RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TAJUK Daya Tahan Otot Ujian SEGAK Kesihatan diri Olahraga Olahraga Kesihatan diri Daya Tahan otot Penilaian Akademik Penilaian 1 pemakanan Bola keranjang Bola keranjang Bola keranjang Komposisi badan Ragbi Ragbi Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Pertengahan Tahun Ragbi Olahraga Penyalahgunaan bahan Kekuatan Kekuatan Kekeluargaan Kriket

SUB TAJUK
Kaedah pelaksanaan latihan-LSD, menentukan KNM Latih tubi kemahiran latihan berkaitan kardiovaskular Adaptasi daya tahan kardivaskular dalam latih tubi kemahiran Ujian pra Saringan kesihatan-ujian tekanan darah,ujian air kencing Lari berhalangan-lompat air, undang-undang dan peraturan Lompat tinggi-fasa lari landas, fasa perlepasan Lompat tinggi-fasa layangan, fasa mendarat Permasalahan fizikal-obesiti, keabnormalan postur Aktiviti-bench press,half squat,bicep curl Aktiviti –tricep extension, kaedah perlaksanaan latihan Nutrient tambahan-vitamin kesan pengambilan berlebihan Nutrient tambahan – mineral kesan pengambilan berlebihan Gelanggang,kemahiran asas – menghantar, menerima Posisi pemain, kemahiran asas-melantun, menggelecek Kemahiran asas-menghadang, menjaring, rebound Teknik mengukur komposisi lemak badan,mengira BMI, PP Aspek permainan-padang, kemahiran asas-hantaran, menerima Posisi pemain,kemahiran asas – menendang, tackle

Kemahiran asas-skrum,undang-undang dan peraturan Lompat bergalah-melangkah,melonjak,memusing Akta dan undang-undang dadah, peruntukan dalam akta Aktiviti-half squat,calf raise,menentukan 1RM Adaptasi fisiologi latihan daya tahan dan kekuatan otot Isu kekeluargaan, akibar seks tidak normal,seksualiti Aspek permainan,bowl, membaling, menangkap

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kriket Gimnastik Artistik Ujian SEGAK Peperiksaan Percubaan SPM Peperiksaan Percubaan SPM Keselamatan Pergerakan kreatif Gimnastik Artistik Gimnastik artistik Pertolongan cemas Isu dalam sukan Pergerakan kreatif Rekreasi Pergerakan kreatif Perasaan Pengurusan konflik dan stress Gimnastik pendidikan

Larian, menjaga wiket, undang-undang dan peraturan Pola pergerakan 7-ayunan Ujian pos Kepenggunaan dan perkhidmatan barangan dan alatan Tema 14-kesedaran kumpulan-memimpin, meniru Pola pergerakan 6-ayunan keselamatan Pola pergerakan 6 dan rangkaian Bantu mula-patah,keracunan, tercekik, lemas Penggunaan teknologi dalam sukan, komersialisme Tema 15-formasi dan kumpulan –sebentuk, tidak sebentuk Abseiling, kemahiran tali Tema 16-kualiti ekspresif dalam pergerakan Memahami perasaan, menangani masalah tekanan emosi Persediaan menghadapi alam dewasa Tema 8-kesedaran ritma-rangkaian pergerakan

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

M. P BIL.UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI CADANGAN STRATEGI NILAI .

latihan Konstruktivis me Pembelajara n MASTERI KBKK Keseronokan Kerjasama Daya usaha Keyakinan diri Kegigihan Disiplin PJ Minggu 2 (2 waktu) Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) -ujian Pra PK Minggu 3 (2 waktu) Tunjang 1 : kesihatan diri -saringan kesihatan -Permasalahan fizikal a)menyatakan taraf kecergasan dan makanan berkhasiat yang boleh meningkatkan kesihatan diri b)menyatakan jenis-jenis pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan c)menjelaskan faedah melakukan saringan kesihatan -Bangkit tubi separa -tekan tubi -Jangkauan lunjur Naik turun bangku -menyediakan folio -merujuk pelbagai media -menyediakan poster -lawatan -Melakukan aktiviti berhalangan Kerjasama Amanah KBKK BCB Pembelajara n MASTERI Gaya hidup sihat prihatin PJ Minggu 4 (2 waktu) Tunjang 2: kemahiran -Lari berhalangan Lompat air.PJ Minggu 1 (2 waktu) Tunjang 1: Daya Tahan Kardiovaskular -Long Slow Distance -Daya Tahan Kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan -Faedah latihan dan aspek keselamatan a)mengetahui. pengertian dan konsepmelakukan aktiviti LSD -demonstrasi . undangundang dan a)melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalangan b)menyatakan undang-undang dan peraturan yang betul semasa melakukan aktiviti Kontekstual PM Kerjasama Tanggungja wab Interaksi . memahami dan menyatakan definisi daya tahan kardiovaskular b)melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan betul dan berkesan c)lakukan latih tubi kemahiran permainan yang melibatkan daya tahan KV d)kenalpasti latihan kemahiran.permainan yang melibatkan daya tahan kardiovaskular e)mengenalpasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular f)menghurai kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular g)menghuraikan kesan fisiologi hasil dari latihan daya tahan kardiovaskular a) menguji tahap kecergasan diri pelajar -penerapan.

-syarahan -perbincangan -sumbangsaran KBKK Gaya hidup sihat Bersyukur .tricep extension -perintah perbincangan Konstruktivis me KBKK Daya usaha Keyakinan diri Kegigihan Disiplin Minggu 8 Penilaian Akedemik Minggu 9 PK Minggu 10 (2 Tunjang 2:pemakanan -nutrien tambahan Penilaian 1 a)menentukan penting dan kegunaan kepada manusia b)pastikan hubungkait antara kekurangan vitamin. fasa layangan. ujian air kencing a)melakukan kemahiran asas dalam acaralompat tinggi b)menyatakan fasa-fasa dalam acara lompat tinggi -Melakukan latih tubi fasafasa lompatan ICT KMD Cekal Yakin Tabah PK Minggu 6 (2 waktu) a)menyatakan konsep penyaringan kesihatan b) menjelaskan prsedur ujian tekanan darah dan ujian air kencing c) menyatakan kepentingan menjalani ujian saringan kesihatan -perbincangan kumpulan BCB Kerjasama Keyakinan diri PJ Minggu 7 (2 waktu) Tunjang 1:Daya Tahan otot -definisi -aktiviti -kaedah latihan -faedah latihan -aspek keselamatan a)menyatakan definisi daya tahan otot b)melakukan sekurang-kurang 3 aktiviti daya tahan otot c)menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot d) menghuraikan kesan fisiologi hasil dari latihan daya tahan otot -demontrasi -bicep curl.peraturan PJ Minggu 5 (2 waktu) Tunjang 2: kemahiran -Lompat tinggi Fasa lari landas. fasa perlepasan.bench press. fasa mendarat Tunjang 1: kesihatan diri -saringan kesihatan Ujian tekanan darah.half squad.

waktu) -kean pengambilan nutrien tambahan yang berlebihan PJ Minggu 11 (2 waktu) Minggu 12 (2 waktu) Tunjang 2: Permainan Bola keranjang PJ Tunjang 2:permainan Bola keranjang mineral dan penyakit yang berkaitan c)menyedari pentingnya vitamin dan mineral kepada manusia d)jelaskan kesan kekurangan vitamin dan mineral terhadap kesihatan manusia e) menjelaskan jenis vitamin dan mineral f) menyenarai dan menerangkan penyakit yang berkaitan dengan kekurangan vitamin dan mineral a)berkebolehan melantun/membawa bola dengan teknik yang betul b)berkebolehan mengelecek dan melepasi halangan c)lakukan semua teknik dengan baik dan berkesan a)lakukan hantaran dan menyambut bola aras dada dan lantun dengan betul b)bekebolehan mengelecek dengan melepasi halangan c)lakukan semua teknik ini dengan baik dan berkesan d)gunakan prinsip biomekanik semasa lakukan kemahiran a)berupaya mengadili dan membuat keputusan terhadap kesalahan dalam permainan b)bermain dalam situasi sebenar a)menyatakan maksud komposisi badan b)menjelaskan teknik calliper (lipatan kulit) c)mengira indeks BMI d)mengira nisbah pinggang-pinggul e)menghubungkait penyakit yang berkaitan dengan kegemukan -demonstrasi -convergent -discovery -perintah -latihan -latihan -demontrasi -perintah Konstruktivis me Kontekstual Keyakinan diri Disiplin Konstruktivis me Keterlibatan secara aktif Kegigihan PJ PJ Minggu 13 (2 waktu) Minggu 14 (2 waktu) Tunjang 2:permainan Bola keranjang -latihan KBKK Kejujuran Mematuhi peraturan Gaya hidup sihat Kerjasama Tunjang 1:komposisi badan -catat maksud komposisi badan -melakukan teknik pengukuran -perbincangan KBKK TKP .

PJ PJ Minggu 15 (2 waktu) Minggu 16 (2 waktu) Minggu 17 18.bola statik.membuat tackle -perbincangan Konstruktivis me Kontekstual Kerjasama Daya usaha Peperiksaan Pertengahan Tahun PJ Minggu 20 (2 waktu) Tunjang 2:permainan Rangbi PJ Minggu 21 (2 waktu) Tunjang 2:olahragapadang Lompat bergalah a)melakukan kemahiran asas permainan ragbiscrum b)mengaplikasi kemahiran untuk menyerang dan bertahan berdasarkan undang-undang permainan c)menyenaraikan prinsip-prinsip menyerang dan bertahan dalam permainan ragbi a)lakukan teknik regangan.& 19 Tunjang 2:permainan Ragbi a)memahami peralatan permainan ragbi b)mempelajari kemahiran asas ragbi -perbincangan -demontrasi BCB Disiplin Kerjasama Tunjang 2:permainan Rangbi a)melakukan kemahiran asas permainanragbimenendang. drop kick. pusingan dan melepasi palang dengan baik b)lakukan teknik menanam galah dan berlepas dengan betul c)menganalisis pergerakan lari landas. menanam galah an berlepas dengan baik d)menganalisis pergerakan hayunan –rock back e)lakukan teknik larian landas dengan betul f)mendarat dengan gaya yang betull dan selamat g)menganalisisi teknik ini dengan betul a)menerangkan kesalahan dan hukuman di bawah akta dan undang-undang dadah di Malaysia b)membuat inferan penguatkuasaan akta dan undang-undang dadah di Malaysia --demontrasi -permainan kecil -perbincangan Pembelajara n MASTERI KBKK Keyakinan diri Kegigihan Disiplin -demostrasi -penerangan -latihan KBKK Konstruktivis me Pembelajara n MASTERI Disiplin Daya usaha Keyakinan diri Ketekunan PK Minggu 22 (2 waktu) Tunjang 2:penyalahgunaan bahan -akta dan undang- -perbincangan -rujuk media -forum ICT PAK Mematuhi undangundang Disiplin .

tricep extension -kaedah latihan Tunjang 1:kekuatan otot -faedah latihan -aspek keselamatan Tunjang 1:kekeluargaan -isu kekeluargaan a)jelaskan definisi kekuatan otot dan otot major yang dominan b)lakukan latihan aktiviti kekuatan otot dengan betul dan berkesan c)mengetahui kesan latihan kekuatan d)lakukan latihan kekuatan otot dengan betul dan berkesan e)nyatakan kaedah latihan kekautan otot a)senaraikan langkah keselamatan semasa melakukan latihan b)lakukan latihan kekuatan otot dengan betul dan berkesan a)membincangkan tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi isu-isu perkahwinan b)membincangkan implikasi perselisihan faham poligami dan penceraian ke atas keluarga a)mempunyai kemahiran asas permainan kriket b0melakukan kemahiran asas yang dipelajari dengan teknik yang betul c)mempraktikkan kemahiran dalam permainan d)mengikuti strategi dan teknik permainan yang dirancang a)mempraktikkan kemahiran asas dalam permainan b)memahami peraturan dan aplikasikan dalam permainan a)mengetahui prinsip biomekanik dalam perlakuan hayuan -demontrasi -latihan -perbincangan -kaedah perintah Konstruktivis me Kontekstual Tanggungja wab Keyakinan diri Kegigihan Disiplin PJ PK Mingu 24 (2 waktu) Minggu 25 (2 waktu) Minggu 26 (2 waktu) -latihan -perbincangan Pembelajara n MASTERI -Perbincangan -kajian kes -folio pelajar KBKK Keyakinan diri Kegigihan Disiplin Kasih sayang Bekerjasama Toleransi Keyakinan diri Kegigihan Disiplin PJ Tunjang 2:permainan kriket -demontrasi -perbincangan -permainan kecil Konstruktivis me Kontekstual Pembelajara n MASTERI Kontekstual Pembelajara n MASTERI PJ Minggu 27 (2 waktu) Minggu 28 Tunjang 2:permainan kriket -demontrasi -perbincangan -permainan kecil -demontrasi -latihan Keyakinan diri Kegigihan Disiplin Keyakinan diri PJ Tunjang 1:Gimnastik Artistik & Irama Konstruktivis me .undang dadah di Malaysia -peruntukkan akta PJ Minggu 23 (2 waktu) Tunjang 1:kekuatan otot -definisi -aktiviti Bench press.half squad.

(2 waktu) -pola pergerakan Pola 7-ayunan b)lakukan gerakerja-gerakerja dengan baik c)mengetahui konsep momentum dengan aplikasi daya d)menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan e)menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama KBKK Kegigihan Disiplin PJ Minggu 29 (2 waktu) Ujian Standard kecergasan fizikal kebangsaan (SEGAK) Ujian pos a)menguji tahap kecergasan diri pelajar -bangkit tubi separa -tekan tubi Jangkauan lunjur -naik turun bangku Kerjasama Amanah Minggu 30 & 31 PK Minggu 32 (2 waktu) Tunjang 3: keselamatan & kebersihan dan keselamatan persekitaran -kepenggunaan dan perkhidmatan barangan dan alatan Tunjang 2:pergerakan kreatif -tema pergerakan 14-kesedaran Peperiksaan percubaan SPM a)mengenalpasti barangan dan perkhidmatan kesihatan mengikut keperluan diri b)menjelaskan criteria barangan dan perkhidmatan mengikut keperluan diri -perbincangan -ceramah Hari pengguna di sekolah KBKK Pembelajara n MASTERI Gaya hidup sihat Disiplin Kerjasama Daya usaha PJ Minggu 33 (2 waktu) a)mengenalpasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan b)melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat Aktiviti -berkumpulan Konstruktivis me Keyakinan diri Kerjasama Disiplin .

kumpulan c)mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan a)mengetahui prinsip biomekanik dalam perlakuan hayuan b)lakukan gerakerja-gerakerja dengan baik c)mengetahui konsep momentum dengan aplikasi daya d)menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan e)menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama -demontrasi -latihan Konstruktivis me KBKK Keyakinan diri Kegigihan Disiplin PJ Minggu 34 (2 waktu) Tunjang 1:Gimnastik Artistik & Irama -pola pergerakan Pola 6-rangkaian Pola 8-teknik alatan Pola 9-rangkaian PJ Minggu 35 (2 waktu) Tunjang 1:Gimnastik Artistik & Irama Pola 7-rangkaian Pola 8-teknik alatan Pola 9-rangkaian Tunjang 3: keselamatan & kebersihan dan -pertolongan cemas Tunjang 2: -Isu dalam sukan Isu jantina dalam sukan dan permainan Isu-isu lain a)mengetahui prinsip biomekanik dalam perlakuan hayuan b)lakukan gerakerja-gerakerja dengan baik c)mengetahui konsep momentum dengan aplikasi daya a)mengenalpasti jenis-jenis kecederaan melalui tanda dan simpton tertentu b)melakukan kaedah bantu mula yang betul -demontrasi -latihan Konstruktivis me KBKK Keyakinan diri Kegigihan Disiplin PK Minggu 36 (2 waktu) Minggu 37 (2 waktu) -perbincangan -demontrasi -menonton video -perbincangan -membahas -menyediakan laporan KBKK Pembelajara n MASTERI PJ a)menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam sukan dan permainan b)menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan c)membincangkan isu-isu semasa dalam sukan dan permainan Konstruktivis me KBKK Gaya hidup sihat Disiplin Kerjasama Daya usaha Keyakinan diri Kerjasama Disiplin Tanggungja wab Hormatmenghormat i .

PJ Minggu 38 (2 waktu) Tunjang 2:pergerakan kreatif 15-formasi dalam kumpulan PJ Minggu 39 (2 waktu) Tunjang 2: -Rekreasi -Isu dalam sukan Isu jantina dalam sukan dan permainan Isu-isu lain a)mengenalpasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan b)melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat c)mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan a)mengenalpasti peralatan untuk aktiviti absailinng b)boleh memasang dan mencuba peralatan untuk absailin c)mengenalpasti teknik absailing dengan betul d)mengetahui langkah-langkah keselamtan e)menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam sukan dan permainan f)menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan g)membincangkan isu-isu semasa dalam sukan dan permainan Aktiviti -berkumpulan Konstruktivis me Keyakinan diri Kerjasama Disiplin -penerangan -demontrasi -perbincangan -membahas -menyediakan laporan Konstruktivis me KBKK Keyakinan diri Kerjasama Disiplin Tanggungja wab Hormatmenghormat i PJ Minggu 40 (2 waktu) Tunjang 2:pergerakan kreatif -16-kualiti eksplisit dalam pergerakan a)mengenalpasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan b)melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat c)mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan Aktiviti -berkumpulan Konstruktivis me Keyakinan diri Kerjasama Disiplin PK Minggu 41 (2 Tunjang 1: -Perasaan Memahami perasaan a)membincangkan cara-cara mengatasi masalah emosi remaja b)menunjukcara membantu dan empati kepada -perbincangan -lakonan -main peranan KBKK Bersyukur Simpati Tanggungja .

waktu) -Pengurusan konflik dan stress persediaan menghadapi alam dewasa rakan yang bermasalah emosi c)menyatakan perkara-perkara yang diperlukan untuk menghadapi alam dewasa d)menjelaskan punca stress dalam menghadapi alam dewasa e)mengenalpasti cara mengatasi stress dalam menghadapi alam dewasa -laporan -ceramah wab Prihatin PJ Minggu 42 (2 waktu) Tunjang 2: Gimnastik Pendidikan tema 8kesedaran ritma a)mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang boleh diperolehi semasa tubuh badan bergerak b)merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma -perbincangan -mengubah rangkaian -merancang satu rangkaian pergerakan TKP Kontekstual Pembelajara n MASTERI Keyakinan diri Kegigihan disiplin PEMETAAN TINGKATAN 5 PENDIDIKAN JASMANI OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran tingkatan 5. Memahami faedah. dan komposisi badan 2. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan . kekuatan otot. murid dapat: 1. daya tahan otot. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan 6. gimnastik artistik. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal 4. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan dan 7. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan olahraga. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat 5. gimnastik irama. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirak Tunjang pembelajaran 1: kecergasan 1. Daya tahan kardiovaskular • Cadangan aktiviti : latihan long-slow-distance run (LSD) Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan Kaedah latihan Faedah latihan • • .3. gimnastik pendidikan.

Daya tahan otot • • • • Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squart Tricep extension Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 3.• Aspek keselamatan 2. Kekuatan • - Cadangan aktiviti Laga lembu Bench press Half squart(bersama beban) Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan • • • .

Olahraga • • Balapan Lari berhalangan Padang Lompat tinggi Lompat bergalah Aspek keselamatan . Komposisi badan • Cadangan aktiviti Teknik ujian kaliper Mengira indek jisim badan dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul dan mengenai risiko kepada beberapa penyakit Tunjang pembelajaran 2: kemahiran permainan 1. Permaianan • • • • Bola keranjang Kriket Ragbi Aspek keselamatan 2.4.

Pendidikan pergerakan • • • • Gimnastik Artistik Pola 6 Gimnastik irama Pergerakan 7 Aspek keselamatan Gimnastik Pendidikan Tema 8 Pergerakan kreatif Tema 14. Rekreasi • Absailling/repelling Peralatan asas Jenis absailling Kemahiran tali Aspek keselamatan Tunjang pembelajaran 3: kesukanan .15.3.16 Aspek keselamatan 4.

1. Keselamatan • - Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengan laibiliti Undang-undang berkaitan liabiliti - 2. Memahami akibat perlakuan seks sebelum kahwin . Mengetahui tujuan pmeriksaan kesihatan berkala untuk menjaga kesihatan diri 2. Isu-isu dalam pendidikan jasmani • • Isu jantina dalam sukan dan permainan Isu-isu lain dalam sukan dan permainan PEMETAAN TINGKATAN 5 PENDIDIKAN KESIHATAN OBJEKTIF AM 1.

Menjelaskan cara-cara menguruskan stres 6. Kesihatan diri • Saringan kesihatan . Memahami fungsi vitamin dan mineral serta kesan pengambilan nutrien tambahan yang berlebihan 5. Memahami akta dan undang-undang dadah di Malaysia 7.3. keracunan dan lemas Tunjang pembelajaran 1: kesihatan diri dan keluarga 1. Menunjuk cara dan mengaplikasi cara bantu mula kepada magsa yang patah. Menjelaskan implikasi isu-isu kekeluargaan 4. Mengetahui barangan dan alatan kesihatan untuk meningkatkan kesihatan dan kecergasan diri dan 8.

Penyalahgunaan bahan . Pemakanan • • • Nutrien tambahan Kesan pengambilan nutrien tambahan berlebihan Persediaan menghadapi alam dewasa 2. Perasaan 3. Kekeluargaan Tunjang pembelajaran 2: Gaya Hidup sihat 1. Pengurusan konflik dan stress 3.• • • • • • Permasalahan fizikal Penjagaan kesihatan Cara-cara menangani masalah emosi Isu-isu kekeluargaan Perkahwinan Keibubapaan Akibat seks tidak normal Seksualiti 2.

• • Akta dan undang-undang dadah di Malaysia Peruntukkan dalam akta Tunjang pembelajaran 3: Kebersihan dan keselamatan persekitaran 1. Pertolongan cemas • Bantu mula CONTOH RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN/HARIAN Mata Tajuk Objektif Aktiviti Refleksi . Keselamatan • Kepenggunaan dan perkhidmatan 2.

........................ ........ ............................. ....... ..... .....latihan .............. ... .. ....... ...... .................................................................................... ...... ............................................................. ............ ..................................................................... .............................................................................. memahami dan menyatakan definisi daya tahan kardiovaskular b)melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan betul dan berkesan c)lakukan latih tubi kemahiran permainan yang melibatkan daya tahan KV -penerapan.............................. .... ...........................50) Tunjang 1: Kecergasan Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular -Long Slow Distance -Daya Tahan Kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan -Faedah latihan dan aspek keselamatan a)mengetahui............................................... pengertian dan konsep-melakukan aktiviti LSD -demonstrasi ............Pelajaran/ Tingkatan/M asa PJPK 5S3/5S4 (7............................................. ..........................................30-8..