KETINGGIAN & BENTUK MUKA BUMI Garisan kontur dan Cerun      garisan rapat – cerun curam garisan jarang – cerun

landai berselang – seli rapat dan janrang – cerun bertangga garisan jarang di atas dan rapat di bawah – cerun cembung garisan rapat di atas dan jarang di bawah – cerun cekung

Rajah: Cerun landai & Cerun curam

Rajah: Cerun Bertangga

1

Rajah: Cerun Cembung & Cekung

Bukit dan Gunung  mempunyai kemuncak tinggi.  bukit - jika kemuncaknya kurang daripada 1000 meter  gunung – jika kemuncaknya melebihi 1000 meter.

Rajah: Bukit dan Gunung Lurah  lekukan panjang terletak antara 2 bukit dgn sungai mengalir melaluinya. 2

 

dapat dikenal dengan garisan – garisan kontur yang berbentuk ‘V’ dan hujungnya menghala ke tanah tinggi. Rajah 3: Lihat bacaan garisan kontur. Nilai garisan kontur bermula dengan nilai besar (75) di bahagian luar dan menurun ke (15).

Rajah: Lurah Susuh bukit  tanah tinggi yang panjang, sempit – menganjur dari kawasan tanah tinggi ke tanah pamah (hujungnya menghala ke tanah rendah.)  Rajah 4: Susuh bukit menganjur dari arah barat laut ke tenggara.  Nilai garis kontur menghala ke tanah pamah semakin berkurang.

Rajah: Susuh Bukit Rabung atau Permatang  tanah tinggi yang panjang dan sempit, mempunyai beberapa kemuncak  garisan kontur membujur dan rapat (menunjukkan cerunnya curam)  jika ketinggian melebihi 1000 meter dinamakan banjaran gunung. 3

Rajah: Rabung Tebing tinggi/cenuram  garisan kontur di bahagian cerun rapat dan padat (mempunyai cerun yang sangat curam) – terdapat di kawasan gunung dan pinggir laut.

Rajah: Tebing Tinggi Dataran tinggi  kawasan tanah luas dengan permukaan rata dan tepi yang curam.  Garisan kontur bahagian cerun rapat(menunjukkan cerunnya curam)dan bahagian tengahnya lapang.

4

Rajah: Dataran Tinggi Pelana, Kol dan Genting  Pelana - bentuk muka bumi di tanah tinggi yang berbentuk lekukan cetek antara dua puncak bukit.  Kol - lekukan kecil antara kawasan tanah tinggi yang terdapat sungai mengalir.  Genting - laluan yang sempit antara dua kemuncak gunung yang terbentuk akibat aliran sungai.

5