu gaya-gaya kepimpinan birokratik. Ia boleh jadi positif apabila misalnya aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak 5 .Kepimpinan merupakan suatu aktiviti yang kompleks dan telah didefinisikan dengan berbagai-bagai cara. rendah atau tinggi tidak boleh dihubungkan dengan gaya kepimpinan. Apa yang diutamakan ialah meneliti ciri-ciri interaksi sosial mereka dalam memimpin organisasi sekolah. Pada asasnya sesuatu keputusan dicapai bersama atas dasar persetujuan majoriti. Walaubagaimanapun selalunya kepimpinan akan melibatkan bentuk interaksi antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Kepimpinan jenis ini menggalakkan percambahan minda apabila yang dipimpin mempunyai peluang memberikan idea-idea mereka. laissez-faire dan kepimpinan-kepimpinan kontigensi atau mengikut situasi. Kepimpinan lasses-faire adalah bertentangan dengan gaya kepimpinan autokratik. Kepimpinan jenis ini banyak memberikan kebebasan. Guru-guru mungkin berasa lebih dihargai apabila pandangan mereka diambil perhatian oleh pihak pengurusan sekolah. Dalam siosologi ditegaskan bahawa tiada hubungan antara trait-trait personal dengan kepimpinan. Kepimpinan jenis ini mempunyai kesan positif dan kesan negatif tersendiri. Sesorang pengetua yang demokratik akan banyak berbincang. 3. Pandangan-pandangan guru diterima tanpa banyak soal. mempunyai kurang unsur-unsur kawalan dan kurang memberikan pandangan. Ia kurang mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pelaksaan. kurus. Maksudnya sifat-sifat gemuk.

Seseorang pemimpin tidak akan mudah mencapai matlamat organisasiny tanpa kerjasama yang baik daripada pengikut-pengikutnya.bawahan memang baik dan mendatangkan faedah kepada sekolah. 6 . ‡ Keyakinan kendiri Merujuk kepada sejauh manakah individu itu berasa selesa dengan pertimbangan. Kepimpinan kontigensi berpendapat bahawa tiada cara khusus yang sama dalam semua keadaan untuk memimpin dan mentadbir organisasi sekolah. punca-punca masalah selalunya adalah berkaitan dengan interaksi pihak atasan dengan pihak bawahan. Pemimpin yang berkeyakinan lebih berjaya berbanding dengan pemimpin yang rendah keyakinan kendiri. Dalam analisi kepimpinan. Maka faktor interaksi perlu diambil kita untuk menjalankan pengurusan yang berkesan. Personaliti berikut ialah. Sebaik-baiknya pemimpin dan yang dipimpin saling melayan antara satu sama lain. teknologi dan orang-orang yang terlibat. Oleh itu kepimpinan perlu berdasarkan penganalisaan terhadap kepentingan dan keperluan-keperluan mengikut sesuatu keadaan.0 CIRI-CIRI PERSONALITI YANG DIKAITKAN DENGAN SEORANG PEMIMPIN Terdapat beberapa personaliti yang sering dikaitka dengan seorang pemimpin. 4. Namun dalam keadaan lain ia mungkin tidak sesuai terutamanya jika mereka yang diamanahkan mengambil kesempatan daripada kebebasan yang diberikan. Pihak-pihak berkenaan mungkin mempunyai interpretasi yang berbeza mengenai organisasi mereka. keupayaan dan kemahirannya. Gaya kepimpinan berubah mengikut situasi dan mempunyai kaitan dengan faktor-faktor persekitaran. Individu yang tidak berkeyakinan tidak suka menanggung risiko dan berasa tidak selesa apabila terpaksa membuat keputusan.

Orang seperti ini mudah bekerjasama dengan orang lain. Pemimpin yang berupaya mengharungi rintangan-rintangan ini adalah lebih berkesan berbanding dengan pemimpin yang tidak boleh menyesuaikan diri dalam keadaan tertekan ‡ Suka bergaul/ramah Sifat ini juga disebutkan sebagai penting dalam kejayaan kepemimpinan kerana orang yang suka bergaul biasanya memperolehi banyak pengalaman dan mudah mempengaruhi orang-orang dalam organisasinya. dan sopan.‡ Bertanggungjawab Individu yang bertanggungjawab cenderung melaksanakan kerjaya dengan penuh hati-hati dan bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan. dan sukar bekerjasama dengan orang lain. Sifat ini sering dikaitkan dengan kejayaan seseorang pemimpin. mesra. biasanya tidak sabar. ‡ Berorientasi Pencapaian Individu yang berorientasi pencapaian berusaha melaksanakan tugas dengan jayanya kerana individu ini akan hanya berasa puas jika ia beroleh kejayaan. ‡ Penyesuaian Merujuk kepada ketahanan dan keupayaan emosi menghadapi tekanan. muram. konflik. Manakala orang yang 7 . dan kekecewaan. mudah bekerjasama. Manakala sifat orang yang sukar diterima. ‡ Dapat diterima Merujuk kepada sifat amanah. Individu seperti ini cenderung bekerja keras. syak wasangka. bercita-cita tinggi dan suka persaingan.

Hal ini kerana supaya seorang pemimpin tersebut tidak melanggar undang-undang yang telah digariskan dalam Islam ataupun tidak terpesong 8 . Seorang pemimpin juga perlulah seorang yang berfikiran matang dan berani berijtihad dalam melakukan tugasnya. kecuali jika ia dijanjikan ganjaran ekstrinsik. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan seorang pemimpin perlulah seorang yang hidupnya dengan cara sederhana tidak terlalu membazir dengan harta yang dimiliki olehnya. Seorang pemimpin juga menurut Al Mawardi perlulah berpancaindera yang sempurna. (1991).0 CIRI-CIRI YANG BAIK MENGIKUT PADANGAN TOKOH TERKEMUKA Mengikut pandangan tokoh Islam daripada Al Mawardi menyatakan bahawa seorang pemimpin perlu mempunyai sifat seorang yang adil dalam memimpin pekerja di dalam organisasi tersebut. Hal ini kerana dengan adanya ilmu agama yang tinggi secara tidak langsung dapat mengelakkan seorang pemimpin daripada melakukan perkara yang mungkar dan seorang pemimpin juga perlu mempunyai anggota badan yang sempurna supaya boleh menguruskan pekerjaannya dengan sempurna. 5. Seorang pemimpin juga perlulah seorang yang suka bersahabat dengan para ilmuan dan mendengar arahan para ilmuan tersebut.rendah orientasi pencapaian adalah tidak bercita-cita tinggi. suka dengan keadaan yang sedia ada. (Ahmad Ibrahim Abu Sin. Seorang pemimpin juga perlulah melaksanakan kerja dengan tenang tanpa merungut dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dia juga harus cuba memuaskan semua pihak jika hal itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Ianya juga perlu mempunyai ilmu agama yang tinggi. Seorang pemimpin juga menurut Imam Al-Ghazali perlulah mempunyai sifat kesedaran akan tanggungjawab besar jawatannya. dan pasif serta usaha-usahanya adalah sedikit.

menurut pandangan tokoh Barat lainnya iaitu Ralph M. Manakala menurut pandangan daripada tokoh barat iaitu Edwin Ghiselli menyatakan bahawa seorang pemimpin perlulah mempunyai sifat kesungguhan dan keyakinan kepada diri sendiri. mempunyai harta sebagai modal supaya seorang pemimpin tersebut dapat menguruskan organisasinya dengan baik. Daud. (1996). seorang pemimpin juga seharusnya mempunyai sifat keperibadian iaitu dimana berkebolehan.0 PERANAN PEMIMPIN Pemimpin diamanahkan untuk menerajui organisasi bagi kepentingan semua ahli. kemampuan berkomunikasi dan berkebolehan untuk bermasyarakat. matang. (Mustafa Hj. 6. Begitu juga dengan kecerdasan yang terlalu tinggi atau kecerdasan yang terlalu rendah akan mengurangkan keberkesanan memimpin. (Ahmad Ibrahim Abu Sin. seorang pemimpin perlulah bersifat kecerdasan dan kemampuan juga bijak. Stogdill. Seorang pemimpin juga perlu adanya sifat sosial iaitu dimana mempunyai daya kerjasama. Selain itu. Selain itu. (Mustafa Hj.daripada landasan agama Islam yang telah ditetapkan oleh syarak. Daud. Tanpa sifat kesungguhan dan keyakinan dalam diri sendiri boleh menyebabkan sesebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. (1996). (Mustafa Hj. Pemimpin dipilih dan dilantik kerana kelebihan-kelebihan tertentunya yang dikira dapat 9 . Daud. (1996). (1991). agresif dan berkeyakinan tinggi dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin.

Bersikap adil dan tidak condong(bias) kepada mana-mana pihak.4 Pembimbing: selaku pembimbing pemimpin turut mendidik. di dalam sesuatu keadaan tertentu pemimpin juga turut berperanan sebagai pakar (berdasarkan kemahiran dan pengelaman yang dimilikinya) guru.5 Jurucakap/jurubicara: peranan ini menyerupai peranan ³pegawai perhubungan awam´.1 Sumber rujukan: pemimpin berperanan sebagai pemberi maklumat dan idea kepada ahliahli apabila diperlukan.2 Model: sebagai model atau contoh. sentiasa mengikuti perkembangan. mempunyai hubungan yang luas. Oleh itu pemimpin harus luas pembacaannya. kaunselor. penyelaras. pemimpin memperlihatkan sifat-sifat. 6. meningkatkan komitmen dan terus gigih memberikan khidmat serta subangan untuk kebaikan bersama. menyokong dan membolehkan ahli berperanan dengan aktif. 6. Perananperanan berikut adalah seperti. minat dan kecenderungan. 6. Iaitu berperanan sebagai jurucakap atau wakil organisasi dalam perhubungan dengan pihakpihak luar.3 Pendorong: pemimpin juga harus sentiasa meransang dan mendorong ahli-ahli dan rakanrakan sepimpinannya untuk membangun diri. Oleh itu jelas seseorang pemimpin memainkan beberapa peranan secara serentak.membantu organisasi.6 Orang tengah: jika berlaku perbezaan pendapat. mentor. 10 . 6. Belajar memahami potensi dan bakat. 6. antaranya memainkan peranan-peranan penting mewakili organisasi. serta kekuatan dan kelemahan ahli dan membantu mereka untuk menjadi ahli yang aktif dan menyumbang. banyak pengalaman dan rajin belajar 6. ideologi. konflik antara ahli-ahli pemimpin berperanan sebagai orang tengah bagi mencari pendamaian. Disamping memainkan peranan-peranan seperti di atas. tingkah laku dan kebolehan yang boleh diteladani. penilai dan sebagainya.

agama). Boleh menulis ucapan. 1) Bekerja Dengan Orang. 2) Kebolehan Menganalisis.budaya. Pengetahuan dan kemahiran yang dimaksudkan ialah pelbagai dan antaranya ialah. menggalakkan ahli mengambil inisiatif dan menyerlahkan bakat dan potensi mereka. Menguruskan mesyuarat dengan berkesan. Kemampuan memahami dan menghuraikan sesuatu isu/persoalan dari pelbagai sudut serta merumusnya. cara-cara yang sesuai dan berkesan untuk menggerakkan tenaga-tenaga di dalam pertubuhan serta mendapatkan sokongan masyarakat. 6) Mesyuarat. 5) Penggunaan Sumber. 9) Kajian/Penyelidikan. 8) Kewangan. Dapat menyampaikan sesuatu denganbaik. sedar tentang pelbagai institusi dan pertubuhan di sekeliling dan dapat bekerjasama dengan mereka. Tahu bagaimana melakukan penyelidikan asas. merangsang ahli-ahli. Memahami bagaimana organisasi beroperasi. menyediakan cadangan dan laporan. Tahu tentang kewujudan pelbagai sumber di dalam dan di sekitar organisas (individu. lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan tugasnya dalam sesebuah organisasi. 4) Komunikasi.7. kumpulan.0 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG HARUS DIMILIKI PEMIMPIN Setiap pemimpin perlu mempunyai pengetahuan dan beberapa kemahiran asas. Tahu bagaimana mendapatkan wang yang diperlukan pertubuhan. berhujah dengan meyakinkan dan merangsang ahli. kenyataan media. Dapat berfikir dengan menggunakan berbagai-bagai teknik(kreatif/kritikal/lateral) 3) Pengorganisasian/Penyusunan/Penggemblengan Tenaga. Boleh berhubung dan bekerja dengan orang. berbincang. merangka belanjawan dan menguruskan dana. faham kegunaan 11 . mendengar pandangan. 7) Penulisan.

ini tidak bererti seseorang pemimpin itu harus menguasainya. Tahu akan keperluan latihan-latihan untuk organisasi dan dapat mengendalikan latihan. persidangan media.maklumat dan bagaimana mendapatkan maklumat yang dikehendaki. tidak menzalimi dan tidak memilih kasih dalam memberi layanan dan hak kepada orang lain. 11) Latihan. Dalam pada itu pemimpin juga seharusnya berkemahiran mengagihkan sesuatu tugas. keadilan bermakna tidak berlaku penindasan. 10) Isu. Pandai menggunakan alat-alat komunikasi yang asas untuk pelbagai tugasan seperti internet. kepimpinan menekankan keadilan dalam segala urusannya. penyalahgunaan kuasa dan 12 . 8. pembinaan kontrak dan lain-lain. Justeru.0 MENGELAK PILIH KASIH Kepimpinan menuntut pemimpin berlaku adil dalam segala hal. Secara keseluruhan. apatah lagi dengan melaksanakan keadilan mencegah penindasan. 13) Alat-alat Komunikasi. Tahu menggunakan teknologi yang sesuai dan terkini bagi memudahkan kerja. Walaupun kemahiran-kemahiran yang dinyatakan agak banyak. 12) Penggunaan Teknologi. penyelewengan. Takrifan keadilan dalam merangkumi keseimbangan. Dapat mengenal pasti isu-isu penting dan dapat menilai potensi sesuatu isu bagi kepentingan organisasi. peranan dan bidang kerja tertentu kepada ahliahlinya. kesaksamaan dan pemberian hak kepada mereka yang berhak dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. tidak ada berkepentingan. Namun mereka harus berusaha menguasainya untuk kepentingan bersama terutamanya diri sendiri.

pelantikan dan pemilihan calon yang tepat menyebabkan organisasi berjalan lancar dan berkesan. kesihatan dan 13 . Keadilan dalam pengurusan organisasi bermula daripada proses pelantikan jawatan. Hal berkaitan keadilan turut dituntut dalam pengurusan organisasi. Kontrak keadilan penting bagi mengelak sesuatu tidak diingini berlaku antara majikan dan pekerja. pelantikan dan pemilihan pekerja secara adil bukan sekadar mengisi kekosongan sebaliknya. sesi temuduga ialah alternatif yang diamalkan sehingga hari ini. Majikan perlu melantik calon berkelayakan dan berkebolehan. keadilan dalam kebajikan pekerja perlu diberikan perhatian sewajarnya. Baginda SAW mengemukakan soalan sejauh mana kelayakan Mu'adh untuk menjawat jawatan berkenaan dan sama ada beliau mampu menangani permasalahan yang mungkin timbul kelak. Sebagai majikan. Cara itu terbukti berkesan dan adil bagi mengelak salah pilih pekerja. Baginda yang melakukan temuduga itu. Bagi mengelak penipuan dan diskriminasi dalam organisasi. Tuntutan ini memerlukan kepemimpinan yang bertanggungjawab serta mempunyai kekuatan moral serta kejujuran yang tinggi. Bayaran gaji dan imbuhan yang setimpal juga perlu dibuat secara adil dan setimpal dengan kelayakan. Di samping itu. memilih orang yang layak memegang tugas diamanahkan. Sejarah tamadun Islam menunjukkan contoh keadilan dilakukan Rasulullah SAW antaranya ketika pelantikan Mu'adh Jabal sebagai Gabenor Syam. Apa yang dapat kita perhatikan.perkara bertentangan nilai murni. taraf hidup serta keadaan setempat. Contohnya. wajib diwujudkan kontrak yang adil antara pekerja dan majikan. mereka perlu adil dalam kebajikan terutama dari segi. Hal ini menggambarkan kepada kita.

kesediaan untuk menerima teguran juga kritikan dan sebagainya. Contohnya.0 PENUTUP Kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir. menjejaskan matlamat organisasi. majikan perlu bertindak adil dengan memberi ruang dan peluang kepada pekerja untuk kenaikan pangkat. Majikan perlu memastikan hanya pekerja yang benar-benar melakukan kesalahan dan jenayah diberhentikan atau dikenakan tindakan disiplin. Begitu juga bebanan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perlu adil serta saksama supaya tiada penganiayaan dalam apa juga bentuk termasuk pembahagian tugas. disiplin diri yang tinggi. bertindak dengan cara-cara tertentu. Dari segi pengembangan kerjaya. merasa. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan. sikap cintakan ilmu. pembahagian beban tugas antara pegawai atasan dan bawahan perlu berpadanan dengan imbuhan diberikan. pembelajaran yang berterusan. Natijahnya seorang pemimpin organisasi yang baik bukan sahaja bergantung kepada jawatan yang disandang 14 . Walaupun kepimpinan boleh dipelajari. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. kecekalan. tapi tidak semua orang dapat menjadi pemimpin yang baik.keselamatan. Sebarang hukuman dikenakan tanpa bukti yang sahih menggambarkan ketidakadilan berlaku ke atas pekerja itu. Pengabaian majikan terhadap kebajikan pekerja menyebabkan produktiviti pekerja menurun. latihan meningkatkan kemahiran dan insentif serta pengiktirafan kepada yang layak atau yang lama berkhidmat. 9. penguasaan pelbagai kemahiran. Menjadi pemimpin yang baik memerlukan kesabaran. Secara tidak langsung.

tetapi lebih kepada keupayaannya mengendalikan peranan-peranan dalam organisasi dengan berkesan serta menguasai kemahiran-kemahiran yang dinyatakan dengan baik. 15 .

Pemimpin Mengikut Pandangan Tokoh Barat. Hubungan Nilai Kerja. Bhd. Jurnal Psikologi Manusia. Bil 11:97-114 Mustafa Hj. Boston:Beacon Zainal Abidin Mohamad. The Sociology of Religion. Petaling Jaya: Qarya Sdn.RUJUKAN Aminudin Moh. Asas Pentadbiran Pendidikan. (1998). http://mukmin. Kepimpinan. Dr Robiah Sidin (1988).O¶Donnel http://uniprof.J. (Terjemahan). Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja di Kalangan Pekerja Sektor Awam & Swasta.1963.com.php?id=568&kategori=12 http://wikipedia. Alias Mohamed. (1984). Yusof (1990). Fatimah Wati Halim & Iran Herman. Menjadi pemimpin. M. Pengurusan Strategik.wordpress. (1997). demokrasi dan tradisi.com/208/04/08pengurusan 16 . Weber. Daud.org/wiki/Cyril. Azizan Bahari. (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Distribution and Publication. Kuala Lumpur: AMW Comunications Management. Bhd.my/baca. Kepimpinan. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Putaka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distibutors Sdn.

NAMA: KAD PENGENALAN: DITUJUKAN: ROZALINA BINTI ABDULLAH 610118-08-5336 UNIT LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF JABATAN NEGERI PERAK 17 .KURSUS INDUKSI SSM K1 SESI 16/2011 TAJUK: A) JELASKAN CIRI-CIRI BAHAWA SEORANG KETUA DALAM SESEBUAH ORGANISASI ITU DAPAT MEMBERIKAN KEPIMPINAN YANG BERKESAN. B) HURAIKAN CARA-CARA UNTUK MENGELAKKAN PERBUATAN PILIH KASIH DALAM TINDAKAN-TINDAKAN DI KALANGAN PEMIMPIN/KETUA ORGANISASI/JABATAN.

0 KEPIMPINAN SEKOLAH 3.0 PERANAN PEMIMPIN 7.0 PENUTUP 1 4 5 6 8 11 12 14 18 .ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 CIRI-CIRI YANG BAIK MENGIKUT PADANGAN TOKOH TERKEMUKA 6.0 CIRI-CIRI PERSONALITI YANG DIKAITKAN DENGAN SEORANG PEMIMPIN 5.0 GAYA KEPIMPINAN 4.0 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG HARUS DIMILIKI PEMIMPIN 8.0 PENGENALAN 2.0 MENGELAK PILIH KASIH 9.

19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->