GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan Sekiranya pelajar tidak tahu cara akan menjejaskan berkesan, guru perlu memastikan bahawa pelajarnya membina kemahiran untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. menangani masalah emosi dan masalah peribadinya, maka hal ini

pembelajarannya. Justeru dia tidak dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu, guru tidak boleh mengelakkan peranan sebagai pembimbing kepada pelajar, bukan sahaja dalam mata pelajaran yang diajarnya, malah juga dalam menangani cabaran dan masalah harian yang dihadapinya. Di bawah topik ini kita akan membincangkan maksud, matlamat dan prinsip-prinsip bimbingan, kemahiran yang digunakan dalam bimbingan, dan peranan guru dalam membimbing pelajar yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Kita juga akan melihat jenis-jenis bimbingan yang diberi oleh sekolah kepada pelajar secara ringkas, serta cara guru dan murid dapat menggunakannya.

Sebelum kita teruskan, berhenti sebentar dan buat refleksi mengenai soalan berikut.

Bagaimanakah anda telah membimbing pelajar anda untuk menangani masalah hariannya? Apakah isu-isu kehidupan dan masalah emosi yang sering dihadapi oleh pelajar anda?

4.1

Matlamat dan Prinsip-prinsip Bimbingan

Sebelum kita melihat matlamat dan prinsip-prinsip bimbingan, mari kita teliti maksudnya dahulu. Umumnya, bimbingan merujuk kepada proses membantu seseorang membina kefahaman dan kemahiran untuk menangani isu dan cabaran hidup dengan berkesan. Dalam proses ini, seseorang itu belajar untuk berubah dan membina sikap, nilai dan kemahiran baru supaya dapat menangani situasi yang sukar dengan lebih baik. Kita perlu faham bahawa bukan mudah untuk berubah; ia merupakan proses yang berterusan dan sebagai guru kita perlu faham bahawa seseorang pelajar itu memerlukan masa untuk berubah.

Oleh itu, walaupun bimbingan ialah satu cara untuk membantu pelajar, namun ini tidak bermaksud bahawa guru atau kaunselor harus menyelesaikan masalah pelajar. Sebaliknya, ini bermaksud guru haruslah mempunyai sikap mengambil berat dan mendengar supaya pelajar dapat menerokai dan memahami situasi dan dirinya dengan lebih baik, lalu membina kemahirannya sendiri untuk menangani masalahnya. Matlamat utama bimbingan adalah untuk membantu pelajar: • Membina potensinya supaya ia boleh menjadi seorang yang sihat dan seimbang, dengan kebolehan dan sikap yang akan membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan. • • • • Membina kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat keputusan. Membina kemahiran menguruskan diri seperti menguruskan masa, menguruskan tekanan, dan menentukan matlamat dan keutamaan untuk dirinya. Memperbaik hubungan interpersonalnya dan membina kemahiran komunikasi yang baik. Membina nilai dan sikap yang sihat dan positif terhadap dirinya dan orang lain, untuk meningkatkan kesedran dirinya serta kefahaman peranan dan tanggung jawabnya dalam hidaup, dan • Membina kemahiran dan sikap bagi kejayaan akademik dan kerjayanya Guru dan kaunselor harus memastikan bahawa bimbingan yang diberi kepada pelajar haruslah sejajar dengan prinsip dan etika tertentu seperti yang berikut: • Bimbingan adalah bagi semua pelajar, kerana perkembangan diri, dijalankan secara sistematik dan terancang dan tidak harus ditujukan kepada “pelajar bermasalah” sahaja. • Fokus utamanya ialah pencegahan – iaitu, untuk mencegah masalah yang serius dalam kalangan pelajar dengan memberi mereka kemahiran untuk menangani masalah sementara masalah itu masih boleh dikawal; • Ia harus dijalankan secara kolaborasi dengan kakitangan sekolah yang lain, seperti guru besar, guru-guru lain, kaunselor, serta dengan kerjasama ibu bapa dan masyarakat; • Pelajar haruslah menyertai proses bimbingan ini sepenuhnya dan penuh rela, serta membina matlamat sendiri untuk membantu dirinya – iaitu, faham bahawa ia bertanggungjawab terhadap perkembangan dirinya serta keputusan yang dibuat dalam hidupnya pada akhirnya. Guru atau kaunselor tidak membuat keputusan bagi pelajar;

bahan rujukan. maklumat mengenai pelajar dan hal yang dibincangkan semasa sesi tersebut tidak harus didedahkan kepada orang lain tanpa kebenaran pelajar tersebut. dan • Guru/kaunselor perlu menggunakakan kemahiran interpersonal seperti mendengar dengan aktif dan empati. Sesi bimbingan kumpulan dan individu. supaya dapat menjalin hubungan baik dengan pelajar. seperti (i) semua keputusan yang dibuat semasa sesi bimbingan dan kaunseling adalah sulit – iaitu. penempatan untuk pengajian tinggi. pilihan mata pelajaran. dan lain-lain. perbincangan dengan ibu bapa. dan mengelakkan diri daripada menjalin hubungan yang tidak sihat serta tidak beretika dengan pelajar tersebut.• Ia harus mengikut garis panduan etika bagi bimbingan dan kaunseling. persediaan untuk peperiksaan. (ii) guru/kaunselor haruslah senantiasa bertingkah laku secara profesional terhadap pelajar. kemahiran belajar. memilih kerjaya yang betul. Berhenti sejenak dan buat refleksi terhadap soalan yang berikut. kebajikan pelajar. dan lain-lain. menangani masalah hubungan dan masalah emosi. apakah aspek yang paling sukar bagi anda semasa membimbing pelajar? Apakah halangan yang anda hadapi dalam situasi sekolah anda untuk memberi bimbingan yang berkesan kepada pelajar apabila diperlukan oleh mereka? Saya pasti anda sedar bahawa kebanyakan sekolah mempunyai guru bimbingan atau kaunselor yang terlatih untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Bimbingan kerjaya – kecerdasan dan tinjauan minat. Guru perlu berganding bahu dengan guru bimbingan/kaunselor untuk memastikan bahawa pelajarnya mendapat bimbingan yang diperlukan. Sebagai guru. Apakah caranya anda rasa seorang guru dapat bekerja secara kolaboratif dengan guru bimbingan dan kaunselor untuk memberi bimbingan yang sesuai kepada pelajar apabila diperlukan? Antara tugas guru bekerjasama dengan perkhidmatan bimbingan sekolah untuk pelajar dapat diterangkan seperti yang berikut: . dan Bimbingan perkembangan diri – komunikasi dan kemahiran memimpin. Antara perkhidmatan bimbingan yang diberi di sekolah termasuklah: • • • • Bimbingan pendidikan – motivasi pelajar. dan mempunyai perasaan prihatin dan bersikap positif terhadap murid.

dengan berperanan sebagai fasilitator dalam kem motivasi. • Menyimpan rekod terkini mengenai pelajar dalam kelasnya. peranan guru sebagai pembimbing adalah secara tidak langsung. 4.1 Menunjukkan hormat dan layanan yang positif . Oleh itu. dan mereka boleh menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam menjalankan aktiviti dalam kelas. seperti maklumat latar belakang pelajar dan laporan kemajuan kedatangan dan prestasi akademiknya. Kemahiran asas bimbingan akan dibincangkan di bawah. Apakah kemahiran yang diperlukan oleh seorang guru untuk membimbing pelajar dengan berkesan. tetapi membimbing bermaksud guru perlu membantu pelajar membina sikap serta kemahiran yang baik untuk mengatasi masalahnya. • Memberi sokongan dan bantuan kepada program bimbingan yang ada di sekolah. supaya guru lebih peka dan memahami keperluan pelajar. dan • Membantu pelajar membina nilai dan sikap positif. 4. dan mempercayai bahawa gurunya akan membantunya. dan mempunyai sikap prihatin dan positif terhadap mereka.2. • Guru haruslah mengenal perkhidmatan bimbingan yang diberi oleh pihak sekolah supaya dapat memberi maklumat yang berkaitan kepada pelajar dan menggalakkan mereka menggunakan perkhidmatan yang disediakan. dan guru perlu membina satu hubungan yang baik dengan pelajarnya supaya ia bertanggungjawab mengatasi masalahnya.2 Kemahiran Asas dalam Bimbingan Sekarang kita akan mempelajari beberapa kemahiran asas dalam bimbingan. dan lain-lain. Memberi bimbingan awal kepada pelajar dan berbincang tentang keperluannya. sebagai mentor bagi program mentor-menti. • Membina hubungan baik dengan pelajarnya. untuk membantu mereka menangani masalah isu-isu dalam hidup mereka? Kita perlu ingat bahawa tugas guru bukanlah untuk menyelesaikan masalah pelajar.• • Memberi maklumat serta maklum balas mengenai keperluan pelajar dan keberkesanan program bimbingan. sebelum merujukkannya kepada guru bimbingan atau pegawai lain sekiranya diperlukan bantuan/bimbingan yang seterusnya.

serta menunjukkan minat dan keikhlasan untuk memahami situasi dan pandangannya. isyarat badan dan memek muka. tindakan prihatin. Anda boleh melakukan ini dengan mendengar pendapat pelajar itu dan menghormatinya.2. walaupun anda tidak bersetuju dengannya. Beberapa kemahiran mendengar yang penting disenaraikan di bawah: Kemahiran Mendengar Yang Asas Mendengar penuh perhatian :Menghantar mesej verbal dan non-verbal kepada klien. mesra dan tidak berat sebelah. R. 1997].2 Kemahiran mendengar secara aktif “Mendengar ialah satu tindakan kasih sayang. tetapi juga cuba memahami maksud klien kita dengan menjadi peka kepada petanda nonverbalnya. Mendengar kandungan verbal mesejnya.Apakah maksudnya? Ringkasnya.. komitmen kita kepada orang lain… kita perlu mendengar sepenuh perasaan. Imbas kembali : Mengulangi hal yang dikatakan oleh klien. serta menghargai pelajar sebagai individu yang unik dan berguna. serta juga mengambil kira latar belakang peribadi dan sosialnya [Nelson-Jones. sekiranya kita mahu menyertai rahsia insan lain… dengan mendengar kita memperoleh kuasa untuk meningkatkan atau menghapuskan kehidupan orang lain yang berkaitan dengan kita” . dan memerhatikan tingkah laku nonverbalnya. hal ini bermaksud bahawa guru menunjukkan sikap positif dan prihatin terhadap pelajarnya.daripada puisi ‘On Listening’ oleh Reul L. yang seterusnya dapat membina hubungan mesra dengan pelajar. Ini akan membantu pelajar kita supaya menjadi lebih terbuka dan berterus terang dalam mengeluarkan perasaannya apabila bercakap mengenai isu peribadi dan masalahnya. . seperti intonasi serta nada suara. Memparafrasa : Menyatakan kata-kata klien semula dengan menggunakan perkataan/ayat lain Minta penjelasan: :Meminta klien menerangkan maksudnya dengan lebih terperinci. 4. mata dan hati’! Amalan mendengar secara aktif. Howe Mendengar secara aktif bukan sekadar mendengar kata-kata lisan klien kita. Untuk menjadi pendengar yang baik kita perlulah ‘mendengar dengan telinga. iaitu peka. dapat membina hubungan baik dan kepercayaan pelajar.

Air muka anda haruslah tenang. air muka dan suaranya. jelas. Suara anda haruslah tenang. menunjukkan minat. Memerhati dan memahami mesej non-verbal yang ditunjukkan oleh klien . dan bisikan verbal untuk menggalakkan klien supaya terus bercakap.?” .seperti gugup. “Dan…?” “Oh?” “Lepas itu apa yang berlaku. tanpa mengkritik atau menolak pendapatnya. tertekan. dan memberi respons yang boleh menggalakkan klien meluahkan idea dan perasaannya dengan selesa. seperti anggukan kepala. sedih atau marah melalui pergerakan badan. Galakkan klien memberi pendapatnya atau menerangkan pengalamannya dengan menggunakan kenyataan atau soalan terbuka.” Contoh bisikan verbal yang menunjukkan minat (respons galakan minimum): “Uh-hmm” . dan konsisten dengan angin klien. tetapi janganlah merenung klien. tidak terlalu kuat atau berdominasi. Baca dan cuba fahamkan garis panduan kemahiran mendengar dengan penuh perhatian yang berkesan di bawah: Garis panduan untuk kemahiran mendengar dengan penuh perhatian • • • • Duduklah dalam kedudukan yang membolehkan anda melihat klien secara bersemuka. “Lepas itu?” . • • Contoh soalan terbuka yang menggalakkan klien supaya mula bercakap mengenai pengalamannya: “Bolehkah kamu beritahu apa yang berlaku dalam kelas Matematik semalam?” “Kamu kelihatan tegang. Tingkah laku mendengar penuh perhatian membantu klien menerokai dan mengembangkan pendapatnya dan mengurangkan pendengar membuat respons dan saranan yang tidak berguna. “Sila teruskan” . Gunakan respon galakan yang minimum. kamu boleh beritahu saya jika kamu mahu. tak perlu terburu-buru.Sekarang marilah kita melihat kemahiran mendengar yang disenaraikan di bawah: (i) Kemahiran mendengar dengan penuh perhatian Mendengar dengan penuh perhatian bermaksud memberi perhatian sepenuhnya terhadap klien.. dan menggunakan intonsi perbualan.

Pelajar: “Saya tak tahu mengapa kawan-kawan saya senantiasa mengganggu saya. Tetapi memparafrasa memainkan peranan penting dalam mendengar secara aktif – ia membantu anda memberi fokus terhadap hal yang dikatakan oleh klien. mere ketawakan saya. Contoh memparafrasa ialah. Saya tidak boleh membuat kerja saya.(ii) Kemahiran imbas kembali yang mudah Kemahiran ini membantu anda memberi fokus terhadap hal yang dikatakan oleh klien.” “Kamu rasa kamu tidak boleh membuat kerja dan menjawab soalan dalam kelas kerana tingkah laku kawan-kawan kamu? Kamu tidak faham mengapa mereka ketawakan dan mengganggu kamu? Guru: Anda mungkin fikir bahawa respons pendengar seperti di atas adalah lewah. Apabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas. lalu . Pelajar: “Saya bimbang saya tidak mendapat gred yang baik dalam Matematik. bukannya kritikan atau Hal ini tidak bermaksud bahawa anda mengulangi sindiran atau merendah-rendahkan. dan membuang masa. seperti burung kakatua. Contoh kemahiran mengimbas kembali. anda mengulangi sebahagian atau sepenuhnya hal yang diluahkan klien. anda menukar perkataan atau menukar ayat yang disebutkan oleh klien. supaya ia berpeluang mendengar semula hal yang disebutnya serta mengembangkan maksudnya dengan anda. Saya perlukan bimbingan” Guru: situasi) ATAU Guru: pelajar) “Awak bimbang mengenai Matematik?” (fokus anda adalah terhadap perasaan “ Awak perlu bimbingan dalam Matematik?” (fokus anda adalah terhadap (iii) Memparafrasa Dalam memparafrasa. segala yang dikatakan oleh klien. Dalam imbas kembali. Penting supaya intonasi suara anda menunjukkan minat. serta memberitahu klien bahawa anda mendengar hal yang diperkatakan olehnya.

memastikan sama ada kita telah mendengar dengan tepat atau tidak. meminta penjelasan daripada klien: Pelajar: “Saya tak tahu mengapa kawan-kawan saya senantiasa mengganggu saya. supaya maksudnya menjadi lebih jelas. Mengapa anda rasa mendengar murid anda adalah penting? Adakah anda pendengar yang baik? Apakah kesulitan yang anda alami apabila mendengar murid anda? 4. Guru: ATAU Guru: Cuba fikirkan soalan yang berikut buat beberapa ketika. anda meminta klien menjelas dan mengembangkan hal yang dikatakannya. awak rasa tidak selesa dan tidak boleh menumpukan perhatian terhadap kerja. kawan-kawan saya ketawakan saya. dan bukan sebagai satu kemahiran [Nelson-Jones.. ia dapat memberi peneguhan kepada klien dan menggalakkannya untuk meneruskan perbualan. untuk memahami pengalaman dan situasi hidupnya mengikut sudut pandangannya. Carl Rogers menerangkan empati sebagai kebolehan menyelami “dunia dalaman seseorang yang sulit dan peribadi” dan untuk menyampaikan kefahaman ini kepada orang lain. Saya tidak boleh membuat kerja saya. Rogers lebih suka menganggap empati sebagai sikap atau cara hemah seseorang. apa yang dilakukan oleh mereka?” “Apa yang saya faham ialah apabila kawan-kawan awak ketawakan dan mempermainkan awak. maksud awak begitu? Kemahiran ini memastikan Contoh respons yang bahawa kedua-dua pihak memahami mesej klien dengan jelas.3 Berempati (atau menunjukkan kefahaman) Apabila anda berempati dengan seseorang. R.” “Bila kamu kata kawan-kawan kamu mengganggu. . (iv) Mendapatkan Penjelasan Dalam kemahiran ini. dan anda membuat kepastian dengan klien sama ada anda telah faham mesejnya dengan tepat. Apabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas.2. Ia juga memberitahu klien bahawa kita telah mendengar dengan tepat hal yang dikatakannya. 1997]. anda sebenarnya menyelami pandangan atau perasaan orang itu.

Jangan memberi respons dengan menyatakan “saya faham bagaimana anda rasa” – ini tidak menggambarkan sama ada anda telah benar-benar memahami pandangan atau perasaannya. jangan buat andaian. mereka akan menganggap awak kedekut?” Guru: Contoh 2 . Memberi respons dengan menyatakan hal yang anda fikirkan mengenai perasaannya. ia merupakan simpati dan bukan empati! Contoh respons empati dalam sesi bimbingan” Contoh 1 Pelajar: “Saya gunakan wang saya untuk belanja kawan. dengannya memahami pandangan/perasaannya dengat tepat. dan 2.” “Awak rasa jika awak tidak bayar. dan cuba menyemak semula dengannya untuk melihat sama ada fahaman anda adalah tepat. Mereka mengharapkan saya boleh bayar kerana saya menang perlawanan itu. Kenyataan seperti “saya rasa sama seperti kamu” juga tidak membantu. Saya tak sukalah menyatakan saya tak mahu bayar minuman mereka. Garis panduan menunjukkan empati: • • Respons anda haruslah ‘selari’ dengan perasaan atau angin orang itu. Ia hanya bermakna bahawa kita memperlihatkan cara orang lain berasa atau berfikir mengenai situasinya. • • • Gunakan Selalu pandangan semak semula orang tersebut sama dan ada bercakap anda telah dari sudut perspektif/pandangannya. Berkongsi kefahamannya dengan orang lain secara lisan Empati bukan bermakna kita bersetuju dengan orang lain (ia bukan simpati). kebolehan melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti orang lain. Penanggapan tepat mengenai dunia dalaman seseorang.Kefahaman empati melibatkan dua langkah utama: 1.

Contoh soalan terbuka. serta membantunya menganalisis situasinya lalu mengeluarkan maklumat relevan yang akan membantunya memahami situasinya dengan lebih jelas.4 Kemahiran Memudah Cara (facilitative) Dalam bimbingan.” “Awak rasa tidak selesa apabila mereka berbuat demikian. Jangan menggunakan soalan untuk memaksa seseorang memberi maklumat terperinci yang tidak rela diberi.2. 4. Soalan terbuka lebih baik daripada soalan tertutup (lihat contoh di bawah).” Guru: Perhatikan bahawa dalam contoh di atas guru menunjukkan empati dengan menyatakan hal yang dirasakan oleh pelajarnya. soalan dikemukakan dengan nada lembut. sebagai permintaan bukan paksaan. Awak rasa lebih baik berdiam diri dan tidak menarik perhatian mereka terhadap awak. yang akan membantu untuk memulakan perbincangan. kerana soalan terbuka membantu seseorang berasa lebih relaks dan bebas untuk memberi maklumat secara tak langsung. dan relaks. tetapi tidak perlu menyatakan sama ada ia bersetuju dengan pelajarnya atau mempunyai perasaan yang sama seperti pelajarnya. atau sebagai soal siasat. atau bertujuan untuk mendapatkan jawapan yang ‘betul’. Ketika memudahcarakan. pelajar lain mula ketawa dan mempermainkan saya. dan . “Aspek apakah yang awak suka bincang atau fokus dalam perbincangan kita?” “Biasanya bagaimana awak belajar di rumah?” “Bagaimana perasaan awak apabila tahu yang awak tidak dijemput?” Soalan “mengapa” selalunya tidak membantu – contohnya “mengapa awak tidak menyiapkan kerja rumah?” – kerana ia boleh menjadikan pelajar tersebut lebih defensif. kita menggunakan soalan untuk membantu seseorang itu memfokus dan berfikir. Penyoalan tidak harusnya dijalankan sebagai temu duga. Jadi saya tidak lagi mengangkat tangan untuk menjawab.Pelajar: “ Apabila saya cuba jawab dalam kelas.

Soalan yang lebih baik harus berbunyi “Apa masalah anda dalam membuat kerja rumah?” Contoh soalan tertutup (yang tidak membantu. Semasa sesi bimbingan. serta mengelakkan kedua-dua pihak menyeleweng daripada isu-isu penting.mendorongnya mencari alasan.2. Berikut ialah contoh rumusan dalam sesi bimbingan. Begitu?” . Jadi kamu berasa agak kecewa dan tidak berminat untuk datang ke sekolah. dan kamu berasa susah untuk berkawan dengan pelajar dalam kelas sekolah ini.5 Kemahiran membuat rumusan Merumus melibatkan hal menyatakan kesemua aspek dan isu utama yang dibincangkan dan dijelaskan semula. Ia juga membantu klien membuat tumpuan terhadap matlamat dan keperluannya semula. Contoh rumusan ringkas pada pertengahan sesi: “Tadi kamu menyatakan bahawa kamu masih teringatkan kawan-kawan di sekolah lama. kerana ia menutup perbincangan. tidak menggalakkan untuk membuka perbincangan). Kamu juga kata guru-guru sekolah ini tidak memberi layanan seperti guru di sekolah lama. dan selalunya berasa dunianya dicerobohi. pastikan anda menyemak semula dengan klien sama ada anda telah mendapat isu yang betul. 4. dan tidak membantunya memberi penumpuan kepada situasi sebenar. Ini akan menutup kerelaannya untuk memberi respons. anda boleh membuat rumusan ringkas setelah klien bercakap beberapa minit. Selepas membuat rumusan. Anda juga boleh membuat rumusan ringkas pada permulaan atau pada akhir sesi untuk membantu klien membuat tumpuan mengenai hal yang perlu dibincangkannya. “Bila awak balik ke rumah?” “Apa pekerjaan bapa awak?” “Apa markah yang awak perolehi dalam Matematik?” “Adakah awak lebih suka sukan atau muzik?” Soalan berbentuk tertutup membuatkan orang itu berasa tertekan untuk memberi jawapan. atau anda boleh menunggu sehingga akhir sesi untuk membuat rumusan yang lebih panjang.

Dalam perbincangan seterusnya nanti. kemahiran komunikasi non-verbal. ketika kamu bercakap. 1. kamu rasa betapa bersungguh-sunguh anda cuba. namun tiada orang yang berpuas hati. Ia sangat penting kepada kamu. Keadaan ini membuatkan kamu berasa tertekan dan tidak seronok dengan diri dan hidup kamu. Berikutnya adalah beberapa latihan kemahiran yang boleh anda lakukan dengan rakan-rakan. Latihan untuk dipraktikkan.Contoh rumusan yang lebih panjang apabila hampir tamat sesi: “Liza. kelemahan atau kekurangan anda? Cuba gunakan setiap kemahiran secara bergilir-gilir. Dalam pasangan. ia adalah (i) menunjukkan layanan positif dan hormat. kemahiran asas inilah yang akan membantu anda membimbing pelajar anda dengan lebih berkesan pada setiap peringkat dalam proses bimbingan. Boleh tak begitu?” Setakat ini kita telah membincangkan lima kemahiran asas yang anda boleh gunakan semasa sesi bimbingan dengan klien anda. main peranankan satu sesi bimbingan. Meskipun begitu. saya berasa bahawa kamu sering menekankan hal betapa pentingnya kamu disukai oleh kawan-kawan sedarjah dan guru-guru kamu. dengar semula dan cuba buat penilaian mengenai bagaimana anda menggunakan kemahiran asas dalam membimbing. (ii) kemahiran mendengar secara aktif seperti mendengar penuh perhatian. imbas kembali. memparafrasa dan kemahiran menerangkan atau menjelaskan. Minta kebenarannya untuk merakam sesi perbincangan tersebut. walaupun kamu rasa perkara yang mereka mahu kamu buat adalah tidak betul. Minta rakan atau pelajar anda berbincang dengan anda masalah yang sedang dialaminya. Apa kekuatan anda? Apa Kemudian. dapatkan seorang rakan lain untuk memerhati dan . (iii) empati. Walau bagaimanapun. kita akan memberi fokus kepada sebab-sebab pentingnya bagi kamu untuk memuaskan hati kawan-kawan kamu. (iv) menyoal bertujuan untuk memudah cara (facilitative). sehingga kamu berasa sangat sedih dan tidak boleh membuat kerja kamu apabila kamu rasa mereka tidak suka kamu dan tidak menerima kamu. Kamu cuba bersungguh-sungguh untuk menyukai kawan kamu. Kemahiran ini memerlukan banyak latihan sebelum anda boleh menggunakannya secara alamiah. dan (v) kemahiran membuat rumusan. seorang memainkan peranan pembimbing dan seorang lagi sebagai pelajar. cara lain untuk mendekati mereka. dan kita cuba cari jalan. mencatat nota untuk memaklumkan balik. 2.

tidak upaya mengawal emosi.4. Masalah emosi – konsep kendiri negatif. tekanan. persekitaran rumah yang tidak selesa.lemah dalam pengurusan kewangan. kematian ibu bapa/ahli keluarga. kekurangan pemakanan. kecacatan fizikal. dan bagaimana untuk melaksanakan proses bimbingan untuk menangani masalah tersebut. tingkah laku menyendiri. dan lain-lain. tidak mempunyai kemahiran untuk menangani situasi yang tegang. kita akan bincang beberapa masalah pelajar dan bagaimana mengenalpastinya. Masalah akademik termasuklah: . kawan sedarjah. lemah kemahiran komunikasi.1 : Masalah Pelajar Isi-isu peribadi yang menyebabkan masalah kepada pelajar termasuklah : • • • Masalah perhubungan – dengan ahli keluarga. rendah harga diri. kawan-kawan.3 Masalah pelajar Dalam bahagian ini. masalah makan.1 Mengenalpasti masalah pelajar Masalah pelajar boleh dikategorikan seperti berikut: MASALAH PELAJAR Isu-isu personal Masalah akademik Penyesuaian sosial Rajah 4. Masalah keluarga – ibu bapa yang bercerai. 4. kemarahan yang amat sangat. dan lain-lain.3. • • • Masalah kesihatan .penyakit fizikal dan mental. dan Isu pengurusan kendiri – lemah dalam mengurus masa. berlebihan/kekurangan berat badan Masalah kewangan – pendapatan keluarga rendah . kawan wanita/lelaki. kesukaran menyuarakan emosi yang sebenar. mood yang tidak stabil. perasaan takut dan tidak selamat.

dan aktiviti jenayah – mencuri. Guru dan kakitangan sekolah harus mengenal pasti masalah pelajar dengan segera. pencapaian akademik yang rendah. tidak menyertai aktiviti kelas. ia haruslah mempastikan bahawa pelajar tersebut dirujukkan kepada orang lain yang lebih bertauliah supaya pelajar tersebut mendapat bantuan yang diperlukannya. peras ugut. ponteng. rusuhan.• • • • • • masalah pembelajar dalam mata pelajaran tertentu. Beberapa cara yang boleh anda gunakan untuk mengenal pasti masalah pelajar ialah: • perhatikan tingkah laku pelajar anda di dalam dan di luar kelas. Ini akan membolehkan anda mengesan masalah yang serious lebih awal. perhubungan sex secara rambang. perosak. melepak. Sekiranya guru itu tiada masa atau tidak terlatih untuk membimbing masalah tersebut. dan lain-lain. motivasi rendah dan kurang berminat untuk belajar. dan kemahiran belajar yang kurang baik Masalah penyesuaian sosial merujuk kepada masalah tingkah laku yang disebabkan oleh kurang kebolehan pelajar tersebut untuk mengadaptasikan diri dengan situasi sosial serta ekspektasi norma dalam masyarakat. bagaimana ia berinteraksi antara satu sama lain. salah guna bahan-bahan. Ia termasuklah: • • • • • • • tidak mematuhi peraturan sekolah. supaya boleh memberi bantuan kepada pelajar sebelum masalahnya menjadi lebih besar atau lebih serious. bagaimana ia berkomunikasi dan menyuarakan perasaannya. mengedar dadah kepada kawan sekolah. bergaduh. . gangster. masalah berkomunikasi dengan guru. • galakkan pelajar anda membincangkan masalah dan pengalamannya secara terbuka dengan anda .

kita akan pertimbangkan. rekod kesihatannya. dengan tugas-tugas yang sejajar dengannya untuk kedua-dua guru dan pelajar. dan • ada sesi bimbingan secara peribadi dengan pelajar tersebut untuk membicangkan masalahnya yang telah anda perhatikan. R. Bina perhubungan dan kenal pasti masalah • bina rapo • • Peranan guru sebagai pembimbing Menunjukkan layanan yang positif dan rasa hormat Tingkah laku yang tidak menilai • Peranan pelajar. Jadual berikut menunjukkan garis panduan mengenai lima peringkat utama dalam proses bimbingan [Nelson-Jones.1 : Peringkat Dalam Proses Bimbingan Peringkat dalam proses bimbingan I.• • rujuk kepada rekod dan laporan prestasi pelajar. • berbincang dengan ibu bapa untuk meninjau sama ada mereka mempunyai maklumat terhadap anaknya. Apakah masalah yang dialami oleh kebanyakan pelajar? Apakah cara yang anda gunakan untuk mengenal pasti masalah tersebut? Apa tindakan yang biasa anda ambil? Seterusnya.3. bincangkan pemerhatian anda terhadap pelajar tersebut dengan guru lain yang berkenaan. Mahu berbincang mengenai masalah atau situasinya . 4. bagaimana melaksanakan proses bimbingan dalam menangani masalah pelajar. untuk melihat sama ada terdapat satu corak tingkah laku yang konsisten yang menyebabkan masalahnya. Ini membolehkan anda mengesan sejarah masalah tersebut. 1997]. Berhenti sebentar dan buat refleksi mengenai soalan di bawah. tingkah laku di rumah..2 Melaksanakan proses bimbingan Membimbing pelajar untuk menangani masalahnya dengan berkesan adalah satu proses yang memakan masa dan melibatkan beberapa peringkat. dan sebagainya. Jadual 4. supaya mereka boleh mengenal pastinya dengan lebih awas dan langkah-langkah pencegahan boleh diambil.

• Menterjemahkan masalah menggunakan istilahistilah yang lebih praktikal. Merancang tindakan yang boleh diambil dan beriltizam untuk menjalankan dan menyelesaikannya • • • • • • Bimbing pelajar dalam proses menentukan matlamat untuk dirinya Bantu pelajar menentukan matlamat yang realistik untuk menangani situasinya Menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif untuk mencari penyelesaiannya sendiri dan cadangan untuk tindakan Bimbing pelajar berfikir secara kritikal dan menilai beberapa alternatif untuk tindakan Bimbing pelajar dengan proses membuat keputusan Menunjukkan sikap yang positif dan optimistik. terokai alternatif. tidak cuba menyelesaikan masalah untuk pelajar. Tidak memberi nasihat. supaya mudah untuk kerja membimbing III. Menggalakkan pelajar mengambil tanggung jawab membina kemahirannya sendiri untuk mengatasi masalahnya Memikirkan tentang masalah tersebut dan membuat penilaian pertama mengenai situasi pelajar Menggunakan empati dan kemahiran membuat penjelasan untuk membantu pelajar menyedari perasaannya Menggunakan kemahiran menyoal dan membuat rumusan untuk membantu pelajar mengenal pasti punca kepada masalahnya Bantu pelajar menyatakan semula masalahnya dengan menyatakan apa kemahiran dan perubahan sikap yang diperlukan Bantu pelajar melihat pertalian antara tindakan dan akibatnya • • • • • Beriltizam untuk mencari cara menangani masalahnya Bekerjasama dengan gurunya dengan menepati temu janji untuk sesi bimbingan Jujur serta ikhlas Mengambil tanggung jawab untuk mencari penyelesaian Berusaha membentuk matlamat awal untuk menangani situasinya II. perasaan dan tindakan. Menunjukkan empati Realistik dalam membantu pelajar menentukan matlamat awal untuk sesi tersebut.• bina saling mempercayaai & saling hormat • iltizam untuk bekerja bersama untuk matlamat yang sama • jelaskan masalah dan bentuk matlamat awal • • • • • • Membentuk persekitaran yang mesra dan selesa Menggunakan kemahiran mendengar secara aktif untuk mendengar dan memahami masalah pelajar. dan memberinya keyakinan untuk membuat keputusannya sendiri • • • . dan akibatnya Membentuk persepsi yang tepat mengenai masalahnya Bertanggung jawab membuat pilihan untuk hidupnya Membina keyakinan diri dan motivasi dengan menentukan matlamat dan membuat keputusan hidupnya sendiri Menggunakan kreativiti dan kemahiran berfikir untuk menyarankan penyelesaian yang kreatif yang sesuai dengan situasinya. Teroka dan fahami masalah. • Mencari penyelesaian masalah yang kreatif dan praktikal • Membuat keputusan • Merancang tindakan yang perlu diambil • • • • • • • • • • • Menerokai pemikiran dan perasaan sendiri Menganalisa masalah dan mengenal pasti sebab-sebabnya Meningkatkan kesedaran kendiri dengan sentiasa menyedar perasaannya Memahami pertalian antara pemikiran. Bina matlamat. buat keputusan dan rancang tindakan • Bina matlamat yang realistik untuk membina kemahiran menangani masalah dan mengubah situasi yang bermasalah itu. dan nyatakan semula masalah dalam istilah yang lebih praktikal • Mengenal pasti sumber atau sebab masalah • Meneliti & mengenal pasti komponenkomponen atau bahagian masalah. untuk memotivasi pelajar.

rakan atau keluarganya Sentiasa memantau kemajuannya. jika perlu • Pemantauan kemajuan pelajar dalam mengubah tingkah laku • Menamatkan sesi bimbingan • • • • • • • • • • • • • Berbincang secara jujur dengan gurunya mengenai kemajuannya dalam menggunakan kemahiran barunya atau dalam mengubah tingkah lakunya Berbincang dengan gurunya mengenai kerisauan terhadap kemajuannya Meminta maklumbalas daripada guru. Maklum balas. . penilaian mengenai keberkesanan tindakan. sebelum melaksanakan tindakan yang telah dipersetujui Membimbing dan mendemonstrasikan kemahiran langkah demi langkah. Mengambil tindakan untuk membina kemahiran hidup.IV. serta kerisauan pelajar mengenainya. atau kemajuan seterusnya tidak boleh dibuat melalui sesi ini Jadualkan perjumpaan susulan untuk memantau kemajuan pelajar. mengubah sikap dan corak tingkah laku supaya dapat berhadapan dengan situasi bermasalah dengan lebih berkesan • Belajar kemahiran baru. Menamatkan sesi bimbingan dengan kedua-dua guru dan pelajar merasakan matlamatnya telah dicapai. tidak mengharapkannya memperoleh kemahiran dengan serta merta Memberi peneguhan kepada pelajar dengan memberi maklum balas kepada pelajar mengenai kemajuannya Main peranan dengan pelajar untuk membantunya berlatih kemahiran-kemahiran tersebut Menggalakkannya untuk mencuba tingkah laku baru. dan samada rancangan tindakan yang baru perlu dibuat Semak dengan pelajar untuk melihat sejauh mana matlamatnya telah dicapai Berbincang dengan pelajar mengenai menamatkan sesi bimbingan. dan memotivasikan dirinya untuk terus memperbaiki kemahiran dan tingkah lakunya dalam menangani masalah Menilai keberkesanan tindakannya dan pencapaian matlamat Membuat keputusan untuk menamatkan sesi bimbingan. serta mengakhiri sesi bimbingan • Laporan-kendiri oleh pelajar mengenai kemajuannya • Pemerhatian guru atau kaunselor • Maklum balas dari guru dan orang lain mengenai keberkesanan tindakan • Penilaian semula matlamat. Memberi maklum balas positif dan negative mengenai usaha pelajar untuk membaiki dirinya Menggalakkan pelajar untuk menilai dirinya serta kemajuannya Berbincang dengan pelajar mengenai keberkesanan tindakan yang diambil. setelah berbincang dengan gurunya. • • • • Berbincang mengenai kebimbangan dan sangsi mengenai tindakan yang telah diputuskan Berlatih kemahiran menangani masalah untuk menghadapi situasi bermasalah Mengambil risiko untuk mencuba tingkah laku baru untuk mengubah amalan berfikir dan beraksi yang tidak membantu Mengambil tindakan untuk menangani masalah atau situasinya V. mengubah sikap dan corak tingkah laku • Mengambil langkah yang sesuai untuk menangani situasi bermasalah • • • • • • Memberi masa dan perhatian untuk membimbing pelajar berlatih kemahiran yang diperlukan untuk mengambil tindakan seterusnya Mengurangkan rasa bimbang pelajar dengan berlatih di tempat yang selamat terlebih dahulu. yang lebih sihat dalam berhadapan dengan situasi harian dalam hidupnya. memantau kemajuan.

L. apakah kelainan yang akan anda lakukan? Rumusan Topik ini membincangkan guru sebagai pembimbing.Cuba buat refleksi mengenai soalan berikut… Fikirkan pengalaman yang anda telah ada mengenai membantu pelajar yang mempunyai masalah. dan Lima peringkat utama proses bimbingan telah diterangkan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Berikut adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan Teks bacaan asas Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa (1994). Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Second Edition. G. • • Prinsip melaksanakan proses bimbingan adalah berdasarkan kepada garis panduan etika seperti kerahsiaan dan hormat kepada hak pelajar untuk menerima bimbingan. . Aspek mana yang berkesan? Apa yang tidak berkesan? Manggunakan kemahiran membimbing dan peringkat-peringkat bimbingan. dengan kebolehan dan sikap yang membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan. Bhd. Falsafah dan Konsep Pendidikan. Gutek. • • Masalah pelajar yang sering berlaku termasuk peribadi. kemahiran mendengar dengan aktif. dengan tugas-tugas guru dan murid. kemahiran menyoal. Isi-isi utamanya ialah: • Matlamat utama bimbingan ialah untuk membantu pelajar membina potensi dan kemahiran hidup supaya ia boleh menjadi individu yang sihat dan seimbang. dan kemahiran membuat rumusan. akademik dan masalah perkembangan sosial. (1997). Needham Heights: Allyn and Bacon. Kemahiran asas bimbingan termasuk menunjukkan layanan positif dan hormat. Edisi Kedua. berempati.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.prenhall. B. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co. (1997). S. Teaching: An Introduction. (1984). Al-Jadid. Teacher Education Division (1982).W.com/index. ( 1969).G. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim (1992). K. W.E.R. Raslan.eun. Chicago: The University of the Chicago Press Teacher Education Division (2002).html http://www.aljadid. (1976). (3rd ed. Education Resource Book for Lecturers. Philosopher and Theologian. G. D. Kuala Lumpur: DBP Nelson-Jones. Curriculum Development: A Guide to Practice. (1998). http://www.). H.Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Averroes As A Physician.T. A. H. (1990). Stenhouse. New York: Harcourt Brace and World. New York: Van Nostrand Reinhold Company. & Savage. Glenview: Scott.com/bookbind/pubbooks/armstrong3/chapter3/chapter12/deluxe. Fifth Edition. The Skilled Helper.A. The Philosophy of Education (Report of the National Workshop and Survey).frcu. Kuala Lumpur: Ministry of Education. London: Heinemann. (1995). Tyler.A. Duke. Practical Counselling and Helping Skills. (1990). Philosophical Foundations of Education. (1987). H.html . New York: Macmillan Publishing Company. Education: An Introduction.F. Frazee.L. (4th Ed. Taba..Ohio: Merrill Publishing Co.htm Egan. Bondi. T. A Critical Introduction to Curriculum Theory. Curriculum Evaluation (Unit 19 till Unit 21). New York: McGraw-Hill Publishing Co. (1995). D. Jenkins.A. Matlamat dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia.my http://cw.susancanthony.eg/www/universities/html/hamed2. Brighton: Wheatsheaf Books. Kuala Lumpur: Ministry of Education. Milton Keynes: Open University Press.A. An Introduction to curriculum Research and Development. & Rudnitski. Armstrong. H. A. R. R. Foreman.W. Albany. London: Cassell Publications Ozmon. Curriculum Leadership. Basic Principles of Curriculum and Instruction. New York: Macmillan College Pub.moe. The Educational Imagination. (1962). Englewood Cliffs: Prentice Hall. D. (4th Ed. Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah. 3 (20).html http://www.). Glatthorn. Integrated Teaching Methods. (1994). Rujukan Ead. Y. Curriculum Development: Theory and Practice. (1975). http://www.). Barrow. & Craver.com/Workshops/philosophy_hand.gov. Giving Teaching Back to Teachers. Eisner.V. (1995). Walton Hall. New York: Delmar Publishers. (1997). Ibn Rushd. Titus. Living Issues in Philosophy. Henson. (1989). (1970).M. R.

http://www.nyu.wikipedia.edu/~asr209/curriculum.infed.htm.purdue.edueyctr/cdromsup.willis/fourtheories.soe.siu.org/biblio/b-curric.org/wiki/Philosophy http://www.org/udl/EnvisioningFutureCurriculum189.html http://www.cfm .cast. http://pages.html http://www.edu/fac/georgeoff/phil am ed/essentialism.edu/people/w.html http://www.doc http://www.morehead-st.